Een gegevensmacro maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gegevensmacro's zijn een nieuwe functie van Access 2010 waarmee u logica kunt toevoegen aan gebeurtenissen in tabellen, zoals het toevoegen, bijwerken of verwijderen van gegevens. Ze komen overeen met 'triggers' in Microsoft SQL Server. In dit artikel wordt beschreven hoe u gegevensmacro's maakt en problemen hiermee oplost.

In dit artikel

Over gegevensmacro 's

Een gebeurtenisgestuurde gegevensmacro maken

Een benoemde gegevensmacro maken

Gegevensmacro's beheren

Fouten opsporen in gegevensmacro 's

Over gegevensmacro's

Gegevensmacro's worden beheerd via het tabblad Tabel wanneer een tabel wordt weergegeven in de gegevensbladweergave. Deze worden niet weergegeven onder Macro's in het navigatiedeelvenster. Met gegevensmacro's kunt u onder andere tabelgegevens valideren en controleren of deze nauwkeurig zijn. Er twee hoofdtypen gegevensmacro's: macro's die worden geactiveerd door tabelgebeurtenissen ('gebeurtenisgestuurde' gegevensmacro's) en macro's die worden uitgevoerd wanneer deze worden aangeroepen op naam ('benoemde' gegevensmacro's).

Naar boven

Een gebeurtenisgestuurde macro maken

Tabelgebeurtenissen vinden plaats zodra u gegevens in een tabel toevoegt, bijwerkt of verwijdert. U kunt een gegevensmacro programmeren zodat deze direct na een van deze drie gebeurtenissen of direct vóór een verwijderings- of wijzigingsgebeurtenis wordt uitgevoerd. Ga als volgt te werk om een gegevensmacro te koppelen aan een tabelgebeurtenis:

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel waaraan u de gegevensmacro wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Tabel in de groep Voor gebeurtenissen of Na gebeurtenissen op de gebeurtenis waaraan u de macro wilt toevoegen. Als u bijvoorbeeld een gegevensmacro wilt maken die wordt uitgevoerd nadat u een record hebt verwijderd uit de tabel, klikt u op Na verwijderen.

  Opmerking: Als er al een macro is gekoppeld aan een gebeurtenis, wordt het pictogram gemarkeerd op het lint.

  De opbouwfuncties voor macro's wordt in Access weergegeven. Als er al eerder een macro voor deze gebeurtenis is gemaakt, wordt de bestaande macro weergegeven.

 3. Voeg de acties toe die u met de macro wilt uitvoeren.

 4. Sla de macro op en sluit deze.

Zie het artikel een macro voor een gebruikersinterface (UI) makenvoor meer informatie over het maken van macro's.

Naar boven

Een benoemde macro maken

Een benoemde of 'zelfstandige' gegevensmacro wordt gekoppeld aan een specifieke tabel, maar niet aan een specifieke gebeurtenis. U kunt een benoemde gegevensmacro aanroepen vanuit elke andere gegevens- of standaardmacro.

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel waaraan u de gegevensmacro wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Tabel in de groep Benoemde macro's op Benoemde macro en klik op Benoemde macro maken.

  De opbouwfunctie voor macro's wordt geopend in Access, waarna u de acties kunt toevoegen.

Zie het artikel een macro voor een gebruikersinterface (UI) makenvoor meer informatie over het maken van macro's.

Over parameters

Met parameters kunt u waarden doorgeven naar een benoemde gegevensmacro zodat ze kunnen worden gebruikt in voorwaardelijke instructies of andere berekeningen. Hiermee kunt u ook objectreferenties vanaf standaardmacro's doorgeven naar de gegevensmacro.

Opmerking: Parameters zijn niet beschikbaar in de gegevensmacro gebeurtenis-station.

Een parameter toevoegen aan een gegevensmacro:

 1. Klik boven in de macro op Parameter maken.

 2. Typ in het vak Naam een unieke naam voor de parameter. Dit is de naam waarmee u naar de parameter in expressies verwijst.

 3. Eventueel kunt u een beschrijving voor de parameter toevoegen in het vak Beschrijving . U kunt het beste een beschrijving opgeven omdat later, wanneer u de parameter gebruikt, de beschrijvende tekst hier wordt weergegeven als knopinfo. Zodoende wordt u herinnerd aan het doel van de parameter.

Als u een benoemde gegevensmacro wilt uitvoeren vanuit een andere macro, gebruikt u de actie GegevensmacroUitvoeren. Met deze actie wordt een vak weergegeven voor elke parameter die u hebt gemaakt, zodat u de benodigde waarden kunt opgeven.

Naar boven

Gegevensmacro's beheren

Gegevensmacro's worden niet weergegeven in het navigatiedeelvenster onder Macro's. U moet de lintopdrachten in de weergave Tabelgegevensblad of Tabelontwerp gebruiken als u gegevensmacro's wilt maken, bewerken, verwijderen en de naam hiervan wilt wijzigen.

Een gebeurtenisgestuurde gegevensmacro bewerken

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de gegevensmacro die u wilt bewerken.

 2. Klik op het tabblad Tabel in de groep Voor gebeurtenissen of Na gebeurtenissen op de gebeurtenis voor de macro die u wilt bewerken. Als u bijvoorbeeld de gegevensmacro wilt bewerken die wordt uitgevoerd nadat u een record hebt verwijderd uit de tabel, klikt u op Na verwijderen.

  Opmerking: Als er geen gebeurtenis is gekoppeld aan een macro, wordt het bijbehorende pictogram niet gemarkeerd in het menu.

  De opbouwfunctie voor macro's wordt geopend in Access, waarna u de macro kunt bewerken.

Een benoemde gegevensmacro bewerken

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op een tabel, zodat deze wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 2. Klik op het tabblad Tabel in de groep Benoemde macro's op Benoemde macro en wijs Benoemde macro bewerken aan.

 3. Klik in het submenu op de gegevensmacro die u wilt bewerken.

  De opbouwfunctie voor macro's wordt geopend in Access, waarna u de macro kunt bewerken.

De naam van een benoemde gegevensmacro wijzigen

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op een tabel, zodat deze wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 2. Klik op het tabblad Tabel in de groep Benoemde macro's op Benoemde macro en klik op Macronaam wijzigen/Macro verwijderen.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensmacrobeheer op Naam wijzigen naast de gegevensmacro waarvan u de naam wilt wijzigen.

  De huidige macronaam wordt geselecteerd.

 4. Typ de nieuwe naam of bewerk de bestaande naam en druk op ENTER.

Een gegevensmacro's verwijderen

Ga als volgt te werk om een benoemde of gebeurtenisgestuurde gegevensmacro te verwijderen:

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op een tabel, zodat deze wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 2. Klik op het tabblad Tabel in de groep Benoemde macro's op Benoemde macro en klik op Macronaam wijzigen/Macro verwijderen.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensmacrobeheer op Verwijderen naast de gegevensmacro waarvan u de naam wilt wijzigen.

Opmerking: U kunt ook een macro gebeurtenisgestuurde verwijderen door te verwijderen van alle acties.

Naar boven

Fouten in gegevensmacro's opsporen

Sommige veelgebruikte hulpprogramma's voor het oplossen van problemen met macro's, zoals de opdracht Macrostap en de macroactie MessageBox, zijn niet beschikbaar voor gegevensmacro's. Als u echter problemen ondervindt bij een gegevensmacro, kunt u de toepassingslogboektabel gebruiken in combinatie met de macroacties BijFout, FoutMelden en GebeurtenisInLogboek om te zoeken naar fouten in gegevensmacro's.

De toepassingslogboektabel weergeven

De toepassingslogboektabel is een systeemtabel (met de naam USysApplicationLog) die standaard niet wordt weergegeven in het navigatiedeelvenster. Als er een fout optreedt in een gegevensmacro, kunt u mogelijk nagaan wat er is gebeurd door de informatie in de toepassingslogboektabel te bekijken.

Ga als volgt te werk om de toepassingslogboektabel weer te geven:

 1. Klik op Bestand om de weergave Backstage te openen.

 2. Klik op het tabblad Info op Toepassingslogboektabel weergeven.

  Opmerking: Als u de knop Weergave toepassing logboektabel niet ziet, betekent dit dat een toepassing Log-tabel heeft nog niet is gemaakt voor deze database. Nadat een gebeurtenis is geregistreerd, wordt de knop wordt weergegeven op het tabblad Info .

U kunt rijen maken in de toepassingslogboektabel via de actie GebeurtenisInLogboek of FoutMelden. Daarnaast kunt u bepalen hoe in Access op fouten wordt gereageerd via de actie FoutMelden.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×