Een gebeurtenis maken die de hele dag duurt

Een gebeurtenis maken die de hele dag duurt

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een gebeurtenis is een activiteit die 24 uur of langer duurt. Voorbeelden van gebeurtenissen zijn beurzen, cursussen of vakanties.

In dit artikel

Meer informatie over gebeurtenissen

Een gebeurtenis maken

Een gebeurtenis wijzigen

Een terugkerende gebeurtenis instellen

Een gebeurtenis als privé instellen

Een herinnering instellen of verwijderen

Meer informatie over gebeurtenissen

Een gebeurtenis vindt meestal eenmalig plaats en kan een of meer dagen duren. Een jaarlijkse gebeurtenis, zoals een verjaardag of een trouwdag, vindt elk jaar op een specifieke datum plaats.

Gebeurtenissen of jaarlijkse gebeurtenissen nemen geen blokken tijd in uw agenda in beslag, maar worden weergegeven als banners. Bij een afspraak die de hele dag duurt, zien anderen in de agenda dat u bezet bent. Bij een gebeurtenis of jaarlijkse gebeurtenis wordt in de agenda aangegeven dat u beschikbaar bent.

Naar boven

Een gebeurtenis maken

 1. Ga in Agenda naar het tabblad Start.

 2. Klik in de groep Nieuw op Nieuwe items en selecteer Duurt hele dag.

 3. Typ een beschrijving in het vak Onderwerp.

 4. Typ de locatie in het vak Locatie.

 5. Als u aan anderen die uw agenda bekijken, wilt tonen dat u afwezig bent in plaats van beschikbaar, gaat u naar het tabblad Gebeurtenis en klikt u in de groep Opties in de lijst Weergeven als op Afwezig.

  Mijn status tijdens deze vergadering weergeven als Niet aanwezig

 6. Wijzig de waarden in de vakken Begintijd en Eindtijd als de gebeurtenis langer dan een dag duurt.

 7. Klik op Opslaan en sluiten.

Tip: In de weergave Dag/week/maand kunt u snel een gebeurtenis maken door te dubbelklikken onder de datumkop van de dag van de gebeurtenis.

Naar boven

Een gebeurtenis wijzigen

 1. Open de afspraak, gebeurtenis of vergadering die u wilt wijzigen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Opties wijzigen voor een item dat niet bij een reeks hoort   

   • Ga naar het tabblad Afspraak, wijzig desgewenst de opties, zoals het onderwerp, de locatie, de begintijd of de eindtijd, en klik op Opslaan en sluiten.

  • Opties wijzigen voor alle items in een reeks   

   1. Klik op De hele reeks en klik op OK.

    Terugkerend item openen

   2. Ga naar het tabblad Afspraak en wijzig desgewenst de opties voor onderwerp of locatie.

   3. Als u de opties voor het terugkeerpatroon wilt wijzigen, klikt u in de groep Opties op Terugkeerpatroon, wijzigt de begintijd, de eindtijd, het terugkeerpatroon of het bereik van het terugkeerpatroon en klikt u op OK.

   4. Klik op Opslaan en sluiten.

  • Opties wijzigen voor een item dat bij een reeks hoort   

   1. Klik op Alleen dit item en klik op OK.

   2. Ga naar het tabblad Afspraak, wijzig desgewenst het onderwerp, de locatie, de begintijd of de eindtijd en klik op Opslaan en sluiten.

Tip: In Agenda kunt u een afspraak, gebeurtenis of vergadering naar een andere datum slepen. Ook kunt u het onderwerp bewerken. Selecteer hiervoor de gebeurtenis, klik op de beschrijving en typ de gewijzigde tekst. Het is mogelijk om een gebeurtenis in een afspraak om te zetten en de tijd voor de afspraak in uw agenda te blokkeren. Schakel hiervoor het selectievakje Duurt hele dag uit en geef de begintijd en eindtijd van de afspraak op. Er is gedefinieerd dat een gebeurtenis 24 uur duurt, van middernacht tot middernacht, Als u dit selectievakje uitschakelt, kunt u dus specifieke tijden opgeven.

Naar boven

Een terugkerende gebeurtenis instellen

 1. Open de gebeurtenis die u als terugkerend wilt instellen.

 2. Ga naar het tabblad Afspraak en klik in de groep Optiesop Terugkeerpatroon.

 3. Klik op de gewenste terugkeerfrequentie ( Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks) en selecteer vervolgens de opties voor de frequentie.

 4. Klik op OK en klik vervolgens op Opslaan en sluiten.

Naar boven

Een gebeurtenis als privé instellen

 1. Maak of open de gebeurtenis die u als privé wilt instellen.

 2. Klik op het tabblad Afspraak in de groep Labels op Privé.

  Een item als privé markeren

Belangrijk: U moet er niet van uitgaan dat met de functie Privé wordt voorkomen dat andere mensen toegang krijgen tot de details van uw gebeurtenissen, contactpersonen of taken. Als u ervoor wilt zorgen dat andere mensen een als privé gemarkeerd item niet kunnen lezen, moet u ze geen leesmachtiging geven voor uw mappen Agenda, Contactpersonen en Taken. Iemand aan wie u een leesmachtiging voor uw mappen hebt verleend, kan met bepaalde programmeermethoden of andere e-mailtoepassingen de details van een privé-item bekijken. Gebruik de functie Privé alleen als u mappen wilt delen met mensen die u vertrouwt.

Naar boven

Een herinnering instellen of verwijderen

Voer een van de volgende stappen uit:

 • Voor alle nieuwe gebeurtenissen die u maakt   

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Opties.

  3. Schakel onder Agenda-opties het selectievakje Standaardherinnering in of uit als u de herinneringen voor nieuwe gebeurtenissen automatisch wilt in- of uitschakelen.

  4. Als u het selectievakje inschakelt, geeft u op hoe lang vóór de gebeurtenis de herinnering moet verschijnen.

 • Voor bestaande gebeurtenissen   

  1. Open de gebeurtenis of de reeks als het gaat om een terugkerende gebeurtenis.

  2. Ga naar het tabblad Afspraak om een herinnering in of uit te schakelen. Klik hiervoor in de groep Opties in de lijst Herinnering op Geen of geef op hoe lang vóór de gebeurtenis de herinnering moet worden weergegeven.

  3. Als u het geluid wilt aanpassen dat bij een herinnering wordt afgespeeld, klikt u onder in de lijst Herinnering op Geluid en selecteert u het gewenste geluid. De opdracht Geluid wordt pas weergegeven nadat u een tijd voor de herinnering hebt geselecteerd.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×