Een Excel-werkmap converteren naar een InfoPath-formuliersjabloon

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Sommige organisaties voor het gebruiken van Microsoft Office Excel-werkmappen als formulieren om gegevens te verzamelen. Deze werkmappen bevatten meestal lege cellen voor gebruikers om gegevens te voeren. U kunt een werkmap converteren naar een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon met behulp van de Wizard importeren in InfoPath. Uw gebruikers kunnen door het converteren van een werkmap aan een formuliersjabloon, profiteren van InfoPath-functies zoals schemavalidatie, dynamische besturingselementen, zoals herhalende secties en bedrijfslogica zoals gegevensvalidatie. Bovendien kunt u de formuliersjabloon voor een groter publiek beschikbaar maken door een browsercompatibele formuliersjabloon te maken. Als u wilt maken van een browsercompatibele formuliersjabloon, moet u een browsercompatibele formuliersjabloon publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Serviceswordt uitgevoerd. Formulieren op basis van browsercompatibele formuliersjablonen kunnen worden ingevuld met behulp van een webbrowser.

Als u een Excel-werkmap converteert naar een InfoPath-formuliersjabloon met behulp van de standaardinstelling in de wizard Importeren, krijgt de resulterende formuliersjabloon de opmaak van de Excel-werkmap. Daarnaast worden cellen in de Excel-werkmap die aan bepaalde voorwaarden voldoen, automatisch geconverteerd naar tekstvakken waar gebruikers gegevens kunnen invoeren. Als bijvoorbeeld een cel is opgemaakt met een rand aan alle zijden, wordt deze cel geconverteerd naar een tekstvak in de resulterende formuliersjabloon. Als u de standaardinstelling in de wizard Importeren niet wilt gebruiken, kunt u eventueel alleen de opmaak overnemen tijdens het importeren van de Excel-werkmap of alleen bepaalde typen cellen converteren naar besturingselementen.

In dit artikel worden de basisprincipes en -procedures behandeld voor het converteren van een Excel-werkmap naar een InfoPath-formuliersjabloon, inclusief de functies en instellingen die niet worden ondersteund in de conversie.

In dit artikel

Een Excel-werkmap converteren naar een InfoPath-formuliersjabloon

Functies en instellingen die niet worden ondersteund in de conversie

Een Excel-werkmap converteren naar een InfoPath-formuliersjabloon

Een Excel-werkmap converteren naar een InfoPath-formuliersjabloon

Wanneer u een Excel-werkmap converteert naar een InfoPath-formuliersjabloon, wordt de werkmap gebruikt als een blauwdruk voor het maken van een nieuwe formuliersjabloon. De tabelstructuur van de werkmap wordt nagemaakt als een indelingstabel in de formuliersjabloon. Als u de cellen voor het verzamelen van gegevens wilt overnemen in de conversie van de werkmap, worden tekstvakken aan de formuliersjabloon toegevoegd in de indelingstabelcellen die overeenkomen met de locatie van de velden in de werkmap. Het formaat en de positie van ondersteunde cellen, celranden en arcering, en het samengevoegd of gesplitst zijn van cellen, zijn kenmerken die in de resulterende formuliersjabloon behouden blijven.

Als uw werkmap verschillende werkbladen bevat, worden de gegevens en de opmaak van het eerste werkblad toegevoegd aan de standaardweergave in de nieuwe formuliersjabloon en worden de overige werkbladen geconverteerd naar de overeenkomstige weergaven in de formuliersjabloon. De titels van elke extra weergave komen overeen met de titels van de werkbladen.

De relatie tussen een werkmap die u converteert met behulp van de InfoPath-wizard Importeren en de resulterende formuliersjabloon, kunt u voor uzelf inzichtelijk maken door u voor te stellen dat u een verzekeringsagent bent die beschikt over een werkmap Claims.xls met daarin twee werkbladen. Het eerste werkblad heet Huis en het tweede heet Auto. De kolommen in elk werkblad dragen de kolomkoppen Type, Beschrijving, Leenbedrag en Aankoopprijs. De kolommen Leenbedrag en Aankoopprijs zijn in elk werkblad opgemaakt voor het gegevenstype Valuta. Alle kolomkoppen zijn opgemaakt met vette blauwe tekst. Het werkblad Huis bevat een formule voor het berekenen van een aflossingstermijn. Een cel met randopmaak aan alle zijden wordt gebruikt om de naam van de klant in te voeren.

Als u met behulp van de wizard Importeren Claims.xls converteert naar een formuliersjabloon, wordt een formuliersjabloon met de naam Claims.xls gemaakt.

een excel-werkmap voordat en nadat deze is geconverteerd naar een infopath-formuliersjabloon.
Wanneer een Excel-werkmap naar een InfoPath-formuliersjabloon wordt geconverteerd, blijven de opmaak en andere elementen behouden.

Deze nieuwe formuliersjabloon bevat twee weergaven. De standaardweergave, Huis (standaard), bevat de indeling en opmaak van het werkblad Huis. De tweede weergave, Auto, bevat de indeling en opmaak van het werkblad Auto. Elke weergave bevat een tabel met de kolomkoppen Type, Beschrijving, Leenbedrag en Aankoopprijs, waarbij de tekst vet en blauw is opgemaakt, net als in de oorspronkelijke werkmap. Afhankelijk van de instellingen die u hebt gekozen in de wizard Importeren, kunnen sommige functies in de resulterende formuliersjabloon afwijken:

 • Als u de wizard Importeren gebruikt om Claims.xls te converteren naar een formuliersjabloon waarbij alleen de opmaak wordt behouden    De resulterende formuliersjabloon bevat een indelingstabel die overeenkomt met de tabel in de Excel-werkmap. De formuliersjabloon bevat geen tekstvakken.

 • Als u de wizard Importeren gebruikt om Claims.xls te importeren waarbij de opmaak wordt behouden en de cellen worden geconverteerd naar besturingselementen     De resulterende formuliersjabloon bevat een herhalende tabel. Cellen die voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals de cel met randopmaak aan alle zijden en de cellen die een formule bevatten voor het berekenen van een aflossingsschema of daarnaar verwijzen, worden geconverteerd naar tekstvakken.

  Opmerking : Hoewel cellen die formules bevatten of daarnaar verwijzen worden geconverteerd naar tekstvakken, blijven de formules niet behouden in de resulterende formuliersjabloon. U moet de functionaliteit van de formule opnieuw definiëren met behulp van de desbetreffende functies in InfoPath.

Naar boven

Functies en instellingen die niet worden ondersteund in de conversie

Sommige instellingen en opmaakkenmerken in Excel-werkmappen worden niet ondersteund door InfoPath. Wanneer u een werkmap met zulke instellingen converteert, zal de resulterende InfoPath-formuliersjabloon deze functies of instellingen niet bevatten. Als de werkmap bijvoorbeeld een koptekst met een afbeelding heeft, zal de afbeelding niet behouden blijven in de resulterende InfoPath-formuliersjabloon, omdat InfoPath geen afbeeldingen in kopteksten en voetteksten ondersteunt.

Hier volgt een lijst met de functies en instellingen die niet behouden blijven wanneer u een Excel-werkmap converteert naar een InfoPath-formuliersjabloon:

 • Cellen met de opmaak 'tekst passend maken'

 • Achtergrondafbeeldingen voor cellen

 • Achtergrondpatronen voor cellen

 • Kleurovergangen voor cellen

 • Voorwaardelijke opmaak

 • Gegevensvalidatie

 • Formules

 • Macro's

 • Afdrukinstellingen (inclusief formaat wijzigen in A4, zwart-wit, centreren op pagina, eerste paginanummer, paginavolgorde, afbeeldingen, afdrukrasterlijnen, afdrukkwaliteit, rij- en kolomkoppen, rijen en kolommen op elke pagina, schalen en afdrukbereik bepalen)

 • Tekst verticaal uitlijnen

 • Rijen die smaller zijn dan de standaardtekenhoogte van 10pt

 • WordArt

Hier volgt een lijst met de functies en instellingen die gedeeltelijk worden ondersteund wanneer u een Excel-werkmap converteert naar een InfoPath-formuliersjabloon:

Cellen met gegevensopmaak     Stijlen of kleuren die zijn toegepast op cellen met gegevensopmaak, worden niet geconverteerd. Als een cel bijvoorbeeld is opgemaakt om een negatief getal in rood weer te geven, zal de nummerwaarde worden geconverteerd, maar niet de rode opmaak.

Hyperlinks die verwijzen naar niet-ondersteunde protocollen     Alle hyperlinks worden geconverteerd maar als de hyperlink een ander protocol gebruikt dan http:, https:, ftp: of mailto:, zal de hyperlink niet werken als de gebruiker op de koppeling klikt.

Uitlijning en opmaak van kopteksten en voetteksten     Een koptekst of voettekst in een Excel-werkmap kan een linkersectie, middelste sectie en rechtersectie bevatten. Deze worden tijdens het importeren naar InfoPath gecombineerd. Bijvoorbeeld, een werkmap met de naam 'Pascaline Overeem' in de linkerkoptekst, de titel 'Statusrapport' in de middelste koptekst en de datum '13 oktober 2007' in de rechterkoptekst, wordt dan geconverteerd naar een InfoPath-formuliersjabloon met slechts één koptekst met de tekst: 'Pascaline OvereemStatusrapport 13 oktober 2007'. Indien slechts één sectie van de kop- en voetteksten van de werkmap tekst bevat, zal de resulterende tekst in de formuliersjabloon op de desbetreffende manier worden uitgelijnd. Als bijvoorbeeld alleen de rechtersectie van de koptekst in de werkmap tekst bevat, zal de corresponderende tekst in de formuliersjabloon rechts worden uitgelijnd. Anders zullen alle kop- en voetteksten links worden uitgelijnd na het importeren. De lettertype-instelling die is toegepast op de eerste koptekst- of voettekstsectie in de werkmap, zal worden toegepast op de volledige kop- en voettekst in de resulterende InfoPath-formuliersjabloon.

Lettertypeconversie    Hoewel tijdens het maken van een nieuwe formuliersjabloon de lettertypen uit een werkmap worden geïmporteerd, zullen de lettertypen in de werkmap, als deze niet beschikbaar zijn op de computer waar u de gegevens importeert, automatisch worden vervangen door alternatieve lettertypen voor de formuliersjabloon.

Impliciet samengevoegde cellen     Als u in Excel meer tekst typt dan er in de huidige cel past, zal de tekst boven aan de daarop volgende cellen worden weergegeven alsof de cellen zijn samengevoegd. InfoPath ondersteunt deze functie niet. Als een geconverteerde cel meer tekst bevat dan binnen de breedte van de cel past, zal de tekst in InfoPath teruglopen naar de volgende regel. U kunt dit voorkomen door voordat u de werkmap importeert, de cel en net zoveel daarop volgende cellen te selecteren als nodig is, waarna u de cellen samenvoegt zodat de tekst in de samengevoegde cel past.

Draaitabelrapporten     Draaitabelrapporten worden geconverteerd naar indelingstabellen.

Zeer grote tabellen     InfoPath ondersteunt tabellen tot maximaal 63 kolommen breed en 999 rijen lang. Indien een Excel-werkmap deze limieten overschrijdt, zullen alleen de eerste 63 kolommen en 999 rijen worden geconverteerd.

Opmerking : Sommige Excel-werkmappen kunnen niet worden geopend zonder een wachtwoord. Als dit het geval in het werkblad, kunt u mogelijk niet goed in InfoPath importeren. U kunt het probleem oplossen, verwijdert u de wachtwoordvereiste voor de werkmap voordat u deze importeert. Daarnaast zijn sommige werkmappen ontworpen om te voorkomen dat gebruikers van verplaatsen, verwijderen, verbergen of wijzigen van de naam van de werkbladen en van het wijzigen van andere structurele elementen in de werkmap. Als dit het geval aan uw werkblad, kunt u mogelijk niet goed in InfoPath importeren. U lost dit probleem, verwijdert u de structurele bewerkingsbeperkingen voor uw werkmap voordat u deze importeert.

Naar boven

Een Excel-werkmap converteren naar een InfoPath-formuliersjabloon

 1. Klik op Formulieren importeren in het menu Bestand.

 2. Klik op InfoPath-importfunctie voor Excel-werkmappen in het dialoogvenster Wizard Importeren en klik vervolgens op Volgende.

 3. Klik op Bladeren.

 4. Zoek de Excel-werkmap die u wilt converteren en klik hierop. Klik vervolgens op Openen.

 5. Als u de standaardwerking voor importeren wilt wijzigen, klikt u op Opties en selecteert u de gewenste opties.

 6. Klik op Voltooien.

  Opmerking : Afhankelijk van de indeling en de complexiteit van uw Excel-werkmap, sommige opmaakkenmerken of besturingselementen mogelijk niet weergegeven zoals in de resulterende InfoPath-formuliersjabloon verwacht. Mogelijk moet u daardoor Breng wijzigingen aan in de nieuwe formuliersjabloon nadat deze is geconverteerd.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×