Een formulier publiceren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u klaar bent met het ontwerpen van een formuliersjabloon, moet u deze publiceren zodat gebruikers kunnen op basis van de formuliersjabloon formulieren invullen. Gebruikers moeten toegang hebben tot de locatie waar het formulier is gepubliceerd. In dit onderwerp wordt beschreven voor de verschillende opties voor het publiceren van een InfoPath 2010-formulier.

In dit artikel

Publiceren en opslaan

Opties voor publiceren

SharePoint-bibliotheek of lijst?

Publiceren naar een SharePoint-bibliotheek

Publiceren naar e-mailberichten

Publiceren naar een netwerklocatie

Geavanceerde concepten

Site-inhoudstype

Sandbox-Code in InfoPath-formulieren

Door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen (volledig vertrouwen formulieren)

Publiceren en opslaan

Een formuliersjabloon publiceren is niet hetzelfde als een formuliersjabloon op te slaan. Wanneer een formuliersjabloon is opgeslagen, slaat u deze als u wilt behouden van uw werk, net zoals u doet wanneer u een bestand op uw computer opslaat. Het publicatieproces Hiermee wijzigt u de formuliersjabloon voor distributie door de publiceren-locatie toe te voegen en instructies secties verwerkt, zodat gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon kunnen openen. Hierna kunnen gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op deze sjabloon worden automatisch bijgewerkt als u wijzigingen in de formuliersjabloon aanbrengt na publiceren.

Naar boven

Opties voor publiceren

Er zijn een aantal verschillende manieren dat u uw InfoPath-formulieren kunt publiceren. Een formulier publiceren en klikt u op het tabblad bestand , klik daarna op publiceren naar de volgende opties worden weergegeven:

 • Snel publiceren    Formulier publiceren naar de huidige locatie

Als u een formulier die al is gepubliceerd, of een SharePoint-lijst of werkstroom formulier voor het eerst publiceert bijwerkt, kunt u snel publiceren als u wilt publiceren van het formulier zonder om aan te geven hoe en waar deze worden gepubliceerd. Wanneer u op Snelle publicerenklikt, wordt InfoPath 2010 automatisch opnieuw publiceert of het formulier worden gepubliceerd naar de vorige of de opgegeven locatie.

Opmerking: Snelle publiceren als een locatie publiceren niet is opgegeven, is uitgeschakeld.

 • SharePoint Server    Formulier publiceren naar een SharePoint-bibliotheek

Als u een InfoPath-formulier publiceren naar SharePoint wilt, zodat gebruikers in een webbrowser of in InfoPath filler invullen kunnen kunt vervolgens u publiceren naar een SharePoint-bibliotheek. Gebruikers vervolgens kunnen openen van het formulier online, invullen en de resultaten opslaan als een InfoPath-document in de bibliotheek.

 • E-mail    Formulier publiceren naar een lijst met e-mailadressen

U kunt een nieuw e-mailbericht met een InfoPath-formulier maken. Deze optie is handig wanneer de geadresseerden geen toegang naar een SharePoint-site hebben.

Opmerking: InfoPath Filler is vereist voor formulieren die zijn gepubliceerd in e-mailberichten.

 • Netwerklocatie    Formulier publiceren naar een locatie of bestand van een netwerkshare

Dit het formulier worden gepubliceerd naar een locatie of bestand netwerkshare waarmee de gebruikers moeten kunnen Ga naar de optie voor delen (zoals //MyShare/Path/FormLocation) en vul het formulier in InfoPath Filler.

Opmerking: InfoPath Filler is vereist voor formulieren die zijn gepubliceerd naar een netwerklocatie.

SharePoint-bibliotheek of lijst?

In eerdere versies van InfoPath, kunt u een formulier publiceren naar een SharePoint-bibliotheek en wanneer gebruikers zijn ingevuld van het formulier, zou dit hun antwoorden opslaan als documenten binnen de betreffende bibliotheek. Terwijl u dit nog steeds doen kunt, kunt u nu InfoPath 2010 gebruiken om aan te passen van het formulier dat wordt gebruikt om te maken, lezen en bewerken van items in een SharePoint-lijst, zodat de antwoorden worden opgeslagen als de items in de lijst. Klik hiertoe op Formulier aanpassen in SharePoint of een nieuwe SharePoint-lijst vanuit InfoPath maken.

Er zijn enkele specifieke voordelen voor het gebruik van een SharePoint-lijst, in plaats van een documentbibliotheek, als volgt:

 • U kunt de antwoorden beheren op dezelfde manier als u met alle items in een SharePoint-lijst doen.

 • U beschikt niet over kunt u opgeven hoe u verbinding maken met de SharePoint-server als u het formulier publiceert, omdat dit automatische.

 • Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de lijst met formulier-, hoeft u alleen op Snelle publiceren als u wilt publiceren van het formulier te klikken.

Naar boven

Publiceren naar een SharePoint-bibliotheek

Als u wilt een InfoPath-formulier publiceren naar een SharePoint-bibliotheek, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Klik op Bestand.

 2. Klik op Publiceren.

 3. Klik op SharePoint-Server.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Voer het webadres van de SharePoint-site in het tekstvak.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik op Volgende.

 2. Selecteer het publiceren van het formulier. Voor de meeste scenario's, selecteert u de Formulierbibliotheek. Zie het gedeelte geavanceerde concepten voor meer informatie over de opties voor Site-inhoudstype of door beheerder goedgekeurde formuliersjabloon .

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik op Volgende.

 2. Klik op een bestaande formulierbibliotheek voor de InfoPath-formulier als een al is gemaakt of klik op een nieuwe formulierbibliotheek maken om een nieuwe record maken.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik op Volgende.

 2. Als u een nieuwe SharePoint-bibliotheek maken wilt, voert u de naam van de bibliotheek in het tekstvak naam en een beschrijving voor de bibliotheek in het vak Beschrijving .

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik op Volgende.

 2. Als u wilt gegevens uit uw formulier weergeven als een kolom in de formulierbibliotheek, gebruikt u promoveren van eigenschappen. Klik hiertoe op toevoegen, selecteer een gewenste veld en typ een naam voor de kolom in het vak kolomnaam .

 3. Als u een herhalend veld hebt geselecteerd, klikt u op een waarde in de lijst met functies om te bepalen hoe u het veld weergeeft in de formulierbibliotheek en klik vervolgens op OK.

Opmerking: U kunt kiezen of om de eerste waarde in het veld, de laatste waarde of een telling van alle exemplaren van het veld weer te geven, of naar alle waarden samengevoegd.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Herhaal stap 12 en 13 zo nodig voor elk veld dat in het formulier dat u wilt toevoegen als een SharePoint-kolom en klik vervolgens op volgende.

 2. Klik op Volgende.

 3. Klik op Publiceren.

Naar boven

Publiceren naar e-mailberichten

Als u wilt publiceren een InfoPath-formulier aan een lijst met e-mailadressen, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Klik op Bestand.

 2. Klik op Publiceren.

 3. Klik op E-mail.

 4. Als u het formulier nog niet hebt opgeslagen, klikt u op OK als het formulier wilt opslaan.

 5. Typ een naam voor het formulier in het tekstvak naam van de formuliersjabloon en klik vervolgens op volgende.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Als u wilt gegevens uit uw formulier weergeven als een kolom in een InfoPath-formuliermap item, gebruikt u promoveren van eigenschappen. Klik op toevoegen, klik hiertoe en selecteer een gewenste veld en typ een naam voor de kolom in het vak kolomnaam .

 2. Als u een herhalend veld hebt geselecteerd, klikt u op een waarde in de lijst met functies om te bepalen hoe u het veld weergeeft in de formulierbibliotheek en klik vervolgens op OK.

Opmerking: U kunt kiezen of om de eerste waarde in het veld, de laatste waarde of een telling van alle exemplaren van het veld weer te geven, of naar alle waarden samengevoegd.

 1. Herhaal stap 6 en 7 zo nodig voor elk veld dat in het formulier dat u wilt toevoegen als een kolom in Outlook en klik vervolgens op volgende.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik op publiceren wanneer u bent klaar om het formulier als een e-mailbericht te openen.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Voer de namen van geadresseerden in de vakken aan, Ccen Bcc .

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Pas de inhoud van het veld onderwerp .

 2. Het tekstvak Inleiding biedt een centrale plaats voor formulier-instructies en een beschrijving voor gebruikers op waarom ze het formulier hebt ontvangen.

 3. Klik op Verzenden.

Naar boven

Publiceren naar een netwerklocatie

Als u wilt publiceren een InfoPath-formulier met een UNC of niet-SharePoint-server in het netwerk, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Klik op Bestand

 2. Klik op Publiceren.

 3. Klik op netwerklocatie.

 4. Voer het gewenste pad en de bestandsnaam van het formulier in het eerste tekstvak.

  Opmerking: Dit kan een locatie op de harde schijf of een bestandsshare, zoals \\private\example\exampleform.xsnzijn. Dit is mogelijk ook een locatie op uw computer, die er als volgt: C:\examplefolder\exampleform.xsn.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Voer de naam van de sjabloon in de tekst van de naam van de formuliersjabloon en klik vervolgens op volgende.

Opmerking: De naam van het formulier, die wordt gebruikt om aan te geven van het formulier wanneer u wordt bijgewerkt of opnieuw publiceren, is ook zichtbaar voor gebruikers wanneer ze Vul het formulier.

 1. Voer een gebruiker toegankelijk pad en de bestandsnaam in het tekstvak.

Opmerking: In de meeste gevallen, de locatie publiceren en het alternatieve moet pad hetzelfde. In andere gevallen, zoals als het bestand is opgeslagen op de schijf C, niet zou. Bijvoorbeeld als u het formulier op C:\examplefolder\exampleform.xsnhebt opgeslagen, kan klikt u vervolgens het pad naar toegankelijke eruit \\mycomputer\examplepath\exampleform.xsn. Als het pad van het vorige een gebruiker toegankelijke pad, zoals \\private\example\form\exampleform.xsn is, en zowel u als gebruikers deze kunnen openen, klikt u vervolgens moet geen actie worden ondernomen voor deze stap.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik nogmaals op volgende .

 2. Klik op Publiceren.

Naar boven

Geavanceerde concepten

Site-inhoudstype

Een inhoudstype definieert een formuliersjabloon, een reeks kolommen en instellingen voor documentbeheer op de server, zoals werkstroom of beleidsinstellingen.

Door inhoudstypen te maken, kunt u formuliersjablonen en instellingen voor een hele site opnieuw door een formuliersjabloon als een site-inhoudstype te publiceren. Wanneer u het inhoudstype bijwerkt, wordt uw wijziging wordt automatisch toegepast waar dat inhoudstype wordt gebruikt.

U kunt één inhoudstype toewijzen aan meerdere bibliotheken op een site of meerdere inhoudstypen toewijzen aan één bibliotheek. U kunt bijvoorbeeld een inhoudstype voor statusrapporten toevoegen aan alle bibliotheken die worden gebruikt door de afdeling verkoop in uw bedrijf, zodat elke verkoopteam is verzamelen en rapporteren van hetzelfde type informatie te beheren. U kunt ook Stel dat uw afdeling verschillende formuliersjablonen voor reisaanvraag, reis rapport en onkostendeclaraties gebruikt. U kunt de drie formuliersjablonen als site-inhoudstypen publiceren en deze toevoegen aan één bibliotheek wordt gebruikt voor het team betrekking hebben op reizen informatie op te slaan. Wanneer personen een nieuw formulier in de bibliotheek maakt, kan de gebruiker kiezen welke van deze formuliersjablonen die ze willen gebruiken.

Sandbox-Code in InfoPath-formulieren

Met InfoPath 2010, kunt u formulieren voor formulierbibliotheken, met code, rechtstreeks vanuit InfoPath Designer publiceren zo lang maken als het formulier niet een volledig vertrouwd formulier is en werkt u beheerder van een siteverzameling met behulp van de Sandboxed Code-service in SharePoint. Formulieren met sandboxed code publiceren, worden dezelfde stappen gebruikt als een formulier publiceren naar een formulierbibliotheek of als een site-inhoudstype.

Door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen (volledig vertrouwen formulieren)

Door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen beschikbaar zijn voor een siteverzameling op de SharePoint-site en code waarvoor volledig vertrouwen kunnen bevatten. Ze zijn afzonderlijk geverifieerd, die zijn geüpload en geactiveerd door de beheerder van een SharePoint-site. Door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen worden bijgehouden in een speciale documentbibliotheek die alleen door beheerders kan worden geopend. Voor informatie over door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen, gebruikt u verwijzen naar de volgende koppelingen:

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×