Een gegevensblad in een formulier invoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een gegevensblad is een eenvoudige weergave van gegevens in rijen en kolommen. Als u dubbelklikt op een tabel in het navigatiedeelvenster, wordt de tabel in Microsoft Office Access 2007 weergegeven als een gegevensblad. Doordat gegevensbladen gegevens op een compacte manier weergeven, zijn ze geschikt voor gebruik als subformulier om gegevens uit de 'veel'-kant van een een-op-veel-relatie weer te geven. In dit artikel wordt beschreven hoe u gegevensbladen kunt toevoegen aan formulieren in Office Access 2007.

Wat wilt u doen?

Bekijk een voorbeeld van een gegevensblad in een formulier

Relaties tussen tabellen

Een formulier met een gegevensblad met behulp van de functie formulier maken

Een formulier met een gegevensblad met behulp van de weergave-indeling maken

Een gegevensblad invoegen in een bestaand formulier met behulp van de weergave-indeling

Een gegevensblad invoegen in een bestaand formulier met behulp van de ontwerpweergave

Meer informatie over de verschillen tussen een gesplitst formulier en een formulier met een gegevensblad

Een voorbeeld van een gegevensblad in een formulier

Stel, u wilt een formulier maken dat gegevens weergeeft over productcategorieën, maar ook alle producten binnen die categorieën. De gegevens in de tabel Categorieën vormen de 'een'-kant van de relatie, terwijl de gegevens in de tabel Producten de 'veel'-kant van de relatie vertegenwoordigen. Elke categorie kan immers veel producten bevatten.

Formulier met subformulier

1. In het hoofdformulier worden gegevens weergegeven uit de 'een'-kant van de relatie.

2. In het gegevensblad worden gegevens weergegeven uit de 'veel'-kant van de relatie.

Naar boven

Relaties tussen tabellen instellen

Voordat u een formulier met een gegevensblad gaat ontwerpen, moet u de relaties tussen de tabellen bekijken en eventuele ontbrekende relaties toevoegen. Zo kan Access automatisch de koppelingen tussen de gegevensbladen en de hoofdformulieren maken. Als u de relaties tussen de tabellen in een database wilt bekijken, toevoegen of wijzigen, klikt u op Relaties in de groep Analyseren op het tabblad Geavanceerde hulpmiddelen. Zie de koppelingen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie over het instellen van relaties.

Naar boven

Een formulier met gegevensblad maken met de functie Formulier

Als u met de functie Formulier een formulier maakt dat is gebaseerd op een tabel die zich aan de 'een'-kant van één een-op-veel-relatie bevindt, wordt automatisch een gegevensblad ingevoegd waarin de gegevens van de 'veel'-kant van de relatie worden weergegeven.

Als bijvoorbeeld aan de volgende voorwaarden is voldaan, wordt er een gegevensblad ingevoegd waarin alle orders voor elke klant worden weergegeven:

 • U maakt een eenvoudig formulier dat is gebaseerd op de tabel Klanten.

 • U hebt een een-op-veel-relatie gedefinieerd met de tabel Orders waarin is opgegeven dat één record in de tabel Klanten opgegeven kan worden gerelateerd aan een groot aantal records in de tabel Orders.

 • De tabel Klanten wordt niet gebruikt aan de 'een'-kant van andere een-op-veel-relaties.

 • Klik in het navigatiedeelvenster op de tabel die zich aan de 'een'-kant van de een-op-veel-relatie bevindt.

 • Klik op het tabblad maken in de groep formulieren op formulier. Knopafbeelding

Het formulier wordt gemaakt met het gegevensblad onder aan het formulier. Als er geen gegevensblad wordt gemaakt, betekent dit dat de tabel die u hebt gebruikt voor het formulier geen onderdeel is van een een-op-veel-relatie, of dat de tabel onderdeel is van meerdere een-op-veel-relaties.

Notities: 

 • Behalve het hoofdformulier worden er in dit proces geen andere formulierobjecten gemaakt. Het gegevensblad is een directe weergave van de tabel.

 • Een kolom in een gegevensblad verbergen    Klik met de rechtermuisknop op de kolom en klik vervolgens op Kolom verbergen. Deze instelling wordt opgeslagen. Als u het formulier opslaat en sluit, en vervolgens weer opent, is de kolom nog steeds verborgen.

 • Een verborgen kolom in een gegevensblad weer zichtbaar maken    Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop in het gegevensblad en klik vervolgens op Kolommen zichtbaar maken. Schakel het selectievakje in naast elke kolom die u weer zichtbaar wilt maken in de weergave en klik vervolgens op Sluiten.

Naar boven

Een formulier met gegevensblad maken in de indelingsweergave

Als u de relaties tussen de tabellen in uw database al hebt gedefinieerd, kunt u in de indelingsweergave snel een formulier maken dat een gegevensblad bevat. Wanneer u een veld uit de 'veel'-kant van een relatie toevoegt aan een formulier dat is gebaseerd op de 'een'-kant van de relatie, wordt er automatisch een gegevensblad gemaakt om de gerelateerde records weer te geven.

 1. Klik op het tabblad maken in de groep formulieren op Leeg formulier. Knopafbeelding

  Er wordt een leeg formulier geopend in de indelingsweergave en het deelvenster Lijst met velden wordt weergegeven.

  Opmerking: Als u het deelvenster Lijst met velden per ongeluk hebt gesloten, kunt u het als volgt weer openen:

  • Druk op ALT+F8.

   —of—

   Klik op het tabblad Opmaak in de groep besturingselementen op Bestaande velden toevoegen. Knopafbeelding

 2. Klik op het plusteken naast de tabel die zich aan de 'een'-kant van de een-op-veel-relatie bevindt en sleep vervolgens het eerste gewenste veld naar het formulier.

  In het deelvenster Lijst met velden zijn de tabellen in secties verdeeld: Voor deze weergave beschikbare velden en daaronder In gerelateerde tabellen beschikbare velden. Onder aan het deelvenster Lijst met velden worden onder In andere tabellen beschikbare velden alle andere tabellen weergegeven die niet rechtstreeks aan de hoofdtabel zijn gerelateerd.

 3. Sleep alle andere velden die u wilt weergeven uit het gedeelte Voor deze weergave beschikbare velden naar het hoofdformulier.

 4. Sleep het eerste veld dat u wilt weergeven uit het gedeelte In gerelateerde tabellen beschikbare velden naar het formulier. Er wordt een nieuw gegevensblad gemaakt en het veld wordt eraan toegevoegd.

 5. Als u meer velden wilt toevoegen aan het nieuwe gegevensblad moet u eerst het gegevensblad selecteren door erop te klikken. Het deelvenster Lijst met velden wordt zo geordend dat de velden die beschikbaar zijn voor het gegevensblad zich bovenaan bevinden. Sleep alle andere velden die u wilt weergeven uit het gedeelte Voor deze weergave beschikbare velden naar het gegevensblad. Bij elk veld dat u naar het gegevensblad sleept wordt een invoegbalk weergegeven om aan te geven waar het veld wordt ingevoegd wanneer u de muisknop loslaat.

 6. Ga door met het toevoegen van velden aan het hoofdformulier of het gegevensblad door eerst het gegevensblad te selecteren door er op te klikken en vervolgens het veld uit het deelvenster Lijst met velden te slepen.

De sectie in andere tabellen beschikbare velden van het deelvenster Lijst met velden bevat de tabellen die niet rechtstreeks zijn gerelateerd aan de tabel of query die het geselecteerde formulier of gegevensblad is gebaseerd op. Als u alle geldige tabelrelaties hebt gedefinieerd in het venster Relaties, klikt u vervolgens de velden in de sectie in andere tabellen beschikbare velden zijn niet kunnen worden geselecteerd voor het formulier dat u maakt. Als u een veld van deze sectie naar het formulier sleept, wordt het dialoogvenster Relatie opgeven . Moet u het veld of de velden die de relaties de twee tabellen tussen voordat u verdergaat. Als u dit doet, is het deelvenster Lijst met velden worden niet meer secties gesorteerd op basis van de vooraf gedefinieerde relaties. Het is mogelijk beter te klikken de relaties tussen tabellen in plaats daarvan en klikt u op Annuleren in dit dialoogvenster. Zie het artikel maken, bewerken of verwijderen van een relatievoor meer informatie over relaties.

Naar boven

Een gegevensblad aan een bestaand formulier toevoegen in de indelingsweergave

Als u de relaties tussen de tabellen in uw database al hebt gedefinieerd, kunt u in de indelingsweergave snel een gegevensblad aan een bestaand formulier toevoegen. Wanneer u een veld uit de 'veel'-kant van een relatie toevoegt aan een formulier dat is gebaseerd op de 'een'-kant van de relatie, wordt er automatisch een gegevensblad gemaakt om de gerelateerde records weer te geven.

 1. Open het bestaande formulier in de indelingsweergave. Klik hiervoor in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het bestaande formulier en klik vervolgens in het snelmenu op Indelingsweergave.

  Ga als volgt te werk indien het deelvenster Lijst met velden niet wordt weergegeven:

  • Druk op ALT+F8.

   —of—

   Klik op het tabblad Opmaak in de groep besturingselementen op Bestaande velden toevoegen. Knopafbeelding

   In het deelvenster Lijst met velden zijn de tabellen in secties verdeeld: Voor deze weergave beschikbare velden en daaronder In gerelateerde tabellen beschikbare velden. Onder aan het deelvenster Lijst met velden worden onder In andere tabellen beschikbare velden alle andere tabellen weergegeven die niet rechtstreeks aan de hoofdtabel zijn gerelateerd.

 2. Vouw in de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden de tabel uit die het eerste veld bevat dat u wilt weergeven op het gegevensblad en sleep dit veld naar het formulier. Er wordt een nieuw gegevensblad gemaakt, waaraan het veld wordt toegevoegd.

 3. Als u meer velden wilt toevoegen aan het nieuwe gegevensblad moet u eerst het gegevensblad selecteren door erop te klikken. Het deelvenster Lijst met velden wordt zo geordend dat de velden die beschikbaar zijn voor het gegevensblad zich bovenaan bevinden. Sleep alle andere velden die u wilt weergeven uit het gedeelte Voor deze weergave beschikbare velden naar het gegevensblad. Bij elk veld dat u naar het gegevensblad sleept wordt een invoegbalk weergegeven om aan te geven waar het veld wordt ingevoegd wanneer u de muisknop loslaat.

 4. Ga door met het toevoegen van velden aan het hoofdformulier of het gegevensblad door eerst het gegevensblad te selecteren door er op te klikken en vervolgens het veld uit het deelvenster Lijst met velden te slepen.

De sectie in andere tabellen beschikbare velden van het deelvenster Lijst met velden bevat de tabellen die niet rechtstreeks zijn gerelateerd aan de tabel of query die het geselecteerde formulier is gebaseerd op. Als u alle geldige tabelrelaties hebt gedefinieerd in het venster Relaties, klikt u vervolgens de velden in de sectie in andere tabellen beschikbare velden zijn niet kunnen worden geselecteerd voor het formulier dat u maakt. Als u een veld van deze sectie naar het formulier sleept, wordt het dialoogvenster Relatie opgeven . Moet u het veld of de velden die de relaties de twee tabellen tussen voordat u verdergaat. Als u dit doet, wordt het deelvenster Lijst met velden niet meer worden gesorteerd in secties op basis van de vooraf gedefinieerde relaties. Het is mogelijk beter te klikken de relaties tussen tabellen in plaats daarvan en klikt u op Annuleren in dit dialoogvenster. Zie het artikel maken, bewerken of verwijderen van een relatievoor meer informatie over relaties.

Naar boven

Een gegevensblad aan een bestaand formulier toevoegen in de ontwerpweergave

Gebruik deze procedure om in de ontwerpweergave een gegevensblad dat rechtstreeks is gebaseerd op een tabel of query aan een bestaand formulier toe te voegen.

 1. Open het formulier in de ontwerpweergave door met de rechtermuisknop op het formulier te klikken in het navigatiedeelvenster en vervolgens op Ontwerpweergave te klikken.

 2. Als het hulpmiddel Wizards voor besturingselementen gebruiken in de groep Besturingselementen op het tabblad Ontwerpen is ingeschakeld, klikt u erop om dit uit te schakelen.

  Knopafbeelding

  Waarom?

  In de wizard Subformulier (indien gebruikt) wordt een afzonderlijk formulierobject gemaakt en het besturingselement Subformulier wordt gebaseerd op dat formulierobject. In deze procedure wordt daarentegen een gegevensblad gemaakt dat rechtstreeks is gebaseerd op een tabel of query in plaats van op een formulier.

 3. Klik op het tabblad ontwerp in de groep besturingselementen op de knop Subformulier/subrapport Knopafbeelding . Knopafbeelding

 4. Klik in het ontwerpraster van het formulier op de plaats waar u het gegevensblad wilt invoegen.

 5. Verplaats en vergroot of verklein het subformulierbesturingselement door de grepen op de randen en de hoeken van het element te verslepen.

 6. Bewerk het bijgevoegde label voor het besturingselement Subformulier als volgt: klik eerst op het label, dubbelklik vervolgens om de tekst te selecteren en typ een nieuw label. U kunt het label ook verwijderen door eenmaal op het label te klikken en vervolgens op DEL te drukken.

 7. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 8. Klik eenmaal op het subformulierbesturingselement als het element nog niet is geselecteerd.

 9. Ga naar het tabblad Gegevens van het eigenschappenvenster, klik op de vervolgkeuzelijst Bronobject en klik vervolgens op de tabel of query die u wilt weergeven in het gegevensblad. Als u bijvoorbeeld gegevens uit de tabel Orders wilt weergeven, klikt u op Tabel.Orders.

 10. Als u de relaties correct hebt ingesteld voorafgaand aan het starten van deze procedure, worden de eigenschappen Subvelden koppelen en Hoofdvelden koppelen automatisch ingesteld met de juiste waarden om het hoofdformulier aan het gegevensblad te koppelen.

  De eigenschappen van mijn Subvelden koppelen en Hoofdvelden koppelen zijn leeg

  Als niet kan worden vastgesteld hoe het subformulierbesturingselement aan het hoofdformulier moet worden gekoppeld, worden de eigenschappen Subvelden koppelen en Hoofdvelden koppelen van het subformulierbesturingselement leeg gelaten. U moet deze eigenschappen dan als volgt handmatig instellen:

  1. Open het hoofdformulier in de ontwerpweergave.

  2. Klik eenmaal op het besturingselement Subformulier om het te selecteren.

  3. Druk op F4 als het eigenschappenvenster niet wordt weergegeven.

  4. Klik op (...) naast het vak Subvelden koppelen op het tabblad Gegevens van het eigenschappenvenster.

   Het dialoogvenster Koppelfunctie voor subformuliervelden wordt geopend.

  5. In de vervolgkeuzelijsten Hoofdvelden en Subvelden selecteert u de velden waarmee u de formulieren wilt koppelen. Als u niet zeker weet welke velden u moet gebruiken, klikt u op Suggereren, waarna Access de gekoppelde velden bepaalt. Klik op OK wanneer u klaar bent.

   Als u het veld dat u wilt gebruiken om de formulieren te koppelen niet ziet, moet u mogelijk de recordbron van het hoofdformulier of subformulier bewerken om ervoor te zorgen dat het veld zich in de recordbron bevindt. Als het formulier bijvoorbeeld is gebaseerd op een query, moet u controleren of het gekoppelde veld aanwezig is in de queryresultaten.

  6. Sla het hoofdformulier op en schakel over naar de formulierweergave om te controleren of het formulier werkt zoals u verwacht.

 11. Sla het formulier door te klikken op Opslaan Knopafbeelding op de Werkbalk Snelle toegang of door op CTRL + S te drukken.

 12. Schakel over naar de formulierweergave en controleer of het gegevensblad werkt zoals u had verwacht.

Naar boven

De verschillen tussen een gesplitst formulier en een formulier met een gegevensblad

Op een formulier dat een gegevensblad bevat, worden gegevens weergegeven uit verschillende (maar gewoonlijk gerelateerde) gegevensbronnen. Een formulier kan bijvoorbeeld werknemers weergeven en het kan een gegevensblad bevatten waarin alle taken worden vermeld die aan elke werknemer zijn toegewezen. Het gegevensblad heeft een andere gegevensbron dan het formulier waarvan het deel uitmaakt. Een gesplitst formulier bestaat daarentegen uit twee delen (een formulier en een gegevensblad), maar in beide delen worden dezelfde gegevens weergegeven. De twee delen volgen elkaar en bieden twee verschillende weergaven van de gegevens tegelijk.

Zie het artikel Een gesplitst formulier maken voor meer informatie over het maken van en werken met een gesplitst formulier.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×