Een formuliersjabloon ontwerpen met behulp van de instellingen in een gegevensverbindingsbibliotheek

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een formuliersjabloon kunt ontwerpen die is gebaseerd op de instellingen die zijn opgeslagen in een gegevensverbindingsbibliotheek op een Microsoft Office SharePoint Server 2007-site. Met een dergelijke sjabloon kunt u zowel gegevens ophalen als indienen.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Een formuliersjabloon met een gegevensverbinding voor query's ontwerpen

Een formuliersjabloon ontwerpen met een gegevensverbinding voor indienen

Overzicht

Een secundaire gegevensverbinding is elke gegevensverbinding met een externe gegevensbron die u aan een formuliersjabloon toevoegt. Deze gegevensverbinding is anders dan de hoofdgegevensverbinding die wordt gemaakt wanneer u een formuliersjabloon ontwerpt op basis van een database, webservice of instellingen in een bibliotheek met verbindingen. U voegt een secundaire gegevensverbinding alleen toe als u via de hoofdgegevensverbinding geen gegevens kunt opvragen of verzenden.

Een formulier kan één primaire gegevensverbinding hebben, die de hoofdgegevensverbinding wordt genoemd, en kan optioneel een of meer secundaire gegevensverbindingen hebben. Afhankelijk van uw bedoeling met het formulier, kunt u via een gegevensverbinding formuliergegevens opvragen of indienen bij een externe gegevensbron, zoals een Microsoft SQL Server-database of een webservice.

Als u meerdere formuliersjablonen die gebruik vergelijkbare gegevensverbindingen ontwerpt, kunt u overwegen een gegevensverbindingsbestand in plaats van het maken van een gegevensverbinding met een externe gegevensbron voor elke formuliersjabloon. Deze methode, moet u slechts één gegevensverbindingsbestand bijwerken wanneer informatie van de gegevensverbinding voor een reeks gerelateerde formuliersjablonen. Wanneer u uw formuliersjablonen van een testnetwerk met een naar een productienetwerk verplaatst, moet u bijvoorbeeld de gegevensverbindingsinstellingen slechts één keer in de verbindingsbibliotheek in plaats van bijwerken van de gegevensverbinding in elke formuliersjabloon bijwerken. Als een formulier op basis van een formuliersjabloon die gebruikmaakt van een gegevensverbindingsbestand gebruikmaakt van de gegevensverbinding, wordt de gegevensverbinding wordt automatisch bijgewerkt met de nieuwe instellingen.

Een gegevensverbindingsbestand is een XML-bestand met de bestandsextensie gegevensverbindingsbestand dat verbindingsgegevens voor één externe gegevensbron bevat. In dit bestand is opgeslagen in een gegevensverbindingsbibliotheek Microsoft Office SharePoint Server 2007uitgevoerd op een server. Een gegevensbestand van de verbinding wordt gemaakt door een ontwikkelaar of door een gegevensverbinding in een bestaande formuliersjabloon converteren naar een gegevensverbindingsbestand door te klikken op de knop converteren in het dialoogvenster Data Connections (menuExtra ).

Voordelen van het gebruik van gegevensverbindingsbestanden zijn onder andere:

 • Door meerdere formulieren kan hetzelfde gegevensverbindingsbestand worden gebruikt, zodat het niet nodig is voor elke formuliersjabloon dezelfde gegevensverbinding opnieuw te maken.

 • Als de locatie of verbindingsinstellingen voor een externe gegevensbron veranderen, hoeft u alleen het gegevensverbindingsbestand bij te werken, niet elke formuliersjabloon afzonderlijk.

 • Het gegevensverbindingsbestand kan andere verificatiegegevens bevatten die door de server kunnen worden gebruikt wanneer een gebruiker een formulier invult via een webbrowser.

 • Formulieren die zijn gebaseerd op een browsercompatibele formuliersjabloon en die worden ingevuld in een browser, kunnen alleen verbinding maken met servers in een ander domein via gegevensverbindingen waarbij gegevensverbindingsbestanden worden gebruikt.

In Microsoft Office InfoPath worden gegevensverbindingsbestanden gebruikt met de indeling Universal Data Connection versie 2.0. Deze versie is een superset van de bestandsindeling van de versie 1.0 die in Microsoft Office FrontPage en Microsoft Office Excel wordt gebruikt. In InfoPath zijn gegevensverbindingsbestanden in de bestandsindeling van versie 1.0 niet te gebruiken.

Wanneer u een formuliersjabloon die is gebaseerd op instellingen in een gegevensverbindingsbestand maakt, wordt in Microsoft Office InfoPath een gegevensverbinding die is gebaseerd op de instellingen in de gegevensverbindingsbibliotheek gemaakt. Als het gegevensverbindingsbestand instellingen voor een gegevensverbinding voor query's bevat, wordt in InfoPath van het formulier belangrijkste gegevensbron gemaakt met queryvelden, gegevensvelden en groepen die met de manier overeenkomen waarop gegevens in de externe gegevensbron waarnaar wordt verwezen door de instellingen in het bestand is opgeslagen. Queryvelden bevatten de gegevens die in de externe gegevensbron wordt gebruikt om te bepalen wat om naar het formulier te verzenden. De resultaten van de query worden in gegevensvelden geplaatst. Als u wilt dat gebruikers om query's in de externe gegevensbron, in InfoPath de Query uitvoeren knop toegevoegd aan de formuliersjabloon.

Omdat de gegevensstructuur van de query en de gegevensvelden moet overeenstemmen voor wat betreft de manier waarop deze gegevens zijn opgeslagen in de externe gegevensbron, kunt u geen bestaande velden of groepen wijzigen in de hoofdgegevensbron. U kunt alleen velden of groepen toevoegen aan de hoofdgroep in de hoofdgegevensbron.

Als u instellingen voor een gegevensverbinding voor indienen gebruikt, wordt in InfoPath de knop Indienen in de werkbalk Standaard en de opdracht Indienen in het menu Bestand geactiveerd in formulieren die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon. Gebruikers kunnen daarmee de gegevens in hun formulieren indienen bij de externe gegevensbron.

Naar boven

Voordat u begint

Als u een formuliersjabloon wilt ontwerpen die is gebaseerd op de instellingen in een gegevensverbindingsbibliotheek, hebt u de volgende gegevens nodig van de beheerder van uw gegevensverbindingsbibliotheek of van de ontwikkelaar van het gegevensverbindingsbestand:

 • De locatie van de Office SharePoint Server 2007-site met de verbindingsbibliotheek.

 • De naam van het gegevensverbindingsbestand in de gegevensverbindingsbibliotheek die u wilt gebruiken.

Naar boven

Een formuliersjabloon met een gegevensverbinding voor query's ontwerpen

Als u een formuliersjabloon wilt ontwerpen die is gebaseerd op een gegevensverbindingsbestand met instellingen voor een gegevensverbinding voor query's, moet u het volgende doen:

 1. Een formuliersjabloon ontwerpen die is gebaseerd op een gegevensverbindingsbestand    Met behulp van deze stap wordt de hoofdgegevensbron gemaakt voor de formuliersjabloon met de juiste velden en groepen die zijn gebaseerd op de instellingen in het gegevensverbindingsbestand.

 2. Een besturingselement voor weergave van het queryresultaat toevoegen aan de formuliersjabloon    Als u de gegevens wilt weergeven die zijn opgeslagen in de velden en groepen in de hoofdgegevensbron voor uw gebruikers, moet u een besturingselement toevoegen aan uw formuliersjabloon en dit besturingselement binden aan een query- of gegevensveld in de hoofdgegevensbron.

Stap 1: ontwerp de formuliersjabloon op basis van het gegevensverbindingsbestand

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik in het dialoogvenster Formuliersjabloon ontwerpen onder Nieuw ontwerp op Formuliersjabloon.

 3. Klik in de lijst Op basis van op Verbindingsbibliotheek.

 4. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon wilt ontwerpen, schakelt u het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen in.

 5. Klik op OK.

 6. Klik in de lijst Site van de wizard Gegevensverbinding op de naam van de site met de gegevensverbindingsbibliotheek op de server waarop Office SharePoint Server 2007 wordt uitgevoerd.

  Uw site toevoegen aan de lijst

  1. Klik op Sites beheren.

  2. Klik in het dialoogvenster Sites beheren op Toevoegen.

  3. Typ in het vak URL de locatie van de bibliotheek met gegevensverbindingen.

  4. Typ in het vak Weergavenaam een naam voor de gegevensverbindingsbibliotheek. Deze naam wordt weergegeven in de Site-lijst in de wizard Gegevensverbinding.

  5. Klik op OK.

  6. Klik op Sluiten.

 7. Klik op de naam van de gegevensverbindingsbibliotheek om een lijst van gegevensverbindingsbestanden weer te geven, klik op de naam van het gegevensverbindingsbestand dat u voor deze gegevensverbinding wilt gebruiken en klik op Volgende.

 8. Als u een gegevensverbindingsbestand hebt geselecteerd met verbindingsinstellingen naar een webservice, wordt u op de volgende pagina van de wizard gevraagd om voorbeeldwaarden op te geven voor elke parameter om te bepalen welke velden of groepen moeten worden toegevoegd aan de secundaire gegevensbron.

  Hoe?

  1. Selecteer een parameter in de tabel Parameters en klik vervolgens op Voorbeeldwaarde instellen.

  2. Typ in het vak Voorbeeldwaarde een waarde die de gebruiker voor dit veld zou kunnen gebruiken, en klik op OK.

  3. Herhaal deze stappen voor elke parameter in de tabel Parameters en klik op Volgende.

  Technische gegevens

  Wanneer u in de wizard Gegevensverbinding een gegevensverbinding configureert naar een webservice, wordt met Microsoft Office InfoPath een verbinding gemaakt met de webservice en het WSDL-bestand (Web Services Description Language) opgevraagd. Het WSDL-bestand bevat het schema dat wordt gebruikt door de webservice. De webservice stuurt dit bestand naar InfoPath. InfoPath gebruikt de gegevens in dit bestand om de juiste velden en groepen toe te voegen aan de secundaire gegevensbron in de formuliersjabloon. Als met InfoPath een onbekend elementtype wordt aangetroffen in het WSDL-bestand, gebruikt InfoPath voorbeeldgegevens om de definitie van het onbekende elementtype te bepalen. Vervolgens worden de juiste velden en groepen toegevoegd aan de secundaire gegevensbron.

 9. Als de externe gegevensbron waarnaar in de instellingen wordt verwezen een Microsoft ADO.NET DataSet retourneert, wordt u op de volgende pagina van de wizard gevraagd of u de gewijzigde gegevens wilt opnemen nadat gebruikers hun formuliergegevens hebben ingediend. In de meeste gevallen laat u het selectievakje Wijzigingsinformatie opnemen bij het indienen van gegevens ingeschakeld en klikt u op Volgende. Als u de gewijzigde gegevens niet wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Wijzigingsinformatie opnemen bij het indienen van gegevens uit en klikt u op Volgende.

  Technische gegevens

  Deze pagina in de wizard wordt alleen weergegeven als de instellingen voor een webservice zijn en het WSDL-bestand (Web Service Description Language) aangeeft dat de webservice een ADO.NET DataSet retourneert.

 10. Typ op de volgende pagina van de wizard een naam voor de gegevensverbinding en klik vervolgens op Voltooien.

Stap 2: Een besturingselement voor weergave van gegevens in het veld toevoegen

 1. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 2. Sleep een besturingselement naar uw formuliersjabloon.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Besturingselement binding het veld waaraan u het besturingselement wilt binden.

Naar boven

Een formuliersjabloon ontwerpen met een verbinding voor het indienen van gegevens

Als het gegevensverbindingsbestand instellingen bevat voor een gegevensverbinding voor indienen, kunt u uw formuliersjabloon zodanig configureren dat gebruikers hun formuliergegevens via deze gegevensverbinding mogen indienen. In dat geval wordt door InfoPath de knop Indienen aan de werkbalk Standaard, en de opdracht Indienen aan het menu Bestand toegevoegd. U kunt de opties voor het indienen voor het formulier configureren in het dialoogvenster Opties voor indienen (menu Extra). De opties voor indienen worden op dezelfde manier geconfigureerd als bij het ontwerpen van een formuliersjabloon op basis van een database of webservice. Raadpleeg het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het ontwerpen van een formuliersjabloon op basis van een database of webservice.

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik op Formuliersjabloon bij Een nieuw formulier ontwerpen in het dialoogvenster Een formuliersjabloon ontwerpen.

 3. Klik in de lijst Op basis van op Verbindingsbibliotheek.

 4. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon wilt ontwerpen, schakelt u het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen in.

 5. Klik op OK.

 6. Klik in de lijst Site van de wizard Gegevensverbinding op de naam van de site met de verbindingsbibliotheek op de server waarop Office SharePoint Server 2007 wordt uitgevoerd.

  Uw site toevoegen aan de lijst

  1. Klik op Sites beheren.

  2. Klik in het dialoogvenster Sites beheren op Toevoegen.

  3. Typ in het vak URL de locatie van de bibliotheek met gegevensverbindingen.

  4. Typ in het vak Weergavenaam een naam voor de gegevensverbindingsbibliotheek. Deze naam wordt weergegeven in de Site-lijst in de wizard Gegevensverbinding.

  5. Klik op OK.

  6. Klik op Sluiten.

 7. Klik op de naam van de gegevensverbindingsbibliotheek om een lijst van gegevensverbindingsbestanden weer te geven, klik op de naam van het gegevensverbindingsbestand dat u voor deze gegevensverbinding wilt gebruiken en klik op Volgende.

 8. Als u een gegevensverbindingsbestand het geselecteerd met verbindingsinstellingen naar een webservice, wordt u op de volgende pagina van de wizard gevraagd om voorbeeldwaarden op te geven voor elke parameter om te bepalen welke velden of groepen het beste kunnen worden toegevoegd aan de secundaire gegevensbron.

  Hoe?

  1. Selecteer een parameter in de tabel Parameters en klik vervolgens op Voorbeeldwaarde instellen.

  2. Typ in het vak Voorbeeldwaarde een waarde die de gebruiker voor dit veld zou kunnen gebruiken, en klik op OK.

  3. Herhaal deze stappen voor elke parameter in de tabel Parameters en klik op Volgende.

  Technische gegevens

  Wanneer u in de wizard Gegevensverbinding een gegevensverbinding configureert naar een webservice, wordt met Microsoft Office InfoPath een verbinding gemaakt met de webservice en het WSDL-bestand (Web Services Description Language) opgevraagd. Het WSDL-bestand bevat het schema dat wordt gebruikt door de webservice. De webservice stuurt dit bestand naar InfoPath. InfoPath gebruikt de gegevens in dit bestand om de juiste velden en groepen toe te voegen aan de secundaire gegevensbron in de formuliersjabloon. Als met InfoPath een onbekend elementtype wordt aangetroffen in het WSDL-bestand, gebruikt InfoPath voorbeeldgegevens om de definitie van het onbekende elementtype te bepalen. Vervolgens worden de juiste velden en groepen toegevoegd aan de secundaire gegevensbron.

 9. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor de gegevensverbinding en klik vervolgens op Voltooien.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×