Een formulier weergeven

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Microsoft Office Project 2007, kunt u formulieren invoeren of weergeven van specifieke informatie over taken en resources in uw planning, één item tegelijk.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over formulieren

Een formulier weergeven

Een formulier wijzigen

Meer informatie over formulieren

Project biedt verschillende vooraf gedefinieerde taak- en resourceformulieren, maar als ze niet aan uw wensen voldoen, kunt u deze aanpassen of uw eigen formulieren maken.

Tip: Voor eenvoudige toegang tot de vooraf gedefinieerde en aangepaste formulieren die beschikbaar zijn, kunt u de werkbalk Aangepaste formulieren weergeven. Wijs in het menu Beeld de optie Werkbalken aan en klik op Aangepaste formulieren.

Met Project kunt u het volgende doen:

 • Formulieren gebruiken om specifieke taak- of resourcegegevens in uw project weer te geven of in te voeren.

 • Aangepaste formulieren maken met specifieke taak- of resourcegegevens die voldoen aan uw behoeften voor het maken, bijhouden of analyseren van uw project.

 • Vooraf gedefinieerde of aangepaste formulieren bewerken.

 • Vooraf gedefinieerde of aangepaste formulieren toewijzen aan menuopdrachten of werkbalkknoppen.

Project bevat de volgende vooraf gedefinieerde taakformulieren:

 • Kosten bijhouden

 • Huidige marge van taak

 • Invoer

 • Planning bijhouden

 • Taakrelaties

 • Bijhouden

 • Werk bijhouden

Project bevat de volgende vooraf gedefinieerde resourceformulieren:

 • Kosten bijhouden

 • Invoer

 • Samenvatting

 • Werk bijhouden

Opmerking: Aangepaste formulieren die u maakt of wijzigt, worden alleen opgeslagen in het huidige projectbestand. Als u aangepaste formulieren beschikbaar wilt maken in andere projectbestanden, kunt u deze verplaatsen naar het algemene ondernemingssjabloon met behulp van Beheer.

In tegenstelling tot een weergave waarin u gegevens over meerdere taken of resources kunt invoeren en weergeven, kunt u met formulieren gedetailleerde gegevens over één taak of resource tegelijk invoeren en weergeven. Doordat u gegevens in een formulier kunt weergeven, kunt u gemakkelijker gedetailleerde gegevens over een taak of resource bijhouden.

Naar boven

Een formulier weergeven

U kunt een formulier als zodanig gebruiken, maar het is vooral handig wanneer het onder in een deelvenster van een combinatieweergave wordt weergegeven. Vervolgens wordt in Project aanvullende informatie verstrekt over de geselecteerde taak of resource in het bovenste deelvenster.

Klik in het menu Venster op Splitsen als u een formulier in een combinatieweergave wilt weergeven. De formulierweergave verschijnt in het onderste deelvenster.

Naar boven

Een formulier wijzigen

U kunt een formulier wijzigen om verschillende gegevens weer te geven. U kunt bijvoorbeeld de kosten van een geselecteerde resource in plaats van de resourceplanning weergeven in de weergave Resourceformulier. Welke informatie u kunt weergeven hangt af van het feit of er een taakformulier of een resourceformulier actief is.

 1. Open een formulierweergave in het onderste deelvenster.

 2. Wijs in het menu Opmaak de optie Details aan en klik op het type gegevens dat u wilt weergeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×