Een filter of sortering opnieuw toepassen, of een filter wissen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Nadat u gegevens in een cellenbereik of tabelkolom hebt gefilterd of gesorteerd, kunt u de gegevens opnieuw filteren of sorteren om de inhoud van het werkblad bij te werken. U kunt een filter ook wissen als u alle gegevens weer zichtbaar wilt maken.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over het toepassen van een filteren en sorteren

Een filter- of sorteerbewerking, opnieuw toepassen

Een filter voor een kolom wissen

Alle filters in een werkblad wissen en alle rijen opnieuw weergeven

Informatie over het opnieuw toepassen van een filter en sortering

Aan het pictogram in de kolomkop kunt u zien of een filter is toegepast:

 • Een pijl-omlaag Filtervervolgkeuzepijl betekent dat filteren is ingeschakeld, maar dat er geen filter is toegepast.

  Tip : Wanneer u de muisaanwijzer op een kolomkop plaatst waarvoor filteren wel is ingeschakeld maar niet is toegepast, ziet u het bericht '(Alles weergeven)' in de scherminfo.

 • De knop Filter Pictogram van toegepast filter betekent dat er een filter is toegepast.

  Tip : Wanneer u de muisaanwijzer op de kop van een gefilterde kolom houdt, verschijnt het toegepaste filter in de scherminfo, zoals 'Gelijk aan een rode celkleur' of 'Groter dan 150'.

Wanneer u een filter opnieuw toepast of de gegevens opnieuw sorteert, kunt u andere resultaten verkrijgen. Dit kan gebeuren om de volgende redenen:

 • Er zijn gegevens toegevoegd, gewijzigd, of verwijderd in het cellenbereik of de tabelkolom.

 • Het filter is een dynamisch datum- en tijdfilter, zoals Vandaag, Deze week of Jaar tot datum.

 • Waarden die zijn geretourneerd door een formule zijn gewijzigd en het werkblad is herberekend.

Opmerking : Wanneer u het dialoogvenster Zoeken gebruikt om te zoeken naar gefilterde gegevens, worden alleen de gegevens doorzocht die worden weergegeven; gegevens die niet worden weergegeven, worden niet doorzocht. Als u alle gegevens wilt doorzoeken, moet u alle filters wissen.

Naar boven

Een filter opnieuw toepassen of opnieuw sorteren

Opmerking : De filter- en sorteercriteria voor een tabel worden in de werkmap opgeslagen, zodat zowel het filter als de sortering opnieuw worden toegepast zodra u de werkmap opent. Voor een cellenbereik worden echter alleen de filtercriteria in een werkmap opgeslagen, niet de sorteercriteria. Als u de sorteercriteria wilt opslaan zodat u af en toe opnieuw kunt sorteren wanneer u een werkmap opent, is het aan te raden een tabel te gebruiken. Dit is vooral van belang als u meerdere kolommen sorteert of sorteringen maakt die ingewikkeld zijn om in te stellen.

 • Als u een filter of sortering opnieuw wilt toepassen, klikt u op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klikt u vervolgens op Opnieuw toepassen.

Naar boven

Een filter voor een kolom wissen

 • Als u een filter wilt wissen dat is toegepast op een tabel of een kolom in een cellenbereik van meerdere kolommen, klikt u op de filterknop Pictogram van toegepast filter in de kolomkop en klikt u vervolgens op Filter van [Kolomnaam] wissen.

Naar boven

Alle filters in een werkblad wissen en alle rijen opnieuw weergeven

 • Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×