Een gebruikersrol toevoegen

Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpt, kunt u gebruikersrollen opgeven. Gebruikersrollen zijn vooraf gedefinieerde categorieën die kunnen worden toegewezen aan gebruikers van formulieren op basis van hun taak in de organisatie of andere criteria. Gebruikersrollen kunnen worden gebruikt om gebruikers aangepaste weergave van een formulier te bieden, verschillende onderdelen in een weergave weer te geven of de standaardwaarde van een veld of besturingselement te berekenen. Als u bijvoorbeeld een formuliersjabloon ontwerpt voor een aanvraag voor een onkostenvergoeding, kunt u verschillende weergaven van dat formuliersjabloon maken voor aannemers, ontvangers en de manager die de aanvraag goedkeurt of afkeurt, en vervolgens elke gebruikersrol aan een aparte weergave toewijzen. Wanneer gebruikers een formulier openen dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon, bepaalt Microsoft Office InfoPath de gebruikersrol, gebaseerd op de gebruikersnaam en wordt de bijbehorende weergave geopend.

Opmerking over de beveiliging: Gebruikersrollen moeten niet worden gebruikt om de toegang tot gevoelige gegevens te beperken in een formulier. Zelfs als u een formuliersjabloon alleen-lezen maakt of bepaalde op gebruikersrollen gebaseerde besturingselementen verbergt, kunnen gebruikers met een programma voor het bewerken van tekst, zoals Microsoft Kladblok, het bestand van de formuliersjabloon (.xsn) weergeven of wijzigen en toegang krijgen tot die gegevens.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

Voordat u begint

Een gebruikersrol toevoegen

Een weergave die is gebaseerd op een gebruikersrol weergeven

Gebruikersrollen testen

Overzicht

Wanneer u een nieuwe gebruikersrol maakt, kunt u op de volgende manieren gebruikers aan de rol toewijzen:

 • Door gebruikersnamen op te geven uit Microsoft Active Directory (bijvoorbeeld "verkoop\koos"). De formuliersjabloon moet gemaakt zijn in en gepubliceerd zijn naar een Microsoft Windows-netwerk waarin Active Directory wordt gebruikt, om een gebruikersnaam te kunnen opgeven in een adreslijstservice van Active Directory.

 • Door groepen op te geven uit een adreslijstservice van Active Directory. U kunt bijvoorbeeld een e-maildistributielijst opgeven met de namen van alle leden van het marketingteam. De formuliersjabloon moet gemaakt zijn in en gepubliceerd zijn naar een Microsoft Windows-netwerk waarin Active Directory wordt gebruikt, om een groep te kunnen opgeven in een adreslijstservice van Active Directory.

 • Door een waarde op te geven die rechtstreeks uit een veld in het formulier komt. De gegevens in het veld kunnen uit Active Directory komen, of de gebruiker kan gegevens invoeren in een besturingselement dat binden is van dit veld. Als de formuliersjabloon bijvoorbeeld een tekstvak Beheerder bevat, kunt u een bepaalde gebruikersrol koppelen aan het veld waarvan dat tekstvak afhankelijk is.

Nadat u een gebruikersrol hebt toegevoegd, kunt u een van de volgende opties instellen voor de rol:

Standaardrol    Gebruikers die niet zijn toegewezen aan een bestaande gebruikersrol krijgen automatisch de gebruikersrol toegewezen die is opgegeven als de standaardrol. De standaardrol wordt ook gebruikt voor gebruikers die deel uitmaken van een groep, maar die offline werken. Er is altijd één gebruikersrol die is ingesteld als de standaardrol.

Initiatorrol    Als u een bepaalde rol wilt toewijzen aan gebruikers die het formulier voor de eerste keer openen, kunt u een initiatorrol opgeven. U kunt bijvoorbeeld een initiatorrol met de naam Contractant definiëren die van toepassing is op gebruikers die nieuwe formulieren voor toestemmingsaanvragen invullen. Een gebruiker aan wie een andere gebruikersrol is toegewezen, krijgt automatisch de initiatorrol toegewezen wanneer hij of zij een nieuw formulier voor toestemmingsaanvragen opent. De volgende keer echter dat deze gebruiker hetzelfde formulier opent, wordt in Microsoft Office InfoPath de toegewezen gebruikersrol van deze persoon gebruikt in plaats van de initiatorrol.

Als u aan gebruikers rollen hebt toegewezen die zijn gebaseerd op een combinatie van gebruikersnamen, groepen of waarden uit een veld, en een gebruiker opent een formulier dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon, wordt door InfoPath bepaald welke rol wordt toegewezen aan die gebruiker aan de hand van deze volgorde:

 1. De gebruikersnaam is een waarde van een veld in de formuliersjabloon.

 2. De gebruikersnaam bevindt zich in Active Directory.

 3. De gebruiker is een lid van een Active Directory-groep.

  Opmerking: Als de gebruiker een lid is van verschillende groepen en u gebruikersrollen toewijst die zijn gebaseerd op een groep, wordt in InfoPath de ledenlijst van elke groep gecontroleerd in de volgorde waarin de groep is weergegeven in het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren. Als de gebruiker bijvoorbeeld lid is van zowel de groep van ontvangende agenten als de beheerdersgroep, en de beheerdersgroep staat in de lijst vóór de groep van ontvangende agenten, krijgt de gebruiker de gebruikersrol voor de beheerdersgroep.

 4. Als geen van bovenstaande opties gelden, wordt de standaardrol gebruikt.

Nadat u de gebruikersrollen voor de formuliersjabloon hebt gedefinieerd, kunt u een regel instellen waardoor automatisch naar een andere weergave wordt geschakeld op basis van de gebruikersrol. U kunt bijvoorbeeld een gebruikersrol voor een manager maken en vervolgens een regel maken waardoor automatisch wordt geschakeld naar de managersweergave wanneer een gebruiker aan wie de managersrol is toegewezen, het formulier opent. U kunt ook eerst de regel maken en tijdens dit proces de gebruikersrollen definiëren.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

U kunt geen gebruikersrollen maken in een voor browsers compatibele formuliersjabloon. U kunt uitsluitend gebruikersrollen maken in een formuliersjabloon waarvan de formulieren worden ingevuld in InfoPath.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u gebruikersrollen kunt toevoegen aan uw formuliersjabloon, hebt u de volgende onderdelen nodig:

 • Een lijst met gebruikersrollen die u wilt toevoegen, samen met de leden van elke gebruikersrol. De leden kunnen gebruikersnamen of groepen uit een Microsoft Active Directory-adreslijstservice zijn of een waarde die is ingevoerd door een gebruiker in een besturingselement dat afhankelijk is van een specifiek veld in de gegevensbron van de formuliersjabloon.

 • De standaard gebruikersrol die u wilt toewijzen aan gebruikers die het formulier openen dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon, wanneer zij geen lid zijn van één van de bestaande gebruikersrollen.

Naar boven

Een gebruikersrol toevoegen

 1. Klik op Gebruikersrollen in het menu Extra.

 2. Klik in het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren op Toevoegen.

 3. Typ een naam voor de nieuwe gebruikersrol in het vak Rolnaam.

 4. Ga op één of meer van de volgende manieren te werk om gebruikers of groepen gebruikers toe te wijzen aan een rol.

  Een of meer gebruikers opgeven die deel uitmaken van een netwerk waarin gebruik wordt gemaakt van de een adreslijstservice van Active Directory

  1. Schakel het selectievakje Gebruikersnamen in en klik op Selecteer een of meer gebruikers Afbeelding van knop .

   Opmerking: Als u de namen van het domein en de gebruiker al weet, kunt u deze in het vak Gebruikersnamen typen. Gebruik hierbij de notatie domein\gebruikersnaam. Plaats een puntkomma tussen meerdere gebruikersnamen.

  2. Typ in het vak Geef de objectnamen op één of meerdere gebruikersnamen, van elkaar gescheiden met puntkomma's (;).

   Opmerking: Als u informatie wilt over de notatie van gebruikersnamen, klikt u in het dialoogvenster op de koppeling voorbeelden.

  3. Als u de ingevoerde gebruikersnamen wilt vergelijken met de namen in de adreslijst van Active Directory, klikt u op Namen controleren.

  4. Klik op OK.

  Eén of meer groepen opgeven die deel uitmaken van een netwerk waarin de adreslijstservice van Active Directory wordt gebruikt

  1. Schakel het selectievakje Groepsnamen in en klik op Selecteer een of meer groepen Button image .

   Opmerking: Als u de groepsnaam al weet, kunt u deze in het vak Groepsnamen typen. Gebruik hierbij de notatie domein\gebruikersnaam. Plaats een puntkomma (;) tussen meerdere groepsnamen.

  2. Typ in het vak Geef de objectnamen op één of meer groepsnamen, van elkaar gescheiden met puntkomma's (;).

   Opmerking: Als u meer informatie wilt over de notatie van groepsnamen, klikt u in het dialoogvenster op de koppeling voorbeelden.

  3. Als u de ingevoerde groepsnamen wilt vergelijken met de namen in Active Directory, klikt u op Namen controleren.

  4. Klik op OK.

  Gebruikersnamen opgeven die rechtstreeks van een veld in het formulier afkomstig zijn

  1. Schakel het selectievakje Gebruikersnamen uit het formulier in en klik op Selecteer een veld in de gegevensbron Knopafbeelding .

  2. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het veld met de waarden die u wilt gebruiken voor de gebruikersrollen en klik op OK.

 5. Als u de gebruikersrol wilt instellen als het type Initiatiefnemer, schakelt u het selectievakje Instellen als initiatiefnemer in en klikt vervolgens op OK.

  Opmerking: Als een gebruikersrol is gekoppeld aan het type Initiatiefnemer, heeft deze rol prioriteit boven alle andere roltoewijzingen, zelfs als de rol Initiatiefnemer zich in het midden van de lijst Gebruikersrollen beheren in het dialoogvenster bevindt.

 6. Als u een standaardgebruikersrol wilt opgeven voor gebruikers die geen lid zijn van andere rollen, selecteert u de rol in het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren en klikt u op Als standaard instellen.

  Opmerking: U moet meer dan één gebruikersrol opgeven voordat u op Als standaard instellen klikt.

Naar boven

Een weergave die is gebaseerd op een gebruikersrol weergeven

Als u een formuliersjabloon ontwerpt waarin gebruikersrollen en meerdere weergaven zijn opgenomen, kan het handig zijn een weergave weer te geven die is gebaseerd op de gebruikersrol die is toegewezen aan een gebruiker. U kunt bijvoorbeeld een regel gebruiken om een specifieke weergave te openen wanneer een gebruiker die aan een specifieke gebruikersrol is toegewezen, een formulier opent dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon.

 1. Klik in het menu Extra op Formulieropties.

 2. Klik in de lijst Categorie in het dialoogvenster Formulieropties op Openen en opslaan.

 3. Klik onder Gedragspatroon openen op Regels.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Typ in het vak Naam een naam voor de regel.

 6. Klik op Voorwaarde instellen.

 7. Klik in het eerste vak op De huidige functie van de gebruiker.

 8. Klik in het tweede vak op is gelijk aan.

 9. Klik in het derde vak op de naam van de gebruikersfunctie en klik vervolgens op OK.

 10. Klik in het dialoogvenster Regel op Actie toevoegen.

 11. Klik in de lijst Actie op Schakelen tussen weergaven en klik vervolgens op een weergave in de lijst Weergave.

Naar boven

Gebruikersrollen testen

Als een formulier meerdere gebruikersrollen bevat, kunt u het beste de weergave en het gedrag van elke gebruikersrol testen. Hoewel u een voorbeeld van een formulier kunt bekijken om te controleren of weergaven op de juiste manier werken met gebruikersrollen, is het niet mogelijk het proces te simuleren waarbij een gebruiker wordt geëvalueerd aan de hand van de rol die aan de gebruiker is toegewezen. Dit komt doordat InfoPath de gebruikersrollen controleert wanneer u het formulier invult en niet wanneer u het bekijkt. Als u de gebruikersrollen voor een formuliersjabloon volledig wilt testen, kunt u zichzelf tijdelijk toewijzen aan de gebruikersrollen die u wilt testen en vervolgens het formulier openen alsof u het gaat invullen.

 1. Klik in het menu Extra op Formulieropties.

 2. Klik in de lijst Categorie op Voorbeeld.

 3. Klik onder Gebruikersrol in de lijst Voorbeeld als op de rol die u wilt bekijken en klik op OK.

 4. Als u uw wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op CTRL+SHIFT+B.

  In het voorbeeldvenster wordt de naam van de huidige gebruikersrol weergegeven in de linkerbenedenhoek op de statusbalk.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×