Een formulier publiceren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u klaar bent met het ontwerpen van een formuliersjabloon, dient u deze te publiceren zodat gebruikers formulieren kunnen invullen op basis van de formuliersjabloon. Gebruikers dienen toegang te hebben tot de locatie waar het formulier is gepubliceerd. Dit onderwerp beschreef de verschillende opties voor het publiceren van een InfoPath 2010-formulier.

In dit artikel

Publiceren versus opslaan

Opties voor publiceren

SharePoint-bibliotheek of -lijst?

Naar een SharePoint-bibliotheek publiceren

Naar een e-mailadres

Naar een netwerklocatie publiceren

Geavanceerde concepten

Site-inhoudstype

Sandboxed-Code in InfoPath-formulieren

Door beheerder goedgekeurde formuliersjabloon (volledig vertrouwde formulieren)

Publiceren versus opslaan

Het publiceren van een formuliersjabloon is niet hetzelfde als het opslaan van een formuliersjabloon. Wanneer een formuliersjabloon wordt opgeslagen, bewaart u daarmee uw werkzaamheden, net als bij het opslaan van een bestand op uw computer. Het publicatieproces wijzigt de formuliersjabloon voor distributie door het toevoegen van de secties publicatielocatie en verwerkingsinstructies, zodat gebruikers formulieren kunnen openen die op deze formuliersjabloon zijn gebaseerd. De verwerkingsinstructies zorgen ervoor dat formulieren die gebaseerd zijn op deze formuliersjabloon automatisch worden bijgewerkt als u na publicatie wijzigingen aan de formuliersjabloon doorvoert.

Naar boven

Opties voor publiceren

Er zijn een aantal verschillende manieren waarop u uw InfoPath-formulieren kunt publiceren. Om een formulier te publiceren, klikt u op het tabblad Bestand, en vervolgens klikt u op Publiceren waarbij u de volgende opties geboden worden:

 • Snel publiceren    Formulier naar huidige locatie publiceren

Als u een formulier dat al is gepubliceerd bijwerkt, of als u een SharePoint-lijst of werkstroomformulier voor het eerst publiceert, kunt u snel publiceren gebruiken om het formulier te publiceren zonder aan te geven hoe en waar dit wordt gepubliceerd. Als u klikt op Snel publiceren,wordt het formulier door InfoPath 2010 automatisch opnieuw gepubliceerd of gepubliceerd naar de vorige of de opgegeven locatie.

Opmerking :  Als er geen publicatielocatie wordt opgegeven, is Snel publiceren uitgeschakeld.

 • SharePoint Server    Formulier naar een SharePoint-bibliotheek publiceren

Als u een InfoPath-formulier naar SharePoint wilt publiceren, zodat gebruikers dit in een webbrowser of in InfoPath Filler kunnen invullen, kunt u het naar een SharePoint-bibliotheek publiceren. Gebruikers hebben dan online toegang tot het formulier, kunnen het invullen, en de resultaten als een InfoPath-document opslaan in de bibliotheek.

 • E-mail    Formulier naar een lijst met e-mailadressen publiceren

U kunt een nieuw e-mailbericht maken dat een InfoPath-formulier bevat. Deze optie is handig wanneer de geadresseerden geen toegang tot een SharePoint-site hebben.

Opmerking :  InfoPath Filler is vereist voor formulieren die zijn gepubliceerd in e-mailberichten.

 • Netwerklocatie    Formulier publiceren naar een netwerklocatie of bestandsshare

Hiermee publiceert u het formulier naar een netwerklocatie of bestandsshare waarmee de gebruikers naar de share kunnen navigeren (zoals //MyShare/Path/FormLocation) en het formulier kunnen invullen in InfoPath Filler.

Opmerking :  InfoPath Filler is vereist voor formulieren die zijn gepubliceerd naar een netwerklocatie.

SharePoint-bibliotheek of -lijst?

In vorige versies van InfoPath kon u een formulier publiceren naar een SharePoint-bibliotheek en wanneer gebruikers het formulier invulden, werden hun antwoorden als documenten in die bibliotheek opgeslagen. Hoewel u dit nog steeds kunt doen, kunt u InfoPath 2010 nu gebruiken om het formulier dat gebruikt werd om items aan te maken, te lezen en te bewerken in een SharePoint-lijst aan te passen, zodat antwoorden als items in de lijst worden opgeslagen. Hiertoe klikt u in SharePoint op Formulier aanpassen, of maakt u een nieuwe SharePoint-lijst aan vanuit InfoPath.

Er zitten een aantal duidelijke voordelen aan het gebruik van een SharePoint-lijst in plaats van een documentbibliotheek:

 • U kunt de antwoorden op dezelfde manier beheren als u dat met alle items in een SharePoint-lijst doet.

 • U hoeft, als u het formulier publiceert, niet te aan te geven hoe u verbinding maakt met de SharePoint-server, omdat dit automatisch gebeurt.

 • Wanneer u klaar bent met het formulier voor een lijst, hoeft u alleen te klikken op Snel publiceren om het formulier te publiceren.

Naar boven

Naar een SharePoint-bibliotheek publiceren

Als u een InfoPath-formulier naar een SharePoint-bibliotheek wilt publiceren, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Klik op Bestand.

 2. Klik op Publiceren.

 3. Klik op SharePoint Server.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Voer het webadres van de SharePoint-site in het tekstvak in.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik op Volgende

 2. Selecteer hoe u het formulier wilt publiceren. Voor de meeste scenario's, selecteert u Formulierbibliotheek. Voor meer informatie met betrekking tot de opties Site-inhoudstype of Door beheerder goedgekeurde formuliersjabloon, gaat u naar de sectie Geavanceerde concepten.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik op Volgende

 2. Klik op een bestaande formulierbibliotheek voor het InfoPath-formulier als die al is gemaakt of klik op Maak een nieuwe formulierbibliotheek aan om een nieuwe aan te maken.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik op Volgende

 2. Als u een nieuwe SharePoint-bibliotheek aanmaakt, voert u de naam van de bibliotheek in het tekstvak Naam in met een beschrijving voor de bibliotheek in het tekstvak Beschrijving.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik op Volgende

 2. Om gegevens van uw formulier als een kolom in de formulierbibliotheek weer te geven, maakt u gebruik van eigenschappenbevordering. U doet dit door te klikken op Toevoegen. Vervolgens selecteert u een gewenste veld en typt een naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

 3. Als u een herhalend veld hebt geselecteerd, klikt u op een waarde in de lijst Functie om te bepalen hoe het veld wordt weergeven in de formulierbibliotheek en vervolgens klikt u op OK.

Opmerking : U kunt kiezen om ofwel de eerste waarde in het veld , de laatste waarde of een aantal van alle exemplaren van het veld weer te geven, of om alle waarden samen te voegen.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Herhaal de stappen 12 en 13, indien nodig, voor elk veld in het formulier dat u als een SharePoint-kolom wilt toevoegen, en klik vervolgens op Volgende.

 2. Klik op Volgende.

 3. Klik op Publiceren.

Naar boven

Naar een e-mailadres publiceren

Als u een InfoPath-formulier naar een lijst met e-mailgeadresseerden wilt publiceren, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Klik op Bestand.

 2. Klik op Publiceren.

 3. Klik op E-mailadres.

 4. Als u het formulier nog niet hebt opgeslagen, klikt u op OK om het formulier op te slaan.

 5. Voer een naam voor het formulier in het tekstvak Naam van de formuliersjabloon en klik vervolgens op Volgende.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Om gegevens van uw formulier als een kolom in een InfoPath-formulier-itemmap weer te geven, maakt u gebruik van eigenschappenbevordering. U doet dit door te klikken op Toevoegen, u selecteert vervolgens een gewenste veld en typt een naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

 2. Als u een herhalend veld hebt geselecteerd, klikt u op een waarde in de lijst Functie om te bepalen hoe het veld wordt weergeven in de formulierbibliotheek en vervolgens klikt u op OK.

Opmerking : U kunt kiezen om ofwel de eerste waarde in het veld , de laatste waarde of een aantal van alle exemplaren van het veld weer te geven, of om alle waarden samen te voegen.

 1. Herhaal de stappen 6 en 7, indien nodig, voor elk veld in het formulier dat u als een kolom in Outlook wilt toevoegen, en klik vervolgens op Volgende.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik op Publiceren wanneer u klaar bent om het formulier als een e-mailbericht te openen.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Geef de geadresseerden op in de vakken Aan, CC en BCC.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Aanpassen van de inhoud van het veld Onderwerp.

 2. Het tekstvak Inleiding biedt plaats aan formulierinstructies en een uitleg voor de gebruikers over waarom ze het formulier hebben ontvangen.

 3. Klik op Verzenden.

Naar boven

Naar een netwerklocatie publiceren

Als u een InfoPath-formulier naar een UNC- of niet-SharePoint-server op het netwerk wilt publiceren, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Klik op Bestand

 2. Klik op Publiceren.

 3. Klik op Netwerklocatie.

 4. Voer het gewenste pad en de bestandsnaam van het formulier in het eerste tekstvak in.

  Opmerking :  Dit kan een locatie op uw harde schijf zijn of een bestandsshare, zoals \\private\example\exampleform.xsn. Dit kan ook een locatie op uw computer zijn, die er als volgt uitziet: C:\examplefolder\exampleform.xsn.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Voer de naam van de sjabloon in het vak Naam van de formuliersjabloon in en klik op Volgende.

Opmerking :  De formuliernaam, die wordt gebruikt om het formulier te identificeren als u het bijwerkt of opnieuw publiceert, is ook zichtbaar voor gebruikers als zij het formulier invullen.

 1. Voer een voor gebruikers toegankelijk pad en bestandsnaam in het tekstvak in.

Opmerking :  In de meeste gevallen zullen de publicatielocatie en het alternatieve access-pad hetzelfde zijn. In andere gevallen, zoals wanneer het bestand is opgeslagen op station C, is dit niet het geval. Als u het formulier bijvoorbeeld hebt opgeslagen naar C:\examplefolder\exampleform.xsn, dan kan het voor de gebruiker toegankelijke pad er als volgt uitzien \\mycomputer\examplepath\exampleform.xsn. Als het vorige pad een voor gebruikers toegankelijk pad was, zoals \\private\example\form\exampleform.xsn, en zowel u als gebruikers hier toegang toe hebben, is er geen actie vereist voor deze stap.

InfoPath 2010 - Een formulier publiceren

 1. Klik nogmaals op Volgende.

 2. Klik op Publiceren.

Naar boven

Geavanceerde concepten

Site-inhoudstype

Een inhoudstype definieert een formuliersjabloon, een verzameling kolommen en instellingen voor documentbeheer op de server, zoals workflow- of beleidsinstellingen.

Door inhoudstypen te maken, kunt u formuliersjablonen en instellingen opnieuw gebruiken in een siteverzameling door een formuliersjabloon te publiceren als een site-inhoudstype. Wanneer u het inhoudstype bijwerkt, wordt uw wijziging automatisch toegepast op alle locaties waar dat inhoudstype wordt gebruikt.

U kunt één inhoudstype aan verschillende bibliotheken in een siteverzameling toewijzen of meerdere inhoudstypen aan één bibliotheek toewijzen. U kunt bijvoorbeeld een inhoudstype voor statusrapporten toevoegen aan alle bibliotheken die door de verkoopafdeling in uw bedrijf worden gebruikt, zodat elk verkoopteam hetzelfde type informatie verzamelt en aan het management rapporteert. Maar stel nu dat in uw afdeling verschillende formuliersjablonen worden gebruikt voor reisaanvragen, reisrapporten en onkostendeclaraties. U kunt de drie formuliersjablonen in dat geval als site-inhoudstypen publiceren en aan één bibliotheek toevoegen die bestemd is voor de opslag van alle informatie over de reizen van het team. Wanneer een nieuw formulier met behulp van de bibliotheek wordt gemaakt, kan de gebruiker kiezen welke van deze formuliersjablonen gewenst is.

Sandboxed-Code in InfoPath-formulieren

Met InfoPath 2010 kunt u formulierbibliotheekformulieren, met code, rechtstreeks vanuit de InfoPath Designer publiceren zolang het formulier nog niet een volledig vertrouwd formulier is en u beheerder van een siteverzameling bent door gebruik te maken van de Sandboxed Code-service in SharePoint. Voor het publiceren van formulieren met een sandboxed-code wordt gebruik gemaakt van hetzelfde proces als voor het publiceren van een formulier naar een formulierbibliotheek of als een site-inhoudstype.

Door beheerder goedgekeurde formuliersjabloon (volledig vertrouwde formulieren)

Door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen zijn beschikbaar voor elke siteverzameling op de SharePoint-site en kunnen codes bevatten die volledig vertrouwen vereisen. Ze worden afzonderlijk geverifieerd, geüpload en geactiveerd door een beheerder van een SharePoint-site. Door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen worden bijgehouden in een speciale documentbibliotheek die alleen toegankelijk is voor beheerders. Voor informatie over door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen, verwijzen we naar de volgende koppelingen:

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×