Een formuliersjabloon ontwerpen met behulp van de instellingen in een gegevensverbindingsbibliotheek

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel leest u hoe u bij het ontwerpen van een formuliersjabloon die is gebaseerd op de instellingen die zijn opgeslagen in een gegevensverbindingsbibliotheek op een site Microsoft Office SharePoint Server 2007 die kunnen ophalen of het indienen van gegevens.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Een formuliersjabloon met een gegevensverbinding voor query's ontwerpen

Een formuliersjabloon met een gegevensverbinding ontwerpen

Overzicht

Een secundaire gegevensverbinding is een gegevensverbinding met een externe gegevensbron die u aan een formuliersjabloon toevoegt. Deze gegevensverbinding verschilt van de belangrijkste gegevensverbinding die wordt gemaakt wanneer u een formuliersjabloon op basis van een database, webservice of instellingen in een verbindingsbibliotheek ontwerpen. U kunt een secundaire gegevensverbinding toevoegen als u geen query of via de belangrijkste gegevensverbinding verzenden.

Een formulier kan hebben één primaire gegevensverbinding, naam van de belangrijkste gegevensverbinding, en deze kunt desgewenst een of meer secundaire gegevensverbindingen. Afhankelijk van uw doelstellingen voor het formulier, mogelijk een gegevensverbinding query of formuliergegevens indienen bij een externe gegevensbron, zoals een Microsoft SQL Server-database of een webservice.

Als u meerdere formuliersjablonen die gebruik vergelijkbare gegevensverbindingen ontwerpt, kunt u overwegen een gegevensverbindingsbestand in plaats van het maken van een gegevensverbinding met een externe gegevensbron voor elke formuliersjabloon. Deze methode, moet u slechts één gegevensverbindingsbestand bijwerken wanneer informatie van de gegevensverbinding voor een reeks gerelateerde formuliersjablonen. Wanneer u uw formuliersjablonen van een testnetwerk met een naar een productienetwerk verplaatst, moet u bijvoorbeeld de gegevensverbindingsinstellingen slechts één keer in de verbindingsbibliotheek in plaats van bijwerken van de gegevensverbinding in elke formuliersjabloon bijwerken. Als een formulier op basis van een formuliersjabloon die gebruikmaakt van een gegevensverbindingsbestand gebruikmaakt van de gegevensverbinding, wordt de gegevensverbinding wordt automatisch bijgewerkt met de nieuwe instellingen.

Een gegevensverbindingsbestand is een XML-bestand met de bestandsextensie gegevensverbindingsbestand dat verbindingsgegevens voor één externe gegevensbron bevat. In dit bestand is opgeslagen in een gegevensverbindingsbibliotheek Microsoft Office SharePoint Server 2007uitgevoerd op een server. Een gegevensbestand van de verbinding wordt gemaakt door een ontwikkelaar of door een gegevensverbinding in een bestaande formuliersjabloon converteren naar een gegevensverbindingsbestand door te klikken op de knop converteren in het dialoogvenster Data Connections (menuExtra ).

Gegevensverbindingsbestanden voordelen:

 • Meerdere formulieren kunt de hetzelfde gegevensverbindingsbestand, dus hoeft te maken van dezelfde gegevensverbinding maken voor elke formuliersjabloon.

 • Als de locatie of verbinding instellingen voor een externe gegevensbron wijzigen, moet u alleen het gegevensverbindingsbestand, niet telkens formuliersjabloon bijwerken.

 • Het gegevensverbindingsbestand kan bevatten alternatieve verificatiegegevens die kan worden gebruikt door de server wanneer een gebruiker een formulier invult via een webbrowser.

 • Formulieren op basis van een browsercompatibele formuliersjabloon die zijn ingevuld in een browser kunnen verbinding maken met servers in een ander domein alleen voor gebruik met gegevensverbindingen vermeld die gegevensverbindingsbestanden gebruiken.

Microsoft Office InfoPath gebruikt data connection-bestanden die de universele gegevensverbinding 2.0-bestandsindeling volgt. Deze versie is een uitbreiding van de versie 1.0 bestandsindeling die wordt gebruikt door er Office en Microsoft Office Excel. Data connection-bestanden in de bestandsindeling van versie 1.0 kan niet worden gebruikt.

Wanneer u een formuliersjabloon die is gebaseerd op instellingen in een gegevensverbindingsbestand maakt, wordt in Microsoft Office InfoPath een gegevensverbinding die is gebaseerd op de instellingen in de gegevensverbindingsbibliotheek gemaakt. Als het gegevensverbindingsbestand instellingen voor een gegevensverbinding voor query's bevat, InfoPath van het formulier belangrijkste gegevensbron met queryvelden, gegevensvelden gemaakt, en groepen die met de manier overeenkomen waarop gegevens zijn opgeslagen in de externe gegevens gegevensbron die wordt verwezen door de de instellingen in het gegevensverbindingsbestand. Queryvelden bevatten de gegevens die in de externe gegevensbron wordt gebruikt om te bepalen wat om naar het formulier te verzenden. De resultaten van de query worden in gegevensvelden geplaatst. Als u wilt dat gebruikers om query's in de externe gegevensbron, in InfoPath de Query uitvoeren knop toegevoegd aan de formuliersjabloon.

Omdat de gegevensstructuur van de query en gegevensvelden moet overeenkomen met de manier waarop gegevens zijn opgeslagen in de externe gegevensbron, kunt u bestaande velden of groepen in de belangrijkste gegevensbron niet wijzigen. U kunt alleen velden of groepen toevoegen aan de groep hoofdmap in de belangrijkste gegevensbron.

Als u instellingen voor een gegevensverbinding gebruikt, kunt u InfoPath de knop verzenden op de werkbalk standaard -de opdracht verzenden in het menu bestand van formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon. Hiermee kan gebruikers de gegevens in hun formulieren bij de externe gegevensbron indienen.

Naar boven

Voordat u begint

Als u wilt een formuliersjabloon ontwerpen die is gebaseerd op de instellingen in een gegevensverbindingsbibliotheek, moet u de volgende informatie uit de beheerder van uw gegevensverbindingsbibliotheek of de ontwikkelaar die het gegevensverbindingsbestand gemaakt:

 • De locatie van de site Office SharePoint Server 2007 met de verbindingsbibliotheek.

 • De naam van het bestand in de gegevensverbindingsbibliotheek die u wilt gebruiken.

Naar boven

Een formuliersjabloon met een gegevensverbinding voor query's ontwerpen

Als u wilt een formuliersjabloon ontwerpen die is gebaseerd op een gegevensverbindingsbestand met instellingen voor een gegevensverbinding voor query's, moet u het volgende doen:

 1. Ontwerp de formuliersjabloon die is gebaseerd op het gegevensverbindingsbestand    Deze stap maakt de belangrijkste gegevensbron voor de formuliersjabloon met de betreffende velden en groepen die zijn gebaseerd op de instellingen in het gegevensverbindingsbestand.

 2. Een besturingselement aan de formuliersjabloon die wordt weergegeven de queryresultaten toevoegen    Als u wilt de gegevens die zijn opgeslagen in de velden en groepen in de belangrijkste gegevensbron aan uw gebruikers weergeven, moet u een besturingselement toevoegen aan uw formulier toevoegt en vervolgens het besturingselement verbinden aan een queryveld of gegevensveld in de belangrijkste gegevensbron.

Stap 1: De formuliersjabloon die op basis van het gegevensverbindingsbestand ontwerpen

 1. Klik op het menu bestand op een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Nieuw ontwerp, klik in het dialoogvenster formuliersjabloon ontwerpen op Formuliersjabloon.

 3. Klik in de lijst op basis van op Verbindingsbibliotheek.

 4. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, selecteert u het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen in.

 5. Klik op OK.

 6. Klik op de naam van de site op de server met Office SharePoint Server 2007 waarin de gegevensverbindingsbibliotheek in de lijst Site in de Wizard Gegevensverbinding.

  Uw site toevoegen aan de lijst

  1. Klik op Sites beheren.

  2. Klik in het dialoogvenster Sites beheren op toevoegen.

  3. Typ in het vak URL van de locatie van de gegevensverbindingsbibliotheek.

  4. Typ een naam voor de bibliotheek met gegevensverbindingen in het vak weergavenaam . Deze naam wordt weergegeven in de lijst in de Wizard Gegevensverbinding .

  5. Klik op OK.

  6. Klik op Sluiten.

 7. Klik op de naam van de bibliotheek met gegevensverbindingen naar een overzicht van data connection-bestanden, klik op de naam van de verbinding met het gegevensbestand dat u wilt gebruiken voor deze gegevensverbinding en klik vervolgens op volgende.

 8. Als u een gegevensverbindingsbestand met verbindingsinstellingen naar een webservice hebt geselecteerd, de volgende pagina van de wizard wordt u gewoonlijk gevraagd om op te geven voorbeeldwaarden voor elke parameter om te bepalen welke velden of groepen toevoegen aan de secundaire gegevensbron.

  Werkwijze

  1. Selecteer een parameter in de tabel Parameters , en klik op Voorbeeld-waarde instellen.

  2. Typ in het vak Voorbeeldwaarde een waarde in dat uw gebruikers kan voor dit veld gebruiken en klik vervolgens op OK.

  3. Herhaal deze stappen voor elke parameter in de tabel Parameters , en klik op volgende.

  Technische details

  Wanneer u een gegevensverbinding met een webservice in de Wizard Gegevensverbinding configureert, wordt er in Microsoft Office InfoPath maakt verbinding met de webservice en vraagt de Web Service (WSDL bestand Description Language). Het WSDL-bestand bevat het schema dat wordt gebruikt door de webservice. De webservice moet reageren op het verzoek door dit bestand te sturen naar InfoPath. InfoPath gebruikt de gegevens in dit bestand de gewenste velden en groepen toevoegen aan de secundaire gegevensbron in de formuliersjabloon. Als InfoPath vindt u een type onbekend element in de WSDL-bestand, wordt er in InfoPath voorbeeldgegevens gebruikt om te bepalen de definitie van het type onbekend element en vervolgens de gewenste velden en groepen opgeteld bij de secundaire gegevensbron.

 9. Als de externe gegevensbron waarnaar wordt verwezen in de instellingen voor een Microsoft ADO.NET DataSet retourneert, wordt de volgende pagina van de wizard gevraagd als u gegevens opnemen wijzigen wilt wanneer gebruikers hun formuliergegevens indienen. In de meeste gevallen laat het selectievakje opnemen informatie bij het indienen van gegevens wijzigen is geselecteerd en klik vervolgens op volgende. Als u niet wijzigen opnemen wilt, schakelt u het selectievakje inclusief informatie bij het indienen van gegevens wijzigen en klik vervolgens op volgende.

  Technische details

  Deze pagina in de wizard wordt alleen weergegeven als de instellingen voor een webservice en de Web Service (WSDL bestand Description Language) aangeeft dat de webservice een ADO.NET DataSet retourneert.

 10. Op de volgende pagina van de wizard, typ een naam voor de gegevensverbinding en klik vervolgens op Voltooien.

Stap 2: Een besturingselement voor weergave van de gegevens in het veld toevoegen

 1. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 2. Sleep een besturingselement op de formuliersjabloon.

 3. Selecteer het veld dat u wilt het besturingselement afhankelijk in het dialoogvenster Besturingselement Binding .

Naar boven

Een formuliersjabloon met een gegevensverbinding ontwerpen

Als het gegevensverbindingsbestand instellingen voor een gegevensverbinding voor bevat, kunt u de formuliersjabloon zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens via de gegevensverbinding configureren. Wanneer u dit doet, wordt een knop verzenden in InfoPath toegevoegd aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden aan het menu bestand . U kunt de opties voor het indienen van het formulier in het dialoogvenster Opties voor indienen (menuExtra ). De opties voor indienen zijn geconfigureerd op dezelfde manier als wanneer u een formuliersjabloon op basis van een database of webservice ontwerpt. Vindt u koppelingen naar meer informatie over het ontwerpen van een formuliersjabloon die is gebaseerd op een database of een webservice in de sectie Zie ook .

 1. Klik op het menu bestand op een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Nieuw ontwerp in het dialoogvenster formuliersjabloon ontwerpen , klikt u op Formuliersjabloon.

 3. Klik in de lijst op basis van op Verbindingsbibliotheek.

 4. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, selecteert u Alleen browsercompatibele functies inschakelen.

 5. Klik op OK.

 6. Klik op de naam van de site op de server met Office SharePoint Server 2007 die met de verbindingsbibliotheek in de lijst Site in de Wizard Gegevensverbinding.

  Uw site toevoegen aan de lijst

  1. Klik op Sites beheren.

  2. Klik in het dialoogvenster Sites beheren op toevoegen.

  3. Typ in het vak URL van de locatie van de gegevensverbindingsbibliotheek.

  4. Typ een naam voor de bibliotheek met gegevensverbindingen in het vak weergavenaam . Deze naam wordt weergegeven in de lijst in de Wizard Gegevensverbinding .

  5. Klik op OK.

  6. Klik op Sluiten.

 7. Klik op de naam van de bibliotheek met gegevensverbindingen naar een overzicht van data connection-bestanden, klik op de naam van de verbinding met het gegevensbestand dat u wilt gebruiken voor deze gegevensverbinding en klik vervolgens op volgende.

 8. Als u een gegevensverbindingsbestand met verbindingsinstellingen naar een webservice hebt geselecteerd, de volgende pagina van de wizard wordt u gewoonlijk gevraagd om op te geven voorbeeldwaarden voor elke parameter om te bepalen de beste veld of groep toevoegen aan de secundaire gegevensbron.

  Werkwijze

  1. Selecteer een parameter in de tabel Parameters , en klik op Voorbeeld-waarde instellen.

  2. Typ in het vak Voorbeeldwaarde een waarde in dat uw gebruikers kan voor dit veld gebruiken en klik vervolgens op OK.

  3. Herhaal deze stappen voor elke parameter in de tabel Parameters , en klik op volgende.

  Technische details

  Wanneer u een gegevensverbinding met een webservice in de Wizard Gegevensverbinding configureert, wordt er in Microsoft Office InfoPath maakt verbinding met de webservice en vraagt de Web Service (WSDL bestand Description Language). Het WSDL-bestand bevat het schema dat wordt gebruikt door de webservice. De webservice moet reageren op het verzoek door dit bestand te sturen naar InfoPath. InfoPath gebruikt de gegevens in dit bestand de gewenste velden en groepen toevoegen aan de secundaire gegevensbron in de formuliersjabloon. Als InfoPath vindt u een type onbekend element in de WSDL-bestand, wordt er in InfoPath voorbeeldgegevens gebruikt om te bepalen de definitie van het type onbekend element en vervolgens de gewenste velden en groepen opgeteld bij de secundaire gegevensbron.

 9. Op de volgende pagina van de wizard, typ een beschrijvende naam voor de gegevensverbinding en klik vervolgens op Voltooien.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×