Een gebruiker van Project Web App toevoegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Elke gebruiker Microsoft Project Server 2010 moet een gebruikersaccount voordat hij of zij kunt aanmelden bij Project Server 2010 en werken met gegevens van Project Server. Gebruikersaccounts kunnen worden toegevoegd via de pagina Gebruikers beheren in de instellingen van de Server Microsoft Project Web App (PWA).

Opmerking: Windows-gebruikers kunnen ook worden toegevoegd aan Project Web App uit de Active Directory-service via Active Directory-synchronisatie.

Voordat u deze procedure uitvoert, controleert u het volgende:

  • U hebt toegang tot Project Server 2010 via de site Project Web App.

  • De gebruikersaccounts die u toevoegt zijn geconfigureerd in Active Directory of de lidmaatschapsprovider op formulieren gebaseerde zodat hun gegevens toegankelijk voor Project Server 2010 zijn. Project Server 2010 ondersteunt twee methoden voor gebruikersverificatie voor de gebruikers (Windows-verificatie en formulieren gebaseerde verificatie). Zie voor meer informatie over ondersteunde verificatiemethoden voor Project Server 2010, plannen voor verificatie in Project Server 2010.

Belangrijk:  De algemene machtiging Gebruikers en groepen beheren in Project Server 2010 is vereist om deze procedure te voltooien.

Als u wilt een nieuwe gebruikersaccount toevoegen, moet u de volgende procedure uitvoeren.

Een gebruiker toevoegen:

  1. Klik op de pagina Serverinstellingen in de sectie beveiliging op Gebruikers beheren.

  2. Klik op de pagina Gebruikers beheren op Nieuwe gebruiker.

  3. Vul de vereiste gegevens voor de gebruiker op de pagina Nieuwe gebruiker . Zie de volgende secties voor meer informatie over elke optie.

  4. Klik op Opslaan.

Naar boven

Identificatiegegevens

De sectie Identificatiegegevens gebruiken om op te geven van gebruikersgegevens, zoals naam, e-mailadres en status van account.

De volgende tabel beschrijft de opties van de identificatie gebruiker.

Kenmerk

Omschrijving

Gebruiker kan worden toegewezen als een resource

De status van de gebruiker als een ondernemingsresource. Selecteer de gebruiker kan worden toegewezen als een resource aan taken worden toegewezen als een resource gebruikersaccount inschakelen. Dit item maakt u de gebruiker een ondernemingsresource. Deze instelling is standaard geselecteerd. Nadat u een gebruikersaccount wordt een ondernemingsresource die niet worden gewijzigd terug naar een niet - ondernemingsresource zelfs als het selectievakje is uitgeschakeld.

Weergavenaam

De naam voor de gebruikersaccount. Dit is een vereist veld.

E-mailadres

Het e-mailadres voor de gebruiker. Dit veld is vereist voor het synchroniseren van taken met Microsoft Exchange Server.

resourcestructuur

De positie van de gebruiker in de hiërarchie resourcestructuur.

Initialen

Initialen van de gebruiker.

De hyperlinknaam van de

De naam van de gebruiker web site (bijvoorbeeld een website), indien van toepassing.

Hyperlink-URL

De URL van de gebruiker-website, indien van toepassing.

Accountstatus

Kan worden ingesteld op actief of inactief wordt gezet. Als de waarde is ingesteld op actieve, werkt het account normaal. Als de waarde is ingesteld op inactief wordt gezet, is de gebruiker geen toegang tot het account.

Naar boven

Gebruikersverificatie

Gebruik de sectie Gebruikersverificatie om op te geven van de gebruiker aanmeldingsaccount en of het gebruikersaccount moet worden gesynchroniseerd met Active Directory.

De volgende tabel worden de opties voor de gebruiker-account.

Kenmerk

Omschrijving

Aanmeldingsaccount voor gebruiker

Als u geïntegreerde Windows-verificatie gebruikt, typt u de naam van het account van de gebruiker in de vorm van Domeinnaam\gebruikersaccountnaam.

Als u op formulieren gebaseerde verificatie gebruikt, typt u de naam van de gebruikersaccount in de vorm van MembershipProviderName:UserAccount.

Active Directory-synchronisatie voor deze gebruiker voorkomen

Het selectievakje voorkomen dat Active Directory-synchronisatie voor deze gebruiker wordt voorkomen dat een gebruikersaccount wordt gesynchroniseerd tijdens de synchronisatie van Active Directory.

Naar boven

Toewijzingskenmerken

De sectie Toewijzingskenmerken gebruiken om informatie die is gekoppeld aan de toewijzing van de gebruiker aan taken te definiëren. Dit geldt ook voor agenda, reserveringstype roostermanager, eigenaar van toewijzing en kosten en beschikbaarheid informatie.

Opmerking: Als u het selectievakje gebruiker kan worden toegewezen als een resource niet hebt geselecteerd, zijn deze opties niet beschikbaar.

De volgende tabel worden de opties voor de toewijzing kenmerk van Project Server-gebruiker.

Kenmerk

Omschrijving

De resource kan worden geëffend

Hiermee wordt aangegeven of de resource kan worden geëffend. Effenen, is het proces dat wordt gebruikt voor het oplossen van resourceconflicten of te veel toewijzingen door te vertragen of bepaalde taken te splitsen. Wanneer een resource worden geëffend Project, worden de geselecteerde toewijzingen verdeeld en opnieuw gepland.

Basiskalender

Basiskalender van deze resource. Een basiskalender is een agenda die kan worden gebruikt als een project- en agenda waarmee wordt opgegeven standaard werktijd en vrije tijd voor een reeks resources.

Standaardtype reservering

De configuratie van het type van een gebruikerswachtwoord reservering als doorgevoerd of voorgesteld. Een vastgelegde resource is formeel toegewezen aan een taaktoewijzing in een project. Een voorgestelde resource heeft een in behandeling resourcetoewijzing voor een taaktoewijzing die nog niet is goedgekeurd. Deze resourcetoewijzing heeft geen invloed op de beschikbaarheid van de resource kan werken aan andere projecten.

Roostermanager

De roostermanager, als er een, voor de gebruiker.

Standaardeigenaar van de toewijzing

De ondernemingsresource die verantwoordelijk is voor het invoeren van voortgangsgegevens in PWA. Deze persoon kan afwijken van de persoon die eerst aan de taak zijn toegewezen. Bijvoorbeeld een materiaalresource niet aanmelden bij PWA maar in het veld van de eigenaar van toewijzing kunt ondernemingsresource voortgang voor de resource in PWA invoeren.

Als eerste beschikbaar

De vroegste datum waarop de gebruiker beschikbaar als een resource is. Deze datum overeenkomt met de datums voor resourcebeschikbaarheid voor een resource die kunnen worden weergegeven in Microsoft Project Professional 2010.

Als laatste beschikbaar

De laatste datum waarop de gebruiker beschikbaar als een resource is. Deze datum overeenkomt met de datums voor resourcebeschikbaarheid voor een resource die kunnen worden weergegeven in Project Professional 2010.

Standaardtarief

Het rentepercentage voor de werkzaamheden voor een toewijzing die is gepland tijdens de normale werkuren van een toegewezen resource. Variabele tarieven definiëren, opent de ondernemingsresource in Project Professional 2010 en instellen van deze informatie in de kosten tarieventabellen.

Tarief van overuren

Het rentepercentage voor de werkzaamheden voor een toewijzing die buiten de normale werktijd van een toegewezen resource is gepland. Variabele tarieven definiëren, opent de ondernemingsresource in Project Professional 2010 en instellen van deze informatie in de kosten tarieventabellen.

Huidig aantal max. eenheden (%)

Het percentage van de tijd waarop de resource beschikbaar voor toewijzingen is. De huidige maximumeenheden is gekoppeld aan de beschikbaarheidsdatums vroege en late als instellen. Bijvoorbeeld als vandaag is het 1/1/2011 en de vroegste datum 1/2/2011 vervolgens de waarde van het maximum aantal eenheden 0% is en tekst naast het veld 'aangepaste beschikbaarheid gedetecteerd bewerken in Project Professional 2010.'

Kosten/gebruik

De kosten per gebruik van de resource, indien van toepassing. Kosten per gebruik toenemen voor zowel werkresources, elke keer dat de resource wordt gebruikt. Voor materiaalresources is een kosten per gebruik samengestelde slechts één keer.

Naar boven

Exchange Server-gegevens

Met de sectie Details van Exchange-Server kunt u opgeven of taken van de gebruiker moeten worden gesynchroniseerd met Exchange-Server.

Schakel het selectievakje Taken synchroniseren als u inschakelen van synchronisatie van projecttaken wilt met behulp van Microsoft Exchange Server voor deze gebruiker. Exchange-integratie moet worden geconfigureerd voor synchronisatie van projecttaken-functie.

Zie voor meer informatie over het configureren van synchronisatie van projecttaken met Exchange-Server implementeren Project Server 2010 met Exchange-Server.

Naar boven

Afdelingen

Gebruik de sectie afdelingen om te definiëren of de gebruiker lid zijn van een bepaalde afdeling is. (U definieert afdelingen voor uw organisatie met het vullen van de aangepaste opzoektabel van afdelingen .)

Als de gebruiker lid van een afdeling is, klik op de uitvouwknop (...) en selecteer de afdeling in de hiërarchie weergegeven.

Naar boven

Beveiligingsgroepen

Gebruik de sectie Beveiligingsgroepen moeten worden opgegeven lidmaatschap van de gebruiker in beveiligingsgroepen.

De gebruiker toevoegen aan een groep gebruikers, selecteer de groep in de lijst Beschikbare groepen en klik vervolgens op toevoegen.

De volgende tabel beschrijft de beveiliging groep configuratie-opties voor een gebruiker.

Kenmerk

Omschrijving

Beschikbare groepen

De lijst Beschikbare groepen bevat de groepen die de gebruiker momenteel geen lid zijn van is.

Groepen met deze gebruiker

De lijst met groepen die deze gebruiker bevatten bevat de groepen die de gebruiker momenteel een lid van is.

Naar boven

Beveiligingscategorieën

Gebruik de sectie Beveiligingscategorieën moeten worden opgegeven lidmaatschap van de gebruiker in Beveiligingscategorieën.

De gebruiker toevoegen aan een categorie, selecteer de categorie in de lijst Beschikbare categorieën en klik vervolgens op toevoegen. De categoriemachtigingen wilt wijzigen voor deze gebruiker in een categorie, selecteer de categorie in de lijst Geselecteerde categorieën en selecteer vervolgens toestaan voor de machtigingen die u wilt inschakelen.

Belangrijk: Het is raadzaam dat u geen categoriemachtigingen voor één gebruiker instelt. In plaats daarvan de gebruiker toewijzen aan een groep en categorie machtiging voor de groep. Hiermee eenvoudiger onderhoud.

De volgende tabel beschrijft de beveiliging categorie configuratie-opties voor een gebruiker.

Kenmerk

Omschrijving

Beschikbare categorieën

De lijst Beschikbare categorieën bevat de categorieën die de gebruiker niet lid zijn van is.

Geselecteerde categorieën

De lijst Geselecteerde categorieën bevat de categorieën die de gebruiker lid is.

Machtigingen voor < categorie >

De machtigingen voor <category > gebied kunt u categoriemachtigingen configureren voor deze gebruiker voor de geselecteerde categorie.

Machtigingen instellen met sjabloon

De optie machtigingen instellen met sjabloon kan worden gebruikt voor het vooraf invullen van een set categoriemachtigingen op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon voor de rol van de gebruiker (zoals Executive of projectmanager).

Naar boven

Algemene machtigingen

Gebruik de sectie Algemene machtigingen voor het configureren van globale machtigingen voor de gebruiker.

Als u wilt toestaan of weigeren van een globale machtiging voor de gebruiker, selecteert u het selectievakje toestaan of weigeren voor de machtiging.

Het is raadzaam dat globale machtiging voor één gebruiker niet is geconfigureerd. In plaats daarvan machtigingen configureren op het groepeerniveau van de en gebruikers toevoegen aan de juiste groep. Hierdoor kunt u veel eenvoudiger beheer en helpt bij het oplossen van problemen met machtigingen.

Voor een volledige lijst met algemene machtigingen, raadpleegt u globale machtigingen van Project Server 2010.

Naar boven

Velden groeperen

Gebruik de sectie Groepsvelden om te groeperen en kosten informatie voor de gebruiker definiëren. Velden groeperen niet zijn gekoppeld aan beveiliging van Project Server, maar zijn een manier om op te geven dat een gebruiker deel uitmaakt van een bepaalde groep in uw organisatie. Deze velden worden weergegeven in de Project Server-database voor rapportage en kunnen worden gebruikt voor het melden. Type kosten kunnen worden toegevoegd aan de resources en toewijzingen OLAP-kubussen.

Als uw organisatie gebruikmaakt van groepsnamen, codes of center kostengegevens voor personen, typt u de gegevens in het gedeelte van de Groepsvelden . De waarden die beschikbaar zijn voor Type kosten zijn die zijn gedefinieerd in de aangepaste opzoektabel Type kosten . Het veld groep wordt gesynchroniseerd met Active Directory standaard als u Active Directory-synchronisatie hebt gebruikt.

Naar boven

Teamdetails

Gebruik de sectie Teamdetails om te definiëren van een teamkoppeling voor de gebruiker. Als u wilt gebruiken teams, moet u eerst het volgende doen:

  1. Een aangepaste opzoektabel maken en deze te vullen met de teamnamen die u wilt gebruiken.

  2. Het aangepaste veld van De naam van het Team voor het gebruik van de nieuwe opzoektabel bewerken.

U kunt teams in staat te groep toewijzingen onder één resource waar ze kunnen opnieuw worden later toegewezen aan andere bronnen. Bijvoorbeeld kon u de teamresource van een met de naam "Development" waaraan u de software development taken toewijzen maken. Door het toewijzen van deze resource aan het ontwikkelteam en het selectievakje Teamtoewijzingsgroep te selecteren, zodat u andere gebruikers op het ontwikkelteam om alle taken die zijn toegewezen aan de resource ontwikkeling te bekijken en de toewijzingen in PWA accepteren. U kunt ook Teamtoewijzingsgroep selecteren voor een teamleider en alle toegewezen taken voor de verdeling van die persoon aan teamleden doorlopen.

Naar boven

Systeemidentificatiegegevens

Het onderdeel Systeemidentificatiegegevens weergegeven gebruiker metagegevens, zoals wanneer het account is gemaakt, bijgewerkt of uitgecheckt.

Typ in het gedeelte Systeemidentificatiegegevens extra specifieke informatie voor de gebruiker in het vak Externe ID . Deze informatie kan worden gebruikt om te koppelen van de persoon naar de bijbehorende informatie ergens anders in de organisatie of de samenvoeging van rapportage van het gebruik van de bronnen voorbij wat Project Server biedt om te vereenvoudigen.

De volgende tabel beschrijft de gegevensvelden van de systeem-id.

Kenmerk

Omschrijving

GUID

De unieke ID die is gekoppeld aan deze gebruiker.

Externe-ID

Een id die kan worden gebruikt om deze gebruiker gekoppeld aan externe gegevens.

Active Directory-GUID

De unieke ID voor Active Directory-account van deze gebruiker.

Gemaakt op

De datum waarop die deze gebruikersaccount is gemaakt.

Laatst bijgewerkt

De datum die deze gebruikersaccount voor het laatst werd bijgewerkt.

Uitgecheckt door

De gebruiker die momenteel deze gebruikersaccount uitgecheckt is.

Uitcheckdatum

De datum die deze gebruikersaccount is uitgecheckt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×