Een fout #N/B corrigeren in de functie VERT.ZOEKEN

In dit onderwerp worden de meest voorkomende redenen beschreven voor het mislukken van de functie VERT.ZOEKEN.

Tip: Zie Snelzoekkaart weergeven: Tips voor het oplossen van problemen met VERT.ZOEKEN voor een beschrijving van de meest voorkomende redenen voor de fout #N/B met VERT.ZOEKEN in een handig PDF-bestand (Portable Document Format). U kunt het PDF-bestand met anderen delen of afdrukken voor eigen gebruik.

Probleem: de zoekwaarde staat niet in de eerste kolom in het argument tabelmatrix

Een van de grootste beperkingen van VERT.ZOEKEN is dat deze functie alleen naar waarden zoekt in de meest linkse kolom in de tabelmatrix. Dus als de zoekwaarde niet in de eerste kolom van de matrix staat, krijgt u de fout #N/B.

In de volgende tabel willen we het aantal verkochte eenheden boerenkool ophalen.

De fout #N/B in VERT.ZOEKEN: De zoekwaarde staat niet in de eerste kolom van de tabelmatrix

De fout ontstaat omdat de zoekwaarde Boerenkool in de tweede kolom (Groenten) staat in het argument tabelmatrix A2:C10, dus er wordt gezocht in kolom A, niet in B.

Oplossing: U kunt dit oplossen door de functie VERT.ZOEKEN te laten verwijzen naar de juiste kolom. Als dat niet mogelijk is, kunt u de kolommen verwisselen. Dat is wellicht onpraktisch als u grote of complexe spreadsheets hebt waarvan de celwaarden de resultaten zijn van andere berekeningen. Mogelijk zijn er andere logische redenen waarom u de kolommen niet kunt verwisselen. U kunt het probleem oplossen door gebruik te maken van de functie INDEX of de functie VERGELIJKEN. Deze zoeken naar waarden in kolommen ongeacht de locatie in de opzoektabel.

INDEX of VERGELIJKEN gebruiken in plaats van VERT.ZOEKEN

U kunt INDEX of VERGELIJKEN gebruiken als VERT.ZOEKEN niet aan uw verwachtingen voldoet. Het grootste voordeel van INDEX of VERGELIJKEN is dat u een waarde in een kolom op een willekeurige locatie in de opzoektabel kunt zoeken. INDEX retourneert een waarde uit een bepaalde tabel of een bepaald bereik op basis van de positie van die waarde. VERGELIJKEN retourneert de relatieve positie van een waarde in een tabel of bereik. Als u INDEX en VERGELIJKEN samen in een formule gebruikt, dan kunt u een waarde in een tabel of bereik zoeken door de relatieve positie van die waarde in de tabel of het bereik op te geven.

Het gebruik van INDEX of VERGELIJKEN heeft enkele voordelen boven dat van VERT.ZOEKEN:

  • Met INDEX en VERGELIJKEN hoeft de retourwaarde niet in dezelfde kolom te staan als de opzoekkolom. Dit in tegenstelling tot VERT.ZOEKEN, waarbij de retourwaarde in het opgegeven bereik aanwezig moet zijn. Waarom is dit van belang? Met VERT.ZOEKEN dient u het nummer te weten van de kolom met de retourwaarde. Dit lijkt misschien onbelangrijk, maar het kan lastig zijn bij grote tabellen als u het aantal kolommen moet tellen. En mocht u een waarde aan de kolom willen toevoegen of eruit verwijderen, dan moet u het argument kolomindex_getal opnieuw tellen en bijwerken. Met INDEX en VERGELIJKEN hoeft u niet te tellen omdat de opzoekkolom verschilt van de kolom met de retourwaarde.

  • Met INDEX en VERGELIJKEN kunt u een rij of een kolom in een matrix opgeven, of beide. Dat betekent dat u zowel horizontaal als verticaal waarden kunt zoeken.

  • INDEX en VERGELIJKEN kunnen worden gebruikt om waarden in een willekeurige kolom te zoeken. In tegenstelling tot VERT.ZOEKEN, waar u alleen naar een waarde in de eerste kolom van een tabel kunt zoeken, werken INDEX en VERGELIJKEN als de zoekwaarde zich in de eerste kolom, de laatste kolom of er ergens tussenin bevindt.

  • Met INDEX en VERGELIJKEN kunt u dynamisch verwijzen naar de kolom die de retourwaarde bevat. Dit betekent dat u kolommen aan de tabel kunt toevoegen, waarna INDEX en VERGELIJKEN gewoon blijven werken. VERT.ZOEKEN werkt niet meer als u een kolom aan de tabel toevoegt, omdat deze functie statisch naar de tabel verwijst.

  • INDEX en VERGELIJKEN bieden meer flexibiliteit bij overeenkomsten. INDEX en VERGELIJKEN kunnen een exacte overeenkomst vinden, maar ook waarden die groter of kleiner zijn dan de zoekwaarde. VERT.ZOEKEN zoekt (standaard) alleen naar een zo goed mogelijke overeenkomst met een waarde of naar een exacte overeenkomst. VERT.ZOEKEN gaat er standaard ook vanuit dat de eerste kolom in de tabelmatrix alfabetisch is gesorteerd. Stel dat uw tabel niet op die manier is ingesteld. Dan retourneert VERT.ZOEKEN de eerste goede overeenkomst in de tabel, die mogelijk niet is wat u zoekt.

Syntaxis

Als u een syntaxis wilt maken voor INDEX/ZOEKEN, dan dient u het matrix-/verwijzingsargument van de functie INDEX te gebruiken en de syntaxis van VERGELIJKEN erbinnen te nesten. Dat ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

=INDEX(matrix of verwijzing, VERGELIJKEN(zoekwaarde;zoeken-matrix;[criteriumtype_getal])

Laten we INDEX en ZOEKEN gebruiken als vervanging voor VERT.ZOEKEN in bovenstaand voorbeeld. Dit syntaxis ziet er als volgt uit:

=INDEX(C2:C10;VERGELIJKEN(B13;B2:B10;0))

In gewoon Nederlands betekent dit:

=INDEX(ik wil de retourwaarde van C2:C10 VERGELIJKEN met (Boerenkool, die zich ergens in de matrix B2:B10 bevindt, waarbij de retourwaarde de eerste waarde is die overeenkomt met Boerenkool))

De functies INDEX en VERGELIJKEN kunnen worden gebruikt ter vervanging van VERT.ZOEKEN

De formule zoekt de eerste waarde in C2:C10 die overeenkomt met Boerenkool (in B7) en retourneert de waarde in C7 (100), de eerste waarde die overeenkomt met Boerenkool.

Probleem: Er wordt geen exacte overeenkomst gevonden

Als het argument benaderen ONWAAR is en VERT.ZOEKEN kan geen exacte overeenkomst vinden in uw gegevens, dan wordt de fout #N/B geretourneerd.

Oplossing: Als u zeker weet dat de betreffende gegevens in de spreadsheet aanwezig zijn en VERT.ZOEKEN deze niet kan vinden, controleer dan of de cellen waarnaar wordt verwezen geen verborgen spaties of niet-afdrukbare tekens bevatten. Controleer ook of de cellen voldoen aan het juiste gegevenstype. Cellen met getallen moeten bijvoorbeeld zijn opgemaakt als Getal en niet als Tekst.

Gebruik de functie WISSEN.CONTROL of de functie SPATIES.WISSEN om gegevens in cellen te wissen.

Probleem: De zoekwaarde is kleiner dan de kleinste waarde in de matrix.

Als het argument benaderen is ingesteld op WAAR en de zoekwaarde is kleiner dan de kleinste waarde in de matrix, dan krijgt u de fout #N/B. WAAR zoekt naar een benaderende overeenkomst in de matrix en retourneert de dichtstbijzijnde waarde die kleiner is dan de zoekwaarde.

In het volgende voorbeeld is de zoekwaarde 100, maar er bevinden zich in het bereik B2:C10 geen waarden die kleiner zijn dan 100, vandaar de fout.

De fout N/B in VERT.ZOEKEN wanneer de zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in de matrix

Oplossing:

  • Corrigeer zo nodig de zoekwaarde.

  • Als u de zoekwaarde niet kunt wijzigen en meer flexibiliteit wilt met overeenkomende waarden, kunt u INDEX of VERGELIJKEN gebruiken in plaats van VERT.ZOEKEN. Met INDEX of VERGELIJKEN kunt u waarden zoeken die groter of kleiner zijn dan de zoekwaarde of die er gelijk aan zijn. Zie de vorige sectie in dit onderwerp voor meer informatie over het gebruik van INDEX of VERGELIJKEN in plaats van VERT.ZOEKEN.

Probleem: De opzoekkolom is niet in oplopende volgorde gesorteerd

Als het argument benaderen is ingesteld op WAAR en een van de opzoekkolommen is niet in oplopende volgorde (A-Z) gesorteerd, dan krijgt u de fout #N/B.

Oplossing:

  • Wijzig de functie VERT.ZOEKEN zodat naar een exacte overeenkomst wordt gezocht. Hiervoor stelt u het argument benaderen in op ONWAAR. Voor ONWAAR is sorteren niet nodig.

  • Gebruik de functie INDEX of VERGELIJKEN om een waarde in een niet-gesorteerde tabel te zoeken.

Probleem: De waarde is een groot drijvendekommagetal

Als de cellen tijdwaarden of grote decimale getallen bevatten, retourneert Excel de fout #N/B vanwege de drijvendekommaprecisie. Drijvendekommagetallen zijn getallen die na een komma volgen. (Houd er rekening mee dat tijdwaarden in Excel als drijvendekommagetallen worden opgeslagen.) Omdat getallen met veel cijfers achter de komma niet kunnen worden opgeslagen in Excel, werkt de functie alleen naar behoren als de drijvendekommagetallen worden afgerond op vijf decimalen.

Oplossing: Maak de getallen kleiner door ze tot op vijf decimalen af te ronden met de functie AFRONDEN.

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Stel een vraag op het forum van de Excel-community

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice. (Engelstalig)

Zie ook

De fout #N/B corrigeren

VLOOKUP: No more #NA

HORIZ.ZOEKEN, VERT.ZOEKEN, ZOEKEN retourneren onjuiste waarden in Excel

Berekeningen met drijvende komma geven onnauwkeurige resultaten in Excel

Snelzoekkaart: geheugensteun voor VERT.ZOEKEN

VERT.ZOEKEN, functie

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Foutcontrole gebruiken om fouten in formules te detecteren

Alle Excel-functies (alfabetisch)

Alle Excel-functies (per categorie)

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×