Een gefaseerde migratie van e-mail naar Office 365 uitvoeren

Met een gefaseerde migratie kunt u de inhoud van postvakken van gebruikers in de loop van de tijd van een e-mail met Exchange 2003 of Exchange 2007 naar Office 365 migreren.

In dit artikel worden de taken voor een gefaseerde e-mailmigratie beschreven. Wat u moet weten over een gefaseerde e-mailmigratie naar Office 365 bevat een overzicht van het migratieproces. Wanneer u vertrouwd bent met de inhoud van dit artikel, gebruikt u dit om postvakken van het ene e-mailsysteem naar het andere te migreren.

Zie voor instructies over Windows PowerShellEen gefaseerde migratie naar Office 365 uitvoeren met PowerShell.

Migratietaken

Hier vindt u de taken die u moet uitvoeren wanneer u een gefaseerde migratie wilt gaan uitvoeren:

 1. Een gefaseerde migratie voorbereiden

 2. Controleren of u de eigenaar bent van het domein

 3. Adreslijstsynchronisatie gebruiken om gebruikers te maken in Office 365

 4. Een lijst maken van postvakken die u wilt migreren

 5. Office 365 verbinden met uw e-mailsysteem

 6. Uw postvakken migreren

 7. De gefaseerde migratiebatch starten

 8. On-premises postvakken converteren naar gebruikers met e-mail

 9. Uw e-mail rechtstreeks doorsturen naar Office 365

 10. De gefaseerde migratiebatch verwijderen

 11. Post-migratietaken voltooien

Een gefaseerde migratie voorbereiden

Voordat u postvakken met een gefaseerde migratie naar Office 365 migreert, moet u eerst enkele wijzigingen in uw Exchange Server-omgeving aanbrengen.

Een gefaseerde migratie voorbereiden

 1. Outlook Anywhere op uw on-premises Exchange Serverconfigureren    De e-mailmigratieservice maakt gebruik van Outlook Anywhere (ook wel RPC via HTTP genoemd) om verbinding te maken met uw on-premises Exchange Server. Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer informatie over het instellen van Outlook Anywhere voor Exchange 2007 en Exchange 2003:

  Belangrijk: U moet met uw Outlook Anywhere-configuratie een certificaat gebruiken dat is uitgegeven door een vertrouwde certificeringsinstantie (CA). Outlook Anywhere kan niet worden geconfigureerd met een zelfondertekend certificaat. Zie SSL configureren voor Outlook Anywhere voor meer informatie.

 2. Optioneel: Controleren of u met Outlook Anywhere verbinding kunt maken met uw Exchange-organisatie     Probeer een van de volgende methoden om uw verbindingsinstellingen te controleren.

 3. Machtigingen instellen    Het on-premises gebruikersaccount waarmee u verbinding maakt met uw on-premises Exchange-organisatie (ook wel de migratiebeheerder genoemd) moet de benodigde machtigingen hebben voor toegang tot de on-premises postvakken die u wilt migreren naar Office 365. Deze gebruikersaccount wordt gebruikt wanneer u Office 365 naar uw e-mailsysteem migreert, verderop in deze procedure.

 4. De beheerder moet een van de volgende machtigingensets hebben om de postvakken te migreren:

  • De beheerder moet de machtiging FullAccess hebben gekregen voor elk on-premises postvak en moet de machtiging WriteProperty hebben gekregen om de eigenschap TargetAddress van de on-premises gebruikersaccounts te kunnen wijzigen.

   of

  • De beheerder moet de machtiging Receive As hebben gekregen voor de on-premises postvakdatabase waarin de postvakken van gebruikers zijn opgeslagen, en moet de machtiging WriteProperty hebben gekregen om de eigenschap TargetAddress van de on-premises gebruikersaccounts te kunnen wijzigen.

  Zie Exchange-machtigingen toewijzen om postvakken te migreren naar Office 365 voor meer informatie over het instellen van deze machtigingen.

 5. Unified Messaging (UM) uitschakelen     Als UM is ingeschakeld voor de on-premises postvakken die u wilt migreren, schakelt u UM voor de migratie uit. Schakel UM voor de postvakken in wanneer de migratie is voltooid. Zie Unified Messaging uitschakelen voor stapsgewijze instructies.

Controleren of u de eigenaar bent van het domein

Tijdens de migratie wordt het SMTP-adres (Simple Mail Transfer Protocol) van elk on-premises postvak gebruikt om het e-mailadres voor een nieuw Office 365-postvak te maken. Het on-premises domein moet zijn geverifieerd als een domein waarvan u eigenaar bent in uw Office 365-organisatie zijn om een gefaseerde migratie te kunnen uitvoeren.

De domeinwizard gebruiken om te controleren of u de eigenaar bent van het on-premises domein

 1. Opmerking: U moet een globale beheerder in Office 365 zijn om deze stappen uit te voeren.

  Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Kies Setup > Domeinen.

 3. Klik op de pagina Domeinen beheren op Domein toevoegen Pictogram Toevoegen om de domeinwizard te starten.

 4. Kies op de pagina Een domein toevoegen aan Office 365 de optie Geef een domeinnaam op en bevestig uw eigendom.

 5. Typ de domeinnaam (bijvoorbeeld Contoso.com) die u gebruikt voor uw on-premises Exchange-organisatie, en kies Volgende.

 6. Selecteer op de pagina Bevestig dat u eigenaar bent van <uw domeinnaam> de DNS-hostingprovider (Domain Name System) in de lijst of selecteer Algemene instructies, als dit van toepassing is.

 7. Volg de verstrekte instructies voor uw DNS-hostingprovider. Meestal wordt de TXT-record gekozen om het eigendom van het domein te controleren.

  U vindt de TXT- of MX-waarde van uw Office 365-tenant ook door de instructies te volgen in De gegevens verzamelen die u nodig hebt om Office 365-DNS-records te maken.

  Wacht nadat u de TXT- of MX-record hebt toegevoegd, ongeveer 15 minuten voordat u verder gaat met de volgende stap.

 8. Wanneer u in de domeinwizard van Office 365 de optie Gedaan, nu controleren kiest, wordt een verificatiepagina weergegeven. Kies Voltooien.

  Als de verificatiepagina niet wordt weergegeven, wacht dan even en probeer het opnieuw.

  Ga niet verder naar de volgende stap in de domeinwizard. U hebt nu gecontroleerd dat u eigenaar bent van het on-premises Exchange-organisatiedomein en u kunt nu verder gaan met een e-mailmigratie.

Adreslijstsynchronisatie gebruiken om gebruikers te maken in Office 365

U gebruikt adreslijstsynchronisatie om alle on-premises gebruikers in uw Office 365-organisatie te maken.

U moet de gebruikers een licentie geven nadat ze zijn gemaakt. Nadat de gebruikers zijn gemaakt, hebt u 30 dagen om licenties toe te voegen. Zie Post-migratietaken voltooien voor de stappen voor het toevoegen van licenties.

Nieuwe gebruikers maken

 • U kunt Microsoft Azure Active Directory-synchronisatie of de Microsoft Azure Active Directory Sync Services (AAD-synchronisatie) gebruiken om de on-premises gebruikers te maken en te synchroniseren in Office 365. Wanneer postvakken zijn gemigreerd naar Office 365, beheert u gebruikersaccounts in uw on-premises organisatie en worden ze gesynchroniseerd met uw Office 365-organisatie. Zie Adreslijstintegratie voor meer informatie.

Een lijst maken van postvakken die u wilt migreren

Nadat u hebt bepaald welke on-premises postvakken u wilt migreren naar Office 365, gebruikt u een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) om een migratiebatch te maken. Elke rij in het CSV-bestand dat door Office 365 wordt gebruikt om de migratie uit te voeren, bevat informatie over een on-premises postvak.

Opmerking: Er is geen limiet voor het aantal postvakken dat u met een gefaseerde migratie kunt migreren naar Office 365. Het CSV-bestand voor een migratiebatch kan maximaal 2000 rijen bevatten. Als u meer dan 2000 postvakken wilt migreren, moet u extra CSV-bestanden maken en elk bestand gebruiken om een nieuwe migratiebatch te maken.

Ondersteunde kenmerken

Het CSV-bestand voor een gefaseerde migratie ondersteunt de volgende drie kenmerken. Elke rij in het CSV-bestand komt overeen met een postvak en moet een waarde bevatten voor elk van deze kenmerken.

Kenmerk

Omschrijving

Vereist?

EmailAddress

Bevat het primaire SMTP-e-mailadres, bijvoorbeeld pilarp@contoso.com, voor on-premises postvakken.

Gebruik het primaire SMTP-adres voor on-premises postvakken en geen gebruikers-id's uit Office 365. Als het on-premises domein bijvoorbeeld contoso.com heet terwijl het e-maildomein van Office 365 service.contoso.com heet, dan gebruikt u de domeinnaam contoso.com voor e-mailadressen in het CSV-bestand.

Vereist

Password

Het wachtwoord dat moet worden ingesteld voor het nieuwe Office 365-postvak. Wachtwoordbeperkingen die zijn toegepast op uw Office 365-organisatie, zijn ook van toepassing op de wachtwoorden in het CSV-bestand.

Optioneel

ForceChangePassword

Bepaalt of gebruikers het wachtwoord moeten wijzigen wanneer zij zich de eerste keer aanmelden bij hun nieuwe Office 365-postvak. Gebruik True of False voor de waarde van deze parameter.

Opmerking: Als u een oplossing voor eenmalige aanmelding hebt geïmplementeerd door Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0 (AD FS 2.0) of later te implementeren in uw on-premises organisatie, moet u de waarde False voor het kenmerk ForceChangePassword gebruiken.

Optioneel

CSV-bestandsindeling

Hier volgt een voorbeeld van de indeling van het CSV-bestand. In dit voorbeeld worden drie on-premises postvakken gemigreerd naar Office 365.

De eerste rij oftewel veldnamenrij van het CSV-bestand bevat de namen van de kenmerken, oftewel velden die in de volgende rijen worden opgegeven. De namen van kenmerken worden gescheiden door komma's.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Elke rij onder de veldnamenrij staat voor één gebruiker en bevat de informatie die wordt gebruikt om het postvak van de gebruiker te migreren. De kenmerkwaarden in elke rij moeten in dezelfde volgorde staan als de kenmerknamen in de veldnamenrij.

Gebruik een teksteditor of een programma als Excel om het CSV-bestand te maken. Sla het bestand op als een CSV- of TXT-bestand.

Opmerking: Als het CSV-bestand niet-ASCII- of speciale tekens bevat, moet u het CSV-bestand opslaan met UTF-8 of andere Unicode-codering. Afhankelijk van de toepassing is het opslaan van het CSV-bestand met UTF-8 of andere Unicode-codering eenvoudiger als de landinstelling van het computersysteem overeenkomt met de taal die in het CSV-bestand wordt gebruikt.

Office 365 verbinden met uw e-mailsysteem

Een migratie-eindpunt bevat de instellingen en aanmeldingsgegevens die nodig zijn om verbinding te maken met de on-premises server waarop de postvakken worden gehost die u wilt migreren met Office 365. Voor een gefaseerde migratie maakt u een Outlook Anywhere-migratie-eindpunt. Er wordt één migratie-eindpunt gemaakt dat voor al uw migratiebatches kan worden gebruikt.

Een migratie-eindpunt maken

 1. Ga naar het Exchange-beheercentrum.

 2. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 3. Kies Meer Pictogram Meer > Migratie-eindpunten.

  Migratie-eindpunt selecteren.
 4. Kies op de pagina Migratie-eindpunten de optie Nieuw Pictogram Nieuw .

 5. Kies op de pagina Migratie-eindpunttype selecteren de optie Outlook Anywhere > Volgende.

 6. Voer op de pagina Voer lokale accountgegevens in de volgende gegevens in:

  • E-mailadres     Typ het e-mailadres van elke gebruiker in de on-premises Exchange-organisatie die wordt gemigreerd. De verbinding met het postvak van deze gebruiker wordt door Office 365 getest.

  • Account met machtigingen     Typ de gebruikersnaam (notatie domein\gebruikersnaam of een e-mailadres) voor een account dat de vereiste beheerdersmachtigingen in de on-premises organisatie heeft. Dit account wordt door Office 365 gebruikt om het migratie-eindpunt te detecteren en de aan dit account toegewezen machtigingen te testen door te proberen toegang te krijgen tot het postvak met het opgegeven e-mailadres.

  • Wachtwoord van account met machtigingen     Typ het wachtwoord voor het account met machtigingen dat het beheerdersaccount is.

 7. Kies Volgende en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als Office 365 verbinding maakt met de bronserver, worden de verbindingsinstellingen weergegeven. Kies Volgende.

   Bevestigde verbinding voor Outlook Anywhere-eindpunt.
  • Als de testverbinding met de bronserver niet slaagt, geef dan de volgende informatie op:

   • Exchange-server     Typ de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) voor de on-premises Exchange Server. Dit is de hostnaam voor de postvakserver, bijvoorbeeld EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC-proxyserver     Typ de FQDN van de RPC-proxyserver voor Outlook Anywhere. Normaal gesproken is de proxyserver hetzelfde als uw Outlook Web App-URL. Bijvoorbeeld mail.contoso.com, de URL voor de proxyserver die ook door Outlook wordt gebruikt om verbinding te maken met een Exchange Server

 8. Voer op de pagina Algemene informatie invoeren een waarde in voor Naam migratie-eindpunt, bijvoorbeeld Test5-eindpunt. Laat de andere twee vakken leeg als u de standaardwaarden wilt gebruiken.

  Naam van migratie-eindpunt.
 9. Kies Nieuw om het migratie-eindpunt te maken.

  Als u wilt controleren of uw Exchange Online is verbonden met de on-premises server, kunt u de opdracht in Voorbeeld 4 van Test-MigrationServerAvailability uitvoeren.

Uw postvakken migreren

U maakt een migratiebatch en voert deze vervolgens uit om postvakken te migreren naar Office 365.

Een gefaseerde migratiebatch maken

Voor een gefaseerde migratie migreert u postvakken in batches; één batch voor elk CSV-bestand dat u hebt gemaakt.

Een gefaseerde migratiebatch maken

 1. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 2. Kies Nieuw Pictogram Nieuw > Migreren naar Exchange Online.

  Migreren naar Exchange Online selecteren
 3. Kies op de pagina Migratietype selecteren de optie Gefaseerde migratie > Volgende.

 4. Kies op de pagina De gebruikers selecteren de optie Bladeren en selecteer het CSV-bestand dat u voor deze migratiebatch wilt gebruiken.

  Wanneer u een CSV-bestand hebt geselecteerd, wordt dit door Office 365 op de volgende punten gecontroleerd:

  • Het is niet leeg.

  • Het maakt gebruik van opmaak met door komma’s gescheiden gegevens.

  • Het bevat niet meer dan 2000 rijen.

  • Het bevat de vereiste kolom EmailAddress in de veldnamenrij.

  • Alle rijen hebben evenveel kolommen als de veldnamenrij.

  Als een van deze controles mislukt, wordt een foutbericht weergegeven met de reden voor de fout. Nu moet u eventuele fouten in het CSV-bestand oplossen en het bestand opnieuw indienen om een migratiebatch te maken. Wanneer het CSV-bestand is gevalideerd, wordt het aantal gebruikers in het CSV-bestand weergegeven als het aantal te migreren postvakken.

 5. Kies Volgende.

 6. Controleer op de pagina Bevestig het migratie-eindpunt de weergegeven gegevens over het migratie-eindpunt en kies Volgende.

  Nieuwe migratiebatch met bevestigd eindpunt.
 7. Typ op de pagina Configuratie verplaatsen de naam (geen spaties of speciale tekens) van de migratiebatch en kies Volgende. Wanneer de migratiebatch is gemaakt, wordt deze naam weergegeven in de lijst met migratiebatches op de pagina Migratie.

 8. Kies een van de volgende opties op de pagina Batch starten:

  • De batch automatisch starten     De migratiebatch wordt gestart zodra u de nieuwe migratiebatch opslaat. De batch begint met de status Synchroniseren.

  • De batch later handmatig starten     De migratiebatch wordt gemaakt, maar nog niet gestart. De status van de batch wordt ingesteld op Gemaakt. U start een migratiebatch door deze te selecteren op het migratiedashboard en Starten te kiezen.

 9. Kies Nieuw om de migratiebatch te maken.

  De nieuwe migratiebatch wordt weergegeven op het migratiedashboard.

De gefaseerde migratiebatch starten

Als u een migratiebatch hebt gemaakt en hebt geconfigureerd om handmatig te worden gestart, kunt u deze starten vanuit het Exchange-beheercentrum.

Een gefaseerde migratiebatch starten

 1. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 2. Selecteer de batch op het migratiedashboard en kies Starten.

 3. Als een migratiebatch kan worden gestart, verandert de status op het migratiedashboard in Synchroniseren.

  Migratiebatch wordt gesynchroniseerd

Controleren of de migratiestap heeft gewerkt

U kunt de synchronisatiestatus op het migratiedashboard volgen. Als er fouten zijn, kunt u een logboekbestand met meer informatie over de fouten bekijken.

U kunt ook controleren of de gebruikers in het Office 365-beheercentrum worden gemaakt naarmate de migratie verloopt.

On-premises postvakken converteren naar gebruikers met e-mail, zodat gemigreerde gebruikers toegang hebben tot hun e-mail

Wanneer u een reeks postvakken hebt gemigreerd, moeten gebruikers op de een of andere manier toegang krijgen tot hun e-mail. Een gebruiker wiens postvak is gemigreerd, heeft nu zowel een on-premises postvak als een postvak in Office 365. Gebruikers die een postvak hebben in Office 365, ontvangen geen e-mail meer in hun on-premises postvak.

Omdat u nog niet klaar bent met de migratie, is het nog niet mogelijk om alle gebruikers door te sturen naar Office 365 voor hun e-mail. Wat moet u doen voor personen die beide mogelijkheden hebben? U kunt de on-premises postvakken die u al hebt gemigreerd wijzigen in gebruikers met e-mail. Wanneer u een postvak wijzigt in een gebruiker met e-mail, kunt u de gebruiker doorsturen naar Office 365 voor e-mail in plaats van dat de gebruiker het on-premises postvak opent.

Een andere belangrijke reden om on-premises postvakken te converteren naar gebruikers met e-mail, is dat proxyadressen uit de Exchange Online-postvakken behouden kunnen worden door proxyadressen te kopiëren naar de gebruikers met e-mail. Op die manier kunt u gebruikers in de cloud vanuit uw on-premises organisatie beheren met behulp van Active Directory. En als u besluit om uw on-premises Exchange-organisatie buiten werking te stellen wanneer alle postvakken zijn gemigreerd naar Exchange Online,blijven de proxyadressen die u naar de gebruikers met e-mail hebt gekopieerd in uw on-premises Active Directory.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie en voor het downloaden van scripts die u kunt uitvoeren om postvakken te converteren naar gebruikers met e-mail:

Optioneel: Migratiestappen herhalen

U kunt batches tegelijkertijd of een voor een uitvoeren. Doe wat het handigste is voor uw planning en vermogen om personen te helpen tijdens de migratie. Vergeet niet dat elke migratiebatch een limiet van 2000 postvakken heeft.

Wanneer u iedereen hebt gemigreerd naar Office 365, kunt u e-mail rechtstreeks naar Office 365 gaan verzenden en het oude e-mailsysteem buiten bedrijf stellen.

Optioneel: E-mailvertragingen beperken

U hoeft deze taak niet uit te voeren, maar als u deze overslaat, kan het langer duren voordat e-mail in de nieuwe Office 365-postvakken wordt weergegeven.

Wanneer personen buiten uw organisatie u e-mail sturen, wordt door hun e-mailsystemen niet telkens opnieuw gecontroleerd waar deze e-mail naartoe wordt gestuurd. In plaats daarvan wordt de locatie van uw e-mailsysteem in hun systemen opgeslagen op basis van de TTL-instelling (Time to Live) in uw DNS-server. Als u de locatie van uw e-mailsysteem verandert voordat de TTL is verlopen, wordt eerst geprobeerd e-mail te verzenden naar de oude locatie, voordat wordt gedetecteerd dat die locatie is gewijzigd. Dit kan leiden tot een vertraagde e-mailbezorging. U kunt dit onder andere voorkomen door de TTL-waarde te verlagen die door uw DNS-server wordt verstrekt aan servers buiten uw organisatie. Het gevolg is dat de andere organisaties de locatie van uw e-mailsysteem vaker vernieuwen.

Wanneer een kort interval, bijvoorbeeld 3600 seconden (1 uur) of minder, wordt gebruikt, zullen de meeste e-mailsystemen elk uur om een bijgewerkte locatie vragen. Het is raadzaam om het interval in ieder geval zo laag in te stellen voordat u de e-mailmigratie start. Alle systemen die u e-mail sturen, krijgen dan voldoende tijd om de wijziging te verwerken. Wanneer u de daadwerkelijke overstap naar Office 365 hebt gemaakt, kunt u de TTL-waarde weer terugzetten op een langere interval.

U verandert de TTL-instelling in de Mail Exchanger-record van uw e-mailsysteem, ook wel een MX-record genoemd. U vindt deze in het openbare DNS-systeem. Als u meerdere MX-records hebt, moet u de waarde voor elke record wijzigen in maximaal 3600 seconden.

Voor hulp bij de configuratie van uw DNS-instellingen raadpleegt u de DNS-handleiding van Office 365.

Uw e-mail rechtstreeks doorsturen naar Office 365

E-mailsystemen gebruiken een DNS-record, een zogenaamde MX-record, om te achterhalen waar e-mails moeten worden bezorgd. Tijdens het e-mailmigratieproces wees de MX-record naar het on-premises e-mailsysteem. Nu de e-mailmigratie naar Office 365 voor alle gebruikers is voltooid, moet u de MX-record naar Office 365 laten wijzen. Inkomende e-mail wordt dan bezorgd in uw Office 365-postvakken. Door de MX-record te verplaatsen, kunt u ook het oude e-mailsysteem uitschakelen wanneer u klaar bent.

Voor veel DNS-providers vindt u specifieke instructies voor het wijzigen van uw MX-record. Voor het geval uw DNS-provider niet is opgenomen of als u een idee wilt krijgen van de algemene richtlijnen, worden ook de algemene instructies voor MX-records verstrekt.

Het kan tot 72 uur duren voordat in de e-mailsystemen van uw klanten en partners de gewijzigde MX-record wordt herkend. Wacht minimaal 72 uur voordat u verder gaat met de volgende taak.

De gefaseerde migratiebatch verwijderen

Wanneer u de MX-record hebt gewijzigd en hebt gecontroleerd of alle e-mail wordt doorgestuurd naar Office 365-postvakken, kunt u de gefaseerde migratiebatches verwijderen. Controleer het volgende voordat u een migratiebatch verwijdert.

 • Alle gebruikers in de batch gebruiken hun Office 365-postvakken. Wanneer de batch is verwijderd, wordt e-mail die wordt verzonden naar postvakken op de on-premises Exchange Server niet gekopieerd naar de bijbehorende Office 365-postvakken.

 • Office 365-postvakken zijn minimaal eenmaal gesynchroniseerd nadat de rechtstreekse verzending van e-mail naar deze postvakken is gestart. Daartoe zorgt u ervoor dat de waarde in het vak synchronisatietijd voor de migratiebatch recenter is dan het moment waarop de rechtstreekse verzending van e-mail naar Office 365-postvakken is gestart.

Wanneer u een gefaseerde batch verwijdert, worden alle records met betrekking tot de migratiebatch door de migratieservice gewist, waarna de migratiebatch wordt verwijderd. De batch wordt verwijderd uit de lijst met migratiebatches op het migratiedashboard.

De gefaseerde migratiebatch verwijderen

 1. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 2. Selecteer de batch op het migratiedashboard en kies Verwijderen.

  Het kan enkele minuten duren voordat de batch is verwijderd.

 3. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 4. Controleer of de migratiebatch niet meer wordt weergegeven op het migratiedashboard.

Post-migratietaken voltooien

Wanneer postvakken zijn gemigreerd naar Office 365, moeten er nog enkele post-migratietaken worden voltooid.

Post-migratietaken voltooien

 1. Activeer Office 365-gebruikersaccounts voor de gemigreerde accounts door licenties toe te wijzen.    Als u geen licentie toewijst, wordt het postvak uitgeschakeld wanneer de respijtperiode (30 dagen) is afgelopen. Zie Licenties toewijzen aan gebruikers in Office 365 voor Bedrijven als u een licentie wilt toewijzen via het Office 365-beheercentrum.

 2. Maak een Automatisch opsporen-DNS-record zodat gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot hun postvakken.    Wanneer alle on-premises postvakken zijn gemigreerd naar Office 365, kunt u een Automatisch opsporen-DNS-record voor uw Office 365-organisatie configureren. Gebruikers kunnen dan met Outlook en mobiele clients gemakkelijk verbinding maken met hun nieuwe Office 365-postvakken. Deze nieuwe Automatisch opsporen-DNS-record moet dezelfde naamruimte gebruiken die u ook gebruikt voor uw Office 365-organisatie. Als uw naamruimte in de cloud bijvoorbeeld cloud.contoso.com is, moet u de Automatisch opsporen-DNS-record autodiscover.cloud.contoso.com maken.

  Office 365 gebruikt een CNAME-record om de Automatisch opsporen-service voor Outlook en mobiele clients te implementeren. De Automatisch opsporen-CNAME-record moet de volgende informatie bevatten:

  • Alias: autodiscover

  • Target: autodiscover.outlook.com

  Zie DNS-records voor Office 365 maken wanneer u uw DNS-records beheert voor meer informatie.

 3. On-premises Exchange-servers buiten bedrijf stellen.    Wanneer u hebt gecontroleerd dat alle e-mailberichten rechtstreeks naar de Office 365-postvakken worden doorgestuurd, u de migratie hebt voltooid en de e-on-premises e-mailorganisatie niet meer hoeft te onderhouden, kunt u Exchange verwijderen.

  Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

  Opmerking: Het buiten bedrijf stellen van Exchange kan onbedoelde gevolgen hebben. Het is raadzaam om contact op te nemen met Microsoft Support voordat u de on-premises Exchange-organisatie buiten bedrijf stelt.

Zie ook

Wat u moet weten over een gefaseerde e-mailmigratie naar Office 365

Manieren om e-mail te migreren naar Office 365

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×