Een gebruikersnaam en e-mailadres wijzigen in Office 365

Laatst bijgewerkt: 23 februari 2018

Het kan voorkomen dat u iemands e-mailadres en weergavenaam in Office 365 moet wijzigen, bijvoorbeeld als deze persoon gaat trouwen en een andere achternaam krijgt.

Het e-mailadres van een gebruiker wijzigen

U moet een globale beheerder van Office 365 zijn om deze stappen uit te voeren.

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Actieve gebruikers of kies Gebruikers > Actieve gebruikers.

  Als u Office 365 Germany gebruikt, gaat u naar deze pagina Actieve gebruikers.

  Als u Office 365 beheerd door 21Vianet gebruikt, gaat u naar deze pagina Actieve gebruikers.

 2. Selecteer op de pagina Actieve gebruikers de gebruikersnaam die u wilt bewerken.

 3. Kies rechts in de rij Gebruikersnaam/E-mailaliassen de optie Bewerken.

 4. Typ in het vak Alias het eerste deel van het nieuwe e-mailadres. Als u uw eigen domein hebt toegevoegd aan Office 365, kunt u het domein voor de nieuwe e-mailalias kiezen in de vervolgkeuzelijst. Kies vervolgens Toevoegen.

  BELANGRIJK:

  • Als het foutbericht Een parameter die overeenkomt met de parameternaam 'EmailAddresses' kan niet worden gevonden wordt weergegeven, betekent dit dat Office 365 nog wat tijd nodig heeft om uw tenant of uw aangepaste domein in te stellen, als u er onlangs een hebt toegevoegd. Het instellen kan 4 uur duren. Wacht even, zodat de instellingsprocedure kan worden voltooid en probeer het vervolgens opnieuw. Als het probleem aanhoudt, bel dan de Ondersteuning; zij voeren dan een volledige synchronisatie voor u uit.

  • Als u het foutbericht 'De gebruiker kan niet worden bewerkt. Controleer de gebruikersgegevens en probeer het opnieuw' ziet, betekent dit dat u geen globale beheerder van Office 365 bent en u niet gemachtigd bent om de naam van de gebruiker te wijzigen.

  Het venster voor het bewerken van e-mailadressen en gebruikersnamen met het primaire e-mailadres en een nieuwe toe te voegen alias.

 5. Kies Instellen als primair voor het e-mailadres dat u wilt instellen als het primaire e-mailadres voor die persoon.

  BELANGRIJK: U ziet de optie Instellen als primair niet als u Office 365 hebt aangeschaft bij GoDaddy of een andere partnerservice met een beheerconsole. In plaats daarvan meldt u zich aan bij de beheerconsole van GoDaddy of de partner om de primaire alias in te stellen.

  U ziet deze optie ook alleen als u een globale beheerder van Office 365 bent. Als u de optie niet ziet, bent u niet bevoegd om de naam en het primaire e-mailadres van een gebruiker te wijzigen.

  Het venster voor het bewerken van e-mailadressen en gebruikersnamen met het primaire e-mailadres en een alias die kan worden ingesteld als het primaire e-mailadres.

 6. Er verschijnt een grote gele waarschuwing die u erop wijst dat u de aanmeldinformatie van de gebruiker gaat wijzigen. Kies Opslaan en vervolgens Sluiten.

 7. Geef de gebruikers de volgende gegevens:

  • Wat de nieuwe gebruikersnaam is. Die heeft de gebruiker nodig om zich aan te melden bij Office 365.

  • Als ze Skype voor Bedrijven Online gebruiken, moet ze alle geplande Skype voor Bedrijven Online-vergaderingen opnieuw plannen en moeten ze de externe contactpersonen laten weten dat die de oude contactgegevens moeten bijwerken.

  • Als ook het wachtwoord is gewijzigd, moet u gebruikers laten weten dat ze worden gevraagd het nieuwe wachtwoord in te voeren op hun mobiele apparaat. Het apparaat wordt anders niet gesynchroniseerd.

De weergavenaam van een gebruiker wijzigen

 1. Kies naast de weergavenaam van de gebruiker de optie Bewerken.

  Close-up van de rij Weergavenaam, met een hand die naar de knop Bewerken wijst.

 2. Typ een nieuwe naam voor de gebruiker en kies Opslaan.

  Als u het foutbericht 'De gebruiker kan niet worden bewerkt. Controleer de gebruikersgegevens en probeer het opnieuw' ziet, betekent dit dat u geen globale beheerder van Office 365 bent en u niet gemachtigd bent om de naam van de gebruiker te wijzigen.

  Het deelvenster voor het bewerken van een contactpersoon waar u een nieuwe voornaam, achternaam en weergavenaam kunt typen.

Wordt het foutbericht "Een parameter die overeenkomt met de parameternaam 'EmailAddresses' kan niet worden gevonden" weergegeven?

Als het foutbericht Een parameter die overeenkomt met de parameternaam 'EmailAddresses' kan niet worden gevonden wordt weergegeven, betekent dit dat Office 365 nog wat tijd nodig heeft om uw tenant of uw aangepaste domein in te stellen, als u er onlangs een hebt toegevoegd. Het instellen kan 4 uur duren. Wacht even, zodat de instellingsprocedure kan worden voltooid en probeer het vervolgens opnieuw. Als het probleem aanhoudt, bel dan de Ondersteuning; zij voeren dan een volledige synchronisatie voor u uit.

Werd dit foutbericht weergegeven: 'De gebruiker kan niet worden bewerkt. Controleer de gebruiker en probeer het opnieuw'?

Als u het foutbericht 'De gebruiker kan niet worden bewerkt. Controleer de gebruikersgegevens en probeer het opnieuw' ziet, betekent dit dat u geen globale beheerder van Office 365 bent en u niet gemachtigd bent om de naam van de gebruiker te wijzigen. Neem contact op met de globale Office 365-beheerder in uw bedrijf en vraag of hij of zij de wijziging kan doorvoeren.

Meer informatie over het wijzigen of toevoegen van e-mailadressen

Het vorige primaire e-mailadres van de gebruiker blijft behouden als extra e-mailadres. U wordt sterk aangeraden om het oude e-mailadres niet te verwijderen.

Sommige personen blijven waarschijnlijk e-mail verzenden naar het oude e-mailadres van de gebruiker. Als dit wordt verwijderd, kunnen er NDR-fouten ontstaan. Office 365 stuurt deze automatisch door naar het nieuwe e-mailadres. Gebruik oude SMTP-e-mailadressen niet opnieuw en gebruik ze niet voor nieuwe accounts. Hierdoor kunnen ook NDR-fouten worden veroorzaakt of kan de e-mail bij een verkeerd postvak worden bezorgd.

Het kan maximaal 24 uur duren voordat deze wijziging voor alle services is doorgevoerd. Nadat de wijziging is doorgevoerd, moet de gebruiker zich aanmelden bij Outlook, Skype voor Bedrijven en SharePoint met de bijgewerkte gebruikersnaam. Zorg er dus voor dat ze op de hoogte zijn van de wijziging.

Als ze Exchange Online gebruiken of als hun Office 365-account is gekoppeld aan de on-premises Exchange-omgeving van uw organisatie, wordt mogelijk de volgende fout weergegeven wanneer u een gebruikersnaam en e-mailadres probeert te wijzigen: 'Deze gebruiker is gesynchroniseerd met de lokale Active Directory. Sommige gegevens kunnen alleen worden bewerkt via de lokale Active Directory.'

Dat komt door de MOERA (Microsoft Online Email Routing Address). De MOERA is opgebouwd uit het userPrincipalName-kenmerk van de gebruiker in Active Directory en wordt automatisch toegewezen aan het cloudaccount tijdens de eerste synchronisatie. Eenmaal gemaakt, kan deze niet worden gewijzigd of verwijderd in Office 365. U kunt vervolgens in Active Directory de gebruikersnaam wijzigen, maar de MOERA wordt niet gewijzigd. Bij het weergeven van de zojuist gewijzigde naam in de algemene adressenlijst kunt u tegen problemen aanlopen.

U lost dit op door u met uw Office 365-beheerdersreferenties aan te melden bij de Azure Active Directory-module voor PowerShell en de volgende syntaxis te gebruiken:

Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName anne.wallace@contoso.onmicrosoft.com -NewUserPrincipalName anne.jones@contoso.com

Tip: Hiermee wordt het kenmerk userPrincipalName van de gebruiker gewijzigd, wat geen gevolgen heeft voor het e-mailadres van de gebruiker. De aanbevolen procedure is echter dat de aanmeldings-UPN van de gebruiker overeenkomt met het primaire SMTP-adres.

Zie De naam van een gebruikersaccount wijzigen voor meer informatie over hoe u een gebruikersnaam kunt wijzigen in Active Directory in Windows Server 2003 en eerdere versies.

Verwante onderwerpen

Beheerders: het wachtwoord opnieuw instellen voor een of meer gebruikers in Office 365
Extra e-mailadres toevoegen aan een gebruiker in Office 365

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×