Een formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Voordat gebruikers een formulier dat is gebaseerd op een voor browsers compatibele formuliersjabloon, kunnen invullen in een webbrowser, moet u de formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd en vervolgens de formuliersjabloon inschakelen voor browsers.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

De formuliersjabloon publiceren naar een nieuwe documentbibliotheek

Een formuliersjabloon publiceren als een site-inhoudstype

De formuliersjabloon die moet worden goedgekeurd beheerder publiceren

Overzicht

U kunt een browsercompatibele formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Services zodat gebruikers kunnen op basis van deze formuliersjabloon in een webbrowser formulieren invullen wordt uitgevoerd. Als de formuliersjabloon wordt gebruikt in de volgende scenario's, moet u toestemming van een beheerder deze wilt publiceren:

 • De formuliersjabloon bevat beheerde code of script.

  Opmerking : Script moet worden geconverteerd naar beheerde code voordat de formuliersjabloon kan worden gepubliceerd.

 • De formuliersjabloon vereist het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen, wat betekent dat de bijbehorende formulieren volledige toegang hebben tot de systeembronnen op de computer van de gebruiker, zoals bestanden en instellingen.

 • In de formuliersjabloon wordt gebruikgemaakt van een gegevensverbinding die door een beheerder wordt beheerd.

 • De formuliersjabloon is ontworpen voor weergave op een mobiel apparaat.

Als u wilt een formuliersjabloon publiceren die moet worden goedgekeurd beheerder, moet u eerst de formuliersjabloon publiceren naar een gedeelde netwerkmap, waar de serverbeheerder kan de formuliersjabloon uploaden naar de server met InfoPath Forms Servicesen implementeer de formuliersjabloon. Vindt u koppelingen naar meer informatie over hoe de serverbeheerder een formuliersjabloon in de sectie Zie ook kunt implementeren.

Als de formuliersjabloon wordt gebruikt in andere scenario's, kunt u deze publiceren naar een documentbibliotheek of als een site-inhoudstype.

Wanneer de formuliersjabloon wordt gepubliceerd naar een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd, kan deze op de volgende manieren worden gebruikt:

 • Als een sjabloon voor alle formulieren in een nieuwe of bestaande documentbibliotheek     U kunt een formuliersjabloon publiceren die wordt gebruikt als sjabloon voor alle formulieren in een nieuwe of bestaande documentbibliotheek. De formuliersjabloon mag digitaal zijn ondertekend maar mag geen script of beheerde code bevatten.

 • Als een site-inhoudstype voor meerdere documentbibliotheken of een siteverzameling     U kunt een formuliersjabloon die worden gebruikt als een sjabloon voor de formulieren in meerdere documentbibliotheken of een siteverzameling kunt publiceren. Als meerdere bibliotheken in een siteverzameling wordt deze formuliersjabloon gebruikt, kunt u een formuliersjabloon publiceren als een site-inhoudstype. Echter niet kan een formuliersjabloon publiceren als een site-inhoudstype als de waarde een script of beheerde code wordt gebruikt. Formuliersjablonen met script of beheerde code moeten eerst worden gepubliceerd naar een gedeelde netwerkmap. De beheerder kan vervolgens de formuliersjablonen uploaden naar de server en deze implementeert.

Voordat u een browsercompatibele formuliersjabloon publiceren, gebruik u het venster Ontwerpcontrole om te controleren van uw formulier sjabloon formulier problemen. Na het zoeken en oplossen van problemen ondervindt met de formuliersjabloon, kunt u de Wizard publiceren de formuliersjabloon publiceren naar een server met InfoPath Forms Services.

Een formuliersjabloon publiceren is niet hetzelfde als een formuliersjabloon op te slaan. Wanneer u een formuliersjabloon publiceren, voegt de Wizard publiceren de locatie publiceren en verwerkingsinstructies aan de formuliersjabloon zodanig dat gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon kunnen openen. Wanneer u een formuliersjabloon opslaat, slaat u een kopie van de formuliersjabloon, net zoals u doet wanneer u een bestand naar uw computer opslaat. U moet altijd de Wizard publiceren gebruiken als u de formuliersjabloon beschikbaar maken voor uw gebruikers wilt kunnen invullen.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u een browsercompatibele formuliersjabloon publiceert naar een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd, voert u de volgende handelingen uit:

 • Controleer bij de beheerder of u over de benodigde machtigingen op de server beschikt om de formuliersjabloon te publiceren naar een documentbibliotheek of als een nieuw site-inhoudstype.

 • Controleer bij de beheerder of Office InfoPath 2007 wordt uitgevoerd op de server en dat het programma is geconfigureerd voor het weergeven van InfoPath-formulieren als webpagina's.

 • Als u een browsercompatibele formuliersjabloon die moet worden goedgekeurd beheerder publiceert, uw beheerder vragen voor de locatie van de gedeelde netwerkmap waar de formuliersjabloon moet worden opgeslagen. Deze map is waar u de formuliersjabloon wilt publiceren. Nadat u de formuliersjabloon publiceert, wordt de beheerder de formuliersjabloon vanaf deze locatie op de server uploaden.

Naar boven

Een formuliersjabloon publiceren naar een nieuwe documentbibliotheek

Wanneer u een formuliersjabloon naar een documentbibliotheek publiceert, wordt elk formulier dat is gemaakt in deze bibliotheek, gebaseerd op dezelfde formuliersjabloon. U kunt met behulp van de wizard Publiceren een formuliersjabloon naar een documentbibliotheek publiceren. De wizard Publiceren wijzigt de formuliersjabloon zodat deze in een documentbibliotheek kan worden gebruikt, maakt de nieuwe documentbibliotheek aan en slaat vervolgens de formuliersjabloon op als standaardformuliersjabloon voor de desbetreffende documentbibliotheek. Nadat u de formuliersjabloon hebt gepubliceerd, moet u de Microsoft Windows SharePoint Services-site configureren voor het weergeven van formulieren die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon in een webbrowser. Als u de SharePoint-site niet configureert, krijgen gebruikers die Office InfoPath 2007 niet op hun computer hebben geïnstalleerd, een foutmelding wanneer ze een formulier proberen te openen dat is gebaseerd op deze formuliersjabloon.

 1. Klik op Opslaan in het menu Bestand.

 2. Blader in het dialoogvenster OpslaanAls naar de locatie waar u de formuliersjabloon opslaan en klik op Opslaan.

 3. U opent het taakvenster Ontwerpcontrole door te klikken op Ontwerpcontrole in het menu Extra.

 4. Als er fouten worden weergegeven in het taakvenster Ontwerpcontrole, moet u deze fouten eerst oplossen. Klik vervolgens op Vernieuwen om te controleren of de fouten zich nog steeds voordoen.

 5. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 6. Klik in de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 7. Typ op de volgende pagina van de wizard in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site de locatie van de SharePoint-site waar u uw formuliersjabloon wilt publiceren en klik op Volgende.

 8. Schakel op de volgende pagina van de wizard het selectievakje Dit formulier geschikt maken voor invullen met een browser in, klik op Documentbibliotheek en klik vervolgens op Volgende.

 9. Klik op Een nieuwe documentbibliotheek maken en klik vervolgens op Volgende.

 10. Typ op de volgende pagina van de wizard een naam en een beschrijving voor de documentbibliotheek en klik op Volgende.

 11. Kies de velden in de formuliersjabloon die u als kolommen wilt weergeven in de standaardweergave van de documentbibliotheek.

  Werkwijze

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Selecteer het veld dat u als een kolom aan de documentbibliotheek wilt toevoegen, en voer vervolgens een van de volgende bewerkingen uit:

   • Typ een naam voor de kolom in het vak kolomnaam .

   • Selecteer de sitekolom in de lijst Sitekolomgroep, selecteer een naam in de lijst Kolomnaam en klik op OK.

    Opmerking : Als u een herhalend veld gegevens weergeven in de documentbibliotheek hebt geselecteerd, kunt u zien hoe u wilt weergeven van het veld in de documentbibliotheek door te klikken op een waarde in de lijst met functies . U kunt kiezen of om de eerste waarde in het veld de laatste waarde in het veld of een telling van alle exemplaren van het veld weer te geven, of naar alle waarden samengevoegd.

  3. Klik op OK.

  Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het weergeven van gegevens in kolommen in een documentbibliotheek.

 12. Klik op Volgende.

 13. Controleer op de volgende pagina van de wizard of de weergegeven gegevens juist zijn en klik vervolgens op Publiceren.

 14. Klik op Deze documentbibliotheek openen om te bepalen of de formuliersjabloon is gepubliceerd. Indien de formuliersjabloon is gepubliceerd, wordt de webbrowser geopend met een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon.

 15. Configureer de SharePoint-site om formulieren die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon, weer te geven in een webbrowser.

  Werkwijze

  1. Open de SharePoint-site in een webbrowser.

  2. Klik in het menu Siteacties in de rechterbovenhoek van de site op Site-instellingenen klik vervolgens op Alle Site-instellingen wijzigen.

  3. Klik op Sitebibliotheken en -lijsten onder Sitebeheer.

  4. Klik op de naam van de site aanpassen.

  5. Klik onder Algemene instellingen op Geavanceerde instellingen.

  6. Klik in Documenten geschikt voor browser op Weergeven als webpagina en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Een formuliersjabloon publiceren als een site-inhoudstype

Wanneer u een formuliersjabloon publiceert als een site-inhoudstype, wordt met de wizard Publiceren de formuliersjabloon voor gebruik gewijzigd in een site-inhoudstype. Net als bij het maken van een nieuwe documentbibliotheek, kunt u in de wizard Publiceren de formuliersjabloon converteren naar een voor browsers ingeschakelde formuliersjabloon. Vervolgens wordt het formulier opgeslagen naar de server als een site-inhoudstype.

 1. Klik op Opslaan in het menu Bestand.

 2. Blader in het dialoogvenster OpslaanAls naar de locatie waar u de formuliersjabloon opslaan en klik op Opslaan.

 3. U opent het taakvenster Ontwerpcontrole door te klikken op Ontwerpcontrole in het menu Extra.

 4. Als er fouten worden weergegeven in het taakvenster Ontwerpcontrole, moet u deze fouten eerst oplossen. Klik vervolgens op Vernieuwen om te controleren of de fouten zich nog steeds voordoen.

 5. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 6. Klik in de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 7. Typ op de volgende pagina van de wizard in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site de locatie van de SharePoint-site waar u uw formuliersjabloon wilt publiceren en klik op Volgende.

 8. Schakel op de volgende pagina van de wizard het selectievakje Dit formulier geschikt maken voor invullen met een browser in, klik op Site-inhoudstype (geavanceerd) en klik vervolgens op Volgende.

 9. Klik op de volgende pagina van de wizard op Een nieuw inhoudstype maken.

 10. Klik op Formulier in de lijst Het inhoudstype baseren op en klik op Volgende.

 11. Typ op de volgende pagina van de wizard een naam en een beschrijving voor dit nieuwe inhoudstype en klik op Volgende.

 12. Typ op de volgende pagina van de wizard in het vak Geef een locatie en een bestandsnaam op voor de formuliersjabloon de locatie van de SharePoint-site en klik vervolgens op Bladeren.

 13. Blader in het dialoogvenster Bladeren naar de locatie van de server waar u de formuliersjabloon wilt publiceren als een site-inhoudstype. Typ vervolgens in het vak Bestandsnaam de naam van de formuliersjabloon en klik op Opslaan.

 14. Klik op Volgende.

 15. Kies de velden in de formuliersjabloon die u als kolommen wilt weergeven in de standaardweergave van de documentbibliotheek.

  Werkwijze

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Selecteer het veld dat u als een kolom aan de documentbibliotheek wilt toevoegen, en voer vervolgens een van de volgende bewerkingen uit:

   • Typ een naam voor de kolom in het vak kolomnaam .

   • Selecteer de sitekolom in de lijst Sitekolomgroep, selecteer een naam in de lijst Kolomnaam en klik op OK.

    Opmerking : Als u een herhalend veld gegevens weergeven in de documentbibliotheek hebt geselecteerd, kunt u zien hoe u wilt weergeven van het veld in de documentbibliotheek door te klikken op een waarde in de lijst met functies . U kunt kiezen of om de eerste waarde in het veld de laatste waarde in het veld of een telling van alle exemplaren van het veld weer te geven, of naar alle waarden samengevoegd.

  3. Klik op OK.

  Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het weergeven van gegevens in kolommen in een documentbibliotheek.

 16. Klik op Volgende.

 17. Controleer op de volgende pagina van de wizard of de weergegeven gegevens juist zijn en klik vervolgens op Publiceren.

 18. Klik op Sluiten en controleer vervolgens of de formuliersjabloon een inhoudstype is op de SharePoint-site.

  Werkwijze

  1. Open de SharePoint-site in een webbrowser.

  2. Klik in de rechterbovenhoek van de site in het menu Siteacties op Site-instellingen.

  3. Klik in Site-instellingen onder Galerieën op Site-inhoudstypen.

   Uw formuliersjabloon wordt, als het goed is, weergegeven onder InfoPath-inhoudstypen in de Galerie met site-inhoudstypen.

Naar boven

Een formuliersjabloon publiceren waarvoor toestemming van een beheerder is vereist

De volgende scenario's beheerder goedkeuring vereisen voor een formuliersjabloon publiceren op een server waarop InfoPath Forms Serviceswordt uitgevoerd:

 • De formuliersjabloon bevat beheerde code.

  Opmerking : Script moet worden geconverteerd naar beheerde code voordat de formuliersjabloon kan worden gepubliceerd.

 • De formuliersjabloon vereist het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen, wat betekent dat de bijbehorende formulieren volledige toegang hebben tot de systeembronnen op de computer van de gebruiker, zoals bestanden en instellingen.

 • In de formuliersjabloon wordt gebruikgemaakt van een gegevensverbinding die door een beheerder wordt beheerd.

 • De formuliersjabloon is ontworpen voor weergave op een mobiel apparaat.

Als u wilt een formuliersjabloon publiceren die moet worden goedgekeurd beheerder, moet u eerst de formuliersjabloon publiceren naar een gedeelde netwerkmap, waar de serverbeheerder kan de formuliersjabloon uploaden naar de server met InfoPath Forms Servicesen implementeer de formuliersjabloon. Vindt u koppelingen naar meer informatie over hoe de serverbeheerder een formuliersjabloon in de sectie Zie ook kunt implementeren.

 1. Klik op Opslaan in het menu Bestand.

 2. Blader in het dialoogvenster OpslaanAls naar de locatie waar u de formuliersjabloon opslaan en klik op Opslaan.

 3. U opent het taakvenster Ontwerpcontrole door te klikken op Ontwerpcontrole in het menu Extra.

 4. Als er fouten worden weergegeven in het taakvenster Ontwerpcontrole, moet u deze fouten eerst oplossen. Klik vervolgens op Vernieuwen om te controleren of de fouten zich nog steeds voordoen.

 5. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 6. Klik in de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 7. Typ op de volgende pagina van de wizard in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site de locatie van de SharePoint-site waar u uw formuliersjabloon wilt publiceren en klik op Volgende.

 8. Schakel op de volgende pagina van de wizard het selectievakje Dit formulier geschikt maken voor invullen met een browser in, klik op Door beheerder goedgekeurde formuliersjabloon (geavanceerd) en klik vervolgens op Volgende.

 9. Klik op de volgende pagina van de wizard in het vak Geef een locatie en een bestandsnaam op voor de formuliersjabloon op Bladeren.

 10. Blader in het dialoogvenster Bladeren naar de locatie van de gedeelde netwerkmap. Typ vervolgens de naam van de formuliersjabloon in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

 11. Klik op Volgende.

 12. Kies de velden in de formuliersjabloon die u als kolommen wilt weergeven in de standaardweergave van de documentbibliotheek.

  Werkwijze

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Selecteer het veld dat u als een kolom aan de documentbibliotheek wilt toevoegen, en voer vervolgens een van de volgende bewerkingen uit:

   • Typ een naam voor de kolom in het vak kolomnaam .

   • Selecteer de sitekolom in de lijst Sitekolomgroep, selecteer een naam in de lijst Kolomnaam en klik op OK.

    Opmerking : Als u een herhalend veld gegevens weergeven in de documentbibliotheek hebt geselecteerd, kunt u zien hoe u wilt weergeven van het veld in de documentbibliotheek door te klikken op een waarde in de lijst met functies . U kunt kiezen of om de eerste waarde in het veld de laatste waarde in het veld of een telling van alle exemplaren van het veld weer te geven, of naar alle waarden samengevoegd.

  3. Klik op OK.

  Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het weergeven van gegevens in kolommen in een documentbibliotheek.

 13. Klik op Volgende.

 14. Controleer op de volgende pagina van de wizard of de weergegeven gegevens juist zijn en klik vervolgens op Publiceren.

Vraag uw serverbeheerder de formuliersjabloon uploaden naar de server na de formuliersjabloon publiceren, en klikt u vervolgens de formuliersjabloon aan een siteverzameling activeren. Klik op de koppeling in de sectie Zie ook over het implementeren van formuliersjablonen met code voor meer informatie over het uploaden en implementeren van een formuliersjabloon naar een server waarop InfoPath Forms Services.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×