Een formuliersjabloon ontwerpen voor offline gebruik

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Offline formulieren

Een gegevensverbinding met een SQL-database maken voor offline gebruik

Een gegevensverbinding met een Access-database maken voor offline gebruik

Een gegevensverbinding met een SharePoint-documentbibliotheek maken voor offline gebruik

Beschikbaarheid van gegevens configureren

Offline gebruik uitschakelen

Offline formulieren

Mogelijk wilt u een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon ontwerpen die gebruikers kunnen invullen terwijl hun computer geen verbinding met het netwerk heeft. U kunt bijvoorbeeld een formuliersjabloon ontwerpen die een schade-expert van een verzekeringsmaatschappij kan gebruiken terwijl deze een claim onderzoekt. De formuliersjabloon bevat secundaire gegevensverbindingen waarmee gegevens aan het formulier worden verstrekt vanuit een externe database. De schade-expert heeft deze gegevens nodig om het formulier in te vullen. Zolang de schade-expert op kantoor is en verbinding met het netwerk heeft, kan deze een formulier op basis van deze formuliersjabloon maken en dit vervolgens op de computer opslaan. Buiten het bedrijf kan de schade-expert vervolgens het formulier openen en invullen terwijl er geen verbinding met het netwerk is. Nadat de schade-expert terug is op kantoor en weer verbinding met het netwerk heeft, kan deze het formulier indienen.

Standaard kan een formulier dat is opgeslagen op de computer, worden gebruikt zonder netwerkverbinding. Wanneer een gebruiker een formulier op basis van een formuliersjabloon maakt, wordt een kopie van deze formuliersjabloon gedownload en opgeslagen op de computer van de gebruiker. Zodra de gebruiker een formulier op basis van deze formuliersjabloon opent, wordt eerst gecontroleerd of de computer verbinding met een netwerk heeft. Zo ja, dan wordt gecontroleerd vanaf welke locatie de formuliersjabloon is gedownload om te bepalen of er een bijgewerkte versie van de formuliersjabloon bestaat. Als dat het geval is, dan wordt de formuliersjabloon op de computer van de gebruiker bijgewerkt. Als de computer geen verbinding met een netwerk heeft, wordt gebruik gemaakt van de versie die is opgeslagen op de computer van de gebruiker.

Voor het ontwerpen van een formuliersjabloon voor offline gebruik moet deze zijn opgeslagen op de computer van de gebruiker. Gegevens die de gebruiker nodig heeft om het formulier in te vullen, zoals items in een keuzelijst, moeten beschikbaar voor de gebruiker zijn, zelfs wanneer de computer geen verbinding met het netwerk heeft. De gegevens in deze besturingselementen worden verstrekt via een secundaire gegevensverbinding met een externe gegevensbron. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen op de computer van de gebruiker in de formuliersjabloon of op een speciale opslaglocatie, de zogenaamde cache.

Wanneer u een secundaire gegevensverbinding toevoegt aan een formuliersjabloon die gegevens opzoekt in een externe gegevensbron, wordt een query naar deze bron verzonden. De resultaten van de query worden vervolgens opgeslagen in de formuliersjabloon. Wanneer de gebruiker een nieuw formulier op basis van deze formuliersjabloon maakt, zijn de gegevens die zijn opgeslagen in de formuliersjabloon beschikbaar voor de gebruiker.

Wanneer het formulier deze secundaire gegevensverbinding gebruikt om de inhoud van een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak bij te werken met de meest recente gegevens uit de externe gegevensbron, worden de resultaten van deze query opgeslagen op een speciale opslaglocatie, de zogenaamde cache, als de computer verbinding met een netwerk heeft. De gegevens in deze cache worden gebruikt om gegevens te leveren aan deze besturingselementen.

Als u de gegevens van een secundaire gegevensverbinding beschikbaar wilt maken voor gebruikers, ook als hun computer geen verbinding met een netwerk heeft, kunt u een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Sla de gegevens vanaf de externe gegevensbron op in de formuliersjabloon.

 • Gebruik de secundaire gegevensverbinding wanneer het formulier wordt geopend.

Nadat u hebt ingesteld dat de secundaire gegevensverbinding kan worden gebruikt terwijl de computer van de gebruiker offline is, kunt u ook de formuliersjabloon zo configureren dat de meest recente gegevens worden opgehaald uit de externe gegevensbron. U kunt instellen dat de formuliersjabloon de meest recente gegevens ophaalt (door de beschikbaarheid van bestaande gegevens in het formulier te beperken tot een opgegeven aantal dagen) en vervolgens een knop toevoegen waarmee de meest recente gegevens kunnen worden opgehaald.

De gegevens opslaan in de formuliersjabloon

U kunt de gegevens via een secundaire gegevensverbinding opslaan in een formuliersjabloon door in de wizard Gegevensverbinding het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in de formuliersjabloon in te schakelen wanneer u de secundaire gegevensverbinding maakt.

Dialoogvenster van wizard Gegevensverbinding

Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden gegevens uit de externe gegevensbron opgehaald via de gegevensverbinding. Vervolgens worden deze gegevens opgeslagen in de formuliersjabloon. Wanneer een gebruiker een formulier maakt of een bestaand formulier op basis van de formuliersjabloon opent, wordt een kopie van de formuliersjabloon samen met de opgeslagen gegevens gedownload naar de computer van de gebruiker. Als de computer van de gebruiker is verbonden met een netwerk wanneer het formulier wordt gemaakt, worden de gegevens van de externe gegevensverbinding opgehaald zodra het formulier deze gegevensverbinding gebruikt. Als de gebruiker geen verbinding met een netwerk heeft wanneer het formulier wordt gemaakt, worden de gegevens gebruikt die zijn opgeslagen in de formuliersjabloon op de computer van de gebruiker.

Omdat de gegevens zijn opgehaald op het moment dat de gegevensverbinding is gemaakt, kan de externe gegevensbron zijn bijgewerkt tegen de tijd dat een gebruiker een formulier op basis van deze formuliersjabloon maakt. Als u wilt dat gebruikers de meest recente gegevens van een externe gegevensbron ontvangen wanneer ze een nieuw formulier maken of een bestaand formulier op basis van de formuliersjabloon openen, moet u de formulier zo vormgeven dat een secundaire gegevensverbinding wordt gebruikt wanneer de formulier voor het eerst wordt geopend.

De secundaire gegevensverbinding gebruiken wanneer het formulier wordt geopend

Als u wilt dat gebruiker de meest recente gegevens van een externe gegevensbron ontvangen en niet de gegevens in een formuliersjabloon gebruiken, schakelt u in de wizard Gegevensverbinding het selectievakje Gegevens automatisch ophalen wanneer formulier wordt geopend in wanneer u de secundaire gegevensverbinding maakt. Laatste pagina van wizard Gegevensverbinding

Wanneer een gebruiker een nieuw formulier maakt terwijl deze verbinding met het netwerk heeft, wordt deze secundaire gegevensverbinding gebruikt om de meest recente gegevens op te halen uit de externe gegevensbron. Deze gegevens worden opgeslagen in de cache. Als de gebruiker een bestaand formulier opent dat op de computer is opgeslagen, wordt gecontroleerd of de computer verbinding met een netwerk heeft. Zo ja, dan worden de meest recente gegevens uit de externe gegevensbron opgehaald via deze gegevensverbinding. Als de gebruiker offline werkt, worden de gegevens in de cache of in de formuliersjabloon gebruikt.

Opmerking over de beveiliging : De gegevens opgehaald uit een secundaire gegevensbron wordt opgeslagen in de computer als tekst zonder opmaak. Als u een secundaire gegevensverbinding gebruikt gevoelige gegevens ophalen uit een externe gegevensbron, wilt u mogelijk deze functie om te voorkomen dat gegevens niet-geautoriseerd gebruik geval de computer is verbroken of gestolen uitschakelen. Als u deze functie uitschakelt, worden de gegevens zijn alleen beschikbaar als de gebruiker is verbonden met het netwerk.

De meest recente gegevens ophalen

Als een externe gegevensbron regelmatig wordt bijgewerkt, kunt u een formuliersjabloon zo configureren dat gebruikers de meest recente gegevens kunnen ophalen via de secundaire gegevensverbinding. Daartoe kunt u de beschikbaarheid van de gegevens in de cache beperken tot een bepaald aantal dagen. Vervolgens kunt u een knop toevoegen waarmee gegevens worden opgehaald uit een externe gegevensbron via alle secundaire gegevensverbindingen in het formulier. Zodoende werken gebruikers altijd met de meest recente gegevens.

Desgewenst kunt u de beschikbaarheid van gegevens van een secundaire gegevensverbinding beperken door in te stellen tot en met welke vervaldatum gegevens worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Dialoogvenster Formulieropties

Wanneer u deze optie gebruikt, worden de gegevens van alle secundaire gegevensverbindingen alleen beschikbaar gemaakt voor het formulier gedurende het opgegeven aantal dagen. Nadat het aantal dagen is verstreken, worden de gegevens niet weergegeven in het formulier. U kunt vervolgens aan het formulier een knop toevoegen waarmee gebruikers gegevens kunnen ophalen via een specifieke secundaire gegevensverbinding of alle secundaire gegevensverbindingen in het formulier.

Opmerking over de beveiliging : Zelfs als de gegevens niet beschikbaar zijn in het formulier, blijven de gegevens aanwezig op de computer van de gebruiker nadat het ingestelde aantal dagen is verstreken. De gegevens worden alleen overschreven wanneer deze ruimte door het besturingssysteem wordt gebruikt om iets anders op te slaan.

Naar boven

Een gegevensverbinding met een SQL-database maken voor offline gebruik

Voordat u een secundaire gegevensverbinding met een Microsoft SQL Server-database toevoegt aan de formuliersjabloon, hebt u de volgende gegevens nodig van de databasebeheerder:

 • De naam van de server met de database die u met deze formuliersjabloon gebruikt.

 • De naam van de database die u met deze formuliersjabloon gebruikt.

 • De verificatie die door de database wordt vereist. Voor de database kan Microsoft Windows-verificatie of SQL Server-verificatie worden gebruikt om te bepalen hoe gebruikers toegang kunnen krijgen tot de database.

 • De naam van de tabel met de gegevens die u wilt verzenden naar het formulier. Dit is de primaire tabel. Als u van plan bent om meer dan één tabel in de database te gebruiken, hebt u de namen van deze andere onderliggende databases nodig. Ook hebt u de namen nodig van de velden in de onderliggende tabellen die een relatie met de velden in de primaire tabel hebben.

 • Of u de queryresultaten veilig in het formulier kunt opslaan voor offline gebruik.

Nadat u deze gegevens hebt verkregen, kunt u met de volgende procedure de gegevensverbinding met een SQL-database maken voor offline gebruik.

 1. Klik in het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Toevoegen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Nieuwe verbinding maken, klik op Ontvangen en klik op Volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database (alleen Microsoft SQL Server of Microsoft Office Access) en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database selecteren.

 6. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op Nieuwe bron.

 7. Klik in de lijst Met welk type gegevensbron wilt u verbinding maken? op Microsoft SQL Server en klik op Volgende.

 8. Typ in het vak Servernaam de naam van de server waarop de database is opgeslagen.

 9. Voer onder Aanmeldingsreferenties een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Windows-verificatie gebruiken als de database bepaalt wie toegang heeft tot de server op basis van de referenties die in een Microsoft Windows-netwerk worden gebruikt.

  • Klik op De volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord gebruiken en typ in het vak Gebruikersnaam en Wachtwoord de gebruikersnaam en het wachtwoord als de database bepaalt wie toegang heeft tot de server op basis van een opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens krijgt u van de databasebeheerder.

 10. Klik op Volgende.

 11. Klik op de volgende pagina van de wizard in de lijst Selecteer de database die de gegevens bevat die u wilt op de database die u wilt gebruiken, schakel het selectievakje Verbinding maken met een bepaalde tabel in, klik op de naam van de primaire tabel en klik op Volgende.

 12. Typ op de volgende pagina van de wizard in het vak Bestandsnaam een naam voor het bestand waarin gegevens van de gegevensverbinding worden opgeslagen.

 13. Klik op Voltooien om de instellingen op te slaan.

 14. Voeg eventuele andere tabellen of query's toe die u in de gegevensverbinding voor query's wilt gebruiken.

  Hoe?

  1. Klik op Tabel toevoegen.

  2. Klik in het dialoogvenster Tabel of query toevoegen op de naam van de onderliggende tabel en klik op Volgende. InfoPath probeert de relaties in te stellen door veldnamen in beide tabellen aan elkaar te koppelen. Als u de voorgestelde relatie niet wilt gebruiken, selecteert u de relatie en klikt u vervolgens op Relatie verwijderen. Als u een relatie wilt toevoegen, klikt u op Relatie toevoegen. Klik in het dialoogvenster Relatie toevoegen op de naam van elk gerelateerd veld in de desbetreffende kolom en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op Voltooien.

  4. Als u nog meer onderliggende tabellen wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

 15. Klik op Volgende.

 16. Schakel het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in de formuliersjabloon in als u de gegevens van deze secundaire gegevensverbinding zelfs beschikbaar wilt maken wanneer de computer van de gebruiker geen verbinding met een netwerk heeft. Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt gezocht in de externe gegevensbron en worden de resultaten opgeslagen in de formuliersjabloon.

  Opmerking over de beveiliging : Wanneer u dit selectievakje inschakelt worden de resultaten van de query in de formuliersjabloon opgeslagen. Als de gegevens worden opgeslagen in de formuliersjabloon, zijn deze beschikbaar in de formulieren die gebruikers invullen, ook als hun computers niet met een netwerk verbonden zijn. Als u via deze gegevensverbinding vertrouwelijke gegevens opvraagt, kunt u deze functie beter uitschakelen voor het geval de computer verloren of gestolen wordt.

 17. Klik op Volgende.

 18. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor deze secundaire gegevensverbinding. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting juist zijn. Schakel het selectievakje Gegevens automatisch ophalen wanneer formulier wordt geopend in zodat gebruikers deze secundaire gegevensverbinding kunnen gebruiken wanneer ze een nieuw formulier maken of een bestaand formulier openen dat op deze formuliersjabloon is gebaseerd.

Naar boven

Een gegevensverbinding met een Access-database maken voor offline gebruik

Voordat u een secundaire gegevensverbinding met een Access-database toevoegt aan uw formuliersjabloon, hebt u de volgende gegevens nodig van de databasebeheerder:

 • De naam en locatie van de database.

  Opmerking : U moet ook weten of de database zich op een netwerklocatie bevindt die toegankelijk is voor uw gebruikers. Als andere gebruikers in het netwerk formulieren op basis van deze formuliersjabloon maken, moet de database zich bevinden op een netwerklocatie die toegankelijk is voor uw gebruikers.

 • Als de formuliersjabloon alleen zoekt in de database, hebt u de naam nodig van de tabel die de queryresultaten levert die zijn verzonden naar de database. Deze tabel wordt de primaire tabel wanneer u de gegevensverbinding voor query's configureert.

 • De namen van andere tabellen die de primaire tabel kan vragen om gegevens uit. In de meeste gevallen de relaties tussen tabellen zijn al tot stand gebracht in de database. Als u de relaties tussen de primaire tabel en een andere tabel maken moet, moet u de gerelateerde veldnamen in beide tabellen.

Nadat u deze gegevens hebt opgehaald, kunt u met de volgende procedure de gegevensverbinding met een Access-database maken voor offline gebruik.

 1. Klik in het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Toevoegen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Nieuwe verbinding maken, klik op Ontvangen en klik op Volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database (alleen Microsoft SQL Server of Microsoft Office Access) en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database selecteren.

 6. Ga in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren naar de locatie van de database.

  Opmerking : Als de database is opgeslagen in een netwerklocatie, bladert u naar het UNC-pad van de locatie. Blader niet naar de netwerklocatie via een netwerkstation. Als u een netwerkstation gebruikt, worden de formulieren die zijn gemaakt op basis van deze formuliersjabloon voor een wordt gezocht naar de database uit een netwerkstation. Als de gebruiker beschikt niet over voor een netwerkstation, wordt de database niet vinden in het formulier.

 7. Klik op de naam van de database en klik op Openen.

 8. Klik in het dialoogvenster Tabel selecteren op de primaire tabel die u wilt gebruiken en klik op OK.

 9. Schakel op de volgende pagina van de wizard het selectievakje Tabelkolommen weergeven in.

  Standaard worden alle velden in de tabel toegevoegd aan de hoofdgegevensbron van de formuliersjabloon.

 10. Schakel onder Structuur van gegevensbron de selectievakjes uit voor de velden die u niet wilt opnemen in de hoofdgegevensbron.

  Voeg eventuele andere tabellen of query's toe die u in deze gegevensverbinding wilt gebruiken.

  Hoe?

  1. Klik op Tabel toevoegen.

  2. Klik in het dialoogvenster Tabel of query toevoegen op de naam van de onderliggende tabel en klik op Volgende. InfoPath probeert de relaties in te stellen door veldnamen in beide tabellen aan elkaar te koppelen. Als u de voorgestelde relatie niet wilt gebruiken, selecteert u de relatie en klikt u vervolgens op Relatie verwijderen. Als u een relatie wilt toevoegen, klikt u op Relatie toevoegen. Klik in het dialoogvenster Relatie toevoegen op de naam van elk gerelateerd veld in de desbetreffende kolom en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op Voltooien.

  4. Als u nog meer onderliggende tabellen wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

 11. Klik op Volgende.

 12. Schakel het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in de formuliersjabloon in als u de gegevens van deze secundaire gegevensverbinding zelfs beschikbaar wilt maken wanneer de computer van de gebruiker geen verbinding met een netwerk heeft. Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt gezocht in de externe gegevensbron en worden de queryresultaten opgeslagen in de sjabloon.

  Opmerking over de beveiliging : Wanneer u dit selectievakje inschakelt worden de resultaten van de query in de formuliersjabloon opgeslagen. Als de gegevens worden opgeslagen in de formuliersjabloon, zijn deze beschikbaar in de formulieren die gebruikers invullen, ook als hun computers niet met een netwerk verbonden zijn. Als u via deze gegevensverbinding vertrouwelijke gegevens opvraagt, kunt u deze functie beter uitschakelen voor het geval de computer verloren of gestolen wordt.

 13. Klik op Volgende.

 14. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor deze secundaire gegevensverbinding. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting juist zijn. Schakel het selectievakje Gegevens automatisch ophalen wanneer formulier wordt geopend in zodat gebruikers deze secundaire gegevensverbinding kunnen gebruiken wanneer ze een nieuw formulier maken of een bestaand formulier openen dat op deze formuliersjabloon is gebaseerd.

Naar boven

Een gegevensverbinding met een SharePoint-documentbibliotheek maken voor offline gebruik

Voordat u een secundaire gegevensverbinding toevoegt aan de formuliersjabloon, hebt u de volgende gegevens nodig van de databasebeheerder:

 • De locatie van de Microsoft Windows SharePoint Services-website en de benodigde machtigingen om hiertoe toegang te krijgen.

 • Verificatie dat de website zo is geconfigureerd dat uw gebruikers toegang hebben tot gegevens van de documentbibliotheek of documentenlijst.

 • Verificatie dat u de gegevens uit de documentbibliotheek of documentenlijst kunt opslaan op de computer van uw gebruikers voor offline gebruik.

Nadat u deze gegevens hebt opgehaald, kunt u met de volgende procedure de gegevensverbinding met een Access-database maken voor offline gebruik.

 1. Klik in het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Toevoegen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Nieuwe verbinding maken, klik op Ontvangen en klik op Volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op SharePoint-bibliotheek of -lijst en klik op Volgende.

 5. Typ op de volgende pagina van de wizard de URL van de SharePoint-website met de documentbibliotheek of documentenlijst en klik op Volgende.

 6. Klik op de volgende pagina van de wizard in de lijst Selecteer een lijst of bibliotheek op de gewenste lijst of bibliotheek en klik op Volgende.

 7. Schakel op de volgende pagina van de wizard de selectievakjes in naast de velden die gegevens leveren aan de formuliersjabloon. Als de formuliersjabloon wordt gepubliceerd naar de documentbibliotheek en u metagegevens over het formulier wilt ophalen in formulieren op basis van deze formuliersjabloon, schakelt u het selectievakje Alleen gegevens voor het actieve formulier opnemen in.

 8. Klik op Volgende.

 9. Schakel het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in de formuliersjabloon in als u de gegevens van deze secundaire gegevensverbinding zelfs beschikbaar wilt maken wanneer de computer van de gebruiker geen verbinding met een netwerk heeft. Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt gezocht in de externe gegevensbron en worden de queryresultaten opgeslagen in de formuliersjabloon.

  Opmerking over de beveiliging : Wanneer u dit selectievakje inschakelt worden de resultaten van de query in de formuliersjabloon opgeslagen. Als de gegevens worden opgeslagen in de formuliersjabloon, zijn deze beschikbaar in de formulieren die gebruikers invullen, ook als hun computers niet met een netwerk verbonden zijn. Als u via deze gegevensverbinding vertrouwelijke gegevens opvraagt, kunt u deze functie beter uitschakelen voor het geval de computer verloren of gestolen wordt.

 10. Klik op Volgende.

 11. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor deze secundaire gegevensverbinding en controleer vervolgens in de sectie Samenvatting of de gegevens juist zijn.

 12. Schakel het selectievakje Gegevens automatisch ophalen wanneer formulier wordt geopend in zodat gebruikers deze secundaire gegevensverbinding kunnen gebruiken wanneer ze een nieuw formulier maken of een bestaand formulier openen dat op deze formuliersjabloon is gebaseerd.

Naar boven

Beschikbaarheid van gegevens configureren

Als de externe gegevensbron regelmatig wordt bijgewerkt met nieuwe gegevens, kunt u de formuliersjabloon zo configureren dat alle gegevens in de cache beschikbaar worden gemaakt. Deze gegevens zijn beschikbaar voor formulieren op basis van deze formuliersjabloon gedurende een beperkt aantal dagen dat overeenkomt met het updateschema van de externe gegevensbron. Door het aantal dagen te beperken dat de gegevens beschikbaar zijn voor formulieren op basis van deze formuliersjabloon, kunt u ervoor zorgen dat gebruikers de gegevens van de externe gegevensbron regelmatig moeten bijwerken.

Als u de gegevens wilt bijwerken, kunt u aan de formuliersjabloon een knop toevoegen waarmee gebruikers de gegevens van alle secundaire gegevensverbindingen in de formuliersjabloon kunnen bijwerken.

Opmerking : Als u een knop gebruikt om de gegevensverbinding te vernieuwen, laat gebruikers dan weten dat ze alleen op deze knop moeten klikken wanneer ze verbinding met een netwerk hebben.

Opgeven hoeveel dagen gegevens in de cache beschikbaar zijn

Deze instelling is van toepassing op alle secundaire gegevensverbindingen in de formuliersjabloon.

 1. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 2. Klik in het dialoogvenster Formulieropties in de lijst Categorie op Offline.

 3. Schakel onder Offline het selectievakje Gegevens opslaan die zijn geretourneerd uit query's, zodat ze kunnen worden gebruikt in de offlinemodus in.

 4. Klik op Opgeslagen query's verlopen na dit aantal dagen.

 5. Selecteer in de lijst het aantal dagen dat gegevens in de cache beschikbaar moeten zijn voor het formulier.

Een knop toevoegen om de gegevensverbinding te vernieuwen

 1. Als er voor de formuliersjabloon meerdere weergaven zijn, klikt u op Weergavenaam in het menu Weergave om naar de weergave te gaan met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron wilt weergeven.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Sleep een knopbesturingselement naar de formuliersjabloon.

 4. Dubbelklik op het knopbesturingselement dat u zojuist hebt toegevoegd aan de formuliersjabloon.

 5. Klik op het tabblad Algemeen.

 6. Klik in de lijst Actie op Vernieuwen.

 7. Typ in het vak Label de naam die u op de knop wilt weergeven.

 8. Klik op Instellingen.

 9. Voer in het dialoogvenster Vernieuwen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Eén secundaire gegevensbron als u wilt instellen dat met de knop de meest recente gegevens via deze gegevensverbinding worden opgehaald.

  • Klik op Alle secundaire gegevensbronnen als u wilt instellen dat met de knop de meest recente gegevens via alle secundaire gegevensverbindingen worden opgehaald.

 10. Klik in de lijst Kies de secundaire gegevensbron op de secundaire gegevensbron die is gekoppeld aan de gegevensverbinding voor query's.

 11. Klik op OK om alle dialoogvensters te sluiten.

 12. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Offline gebruik uitschakelen

In sommige gevallen zult u een formuliersjabloon willen ontwerpen waarmee gebruikers een formulier alleen kunnen invullen wanneer ze verbinding met een netwerk hebben. Als de formuliersjabloon bijvoorbeeld een gegevensverbinding met een externe gegevensbron heeft die gevoelige of vertrouwelijke gegevens bevat, kunt u instellen dat formulieren alleen kunnen worden ingevuld door gebruikers met een netwerkverbinding. Door de formuliersjabloon als zo te configureren beschermt u de gegevens tegen verlies of diefstal van de computer. De gegevens worden namelijk niet opgeslagen op de computer van de gebruiker.

Voer de volgende stappen uit als u de formuliersjabloon zo wilt configureren dat gebruikers het formulier alleen kunnen invullen wanneer hun computer verbinding met een netwerk heeft.

 1. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 2. Klik in het dialoogvenster Formulieropties in de lijst Categorie op Offline.

 3. Schakel onder Offline het selectievakje De gebruikers toestaan om dit formulier in te vullen als gegevens niet beschikbaar zijn uit.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×