Een gegevensverbinding toevoegen aan een Microsoft Access-database

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als gebruikers meer gegevens van een Microsoft Office Access 2007-database (ACCDB-indeling) of een eerdere versie van een Access-database (MDB-indeling) nodig hebben om een formulier op basis van de Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon in te vullen, kunt u een secundaire gegevensverbinding toevoegen aan de formuliersjabloon waarmee in een Access-database wordt gezocht.

U kunt een secundaire gegevensverbinding toevoegen, maar deze gegevensverbinding kan alleen zoeken in een Access-database. U kunt geen secundaire gegevensverbinding toevoegen waarmee formuliergegevens worden verzonden naar een Access-database.

Als u wilt dat gebruikers hun formuliergegevens verzenden naar een Access-database, kunt u een formuliersjabloon op basis van een Access-database ontwerpen. Vervolgens schakelt u de gegevensverbinding voor indienen in de hoofdgegevensverbinding in. Desgewenst kunt u een secundaire gegevensverbinding met een webservice toevoegen die werkt met de Access-database.

Koppelingen naar meer informatie over het ontwerpen van formuliersjablonen op basis van een Access-database en het toevoegen van een secundaire gegevensverbinding met een webservice vindt u in de sectie Zie ook.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

Voordat u begint

Stap 1: Een secundaire gegevensverbinding toevoegen

Stap 2: Configureer de formuliersjabloon om de gegevensverbinding te gebruiken

Overzicht

Een secundaire gegevensverbinding is een gegevensverbinding die u toevoegt aan een formuliersjabloon. Een secundaire gegevensverbinding verschilt van de hoofdgegevensverbinding, die u maakt wanneer u een nieuwe formuliersjabloon op basis van een database of een webservice ontwerpt. Via de hoofdgegevensverbinding van een formuliersjabloon kunnen gegevens worden verzonden van en naar een externe gegevensbron. Een formuliersjabloon kan echter slechts één hoofdgegevensverbinding bevatten.

U kunt elk gewenst aantal secundaire gegevensverbindingen toevoegen aan een formuliersjabloon. Stel dat de Access-database een tabel met werknemersgegevens en een tabel met klantgegevens bevat. U kunt een secundaire gegevensverbinding toevoegen waarmee gegevens worden opgehaald uit de werknemerstabel en nog een secundaire gegevensverbinding toevoegen waarmee gegevens worden opgehaald uit de klantentabel in de Access-database.

Hoewel u een secundaire gegevensverbinding kunt toevoegen aan de formuliersjabloon om formuliergegevens te verzenden naar een externe gegevensbron, zoals een webservice of Windows SharePoint Services-bibliotheek, kunt u met secundaire gegevensverbindingen alleen gegevens ophalen uit een Access-database. U kunt geen secundaire gegevensverbinding toevoegen waarmee formuliergegevens worden verzonden naar een Access-database.

Wanneer u een gegevensverbinding voor query's aan een database toevoegen, maakt InfoPath een secundaire gegevensbron met gegevensvelden en groepen die met de manier overeenkomen waarop de gegevens in de database is opgeslagen. Omdat de gegevensstructuur in de secundaire gegevensbron moet overeenkomen met de manier waarop gegevens in de databasetabellen is opgeslagen, kunt u de velden of groepen in de secundaire gegevensbron niet wijzigen.

U kunt elke gegevensverbinding voor query's zo configureren dat resultaten worden opgeslagen en gebruikers dus toegang tot de gegevens hebben wanneer hun computer geen verbinding met een netwerk heeft. Afhankelijk van de aard van de gegevens kunt u de queryresultaten desgewenst alleen weergeven wanneer gebruikers verbinding met een netwerk hebben.

Opmerking over de beveiliging : Als u een secundaire gegevensverbinding gebruikt om gevoelige gegevens op te halen uit een externe gegevensbron, kunt u deze functie uitschakelen om onbevoegd gebruik van de gegevens te voorkomen voor het geval de computer verloren of gestolen wordt. Wanneer u deze functie uitschakelt, zijn de gegevens alleen beschikbaar als de gebruiker verbinding heeft met het netwerk.

Wanneer u een querygegevensverbinding toevoegt aan een formuliersjabloon, wordt de gegevensverbinding standaard gebruikt voor de formulieren die op deze formuliersjabloon zijn gebaseerd wanneer ze worden geopend door een gebruiker. U kunt ook uw formuliersjabloon zo configureren dat de querygegevensverbinding op een van de volgende manieren wordt gebruikt:

 • Een regel toevoegen    U kunt een regel voor de query om verbinding te gebruiken als de voorwaarde in de regel plaatsvindt.

 • Een knop toevoegen.    U kunt een knop toevoegen aan de formuliersjabloon die gebruikers klikken kunnen om de gegevens ophalen met behulp van de gegevensverbinding voor query's.

 • Aangepaste code gebruiken    Als u niet een regel of de knop toevoegen, kunt u aangepaste code voor het ophalen van gegevens met behulp van de gegevensverbinding voor query's. Met aangepaste code vereist een ontwikkelaar om de aangepaste code te maken.

Naar boven

Compatibiliteit

U kunt een gegevensverbinding met een Access-database niet toevoegen aan een voor browsers compatibele formuliersjabloon.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u een secundaire gegevensverbinding met een Access-database toevoegt aan uw formuliersjabloon, hebt u de volgende gegevens nodig:

 • De naam en locatie van de database.

  Opmerking : Controleer of de Access-database toegankelijk is voor gebruikers als de database is opgeslagen in een netwerklocatie.

 • De naam van de tabel of query waarmee gegevens worden verzonden naar formulieren op basis van deze formuliersjabloon. U gebruikt deze tabel of query als primaire tabel of query wanneer u de gegevensverbinding configureert voor query's.

 • De namen van andere tabellen of query's die extra gegevens voor de primaire tabel of query leveren. In de meeste gevallen de relaties tussen tabellen zijn al tot stand gebracht in de database. Als u voor het handmatig de relaties tussen de primaire tabel of query en een andere tabel of query hebt, moet u de namen van de gerelateerde velden van beide tabellen of query's.

Naar boven

Stap 1: Een secundaire gegevensverbinding toevoegen

 1. Klik in het menu Hulpmiddelen op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Toevoegen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Nieuwe verbinding maken, klik op Ontvangen en klik op Volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database (alleen Microsoft SQL Server of Microsoft Office Access) en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database selecteren.

 6. Ga in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren naar de locatie van de database.

  Opmerking : Als de database is opgeslagen in een netwerklocatie, bladert u naar het pad universal naming convention (UNC) van de locatie. Blader niet naar de netwerklocatie via een netwerkstation. Als u een netwerkstation gebruikt, worden gebruikers die formulieren op basis van deze formuliersjabloon maken wordt gezocht naar de database uit een netwerkstation. Als de gebruiker geen een netwerkstation, wordt de database niet vinden in het formulier.

 7. Klik op de naam van de database en klik op Openen.

 8. Klik in het dialoogvenster Tabel selecteren op de primaire tabel of query die u wilt gebruiken en klik op OK.

 9. Schakel op de volgende pagina van de wizard het selectievakje Tabelkolommen weergeven in.

  Standaard worden alle velden in de tabel of query toegevoegd aan de hoofdgegevensbron van de formuliersjabloon.

 10. Schakel de selectievakjes uit voor de velden die u niet wilt opnemen in de secundaire gegevensbron.

  Voeg eventuele aanvullende tabellen of query's toe aan de gegevensverbinding.

  Werkwijze

  1. Klik op Tabel toevoegen.

  2. Klik in het dialoogvenster Tabel of query toevoegen op de naam van de onderliggende tabel en klik op Volgende. InfoPath probeert de relaties in te stellen door veldnamen in beide tabellen aan elkaar te koppelen. Als u de voorgestelde relatie niet wilt gebruiken, selecteert u de relatie en klikt u vervolgens op Relatie verwijderen. Als u een relatie wilt toevoegen, klikt u op Relatie toevoegen. Klik in het dialoogvenster Relatie toevoegen op de naam van elk gerelateerd veld in de desbetreffende kolom en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op Voltooien.

  4. Als u nog meer onderliggende tabellen wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

 11. Klik op Volgende.

 12. Schakel het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in het formuliersjabloon in als u de resultaten van de gegevensverbinding voor gegevens beschikbaar wilt maken wanneer het formulier niet is verbonden met een netwerk.

  Opmerking over de beveiliging : Als u dit selectievakje inschakelt, worden de gegevens opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer het formulier deze gegevensverbinding gebruikt. Als het formulier via deze gegevensverbinding vertrouwelijke gegevens opvraagt, kunt u deze functie beter uitschakelen voor het geval de computer zoekraakt of wordt gestolen.

 13. Klik op Volgende.

 14. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor deze secundaire gegevensverbinding en controleer in de sectie Samenvatting of de gegevens juist zijn.

 15. Schakel het selectievakje Gegevens automatisch ophalen wanneer formulier wordt geopend in als wilt instellen dat gegevens automatisch worden opgehaald zodra het formulier wordt geopend.

Naar boven

Stap 2: de formuliersjabloon configureren zodat de gegevensverbinding wordt gebruikt

Als u wilt dat door formulieren op basis van deze formuliersjabloon deze gegevensverbinding wordt gebruikt nadat de gebruiker het formulier heeft geopend, kunt een regel toevoegen aan de formuliersjabloon om deze gegevensverbinding onder bepaalde omstandigheden te gebruiken. U kunt ook een knop toevoegen aan de formuliersjabloon waarop gebruikers kunnen klikken als ze deze gegevensverbinding willen gebruiken.

Een regel toevoegen

U kunt een regel toevoegen aan de formuliersjabloon waarmee gegevens via de gegevensverbinding voor query's worden opgehaald zodra er wordt voldaan aan de voorwaarde voor de regel. U kunt bijvoorbeeld aan de formuliersjabloon een tekstvak toevoegen dat een gebruiker invult om specifieke gegevens op te halen uit een externe gegevensbron. U kunt vervolgens een regel toevoegen waarmee de gegevensverbinding wordt gebruikt wanneer een gebruiker gegevens invoert in het tekstvak.

Bij de volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat u een gegevensverbinding voor query's voor de formuliersjabloon hebt gemaakt en dat u een besturingselement (maar geen knop) hebt geconfigureerd op de formuliersjabloon om de gegevens van die gegevensverbinding weer te geven.

 1. Als de formuliersjabloon meerdere weergaven heeft, klikt u op de naam van de weergave in het menu Beeld om te gaan naar de weergave met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron weergeven.

 2. Dubbelklik op het besturingselement waaraan u een regel wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Gegevens.

 4. Klik onder Validatie en regels op Regels.

 5. Klik in het dialoogvenster Regels op Toevoegen.

 6. Typ in het vak Naam een naam voor de regel.

 7. Als u een voorwaarde wilt opgeven voor het uitvoeren van de regel, klikt u op Voorwaarde instellen en typt u vervolgens de voorwaarde. De regel wordt uitgevoerd wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan. Als u geen voorwaarde instelt, wordt de regel uitgevoerd wanneer de gebruiker de waarde in het besturingselement wijzigt en de cursor ergens buiten het besturingselement plaatst.

 8. Klik op Actie toevoegen.

 9. Klik op Query met een gegevensverbinding in de lijst Actie.

 10. Klik in de lijst Gegevensverbinding op de gegevensverbinding voor query's die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK om elk geopend dialoogvenster te sluiten.

 11. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Een knop toevoegen

U kunt een besturingselement Opdrachtknop toevoegen aan uw formuliersjabloon zodat uw gebruikers daarop kunnen klikken om gegevens op te halen via de gegevensverbinding voor query's.

 1. Als de formuliersjabloon meerdere weergaven heeft, klikt u op de naam van de weergave in het menu Beeld om te gaan naar de weergave met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron weergeven.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Sleep een knopbesturingselement naar de formuliersjabloon.

 4. Dubbelklik op het knopbesturingselement dat u zojuist hebt toegevoegd aan de formuliersjabloon.

 5. Klik op het tabblad Algemeen.

 6. Klik in de lijst Actie op Vernieuwen.

 7. Typ in het vak Label de naam die u wilt weergeven op de knop in uw formuliersjabloon.

 8. Klik op Instellingen.

 9. Voer in het dialoogvenster Vernieuwen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Alle secundaire gegevensbronnen als u de meest recente gegevens wilt ontvangen vanaf alle externe gegevensbronnen via secundaire gegevensverbindingen met deze formuliersjabloon.

  • Klik op Eén secundaire gegevensverbinding en klik in de lijst Kies de secundaire gegevensbron op een secundaire gegevensbron als u de knop zo wilt configureren dat de meest recente gegevens worden opgehaald vanaf één externe gegevensbron via een secundaire gegevensverbinding met de formuliersjabloon.

 10. Klik op OK om elk geopend dialoogvenster te sluiten.

 11. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×