Een externe lijst maken van een SQL Azure-tabel met Business Connectivity Services en Secure Store

Een externe lijst maken van een SQL Azure-tabel met Business Connectivity Services en Secure Store

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als SharePoint Online-beheerder kunt u services in SharePoint Online gebruiken om gegevens in een Microsoft SQL Azure-database te openen. Omdat SQL Azure technologie voor relationele databases in de cloud is, werkt de verbinding volledig in de cloud. In dit artikel wordt beschreven hoe u met SharePoint-technologieën gegevens in een SQL Azure-database kunt openen zonder dat u code hoeft te schrijven.

Als u gegevens in een SQL Azure-database wilt gebruiken, moet u een externe lijst maken met behulp van Business Connectivity Services (BCS) en Secure Store. Via BCS worden SharePoint-oplossingen verbonden met externe gegevens, en met Secure Store kunnen gebruikers worden gecontroleerd voor de gegevens. Door een externe lijst te gebruiken kunt u de inhoud van een tabel vanuit SQL Azure weergeven in SharePoint Online. Gebruikers kunnen de gegevens lezen, bewerken en bijwerken, allemaal in SharePoint Online.

Zie Inleiding tot externe gegevensvoor meer informatie over hoe u met BCS externe gegevens gebruiken.

SQL Azure-databases zijn cloudgebaseerde relationele databases die zijn gemaakt met behulp van SQL Server-technologie. Als u wilt weten hoe u aan de slag met deze databases, raadpleegt u dat aan de slag met gebruik van Microsoft Azure SQL Database Microsoft Azure Platform Management Portal

In dit artikel

Overzicht van stappen in het proces

Hoe BCS en Secure Store samenwerken

Stap 1: Machtigingen instellen voor het BCS-metagegevensarchief

Stap 2: Een toewijzing van Secure Store-referenties maken

De Secure Store-doeltoepassing maken

Store-referenties maken voor de doeltoepassing instellen

Stap 3: Het externe inhoudstype maken

Stap 4: Een externe lijst maken

Een externe lijst maken met behulp van SharePoint Online

Een externe lijst maken met behulp van SharePoint Designer 2010

Stap 5: Machtigingen voor het beheren van het externe Inhoudstype toewijzen

Overzicht van stappen in het proces

Als u een externe lijst wilt maken waarmee u vanuit SQL Azure toegang hebt tot gegevens, moet u een reeks afzonderlijke stappen uitvoeren.

De volgende tabel bevat de stappen en de vereiste software voor deze stap.

Stap:

Waar u deze uitvoert:

Stap 1: machtigingen instellen voor het BCS-metagegevensarchief

SharePoint-beheercentrum (in SharePoint Online)

Stap 2: een Secure Store-toewijzing maken

SharePoint-beheercentrum (in SharePoint Online)

Stap 3: een extern inhoudstype maken

SharePoint Designer 2010 OF Visual Studio

Stap 4: een externe lijst maken

SharePoint-beheercentrum (SharePoint Online)

Stap 5: machtigingen toewijzen om uw externe inhoudstype te beheren

SharePoint-beheercentrum (SharePoint Online)

Naar boven

Samenwerking tussen BCS en Secure Store

Met Business Connectivity Services (BCS) worden gegevens in een externe gegevensopslag verbonden. U kunt de gegevens in een externe lijst weergeven en elders onderhouden. Met BCS kunt u SharePoint-oplossingen verbinden met twee soorten bronnen:

 • Een SQL Azure-database

 • Een WCF-webservice die als eindpunt fungeert voor een ander soort gegevensopslag

In SharePoint Online hebt u met BCS toegang tot een externe gegevensbron door Secure Store te gebruiken. In Secure Store worden versleutelde kopieën van referenties opgeslagen. Zodoende kan een SharePoint Online-beheerder een SharePoint-groep koppelen die via één SQL Azure-account toegang heeft tot de doeldatabase. Wanneer een SharePoint-gebruiker door de gegevens in de externe lijst bladert, wordt het gekoppelde SQL Azure-account gebruikt om de gegevens op te vragen bij SQL.

Om dit mogelijk te maken, definieert een SharePoint Online-beheerder een extern inhoudstype in SharePoint Designer of in Visual Studio. Daarna maakt iemand met de juiste machtigingen een externe lijst op een SharePoint Online-site door te verwijzen naar het externe inhoudstype. Gebruikers met de juiste machtigingen kunnen de lijst bekijken of bijwerken.

Opmerking: SharePoint Online biedt geen ondersteuning offline gebruik van externe lijsten.

In deze afbeelding ziet u hoe de verbindingen tussen de verschillende elementen werken:

Diagram waarin de connectiviteit tussen een gebruiker, SharePoint Online en een externe gegevensbron in SQL Azure wordt aangegeven

In de volgende lijst worden de stappen in het connectiviteitsproces beschreven. Elke stap in deze lijst komt overeen met een nummer in het vorige diagram.

 1. De gebruiker meldt zich aan bij SharePoint Online en opent een externe lijst. Via de BDC-service (Business Data Connectivity) in SharePoint Online wordt via een query het externe inhoudstype voor deze lijst opgezocht in het BDC-metagegevensarchief dat de lijst bevat. In de query wordt om de volgende informatie gevraagd: hoe er toegang kan worden verkregen tot het externe systeem, welke bewerkingen worden ondersteund en welke referenties moeten worden gebruikt.

 2. Via de runtime van de BDC-service wordt de aanvraag (SOAP via HTTP) verzonden naar het eindpunt van de SQL Azure WCF-service (Windows Communication Foundation).

 3. De SQL Azure-service retourneert de gegevens in een SOAP-envelop.

 4. De externe lijst wordt weergegeven op de SharePoint Online-site in de browser van de gebruiker. De gebruiker kan vervolgens alle geconfigureerde bewerkingen op de gegevensbron uitvoeren waarvoor de gebruiker is gemachtigd.

Naar boven

Stap 1: machtigingen instellen voor het BCS-metagegevensarchief

Voer deze stap de procedure in machtigingen instellen voor het BCS-metagegevensarchief voor een oplossing voor het on-premises implementatie van Business Connectivity Services in SharePoint 2013te volgen.

Wanneer u de stappen in deze procedure hebt voltooid, keert u terug naar deze pagina en gaat u verder met Stap 2: een toewijzing van Secure Store-referenties maken.

Stap 2: een toewijzing van Secure Store-referenties maken

Wanneer u een referentietoewijzing maakt in Secure Store, wijst u normaal gesproken meerdere SharePoint-gebruikers toe aan één SQL Azure-account. U kunt een SharePoint-groep gebruiken of alleen alle gebruikersnamen weergeven. Het SQL Azure-account beschikt over de juiste toegangsmachtigingen voor de doeldatabasetabel. De database waarop u zich in SQL Azure richt, staat bekend als de Secure Store-doeltoepassing of alleen de doeltoepassing.

Tip: Zorg ervoor dat er SQL Azure-referenties klaar. U gebruikt deze referenties bij het maken van de toewijzing tussen SharePoint-gebruikers en een SQL Azure-account.

De Secure Store-doeltoepassing maken

Volg deze stappen als u een Secure Store-doeltoepassing wilt maken.

 1. Blader naar de URL van het SharePoint-beheercentrum in SharePoint Online.

 2. Klik op Secure Store.

 3. Klik op het lint op Nieuw om de pagina te openen waarop u instellingen voor een doeltoepassing kunt opgeven.

 4. Ga als volgt te werk in de sectie Instellingen van doeltoepassing:

  • Geef onder Doeltoepassings-id een waarde voor een unieke id op. Met deze id wordt het externe inhoudstype toegewezen aan referenties die vereist zijn om de gebruiker te verifiëren. Deze id kan niet meer worden gewijzigd nadat de doeltoepassing is gemaakt.

  • Geef onder Weergavenaam een gebruiksvriendelijke naam op waarmee u naar de doeltoepassing wilt verwijzen.

  • Geef onder E-mailadres contactpersoon het e-mailadres op dat anderen moeten gebruiken wanneer ze een vraag over de doeltoepassing (extern gegevenssysteem) hebben.

  • Controleer of de waarde is ingesteld op Groep beperkteonder Type doeltoepassing. Groep beperkt betekent dat de Secure Store een toewijzing dat verbinding maakt met een groep gebruikers van SharePoint naar een enkel, externe gegevens-account dat kan handelen namens hen bevat. Daarnaast is een type groep groepsbeperking beperkt tot de opgegeven extern gegevenssysteem.

 5. Voer in de sectie Referentievelden de veldnamen in die u wilt gebruiken voor de gebruikersnaam en het wachtwoord van het externe gegevenssysteem. Standaard worden in Secure Store de Windows-gebruikersnaam en het Windows-wachtwoord gebruikt. U kunt het beste deze waarden accepteren. U kunt deze veldtypen niet meer wijzigen nadat u de toepassing hebt gemaakt.

  Schermafbeelding van de sectie Referentievelden van de eigenschappenpagina voor de Secure Store-doeltoepassing. In deze velden kunt u de aanmeldingsreferenties voor het doel opgeven.

 6. Voer in de sectie Beheerders voor doeltoepassing in het veld Beheerders voor doeltoepassing de naam in van een groep of een lijst met gebruikers die deze doeltoepassing kunnen bewerken. U kunt ook de naam van een groep in Microsoft Online Directory Server zoeken. Deze sectie bevat normaal gesproken de naam van de SharePoint Online-beheerder of globale beheerder.

 7. Ga naar de sectie Leden en vul in het veld Leden de naam in van de groep die de doeltoepassing gebruikt. In het algemeen is dit een groep uit MSODS (Microsoft Online Directory Service).

  Als u een globale beheerder bent, kunt u groepen in MSODS in het Office 365-beheercentrum maken.

 8. Klik op OK om de doeltoepassing te maken en terug te gaan naar de pagina van de Secure Storage-service.

Store-referenties maken voor de doeltoepassing

Nadat u de doeltoepassing hebt gemaakt, kunt u de referenties invoeren waarmee in Secure Store de externe gegevens worden geopend. Ga als volgt te werk om de referenties in te stellen:

 1. Klik in het SharePoint-beheercentrum op Secure Store.

 2. Klik op de pijl naast de nieuwe doeltoepassing en selecteer Referenties instellen.

 3. Voer in het venster Referenties instellen voor Secure Store-doeltoepassingen (groep) de gebruikersnaam en het wachtwoord van het account in. Het account moet toegang hebben tot de doeldatabase. In de volgende afbeelding wordt de Windows-gebruikersnaam gebruikt als de gebruikersnaam en het Windows-wachtwoord als het wachtwoord.

  Belangrijk: Bewaar deze gegevens goed. Nadat u deze referenties hebt ingesteld, kan de beheerder deze niet meer ophalen.

  Schermafbeelding van het venster Referentievelden, dat u gebruikt wanneer u een Secure Store-doeltoepassing maakt. Het bevat de standaardwaarden, de Windows-gebruikersnaam en het Windows-wachtwoord.

Naar boven

Stap 3: het externe inhoudstype maken

U kunt een externe inhoud Type (ECT) maken met behulp van Microsoft Visual Studio, of met behulp van Microsoft SharePoint Designer 2010. Deze procedure wordt beschreven hoe u een externe Inhoudstype maakt in SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 is beschikbaar als een gratis download van het Microsoft Download Center.

U moet een SharePoint Online-beheerder of globale beheerder zijn als u deze taak wilt uitvoeren.

Ga als volgt te werk om een extern inhoudstype te maken:

 1. Start Microsoft SharePoint Designer.

 2. Klik op de knop Site openen om te openen van de SharePoint Online-teamsite om de hoofdmap-verzameling. De URL voor de collectie hoofdsite ziet er dan ongeveer in dit voorbeeld-URL: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online een herinnering voor geldige referenties kunnen worden weergegeven.

  Notities: 

  • Als u door SharePoint Online wordt gevraagd om een nieuwe gebruiker toe te voegen, gebruik dan een gebruikersaccount met voldoende machtigingen. U moet met het gebruikersaccount BCS-wijzigingen op de SharePoint Online-site kunnen doorvoeren en testen. Normaal gesproken moet de SharePoint Online-beheerder of globale beheerder deze stappen uitvoeren.

  • Als u een andere gebruiker wilt kiezen, klikt u op Een nieuwe gebruiker toevoegen en op Persoonlijk of Organisatie. Daarna meldt u zich als SharePoint Online-beheerder of globale beheerder aan bij de site en klikt u op Aanmelden.

 3. Klik in de structuur Siteobjecten links van het toepassingsvenster op Externe inhoudstypen nadat de site is geopend.

 4. Selecteer het tabblad Externe inhoudstypen en klik in het lint op Extern inhoudstype om te beginnen met het maken van de gebruiker.

 5. Wijzig in de sectie Gegevens van extern inhoudstype van de pagina het veld Naam en Weergavenaam. Zorg ervoor dat de naam beschrijvend is. De weergavenaam is een beschrijvende naam voor het externe inhoudstype.

 6. Selecteer de hyperlink Klik hier om externe gegevensbronnen te detecteren en bewerkingen te definiëren om de pagina bewerking ontwerpen te openen. Screenshot van het deelvenster Gegevens van extern inhoudstype en de koppeling Klik hier om externe gegevensbronnen te detecteren en bewerkingen te definiëren, die wordt gebruikt om een BCS-verbinding te maken.

 7. Klik op Verbinding toevoegen om het venster Extern gegevensbrontype selecteren te openen.

 8. Selecteer SQL Server om de SQL Azure-database te openen.

  Screenshot van het venster Verbinding toevoegen, waarin u een type gegevensbron kunt kiezen. In dit geval is het type SQL Server, waarmee verbinding kan worden gemaakt met SQL Azure.

  Opmerking: U mag met SharePoint Online geen in-huis gegevensbronnen gebruiken, zoals .NET Type. Bovendien mag u met SharePoint Online geen SQL Server-gegevensbron gebruiken die in-huis is.

 9. Geef het volgende op wanneer u SQL Server selecteert:

  • Databaseservernaam

  • Databasenaam

  • Naam

   Belangrijk: 

   • De URL die u gebruikt voor toegang tot de database bevat volledig gekwalificeerde naam van de Server. Als u toegang hebt tot de database via https://aaapbj1mtc.database.windows.net is volledig gekwalificeerde naam van de Server bijvoorbeeld aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Als u zich aanmeldt op een hoger niveau, zoals de beheerportal voor Microsoft Azure, kunt u de volledige servernaam (FQSN) achterhalen. Klik hiervoor op de portalpagina onder Abonnementenop de naam van uw abonnement. Vouw daarna onder Fully Qualified Server Name uw abonnement en de servernaam uit. De namen van databases worden weergegeven onder elke servernaam.

   Schermafbeelding van het dialoogvenster SQL Server-verbinding, waar u de naam van uw SQL Azure-databaseserver kunt invullen en Verbinden maken met geïmiteerde aangepaste id kunt gebruiken om uw Secure Store-toepassings-id in te voeren.

   Selecteer in het venster SQL Server-verbinding de optie Verbinden maken met geïmiteerde aangepaste id. Typ daarna in het tekstvak Secure Store-toepassings-id de Secure Store-toepassings-id waarmee referenties voor de doeldatabase worden opgeslagen, en klik op OK.

 10. Als u wordt gevraagd naar toegangsreferenties voor de externe gegevensbron, voert u de juiste referenties voor Gebruikersnaam en Wachtwoord in om het externe gegevenssysteem te openen. Klik vervolgens op OK om verbinding te maken.

  Op het tabblad Gegevensbronverkenner kunt u zien welke tabellen beschikbaar zijn in de SQL Azure-database. Als u een lijst met mogelijke bewerkingen voor deze tabel wilt weergeven, opent u het snelmenu voor de tabel.

  U kunt voor de tabel specifieke opties selecteren, zoals Nieuwe bewerking voor Item lezen en Nieuwe bewerking voor Bijwerken. U kunt ook alleen Alle bewerkingen maken kiezen.

  Screenshot van de Tailspintoys-database in SharePoint Designer. Als u met de rechtermuisknop op de tabelnaam klikt, wordt er een menu weergegeven waarin u kunt selecteren welke bewerkingen u wilt maken.

 11. Klik op Alle bewerkingen maken om een wizard te openen en klik op Volgende.

  Lees op de pagina Eigenschappen van bewerking van de wizard in het deelvenster Fouten en waarschuwingen meer over eventuele problemen. Het is belangrijk dat u gemelde problemen die u ziet, oplost. Stel dat u ervoor hebt gekozen om een veld weer te geven in een besturingselement voor het kiezen van externe items. Voor een klantentabel kunt u de klantnaam kiezen.

  Screenshot van het venster Alle bewerkingen, waarin wordt uitgelegd dat u ervoor hebt gekozen om alle benodigde eigenschappen voor de rechten Maken, Item lezen, Bijwerken, Verwijderen en Lijst lezen te maken.

  Belangrijk:  In de wizard kan een waarschuwing worden weergegeven als de doeltabel unieke, vereiste velden zoals CustomerID bevat. Dit is het geval als het opgegeven veld vereist en uniek is in de tabel, zoals een primaire sleutel.

  Schermafbeelding 2 van het dialoogvenster Alle bewerkingen in SharePoint Designer. Deze pagina bevat waarschuwingen waarin instellingen voor belangrijke eigenschappen in de lijst worden uitgelegd.

  Opmerking: Zie voor meer informatie over het definiëren van filters voor externe inhoudstypen, hoe: filters definiëren voor besturingselementen van de externe itemkiezer weergeven .

 12. Selecteer Voltooien om de geconfigureerde bewerkingseigenschappen te accepteren. De bewerkingen worden in SharePoint Designer weergegeven als een lijst met bewerkingen voor externe inhoudstypen.

Wanneer deze stap is voltooid, kunt u een externe lijst maken zodat u de gegevens van de externe bron kunt gebruiken.

Stap 4: een externe lijst maken

U kunt een externe lijst maken door SharePoint Designer te gebruiken of een externe lijst als app toe te voegen op de SharePoint Online-teamsite. In deze procedure wordt beschreven hoe u een externe lijst maakt vanaf de teamsite in SharePoint Online.

Een externe lijst maken met behulp van SharePoint Online

 1. Ga naar de startpagina van de SharePoint Online-teamsite.

 2. Klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen > een app toevoegen.

 3. Typ op de pagina Uw apps in het zoekvenster de tekst Externe lijst en voer een zoekopdracht uit.

 4. Dubbelklik op de tegel Externe lijst om het venster Externe lijst toevoegen te openen.

 5. Typ in het vak Naam een naam voor de lijst.

 6. Typ in het vak Extern inhoudstype de naam die u wilt gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld de naam zijn van het externe inhoudstype dat u in SharePoint Designer hebt gemaakt. U kunt ook op het databasepictogram klikken om naar de naam van een extern inhoudstype te bladeren.

 7. Klik op Maken.

Naar boven

Een externe lijst maken met behulp van SharePoint Designer 2010

 1. Klik op het lint van SharePoint Designer 2010 op Lijsten en formulieren maken.

  Mogelijk wordt een bericht weergegeven met de mededeling dat voor het maken van lijsten en formulieren het externe inhoudstype moet worden opgeslagen. Klik op Ja om het externe inhoudstype op te slaan.

  In de dialoogvenster lijst maken en formulieren voor databasenaam klanten , typ een zinvolle naam voor de externe lijst in het tekstvak Naam van de lijst . Bijvoorbeeld als u een ECT voor de databasetabel "Klanten" hebt gemaakt, kunt u 'Tailspintoys klanten' in de lijstnaam.

 2. Selecteer een bewerking voor Item lezen in de lijst met bewerkingen.

 3. Voer in het tekstvak Systeeminstantie de naam van de SQL Azure-database in.

  Het venster Lijst en formulier maken met de selectie voor het maken van een externe lijst, waarbij alle vier de velden zijn ingevuld.

 4. Klik op OK en op Opslaan om de externe lijst te maken op de SharePoint Online-site.

Stap 5: machtigingen toewijzen om het externe inhoudstype te beheren

Als u de instelling van de externe lijst wilt voltooien, moet u machtigingen toewijzen aan personen die de lijst zullen gebruiken. Ga als volgt te werk om machtigingen toe te wijzen.

 1. Ga naar het SharePoint-beheercentrum en klik op bcs.

 2. Selecteer BDC-modellen en externe inhoudstypen beheren.

 3. Schakel het selectievakje in naast de naam van het externe inhoudstype dat u zojuist hebt gemaakt, en klik op Objectmachtigingen instellen.

  Belangrijk:  Beheermachtigingen voor het externe inhoudstype moet u handmatig toewijzen aan een SharePoint Online-beheerder of globale beheerder, met de opdracht Objectmachtigingen instellen. Als u deze machtigingen niet expliciet toewijst, beschikken de beheerders niet over machtigingen om het externe inhoudstype te beheren.

  Screenshot van het SharePoint Online-beheercentrum onder BCS. Het bevat de knop Objectmachtigingen instellen op het lint.

 4. Schakel in het venster Objectmachtigingen instellen de selectievakjes voor alle machtigingen in (Bewerken, Uitvoeren, Selecteerbaar in clients en Machtigingen instellen) die de SharePoint Online-beheerder nodig heeft.

  Opmerking:  Zorg ervoor dat minimaal één gebruiker of groep over de rechten Machtigingen instellen beschikt. Als u deze rechten aan niemand toewijst, maakt u mogelijk een BCS-verbinding die niet kan worden beheerd.

  Screenshot van het venster Machtigingen voor SetObject in SharePoint Online. In dit venster kunt u machtigingen voor een opgegeven extern inhoudstype instellen.

 5. Selecteer Machtigingen doorgeven aan alle methoden van dit externe inhoudstype. Hiermee worden bestaande machtigingen overschreven.

  Opmerking:  Als u een groep wilt toevoegen die de externe lijsten kan gebruiken, moet u ook de rechtenUitvoeren toewijzen aan de groep. Zodoende kunnen gebruikers in de groep een query voor de externe bron uitvoeren en de resultaten bekijken in SharePoint.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×