Een formulier maken met Microsoft Forms

Een formulier maken met Microsoft Forms

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Tip: Probeer Microsoft Forms een enquête, quiz, of peiling te maken.

Met Microsoft Forms kunt u enquêtes, toetsen en polls maken en eenvoudig resultaten zien wanneer ze binnenkomen.

Een toets maken? Begin hier.

 1. Ga in uw webbrowser naar Forms.Office.com.

 2. Meld u aan met uw school referenties van Office 365, Office 365 of micro soft-account (Hotmail, Live of Outlook.com).

 3. Klik onder Mijn formulieren op Nieuw formulier om het formulier te maken.

  Nieuw enquêteformulier maken

 4. Voer een naam voor het formulier in. U kunt desgewenst ook een ondertitel invoeren.

  Opmerking: Formuliernamen kunnen maximaal 90 tekens bevatten en een ondertitel kan maximaal 1000 tekens bevatten.

  Naam en ondertitel ingevoerd voor een nieuw formulier

 5. Klik op vraag toevoegen om een nieuwe vraag toe te voegen aan het formulier. Kies uit keuze, tekst, classificatie of datum vragen. U kunt ook op meer De knop Meer opties en de scores rang schikking, Likert of net-promor.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

  Opmerking: Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent.

 6. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer opties toevoegen? Klik op optie toevoegen om meer opties toe te voegen dan de standaard twee opties. Klik op de optie Overige toevoegen om een keuze optie toe te voegen waarin de andere tekst wordt weer gegeven. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de Prullenbak knop ernaast. U kunt er ook voor kiezen om een vraag te stellen of meerdere keuzes voor een vraag toe te staan door de instellingen onder aan de vraag te wijzigen. Als u wilt dat de opties voor gebruikers van het formulier wille keurig in wille keurige volg orde worden weer gegeven, klikt u op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteert u Opties in wille keurige volg orde.

  Tip: Klik op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteer ondertitel om een ondertitel voor een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 7. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip: Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop Vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 8. Met tekst vragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord nodig hebt. Klik op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteer vervolgens beperkingen. U kunt ervoor kiezen om de getallen te beperken door een van de verschillende opties te selecteren, zoals groter dan, kleiner dan, tussen en vele andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 9. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 10. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

 1. Meld u aan bij Office 365 met de referenties van uw werk- of schoolaccount.

 2. Klik op Nieuw en selecteer vervolgens Formulieren voor Excel om het formulier te maken.

  Optie Formulier invoegen voor Excel in Excel Online

  Opmerking: Formulieren voor Excel is alleen beschikbaar voor OneDrive voor Bedrijven en nieuwe team sites die zijn verbonden met Office 365-groepen. Meer informatie over Office 365-groepen.

 3. Voer een naam in voor uw formulier en klik vervolgens op Maken.

 4. Klik op vraag toevoegen om een nieuwe vraag toe te voegen aan het formulier. Kies uit keuze, tekst, classificatie of datum vragen. U kunt ook op meer De knop Meer opties en de scores rang schikking, Likert of net-promor.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

  Opmerking: Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent.

 5. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer opties toevoegen? Klik op optie toevoegen om meer opties toe te voegen dan de standaard twee opties. Klik op de optie Overige toevoegen om een keuze optie toe te voegen waarin de andere tekst wordt weer gegeven. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de Prullenbak knop ernaast. U kunt er ook voor kiezen om een vraag te stellen of meerdere keuzes voor een vraag toe te staan door de instellingen onder aan de vraag te wijzigen. Als u wilt dat de opties voor gebruikers van het formulier wille keurig in wille keurige volg orde worden weer gegeven, klikt u op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteert u Opties in wille keurige volg orde.

  Tip: Klik op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteer ondertitel om een ondertitel voor een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 6. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip: Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop Vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 7. Met tekst vragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord nodig hebt. Klik op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteer vervolgens beperkingen. U kunt ervoor kiezen om de getallen te beperken door een van de verschillende opties te selecteren, zoals groter dan, kleiner dan, tussen en vele andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 8. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 9. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

 1. Meld u aan bij Office 365 met de referenties van uw werk- of schoolaccount.

 2. Open de Excel-werkmap waarin u een formulier wilt invoegen.

 3. Klik in de sectie Tabellen op Formulier > Nieuw formulier om een formulier te maken.

  Optie Nieuw formulier invoegen in Excel Online

  Opmerking: Als u de knop formulieren wilt inschakelen, moet u ervoor zorgen dat uw Excel-werkmap is opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven. Formulieren voor Excel is alleen beschikbaar voor OneDrive voor Bedrijven en nieuwe team sites die zijn verbonden met Office 365-groepen. Meer informatie over Office 365-groepen.

 4. Er wordt een nieuw tabblad geopend: Microsoft Forms.

 5. Uw formulier krijgt een standaardtitel. Als u deze naam wilt wijzigen, klikt u op de titel en typt u een nieuwe naam.

 6. Klik op vraag toevoegen om een nieuwe vraag toe te voegen aan het formulier. Kies uit keuze, tekst, classificatie of datum vragen. U kunt ook op meer De knop Meer opties en de scores rang schikking, Likert of net-promor.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

  Opmerking: Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent.

 7. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer opties toevoegen? Klik op optie toevoegen om meer opties toe te voegen dan de standaard twee opties. Klik op de optie Overige toevoegen om een keuze optie toe te voegen waarin de andere tekst wordt weer gegeven. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de Prullenbak knop ernaast. U kunt er ook voor kiezen om een vraag te stellen of meerdere keuzes voor een vraag toe te staan door de instellingen onder aan de vraag te wijzigen. Als u wilt dat de opties voor gebruikers van het formulier wille keurig in wille keurige volg orde worden weer gegeven, klikt u op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteert u Opties in wille keurige volg orde.

  Tip: Klik op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteer ondertitel om een ondertitel voor een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 8. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip: Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop Vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 9. Met tekst vragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord nodig hebt. Klik op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteer vervolgens beperkingen. U kunt ervoor kiezen om de getallen te beperken door een van de verschillende opties te selecteren, zoals groter dan, kleiner dan, tussen en vele andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 10. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 11. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

 1. Meld u aan bij Office 365 met de referenties van uw werk- of schoolaccount.

 2. Open het OneNote-notitieblok waarin u een formulier wilt invoegen.

 3. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Formulieren.

  Optie Formulieren invoegen in OneNote Online

  Opmerking: De knop formulieren is alleen beschikbaar voor Office 365 voor onderwijs en Office 365-commerciële gebruikers. Als u formulieren wilt openen in OneNote Online, meldt u zich aan met uw werk-of school account.

 4. Het deelvenster Formulieren voor OneNote wordt geopend en vastgemaakt aan de rechterkant van het OneNote-notitieblok.

  Formulieren voor het OneNote-deelvenster in OneNote Online
 5. Klik op Aanmelden.

 6. Als u het bericht 'Formulieren voor OneNote wil een nieuw venster weergeven' ziet, klikt u op Toestaan.

 7. In het deelvenster Formulieren voor OneNote verschijnt een lijst met formulieren en toetsen die u hebt gemaakt.

  Het toont een lijst met formulieren en toetsen in het deelvenster Formulieren voor OneNote.
 8. Klik onder Mijn formulieren op Nieuw formulier om een formulier te maken. Er wordt een nieuw venster geopend met een leeg formulier en een standaardtitel (Formulier zonder titel).

 9. Klik op de standaardtitel om uw eigen titel toe te voegen. U kunt ook een beschrijving aan het formulier toevoegen.

 10. Klik op vraag toevoegen om een nieuwe vraag toe te voegen aan het formulier. Kies uit keuze, tekst, classificatie of datum vragen. U kunt ook op meer De knop Meer opties en de scores rang schikking, Likert of net-promor.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

  Opmerking: Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent. In het deelvenster Formulieren voor OneNote staat het nieuwe formulier vermeld onder Mijn formulieren.

 11. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer opties toevoegen? Klik op optie toevoegen om meer opties toe te voegen dan de standaard twee opties. Klik op de optie Overige toevoegen om een keuze optie toe te voegen waarin de andere tekst wordt weer gegeven. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de Prullenbak knop ernaast. U kunt er ook voor kiezen om een vraag te stellen of meerdere keuzes voor een vraag toe te staan door de instellingen onder aan de vraag te wijzigen. Als u wilt dat de opties voor gebruikers van het formulier wille keurig in wille keurige volg orde worden weer gegeven, klikt u op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteert u Opties in wille keurige volg orde.

  Tip: Klik op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteer ondertitel om een ondertitel voor een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 12. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip: Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop Vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 13. Met tekst vragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord nodig hebt. Klik op meer instellingen voor vraag De knop Meer opties en selecteer vervolgens beperkingen. U kunt ervoor kiezen om de getallen te beperken door een van de verschillende opties te selecteren, zoals groter dan, kleiner dan, tussen en vele andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 14. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 15. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

 16. Het nieuwe formulier verschijnt bovenaan de lijst Mijn formulieren onder de knoppen Nieuw formulier en Nieuwe toets.

  Het toont een lijst met formulieren en toetsen in het deelvenster Formulieren voor OneNote.
 17. Als u klaar bent, kunt u het formulier insluiten in het OneNote-notitieblok.

Wilt u feedback geven over Microsoft Forms?

Wij horen graag van je! Je kunt terecht op de UserVoice-site van Microsoft Forms om suggesties te geven en te stemmen op ideeën van anderen.

Zie ook

De instellingen van uw formulier of toets aanpassen in micro soft Forms

Een formulierthema wijzigen

Uw formulierresultaten controleren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×