Een gedeeld postvak maken

Inzenders: Diane Faigel Nino Bilic
Laatst bijgewerkt: 19 juli 2017

Het is eenvoudig om gedeelde postvakken te maken zodat een groep e-mail kan controleren en verzenden vanaf een gemeenschappelijk e-mailadres zoals info@contoso.com. Wanneer een persoon in de groep een bericht beantwoordt dat naar het gedeelde postvak is verzonden, lijkt het e-mailbericht afkomstig te zijn van het gedeelde postvak, niet van de afzonderlijke gebruiker.

In gedeelde postvakken is een gedeelde agenda opgenomen. Veel kleine bedrijven vinden de gedeelde agenda handig omdat iedereen hier zijn afspraken kan invoeren. Als u bijvoorbeeld drie mensen hebt die klantbezoeken doen, kunnen zij allemaal de gedeelde agenda gebruiken om hun afspraken in te voeren. Dit is een handige manier om iedereen op de hoogte te houden van waar mensen zich bevinden.

Een gedeeld postvak maken en leden toevoegen

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Video: Een gedeeld postvak maken

Probeer het zelf eens!

 1. Meld u aan met uw Office 365-beheerdersaccount op https://portal.office.com/adminportal/home.

  Meld u aan met uw Office 365-beheerdersaccount.

  Meld u aan bij Office 365 beheerd door 21Vianet

 2. Ga in het beheercentrum naar Groepen > Gedeelde postvakken.

  Selecteren om gedeelde postvak te openen
 3. Voer op de pagina Een postvak toevoegen een naam in voor het gedeelde postvak. De wizard kiest vervolgens het e-mailadres, dat u echter kunt bewerken.

  Geef het gedeelde Postvak een naam.

 4. Klik op Toevoegen. Het kan enkele minuten duren voordat u leden kunt toevoegen.

 5. Onder Volgende stappen kiest u Leden toevoegen aan dit postvak. Leden zijn degenen die de inkomende e-mail voor dit gedeelde postvak en de uitgaande antwoorden kunnen weergeven.

  Kies Leden toevoegen

 6. Kies de knop +Leden toevoegen. Schakel het selectievakje in naast de personen die dit gedeelde postvak mogen gebruiken en klik op Opslaan.

  Kies leden die u wilt toevoegen aan het gedeelde Postvak.

 7. Kies Sluiten.

U bent klaar. Ga nu verder met de volgende stap: iedereen toestaan Verzonden items te zien.

Iedereen toestaan Verzonden items (de antwoorden) te zien

Standaard worden berichten die vanuit het gedeelde postvak worden verzonden, niet opgeslagen in de map Verzonden items van het gedeelde postvak. In plaats daarvan worden ze opgeslagen in de map Verzonden Items van de persoon die het bericht heeft verzonden.

Als u iedereen wilt toestaan Verzonden items te zien, gaat u in het Office 365-beheercentrum naar de instellingen voor delen van het postvak en kiest u Verzonden items > Bewerken.

Kies Verzonden items > Bewerken.

Het gedeelde postvak toevoegen aan Outlook

Als u automatisch toewijzen voor uw bedrijf hebt ingeschakeld (iets wat de meeste mensen doen), wordt het gedeelde postvak automatisch weergegeven in de Outlook-app van uw gebruikers nadat ze Outlook hebben gesloten en opnieuw gestart.

Hier vindt u meer informatie:

 • Een gedeeld postvak openen en gebruiken in Outlook 2016 en Outlook 2013

 • Open en gebruik een gedeeld postvak in de webversie van Outlook: het verzenden van een antwoord als het gedeelde adres (bijvoorbeeld sales@contoso.com) IS DE EERSTE KEER ERG LASTIG!. Uw gebruikers moeten dan deze tijdelijke oplossing uitvoeren (deze fout wordt niet opgelost):

  1. Open de webversie van Outlook en ga naar het gedeelde postvak.

  2. Open een bericht dat naar het gedeelde adres is verzonden.

  3. Klik op Beantwoorden.

  4. Onderaan het bericht klikt u op de pijl Meer > Weergeven vanuit.

   Klik op de pijl Meer en klik vervolgens op Weergeven vanuit

  5. Klik met de rechtermuisknop op het Van-adres, zoals Menna@weewalter.me, en klik op Verwijderen.

   De Van-alias verwijderen.

  6. Vervolgens typt u het gedeelde adres zoals support@contoso.com en verzendt u het bericht. De volgende keer dat u vanuit het gedeelde postvak antwoordt, wordt het adres ervan weergegeven als een optie in de vervolgkeuzelijst Van.

   De alias van het gedeelde postvak wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Van.

Een gedeeld postvak gebruiken op een mobiel apparaat (telefoon of tablet)

Voor toegang tot een gedeeld postvak op een mobiel apparaat opent u de browser, meldt u zich aan bij Office 365 en gaat u naar de webversie van Outlook. Zie het bovenstaande punt Een gedeeld postvak openen en gebruiken in de webversie van Outlook voor instructies. Vanuit de webversie van Outlook hebt u toegang tot het gedeelde postvak.

U hebt geen toegang tot het gedeelde postvak vanuit de Outlook-app die op het mobiele apparaat is geïnstalleerd.

De gedeelde agenda gebruiken

We gebruiken liever de agenda van het gedeelde Postvak dan een SharePoint-agenda voor het bijhouden van afspraken en waar personen zijn. Een gedeelde agenda is geïntegreerd met Outlook, u ontvangt herinneringen en de gedeelde agenda is veel eenvoudiger te maken en te gebruiken dan een SharePoint-agenda.

 1. In de Outlook-app gaat u naar de agendaweergave en kiest u het gedeelde postvak.

  Kies de agendaweergave

 2. Wanneer u afspraken invoert, zijn deze zichtbaar voor alle gebruikers die lid zijn van het gedeelde postvak.

E-mailberichten doorsturen die zijn verzonden naar een gedeeld postvak

 1. Kies in het Office 365-beheercentrum het gedeelde postvak dat u wilt bewerken.

 2. Kies E-mail doorsturen > Bewerken.

 3. Zet de wisselknop op Aan en voer een e-mailadres voor doorsturen in. U kunt slechts één e-mailadres invoeren. Dat kan een adres buiten uw organisatie zijn, zoals een Gmail-adres, of een ander gedeeld postvak.

 4. Kies Opslaan.

Automatische antwoorden verzenden vanuit een gedeeld postvak

 1. Kies in het Office 365-beheercentrum het gedeelde postvak dat u wilt bewerken.

 2. Kies Automatische antwoorden > Bewerken.

 3. Zet de wisselknop op Aan en geef aan of u het antwoord wilt sturen naar personen binnen of buiten uw organisatie. Typ uw bericht.

 4. Voer het antwoord in dat u wilt verzenden naar personen binnen uw organisatie. U kunt geen afbeeldingen toevoegen, alleen tekst.

 5. Als u ook een antwoord wilt sturen naar personen buiten uw organisatie, schakelt u het selectievakje in voor degenen die het antwoord moeten ontvangen en typt u de tekst. Het is niet mogelijk om een bericht alleen naar personen buiten uw organisatie te verzenden, zonder datzelfde bericht ook naar personen binnen uw organisatie te verzenden.

 6. Kies Opslaan.

Limiet gedeeld postvak: 50 GB

Uw gedeelde postvak kan maximaal 50 GB aan gegevens bevatten zonder dat u er een licentie aan hoeft toe te wijzen. Als u meer gegevens wilt opslaan, dient u er een licentie aan toe te wijzen.

Als de opslaglimiet voor een gedeeld postvak wordt bereikt, kunt u nog enige tijd e-mail ontvangen, maar geen nieuwe e-mail meer verzenden. Vervolgens kunt u ook geen e-mail meer ontvangen. Afzenders ontvangen dan een bewijs dat hun e-mail niet kan worden bezorgd.

Voorkomen dat leden berichten uit een gedeeld postvak verwijderen

U kunt helaas niet voorkomen dat personen berichten uit een gedeeld postvak verwijderen. Stel dat vijf personen een gedeeld postvak gebruiken. Eén persoon verwijdert een e-mail na deze te hebben gelezen. De e-mail is nu voor iedereen verwijderd, ook al hebben ze deze niet gelezen. U kunt dit alleen omzeilen door een Office 365-groep te maken in plaats van een gedeeld postvak.

Een groep in Outlook is net zoiets als een gedeeld postvak. Zie Groepen vergelijken voor een vergelijking. Zie Meer informatie over Office 365-groepen (met name de sectie Groepen in Outlook verderop in het artikel) voor meer informatie over groepen.

Wat u nog meer moet weten over gedeelde postvakken

 • U hoeft geen licenties toe te wijzen aan gedeelde postvakken die minder dan 50 GB aan gegevens bevatten.

 • U moet gebruikers machtigingen (lidmaatschap) geven om het gedeelde postvak te gebruiken. Alleen personen binnen uw organisatie kunnen een gedeeld postvak gebruiken.

 • U kunt personen buiten uw bedrijf (zoals personen met een Gmail-account) geen toegang tot het gedeelde postvak geven. Als u dat toch wilt doen, kunt u een groep voor Outlook maken. Zie Een Office 365-groep maken in het beheercentrum voor meer informatie.

 • U hebt geen toegang tot een gedeeld postvak vanuit Outlook voor iPhone, Android of Mac. Als u een gedeeld postvak wilt openen vanaf een van deze apparaten, gebruik dan de webversie van Outlook.

 • U kunt vanuit een gedeeld postvak verzonden e-mail niet versleutelen.

 • U kunt gebruikerspostvakken converteren naar gedeelde postvakken. Zie Het postvak van een gebruiker converteren naar een gedeeld postvak.

Problemen met het maken van gedeelde postvakken oplossen

 • Foutbericht: Het proxyadres ' smtp: < naam van het gedeelde Postvak > ' wordt al gebruikt door de proxyadressen of LegacyExchangeDN van '< naam >.' Kies een ander proxyadres.

  Dit probleem treedt op wanneer u probeert het gedeelde postvak een naam te geven die al in gebruik is. Stel bijvoorbeeld dat u gedeelde postvakken wilt maken met de naam info@domein1 en info@domein2. U kunt dit op twee manieren doen:

De werking van automatisch toewijzen met gedeelde postvakken

Automatisch toewijzen wordt ingesteld in het postvak van de gebruiker, niet het gedeelde postvak.

Dit betekent dat als u probeert een beveiligingsgroep te gebruiken om te beheren wie toegang heeft tot het gedeelde postvak, automatisch toewijzen niet werkt. Als u dus gebruik wilt maken van automatisch toewijzen, moet u de machtigingen expliciet toewijzen.

Een gedeeld postvak maken in het Exchange-beheercentrum

Sommige klanten voeren hun postvakbeheer volledig uit in het Exchange-beheercentrum. Hier volgen instructies voor het maken van gedeelde postvakken die gebruikmaken van deze interface.

Als u wilt zien welke machtigingen u nodig hebt om deze stappen uit te voeren, gaat u naar het onderwerp 'Postvakken van gebruikers' in Machtigingen van geadresseerden.

 1. Ga naar Geadresseerden > Gedeeld > Toevoegen.

 2. Vul de verplichte velden in:

  • Weergavenaam

  • E-mailadres

 3. Als u de machtiging Volledige toegang of Verzenden als wilt verlenen, klikt u op Toevoegen en selecteert u de gebruikers die u wilt machtigen. U kunt de CTRL-toets gebruiken om meerdere gebruikers te selecteren. Weet u niet zeker welke machtiging u moet gebruiken? Zie Welke machtiging moet u gebruiken?.

  Opmerking: Met de machtiging Volledige toegang kan een gebruiker het postvak openen en daarin items maken en wijzigen. Met de machtiging Verzenden als kan ieder andere gebruiker dan de eigenaar van het postvak e-mail vanuit dit gedeelde postvak verzenden. Beide machtigingen zijn vereist om het gedeelde postvak goed te kunnen gebruiken.

 4. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan en het gedeelde postvak te maken.

 1. Ga naar Geadresseerden > Gedeeld > Bewerken.

 2. Klik op Postvakdelegering

 3. Als u de machtiging Volledige toegang of Verzenden als wilt instellen of verwijderen, klikt u op Toevoegen of Verwijderen en selecteert u de gewenste gebruikers.

  Opmerking: Met de machtiging Volledige toegang kan een gebruiker het postvak openen en daarin items maken en wijzigen. Met de machtiging Verzenden als kan ieder andere gebruiker dan de eigenaar van het postvak e-mail vanuit dit gedeelde postvak verzenden. Beide machtigingen zijn vereist om het gedeelde postvak goed te kunnen gebruiken.

 4. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

 • Volledige toegang Met de machtiging Volledige toegang kan een gebruiker zich aanmelden bij het gedeelde postvak en optreden als de eigenaar van dat postvak. Terwijl de gebruiker is aangemeld, kan deze agenda-items maken; e-mailberichten lezen, weergeven, verwijderen en wijzigen; en taken en contactpersonen voor de agenda maken. Gebruikers met de machtiging Volledige toegang kunnen echter geen e-mail verzenden vanuit het gedeelde postvak tenzij ze ook de machtiging Verzenden als of Verzenden namens hebben.

 • Verzenden als Met de machtiging Verzenden als kan een gebruiker e-mail vanuit het gedeelde postvak onder een andere naam verzenden. Als bijvoorbeeld Flip Schoonen zich aanmeldt bij het gedeelde postvak Afdeling Marketing en een e-mailbericht verzendt, ziet dit eruit alsof de afdeling Marketing het e-mailbericht heeft verzonden.

  Ze kunnen echter geen e-mailberichten zien die zijn verzonden naar of vanaf het gedeelde adres.

 • Verzenden namens Met de machtiging Verzenden namens kan een gebruiker e-mail verzenden namens het gedeelde postvak. Als bijvoorbeeld Ger zich aanmeldt bij het gedeelde postvak Ontvangstgebouw 32 en een e-mailbericht verzendt, ziet dit eruit alsof het e-mailbericht is verzonden door 'Ger namens Ontvangstgebouw 32'. U kunt het Exchange-beheercentrum niet gebruiken om de machtiging Verzenden namens te verlenen. Daarvoor moet u de Set-Mailbox-cmdlet met de parameter GrantSendonBehalf gebruiken.

Gebruik de PowerShell-cmdlet New-Mailbox om gedeelde postvakken te maken.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe het gedeelde postvak Sales Department wordt gemaakt en de machtigingen Volledige toegang en Verzenden namens aan de beveiligingsgroep MarketingSG worden gegeven. Gebruikers die lid zijn van de beveiligingsgroep, krijgen de machtigingen voor het postvak.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat u de beveiligingsgroep MarketingSG al hebt gemaakt en dat deze beveiligingsgroep e-mail mag gebruiken. Zie Beveiligingsgroepen met e-mail beheren.

New-Mailbox -Shared -Name "Sales Department" -DisplayName "Sales Department" -Alias Sales | Set-Mailbox -GrantSendOnBehalfTo MarketingSG | Add-MailboxPermission -User MarketingSG -AccessRights FullAccess –InheritanceType All

Moet ik een gedeeld postvak of een Office 365-groep voor Outlook maken?

Zie Groepen vergelijken voor hulp.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×