Een gegevensbron kopiëren en wijzigen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Er zijn bepaalde situaties waarin het raadzaam is om een gegevensbronverbinding te kopiëren voordat u deze wijzigt, zoals:

 • Wanneer u werkt met Microsoft SharePoint-lijsten en -bibliotheken en u een aangepaste query wilt maken.

  In de gegevensbronverbinding voor SharePoint-lijsten en -bibliotheken worden gegevens weergegeven uit een standaardquery die niet kan worden gewijzigd. Als u echter een gegevensbronverbinding voor een SharePoint-lijst of -bibliotheek kopieert, kunt u wel een aangepaste query maken.

 • Wanneer u met een database werkt en u meerdere gegevensbronquery's wilt gebruiken die zijn gebaseerd op dezelfde brongegevens.

U kunt ook andere gegevensbronverbindingen in de gegevensbronbibliotheek kopiëren en wijzigen. Als u op Kopiëren en wijzigen klikt, maakt u een kopie van de gegevensbronverbinding. U kunt deze kopie vervolgens wijzigen door de opties in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron te gebruiken.

U kunt de query voor gegevensbronnen op basis van SQL wijzigen, zoals SharePoint-lijsten en -bibliotheken en databaseverbindingen. Voor andere gegevensbronverbindingen bestaat geen query die u kunt wijzigen. U kunt voor dergelijke gegevensbronverbindingen echter wel andere eigenschappen wijzigen.

Wat wilt u doen?

Kopiëren en wijzigen van een SharePoint-lijst of bibliotheek

Kopiëren en wijzigen van een database-verbinding

Kopiëren en wijzigen van een XML-bestand

Kopiëren en wijzigen van een script op de server

Kopiëren en wijzigen van een XML-webservice

Kopiëren en wijzigen van een gekoppelde gegevensbron

Een SharePoint-lijst of -bibliotheek kopiëren en wijzigen

SharePoint-lijsten en -bibliotheken die worden weergegeven in de gegevensbronbibliotheek zijn verbindingen met de oorspronkelijke gegevens. Hierin worden de resultaten weergegeven van een query die op de gegevens is uitgevoerd. In tegenstelling tot query's voor andere gegevensbronnen in de gegevensbronbibliotheek, kunt u query's voor gegevensbronnen die automatisch worden gemaakt voor SharePoint-lijsten en -bibliotheken, niet wijzigen. U kunt een verbinding naar een SharePoint-lijst of -bibliotheek echter kopiëren en een aangepaste query maken, die u vervolgens kunt toepassen op de lijst of bibliotheek, zodat alleen de door u gewenste gegevens worden weergeven.

De volgende stappen hoe u een verbinding met gegevensbron kopiëren en wijzig de naam, beschrijving en trefwoorden voor de gegevensbron. Zie het artikel Een gegevensbronquery makenvoor meer informatie over het wijzigen van de query voor een gegevensbron.

 1. Als de Gegevensbronbibliotheek niet zichtbaar is, moet u in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek klikken.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek op de SharePoint-lijst of -bibliotheek die u wilt kopiëren en wijzigen en klik vervolgens op Kopiëren en wijzigen.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron wordt weergegeven.

 3. Typ op het tabblad Algemeen een naam voor de nieuwe gegevensbron in het vak Naam.

  Opmerking : Als u geen nieuwe naam typt voor de kopie van de gegevensbron, is de naam hetzelfde als die van de oorspronkelijke gegevensbron, maar wordt hieraan _copy(1) toegevoegd. Als u bijvoorbeeld de gegevensbronverbinding Aankondigingen kopieert, maar geen nieuwe naam typt, wordt de naam van de nieuwe gegevensbron Aankondigingen_copy(1).

 4. Typ een beschrijving voor de nieuwe gegevensbron in het vak Beschrijving.

 5. Typ de gewenste trefwoorden in het vak Trefwoorden.

Nu kunt u een query voor de nieuwe lijst of bibliotheek. Zie het artikel Een gegevensbronquery makenvoor meer informatie over het maken van een query.

Naar boven

Een databaseverbinding kopiëren en wijzigen

U kunt een query voor een databaseverbinding snel en gemakkelijk wijzigen. Als u echter meerdere query's hebt die u allemaal regelmatig gebruikt, kan het handig zijn om de afzonderlijke query's elk als een aparte gegevensbron op te slaan.

Het voorbeeldbedrijf Noordenwind, een delicatessenbedrijf, houdt bijvoorbeeld alle producten bij in een SQL-database. Met de standaardquery voor de database worden alle producten weergegeven die Noordenwind ooit heeft besteld. Op voorstel van een teamlid wordt er een andere query gemaakt waarmee alle producten worden weergegeven die niet meer kunnen worden geleverd. Dit kan gemakkelijk worden gedaan door de eerste gegevensbronquery te kopiëren, de query te wijzigen zodat alleen verouderde items worden weergegeven, en de gewijzigde query vervolgens op te slaan met een nieuwe naam als een afzonderlijke databaseverbinding in de gegevensbronbibliotheek.

De volgende stappen hoe u de gegevensbron kopiëren en wijzig de naam, beschrijving en trefwoorden voor de gegevensbron. Zie het artikel Een gegevensbronquery makenvoor meer informatie over het wijzigen van de query voor een gegevensbron.

 1. Als de Gegevensbronbibliotheek niet zichtbaar is, moet u in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek klikken.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek op de databaseverbinding die u wilt kopiëren en wijzigen en klik vervolgens op Kopiëren en wijzigen.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron wordt weergegeven.

 3. Typ op het tabblad Algemeen een naam voor de nieuwe gegevensbron in het vak Naam.

  Opmerking : Als u geen nieuwe naam typt voor de gegevensbron, is de naam hetzelfde als die van het vorige item, met _copy(1) hieraan toegevoegd. Als u bijvoorbeeld de database Producten kopieert, maar geen nieuwe naam typt, wordt de naam van de nieuwe gegevensbron Producten_copy(1).

 4. Typ een beschrijving voor de nieuwe gegevensbron in het vak Beschrijving.

 5. Typ de gewenste trefwoorden in het vak Trefwoorden.

Nu kunt u een query opgeven voor uw nieuwe databaseverbinding. Zie het artikel Een gegevensbronquery makenvoor meer informatie over het maken van een query.

Naar boven

Een XML-bestand kopiëren en wijzigen

Net zoals bij SharePoint-lijsten en -bibliotheken, kunt u geen gegevensbronverbindingen wijzigen die automatisch zijn gemaakt voor lokale XML-bestanden. U kunt echter wel lokale XML-bestanden kopiëren en wijzigen, zodat u de naam van de gegevensbron kunt wijzigen, een beschrijving kunt toevoegen of trefwoorden kunt toevoegen. De naam, beschrijving en trefwoorden voor een extern XML-bestand kunnen worden gewijzigd zonder dat u eerst de gegevensbron moet kopiëren.

 1. Als de Gegevensbronbibliotheek niet zichtbaar is, moet u in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek klikken.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek op het XML-bestand dat u wilt kopiëren en wijzigen en klik vervolgens op Kopiëren en wijzigen.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron wordt weergegeven.

 3. Typ op het tabblad Algemeen een naam voor de nieuwe gegevensbron in het vak Naam.

  Opmerking : Als u geen nieuwe naam typt voor de gegevensbron, is de naam hetzelfde als die van het vorige item, met _copy(1) hieraan toegevoegd. Als u bijvoorbeeld het XML-bestand Producten kopieert, maar geen nieuwe naam typt, wordt de naam van de nieuwe gegevensbron Producten_copy(1).

 4. Typ een beschrijving voor de nieuwe gegevensbron in het vak Beschrijving.

 5. Typ de gewenste trefwoorden in het vak Trefwoorden.

Naar boven

Een script op de server kopiëren en wijzigen

Het kopiëren en wijzigen van een script op de server kan handig zijn als u verbinding moet maken met hetzelfde serverscript, maar met andere parameterwaarden.

 1. Als de Gegevensbronbibliotheek niet zichtbaar is, moet u in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek klikken.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek op het XML-bestand dat u wilt kopiëren en wijzigen en klik vervolgens op Kopiëren en wijzigen.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron wordt weergegeven.

 3. Typ op het tabblad Algemeen een naam voor de nieuwe gegevensbron in het vak Naam.

  Opmerking : Als u geen nieuwe naam typt voor de gegevensbron, is de naam hetzelfde als die van het vorige item, met _copy(1) hieraan toegevoegd. Als u bijvoorbeeld het bestand RSS.ASPX uit het script op de server op www.gotdotnet.com kopieert, maar geen nieuwe naam typt, wordt de naam van de nieuwe gegevensbron Rss.aspx op www.gotdotnet.com_copy(1).

 4. Typ een beschrijving voor de nieuwe gegevensbron in het vak Beschrijving.

 5. Typ de gewenste trefwoorden in het vak Trefwoorden.

 6. Voer op het tabblad Bron een van de volgende handelingen uit in het vak Parameters toevoegen of wijzigen:

  • Klik op Toevoegen.

  • Klik op de parameter die u wilt wijzigen en klik op Wijzigen.

 7. Typ in het vak Parameter in het vak Naam een naam voor de nieuwe of gewijzigde parameter.

 8. Typ in het vak Standaardwaarde een standaardwaarde voor de nieuwe of gewijzigde parameter.

  Opmerking : Als door het script op de server een parameter wordt gebruikt die is ingevoerd door een gebruiker die de site heeft bezocht, schakelt u het selectievakje De waarde voor deze parameter kan worden ingesteld via een verbinding tussen webonderdelen in.

Naar boven

Een XML-webservice kopiëren en wijzigen

Het kopiëren en wijzigen van een XML-webservice is mogelijk handig als u een verbinding moet maken met dezelfde webservice, maar u hiervoor andere methoden of andere parameterwaarden wilt gebruiken.

 1. Als de Gegevensbronbibliotheek niet zichtbaar is, moet u in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek klikken.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek op het XML-bestand dat u wilt kopiëren en wijzigen en klik vervolgens op Kopiëren en wijzigen.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron wordt weergegeven.

 3. Typ op het tabblad Algemeen een naam voor de nieuwe gegevensbron in het vak Naam.

  Opmerking : Als u geen nieuwe naam typt voor de gegevensbron, is de naam hetzelfde als die van het vorige item, maar met _copy(1) hieraan toegevoegd. Als u bijvoorbeeld de webservice Webs op Noordenwind kopieert, maar geen nieuwe naam typt, is de naam van de nieuwe gegevensbron Webs op Noordenwind_copy(1).

 4. Typ een beschrijving voor de nieuwe gegevensbron in het vak Beschrijving.

 5. Typ de gewenste trefwoorden in het vak Trefwoorden.

 6. Klik in het vak Parameters van het tabblad Bron op de parameter die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen.

 7. Typ in het vak Parameter de parameter die u wilt gebruiken.

  Opmerking : Als door de webservice een parameter wordt gebruikt die is ingevoerd door een gebruiker die de site heeft bezocht, schakelt u het selectievakje De waarde voor deze parameter kan worden ingesteld via een verbinding tussen webonderdelen in.

Naar boven

Een gekoppelde gegevensbron kopiëren en wijzigen

Het kopiëren en wijzigen van een gekoppelde gegevensbron is mogelijk handig als de gekoppelde gegevensbron bestaat uit databaseverbindingen en u een kopie wilt maken van de eerste gekoppelde databaseverbinding om de query te wijzigen.

De volgende stappen hoe u de gegevensbron kopiëren en wijzig de naam, beschrijving en trefwoorden voor de gegevensbron. Zie het artikel Een gegevensbronquery makenvoor meer informatie over het wijzigen van de query voor een gegevensbron.

 1. Als de Gegevensbronbibliotheek niet zichtbaar is, moet u in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek klikken.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek op de gekoppelde gegevensbron die u wilt kopiëren en wijzigen en klik vervolgens op Kopiëren en wijzigen.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron wordt weergegeven.

 3. Typ op het tabblad Algemeen een naam voor de nieuwe gegevensbron in het vak Naam.

  Opmerking : In tegenstelling tot andere gegevensbronverbindingen blijft de naam hetzelfde als die voor het vorige item als u geen nieuwe naam typt voor de gegevensbron.

 4. Typ een beschrijving voor de nieuwe gegevensbron in het vak Beschrijving.

 5. Typ de gewenste trefwoorden in het vak Trefwoorden.

Nu kunt u een query opgeven voor uw nieuwe databaseverbinding. Zie het artikel Een gegevensbronquery makenvoor meer informatie over het maken van een query.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×