Een formulier maken met Microsoft Forms

Met Microsoft Forms kunt u enquêtes, toetsen en polls maken en eenvoudig resultaten zien wanneer ze binnenkomen.

Tip : Maakt u een toets? Begin hier.

Ga als volgt te werk als u een formulier wilt maken:

 1. Ga in uw webbrowser naar de Microsoft Forms-site op http://forms.microsoft.com.

 2. Meld u aan bij Office 365 met de referenties van uw werk- of schoolaccount.

 3. Klik onder Mijn formulieren op Nieuw formulier om het formulier te maken.

  Nieuw enquêteformulier maken

 4. Voer een naam voor het formulier in. U kunt desgewenst een ondertitel voor het formulier invoeren.

  Opmerking : Formuliernamen kunnen maximaal 90 tekens bevatten en een ondertitel kan maximaal 1000 tekens bevatten.

  Naam en ondertitel ingevoerd voor een nieuw formulier

 5. Klik op Vraag toevoegen om een nieuwe vraag aan het formulier toe te voegen. U kunt vragen toevoegen van het type Keuze, Tekst, Beoordeling of Datum.

  Opmerking : Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

 6. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer keuzes wilt toevoegen? Klik op Optie toevoegen om meer keuzes dan het standaardaantal van twee keuzes toe te voegen. Klik op Optie 'Anders' toevoegen om een keuzeoptie toe te voegen die de tekst Anders weergeeft. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de knop van de Prullenbak ernaast. U kunt ook een verplichte vraag instellen of een meerkeuzevraag maken door de instellingen onderaan de vraag te wijzigen. Als u Microsoft Forms de volgorde van de opties willekeurig wilt laten weergeven voor de gebruikers van het formulier, klikt u op de knop met de drie puntjes (...) en vervolgens op Opties in willekeurige volgorde weergeven.

  Tip : Klik op de knop met drie puntjes (...) en klik op Ondertitel om een ondertitel aan een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 7. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip : Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop Vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 8. Bij tekstvragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord wilt. Klik op de knop met drie puntjes (...) en klik op Beperkingen. U kunt de getallen beperken door een keuze te maken uit diverse opties, zoals Groter dan, Kleiner dan, Tussen en tal van andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 9. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 10. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

Ga als volgt te werk als u een formulier wilt maken:

 1. Meld u aan bij Office 365 met de referenties van uw werk- of schoolaccount.

 2. Klik op Nieuw en selecteer vervolgens Formulieren voor Excel om het formulier te maken.

  Optie Formulier invoegen voor Excel in Excel Online

  Opmerking : Formulieren voor Excelis beschikbaar voor OneDrive voor Bedrijven en nieuwe teamsites die met Office 365-groepen zijn verbonden. Meer informatie over Office 365-groepen.

  Opmerking : Deze functie wordt momenteel bijgewerkt en wijzigingen worden geïmplementeerd waardoor Formulieren voor Excel mogelijk nog niet zichtbaar is. Als u de functie Excel-enquêtes ziet, kunt u meer informatie lezen op Excel-enquêtes in OneDrive en Formulieren voor Excel in OneDrive voor Bedrijven.

 3. Voer een naam in voor uw formulier en klik vervolgens op Maken.

 4. Klik op Vraag toevoegen om een nieuwe vraag aan het formulier toe te voegen. U kunt vragen toevoegen van het type Keuze, Tekst, Beoordeling of Datum.

  Opmerking : Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

 5. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer keuzes wilt toevoegen? Klik op Optie toevoegen om meer keuzes dan het standaardaantal van twee keuzes toe te voegen. Klik op Optie 'Anders' toevoegen om een keuzeoptie toe te voegen die de tekst Anders weergeeft. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de knop van de Prullenbak ernaast. U kunt ook een verplichte vraag instellen of een meerkeuzevraag maken door de instellingen onderaan de vraag te wijzigen. Als u Microsoft Forms de volgorde van de opties willekeurig wilt laten weergeven voor de gebruikers van het formulier, klikt u op de knop met de drie puntjes (...) en vervolgens op Opties in willekeurige volgorde weergeven.

  Tip : Klik op de knop met drie puntjes (...) en klik op Ondertitel om een ondertitel aan een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 6. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip : Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop Vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 7. Bij tekstvragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord wilt. Klik op de knop met drie puntjes (...) en klik op Beperkingen. U kunt de getallen beperken door een keuze te maken uit diverse opties, zoals Groter dan, Kleiner dan, Tussen en tal van andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 8. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 9. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

Ga als volgt te werk als u een formulier wilt maken:

 1. Meld u aan bij Office 365 met de referenties van uw werk- of schoolaccount.

 2. Open de Excel-werkmap waarin u een formulier wilt invoegen.

 3. Klik in de sectie Tabellen op Formulier > Nieuw formulier om een formulier te maken.

  Optie Nieuw formulier invoegen in Excel Online

  Opmerking : Als u de knop Formulier wilt inschakelen, moet u ervoor zorgen dat uw Excel-werkmap is opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven.

  Opmerking : Deze functie wordt momenteel bijgewerkt en wijzigingen worden geïmplementeerd waardoor de knop Formulier mogelijk nog niet zichtbaar is. Als u de knop Enquête ziet, kunt u meer informatie lezen op Enquêtes in Excel Online.

 4. Er wordt een nieuw tabblad geopend: Microsoft Forms.

 5. Uw formulier krijgt een standaardtitel. Als u deze naam wilt wijzigen, klikt u op de titel en typt u een nieuwe naam.

 6. Klik op Vraag toevoegen om een nieuwe vraag aan het formulier toe te voegen. U kunt vragen toevoegen van het type Keuze, Tekst, Beoordeling of Datum.

  Opmerking : Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

 7. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer keuzes wilt toevoegen? Klik op Optie toevoegen om meer keuzes dan het standaardaantal van twee keuzes toe te voegen. Klik op Optie 'Anders' toevoegen om een keuzeoptie toe te voegen die de tekst Anders weergeeft. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de knop van de Prullenbak ernaast. U kunt ook een verplichte vraag instellen of een meerkeuzevraag maken door de instellingen onderaan de vraag te wijzigen. Als u Microsoft Forms de volgorde van de opties willekeurig wilt laten weergeven voor de gebruikers van het formulier, klikt u op de knop met de drie puntjes (...) en vervolgens op Opties in willekeurige volgorde weergeven.

  Tip : Klik op de knop met drie puntjes (...) en klik op Ondertitel om een ondertitel aan een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 8. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip : Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop Vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 9. Bij tekstvragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord wilt. Klik op de knop met drie puntjes (...) en klik op Beperkingen. U kunt de getallen beperken door een keuze te maken uit diverse opties, zoals Groter dan, Kleiner dan, Tussen en tal van andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 10. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 11. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

Ga als volgt te werk als u een formulier wilt maken:

 1. Meld u aan bij Office 365 met de referenties van uw werk- of schoolaccount.

 2. Open het OneNote-notitieblok waarin u een formulier wilt invoegen.

 3. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Formulieren.

  Optie Formulieren invoegen in OneNote Online
 4. Het deelvenster Formulieren voor OneNote wordt geopend en vastgemaakt aan de rechterkant van het OneNote-notitieblok.

  Formulieren voor het OneNote-deelvenster in OneNote Online
 5. Klik op Aanmelden.

 6. Als u het bericht 'Formulieren voor OneNote wil een nieuw venster weergeven' ziet, klikt u op Toestaan.

 7. In het deelvenster Formulieren voor OneNote verschijnt een lijst met formulieren en toetsen die u hebt gemaakt.

  Het toont een lijst met formulieren en toetsen in het deelvenster Formulieren voor OneNote.
 8. Klik onder Mijn formulieren op Nieuw formulier om een formulier te maken. Er wordt een nieuw venster geopend met een leeg formulier en een standaardtitel (Formulier zonder titel).

 9. Klik op de standaardtitel om uw eigen titel toe te voegen. U kunt ook een beschrijving aan het formulier toevoegen.

 10. Klik op Vraag toevoegen om een nieuwe vraag aan het formulier toe te voegen. U kunt vragen toevoegen van het type Keuze, Tekst, Beoordeling of Datum.

  Opmerking : Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent. In het deelvenster Formulieren voor OneNote staat het nieuwe formulier vermeld onder Mijn formulieren.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

 11. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer keuzes wilt toevoegen? Klik op Optie toevoegen om meer keuzes dan het standaardaantal van twee keuzes toe te voegen. Klik op Optie 'Anders' toevoegen om een keuzeoptie toe te voegen die de tekst Anders weergeeft. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de knop van de Prullenbak ernaast. U kunt ook een verplichte vraag instellen of een meerkeuzevraag maken door de instellingen onderaan de vraag te wijzigen. Als u Microsoft Forms de volgorde van de opties willekeurig wilt laten weergeven voor de gebruikers van het formulier, klikt u op de knop met de drie puntjes (...) en vervolgens op Opties in willekeurige volgorde weergeven.

  Tip : Klik op de knop met drie puntjes (...) en klik op Ondertitel om een ondertitel aan een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 12. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip : Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop Vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 13. Bij tekstvragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord wilt. Klik op de knop met drie puntjes (...) en klik op Beperkingen. U kunt de getallen beperken door een keuze te maken uit diverse opties, zoals Groter dan, Kleiner dan, Tussen en tal van andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 14. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 15. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

 16. Het nieuwe formulier verschijnt bovenaan de lijst Mijn formulieren onder de knoppen Nieuw formulier en Nieuwe toets.

  Het toont een lijst met formulieren en toetsen in het deelvenster Formulieren voor OneNote.
 17. Als u klaar bent, kunt u het formulier insluiten in het OneNote-notitieblok.

Wilt u feedback geven over Microsoft Forms?

Wij horen graag van u! Klik op Meer opties (...) > Feedback in de rechterbovenhoek van het Microsoft Forms-scherm. U kunt ook terecht op de User Voice site van Microsoft Forms om suggesties te geven en te stemmen op ideeën van anderen.

Zie ook

Uw formulierinstellingen aanpassen

Een formulierthema wijzigen

Uw formulierresultaten controleren

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×