Een formulier ontwerpen voor samenvoegingen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met het samenvoegen van formulieren, kunnen gebruikers gegevens uit meerdere verschillende formulieren samenvoegen in één formulier. Dit is handig wanneer uw gebruikers wilt vergelijken of samenvatten van gegevens uit verschillende gerelateerde formulieren. Het kan bijvoorbeeld handig voor een manager waarvan team wekelijkse statusrapporten vult naar gegevens uit de formulieren samenvoegen in een rapport voor haar directeur zijn.

In dit artikel

Manieren dat gebruikers kunnen worden gebruikt voor het samenvoegen van formulieren

Ontwerpoverwegingen

Acties voor velden en groepen samenvoegen

Aangepaste samenvoeginstellingen voor besturingselementen definiëren

Manieren dat gebruikers kunnen worden gebruikt voor het samenvoegen van formulieren

De locatie van een formulier wordt bepaald hoe een gebruiker kan dit exemplaar samenvoegen met andere vormen. De volgende lijst worden de verschillende locaties waar de Microsoft Office InfoPath-formulieren kunnen worden opgeslagen en hoe gebruikers formulieren die zijn opgeslagen in deze locaties kunnen samenvoegen beschreven:

 • Lokale harde schijf bevindt of een netwerklocatie    Een gebruiker moet eerst een formulier openen in InfoPath. Dit formulier is het doelformulier genoemd omdat dit het formulier waarin de andere vormen worden samengevoegd. De gebruiker klikt u vervolgens op Formulieren samenvoegen in het menu bestand , en selecteert u aanvullende formulieren, bronformulieren genoemd, cel wilt samenvoegen met de doel-formulier.

  Opmerking: U kunt ook een nieuw, leeg formulier openen en vervolgens dezelfde procedure gebruiken om samen te voegen het lege formulier met aanvullende formulieren die zijn gebaseerd op dezelfde formuliersjabloon.

 • Documentbibliotheek op een SharePoint-site    Formulieren kunnen worden opgeslagen in een documentbibliotheek op een site Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007of Microsoft Office Forms Server 2007 . Een gebruiker kan in het menu Beeld in de documentbibliotheek waar de formulieren worden opgeslagen, selecteer de Documenten samenvoegen weergave en selecteer vervolgens de formulieren die ze wil samenvoegen. Bij het samenvoegen van formulieren op deze manier, is het niet nodig voor een gebruiker eerst een doelformulier openen, zoals wordt beschreven in het vorige voorbeeld.

  Opmerking: Wanneer u een voor browsers compatibele formuliersjabloonontwerpt, kunnen gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon via een webbrowser invullen. De procedure voor het samenvoegen van formulieren in een SharePoint-bibliotheek die zijn gebaseerd op browsercompatibele formuliersjablonen is hetzelfde als het samenvoegen van formulieren die gebruikers openen en invullen in InfoPath.

 • InfoPath-e-mailformulieren in Microsoft Office Outlook 2007    Een gebruiker kan meerdere formulieren vanuit Office Outlook 2007 samenvoegen door ze te selecteren in de weergave van de map waar de formulieren worden opgeslagen en vervolgens te klikken op Formulieren samenvoegen in het menu Acties .

Opmerking: Wanneer gebruikers formulieren samenvoegen, worden de oorspronkelijke formulieren niet verwijderd. De gegevens uit de samengevoegde formulieren wordt toegevoegd aan het doelformulier. Het wordt aanbevolen dat gebruikers het doelformulier voor het met de samengevoegde gegevens opslaan als een nieuw formulier niet te overschrijven de gegevens in de oorspronkelijke vorm.

Naar boven

Ontwerpoverwegingen

Nu dat u bekend met de manier waarop gebruikers op basis van de locatie van een formulier formulieren samenvoegen bent kunnen, is het belangrijk om te weten hoe u bepaalde besturingselementen ter ondersteuning van samenvoegen kunt inschakelen, en hoe gegevens van individuele velden worden gecombineerd wanneer formulieren worden samengevoegd. Deze informatie, samen met een begrip van de manier waarop uw gebruikers wilt gebruiken van de samengevoegde gegevens, is een belangrijk onderdeel van het maken van formuliersjablonen die gebruikers kunnen kunt eenvoudig formulieren samenvoegen.

Wanneer u een besturingselement aan een formuliersjabloon toevoegt, het afhankelijk is van een veld of groep in de formuliersjabloon gegevensbron. Als u een nieuwe ontwerpt, lege formuliersjabloon, de gegevensbron is voor u gemaakt wanneer u besturingselementen toevoegt. Als u een formuliersjabloon ontwerpen die is gebaseerd op een externe gegevensbron, zoals een XML-Schema of een webservice, moeten de besturingselementen die u aan de formuliersjabloon toevoegt zijn gekoppeld aan velden of groepen in de gegevensbron.

Wanneer u samenvoeginstellingen voor een besturingselement inschakelt, schakelt u daadwerkelijk samenvoeginstellingen voor het veld of groep waarvan het besturingselement afhankelijk is. De samenvoeginstellingen varieert afhankelijk van het veld of groep en het gegevenstype. Bepaalde soorten velden of groepen bieden geen ondersteuning voor het samenvoegen.

Stel dat u een formuliersjabloon voor onkostendeclaraties met een tekstvakbesturingselement is gebonden aan een niet-herhalend veld in de gegevensbron die u gebruikt het tekstgegevenstype ontworpen om beter te begrijpen hoe het samenvoegen van formulieren werkt. In dit veld wordt gebruikt voor het opslaan van elke gebruiker zakelijke reden voor de opgenomen uitgaven. In dit voorbeeld we het veld doel bellen en afhankelijk van het tekstvak met het label Bedrijfsdoelstellingen toe.

Stel dat drie gebruikers, Bob Kelly, klik zo en Judy Lew, op basis van de formuliersjabloon formulieren invullen. In het veld Bedrijfsdoelstellingen Stefan typt telefonische vergaderingen klik typt Bezoek aan klantJacolien Zakenreistypt. Omdat tekstvakbesturingselementen met het tekstgegevenstype het samenvoegen van gegevens al dan niet standaard niet ondersteunen, een manager die deze onkostendeclaraties samengevoegd ziet alleen een bepaalde tekenreeks in het veld Bedrijfsdoelstellingen , de waarde die al is opgenomen in de doel-formulier. Zo is, bijvoorbeeld als de Jacolien formulier het doelformulier is, alleen de waarde die Jacolien ingevoerd wordt weergegeven in het samengevoegde formulier voor dit veld.

De samenvoeginstellingen voor het veld of groep die een besturingselement afhankelijk is van aanpast, kunnen gebruikers van dat veld of groep van gegevens uit meerdere formulieren samenvoegen. In dit voorbeeld kunt u de samenvoeginstellingen voor het tekstvakeBedrijven Purposaanpassen zodat gebruikers kunnen gegevens uit de formulieren met dat veld samenvoegen. U kunt de samenvoeginstellingen verder aanpassen doordat een scheidingsteken die moet worden tussen elke samengevoegde waarde wordt weergegeven. Een scheidingsteken kan zijn een spatie, een komma, een puntkomma, een verticale lijn, een regeleinde, een alinea-einde of de opmaak onderstrepen. Bijvoorbeeld als Stefan telefonische vergadering in het veld Bedrijfsdoelstellingen , wordt Klik typt Bezoek aan klant, Jacolien Zakenreistypt en u inschakelen voor dat veld samenvoegen en een komma als scheidingsteken, geef de resulterende samengevoegde gegevens weergeven als zakenreis, gaat u naar klant, telefonische vergadering (als de Jacolien formulier het doelformulier is).

Opmerking: Een spatie wordt automatisch toegevoegd na de komma en een puntkomma scheidingstekens.

Bij het toevoegen van dat een scheidingsteken voor kunt onderscheid gemaakt tussen specifieke waarden, kunt u verder aanpassen hoe gegevens worden samengevoegd met het toevoegen van een uniek voorvoegsel aan elke waarde die deel van een veld of groep uitmaakt. Als u een voorvoegsel toevoegt, kunt u selecteert u de waarde uit een ander veld of voer een functie die u wilt gebruiken als een voorvoegsel. Een voorvoegsel toe te voegen, kunt uw gebruikers de bron van de oorspronkelijke gegevens identificeren. Bijvoorbeeld, kunt u de naam van de persoon die een formulier is ingevuld inschakelen, een waarde die is ingevoerd in een ander veld, worden weergegeven als een voorvoegsel voor een waarde in een ander veld. Vervolgens wanneer meerdere formulieren worden samengevoegd, de waarden uit de bronformulier samengevoegde waarden worden weergegeven en deze waarden worden id's hebben.

Bijvoorbeeld als u een veld waarin de naam van een gebruiker worden opgeslagen als het voorvoegsel identificeren en maken van een functie samenvoegen die door een dubbele punt toegevoegd na elk exemplaar van die waarde, kunnen gebruikers gemakkelijk zien wie een waarde hebt ingevoerd, zelfs nadat u meerdere formulieren worden samengevoegd. In dit voorbeeld dat als Judy Lew van formulier het doel-formulier is, de resulterende voorvoegsels gegevens worden weergegeven als Zakenreis, Klik zo: klant bezoekt, Bob Kelly: telefonische.

Notities: 

 • Het voorvoegsel niet wordt toegevoegd aan het doelformulier, Judy Lew van formulier, in dit geval, om te voorkomen dat de toevoeging van overtollige voorvoegsels als de samengevoegde gegevens worden opgeslagen in de vorm en klikt u vervolgens het formulier opnieuw is samengevoegd.

 • Wanneer een gebruiker InfoPath-formulieren die op een harde schijf of een netwerklocatie, een SharePoint-site of e-mailformulieren van InfoPath in Office Outlook 2007, de resulterende samengevoegde gegevens bevinden zich samenvoegt weergegeven in omgekeerde volgorde uit de volgorde dat de formulieren zijn geselecteerd. Bijvoorbeeld als een gebruiker selecteert drie formulieren, beginnend met van Stefan, klikt u vervolgens dat van Jacolien en nieuwsgierig worden geselecteerd, in de resulterende vorm die de samengevoegde gegevens bevat, nieuwsgierig gegevens worden weergegeven eerst, gevolgd door Jacolien van gegevens en vervolgens van Stefan.

 • Naast het van samenvoeginstellingen voor afzonderlijke besturingselementen aanpassen, kunt u ook voor de hele formuliersjabloon om te voorkomen dat gebruikers samenvoegen van formulieren die zijn gebaseerd op het samenvoegen van formulieren uitschakelen. Wanneer u het samenvoegen van formulieren uitschakelt, gebruikers die het formulier invullen geen toegang tot de opdracht Formulieren samenvoegen in het menu bestand .

 • Om ervoor te zorgen dat uw formulier sjabloon correct is geconfigureerd naar andere formulieren samenvoegen, test u dit door de formuliersjabloon publiceren en vervolgens te maken en opslaan van ten minste vijf formulieren op basis van de formuliersjabloon met voorbeeldgegevens. Na het opslaan van de formulieren, de formuliersjabloon openen in de ontwerpmodus en klik vervolgens op voorbeeld op de werkbalk standaard ... In de voorbeeldweergave, moet u uw voorbeeldformulieren samenvoegen. Als de formulieren correct samenvoegen, kunt u de formuliersjabloon publiceren en uw gebruikers om formulieren op basis van de formuliersjabloon te maken.

 • Geef gebruikers met een procedure voor het samenvoegen van formulieren. Wanneer u de formuliersjabloon voor het samenvoegen van testen, kunt u deze procedure ontwikkelen.

Naar boven

Acties voor velden en groepen samenvoegen

De volgende samenvoegbewerkingen uit variëren, afhankelijk van het gegevenstype van het veld of groep.

Als u samenvoeginstellingen voor elk gewenst type veld of groep configureert, kunt u negeert de waarden in de bronformulieren en blijven de waarden in de doel-vorm of een instelling voor aangepaste samenvoegen kiezen. De volgende tabel beschrijft de aangepaste samenvoeginstellingen voor elk type veld of groep.

Type veld of groep

Beschikbare samenvoeginstellingen

Voorbeelden van besturingselementen die kunnen worden gekoppeld aan dit veldtype

Niet-herhalend veld

 • De waarde in de doel-formulier met de waarden uit de bronformulieren combineren

  • Lege velden negeren

  • Een scheidingsteken tussen items toevoegen

  • Een voorvoegsel toevoegen aan elk item

 • Tekstvak

 • Vervolgkeuzelijst

 • Keuzelijst met invoervak

Herhalend veld

 • De waarden uit de bronformulieren invoegen voor of na de waarde in de doel-formulier

  • Lege velden verwijderen

 • Lijst met opsommingstekens

 • Genummerde lijst

 • Gewone lijst

 • Een keuzelijst met meervoudige selectie

Niet-herhalende XHTML-veld

 • De waarde in de doel-formulier met de waarden uit de bronformulieren combineren

  • Lege velden negeren

  • Een scheidingsteken tussen items toevoegen

  • Een voorvoegsel toevoegen aan elk item en maak de voorvoegseltekst

RTF-vak

Herhalend XHTML-veld

 • De waarden uit de bronformulieren invoegen voor of na de waarde in de doel-formulier

  • Lege velden verwijderen

 • Lijst met opsommingstekens

 • Genummerde lijst

 • Gewone lijst

 • Herhalende tabel

Kenmerkveld

 • Vervang de waarde in de doel-formulier met de waarde uit de bronformulier

  Als een gebruiker meerdere formulieren selecteert, is de waarde van het laatste formulier dat de gebruiker selecteert, is de waarde die in de doel-formulier behouden wel. Als een gebruiker selecteert drie formulieren, bijvoorbeeld selecteert beginnen met van Stefan, vervolgens van Jacolien en klik vervolgens nieuwsgierig, de gegevens uit het kenmerkveld dat zich in nieuwsgierig formulier wordt vervangen door de oorspronkelijke waarde in de doel-formulier.

  Opmerking: Afhankelijk van het besturingssysteem van de persoon die worden samengevoegd formulieren kan verschillen van de bewaarde waarde.

 • De waarde in de doel-formulier met de waarden uit de bronformulieren combineren

  • Lege velden negeren

  • Een scheidingsteken tussen items toevoegen

  • Een voorvoegsel toevoegen aan elk item

Een besturingselement kan een veldtype kenmerk hebben.

Niet-herhalende groep

 • De waarde in de doel-formulier met de waarden uit de bronformulieren combineren

 • Sectie

 • Optionele sectie

Herhalende groep

 • De waarden uit de bronformulieren invoegen voor of na de waarde in de doel-formulier

  • Lege velden verwijderen

 • Lijst met opsommingstekens

 • Genummerde lijst

 • Gewone lijst

 • Een keuzelijst met meervoudige selectie

 • Herhalende tabel

Naar boven

Aangepaste samenvoeginstellingen voor besturingselementen definiëren

Gebruik de procedures in dit gedeelte aangepaste samenvoeginstellingen voor standaard- en herhalende besturingselementen definiëren.

Opmerking: Wanneer u samenvoeginstellingen voor een besturingselement inschakelt, schakelt u daadwerkelijk samenvoeginstellingen voor het veld of groep waarvan het besturingselement afhankelijk is. De samenvoeginstellingen varieert afhankelijk van het veld of groep en het gegevenstype. Bepaalde soorten velden of groepen bieden geen ondersteuning voor het samenvoegen. U kunt ook samenvoeginstellingen wijzigen door de eigenschappen voor een veld of groep in de gegevensbron te bewerken. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op een veld of groep in het taakvenster Gegevensbron , klikt u op Eigenschappen in het snelmenu te openen en klik vervolgens op het tabblad regels en samenvoegen op Samenvoegen instellingen.

Standaardbesturingselementen zijn de besturingselementen die u meestal koppelen verzamelen en informatie weergeven. Deze besturingselementen zijn tekstvakken, keuzelijsten, selectievakjes en knoppen. Herhalende en optionele besturingselementen bevatten besturingselementen, herhalende tabellen, herhalende secties en optionele secties. Deze besturingselementen kunnen gebruikers om in te voegen lijstitems, rijen, record sets en optionele informatie bij het invullen van een formulier. Bijvoorbeeld in een formuliersjabloon onkosten, kunt u een herhalende tabel toe te staan dat gebruikers toe te voegen zoveel rijen als ze nodig hebben om hun specifieke aantal onkosten items te voeren.

Notities: 

 • Sommige besturingselementen zijn gekoppeld aan velden die niet worden samengevoegd. Bijvoorbeeld: waarden in datumkiezers of het selectievakje besturingselementen kunnen niet worden samengevoegd omdat het type gegevens dat ze bevatten kan niet worden samengevoegd. Besturingselementen met digitale handtekeningen kunnen nooit worden samengevoegd, omdat dit dus ongeldig de digitale handtekening.

 • Sommige besturingselementen bevatten aanvullende opties. Bij het aanpassen van de samenvoeginstellingen voor een uitgebreide tekstvakbesturingselement, kunt u bijvoorbeeld lettertype opmaakopties ook selecteren.

Aangepaste samenvoeginstellingen voor standaardbesturingselementen definiëren

Standaardbesturingselementen zijn tekstvakken, RTF-vakken en keuzelijsten met invoervak gebruiken. Zie de Acties voor velden en groepen samenvoegen in dit artikel voor meer informatie.

Opmerking: Besturingselementen die zijn toegevoegd in secties, dat wil zeggen onderliggende besturingselementen van bovenliggende besturingselementen, alleen ondersteund als deze is ingeschakeld voor het bovenliggende besturingselement samenvoegen.

 1. Dubbelklik op het besturingselement dat u wilt wijzigen.

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van besturingselement op het tabblad Geavanceerd .

 3. Klik op Samenvoegen instellingenonder formulieren samenvoegen.

 4. Klik onder actie voor dit veld, klikt u op de waarde in de doel-formulier met de waarden uit de bronformulieren combineren.

 5. Schakel het selectievakje lege cellen negeren-velden (aanbevolen) als u wilt uitsluiten van de velden die geen gegevens, onder opties combineren, bevatten.

 6. Kies in de lijst scheidt u elk item met een scheidingsteken die moet worden tussen de waarden in het besturingselement dat wordt weergegeven in de doel-formulier wordt weergegeven.

  Technische details

  Het toevoegen van een scheidingsteken voor kunt uw gebruikers helpen bepalen van de gebruiker die gegevens hebt ingevoerd bij het samenvoegen van gegevens uit meerdere formulieren. Bijvoorbeeld kiezen komma (",") voor een besturingselement voor een bepaalde tot gegevens uit dat besturingselement worden gescheiden door komma's leidt wanneer meerdere formulieren op basis van de formuliersjabloon worden samengevoegd.

 7. Als u wilt toevoegen in het besturingselement een voorvoegsel voor elke waarde die wordt weergegeven wanneer gebruikers formulieren op basis van deze formuliersjabloon afdrukken samenvoegt, schakel het selectievakje aanduiding voor elk item met en kiest u een item dat u wilt het voorvoegsel baseren.

  Werkwijze

  1. Klik op formule invoegen Afbeelding van knop .

  2. Voer een van de volgende opties in het dialoogvenster Formule invoegen :

   • Als u een veld in de formule, klikt u op veld of groep invoegen, klikt u op het veld dat u wilt gebruiken in het dialoogvenster veld of groep selecteren en klik vervolgens op OK.

   • Als u een functie in de formule, klik op Functie invoegen, selecteert u de functie die u wilt gebruiken in het dialoogvenster Functie invoegen en klik vervolgens op OK.

    Tip: Als de functie parameters vereist, selecteert u de functie in het dialoogvenster Functie invoegen , klik op OKen klik vervolgens in het vak van de formule in het dialoogvenster Functie invoegen , dubbelklikt u op de functie die u hebt toegevoegd en klikt u op een veld of groep. In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over functies.

   • Als u wilt een waarde of de wiskundige operator invoegen in de formule, typt u de waarde of het symbool voor de wiskundige bewerking in het vak formule .

  Bewerking

  Symbool

  Toevoegen

  +

  Aftrekken

  -

  Vermenigvuldigen

  *

  Delen

  /

  • Opmerking: Als de formule gebruikmaakt van de operator voor delen (/), zorg ervoor dat er een spatie voor en na de operator voor delen. Als deze operator heeft geen een spatie voor en na, InfoPath beschouwd "/" als een scheidingsteken voor XPath in plaats van als operator voor delen.

  • Klik op Formule controlerenom te controleren van de formule voor de juiste syntaxis, in het dialoogvenster Formule invoegen .

Aangepaste samenvoeginstellingen voor een standaardsectie definiëren

Standaard secties zijn containers voor andere besturingselementen. Secties kunnen elk van de besturingselementen in het taakvenster besturingselementen , waaronder andere secties bevatten. Zie de Acties voor velden en groepen samenvoegen in dit artikel voor meer informatie.

Opmerking: Besturingselementen die zijn toegevoegd in secties, dat wil zeggen onderliggende besturingselementen van bovenliggende besturingselementen, alleen ondersteund als deze is ingeschakeld voor het bovenliggende besturingselement samenvoegen.

 1. Dubbelklik op de sectie die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Eigenschappen van sectie .

 3. Klik op Samenvoegen instellingenonder formulieren samenvoegen.

 4. Klik onder actie voor deze groep, klikt u op de inhoud van de groepen in de bronsite en doelsites formulieren (standaard) combineren.

  Opmerking: De samenvoeginstellingen voor elk veld en de groep in deze groep bepaalt hoe de gegevens worden samengevoegd.

Aangepaste samenvoeginstellingen definiëren voor herhalende secties en besturingselementen

Besturingselementen voor repeterende opnemen herhalende secties, herhalende tabellen en lijsten met opsommingstekens. Zie de Acties voor velden en groepen samenvoegen in dit artikel voor meer informatie.

Opmerking: Besturingselementen die zijn toegevoegd in secties, dat wil zeggen onderliggende besturingselementen van bovenliggende besturingselementen, alleen ondersteund als deze is ingeschakeld voor het bovenliggende besturingselement samenvoegen.

 1. Dubbelklik op het besturingselement dat u wilt wijzigen.

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van besturingselement op het tabblad Geavanceerd .

 3. Klik op Samenvoegen instellingenonder formulieren samenvoegen.

 4. Klik onder actie voor deze herhalende groep, klikt u op de groepen uit de bronformulieren in de doelformulier (standaard) invoegen.

 5. Om te bepalen waar de groepen uit de bronformulieren worden weergegeven in het doelformulier, klikt u onder Opties voor invoegen, klikt u op na groepen in het doelformulier of voor groepen in de doel-formulier.

 6. Als u wilt verwijderen lege waarden uit de samengevoegde formulieren, schakel het selectievakje lege groepen (aanbevolen) verwijderen uit.

 7. Als u wilt combineren groepen waarvan u de besturingselementen dezelfde waarden bevatten, waardoor redundantie, schakel het selectievakje combineren groepen met dezelfde waarde van het veld en klik vervolgens op de knop naast de velden te vergelijken om te selecteren van de velden die u wilt combineren.

Aangepaste samenvoeginstellingen voor optionele secties definiëren

Optionele secties bevatten andere besturingselementen. Gebruikers kunnen invoegen of verwijderen van optionele secties bij het invullen van een formulier. Zie de Acties voor velden en groepen samenvoegen in dit artikel voor meer informatie.

Opmerking: Besturingselementen die zijn toegevoegd in secties, dat wil zeggen onderliggende besturingselementen van bovenliggende besturingselementen, alleen ondersteund als deze is ingeschakeld voor het bovenliggende besturingselement samenvoegen.

 1. Dubbelklik op het besturingselement dat u wilt wijzigen.

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van besturingselement op het tabblad Geavanceerd .

 3. Klik op Samenvoegen instellingenonder formulieren samenvoegen.

 4. Klik onder actie voor deze groep, klikt u op de inhoud van de groepen in de bronsite en doelsites formulieren (standaard) combineren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×