Een fout #N/B corrigeren in de functie VERT.ZOEKEN

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit onderwerp beschrijving van de meest voorkomende redenen om foutieve met een resultaat van de functie VERT.zoeken , en suggesties voor het gebruik van INDEX en vergelijken in plaats daarvan.

Tip: Ook verwijzen naar de Snelzoekkaart: tips voor probleemoplossing VERT.zoeken waarin de enkele veelvoorkomende redenen om #NA problemen in een handige PDF-bestand worden weergegeven. U kunt het PDF-bestand met anderen delen of afdrukken voor uw eigen verwijzing.

Probleem: de zoekwaarde staat niet in de eerste kolom in het argument tabelmatrix

Een beperking van VERT.zoeken is dat deze alleen naar waarden in de meest linkse kolom in de tabelmatrix zoeken kunt. Als de zoekwaarde zich niet in de eerste kolom van de matrix, ziet u de fout # n/b.

In de volgende tabel willen we het aantal verkochte eenheden boerenkool ophalen.

De fout #N/B in VERT.ZOEKEN: De zoekwaarde staat niet in de eerste kolom van de tabelmatrix

De fout # n/b zoekresultaten omdat de zoekwaarde 'Boerenkool' wordt weergegeven in de tweede kolom (producten) van het argument tabelmatrix A2:C10. In dit geval is Excel opzoeken in kolom A, niet in kolom b te drukken.

Oplossing: U kunt proberen te moet ik dit oplossen door uw VERT.zoeken om te verwijzen naar de juiste kolom aan te passen. Als dat niet mogelijk is, probeer u de kolommen te verplaatsen. Die mogelijk ook zeer niet mogelijk is, hebt u grote of complexe spreadsheets waar celwaarden resultaten van andere berekeningen zijn, of er zijn mogelijk andere logische redenen waarom u gewoon niet kunt de kolommen navigeren. De oplossing is via een combinatie van functies van INDEX en vergelijken, die een waarde in een kolom ongeacht de plaats van de locatie in de opzoektabel kunt opzoeken. Raadpleeg het volgende gedeelte.

Gebruik in plaats hiervan de INDEX/vergelijken

INDEX en vergelijken zijn goede opties voor veel gevallen waarin VERT.zoeken niet aan uw wensen voldoet voldoet. Het belangrijkste voordeel van INDEX/overeenkomst is dat u een waarde in een kolom in elke locatie zijn opgeslagen in de opzoektabel kunt opzoeken. Geeft INDEX als resultaat een waarde uit een opgegeven tabel/bereik, op basis van de plaats. VERGELIJKEN geeft als resultaat de relatieve positie van een waarde in een tabel/bereik. INDEX en vergelijken samen in een formule gebruiken om te zoeken een waarde in een tabel/matrix door het opgeven van de relatieve positie van de waarde in de tabelmatrix.

Er zijn verschillende voordelen van het gebruik van INDEX/vergelijken in plaats van VERT.zoeken:

  • Met INDEX en vergelijken, de retourwaarde niet nodig hebt zich in dezelfde kolom als de opzoekkolom. Dit verschilt van VERT.zoeken, waarin de retourwaarde heeft in het opgegeven bereik. Hoe is dit van belang? Met VERT.zoeken, die u moet weten het nummer van de kolom die de retourwaarde bevat. Hoewel dit niet lastige lijken mogelijk, kan dit lastig zijn wanneer u een grote tabel hebben en moet u het aantal kolommen tellen. Ook als u toevoegen/verwijderen een kolom in de tabel, hebt u opnieuw tellen en bijwerken van het argument kolomindex_getal . Met INDEX en vergelijken is geen tellen vereist als de opzoekkolom verschilt van de kolom die de retourwaarde bevat.

  • Met INDEX en vergelijken, kunt u een rij of in een kolom in een matrix, of beide opgeven. Dit betekent dat u kunt waarden opzoeken zowel verticaal als horizontaal.

  • INDEX en vergelijken kunnen worden gebruikt om waarden in een willekeurige kolom opzoeken. In tegenstelling tot VERT.zoeken, in die u alleen op een waarde in de eerste kolom in een tabel opzoeken kunt, INDEX en vergelijken werkt als uw zoekwaarde zich in de eerste kolom, de laatste of een willekeurige plaats in tussen.

  • INDEX en vergelijken bieden de flexibiliteit regels voor dynamische verwijzing naar de kolom die de retourwaarde bevat. Dit betekent dat u kolommen aan uw tabel toevoegen kunt zonder te verbreken INDEX en vergelijken. Aan de andere kant VERT.zoeken als u moet een kolom toevoegen aan de tabel eindemarkeringen, daar een statische verwijzing naar de tabel.

  • INDEX en vergelijken biedt meer flexibiliteit met overeenkomsten. INDEX en vergelijken kunt vinden op een exacte overeenkomst, of een waarde die groter of kleiner is dan de zoekwaarde. VERT.zoeken wordt alleen zoekt u een meest overeenkomt met een waarde (standaard) of een exacte waarde. VERT.zoeken ook standaard wordt aangenomen dat de eerste kolom in de tabelmatrix alfabetisch gesorteerd, en stel dat uw tabel niet is ingesteld op die manier, VERT.zoeken de dichtstbijzijnde overeenkomst in eerste retourneren in de tabel, die mogelijk niet de gegevens die u zoekt.

Syntaxis

Als u wilt samenstelt syntaxis voor INDEX/vergelijken, moet u met het argument/verwijzing naar een matrix van de functie INDEX en de syntaxis van de ZOEKWAARDE erin nesten. Hiermee gaat u het formulier:

= INDEX(array or reference, MATCH(lookup_value,lookup_array,[match_type])

Laten we INDEX/overeenkomst gebruiken voor het vervangen van VERT.zoeken van het bovenstaande voorbeeld. De syntaxis er als volgt uit:

=INDEX(C2:C10;VERGELIJKEN(B13;B2:B10;0))

In gewoon Nederlands betekent dit:

= INDEX (een retourwaarde van C2:C10, die overeenkomen met (boerenkool, dat wil zeggen ergens in de matrix B2: B10, waarin de retourwaarde is de eerste waarde die overeenkomt met boerenkool))

De functies INDEX en VERGELIJKEN kunnen worden gebruikt ter vervanging van VERT.ZOEKEN

De formule zoekt de eerste waarde in C2:C10 die overeenkomt met Boerenkool (in B7) en retourneert de waarde in C7 (100), de eerste waarde die overeenkomt met Boerenkool.

Probleem: Er wordt geen exacte overeenkomst gevonden

Als het argument benaderen ONWAAR is, en VERT.zoeken is niet een exacte overeenkomst vinden in uw gegevens, wordt de fout # n/b als resultaat gegeven.

Oplossing: als u ervoor dat de relevante gegevens zich in het werkblad en VERT.zoeken is niet vangen, duren om te bevestigen dat de cellen waarnaar wordt verwezen niet beschikt over verborgen spaties of niet-afdrukbare tekens. Zorg er ook voor dat de cellen het juiste gegevenstype opvolgt. Als getalen niet de tekstmoeten bijvoorbeeld cellen met getallen worden weergegeven.

Bovendien kunt u de OPSCHONENKnippen functie of gebruiken om gegevens in cellen op te schonen.

Probleem: De zoekwaarde is kleiner dan de kleinste waarde in de matrix.

Als het argument benaderen is ingesteld op waar, en de zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in de matrix, ziet u de fout # n/b. WAAR weergaven waarde voor een niet-geheel exacte overeenstemming gebracht met in de matrix en geeft als resultaat de dichtstbijzijnde lager dan de zoekwaarde.

In het volgende voorbeeld is de zoekwaarde 100, maar er bevinden zich in het bereik B2:C10 geen waarden die kleiner zijn dan 100, vandaar de fout.

De fout N/B in VERT.ZOEKEN wanneer de zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in de matrix

Oplossing:

  • Corrigeer zo nodig de zoekwaarde.

  • Als u niet kunt wijzigen van de zoekwaarde en meer flexibiliteit met identieke waarden nodig, kunt u overwegen INDEX/vergelijken in plaats van VERT.zoeken, raadpleegt u de sectie boven in dit artikel. Met INDEX/overeenkomst, kunt u waarden die groter is dan, opzoeken lagere naar of gelijk is aan zoekwaarde. Ga naar de vorige sectie in dit onderwerp voor meer informatie over het gebruik van INDEX/vergelijken in plaats van VERT.zoeken.

Probleem: De opzoekkolom is niet in oplopende volgorde gesorteerd

Als het argument benaderen is ingesteld op waar, en een van uw opzoekkolommen niet wordt gesorteerd in oplopende volgorde (A-Z), ziet u de fout # n/b.

Oplossing:

  • Wijzig de functie VERT.zoeken om een exacte overeenkomst te vinden. Als u wilt dat doet, het argument benaderen in te stellen op FALSE. Sorteren niet nodig is voor ONWAAR.

  • Gebruik de functie INDEX of VERGELIJKEN om een waarde in een niet-gesorteerde tabel te zoeken.

Probleem: De waarde is een groot drijvendekommagetal

Als u tijdwaarden of grote decimale getallen in cellen hebt, wordt de fout # n/b vanwege zwevende komma precisie van formules. Getallen met zwevende komma zijn getallen die na een decimaalteken volgt. (Excel slaat tijdwaarden als getallen met zwevende komma). Getallen met zeer grote zwevende punten kan niet worden opgeslagen in Excel, zodat de functie correct werkt, de zwevende wijst getallen moet worden afgerond op 5 decimalen.

Oplossing: Maak de getallen kleiner door ze tot op vijf decimalen af te ronden met de functie AFRONDEN.

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Stel een vraag op het forum van de Excel-community

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice. (Engelstalig)

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×