Een formuliersjabloon publiceren naar een server waarop Microsoft Windows SharePoint Services

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de formuliersjabloon publiceren naar een nieuwe documentbibliotheek of publiceren als een nieuwe site-inhoudstype voor een server waarop Windows SharePoint Services 3.0wordt uitgevoerd.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Een formuliersjabloon publiceren naar een nieuwe documentbibliotheek

Een formuliersjabloon publiceren als een nieuwe site-inhoudstype

Overzicht

Wanneer u een formuliersjabloon naar een documentbibliotheek publiceren, wordt elk formulier dat wordt gemaakt in de desbetreffende documentbibliotheek worden gebaseerd op de sjabloon. Een formuliersjabloon publiceren naar een documentbibliotheek, kunt u snel een formulier voor eenmalig gebruik, zoals een informele enquête om vast te leggen restaurant voorkeuren voor een gezamenlijke lunch implementeren.

Als u een formuliersjabloon naar een server waarop Windows SharePoint Services 3.0wordt uitgevoerd publiceren, kunt u ook het volgende doen:

Een formuliersjabloon publiceren als een site-inhoudstype     Wanneer u een formuliersjabloon als een site-inhoudstype publiceren, schakelt u gebruikers meerdere formuliersjablonen toewijzen aan een documentbibliotheek of de formuliersjabloon toewijzen aan meerdere bibliotheken in een siteverzameling. Een siteverzameling is een verzameling websites op een virtuele server die dezelfde eigenaar hebben en de beheerinstellingen. Elke siteverzameling bevat een website op het hoogste niveau en kan een of meerdere subsites bevatten. Er zijn meerdere siteverzamelingen op elke virtuele server. Gebruik een site-inhoudstype wanneer u wilt dat informatie vaak opnieuw wilt of om in te schakelen het verzamelen van gegevens uit meerdere formulieren op één locatie.

Gebruikers kunnen de velden met behulp van een gegevensbladweergave bewerken inschakelen    U kunt uw gebruikers toevoegen of bewerken van gegevens voor een veld met behulp van een gegevensbladweergave of door de eigenschappen voor een formulier in de documentbibliotheek te bewerken. Hiermee worden gebruikers kunt toevoegen of bijwerken van gegevens voor een of meer formulieren zonder de formulieren daadwerkelijk te openen.

Opmerking: Gegevensbladweergaven zijn ingeschakeld in de webbrowser alleen voor gebruikers met Microsoft Office Access 2007 is geïnstalleerd.

Opmerking: Ondersteuning voor bibliotheken en site-inhoudstypen varieert, afhankelijk van of uw server Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 of Windows SharePoint Services 3.0wordt uitgevoerd. Daarom moet u vragen de serverbeheerder als u niet zeker weet welke versie van Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd op de server.

Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloonpubliceert, gebruikt u het venster Ontwerpcontrole eventuele compatibiliteitsproblemen in de formuliersjabloon identificeren voordat u uw project naar een nieuwe documentbibliotheek publiceren. Het venster Ontwerpcontrole zorgt ervoor dat de formuliersjabloon werkt op een server waarop InfoPath Forms Serviceswordt uitgevoerd. Als u de Ontwerpcontrole eventuele fouten in de formuliersjabloon, moet u deze oplossen voordat u kunt de formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Serviceswordt uitgevoerd.

Wanneer u klaar bent voor de formuliersjabloon publiceren naar een nieuwe documentbibliotheek, u de Wizard publiceren gebruiken om te maken van de documentbibliotheek, als de formuliersjabloon voor gebruik in de nieuwe documentbibliotheek wilt wijzigen en vervolgens naar de formuliersjabloon opslaan op de server als de standaard-templat e voor de desbetreffende documentbibliotheek. Als u wilt publiceren de formuliersjabloon als een site-inhoudstype, kunt u de Wizard publiceren om te wijzigen van de formuliersjabloon voor gebruik als een site-inhoudstype en klik vervolgens de formuliersjabloon opslaan als een site-inhoudstype.

Een formuliersjabloon publiceren is niet hetzelfde als een formuliersjabloon op te slaan. Wanneer u een formuliersjabloon publiceren, voegt de Wizard publiceren de locatie publiceren en verwerkingsinstructies aan de formuliersjabloon zodanig dat gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon kunnen openen. Wanneer u een formuliersjabloon opslaat, slaat u een kopie van de formuliersjabloon, net zoals u doet wanneer u een bestand naar uw computer opslaat. U moet altijd de Wizard publiceren gebruiken als u de formuliersjabloon beschikbaar maken voor uw gebruikers wilt kunnen invullen.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u de formuliersjabloon naar een server waarop Windows SharePoint Services 3.0wordt uitgevoerd publiceren, controleert u of de volgende handelingen uit bij uw serverbeheerder:

 • Dat u de benodigde rechten hebt naar een nieuwe documentbibliotheek maken of naar een nieuwe site-inhoudstype op de server publiceren.

 • Uw gebruikers nog nodig machtigen voor het gebruik van de documentbibliotheek op de server.

Naar boven

Een formuliersjabloon publiceren naar een nieuwe documentbibliotheek

 1. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon publiceert, de Ontwerpcontrole uitvoert en oplossen van eventuele compatibiliteitsproblemen die wordt aangegeven.

  Werkwijze

  1. Klik op het menu Extra op Ontwerpcontrole.

  2. Oplossen van fouten die worden weergegeven in het taakvenster Ontwerpcontrole en klik vervolgens op vernieuwen om te bepalen of de fouten nog steeds voorkomen.

 2. Klik op het menu bestand op publiceren.

 3. Klik in de Wizard publiceren naar een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Servicesop en klik vervolgens op volgende.

 4. Typ de locatie van de SharePoint-site op de volgende pagina van de wizard, in het vak Geef de locatie van uw SharePoint- of InfoPath Forms Services-site en klik vervolgens op volgende.

 5. Klik op Documentbibliotheekop de volgende pagina van de wizard, en klik vervolgens op volgende.

 6. Op de volgende pagina van de wizard, klikt u op een nieuwe documentbibliotheek makenen klik vervolgens op volgende.

 7. Typ een naam en beschrijving voor de nieuwe documentbibliotheek op de volgende pagina van de wizard, en klik vervolgens op volgende.

 8. Kies de velden in de formuliersjabloon die u wilt weergeven als kolommen in de standaardweergave van de documentbibliotheek.

  Werkwijze

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Selecteer het veld dat u wilt toevoegen als een kolom in de documentbibliotheek en voer een van de volgende handelingen uit:

   • Typ een naam voor de kolom in het vak kolomnaam .

   • Selecteer de sitekolom in de lijst Sitekolomgroep , selecteer een naam in de lijst kolomnaam en klik vervolgens op OK.

    Opmerking: Als u een herhalend veld gegevens weergeven in de documentbibliotheek hebt geselecteerd, kunt u zien hoe u wilt weergeven van het veld in de documentbibliotheek door te klikken op een waarde in de lijst met functies . U kunt kiezen of om de eerste waarde in het veld de laatste waarde in het veld of een telling van alle exemplaren van het veld weer te geven, of naar alle waarden samengevoegd.

  3. Klik op OK.

  Vindt u koppelingen naar meer informatie over het weergeven van gegevens in kolommen in een documentbibliotheek in de sectie Zie ook .

 9. Klik op Volgende.

 10. Op de volgende pagina van de wizard, controleert u of de informatie die wordt weergegeven klopt en klik vervolgens op publiceren.

  Als de formuliersjabloon is gepubliceerd, ontvangt u een bericht op de laatste pagina van de wizard.

 11. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Open de documentbibliotheek en testen van het proces voor het invullen van een formulier op basis van deze formuliersjabloon, schakel het selectievakje deze documentbibliotheek openen en klik vervolgens op sluiten. De documentbibliotheek wordt geopend in een webbrowser. Wanneer u op Nieuw op de lijstwerkbalk klikt, wordt een formulier op basis van deze formuliersjabloon in InfoPath geopend.

   Tip: Als u dat uw gebruikers weten wilt dat de formuliersjabloon beschikbaar is voor het invullen, stuurt u een e-mailbericht met een koppeling naar de documentbibliotheek waar u de formuliersjabloon hebt gepubliceerd.

  2. Als u wilt een e-mailbericht met het formulier- en formuliersjabloon verzenden aan uw gebruikers, schakel het selectievakje te verzenden naar e-mailgeadresseerden in en klik vervolgens op sluiten.

   Een e-mailbericht met het formulier in de hoofdtekst van het bericht wordt geopend voor u kunnen invullen en verzenden aan uw gebruikers. Als uw gebruikers Microsoft Office Outlook 2007 hebben, kunnen ze het formulier invullen wanneer ze het e-mailbericht openen. Gebruikers met eerdere versies van Outlook of andere e-mailtoepassingen ontvangt een e-mailbericht met het formulier en de formuliersjabloon die zijn gekoppeld. Gebruikers kunnen bijlage met de formuliersjabloon om te kunnen installeren van de formuliersjabloon op hun computer openen. Vervolgens kunnen de gebruikers de formulierbijlage openen en vul het formulier in InfoPath.

   Tip: Typ in het vak Inleiding in het e-mailbericht een herinnering aan uw gebruikers alleen bijlagen als u wilt e-mailberichten van een vertrouwde afzender te openen.

Naar boven

Een formuliersjabloon publiceren als een nieuwe site-inhoudstype

 1. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon publiceert, wordt de Ontwerpcontrole uitvoert, en eventuele compatibiliteitsproblemen die wordt aangegeven oplossen.

  Werkwijze

  1. Klik op het menu Extra op Ontwerpcontrole.

  2. Oplossen van fouten die worden weergegeven in het taakvenster Ontwerpcontrole en klik vervolgens op vernieuwen om te bepalen of de fouten nog steeds voorkomen.

 2. Klik op het menu bestand op publiceren.

 3. Klik in de Wizard publiceren naar een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Servicesop en klik vervolgens op volgende.

 4. Typ de locatie van de SharePoint-site waar u de formuliersjabloon publiceren op de volgende pagina van de wizard, in het vak Geef de locatie van uw SharePoint- of InfoPath Forms Services-site en klik vervolgens op volgende.

 5. Op de volgende pagina van de wizard, klik op Site-inhoudstype (Geavanceerd)en klik vervolgens op volgende.

 6. Klik op maken een nieuw inhoudstypeop de volgende pagina van de wizard. Klik in de lijst typt u het inhoudstype baseren opformulier op en klik vervolgens op volgende.

 7. Typ een naam en beschrijving voor deze nieuwe inhoudstype op de volgende pagina van de wizard, en klik vervolgens op volgende.

 8. Typ de locatie van de SharePoint-site op de volgende pagina van de wizard, in het vak Geef een locatie en bestandsnaam op voor de formuliersjabloon en klik vervolgens op Bladeren.

 9. Blader naar de locatie op de server waarop u wilt publiceren van de formuliersjabloon als een site-inhoudstype. Typ de naam van de formuliersjabloon in het vak bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

 10. Klik op Volgende.

 11. Kies de velden in de formuliersjabloon die u wilt weergeven als kolommen in de standaardweergave van de documentbibliotheek.

  Werkwijze

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Selecteer het veld dat u wilt toevoegen als een kolom in de documentbibliotheek en voer een van de volgende handelingen uit:

   • Typ een naam voor de kolom in het vak kolomnaam .

   • Selecteer de sitekolom in de lijst Sitekolomgroep , selecteer een naam in de lijst kolomnaam en klik vervolgens op OK.

    Opmerking: Als u een herhalend veld gegevens weergeven in de documentbibliotheek hebt geselecteerd, kunt u zien hoe u wilt weergeven van het veld in de documentbibliotheek door te klikken op een waarde in de lijst met functies . U kunt kiezen of om de eerste waarde in het veld de laatste waarde in het veld of een telling van alle exemplaren van het veld weer te geven, of naar alle waarden samengevoegd.

  3. Klik op OK.

  Vindt u koppelingen naar meer informatie over het weergeven van gegevens in kolommen in een documentbibliotheek in de sectie Zie ook .

 12. Klik op Volgende.

 13. Op de volgende pagina van de wizard, controleert u of de informatie die wordt weergegeven klopt en klik vervolgens op publiceren.

 14. Controleer of de formuliersjabloon is een inhoudstype op de SharePoint-site.

  Werkwijze

  1. Open de SharePoint-site in een webbrowser.

  2. Klik op het menu Siteacties in de rechterbovenhoek van de site op Site-instellingen.

  3. Klik in de Site-instellingenonder galerieënop Site-inhoudstypen.

   De formuliersjabloon moet worden vermeld onder InfoPath-inhoudstypen in de Galerie met Site-inhoud.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×