Een filter toepassen om records te selecteren in een Access-database

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Filteren is een handige manier om alleen de gegevens die u wilt weergegeven in Access-databases weer te geven. U kunt filters gebruiken om bepaalde records weer in een formulier, rapport, query of gegevensblad, of om af te drukken alleen bepaalde records uit een rapport, tabel of query. Een filter toepassen, kan u de gegevens in een weergave beperken zonder te wijzigen van het ontwerp van het onderliggende object.

In dit artikel

Hoe filters zijn handig

Selecteren en een filtertype toepassen

Een filter verwijderen of opnieuw toepassen

Een filter wissen

Een filter opslaan

Hoe filters zijn handig

Aangezien de gegevens worden weergegeven nadat u een filter toepassen alleen records met de waarden die u hebt geselecteerd bevat, blijft de rest van de gegevens verborgen totdat u het filter wissen.

Opmerking: Kolommen in gegevensbladen en besturingselementen in formulieren en rapporten die zijn gekoppeld aan expressies ondersteunen geen filtering.

Er zijn verschillende soorten filters en andere deze eenvoudig toepassen en verwijderen. Access bevat enkele algemene filters die zijn ingebouwd in elke weergave. De beschikbaarheid van filteropdrachten is afhankelijk van het type en de waarden van het veld.

Bijvoorbeeld: de records van personen die jarig in een bepaalde maand zijn wilt weergeven, klikt u op de kolom Geboortedatum , klikt u op het tabblad Start in de groep sorteren & Filter op Datumfiltersen selecteer vervolgens de termijn vereiste datum.

Filteren op datumveld

1. de filters die beschikbaar voor u zijn, hangt af van het gegevenstype in de geselecteerde kolom.

2. alle datums in periode filter het gedeelte dag en jaar van de datumwaarden worden genegeerd.

In deze gefilterde weergave ziet u alleen de records weergegeven waarin het maandgedeelte van het veld Geboortedatum is ingesteld op April.

Geboortedatum gefilterd op april

1. het filterpictogram in de kolomkop en de recordnavigatiebalk wordt aangegeven dat de huidige weergave is gefilterd op de kolom Geboortedatum.

2. Klik in de gegevensbladweergave, wanneer u de muisaanwijzer, de muis boven de kop van de kolom, ziet u de huidige filtercriteria.

Opmerking:  Wanneer u een filter op een kolom die al is gefilterd toepast, wordt het vorige filter automatisch verwijderd. Hoewel u slechts één filter van kracht kan zijn voor een veld per keer, kunt u een ander filter voor elk veld dat in de weergave.

Als u wilt de namen van contactpersonen die in het Verenigd Koninkrijk die jarig in April zijn live wordt weergegeven, kunt u bijvoorbeeld de tabel contactpersonen in het veld Land/regio en op het veld Geboortedatum filteren. Als u meerdere velden in één weergave filtert, worden de filters als volgt gecombineerd met behulp van de operator AND:

LandRegio = Groot-Brittannië AND maand van Geboortedatum = April

Terugkeren naar de ongefilterde weergave: filters wissen. Als u een filter verwijdert, wordt het tijdelijk uit de weergave verwijderd, zodat u kunt terugschakelen naar de oorspronkelijke, niet-gefilterde weergave.

Om te schakelen tussen gefilterde en niet-gefilterde weergaven: in de groep sorteren & filteren op het tabblad Start , klikt u op wisselknop filter.

Een filter voorgoed uit een weergave verwijderen: wis de filter. Als u wilt weten hoe u filters wissen, raadpleegt u de sectie een filter wissen.

Filterinstellingen blijft van kracht totdat u het object sluit, zelfs als u naar een andere weergave van het object overschakelt. Met andere woorden, als u een formulier in de gegevensbladweergave filteren, nog de filterinstellingen steeds niet van kracht zelfs als u naar de formulierweergave of indelingsweergave overschakelt, en van kracht blijven, totdat u het formulier sluiten. Als u het object opslaat terwijl het filter is toegepast, is het filter beschikbaar wanneer u het object de volgende keer opent. Zie de sectie een filter opslaan in dit artikel voor meer informatie over het opslaan van een filter.

Naar boven

Selecteren en een filtertype toepassen

U kunt kiezen uit diverse kant-en-klare filters voor een gegevenstype. Deze filters zijn beschikbaar als menuopdrachten in de volgende weergaven: Gegevensblad, Formulier, Rapport en Indeling. Naast deze filters kunt u een formulier of gegevensblad ook filteren door een formulier in te vullen (genaamd Formulierfilter).

Als u meer flexibiliteit wilt en als u weet hoe u expressies moet schrijven, kunt u uw eigen filters maken met de opties op het documenttabblad Filter.

Selecteer in de volgende soorten filters:

Algemene filters: om specifieke waarden of een bereik van waarden te filteren.

Selectiefilter: alle rijen in een tabel die een waarde die overeenkomt met een geselecteerde waarde in een rij door te filteren van de gegevensbladweergave bevatten filteren.

Formulierfilter: om te filteren op verschillende velden in een formulier of gegevensblad, of als u probeert een specifieke record zoeken.

Geavanceerde filter: filteren type waarin u aangepaste filtercriteria definiëren.

Opmerking: Als u de filteropdrachten niet ziet in de weergaven, heeft de ontwerper van het formulier of de database het filteren mogelijk uitgeschakeld. Neem contact op met de ontwerper voor assistentie.

Algemene filters

Met uitzondering van OLE-objectvelden en velden waarin berekende waarden worden weergegeven, zijn voor alle veldtypen algemene filters beschikbaar. De lijst met filters die beschikbaar zijn, is afhankelijk van het gegevenstype en de waarden van het geselecteerde veld.

Met de rechtermuisknop op het veld dat u wilt filteren. Als u wilt filteren op meerdere kolommen of besturingselementen, moet u Selecteer en filteren van elke kolom of afzonderlijk bepalen of de optie voor een geavanceerd filter. Zie de secties Filterformulier en Geavanceerde filters in dit artikel voor meer informatie.

Bijvoorbeeld om de filters die beschikbaar zijn voor het veld Geboortedatum weer te geven op de Start tab, in de sorteren & Filter groep, klikt u op Filter

Algemene datumfilters

1. Gebruik de lijst met selectievakjes als u wilt filteren op specifieke waarden. De lijst bevat alle waarden die momenteel in het veld worden weergegeven.

2. Als u op een bereik van waarden wilt filteren, klikt u op een van deze filters en geeft u de gewenste waarden op. Als u bijvoorbeeld verjaardagen wilt zien die tussen de huidige datum en het einde van het jaar vallen, klikt u op Tussen en geeft u vervolgens de gewenste begin- en einddatums op in het dialoogvenster Tussen. Als u wilt zien worden alle verjaardagen die zich bevinden op een bepaalde datum, klikt u op de datum en de verjaardagen die op die specifieke datum vallen weergegeven.

Let op: de waarden in een datumveld zijn van invloed op de lijst met typespecifieke filters. Als de meest recente datumwaarde in een datumveld binnen de afgelopen twee jaar valt, ziet u een langere, meer gedetailleerde filterlijst. Als geen van de datums in een veld minder dan twee jaar oud is, ziet u de kortere filterlijst.

Lange en korte algemene datumfilterlijsten

Opmerking: Typespecifieke filters zijn niet beschikbaar voor velden van het type Ja/Nee, OLE-object en bijlagen. De lijst met waarden is niet beschikbaar voor velden van het type Memo of velden met tekst met opmaak.

Een algemeen filter toepassen

 1. Open een tabel, query, formulier of rapport in een van de volgende weergaven: Gegevensblad, Formulier, Rapport of Indeling.

 2. Controleer of op de weergave al een filter is toegepast. Klik op de balk recordkiezer Controleer het volgende op de niet gefilterd of de grijs Geen filterpictogram aanwezig is.

  Tip: Verwijdert alle filters voor een bepaald object, klik op de Start tab, in de sorteren & Filter groep, klikt u op Geavanceerden klik vervolgens op Alle Filters wissen.

 3. Klikt u op een willekeurige plaats in de kolom of het besturingselement dat overeenkomt met het eerste veld dat u wilt filteren en, klik op de Start tab, in de sorteren & Filter groep, klikt u op Filter

Een algemeen filter toepassen: wijs tekst (of getal of datum) Filters, en klik vervolgens op het gewenste filter. Filters, zoals gelijk is aan en tussen vragen of u de vereiste waarden invoeren.

Tip:  Bepaalde tekens, zoals *, %, en?, hebben een speciale betekenis als ze worden opgegeven in een filtertekstvak. Bijvoorbeeld: * geeft een tekenreeks aan, dus de tekenreeks a* komt overeen met elke tekenreeks die begint met a en niet alleen met de letterlijke tekenreeks a*. Als u de speciale betekenis van een teken wilt negeren, zet u er vierkante haakjes [] omheen: a[*]. In databases waarvoor de ANSI-89-standaard wordt gebruikt, worden *, ?, [, ], !, - en # als speciale tekens gezien. In databases waarvoor de ANSI-92-standaard wordt gebruikt, worden %, _, [, ], ^ en - als speciale tekens gezien. U kunt beide standaarden gebruiken met Access, maar u kunt de twee standaarden samen (bijvoorbeeld ?een *) in een bepaalde expressie...

Een filter op basis van veldwaarden toe te passen: Schakel de selectievakjes uit naast de waarden waarop u niet wilt filteren, en klik vervolgens op OK.

Als u wilt filteren op één of slechts een paar van waarden in een lange lijst, schakelt u eerst de (Alles selecteren) controleren vak en selecteer vervolgens de gewenste waarden.

Om te filteren op null-waarden (een null-waarde geeft de afwezigheid van gegevens) in de tekst, getal en datumvelden: In de lijst met selectievakjes, schakelt u het (Alles selecteren) Controleer vak en selecteer vervolgens het selectievakje in naast (leeg).

Selectiefilters

Als u wilt zien van alle rijen in een tabel die een waarde die overeenkomt met de waarde in een rij bevatten, kunt u snel de gegevensbladweergave filteren door een bepaalde waarde te selecteren en vervolgens te klikken op de opdracht selectie . De vervolgkeuzelijst wordt weergegeven de beschikbare opties voor filteren. Deze opties varieert, afhankelijk van het gegevenstype van de geselecteerde waarde. Een andere manier voor toegang tot de filteropties selectie is met de rechtermuisknop op de specifieke cel.

Bijvoorbeeld als de waarde 2/21/1967 is geselecteerd in het veld Geboortedatum op het tabblad Start in de groep sorteren & filteren op selectie om het filter door selectieopdrachten weer te geven en selecteer vervolgens uw filteroptie...

Selectiefilterlijst

De lijst met opdrachten is ook afhankelijk van hoeveel van de waarde is geselecteerd. Als u bijvoorbeeld slechts enkele tekens in de waarde selecteert, ziet u een andere lijst met opdrachten, afhankelijk van welk deel van het veld u hebt geselecteerd.

filters op basis van een gedeeltelijk geselecteerd veld

1. Filter met behulp van het begin van een veldwaarde...

2. ...het midden van een veldwaarde...

3. ...of het einde van een veldwaarde.

Opmerking: Filteren op een gedeeltelijke selectie is niet beschikbaar voor velden met meerdere waarden. De selectie opdracht is niet beschikbaar voor bijlagen.

U verwijdert een filter, klik op het tabblad Start in de groep sorteren & filteren , klikt u op Wisselknop Filter, of klik op Geavanceerd en klikt u op Alle Filters wissen.

Een filter toepassen op basis van een selectie

 1. Open een tabel, query, formulier of rapport in een van de volgende weergaven: Gegevensblad, Formulier, Rapport of Indeling.

 2. Controleer of op de weergave al een filter is toegepast. Klik op de balk recordkiezer Controleer het volgende op de niet gefilterd of de grijs Geen filterpictogram aanwezig is.

 3. Ga naar de record met de waarde die u wilt gebruiken als onderdeel van het filter en klik in de kolom (in de gegevensbladweergave) of het besturingselement (in de formulier-, rapport- of indelingsweergave).

Als u wilt filteren op basis van een gedeeltelijke selectie; Selecteer de tekens die u wilt, op de Start tab, in de sorteren & Filter groep, klikt u op selectie, en klik vervolgens op het filter dat u wilt toepassen.

Formulierfilter

Dit filter is handig als u wilt filteren op meerdere velden in een formulier of gegevensblad, of als u probeert een specifieke record zoeken. Een leeg formulier of het gegevensblad dat is vergelijkbaar met het oorspronkelijke formulier of het gegevensblad en waarna u Voltooien als veel van de velden die u wilt kunt door Access gemaakt. Wanneer u klaar bent, zoekt Access de records die de opgegeven waarden bevatten.

Opmerking: U kunt geen veldwaarden opgeven voor velden met meerdere waarden met behulp van formulierfilter, en ook niet voor velden met het gegevenstype Memo, Hyperlink, Ja/Nee of OLE-object. U kunt wel waarden opgeven voor andere velden in de recordset.

Bijvoorbeeld als u zoeken naar alle klantrecords waar de titel van de contactpersoon is eigenaaren deze persoon zich bevindt in Portland of in Eugene wilt, opent u het klanten gegevensblad of formulier en klik op het tabblad Start in de Sorteren & Filter groeperen, klikt u op Geavanceerden klik vervolgens op Formulierfilter.

Voer de eerste set waarden, en vervolgens op het tabblad of onderaan in het gegevensblad of formulier en voer de volgende set waarden. Als u wilt dat een veldwaarde als een filter werkt, onafhankelijk van andere veldwaarden, moet u die waarde invoeren op het tabblad Zoeken naar en elk tabblad Of. Op elk tabblad Of wordt een alternatieve set filterwaarden weergegeven.

Om alleen de records die overeenkomen met uw invoer weer te geven:    Klik op de Start tab, in de sorteren & Filter groep, klikt u op Wisselknop Filter.

Een filter toepassen door een formulier in te vullen

 1. Open een tabel of query in de gegevensbladweergave of een formulier in de formulierweergave.

 2. Controleer of de weergave niet al is gefilterd. Klik op de balk recordkiezer Controleer het volgende op de niet gefilterd of de grijs Geen filterpictogram aanwezig is.

 3. Klik op de Start tab, in de sorteren & Filter groep, klikt u op Geavanceerden klik vervolgens op Formulierfilter in het snelmenu.

 4. Afhankelijk van of u in de gegevensbladweergave of in de formulierweergave werkt, voert u een van de volgende handelingen uit:

  Gegevensbladweergave:Klik op de eerste rij in de kolom waarop u wilt filteren, klikt u op de pijl die verschijnt en selecteer vervolgens een waarde. Als u wilt extra waarden toevoegen, klikt u op de of tab-toets onderaan in het gegevensblad en selecteer een andere waarde.

  Formulierweergave: klik op de pijl die in het besturingselement verschijnt en selecteer een waarde waarop u wilt filteren. Als u wilt extra waarden toevoegen, klikt u op de of tab-toets onderaan in het formulier en selecteer een andere waarde.

  Tips: U kunt geen veldwaarden opgeven voor velden met meerdere waarden met behulp van het filter door formulier, maar u kunt waarden opgeven voor een niet-veld met meerdere waarden in de recordset.

  • Gebruik de operator of om een lijst met mogelijke waarden voor een veld op te geven. "Portland" of "Oregon" bijvoorbeeld opgeven in het veld plaats om de records die een waarde bevatten te filteren.

  • Als u wilt filteren op basis van de status van een besturingselement, zoals een selectievakje of knop, klikt u op het besturingselement zodat deze de gewenste status heeft. Als u het besturingselement wilt terugzetten naar een neutrale positie, zodat het niet worden gebruikt als een criterium voor het filteren van records, zorgt u ervoor dat het niet beschikbaar is (wordt lichter gekleurd weergegeven).

  • Als u wilt filteren voor records die null (ontbrekend), niet-null-waarden bevatten, leeg (lege of ""), of niet-lege waarden, type Is Null, Is niet Null, "", of niet "" in het veld.

 5. Als u opgeven van twee alternatieve sets criteria, bijvoorbeeld wilt, zodat alleen de namen van contactpersonen waarvan land/regio de waarde is VS en jarig in April zijn, kunt u het volgende doen:

  • Als u wilt ophalen alle records die voldoen aan een van meerdere sets criteria, de criteria opgeven door op te geven van de eerste set criteria, klikt u op de of tab-toets en voer de volgende set criteria. Als u een veldwaarde wilt wilt gebruiken als filter onafhankelijk van andere veldwaarden, moet u die waarde invoeren op de tabblad Zoeken naar en elk tabblad of . Met andere woorden, de tabblad Zoeken naar en elk tabblad of geeft u een andere set filterwaarden.

  • Bedenk ook dat telkens wanneer u een veldcriterium toevoegen aan de tabblad of Access Hiermee maakt u een andere tabblad of . Hierdoor kunt u verscheidene 'of'-criteria opgeven. Het filter geeft als resultaat een record met alle van de waarden die zijn opgegeven in de tabblad Zoeken naar of alle waarden opgegeven op de eerste tabblad of of alle waarden opgegeven op de tweede of tabblad, enzovoort.

Als u wilt een filter verwijderen en alle records weergeven, klikt u op Wisselknop Filter opnieuw.

Als u wilt een filter wijzigen door het formulier, klikt u op Geavanceerden klik op Formulierfilter opnieuw. De huidige set filtercriteria wordt weergegeven.

Geavanceerd filter

Soms kunnen u mogelijk wilt toepassen van een filter dat is een geavanceerd filter en u moet mogelijk tot het filtercriterium zelf schrijven. Als u bijvoorbeeld records zoeken die zich voordoet tijdens de afgelopen zeven dagen of de afgelopen zes maanden datums bevatten.

De geavanceerde filters gebruikt, is vereist voor het schrijven van expressies. Expressies zijn vergelijkbaar tot formules in Excel en aan de criteria die u opgeeft bij het ontwerpen van een query.

Een voorbeeld van waar u een geavanceerd filter gebruik is, om te vinden van de namen van deze contactpersonen jarig is opgetreden tijdens de afgelopen zeven dagen. Nadat u een geavanceerd filter toepast, kunt u de resultaten waarvan land/regio is aan VS verder beperken.

Een geavanceerd filter toepassen

 1. Open een tabel, query, formulier of rapport in een van de volgende weergaven: Gegevensblad, Formulier, Rapport of Indeling.

 2. Controleer of op de weergave al een filter is toegepast. Controleer of op de recordnavigatiebalk het pictogram Geen filter grijs wordt weergegeven (niet beschikbaar is). Als de recordnavigatiebalk niet zichtbaar is, gaat u naar het tabblad Start, klikt u in de groep Sorteren en filteren op Geavanceerd en klikt u vervolgens op Alle filters wissen (als Alle filters wissen grijs wordt weergegeven, zijn er geen filters actief).

 3. Klik op de Start tab, in de sorteren & Filter groep, klikt u op Geavanceerd en klik vervolgens op Geavanceerde Filter-/ sorteeropties in het snelmenu.

 4. Voeg de velden waarop u wilt filteren toe aan het raster.

 5. Geef een criterium op in de rij Criteria van elk veld. De criteria worden als een set toegepast en alleen de records die overeenkomen met alle criteria in de rij Criteria worden weergegeven. Als u alternatieve criteria voor één veld wilt opgeven, typt u het eerste criterium in de rij Criteria, het tweede criterium in de rij Of, enzovoort.

  Tips: 

  • De gehele set criteria in de rij Of wordt nu toegepast als alternatief voor de set criteria in de rij Criteria. Elk criterium dat u wilt toepassen voor beide sets criteria, moet worden getypt in zowel de rij Criteria als de rij Of. Klik op Filter in-/uitschakelen om de gefilterde rijen weer te geven.

  • Een goede manier om criteria te leren schrijven is het toepassen van een algemeen filter of een filter op basis van een selectie waarmee u een resultaat verkrijgt dat dicht in de buurt komt van wat u zoekt. Klik met de filter is toegepast op de weergave, geven de objecttabblad Filter

Speciale opdrachten op het documenttabblad Filter

Er zijn twee speciale opdrachten beschikbaar zijn voor u op de documenttabblad Filter . Wanneer u met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats boven het ontwerpraster op het tabblad de laden uit Query en Opslaan als Query -opdrachten zijn beschikbaar in het snelmenu te openen.

Speciale filteropties

Met de opdracht Laden uit query wordt het ontwerp van de geselecteerde query in het raster geladen. Hiermee kunt u de query's met criteria als filtercriteria gebruiken.

Met de opdracht Opslaan als query kunt u de filterinstellingen opslaan als een nieuwe query.

Naar boven

Een filter verwijderen of opnieuw toepassen

Als u wilt overschakelen naar de ongefilterde weergave van gegevens, moet u de filters verwijderen door te klikken op gefilterd op de recordnavigatiebalk om terug te keren naar de volledige weergave.

Als u de huidige filters verwijdert, worden de filters tijdelijk uit alle velden in de weergave verwijderd. Als u bijvoorbeeld eerst filters toepast op de velden LandRegio en Geboortedatum en vervolgens de filters verwijdert, ziet u alle records weer.

Als u wilt de meest recente filters toepassen, klikt u op niet gefilterd op de recordnavigatiebalk.

Naar boven

Een filter wissen

Wis een filter wanneer u dit niet meer nodig hebt. Als u een filter wist, wordt het uit de weergave verwijderd en kunt u het niet meer opnieuw toepassen door te klikken op Niet gefilterd op de statusbalk. U kunt slechts één filter van één veld wissen of alle filters van alle velden in de weergave wissen.

 • Een filter van één veld wissen: met de rechtermuisknop op de gefilterde kolom of het besturingselement en klik vervolgens op filter van veldnaam wissen.

 • Alle filters uit alle velden wissen: op de Start tab, in de sorteren & Filter groep, klikt u op Geavanceerden klik vervolgens op Alle Filters wissen in het snelmenu.

Naar boven

Een filter opslaan

Het kan handig zijn een filter opslaan als u deze opnieuw. De instellingen voor het filter die van kracht zijn op het moment dat wanneer u een tabel, query, formulier of rapport sluit, worden automatisch opgeslagen samen met het object en ze beschikbaar zijn voor het opnieuw toepassen. Standaard worden filterinstellingen echter niet automatisch toegepast wanneer u het object de volgende keer opent.

Om ervoor te zorgen dat de huidige filters automatisch worden toegepast wanneer u een tabel, query, formulier of rapport, opnieuw vanuit het eigenschappenvenster van het object opent, instellen van het object FilterenBijLaden eigenschap Ja. De eigenschap FilterenBijLaden , wordt de volgende keer dat u het object opent toegepast. Wanneer u deze instelling wijzigt, moet u het object te sluiten en opnieuw openen om te kunnen toepassen van de nieuwe instelling.

Opmerking:  De FilterenBijLaden eigenschapsinstelling wordt alleen toegepast als het object wordt geladen. Als u deze eigenschap voor een object instelt in de ontwerpweergave en vervolgens overschakelt naar een andere weergave, wordt de instelling niet toegepast. U moet sluiten en opnieuw opent u het object voor wijzigingen in de FilterenBijLaden eigenschapsinstelling kracht...

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×