Een formulier ontwerpen om te reageren op een werkstroomstatus

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt Microsoft Office InfoPath-formulieren weer te geven van specifieke gegevens die overeenkomt met voor de huidige status van een werkstroom ontwerpen. U doen dit met het ontwerpen van een formuliersjabloon voor het gebruik van regels die een actie in de formulieren die op basis van de status van de werkstroom wordt gestart. Hiermee kan de processen waarmee gebruikers formulieren invullen stroomlijnen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u bij het ontwerpen van een formuliersjabloon voor onkostendeclaraties om verschillende weergaven van de formuliersjabloon, afhankelijk van de status van een gekoppeld goedkeuringswerkstroom automatisch weer te geven. Voordat de werkstroom wordt gestart, wordt het formulier bijvoorbeeld een uitgaven-weergave met een herhalende tabel waarin gebruikers uitgaven kunnen typen weergeven. Wanneer de werkstroomstatus In uitvoering, wordt de weergave van een overzicht van de kosten die hiermee de totale kosten in elke categorie wordt weergeven in het formulier. Als de werkstroomstatus voltooid is, wordt de weergave voltooid, waaronder de details van geschatte terugbetaling tijden weergeven in het formulier.

Als u wilt zorgen dat formulieren reageren op de werkstroomstatus, moet u taken uitvoeren op de Microsoft Office SharePoint Server 2007-site of Windows SharePoint Services 3.0-site, waar de formulieren zich bevinden, en in InfoPath. Op de SharePoint-site moet u een werkstroom en een site-inhoudstype maken, en in InfoPath moet u een gegevensverbinding aan een formuliersjabloon toevoegen, een regel maken en de formuliersjabloon publiceren.

Opmerking : In dit artikel wordt uitgegaan van een voorbeeldscenario waarin een formuliersjabloon wordt gepubliceerd als site-inhoudstype. U kunt een formuliersjabloon ook naar een gedeelde netwerklocatie publiceren of een nieuwe documentbibliotheek maken wanneer u een formuliersjabloon naar een SharePoint-site publiceert. Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over het publiceren van formuliersjablonen.

In dit artikel

Inleiding tot het gebruik van werkstromen met InfoPath-formulieren

Compatibiliteit

Voordat u begint

Stap 1: een goedkeuringswerkstroom toevoegen aan een bibliotheek

Stap 2: een gegevensverbinding toevoegen aan een formuliersjabloon

Stap 3: een regel toevoegen aan een formuliersjabloon om een bepaalde weergave te activeren

Stap 4: een formuliersjabloon publiceren als site-inhoudstype

Stap 5: een inhoudstype toevoegen aan een documentbibliotheek

Inleiding tot het gebruik van werkstromen met InfoPath-formulieren

Met behulp van werkstromen kunnen mensen aan documenten samenwerken en projecttaken beheren door specifieke bedrijfsprocessen te implementeren op documenten en items in een Microsoft Office SharePoint Server 2007-site of Windows SharePoint Services 3.0-site. Werkstromen helpen organisaties consistente bedrijfsprocessen aan te houden, en verbeteren tevens de efficiëntie en productiviteit van organisaties door de taken en stappen voor specifieke bedrijfsprocessen te beheren. Hierdoor kunnen degenen die deze taken uitvoeren, zich op het werk concentreren zonder zich zorgen te hoeven maken over het beheer van de werkstroom.

U kunt een InfoPath-formulier weer te geven van specifieke gegevens die overeenkomt met voor de huidige status van een werkstroom inschakelen. U doen dit met het ontwerpen van een formuliersjabloon voor het gebruik van regels die een actie in het formulier op basis van de status van de werkstroom wordt gestart. Hiermee kan de processen waarmee gebruikers formulieren invullen stroomlijnen. U kunt bijvoorbeeld een formulier aan een weergave alleen-lezen weergeven wanneer de status van een werkstroom voltooid is en kunnen daarom, de gegevens in het formulier niet mag worden gewijzigd inschakelen.

Werkstromen moeten worden toegevoegd aan een SharePoint-lijst, -bibliotheek of -inhoudstype om ze beschikbaar te maken voor gebruik op InfoPath-formuliersjablonen. Per sitetype zijn verschillende werkstromen beschikbaar. Bovendien kunnen aangepaste werkstromen voor sites zijn gemaakt met Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

In dit artikel wordt aan de hand van de werkstroom Goedkeuring geïllustreerd hoe werkstromen kunnen worden gebruikt met InfoPath-formuliersjablonen. De werkstroom Goedkeuring stuurt een InfoPath-formulier dat in een bibliotheek is opgeslagen, ter goedkeuring naar een groep personen. De werkstroom Goedkeuring is standaard aan het inhoudstype Document gekoppeld en is automatisch beschikbaar in document- of formulierbibliotheken.

Elke werkstroom is gedefinieerd door de verschillende statussen met beschrijvende namen, zoals In uitvoering. De namen voor statussen variëren op basis van het type werkstroom. Bijvoorbeeld: een goedkeuringswerkstroom, die beschikbaar zijn op servers met Microsoft Office SharePoint Server 2007 is, bevat een status voor In uitvoering, geannuleerden voltooid. De status van een werkstroom met drie statuswaarden, die beschikbaar is in Windows SharePoint Services 3.0 , kan worden gedefinieerd door de persoon die de werkstroom aan een bibliotheek of lijst toevoegt, terwijl andere werkstromen standaard statussen zoals de status van de In uitvoering eerder hebt genoteerd gebruiken. Hoewel de beschrijvende naam zichtbaar voor de gebruiker is, worden via programmacode Werkstroomstatussen aangegeven met numerieke waarden. Als u wilt een formuliersjabloon om te reageren op een specifieke Werkstroomstatus ontwerpen, weet u de numerieke waarde voor de werkstroomstatus die u wilt gebruiken. Dit komt doordat InfoPath de numerieke waarde van de werkstroom gebruikt een actie, zoals naar een andere weergave wordt gestart.

Zoals eerder vermeld, kunt u zorgen dat een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon specifieke gegevens weergeeft die corresponderen met de huidige status van een werkstroom. Hoewel in dit artikel wordt beschreven hoe u een formuliersjabloon voor een onkostendeclaratie automatisch een specifieke weergave laat presenteren afhankelijk van de werkstroomstatus, kunt u de werkstroom ook aanpassen door aanvullende acties toe te voegen. U kunt formulieren bijvoorbeeld zodanig ontwerpen dat ze in plaats van een specifieke weergave een dialoogvenster met instructies activeren. Verder kunt u in plaats van een goedkeuringswerkstroom de werkstroom met drie statuswaarden gebruiken.

Opmerking : Als u andere acties activeert dan in dit artikel worden beschreven, moet u mogelijk aanvullende stappen uitvoeren om te zorgen dat uw formuliersjabloon goed werkt met de werkstroom die u gebruikt.

Naar boven

Compatibiliteit

Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloon wilt maken, dient u er rekening mee te houden dat de documentactiebalk, die zichtbaar is bij het invullen van formulieren in Microsoft Office-documenten (met inbegrip van InfoPath-formulieren) niet zichtbaar is in browsercompatible formuliersjablonen die gebruikers in een webbrowser invullen. Toch is het mogelijk browserformulieren te gebruiken met werkstromen. Werkstroomdeelnemers kunnen de werkstroomstatus voor dergelijke formulieren wijzigen via de instellingen van de documentbibliotheek. Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over het wijzigen van werkstroominstellingen met SharePoint-sites.

Naar boven

Voordat u begint

Tref de volgende maatregelen voordat u de taken in dit artikel uitvoert:

 • Neem contact op met de farmbeheerder om te controleren of de goedkeuringswerkstromen zijn geïnstalleerd en zijn ingeschakeld voor de SharePoint-site die u wilt gebruiken.

 • Zorg dat u het machtigingsniveau Ontwerpen (of hoger) voor de SharePoint-site hebt. Dit machtigingsniveau is nodig om een formuliersjabloon te publiceren en een werkstroom te maken.

 • Maak een formuliersjabloon met twee of meer weergaven, en pas elke weergave aan om het juiste type gegevens voor elke werkstroomstatus te presenteren. Voor de weergave die u wilt activeren wanneer de werkstroom is voltooid, kunt u de besturingselementen bijvoorbeeld instellen op alleen-lezen.

 • Maak een document- of formulierbibliotheek en zorg dat de bibliotheek correct is ingesteld voor ondersteuning van meerdere inhoudstypen.

Naar boven

Stap 1: een goedkeuringswerkstroom toevoegen aan een bibliotheek

Dit scenario is gericht op de werkstroom Goedkeuring, maar u kunt desgewenst een ander type werkstroom gebruiken. Als u een ander type werkstroom gebruikt, kunnen de opties voor deze werkstroom afwijken van de opties die in dit artikel worden beschreven.

 1. Open de bibliotheek waaraan u een werkstroom wilt toevoegen.

 2. Klik in het menu Instellingen op de instellingen voor het type bibliotheek dat u opent.

  In een documentbibliotheek klikt u bijvoorbeeld op Instellingen van documentbibliotheek.

 3. Klik onder Machtigingen en beheer op Werkstroominstellingen.

 4. Klik op Werkstroom toevoegen.

 5. Klik op de pagina Werkstroom toevoegen in de sectie Werkstroom op Goedkeuring.

 6. Typ in de sectie Naam een unieke naam voor de workflow.

  1. Geef in de sectie Takenlijst de takenlijst op die u in combinatie met deze workflow wilt gebruiken.

   Notities : 

   • U kunt de standaardlijst Taken gebruiken of een nieuwe lijst maken. Als u de standaardlijst Taken gebruikt, kunnen deelnemers aan de workflow hun workflowtaken op eenvoudige wijze zoeken en weergeven met de weergave Mijn taken van de lijst Taken.

   • Als de taken voor deze workflow gevoelige of vertrouwelijke gegevens onthullen die u gescheiden wilt houden van de algemene lijst Taken, moet u een nieuwe takenlijst maken.

   • Als uw organisatie meerdere workflows heeft of als workflows meerdere taken omvatten, moet u een nieuwe takenlijst maken. In dat geval kunt u voor elke workflow een aparte takenlijst maken.

 7. Selecteer in de sectie Geschiedenisoverzicht het geschiedenisoverzicht dat bij deze workflow moet worden gebruikt. Het geschiedenisoverzicht geeft alle gebeurtenissen weer die zich voordoen tijdens elk exemplaar van de workflow.

  U kunt het standaardgeschiedenisoverzicht gebruiken of een nieuw geschiedenisoverzicht maken. Als uw organisatie diverse werkstromen gaat gebruiken, kunt u voor elke werkstroom een afzonderlijk geschiedenisoverzicht maken.

 8. U kunt zorgen dat de werkstroom handmatig kan worden gestart door het selectievakje Deze werkstroom mag handmatig worden gestart door een geverifieerde gebruiker met machtigingen voor het bewerken van items in de sectie Startopties in te schakelen.

 9. Als u extra machtigingen wilt vereisen voor het starten van de werkstroom, schakelt u het selectievakje Machtigingen voor het beheren van lijsten vereisen om de werkstroom te starten in.

 10. Geef desgewenst andere opties op, bijvoorbeeld wanneer u de werkstroom wilt starten, en klik vervolgens op Volgende.

 11. Selecteer de gewenste opties op de pagina Werkstroom aanpassen, zoals de wijze waarop taken worden gerouteerd, de standaardwaarden voor het starten van de werkstroom, en de manier waarop de werkstroom wordt voltooid, en klik op OK.

  Selecteer opties in de volgende secties. U hoeft niet in elke sectie opties op te geven:

  Workflowtaken

  Als u dit wilt doen

  Gaat u als volgt te werk

  Taken toewijzen aan alle deelnemers tegelijk (parallelle werkstroom)

  Selecteer Alle deelnemers tegelijk (parallel).

  Taken toewijzen aan één deelnemer tegelijk, waarbij een deelnemer een taak pas ontvangt wanneer de vorige deelnemer een taak heeft voltooid (seriële werkstroom)

  Selecteer Een deelnemer tegelijk (serieel).

  Werkstroomdeelnemers toestaan hun taken aan anderen toe te wijzen

  Schakel het selectievakje De taak opnieuw toewijzen, aan een andere persoon in.

  Werkstroomdeelnemers toestaan een wijziging in het document of item aan te vragen. De wijziging moet vóór voltooiing van de taak worden goedgekeurd.

  Schakel het selectievakje Een wijziging aanvragen voordat de taak is voltooid in.

  Standaardwaarden voor het begin van de workflow

  Als u dit wilt doen

  Gaat u als volgt te werk

  Een standaardlijst met deelnemers opgeven voor alle exemplaren van deze werkstroom

  Typ de namen van de deelnemers die u wilt opnemen wanneer de werkstroom wordt gestart, of klik op Goedkeurders en selecteer personen en groepen in de adreslijstservice.

  Notities : 

  • Scheid namen van elkaar met puntkomma's.

  • Als u deze werkstroom als een seriële werkstroom instelt, voegt u de namen van de werkstroomdeelnemers toe in de volgorde waarin u de taken wilt toewijzen.

  Een enkele taak toewijzen aan groepen, in plaats van afzonderlijke taken toewijzen aan elk groepslid

  Schakel het selectievakje Een enkele taak aan elke opgegeven groep toewijzen. (Groepen niet uitbreiden.) in.

  Personen die de werkstroom starten, in staat stellen deelnemers te wijzigen of toe te voegen

  Schakel het selectievakje Wijzigingen in de lijst met deelnemers toestaan nadat deze werkstroom is gestart. in.

  Een standaardbericht opgeven dat bij elke taak wordt weergegeven

  Typ een bericht of instructies in het tekstvak.

  Een einddatum voor parallelle werkstromen opgeven

  Voer een datum in onder Einddatum voor taken (parallel).

  Opgeven hoeveel tijd deelnemers aan een seriële werkstroom hebben om werkstroomtaken te voltooien

  Typ een waarde onder Elke persoon krijgt de volgende hoeveelheid tijd om de taak te voltooien (serieel) en selecteer Dag(en) of We(e)k(en) als de tijdseenheid.

  Opgeven welke personen meldingen (niet taaktoewijzingen) moeten ontvangen wanneer de werkstroom wordt gestart

  Typ onder Anderen waarschuwen de namen van de personen die u een melding wilt sturen, of klik op CC en selecteer personen en groepen in de adreslijstservice.

  Opmerking : Scheid namen van elkaar met puntkomma's.

  De werkstroom voltooien

  Als u dit wilt doen

  Gaat u als volgt te werk

  Opgeven dat een parallelle workflow is voltooid zodra een bepaald aantal deelnemers de bijbehorende taken heeft voltooid

  Schakel het selectievakje de volgende taken zijn voltooid in en typ vervolgens een getal.

  Opgeven dat een werkstroom voltooid is wanneer het document of item wordt geweigerd

  Schakel het selectievakje Document wordt afgekeurd in.

  Opgeven dat een workflow is voltooid zodra het document of item wordt gewijzigd

  Schakel het selectievakje Document wordt gewijzigd in.

  Workflowactiviteiten na voltooiing

  Als u dit wilt doen

  Gaat u als volgt te werk

  De goedkeuringsstatus voor een document of item bijwerken nadat de workflow is voltooid

  Schakel het selectievakje De goedkeuringsstatus bijwerken (gebruik deze werkstroom om goedkeuring van inhoud te beheren) in.

  Notities : 

  • Als u de werkstroom Goedkeuring gebruikt om inhoudsgoedkeuring voor een bibliotheek te beheren en u het selectievakje Start deze werkstroom om een primaire versie van een item goed te keuren voor publicatie. op de pagina Werkstroom toevoegen hebt ingeschakeld, is dit selectievakje standaard ingeschakeld.

  • Als u het selectievakje Start deze werkstroom om een primaire versie van een item goed te keuren voor publicatie. op de pagina Werkstroom toevoegen niet hebt ingeschakeld, omdat u deze werkstroom niet standaard wilt instellen voor het goedkeuren van de inhoud van een bibliotheek, kunt u dit selectievakje inschakelen. Op die manier maakt u van deze werkstroom een secundaire werkstroom voor het goedkeuren van inhoud, die door specifieke gebruikers handmatig kan worden gestart.

Naar boven

Stap 2: een gegevensverbinding toevoegen aan een formuliersjabloon

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een secundaire gegevensverbinding toevoegt die de werkstroomstatus van de in stap 1 toegevoegde werkstroom opvraagt. Deze secundaire gegevensverbinding verschaft de gegevens op basis waarvan regels in het formulier tussen weergaven kunnen schakelen overeenkomstig de status van de werkstroom.

 1. Klik in het menu Extra van InfoPath op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Toevoegen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Nieuwe verbinding maken, klik op Ontvangen en klik op Volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op SharePoint-bibliotheek of -lijst en klik vervolgens op Volgende.

 5. Typ op de volgende pagina van de wizard de URL van de SharePoint-site.

 6. Klik in het vak Selecteer een lijst of bibliotheek op de naam van de documentbibliotheek waaraan u in stap 1 de werkstroom Goedkeuring hebt toegevoegd, en klik vervolgens op Volgende.

 7. Schakel in de lijst Velden selecteren van de volgende wizardpagina het selectievakje in naast de veldnaam die overeenkomt met de werkstroomnaam.

  De naam van het veld komt mogelijk niet precies overeen met de werkstroomnaam. Als de veldnaam niet met een letter of onderstrepingsteken begint, wordt de naam van de werkstroom aangepast in de lijst.

 8. Schakel het selectievakje Alleen gegevens voor het actieve formulier opnemen in en klik op Volgende.

 9. Schakel het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in de formuliersjabloon uit en klik vervolgens op Volgende.

 10. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor deze secundaire gegevensverbinding in het vak Geef een naam op voor deze gegevensverbinding. Deze naam wordt weergegeven in de lijst Gegevensbron in het taakvenster Gegevensbron.

 11. Als u de query automatisch wilt laten uitvoeren telkens wanneer het formulier door een gebruiker wordt geopend, schakelt u het selectievakje Automatisch gegevens ophalen wanneer het formulier wordt geopend in.

 12. Klik op de laatste pagina van de wizard op Voltooien.

 13. Klik op Sluiten in het dialoogvenster Gegevensverbindingen.

Naar boven

Stap 3: een regel toevoegen aan een formuliersjabloon om een bepaalde weergave te activeren

Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpen, kunt u regels automatisch een dialoogvenster weergegeven, stel de waarde van een veld, query of formuliergegevens indienen bij een gegevensverbinding, schakelen tussen weergaven, of openen of sluiten van een formulier in antwoord op bepaalde gebeurtenissen en voorwaarden. De gebeurtenissen die zijn een wijziging aan een bepaald veld of groep in de gegevensbron, het klikken op een knop, het invoegen van een herhalende sectie of rij in een herhalende tabel, of het openen of indienen van een formulier. De voorwaarden kunnen opnemen berekeningen, XPath-expressies en gebruikersrollen. De voorwaarden zijn ook of de waarde van een veld leeg is, binnen een bepaald bereik is, gelijk is aan de waarde van een ander veld of met begint of bepaalde tekens bevat.

In dit geval maakt u een regel om te schakelen tussen weergaven op basis van de werkstroomstatus.

 1. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 2. Klik op Openen en opslaan in de lijst Categorie.

 3. Klik onder Gedragspatroon openen op Regels.

 4. Klik op Toevoegen in het dialoogvenster Regels voor het openen van formulieren.

 5. Typ in het vak Naam een naam voor de regel.

  Typ bijvoorbeeld Van weergave wisselen.

 6. Als u wilt opgeven onder welke voorwaarde de regel moet worden uitgevoerd, klikt u op Voorwaarde instellen.

 7. Klik op Selecteer een veld of groep in het eerste vak onder Pas de regel toe als deze voorwaarde waar is.

 8. Klik in de lijst Gegevensbron op de naam van de secundaire gegevensbron die u hebt toegevoegd in stap 2, en klik vervolgens op OK.

 9. Klik op de veldnaam die overeenkomt met de werkstroomstatus.

  Wellicht moet u de mappen in het venster uitvouwen totdat het gewenste veld zichtbaar is.

 10. Klik in de tweede lijst van het dialoogvenster Voorwaarde op is gelijk aan.

 11. Klik in de derde lijst op Typ een getal en typ vervolgens de waarde die overeenkomt met de werkstroomstatus.

  Typ bijvoorbeeld 5 voor een weergave die bij voltooiing van de werkstroom wordt geactiveerd.

  Numerieke waarden voor werkstroomstatussen in de werkstroom Goedkeuring

  Status

  Numerieke waarde

  In uitvoering

  2

  Voltooid

  5

  Geannuleerd

  15

  Goedgekeurd

  16

  Geweigerd

  17

  Notities : 

  • De numerieke waarden voor de status in andere werkstromen kunnen afwijken.

  • De waarde van de werkstroomstatus in InfoPath is alleen-lezen. Dit betekent dat u een formuliersjabloon niet zodanig kunt ontwerpen dat gebruikers de status van de werkstroom handmatig kunnen wijzigen door een waarde te voeren in een besturingselement op het formulier zelf.

 12. Klik op OK.

 13. Klik op Actie toevoegen in het dialoogvenster Regels.

 14. Klik onder Actie op Schakelen naar een andere weergave.

 15. Klik onder Weergave op de naam van de weergave die u wilt activeren wanneer de werkstroomstatus overeenkomt met de status voor deze voorwaarde, en klik vervolgens op OK.

  Als u bijvoorbeeld 2 hebt getypt in stap 11, klikt u op de naam van de weergave die u wilt activeren wanneer de werkstroomstatus gelijk is aan In uitvoering.

 16. Klik op OK in het dialoogvenster Regel.

 17. Herhaal stap 4 tot en met 16 om meer regels te maken voor het schakelen tussen weergaven in elke fase van de werkstroom.

Naar boven

Stap 4: een formuliersjabloon publiceren als site-inhoudstype

Bij het publiceren van een formuliersjabloon hebt u twee opties: u kunt de formuliersjabloon publiceren naar een documentbibliotheek of u kunt de sjabloon publiceren als een site-inhoudstype dat in meerdere documentbibliotheken in een siteverzameling kan worden gebruikt. Omdat u al een documentbibliotheek hebt gemaakt en er een werkstroom aan hebt toegewezen, moet u de formuliersjabloon publiceren als een inhoudstype. U kunt het site-inhoudstype van de formuliersjabloon later koppelen aan de bibliotheek die u hebt gemaakt.

Wanneer u een formuliersjabloon op een SharePoint-site publiceert, kunt u de sjabloon bovendien naar een gedeelde netwerklocatie publiceren of een nieuwe documentbibliotheek maken. Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over het publiceren van formuliersjablonen.

 1. Klik op Opslaan in het menu Bestand.

 2. Blader in het dialoogvenster OpslaanAls naar de locatie waar u de formuliersjabloon opslaan en klik op Opslaan.

 3. U opent het taakvenster Ontwerpcontrole door te klikken op Ontwerpcontrole in het menu Extra.

 4. Als er fouten zijn vermeld in het taakvenster Ontwerpcontrole, herstelt u deze fouten en klikt u vervolgens op Vernieuwen om na te gaan of de fouten zijn verholpen.

 5. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 6. Klik in de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 7. Typ op de volgende pagina van de wizard in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site de locatie van de SharePoint-site waar u uw formuliersjabloon wilt publiceren en klik op Volgende.

 8. Als u gebruikers wilt toestaan dit formulier met behulp van een webbrowser in te vullen, schakelt u het selectievakje Dit formulier geschikt maken voor invullen met een browser op de volgende pagina van de wizard in.

 9. Klik op Site-inhoudstype (geavanceerd) en klik op Volgende.

 10. Klik op de volgende pagina van de wizard op Een nieuw inhoudstype maken.

 11. Klik in de lijst Het inhoudstype baseren op op Formulier en klik vervolgens op Volgende.

 12. Typ op de volgende pagina van de wizard een naam en beschrijving voor het nieuwe inhoudstype en klik vervolgens op Volgende.

 13. Typ op de volgende pagina van de wizard de locatie van de SharePoint-site in het vak Geef een locatie en een bestandsnaam op voor de formuliersjabloon en klik vervolgens op Bladeren.

 14. Blader in het dialoogvenster Bladeren naar de serverlocatie waarop u de formuliersjabloon als site-inhoudstype wilt publiceren, typ de naam van de formuliersjabloon in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

 15. Klik op Volgende.

 16. Kies de velden in de formuliersjabloon die u als kolommen wilt weergeven in de standaardweergave van de documentbibliotheek.

  Hoe?

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Selecteer het veld dat u als een kolom aan de documentbibliotheek wilt toevoegen, en voer vervolgens een van de volgende bewerkingen uit:

   • Typ een naam voor de kolom in het vak kolomnaam .

   • Selecteer de sitekolom in de lijst Sitekolomgroep, selecteer een naam in de lijst Kolomnaam en klik op OK.

    Als u een herhalend veld gegevens weergeven in de documentbibliotheek hebt geselecteerd, kunt u zien hoe u wilt weergeven van het veld in de documentbibliotheek door te klikken op een waarde in de lijst met functies . U kunt kiezen of om de eerste waarde in het veld de laatste waarde in het veld of een telling van alle exemplaren van het veld weer te geven, of naar alle waarden samengevoegd.

  3. Klik op OK.

 17. Klik op Volgende.

 18. Controleer op de volgende pagina van de wizard of de weergegeven gegevens juist zijn en klik vervolgens op Publiceren.

 19. Klik op Sluiten en controleer vervolgens of de formuliersjabloon een inhoudstype is op de SharePoint-site.

  Hoe?

  1. Open de SharePoint-site in een webbrowser.

  2. Klik in de rechterbovenhoek van de site in het menu Siteacties op Site-instellingen.

  3. Klik in Site-instellingen onder Galerieën op Site-inhoudstypen.

   Uw formuliersjabloon wordt, als het goed is, weergegeven onder InfoPath-inhoudstypen in de Galerie met site-inhoudstypen.

Naar boven

Stap 5: een inhoudstype toevoegen aan een documentbibliotheek

Inhoudstypen kunnen organisaties organiseren, beheren en inhoud efficiënter te verwerken in een siteverzameling. Door inhoudstypen te definiëren voor specifieke soorten documenten, een organisatie ervoor zorgen dat elk van deze groepen van inhoud efficiënter worden beheerd. U kunt een lijst of bibliotheek instellen aan items van meerdere itemtypen of documenttypen bevatten met het toevoegen van inhoudstypen aan de lijst of bibliotheek.

Opmerking : U kunt alleen inhoudstypen aan een lijst of bibliotheek toevoegen als u over het machtigingsniveau Ontwerpen voor die lijst of bibliotheek beschikt.

Controleer voordat u begint of de bibliotheek meerdere inhoudstypen ondersteunt.

Meerdere inhoudstypen toestaan

 1. Open het menu Instellingen en klik op Instellingen van documentbibliotheek.

 2. Klik onder Algemene instellingen op Geavanceerde instellingen.

 3. Selecteer Ja in de sectie Inhoudstypen om meerdere inhoudstypen toe te staan, en klik vervolgens op OK.

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de betreffende naam op de balk Snelstarten.

  Opmerking : Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en klikt u vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Open het menu Instellingen en klik op Instellingen van documentbibliotheek.

 3. Klik onder Inhoudstypen op Toevoegen vanuit bestaande typen site-inhoud.

 4. Klik in de lijst De site-inhoudstypen selecteren uit in de sectie Inhoudstypen selecteren op de groep van site-inhoudstypen waaruit u een keuze wilt maken.

 5. Klik in de lijst Beschikbare site-inhoudstypen op het gewenste inhoudstype en klik vervolgens op Toevoegen om het geselecteerde inhoudstype te verplaatsen naar de lijst Inhoudstypen die u wilt toevoegen.

 6. Herhaal stap 4 en 5 om meer inhoudstypen toe te voegen en klik vervolgens op OK.

Wanneer een gebruiker vervolgens een nieuw formulier in deze bibliotheek maakt, wordt de weergave van het formulier omgeschakeld al naar gelang de status van de werkstroom.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×