Een formulier sneller invullen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Hoewel het daad werkelijke proces voor het invoeren van gegevens in een formulier eenvoudig is, zijn er enkele functies die u kunt helpen om efficiënter te werken.

Wat wilt u doen?

Automatisch aanVullen gebruiken om gegevens invoer te versnellen

Sneller van het ene naar het andere veld gaan

Sneller rijen of kolommen toevoegen

Fouten sneller controleren

Automatisch aanVullen gebruiken om gegevens invoer te versnellen

U kunt de functie automatisch aanVullen in micro soft Office InfoPath gebruiken om eerdere items op te slaan die u hebt getypt in velden voor alle formulieren die u hebt ingevuld op uw computer. Wanneer u de eerste tekens in een veld in een InfoPath-formulier typt, worden in AutoAanvullen de mogelijke resultaten weer gegeven van items die u eerder hebt getypt. U kunt vervolgens de gewenste vermelding selecteren of als geen van de suggesties overeenstemmen met wat u typt, kunt u gewoon door gaan met typen in het veld.

In de volgende afbeelding wordt met automatisch aanVullen de eerder ingevoerde waarde van 8:00 weer gegeven als mogelijke treffer als 8 wordt getypt.

Voorbeeld van AutoAanvullen

Als AutoAanvullen niet werkt in velden in het formulier, is het mogelijk dat de ontwerper van het formulier dit heeft uitgeschakeld of dat de instelling AutoAanvullen is uitgeschakeld in Windows Internet Explorer.

Automatisch aanVullen inschakelen

 1. Klik in het menu Hulpmiddelen op Opties.

 2. Klik op het tabblad Algemeen.

 3. Klik onder systeem op Internet opties.

 4. Klik op het tabblad inhoud.

 5. Klik onder persoonlijke gegevens op automatisch aanvullen.

 6. Schakel onder automatisch aanvullen gebruiken in het dialoog venster instellingen voor automatisch aanvullen het selectie vakje formulieren in.

Opmerking: De ontwerper van het formulier kan ervoor kiezen om AutoAanvullen uit te scha kelen voor sommige of alle velden in het formulier. In dit scenario kunt u AutoAanvullen niet gebruiken bij het invullen van deze velden, ongeacht of u AutoAanvullen inschakelt in Internet Explorer.

Soms wilt u mogelijk de lijst met voorgestelde items die in AutoAanvullen worden bewaard, wissen. Dit helpt voor komen dat andere gebruikers van uw computer persoonlijke gegevens bekijken die u eerder hebt ingevoerd.

De lijst met voorgestelde auto tekst-fragmenten wissen

 1. Klik in het menu Hulpmiddelen op Opties.

 2. Klik op het tabblad Algemeen.

 3. Klik onder systeem op Internet opties.

 4. Klik op het tabblad inhoud.

 5. Klik onder persoonlijke gegevens op automatisch aanvullen.

 6. Als u de lijst met items wilt verwijderen die u hebt gemaakt in velden op een formulier, klikt u op Formulieren wissen onder geschiedenis van AutoAanvullen wissen en klikt u op OK wanneer u daarom wordt gevraagd.

  Tip: Bij het invullen van een formulier kunt u één item verwijderen uit de lijst met suggesties voor automatisch aanVullen. Als de lijst wordt weer gegeven, wijst u het item aan dat u wilt verwijderen en drukt u op DELETE.

Naar boven

Sneller van het ene naar het andere veld gaan

Hoewel het verplaatsen van de muis aanwijzer meestal een snelle manier is om verschillende velden op een formulier te benaderen, is het soms nog sneller om tussen velden te scha kelen met behulp van het toetsen bord. Ga op een van de volgende manieren te werk om te scha kelen tussen velden in de tabvolgorde van het formulier:

 • Als u naar het volgende veld wilt gaan, drukt u op TAB.

 • Druk op SHIFT + TAB om terug te gaan naar het vorige veld.

 • Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om de invoeg positie omhoog of omlaag te verplaatsen tussen rijen in een tabel.

Naar boven

Sneller rijen of kolommen toevoegen

Bij het invullen van een formulier kunt u rijen toevoegen aan tabellen die deel uitmaken van de formulier sjabloon, of rijen en kolommen toevoegen aan tabellen die u hebt ingevoegd in velden met tekst met opmaak. Voer een van de volgende handelingen uit om tijd te besparen bij het uitvoeren van deze taken:

 • Als u een rij wilt toevoegen aan een tabel die deel uitmaakt van de formulier sjabloon, drukt u op CTRL + ENTER.

 • Als u een rij of kolom wilt toevoegen aan een tabel die is ingevoegd in een veld met tekst met opmaak, klikt u met de rechter muisknop op de tabel, wijst u Invoegen aan in het snelmenu en klikt u vervolgens op de gewenste optie.

  Tip: Als u snel een rij wilt toevoegen aan een tabel die in een veld met tekst met opmaak is ingevoegd, verplaatst u de invoeg positie naar de laatste cel in de tabel en drukt u op TAB.

Naar boven

Fouten sneller controleren

Tijdens het invullen van een formulier wordt in InfoPath automatisch de gegevens gecontroleerd die u op fouten hebt ingevoerd. Als er een probleem wordt gevonden met de gegevens die u hebt getypt, ziet u een waarschuwing in dialoogvenster of een inline waarschuwing. Voor een inline-waarschuwing wordt meestal een onderbroken rode rand rond een veld in het formulier weer gegeven. Als een veld vereist is, wordt er een rood sterretje weer gegeven in het besturings element. Als u meer wilt weten over een bepaalde inline-waarschuwing, plaatst u de muis aanwijzer op het veld of klikt u erop met de rechter muisknop. De ontwerper van het formulier kan ook opgeven dat er een dialoog venster wordt weer gegeven met een verklarende tekst. In de volgende afbeelding ziet u een inlinewaarschuwing en een bericht in een dialoog venster.

Voorbeeld van een waarschuwing in een dialoogvenster en een inlinewaarschuwing

Voer een van de volgende handelingen uit als u snel gegevens fouten en beschrijvingen van deze fouten wilt bekijken:

 • Als u naar het veld met de gegevens fout wilt gaan, drukt u op CTRL + SHIFT + E.

 • Als u een beschrijving van het probleem wilt lezen, selecteert u het veld dat de fout bevat en drukt u op CTRL + SHIFT + S.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×