Een gedeeld Gemini configureren servicetoepassing

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijk: Klik op PowerPivot voor SharePoint of PowerPivot voor SharePoint configureren om weer te geven van de meest recente productdocumentatie van PowerPivot op de Microsoft-website.

Microsoft SQL Server PowerPivot voor SharePoint is een verzameling serveronderdelen, dashboards, webonderdelen en bibliotheeksjablonen voor het delen van de PowerPivot-gegevens in Excel 2010-werkmappen in een SharePoint-farm. Is het vereiste infrastructuur voor het delen van de PowerPivot-gegevens in Excel-werkmappen in SharePoint.

Als u wilt gebruiken PowerPivot voor SharePoint, moet u maken en configureren van een PowerPivot-servicetoepassing. Als u PowerPivot voor SharePoint geïnstalleerd op een nieuwe SharePoint-server die door de installatie van SQL Server is geconfigureerd, kunnen de service-toepassing kan worden gemaakt en hebt geconfigureerd al. Anders moet u Volg de stappen in dit artikel voor het maken van een toepassing voor de PowerPivot-service die u hebt geïnstalleerd.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over PowerPivot voor SharePoint

Een PowerPivot-servicetoepassing maken

Een PowerPivot-Service configureren

Een PowerPivot-servicetoepassing aan een webtoepassing toewijzen

Meer informatie over PowerPivot voor SharePoint

PowerPivot voor SharePoint is Analysis Services-integratie met SharePoint 2010, geïntroduceerd in SQL Server 2008 R2 als onderdeel van een brede business intelligence-strategie waarmee gegevens Self-service gebruiksanalyses op het werkstation en klik op een SharePoint-farm. U installeren dit door het installatieprogramma SQL Server uit te voeren op een SharePoint-server. Nadat dit is geïnstalleerd, kunt u configureren en beheren als als een gedeelde service in Centraal beheer, vergelijkbaar met hoe u Excel Services of Access Services kan beheren.

PowerPivot voor SharePoint werkt met Excel Services, onderscheppen van aanvragen voor PowerPivot-gegevens in de werkmap in Excel 2010 (.xlsx) en deze aanvragen bij een PowerPivot-service in de farm te sturen.

PowerPivot werkt ook met de Analysis Services in het geheugen opslag en verwerking gegevensengine die ondersteuning biedt voor grote schaal gegevens in een PowerPivot-werkmap. De Analysis Services-engine-service en de PowerPivot-service zijn geïnstalleerd samen en werk als één eenheid. De PowerPivot-service biedt integratie met SharePoint, terwijl de service Analysis Services-engine reageert op aanvragen voor laden en lossen PowerPivot-gegevens in het geheugen van dezelfde toepassingsserver.

Naar boven

Een PowerPivot-servicetoepassing maken

Een servicetoepassing PowerPivot is een specifieke configuratie van een PowerPivot-service. Hoewel u slechts één PowerPivot-servicetoepassing nodig hebt, kan elke SharePoint-webtoepassing eigen PowerPivot-servicetoepassing hebben als u wilt variëren instellingen of toepassing configuratiegegevens isoleren. Een afzonderlijke service databasetoepassing wordt gegenereerd voor elke servicetoepassing die u hebt gemaakt, isoleren PowerPivot service-toepassing en configuratie van gegevens uit andere webtoepassingen die ook de dezelfde fysieke server-instantie gebruiken.

 1. Centraal beheer starten.

 2. Klik in Toepassingsbeheer op Servicetoepassingen beheren.

 3. Klik op Service-toepassingen boven aan de pagina.

 4. Klik op de knop Nieuw op de pijl-omlaag.

 5. Selecteer SQL Server PowerPivot-Service. Als deze niet wordt weergegeven in de lijst, PowerPivot voor SharePoint is niet correct geïnstalleerd of de functie is niet ingeschakeld voor de farm.

 6. Voer een naam voor de toepassing op de pagina Nieuwe PowerPivot servicetoepassing maken . De standaardinstelling is PowerPivotServiceApplication<number >. Als u meerdere PowerPivot-servicetoepassingen maakt, betekent dit dat een beschrijvende naam zorgt ervoor dat er andere beheerders begrijpen hoe deze moet worden gebruikt.

 7. In de Groep van toepassingen, maakt u een nieuwe groep van toepassingen en een beveiligings-id voor de toepassing als u uitvoeren onder een ander account wilt (aanbevolen). Zorg ervoor dat u een domeingebruikersaccount opgeven als wilt schalen uit de implementatie om op te nemen extra service-exemplaren die wordt uitgevoerd onder dezelfde identiteit.

 8. Voer informatie die wordt gebruikt om een database waarin toepassingsgegevens van deze servicetoepassing te maken. Voor database-server is de standaardwaarde het exemplaar van SQL Server-Database Engine waarop de configuratiedatabases farm.

 9. In het vak Naam van de Databaseis de standaardwaarde PowerPivotServiceApplication1_<guid >. U moet een unieke database voor elke PowerPivot-servicetoepassing maken. De standaardnaam van de database overeenkomt met de standaardnaam van de servicetoepassing. Als u de naam van een unieke service-toepassing hebt ingevoerd, volgt u een soortgelijke naamgevingsconventie op voor de databasenaam van de zodat u ze samen kunt beheren.

 10. De standaardinstelling is in de Database-verificatie, Windows-verificatie. De standaardwaarde wordt altijd werkt als de PowerPivot-servicetoepassing op dezelfde computer als de database of op een computer die toegankelijk is via een vertrouwde verbinding wordt uitgevoerd. U werkt deze mogelijk niet als de service en de database zich op andere computers of domeinen. In dit geval SQL-verificatie gebruiken. Voordat u verifiëren doet, wordt de server ondersteunt gemengde verificatie en dat versleutelde verbindingen zijn ingeschakeld. Zie verbindingen coderen met SQL Server in SQL Server Books Online voor meer informatie.

 11. Schakel het selectievakje in voor het service-toepassingsproxy toevoegen aan de standaard-server-groep. Hiermee wordt de verbinding met de toepassing toegevoegd aan de standaardgroep voor de service-verbinding. Als dit de enige PowerPivot-servicetoepassing in de groep is, zijn de toepassing onmiddellijk beschikbaar voor nieuwe en bestaande SharePoint-webtoepassingen die de standaardgroep voor de service-verbinding te gebruiken. Als dit een extra vermelding in de groep van een verbinding die beschikt over een servicetoepassing Gemini is, wordt deze alleen gebruiken als u deze in een aangepaste lijst selecteren.

 12. Klik op Opslaan.

Naar boven

Een PowerPivot-Service configureren

Een servicetoepassing PowerPivot is gemaakt met een standaardconfiguratie. De standaardinstellingen worden aanbevolen voor de meeste scenario's. Wijzig deze alleen als u traag antwoord tijd of een RAS-decoratieve of als u de configuratie van de PowerPivot-service voor specifieke SharePoint-webtoepassingen zijn variërende.

 1. Centraal beheer starten.

 2. Klik in Toepassingsbeheer op Servicetoepassingen beheren. In de lijst met servicetoepassingen ziet u de service-toepassing u zojuist hebt gemaakt en met de naam. De standaardinstelling is PowerPivotServiceApplication1, maar vergeten is anders als u een tweede servicetoepassing hebt gemaakt.

 3. Dubbelklik op de PowerPivot-servicetoepassing in de lijst. De instellingen van de PowerPivot-pagina wordt weergegeven.

 4. In de Database laden time-out, vergroten of verkleinen van de waarde als u wilt wijzigen hoe lang de PowerPivot-service wacht op een reactie van de Analysis Services-engine service-instantie waarnaar deze een aanvraag voor laden doorgestuurd. Omdat zeer grote gegevenssets duren voordat de kabel aanwijst, moet u voldoende tijd vrij voor het exemplaar van de PowerPivot-service voor het ophalen van de Excel-werkmap en de PowerPivot-gegevens verplaatsen naar het exemplaar van Analysis Services voor queryverwerking toestaan. Aangezien PowerPivot-gegevens ongebruikelijk zijn, is de standaardwaarde 30 minuten.

 5. In de Groep time-out, vergroten of verkleinen van de waarde als u wilt wijzigen hoeveel minuten PowerPivot-service wordt een niet-actieve gegevensverbinding geopend houden. De standaardwaarde is 5 minuten. Tijdens deze periode, wordt de PowerPivot-service opnieuw gebruiken een niet-actieve gegevensverbinding voor alleen-lezen aanvragen die afkomstig uit de dezelfde SharePoint-gebruiker voor de dezelfde PowerPivot-gegevensbron zijn. Als er geen verdere aanvragen worden ontvangen voor die gegevens in de opgegeven periode, wordt de verbinding wordt verwijderd uit de groep. Geldige waarden zijn 0 of 1 op maximale gehele getal.

 6. In de Maximale grootte van gegevens verbinding van toepassingen, vergroten of verkleinen de waarde om te wijzigen van het maximum aantal niet-actieve verbindingen maakt de PowerPivot-service afzonderlijke verbinding van toepassingen voor elke gebruiker van SharePoint, PowerPivot-gegevensbron en PowerPivot combinatie van service-exemplaar. De standaardwaarde is 100 inactief verbindingen. Geldige waarden zijn (onbeperkt) -1, 0 (uitschakelt gebruiker groepsgewijze) of 1 tot maximaal geheel getal. Deze verbinding van toepassingen inschakelen de service ter ondersteuning van efficiënter lopende verbindingen met dezelfde alleen-lezen gegevens door de gebruiker hetzelfde. U moet wel altijd het aantal open verbindingen om ervoor te zorgen dat ze niet worden verzameld na verloop van tijd en servergeheugen onnodig in beslag nemen beperken. Houd er rekening mee dat het wijzigen van de limiet voor de grootte van de groep verbinding niet in verbroken verbindingen resulteert. De PowerPivot-service weigert nooit een verbinding op basis van de verbindingsinstellingen voor een groep.

 7. Maximale grootte van Server verbinding van toepassingen, vergroten of verkleinen van de waarde van het aantal open verbindingen in de verbindingsgroep van een hebt gemaakt voor een PowerPivot-service-verbinding met de service Analysis Services-engine wijzigen. Elk exemplaar van de service PowerPivot wordt geopend een afzonderlijke administratieve verbinding met Analysis Services systeembeheerder toegangsmachtiging op het exemplaar engine. PowerPivot-service Hiermee maakt u een aparte groep als administratieve verbindingen voor het controleren op niet-actieve verbindingen en monitoring serverstatus opnieuw wilt. De standaardwaarde is 5 verbindingen. Geldige waarden zijn (onbeperkt) -1, 0 (uitschakelt beheerder groepsgewijze) of 1 tot maximaal geheel getal.

 8. In de Methode toewijzing, kunt u het schema dat de middelste laag PowerPivot gebruikt om te selecteren van een specifieke exemplaar van de service PowerPivot voor het verwerken van aanvragen van clients van taakverdeling opgeven. De standaardinstelling is Round Robin, waarmee aanvragen voor servers in dezelfde herhalende volgorde, waarbij het niet uitmaakt of een service bezet of niet-actieve worden toegewezen. U kunt kiezen systeemstatus op basis van aanvragen op basis van de server provincie, zoals gemeten door beschikbare geheugen en processor gebruik toewijzen.

 9. In het Vernieuwen van gegevens, in tijdens kantooruren, kunt u een bereik van uren die een werkdag bepaalt. Gegevens vernieuwen planningen kunnen uitvoeren na het sluiten van een werkdag volgt te werk om transacties gegevens die tijdens kantooruren is gegenereerd.

 10. In De geschiedenis van gegevens vernieuwen, kunt u opgeven hoe lang moeten worden bewaard een historisch overzicht van de gegevens vernieuwen verwerking. Deze informatie wordt weergegeven in de gegevens vernieuwen geschiedenis pagina's die voor elke werkmap die wordt gebruikt het vernieuwen van gegevens worden bewaard.

 11. Geef in Gebruiksgegevens verzamelenin Query-rapportage Interval, een tijdsinterval voor het melden van query statistieken. Query statistieken worden gerapporteerd als een eenmalige gebeurtenis te minimaliseren ten communication server-naar-server.

 12. Opgeven hoe lang kunt u historische bijhouden van gegevens over zoekgebruik in Gebruik gegevensgeschiedenis.

 13. Geef in Gebruik gegevens verzamelenin elke query antwoord drempelwaarde, een bovengrens die bepaalt waar één categorie kleurovergangsbeëindigingen en andere begint. Deze categorieën tot stand brengen van een basislijn voor welke query gedrag wordt gemeten. U kunt deze categorieën om trends te controleren in de query antwoord tijden voor uw systeem.

 14. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan. Wijzigingen in de laden time-out of toewijzing worden alleen toegepast op nieuwe verzoeken voor oproepen. Aanvragen die al bezig zijn onderhevig aan de waarden die van kracht waren toen het verzoek is ontvangen.

Naar boven

Een PowerPivot-servicetoepassing aan een webtoepassing toewijzen

Nadat u een PowerPivot-servicetoepassing hebt geconfigureerd, kunt u deze toevoegen aan de service-toepassing verbindingenlijst voor die webtoepassing toewijzen aan een webtoepassing. Er zijn twee manieren u dit wilt doen:

 • Dit toevoegen aan de groep verbinding standaard . De standaardgroep voor de verbinding is een verzameling RAS-service-toepassing die beschikbaar zijn voor een webtoepassing die ernaar verwijst.

 • Een lijst van de verbinding aangepast voor een specifieke webtoepassing maken. Als u meerdere PowerPivot-servicetoepassingen hebt gemaakt, kunt u kiezen welke monitor gebruiken door deze te selecteren in een aangepaste lijst.

De standaardgroep verbinding kan meer dan één servicetoepassing van hetzelfde type worden geaccepteerd. Bedenk wel dat als u extra PowerPivot-servicetoepassingen toevoegt, deze worden genegeerd. Alleen het eerste exemplaar in de lijst wordt gebruikt.

 1. Klik in Centraal beheer in Toepassingsbeheer op webtoepassingen beheren.

 2. Klik op Webtoepassingen boven aan de pagina.

 3. Selecteer de toepassing waarvan u wilt toewijzen van een verbinding (bijvoorbeeld SharePoint-80).

 4. Klik op RAS-Service.

 5. Selecteer in de volgende groep van koppelingen bewerken, standaard- of [custom].

 6. Schakel het selectievakje in naast elke service-toepassingsverbinding die u wilt gebruiken voor [aangepast]. Als er meerdere PowerPivot service-toepassingen (aangegeven met Type is ingesteld op Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.PowerPivotServiceApplicationProxy), zorg ervoor dat u alleen een te kiezen.

 7. Klik op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×