Een gebeurtenis-handler maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Bij het schrijven van script voor een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon schrijven u meestal programmacode in een van het formulier sjabloon of gegevens gebeurtenishandlers voor gegevensvalidatie. Een gebeurtenis-handler is de functiecode in een InfoPath-formuliersjabloon die op een gebruikersactie of een wijziging in het XML-gegevens in een formulier reageert. Hoe u een gebeurtenis-handler maken, is afhankelijk van het type gebeurtenis die u wilt gebruiken. Het is belangrijk de gebeurtenis-handler maken in de ontwerpmodus omdat InfoPath automatisch worden gemaakt de declaraties van de gebeurtenishandlers in het scriptbestand en vermeldingen in de () formulierdefinitiebestand waarmee een formuliersjabloon die gebeurtenishandlers gebruiken.

Opmerking : U kunt gebeurtenis-handlers handmatig in het scriptbestand maken en deze vervolgens handmatig toevoegen aan de bijbehorende onderdelen van het XSF-bestand, maar dit is niet aan te raden. Als er een ongeldige wijziging in het XSF-bestand wordt doorgevoerd, werkt de formuliersjabloon mogelijk niet meer.

De volgende tabel bevat elk van de InfoPath-gebeurtenishandlers en de stappen voor het maken van deze. Wanneer u een gebeurtenis-handler voor een formuliersjabloon maakt, wordt er in InfoPath Hiermee start u de Microsoft Script Editor (MSE) en de cursor in de code voor die gebeurtenishandler geplaatst. U kunt vervolgens het script schrijven voor de gebeurtenis-handler. Zie Naslaginformatie over de InfoPath Developer's, die beschikbaar in de Help bij MSE is voor gedetailleerde informatie over InfoPath-evenementen en gebeurtenishandlers.

Event handler

Description

Steps for creating

OnAfterChange

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd nadat een gebruiker de waarde in het opgegeven besturingselement is gebonden aan een veld wijzigt. Nadat een gebruiker een item in een keuzelijst selecteert, kunt u bijvoorbeeld een aangepaste HTML-taakvenster weergeven. Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd na de gebeurtenis OnValidate .

Klik met de rechtermuisknop op een besturingselement in de formuliersjabloon of een veld in het taakvenster Gegevensbron, wijs Programmeren aan in het snelmenu en klik vervolgens op Gebeurtenis na wijziging.

OnAfterImport

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd nadat de gebruiker meerdere formulieren tot één formulier heeft samengevoegd.

De declaratie OnAfterImport gebeurtenis-handler rechtstreeks naar het scriptbestand handmatig toevoegen met behulp van MSE. Deze gebeurtenis-handler kan niet worden gemaakt in de ontwerpmodus.

OnBeforeChange

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd nadat een gebruiker de waarde in een besturingselement heeft gewijzigd en voordat de waarde wordt toegevoegd aan het opgegeven veld dat aan dat besturingselement is gebonden. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat een gebruiker een extra regel toevoegt voordat de laatste regel in een herhalende tabel is ingevuld.

Klik met de rechtermuisknop op een besturingselement in de formuliersjabloon of een veld in het taakvenster Gegevensbron, wijs Programmeren aan in het snelmenu en klik vervolgens op Gebeurtenis voor wijziging.

OnClick

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker op een knop klikt die aan deze gebeurtenis is gekoppeld. Deze gebeurtenis is beschikbaar wanneer u een knop aan de formuliersjabloon hebt toegevoegd. Zo kunt u bijvoorbeeld een complexe berekening uitvoeren door de waarden in velden te gebruiken in de hoofdgegevensbron wanneer een gebruiker op de knop klikt.

Dubbelklik op de knop en klik vervolgens op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Eigenschappen van knop op Formuliercode bewerken.

OnContextChange

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd als de focus in het formulier wordt verplaatst. Deze gebeurtenis wordt bijvoorbeeld uitgevoerd als een gebruiker van een tekstvak naar een datumkiezer gaat of als een gebruiker een andere weergave kiest. Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd nadat alle andere gebeurtenissen zijn uitgevoerd.

Wijs in het menu ExtraProgrammeren aan en klik vervolgens op On Context Change Event.

OnLoad

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een nieuw formulier maakt of een bestaand formulier op basis van de formuliersjabloon opent. U kunt bijvoorbeeld een lijst met items kopiëren uit een secundaire gegevensbron met de belangrijkste gegevensbron, wanneer een gebruiker het formulier opent.

Wijs in het menu Extra de opdracht Script aan en klik vervolgens op Gebeurtenis bij het laden.

OnMergeRequest

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer formulieren die zijn gebaseerd op uw formuliersjabloon worden samengevoegd. Zo kunt u bijvoorbeeld het aantal formulieren weergeven dat is samengevoegd en de gebruiker zo informeren over de status tijdens de samenvoegbewerking.

Klik in het menu Extra op Formulieropties. Klik in de lijst Categorie op Geavanceerd. Schakel onder Formulieren samenvoegen het selectievakje Samenvoegen met aangepaste code in en klik vervolgens op Bewerken.

OnSaveRequest

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een formulier op basis van de formuliersjabloon opslaat. U kunt bijvoorbeeld het formulier op basis van deze formuliersjabloon naar meer dan één locatie wanneer een gebruiker slaat het formulier op opslaan. Twee aanvullende regels met code worden toegevoegd aan deze gebeurtenis: een lijn die het formulier en een andere regel die slaat worden vermeld als InfoPath het formulier opgeslagen.

Klik in het menu Extra op Formulieropties. Klik in de lijst Categorie op Openen en opslaan. Schakel onder Gedragspatroon opslaan het selectievakje Opslaan met aangepaste code in en klik vervolgens op Bewerken.

OnSign

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een digitale handtekening toepast op een formulier. Zo kunt u bijvoorbeeld aanvullende gegevens toevoegen aan de digitale handtekening van een onkostendeclaratie wanneer een gebruiker deze ondertekent.

In het menu Extra , wijs Programmingen klik op Gebeurtenis bij het aanmelden.

OnSubmitRequest

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker de ingevulde formuliergegevens verzendt. Zo kunt u de formuliergegevens bijvoorbeeld verzenden naar een beveiligde webservice wanneer de gebruiker klikt op Indienen in het menu Bestand. Aangezien InfoPath geen ondersteuning biedt voor een gegevensverbinding met een beveiligde webservice, moet u een aangepaste gegevensverbinding toevoegen die geschikt is voor de beveiligde webservice die u gebruikt.

Klik op het menu Extra op Opties voor indienen. Schakel het selectievakje gebruikers toestaan om in te dienen dit formulier , klikt u op aangepaste actie met Code uitvoerenen klik vervolgens op Programmacode bewerken.

OnSwitchView

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een formulier opent dat is gebaseerd op uw formuliersjabloon of een andere weergave van het formulier activeert. Zo kunt u bijvoorbeeld een e-mailbericht samenstellen met gegevens uit de velden in de hoofdgegevensbron van het formulier wanneer de gebruiker een bepaalde weergave activeert.

Klik in het menu Extra op Programmeren en klik vervolgens op Gebeurtenis bij omschakelen naar andere weergave.

OnValidate

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker de waarde in een besturingselement is gebonden aan een veld wijzigt. Wanneer de gebruiker de waarde in een besturingselement voor een specifieke wijzigt, kunt u bijvoorbeeld een nieuwe waarde voor een ander besturingselement berekenen met behulp van het nummer dat de gebruiker heeft ingevoerd en een getal dat in het script. Deze gebeurtenis vindt plaats nadat de gebeurtenis-handler OnBeforeChange wordt uitgevoerd.

Klik met de rechtermuisknop op een besturingselement in de formuliersjabloon of een veld in het taakvenster Gegevensbron, wijs Programmeren aan in het snelmenu en klik vervolgens op Gebeurtenis bij validatie.

OnVersionUpgrade

Deze gebeurtenis wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een bestaand formulier opent en het versienummer van de formuliersjabloon die wordt gebruikt door het bestaande formulier dat ouder dan het versienummer van de formuliersjabloon op de locatie publiceren is. Wanneer een gebruiker een bestaand formulier opent, wordt het versienummer van de formuliersjabloon die is gekoppeld aan het bestaande formulier in InfoPath gecontroleerd. Als de formuliersjabloon een nieuwere versie getal heeft, wordt de OnVersion gebeurtenis-handler in InfoPath uitgevoerd wanneer de gebruiker het bestaande formulier wordt geopend. Stel dat u een nieuw veld toevoegen aan een bestaande formuliersjabloon en opnieuw publiceren, en u wilt dat het nieuwe veld moet worden toegevoegd aan de belangrijkste gegevensbron als een gebruiker een bestaand formulier opent. Deze gebeurtenis wordt het nieuwe veld toegevoegd aan de belangrijkste gegevensbron, wanneer een gebruiker een bestaand formulier wordt geopend.

Klik in het menu Extra op Formulieropties. Klik in de lijst Categorie op Documentversies. Klik in de lijst Bij versie-upgrade op Aangepaste gebeurtenis gebruiken en klik vervolgens op Bewerken.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×