Een gegevensblad in een formulier invoegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een gegevens blad is een eenvoudige weer gave van gegevens die zijn gerangschikt in rijen en kolommen. Als u dubbelklikt op een tabel in het navigatie deel venster, wordt de tabel weer gegeven als een gegevens blad in Access. Vanwege de compacte presentatie van gegevens werken gegevens bladen goed wanneer ze worden gebruikt als subformulieren om gegevens uit de ' veel'-kant van een een-op-veel-relatie weer te geven. In dit artikel wordt beschreven hoe u gegevens bladen aan uw formulieren kunt toevoegen in Access.

Wat wilt u doen?

Een voor beeld van een gegevens blad in een formulier weer geven

Een gegevens blad slepen en neerzetten in een formulier

Een gegevens blad invoegen in een bestaand formulier met behulp van de indelings weergave

Een gegevens blad invoegen in een bestaand formulier met behulp van de ontwerp weergave

De verschillen tussen een gesplitst formulier en een formulier dat een gegevens blad bevat

Een voor beeld van een gegevens blad in een formulier weer geven

Stel dat u een formulier wilt maken waarin gegevens worden weer gegeven over product categorieën en ook alle producten in die categorieën. De gegevens in de tabel Categorieën vertegenwoordigen de ' een'-kant van de relatie, en de gegevens in de tabel producten zijn de ' veel'-kant van de relatie. Elke categorie kan veel producten bevatten.

Formulier met subformulier

1. In het hoofdformulier worden gegevens weergegeven van de 'een'-kant van de relatie.

2. in het gegevens blad worden gegevens uit de ' veel'-kant van de relatie weer gegeven.

Een gegevens blad slepen en neerzetten in een formulier

De snelste manier om een bestaand gegevens blad aan een formulier toe te voegen, opent u het formulier in de ontwerp weergave en klikt u vervolgens op, ingedrukt houden en sleept u een bestaand gegevens blad formulier van het navigatie deel venster naar het formulier ontwerp gebied.

Als u de relaties correct instelt voordat u met deze procedure begint, worden de onderliggende velden koppeling en de eigenschappen van de hoofd velden koppelen met de juiste waarden die het hoofd formulier koppelen aan het gegevens blad.

De eigenschappen mijn gekoppelde koppeling en hoofd velden koppelen zijn leeg

Als het niet mogelijk is om te bepalen hoe het subformulierbesturingselement aan het hoofd formulier moet worden gekoppeld, worden de onderliggende velden koppelen en worden de eigenschappen van hoofd velden gekoppeld aan het besturings element van het subformulier leeg. U moet deze eigenschappen hand matig instellen.

Een gegevens blad invoegen in een bestaand formulier met behulp van de indelings weergave

Als u de relaties tussen de tabellen in de data base al hebt gedefinieerd, kunt u snel een gegevens blad toevoegen aan een bestaand formulier met behulp van de indelings weergave. Wanneer u een veld uit de ' veel'-kant van een relatie toevoegt aan een formulier dat is gebaseerd op de ' een'-kant van de relatie, maakt Access automatisch een gegevens blad om de gerelateerde records weer te geven.

 1. Open het bestaande formulier in de indelings weergave door met de rechter muisknop op het formulier te klikken in het navigatie deel venster en vervolgens te klikken op indelings weergave in het snelmenu.

  Ga als volgt te werk als het deelvenster Lijst met velden niet wordt weergegeven:

  • Druk op Alt+F8.

   -of-

   Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Hulpmiddelen op Bestaande velden toevoegen.

   In het deel venster lijst met velden worden de tabellen in secties verdeeld: de velden die beschikbaar zijn voor deze weer gave en daaronder de velden die beschikbaar zijn in gerelateerde tabellen. Onder in het deel venster lijst met velden worden de andere tabellen weer gegeven die niet rechtstreeks zijn gerelateerd aan de hoofd tabel onder velden die beschikbaar zijn in andere tabellen.

 2. Vouw in de sectie velden die beschikbaar zijn in gerelateerde tabellen de tabel uit die het eerste veld bevat dat u wilt toevoegen aan het gegevens blad en sleep het veld naar het formulier. Er wordt een gegevens blad gemaakt en het veld wordt aan het gegevens blad toegevoegd.

 3. Als u extra velden wilt toevoegen aan het nieuwe gegevens blad, moet u eerst op het gegevens blad klikken om het te selecteren. Houd er rekening mee dat het deel venster lijst met velden opnieuw wordt gerangschikt, zodat de velden die beschikbaar zijn voor het gegevens blad bovenaan staan. Sleep vanuit de sectie velden die beschikbaar zijn voor deze weer gave , alle andere gewenste velden naar het gegevens blad. Terwijl u elk veld naar het gegevens blad sleept, wordt er een invoeg balk getekend om aan te geven waar het veld wordt ingevoegd wanneer u de muis knop loslaat.

 4. Ga verder met het toevoegen van velden aan het hoofd formulier of het gegevens blad door eerst te klikken op het hoofd formulier of gegevens blad om het te selecteren en vervolgens het veld vanuit het deel venster lijst met velden te slepen.

De velden beschikbaar in de sectie overige tabellen van het deel venster lijst met velden bevat tabellen die niet rechtstreeks zijn gerelateerd aan de tabel of query waarop het geselecteerde formulier is gebaseerd. Als u alle geldige tabel relaties in het venster Relaties hebt gedefinieerd, is het mogelijk dat de velden in de sectie velden die beschikbaar zijn in andere tabellen , geen geldige selecties zijn voor het formulier dat u maakt. Als u een veld uit deze sectie naar het formulier sleept, wordt in Access het dialoog venster relatie opgeven weer gegeven. Voordat u verdergaat, moet u het veld of de velden opgeven waarmee de twee tabellen aan elkaar zijn gekoppeld. Als u dit doet, wordt het deel venster lijst met velden niet meer in secties gesorteerd op basis van de vooraf gedefinieerde relaties. Het kan handig zijn om in dit dialoog venster op Annuleren te klikken en in plaats daarvan de tabel relaties opnieuw te controleren. Zie het artikel een relatie maken, bewerken of verwijderenvoor meer informatie over relaties.

Naar boven

Een gegevens blad invoegen in een bestaand formulier met behulp van de ontwerp weergave

Gebruik deze procedure om een gegevens blad dat rechtstreeks is gebaseerd op een tabel of query toe te voegen aan een bestaand formulier in de ontwerp weergave.

 1. Open het formulier in de ontwerp weergave door met de rechter muisknop op het formulier in het navigatie deel venster te klikken en vervolgens op ontwerp weergavete klikken.

 2. Schakel op het tabblad ontwerpen in de groep besturings elementen de optie wizards voor besturings elementen gebruiken in, zodat deze optie niet is geselecteerd.

  Afbeelding van knop

  Waarom?

  Als het besturings element subformulier wordt gebruikt, wordt een apart formulier object gemaakt en wordt het besturings element subformulier gebaseerd op dat formulier object. Met deze procedure wordt daarentegen een gegevens blad gemaakt dat rechtstreeks is gebaseerd op een tabel of query in plaats van een formulier.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Besturingselementen op de knop Subformulier/subrapport.

 4. Klik in het raster van het formulier ontwerp op de plaats waar u het gegevens blad wilt invoegen.

 5. Verplaats en wijzig het formaat van het subformulierbesturingselement door de grepen op de randen en de hoeken van het besturings element te verslepen.

 6. Bewerk het bijgevoegde label voor het besturings element subformulier door eerst op het label te klikken, erop te dubbel klikken om de tekst te selecteren en vervolgens een nieuwe label te typen. Als u liever het etiket wilt verwijderen, klikt u eenmaal op het label en drukt u op DELETE.

 7. Druk op F4 om het eigenschappenvenster weer te geven, als dat nog niet wordt weergegeven.

 8. Als het besturings element subformulier momenteel niet is geselecteerd, klikt u erop om het te selecteren.

 9. Klik op het tabblad gegevens van het eigenschappen venster op de vervolg keuzelijst van het bron object en klik vervolgens op de tabel of query die u wilt weer geven in het gegevens blad. Als u bijvoorbeeld gegevens uit de tabel Orders wilt weer geven, klikt u op tabel. orders.

 10. Als u de relaties correct instelt voordat u met deze procedure begint, worden de onderliggende velden koppeling en de eigenschappen van de hoofd velden koppelen met de juiste waarden die het hoofd formulier koppelen aan het gegevens blad.

  De eigenschappen mijn gekoppelde koppeling en hoofd velden koppelen zijn leeg

  Als het niet mogelijk is om te bepalen hoe het subformulierbesturingselement aan het hoofd formulier moet worden gekoppeld, worden de onderliggende velden koppelen en worden de eigenschappen van hoofd velden gekoppeld aan het besturings element van het subformulier leeg. U moet deze eigenschappen als volgt handmatig instellen:

  1. Open het hoofd formulier in de ontwerp weergave.

  2. Klik eenmaal op het besturings element subformulier om het te selecteren.

  3. Als het eigenschappen venster niet wordt weer gegeven, drukt u op F4.

  4. Klik op het tabblad gegevens van het eigenschappen venster op (...) naast het vak van de eigenschap Subvelden koppelen .

   Het dialoogvenster Koppelfunctie voor subformuliervelden wordt weergegeven.

  5. Selecteer in de vervolg keuzelijsten hoofd velden en onderliggende velden de velden waaraan u de formulieren wilt koppelen. Als u niet zeker weet welke velden u moet gebruiken, klikt u op Voorst Ellen om de koppelings velden te bepalen. Klik op OK als u klaar bent.

   Als het veld dat u wilt gebruiken om de formulieren te koppelen, niet wordt weer gegeven, moet u mogelijk de record bron van het model of het onderliggende formulier bewerken om er zeker van te zijn dat het veld zich in de record bevindt. Als het formulier bijvoorbeeld is gebaseerd op een query, moet u ervoor zorgen dat het veld koppelen in de query resultaten wordt vermeld.

  6. Sla het hoofd formulier op en schakel over naar de formulier weergave om te controleren of het formulier werkt zoals u zou verwachten.

 11. Sla het formulier op door te klikken op Opslaan op de werk balk snelle toegang of door op CTRL + S te drukken.

 12. Schakel over naar formulierweergave en controleer of het gegevens blad werkt zoals u zou verwachten.

Naar boven

De verschillen tussen een gesplitst formulier en een formulier dat een gegevens blad bevat

Een formulier met een gegevens blad bevat gegevens uit verschillende (maar meestal gerelateerde) gegevens bronnen. Een formulier kan bijvoorbeeld werk nemers weer geven en mogelijk een gegevens blad weer geven waarin alle taken worden weer gegeven die aan elke werk nemer zijn toegewezen. Het gegevens blad heeft een andere gegevens bron dan het formulier dat deze bevat. Een gesplitst formulier heeft daarentegen twee secties (een formulier en een gegevens blad), maar dezelfde gegevens worden weer gegeven in beide secties. De twee secties worden met elkaar gevolgd en u kunt twee verschillende weer gaven van uw gegevens tegelijk weer geven.

Zie het artikel Een gesplitst formulier maken voor meer informatie over het maken van en werken met een gesplitst formulier.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×