Een gebruiker van Project Web App toevoegen

Mensen binnen een organisatie krijgen pas toegang tot pjshort_pwa nadat ze zijn toegevoegd als gebruiker. Alleen iemand met de juiste machtigingen kan een gebruiker toevoegen aan pjshort_pwa. Raadpleeg de Project Server-beheerder als u niet over de juiste machtigingen beschikt.

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Gebruikers beheren.

 3. Klik op de pagina Gebruikers beheren op Nieuwe gebruiker.

  Als u een gebruiker wilt wijzigen, klikt u op de naam van de gebruiker in de tabel en voert u de overige stappen in dit artikel uit. Als er geen gebruikersnamen in de tabel worden weergegeven, kunt u de optie Alle gebruikers selecteren of zoeken naar de gebruiker door de naam of de e-mailnaam van de gebruiker geheel of gedeeltelijk te typen en vervolgens op Zoeken te klikken.

 4. Typ op de pagina Nieuwe gebruiker (of de pagina Gebruiker bewerken als u een bestaande gebruiker wijzigt) in de sectie ID-gegevens de weergavenaam, het e-mailadres, de fonetische spelling van de naam, de initialen en de resourcestructuurwaarde van de gebruiker.

  Als deze gebruiker een website voor het team onderhoudt, typt u respectievelijk het hyperlinkdoel en het URL-adres in het vak Hyperlinknaam en het vak Hyperlink-URL.

  Opmerking: Schakel het selectievakje De gebruiker kan worden toegewezen als resource in om toe staan dat de gebruiker als resource wordt toegewezen aan taken. Door dit selectievakje in te schakelen geeft u de gebruiker op als een ondernemingsresources.

 5. Typ de accountnaam van de gebruiker in de sectie Gebruikersverificatie. Als u niet wilt dat de gegevens van deze gebruiker worden gesynchroniseerd met de Active Directory-service van uw organisatie, schakelt u het selectievakje Active Directory-synchronisatie voor deze gebruiker voorkomen in.

  Belangrijk: De exacte vorm van de accountnaam wordt bepaald tijdens de installatie van Microsoft Project Server 2010 en kan afwijken van de hier gebruikte vorm. Raadpleeg de systeembeheerder of de persoon die Project Server heeft geïnstalleerd om de vorm van de accountnaam te bepalen.

 6. Geef in de sectie Toewijzingskenmerken de volgende gegevens op over de mogelijkheid om een gebruiker als resource aan projecten toe te wijzen. Deze sectie wordt alleen weergegeven als het selectievakje De gebruiker kan worden toegewezen als resource is ingeschakeld.

  • Schakel het selectievakje De resource kan worden herverdeeld uit als u deze gebruiker wilt uitsluiten van het herverdeling. Selecteer vervolgens de basiskalender die u aan de gebruiker wilt toewijzen.

  • Selecteer vastgelegde resource of voorgestelde resource als type reservering van de gebruiker in de lijst Standaardtype reservering.

  • Als de gebruiker een roostermanager heeft, typt of zoekt u in het vak Roostermanager de naam van deze manager.

 7. Typ of zoek in het vak Standaardeigenaar van de toewijzing de naam van de toewijzingseigenaar.

  • Als u de beschikbaarheid van de gebruiker wilt opgeven, typt u de datums in het vak Als eerste beschikbaar en het vak Als laatste beschikbaar.

   Tip: Klik op de Datumkiezer Knopafbeelding en klik vervolgens op de datums in de kalender.

  • Als u de standaardkosten van de resource wilt opgeven, typt u het bedrag in het vak Standaardtarief.

  • Als u de kosten voor overuren van de resource wilt opgeven, typt u het bedrag in het vak Tarief van overuren box.

  • Als u de maximale tijdsduur wilt opgeven waarin een resource beschikbaar is om aan alle taken van een project te werken, typt u de hoeveelheid in het vak Huidige max. eenheden. Dit totaal wordt gebruikt om te berekenen hoeveel tijd een medewerker kan besteden per taaktoewijzing.

  • Als u een vaste vergoeding voor een resource wilt opgeven, voert u het bedrag in het vak Kosten per gebruik in. Als u bijvoorbeeld wilt opgeven dat iemand een eenmalige adviesvergoeding van € 1500 vraagt, typt u € 1500.

 8. Als u in de sectie Exchange Server-details wilt opgeven dat u projecttaken met taken in een Exchange Server-postvak wilt, schakelt u het selectievakje Taken synchroniseren in.

 9. Selecteer in de sectie Afdelingen de afdelingen waar de resource bij hoort in de lijst Resourceafdelingen. Mogelijk worden er ook andere velden in deze sectie weergegeven, afhankelijk van welke velden er door uw organisatie zijn gemaakt voor verschillende afdelingen.

 10. Typ in de sectie Aangepaste resourcevelden de waarden voor eventuele aangepaste velden die voor uw organisatie zijn gemaakt. Deze sectie verschijnt alleen als in uw organisatie aangepaste resourcevelden worden gebruikt.

 11. Klik in de sectie Beveiligingsgroepen in de tabel Beschikbare groepen op een groep en klik vervolgens op Toevoegen. De resource wordt toegevoegd aan de tabel Groepen die deze gebruiker bevatten.

  Klik op Alles toevoegen als u deze gebruiker aan alle beschikbare groepen wilt toevoegen. Gebruikers nemen automatisch de machtigingen over die aan de groepen zijn toegewezen.

 12. Selecteer in de sectie Beveiligingscategorieën in de lijst Beschikbare categorieën de categorie waartoe de gebruiker toegang heeft en klik vervolgens op Toevoegen. Klik op Alles toevoegen als u deze gebruiker aan alle beschikbare categorieën wilt toevoegen.

 13. Geef voor elke categorie in de lijst Geselecteerde categorieën de machtigingen op die de gebruiker moet hebben om toegang tot de categorie te krijgen. Schakel in de sectie Algemene machtigingen een van de volgende selectievakjes in voor elke machtiging:

  • Toestaan      Schakel dit selectievakje in als u machtiging voor de gebruiker expliciet wilt toestaan.

  • Weigeren      Schakel dit selectievakje in als u machtiging voor de gebruiker expliciet wilt weigeren.

   Notities: 

   • Als Toestaan en Weigeren geen van beide zijn ingeschakeld, hebben gebruikers geen toegang tot de categorie, tenzij hun op een andere plaats expliciet toegang wordt gegeven, bijvoorbeeld door de machtigingen die zijn ingesteld voor een groep waartoe ze behoren.

   • In de meeste gevallen hoeft u machtigingen alleen op groepsniveau in te stellen en niet op gebruikersniveau. Gebruik algemene machtigingen voor gebruikers met specifieke machtigingen die niet tot de machtigingen van de groep behoren.

   • Als een machtiging is ingesteld op Toestaan op gebruikersniveau en op Weigeren op groepsniveau, wordt de machtiging geweigerd. Machtigingen op groepsniveau hebben prioriteit op machtigingen op gebruikersniveau.

   • Als u snel machtigingen wilt instellen, kunt u een sjabloon gebruiken. Selecteer in het vak Machtigingen instellen met sjabloon de beveiligingssjabloon die u op de machtigingsinstellingen van de gebruiker wilt toepassen en klik vervolgens op Toepassen.

 14. Als uw organisatie codes heeft gemaakt voor groepen en kosten, typt u deze codes in de sectie Groepsvelden in het vak Groep, het vak Code, het vak Kostenpost of het vak Type kosten.

 15. Als u de gebruiker lid wilt maken van een bestaand team, schakelt u in de sectie Teamgegevens het selectievakje Teamtoewijzingsgroep in en typt u vervolgens de naam van het team in het vak Teamnaam.

 16. Typ in de sectie Systeemidentificatiegegevens bijkomende identificatiegegevens voor de gebruiker in het vak Externe id. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de persoon te koppelen aan overeenkomende gegevens op een personeelsafdeling of de mogelijkheden die Project Server biedt voor de rapportage over het gebruik van resources verder uit te breiden.

  Bekijk een video over hoe beveiligingsmachtigingen werken in Project Server.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×