Een filter toepassen om records te selecteren in een Access-database

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Filteren is een handige manier om alleen de gegevens die u wilt weergegeven weer te geven. U kunt filters gebruiken om bepaalde records weer in een formulier, rapport, query of gegevensblad, of om af te drukken alleen bepaalde records uit een rapport, tabel of query. Een filter toepassen, kan u de gegevens in een weergave beperken zonder te wijzigen van het ontwerp van het onderliggende object. In dit artikel wordt uitgelegd welke typen filters in Access en hoe u kunt toepassen, opslaan of verwijderen van filters in een clientdatabase Access 2010. In dit artikel geldt niet voor het filteren van de records in een Access 2010-webdatabase.

In dit artikel

Hoe filters zijn handig

Selecteren en een filtertype toepassen

Een filter opnieuw toepassen of verwijderen

Een filter wissen

Een filter opslaan

Waarom zijn filters handig

Als u een filter toepast, bevat de weergave alleen de records met de waarden die hebt geselecteerd. De rest van de gegevens blijft verborgen totdat u het filter wist.

Opmerking: Het is belangrijk om te weten dat kolommen in gegevensbladen en besturingselementen in formulieren en rapporten die afhankelijk zijn van expressies, geen filtering ondersteunen.

Er zijn diverse typen filters en sommige filters zijn eenvoudig toe te passen en te verwijderen. In Access 2010 zijn enkele algemene filters ingebouwd in elke weergave. De beschikbare filteropdrachten zijn afhankelijk van het type veld en de waarden van het veld.

Als u bijvoorbeeld de records wilt weergeven van mensen met een verjaardag in een bepaalde maand, klikt u op de kolom Geboortedatum column, klikt u op het tabblad Start in de groep Sorteren en filteren op Datumfilters en selecteert u de gewenste datumperiode.

Filteren op datumveld

1. de filters die beschikbaar voor u zijn, hangt af van het gegevenstype in de geselecteerde kolom.

2. alle datums in periode filter het gedeelte dag en jaar van de datumwaarden worden genegeerd.

In deze gefilterde weergave ziet u alleen de records waarvan het maandgedeelte van het veld Geboortedatum is ingesteld op april.

Geboortedatum gefilterd op april

1. het filterpictogram in de kolomkop en de recordnavigatiebalk wordt aangegeven dat de huidige weergave is gefilterd op de kolom Geboortedatum.

2. Klik in de gegevensbladweergave, wanneer u de muisaanwijzer, de muis boven de kop van de kolom, ziet u de huidige filtercriteria.

Opmerking: Wanneer u een filter op een kolom die al is gefilterd toepast, wordt het vorige filter automatisch verwijderd. Hoewel u slechts één filter van kracht kan zijn voor een veld per keer, kunt u een ander filter voor elk veld dat in de weergave.

Als u bijvoorbeeld de namen wilt weergeven van contactpersonen die in het Verenigd Koninkrijk wonen en die jarig zijn in april, kunt u de tabel Contactpersonen filteren op het veld Land/regio en eveneens op het veld Geboortedatum. Als u filtert op meerdere velden in één weergave, worden de filters met behulp van de operator AND op de volgende manier gecombineerd:

Land/regio = Verenigd Koninkrijk AND Geboortemaand = april

Terugkeren naar de ongefilterde weergave: filters wissen. Als u een filter tijdelijk verwijderd uit de weergave, zodat u teruggaan naar de originele, niet-gefilterde weergave overstappen kunt.

Om te schakelen tussen gefilterde en niet-gefilterde weergaven: in de groep sorteren en filteren op het tabblad Start , klikt u op wisselknop filter.

Een filter voorgoed uit een weergave verwijderen: wis de filter. Als u wilt weten hoe u filters wissen, raadpleegt u de sectie een filter wissen.

Filterinstellingen blijft van kracht totdat u het object sluit, zelfs als u naar een andere weergave van het object overschakelt. Met andere woorden, als u een formulier in de gegevensbladweergave filteren, nog de filterinstellingen steeds niet van kracht zelfs als u naar de formulierweergave of indelingsweergave overschakelt, en van kracht blijven, totdat u het formulier sluiten. Als u het object opslaan terwijl het filter is toegepast, deze niet beschikbaar de volgende keer dat u het object opent. Zie de sectie een filter opslaan in dit artikel voor meer informatie over het opslaan van een filter.

Naar boven

Een filtertype selecteren en toepassen.

U kunt een keuze maken uit diverse kant-en-klare filters voor elk gegevenstype. Deze filters zijn beschikbaar als menuopdrachten in de volgende weergaven: Gegevensblad, Formulier, Rapport en Indeling. Naast deze filters, kunt u een formulier of gegevensblad ook filteren door een formulier in te vullen (formulierfilter genaamd).

Als u meer flexibiliteit wilt en ervaring hebt met het schrijven van expressies, kunt u uw eigen filters maken met behulp van de opties op het documenttabblad Filter.

Kies uit de volgende typen filters:

Algemene filters: om specifieke waarden of een bereik van waarden te filteren.

Selectiefilter: alle rijen in een tabel die een waarde die overeenkomt met een geselecteerde waarde in een rij door te filteren van de gegevensbladweergave bevatten filteren.

Formulierfilter: om te filteren op verschillende velden in een formulier of gegevensblad, of als u probeert een specifieke record zoeken.

Geavanceerde filter: filteren type waarin u aangepaste filtercriteria definiëren.

Opmerking: Als u de filteropdrachten in een van de weergaven niet ziet, heeft de ontwerper van het formulier of database filteren uitgeschakeld. Neem contact op met de ontwerpfunctie voor hulp.

Algemene filters

Een aantal veelgebruikte filters is beschikbaar als menuopdracht, zodat u niet veel tijd hoeft te besteden aan het opzetten van de juiste filtercriteria. U kunt op alle veldtypen algemene filters toepassen, met uitzondering van OLE-objectvelden en velden met berekende waarden. De lijst van beschikbare filters is afhankelijk van het gegevenstype en de waarden in het geselecteerde veld.

Met de rechtermuisknop op het veld dat u wilt filteren. Als u wilt filteren op meerdere kolommen of besturingselementen, moet u Selecteer en filteren van elke kolom of afzonderlijk bepalen of de optie voor een geavanceerd filter. Zie de sectie Formulierfilter en Geavanceerde filters in dit artikel voor meer informatie.

Als u bijvoorbeeld om de filters die beschikbaar zijn voor het veld Geboortedatum weer te geven op de Start tab, in de groep sorteren en filteren , klikt u op Filter

Algemene datumfilters
Voorbeeld van de algemene datumfilters

1. Gebruik de lijst met selectievakjes als u wilt filteren op specifieke waarden. De lijst bevat alle waarden die momenteel in het veld worden weergegeven.

2. Als u wilt filteren op een bereik van waarden, op een van deze filters en geef de vereiste waarden. Bijvoorbeeld als u wilt zien tussen de huidige datum en het einde van het jaar verjaardagen, op tussenen geef de juiste begin- en einddatums in het dialoogvenster tussen . Als u wilt zien worden alle verjaardagen die zich bevinden op een bepaalde datum, klikt u op de datum en de verjaardagen die op die specifieke datum vallen weergegeven.

Het is belangrijk om te weten dat de waarden in een gegevensveld van invloed zijn op de lijst van type-specifieke filters. Als de meest recente datumwaarde in een datumveld binnen de laatste twee jaar valt, wordt een langere, meer gedetailleerde filterlijst weergegeven. Als alle datums in een veld ouder zijn dan twee jaar, wordt de kortere filterlijst weergegeven.

Lange en korte algemene datumfilterlijsten
Lange en korte algemene datumfilterlijsten

Opmerking: Type-specifieke filters zijn niet beschikbaar voor velden van het type Ja/Nee, OLE-object en Bijlage. De lijst met waarden is niet beschikbaar voor velden van het type Memo of voor velden met tekst met opmaak.

Een algemeen filter toepassen

 1. Open een tabel, query, formulier of rapport in een van de volgende weergaven: Gegevensblad, Formulier, Rapport of Indeling.

 2. Zorg ervoor dat de weergave niet al is gefilterd. Klik op de balk recordkiezer Controleer het volgende op de niet gefilterd of de grijs Geen filterpictogram aanwezig is.

  Tip: Verwijdert alle filters voor een bepaald object, klik op de Start tab, in de groep sorteren en filteren , klikt u op Geavanceerden klik vervolgens op Alle Filters wissen.

 3. Klik op een willekeurige plek in de kolom of het besturingselement dat overeenkomt met het eerste veld dat u wilt filteren en, klik op de Start tab, in de groep sorteren en filteren , klikt u op Filter

Een algemeen filter toepassen: wijs tekst (of getal of datum) Filters, en klik vervolgens op het gewenste filter. Filters, zoals gelijk is aan en tussen vragen of u de vereiste waarden invoeren.

Tip: Bepaalde tekens, zoals *, % en ?, hebt u een speciale betekenis wanneer opgegeven in een filtertekstvak. Bijvoorbeeld * vertegenwoordigt een reeks tekens, dus de tekenreeks een * komen overeen met een willekeurige tekenreeks die begint met eenen niet alleen de letterlijke tekenreeks een *. Als u wilt negeren de speciale betekenis van een teken, plaatst u deze tussen vierkante haken [], zoals hier: een [*]. Databases die gebruikmaken van de ANSI-89-standaard treat *, ?, [,],!, -, en # als speciale tekens. Databases die gebruikmaken van de standaard ANSI-92 treat %, _, [,], ^, en - als speciale tekens. U kunt beide standaarden gebruiken met Access, maar u kunt de twee standaarden samen (bijvoorbeeld ?een *) in een bepaalde expressie...

Een filter op basis van veldwaarden toe te passen: Schakel de selectievakjes uit naast de waarden waarop u niet wilt filteren, en klik vervolgens op OK.

Als u wilt filteren op één of slechts een paar van waarden in een lange lijst, schakelt u eerst de (Alles selecteren) controleren vak en selecteer vervolgens de gewenste waarden.

Om te filteren op null-waarden (een null-waarde geeft de afwezigheid van gegevens) in de tekst, getal en datumvelden: In de lijst met selectievakjes, schakelt u het (Alles selecteren) Controleer vak en selecteer vervolgens het selectievakje in naast (leeg).

Selectiefilter

Als u alle rijen in een tabel wilt weergeven met een waarde die overeenkomst met de waarde in een rij, kunt u de gegevensbladweergave snel filteren door een bepaalde waarde te selecteren en vervolgens op de opdracht Selectie te klikken. In de vervolgkeuzelijst vindt u alle beschikbare filteropties. Deze opties zijn afhankelijk van het gegevenstype van de geselecteerde waarde. U kunt het selectiefilter ook weergeven door met de rechtermuisknop op de gewenste cel te klikken.

Als bijvoorbeeld de waarde 21-01-1967 is geselecteerd in het veld Geboortedatum, klikt u op het tabblad Start in de groep Sorteren en filteren op Selectie om het filter met selectieopdrachten weer te geven en kiest u de gewenste filteroptie.

Selectiefilterlijst

De lijst met opdrachten is tevens afhankelijk van hoeveel van de waarde is geselecteerd. Als u bijvoorbeeld slechts een deel van de waarde selecteert, wordt een andere opdrachtenlijst weergegeven, afhankelijk van het deel van het veld dat u hebt geselecteerd.

filters op basis van een gedeeltelijk geselecteerd veld

1. Filter op basis van het begin van een veldwaarde...

2. ...het midden van een veldwaarde...

3. ...of het einde van een veldwaarde.

Opmerking: Filteren op een gedeeltelijke selectie is niet beschikbaar voor velden met meerdere waarden. De selectie opdracht is niet beschikbaar voor bijlagen.

Als u een filter wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Start in de groep Sorteren en filteren op Filter in-/uitschakelen, of klikt u op Geavanceerd en vervolgens op Alle filters wissen.

Een selectiefilter toepassen

 1. Open een tabel, query, formulier of rapport in een van de volgende weergaven: Gegevensblad, Formulier, Rapport of Indeling.

 2. Zorg ervoor dat de weergave niet al is gefilterd. Klik op de balk recordkiezer Controleer het volgende op de niet gefilterd of de grijs Geen filterpictogram aanwezig is.

 3. Ga naar de record met de waarde die u wilt gebruiken als onderdeel van de filter en klik binnen de kolom (in de gegevensbladweergave) of het besturingselement (in de formulier-, rapport of indelingsweergave).

Als u wilt filteren op basis van een gedeeltelijke selectie; Selecteer de tekens die u wilt, op de Start tab, in de groep sorteren en filteren , klikt u op selectie, en klik vervolgens op het filter dat u wilt toepassen.

Formulierfilters

Dit filter is handig als u op verschillende velden in een formulier of gegevensblad wilt filteren, of als u naar een bepaalde record zoekt. Er wordt een leeg formulier of gegevensblad gemaakt dat lijkt op het oorspronkelijke formulier of gegevensblad, waarna u zoveel velden kunt invullen als u maar wilt. Als u klaar bent, wordt in Access gezocht naar de opgegeven waarden.

Opmerking: U kunt met een formulierfilter geen veldwaarden opgeven voor velden met meerdere waarden en ook niet voor velden met het gegevenstype Memo, Hyperlink, Ja/nee of OLE-object. U kunt echter wel waarden voor andere velden in de recordset opgeven.

Bijvoorbeeld als u zoeken naar alle klantrecords waar de titel van de contactpersoon is eigenaaren deze persoon zich bevindt in Portland of in Eugene wilt, opent u het klanten gegevensblad of formulier en klik op het tabblad Start in de Sorteren en filteren groeperen, klikt u op Geavanceerden klik vervolgens op Formulierfilter.

Voer de eerste set waarden in, klik op het tabblad Of onder aan het gegevensblad of formulier en voer de volgende set waarden in. Als u een veldwaarde als filter wilt gebruiken die onafhankelijk is van andere veldwaarden, moet u die waarde invoeren op het tabblad Zoeken naar en op elk tabblad Of . Elk tabblad Of bevat een andere set filterwaarden.

Om alleen de records die overeenkomen met uw invoer weer te geven:    Klik op de Start tab, in de groep sorteren en filteren , klikt u op Wisselknop Filter.

Een formulierfilter toepassen

 1. Open een tabel of query in de gegevensbladweergave of open een formulier in de formulierweergave.

 2. Zorg ervoor dat de weergave niet al is gefilterd. Klik op de balk recordkiezer Controleer het volgende op de niet gefilterd of de grijs Geen filterpictogram aanwezig is.

 3. Klik op de Start tab, in de groep sorteren en filteren , klikt u op Geavanceerden klik vervolgens op Formulierfilter in het snelmenu.

 4. Afhankelijk van of u in de gegevensblad- of formulierweergave werkt, voert u een van de volgende stappen uit:

  Gegevensbladweergave: Klik op de eerste rij in de kolom waarop u wilt filteren, klikt u op de pijl die verschijnt en selecteer vervolgens een waarde. Als u wilt extra waarden toevoegen, klikt u op de of tab-toets onderaan in het gegevensblad en selecteer een andere waarde.

  Formulierweergave: klik op de pijl die in het besturingselement verschijnt en selecteer een waarde waarop u wilt filteren. Als u wilt extra waarden toevoegen, klikt u op de of tab-toets onderaan in het formulier en selecteer een andere waarde.

  Tips: U kunt geen veldwaarden opgeven voor velden met meerdere waarden met behulp van het filter door formulier, maar u kunt waarden opgeven voor een niet-veld met meerdere waarden in de recordset.

  • Gebruik de operator of als u een lijst met mogelijke waarden voor een veld. "Portland" of "Oregon" bijvoorbeeld opgeven in het veld plaats om de records die een waarde bevatten te filteren.

  • Als u wilt filteren op basis van de status van een besturingselement, zoals een selectievakje of een knop, klikt u op het besturingselement om het de gewenste status te geven. Als u het besturingselement weer wilt terugzetten in de neutrale positie zodat het niet meer wordt gebruikt als criterium voor het filteren van records, moet u controleren of het besturingselement niet beschikbaar (grijs weergegeven) is.

  • Als u wilt filteren voor records die null (ontbrekend), niet-null-waarden bevatten, leeg (lege of ""), of niet-lege waarden, type Is Null, Is niet Null, "", of niet "" in het veld.

 5. Als u twee verschillende criteriasets wilt opgeven om bijvoorbeeld alleen de namen weer te geven van contactpersonen waarvoor de waarde van Land/regio de Verenigde Staten is en die in april jarig zijn, kunt u het volgende doen:

  • Als u wilt ophalen alle records die voldoen aan een van meerdere sets criteria, de criteria opgeven door op te geven van de eerste set criteria, klikt u op de of tab-toets en voer de volgende set criteria. Als u een veldwaarde wilt wilt gebruiken als filter onafhankelijk van andere veldwaarden, moet u die waarde invoeren op de tabblad Zoeken naar en elk tabblad of . Met andere woorden, de tabblad Zoeken naar en elk tabblad of geeft u een andere set filterwaarden.

  • Bedenk ook dat telkens wanneer u een veldcriterium toevoegen aan de tabblad of Access Hiermee maakt u een andere tabblad of . Hiermee kunt u verschillende "of" criteria opgeven. Het filter geeft als resultaat een record met alle van de waarden die zijn opgegeven in de tabblad Zoeken naar of alle waarden opgegeven op de eerste tabblad of of alle waarden opgegeven op de tweede of tabblad, enzovoort.

Als u wilt een filter verwijderen en alle records weergeven, klikt u op Wisselknop Filter opnieuw.

Als u wilt een filter wijzigen door het formulier, klikt u op Geavanceerden klik op Formulierfilter opnieuw. De huidige set filtercriteria wordt weergegeven.

Geavanceerd filter

Het kan soms voorkomen dat u een geavanceerd filter nodig hebt en u het filtercriterium zelf moet schrijven, bijvoorbeeld als u records wilt zoeken met datums die in de periode van de afgelopen zeven dagen of de afgelopen zes maanden liggen.

Bij het gebruik van geavanceerde filters moet u expressies schrijven. Expressies lijken op formules in Excel en op de criteria die u opgeeft als u een query ontwerpt.

Als u bijvoorbeeld de namen wilt zoeken van de contactpersonen die in de afgelopen zeven dagen jarig zijn geweest, kunt u gebruikmaken van een geavanceerd filter. Nadat u een geavanceerd filter hebt toegepast, kunt u de resultaten verder beperkt tot contactpersonen van wie het land/regio de Verenigde Staten is.

Een geavanceerd filter toepassen

 1. Open een tabel, query, formulier of rapport in een van de volgende weergaven: Gegevensblad, Formulier, Rapport of Indeling.

 2. Kijk of de weergave niet al gefilterd is. Controleer of op de recordnavigatiebalk het pictogram Geen filter grijs wordt weergegeven (niet beschikbaar is). Als de recordnavigatiebalk niet zichtbaar is, gaat u naar het tabblad Start en klikt u in de groep Sorteren en filteren op Geavanceerd en vervolgens op Alle filters wissen (als Alle filters wissen grijs wordt weergegeven, zijn er geen filters actief).

 3. Klik op de Start tab, in de groep sorteren en filteren , klikt u op Geavanceerd en klik vervolgens op Geavanceerde Filter-/ sorteeropties in het snelmenu.

 4. Voeg de velden waarop u wilt filteren toe aan het raster.

 5. Geef een criterium op in de rij Criteria van elk veld. De criteria worden als een set toegepast en alleen de records die overeenkomen met alle criteria in de rij Criteria worden weergegeven. Als u alternatieve criteria voor één veld wilt opgeven, typt u het eerste criterium in de rij Criteria, het tweede criterium in de rij Of, enzovoort.

  Tips: 

  • De gehele set criteria in de rij Of wordt nu toegepast als alternatief voor de set criteria in de rij Criteria. Elk criterium dat u wilt toepassen op beide sets criteria, moet worden getypt in zowel de rij Criteria als de rij Of. Klik op Filter in-/uitschakelen om de gefilterde rijen weer te geven.

  • Een goede manier om te leren schrijven criteria is een algemeen filter of een filter op basis van selectie die een resultaat dat lijkt op wat u zoekt toe te passen. Klik met de filter is toegepast op de weergave, geven de objecttabblad Filter

Speciale opdrachten op het documenttabblad Filter

Er zijn twee speciale opdrachten beschikbaar zijn voor u op de documenttabblad Filter . Wanneer u met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats boven het ontwerpraster op het tabblad de laden uit Query en Opslaan als Query -opdrachten zijn beschikbaar in het snelmenu te openen.

Speciale filteropties

Met de opdracht Laden uit query wordt het ontwerp van de geselecteerde query in het raster geladen. Hierdoor kunt u de querycriteria instellen als filtercriteria.

Met de opdracht Laden uit query wordt het ontwerp van de geselecteerde query in het raster geladen.

Naar boven

Een filter verwijderen of opnieuw toepassen

Als u wilt overschakelen naar de ongefilterde weergave van gegevens, verwijdert u de filters. Klik op Gefilterd op de recordnavigatiebalk om terug te keren naar de volledige weergave.

Wanneer u de huidige filters verwijdert, worden de filters tijdelijk verwijderd uit alle velden in de weergave. Als u bijvoorbeeld eerst filters toepast op de velden Land/regio en Geboortedatum en vervolgens de filters verwijdert, worden alle records opnieuw weergegeven.

Als u de meest recente filters opnieuw wilt toepassen, klikt u op Niet gefilterd op de recordnavigatiebalk.

Naar boven

Een filter wissen

U wist een filter als u dit niet meer nodig hebt. Als u een filter wist, wordt het verwijderd uit de weergave zodat u het filter niet meer kunt toepassen door op Niet gefilterd in de statusbalk te klikken. U kunt slechts één filter van een veld wissen of u kunt alle filters van alle velden in de weergave wissen.

 • Een filter van één veld wissen: met de rechtermuisknop op de gefilterde kolom of het besturingselement en klik vervolgens op filter van veldnaam wissen.

 • Alle filters uit alle velden wissen: op de Start tab, in de groep sorteren en filteren , klikt u op Geavanceerden klik vervolgens op Alle Filters wissen in het snelmenu.

Naar boven

Een filter opslaan

U kunt filters heel eenvoudig opslaan voor later gebruik. De filterinstellingen die gelden op het moment dat u een tabel, query of formulier sluit, worden samen met het object automatisch opgeslagen, waarna u ze later altijd opnieuw kunt toepassen. De filterinstellingen worden echter standaard niet automatisch toegepast de volgende keer dat u het object opent.

Om ervoor te zorgen dat de huidige filters automatisch worden toegepast wanneer u een tabel, query, formulier of rapport, opnieuw vanuit het eigenschappenvenster van het object opent, instellen van het object FilterenBijLaden eigenschap Ja. De eigenschap FilterenBijLaden , wordt de volgende keer dat u het object opent toegepast. Wanneer u deze instelling wijzigt, moet u het object te sluiten en opnieuw openen om te kunnen toepassen van de nieuwe instelling.

Opmerking: De FilterenBijLaden eigenschapsinstelling wordt alleen toegepast als het object wordt geladen. Deze instelling voor een object in de ontwerpweergave en klik vervolgens overschakelen naar een andere weergave wordt niet de instelling toe te passen. U moet sluiten en opnieuw opent u het object voor wijzigingen in de FilterenBijLaden eigenschapsinstelling kracht...

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×