Een expresbericht maken en verzenden

U kunt een expresberichtensessie starten met één of meer contactpersonen. Nadat u een expresberichtensessie hebt gestart, kunt u andere contactpersonen uitnodigen voor deze sessie.

Office Communicator 2007 ondersteunt opgemaakte tekst in expresberichten zodat u een lettertype en de betreffende eigenschappen kunt opgeven, zoals vet, onderstrepen, cursief en kleur. U kunt ook emoticons invoegen en tekst en tabellen plakken die u hebt gekopieerd vanuit andere Microsoft Office-toepassingen, zoals Word en Excel.

Wat wilt u doen?

Een expresbericht verzenden naar één contactpersoon

Een expresbericht verzenden naar een groep (meer dan één contactpersoon)

Een expresbericht verzenden naar AOL-, Yahoo-, MSN- of Windows Live-contactpersonen

Een expresbericht verzenden met hoge prioriteit

Een regelomhaal toevoegen tussen alinea's in een expresbericht

Het bericht opmaken door lettertype, tekengrootte, stijl en kleur te wijzigen

Emoticons toevoegen aan een expresbericht om gevoelens over te brengen

Kopiëren en plakken in een expresbericht

Zoeken naar eerdere gesprekken met een contactpersoon

Oude expresberichtengesprekken weergeven

Een expresbericht verzenden naar één contactpersoon

 1. Dubbelklik in de lijst met contactpersonen op een naam, typ een bericht en druk op ENTER. Als de contactpersoon niet in de lijst voorkomt, typt u in het vak Zoeken de naam van de persoon en dubbelklikt u in het deelvenster met zoekresultaten op de naam.

 2. Typ in het gespreksvenster het bericht en druk op ENTER.

Naar boven

Een expresbericht verzenden naar een groep (meer dan één contactpersoon)

U kunt een expresbericht verzenden naar meerdere contactpersonen die u selecteert in de lijst met contactpersonen. U kunt ook een expresbericht verzenden naar een groep contactpersonen of een distributiegroep.

Een expresbericht naar een groep verzenden

Voer een van de volgende bewerkingen uit:

 • Als u een expresbericht wilt verzenden naar een distributiegroep of groep met contactpersonen, klikt u in de lijst met contactpersonen met de rechtermuisknop op de groepsnaam. Klik vervolgens op Expresbericht verzenden, typ een bericht en druk op ENTER.

 • Als u selectief leden van een groep wilt kiezen, vouwt u de groep in de lijst met contactpersonen uit en selecteert u de contactpersonen met de CTRL-toets. Klik met de rechtermuisknop op de laatste contactpersoon die u selecteert en klik op Expresbericht verzenden. Typ in het gespreksvenster het bericht en druk op ENTER.

Opmerking : Wanneer u een expresberichtensessie met drie gebruikers start, start u een expresberichtenvergadering, waarna in het gespreksvenster vergaderknoppen worden weergegeven. Zie Vergaderen en samenwerken voor meer informatie.

Naar boven

Een expresbericht verzenden naar AOL-, Yahoo-, MSN- of Windows Live-contactpersonen

Als uw bedrijf Public IM Connectivity ondersteunt, kunt u expresberichtengesprekken voeren met contactpersonen die AOL-, Yahoo-, MSN- en Windows Live-services voor expresberichten gebruiken.

 • Dubbelklik in de lijst met contactpersonen op de AOL-, Yahoo-, MSN- of Windows Live-contactpersoon naar wie u een bericht wilt verzenden. Als u de contactpersoon niet eenvoudig kunt vinden in de lijst, typt u in het vak Zoeken de URI (Uniform Resource Identifier, meestal het e-mailadres van de contactpersoon) van de contactpersoon en dubbelklikt u in het vak Zoekresultaten op de naam van de contactpersoon.

Belangrijk : De mogelijkheid om via expresberichten contact op te nemen met contactpersonen buiten uw organisatie wordt mogelijk niet ondersteund. Neem contact op met de systeembeheerder als u wilt weten of Public IM Connectivity wordt ondersteund.

Opmerking : Zie Contactpersonen toevoegen buiten uw bedrijf voor meer informatie.

Naar boven

Een expresbericht verzenden met hoge prioriteit

U kunt een uitnodiging voor een expresberichtensessie met de vlag Hoge prioriteit verzenden. De vlag Hoge prioriteit wordt weergegeven in de uitnodiging voor de expresberichtensessie en helpt de ontvanger bepalen of deze de uitnodiging wil accepteren.

Een bericht instellen op Hoge prioriteit

 • Dubbelklik in de lijst met contactpersonen op een naam, klik rechtsboven in het gespreksvenster op de knop Meer opties weergeven en klik op Hoge prioriteit.

Wanneer u het bericht verzendt, wordt de vlag Hoge prioriteit weergegeven in de uitnodiging voor de expresberichtensessie.

Naar boven

Een regelomhaal toevoegen tussen alinea's in een expresbericht

 • Typ een alinea, houd de CTRL-toets ingedrukt, druk op ENTER en typ de volgende alinea als u een regelomhaal wilt toevoegen tussen alinea's in een expresbericht.

Naar boven

Het bericht opmaken door lettertype, tekengrootte, stijl en kleur te wijzigen

U kunt één woord of zelfs één teken in het berichtengebied opmaken. U kunt de geselecteerde woorden of letters vet of cursief maken, doorhalen en het lettertype, de tekstkleur of de tekengrootte ervan wijzigen. Ook kunt u de opties voor tekstopmaak instellen die op alle expresberichtensessies worden toegepast of wijzigingen aanbrengen die alleen gelden voor de huidige expresberichtensessie.

Berichttekst opmaken voor alle expresberichtensessies

 1. Klik in de titelbalk van Office Communicator op de menu Knop, klik op Extra en klik op Opties.

 2. Klik op de tab Algemeen en klik op Lettertype wijzigen.

 3. Maak in het dialoogvenster Lettertype of tekstkleur wijzigen de tekst naar wens op en klik op OK.

Berichttekst opmaken voor de huidige expresberichtensessie

U kunt de opmaak van de berichttekst wijzigen tijdens een expresberichtensessie. U kunt ook geselecteerde stukken tekst opmaken met bijvoorbeeld een ander lettertype, kleuren, cursief of vet. Wijzigingen in de tekenopmaak gelden alleen voor het huidige gesprek.

 • Als u selectief berichttekst wilt opmaken (zoals een woord vet maken) in het gespreksvenster, selecteert u de tekst die u wilt opmaken en klikt u op de knop Tekst wijzigen. Breng in het dialoogvenster de gewenste wijzigingen aan en klik in het invoergebied om het dialoogvenster te sluiten en de wijzigingen te accepteren. De geselecteerde tekst is nu opgemaakt overeenkomstig uw wijzigingen. Tekst die u typt nadat u de opmaak hebt gewijzigd, wordt ook weergegeven in de nieuwe opmaak.

 • Als u de gehele berichttekst wilt opmaken, klikt u in het berichtengedeelte op Lettertype of tekstkleur wijzigen. Vervolgens brengt u de gewenste opmaakwijzigingen aan in de keuzelijst en klikt u in het berichtengebied om het dialoogvenster te sluiten en de wijzigingen te accepteren. De geselecteerde tekst is nu opgemaakt overeenkomstig uw wijzigingen. Tekst die u typt nadat u de opmaak hebt gewijzigd, wordt weergegeven in de nieuwe opmaak.

Naar boven

Emoticons toevoegen aan een expresbericht om gevoelens over te brengen

Woorden maken niet altijd duidelijk hoe u zich voelt, dus u kunt afbeeldingen (de zogenaamde emoticons) toevoegen aan uw berichten om uw gevoelens en emoties over te brengen.

 1. Klik in het berichtengedeelte van het gespreksvenster op de plaats waar u een emoticon wilt toevoegen en klik in het berichtengedeelte op de knop Emoticon selecteren.

 2. Klik op een emoticon om deze toe te voegen aan het bericht en sluit de keuzelijst door in het berichtengedeelte van het gespreksvenster te klikken.

  Opmerking : AOL- en Yahoo Messenger-gebruikers zien een tekstweergave van de emoticon in plaats van de afbeelding.

Naar boven

Kopiëren en plakken in een expresbericht

Office Communicator 2007 ondersteunt Rich Text Format (RTF), dus u kunt tekst kopiëren vanuit een andere Office-toepassing, zoals Word, Excel, OneNote en PowerPoint, en plakken in een expresbericht. U kunt dus ook rich text kopiëren vanuit het gespreksvenster en plakken in een Office-toepassing. Wanneer u opgemaakte tekst plakt vanuit een Office-toepassing in een expresberichten of vanuit een expresbericht naar een Office-toepassing blijft de oorspronkelijke opmaak behouden, waaronder de celranden van een Excel-spreadsheet.

Tekst kopiëren vanuit een expresberichtengesprek

 1. Selecteer in het gespreksvenster in het berichtengebied de tekst die u wilt kopiëren, klik met de rechtermuisknop op de tekst en klik op Kopiëren.

 2. U kunt de tekst in iedere Office-toepassing plakken en de tekstopmaak blijft behouden.

Tekst plakken in een expresbericht

 1. Kopieer in een Office-toepassing de tekst die u in een expresbericht wilt plakken.

 2. Klik in het gespreksvenster in het invoergebied met de rechtermuisknop op de plaats waar u de tekst wilt plakken en klik op Plakken.

Opmerking : U kunt geen afbeeldingen of objecten plakken in het berichtengebied. Alleen tekst is toegestaan.

Zoeken naar eerdere gesprekken met een contactpersoon

Office Communicator 2007 biedt de functie Zoeken naar eerdere gesprekken. Via deze functie kunt u met de rechtermuisknop op een naam in de lijst met contactpersonen klikken en vervolgens op Zoeken naar eerdere gesprekken klikken om Outlook te openen en terug te keren naar een lijst met alle gesprekken met de contactpersoon (expresberichten, telefoon, audio/video en telefonische vergaderingen).

Zoeken naar eerdere gesprekken met een contactpersoon

 • Klik in de lijst met contactpersonen van Office Communicator met de rechtermuisknop op een contactpersoon en klik op Zoeken naar eerdere gesprekken.

Naar boven

Oude expresberichtengesprekken weergeven

Communicator biedt de optie om een kopie van uw expresberichtengesprekken op te slaan in de Outlook-map Gespreksgeschiedenis in uw Outlook-postbus. Standaard is deze optie uitgeschakeld.

De map Gespreksgeschiedenis weergeven

 • Klik in de titelbalk van Office Communicator op de knop Menu, wijs Extra aan en klik op Gespreksgeschiedenis weergeven.

De map Gespreksgeschiedenis weergeven

 • Open Outlook en klik in de postbus op de map Gespreksgeschiedenis.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×