Tabellen

Tabellen maken en opmaken

Een Excel-tabel maken of verwijderen

Wanneer u een tabel maakt in een Excel-werkblad, kunt u niet alleen eenvoudiger uw gegevens beheren en analyseren. U beschikt ook over ingebouwde functies voor filteren, sorteren, het arceren van rijen met Gestreepte rijen en de mogelijkheid om verschillende formules te gebruiken in een Totaalrij.

Voorbeeld van gegevens die zijn opgemaakt als Excel-tabel

Notities: 

 • U moet Excel-tabellen niet verwarren met de gegevenstabellen die deel uitmaken van een groep opdrachten voor 'wat als'-analyse (Hulpmiddelen voor gegevens op het tabblad Gegevens). Zie Inleiding tot wat-als-analyses voor meer informatie.

 • De schermopnamen in dit artikel zijn gemaakt in Excel 2016. Als u een andere versie hebt, kan de weergave mogelijk iets afwijken. Tenzij anders wordt vermeld, is de functionaliteit echter hetzelfde.

Een tabel maken in de stijl die u zelf kiest

 1. Selecteer een cel in het bereik met cellen dat u wilt opnemen in de tabel.

 2. Klik op het tabblad Start op Stijlen > Opmaken als tabel > selecteer de gewenste stijl in de tabel Galerie stijlen.

  Stijlengalerie-selecties in Excel voor Opmaken als tabel
 3. Het gegevensbereik voor uw tabel wordt automatisch gemarkeerd en het bereikadres wordt weergegeven in het dialoogvenster Opmaken als tabel, maar u kunt het bereik zo nodig wijzigen. Als de bovenste rij van het geselecteerde bereik gegevens bevat die u wilt gebruiken als tabelkoppen, schakelt u het selectievakje Mijn tabel bevat kopteksten in. Als u het selectievakje Mijn tabel bevat kopteksten niet inschakelt, worden kopteksten met standaardnamen, zoals Kolom1 en Kolom2, toegevoegd boven de gegevens van de tabel. U kunt de standaardnamen van de kopteksten op elk gewenst moment wijzigen. Zie Excel-kopteksten in- of uitschakelen voor meer informatie.

  Voorbeeld van het gebruik van de optie Opmaken als tabel op het tabblad Start om automatisch een gegevensbereik te selecteren

  Wanneer u op OK klikt, wordt het gegevensbereik opgemaakt als een tabel met de stijl die u hebt geselecteerd.

  U kunt de huidige stijl op elk gewenst moment wijzigen door een nieuwe stijl te selecteren in de Galerie stijlen. U kunt ook uw eigen stijl maken en deze in de huidige werkmap gebruiken door Nieuwe tabelstijl te selecteren in de galerie. Wanneer u een aangepaste tabelstijl hebt gemaakt, is deze beschikbaar voor de huidige werkmap via Opmaken als tabel > Aangepast in de Galerie stijlen. Zie Een Excel-tabel opmaken voor meer informatie.

 1. Selecteer een cel in het bereik met cellen dat u wilt opnemen in de tabel.

 2. Klik op Invoegen > Tabel.

  De groep Tabellen op het tabblad Invoegen

  Tip: Sneltoets: Druk op Ctrl+T of Ctrl+L.

 3. Met deze methode wordt in Excel het dialoogvenster Tabel maken weergegeven. Als de bovenste rij van het geselecteerde bereik gegevens bevat die u wilt gebruiken als tabelkoppen, schakelt u het selectievakje Mijn tabel bevat kopteksten in.

  tabel maken

  Als u het selectievakje Mijn tabel bevat kopteksten niet inschakelt, worden kopteksten met standaardnamen, zoals Kolom1 en Kolom2, toegevoegd boven de gegevens van de tabel. U kunt deze standaardnamen op ieder gewenst moment wijzigen. Zie Excel-kopteksten in- of uitschakelen voor meer informatie.

 • Nadat u een tabel hebt gemaakt, komt de groep Hulpmiddelen voor tabellen beschikbaar en ziet u het tabblad Ontwerpen. Met de hulpmiddelen op het tabblad Ontwerpen kunt u de tabel aanpassen of bewerken. Het tabblad Ontwerpen is alleen zichtbaar als er minimaal één cel is geselecteerd in de tabel.

  Afbeelding van de optie Hulpmiddelen voor tabellen op het lint wanneer een cel is geselecteerd

  Op een Mac zijn tabelopties beschikbaar op het tabblad Tabel op het lint.

 • Nadat u een tabel hebt gemaakt, ziet u de knop Snelle analyse Parameterexpressie naast de tabel. Klik op deze knop om hulpmiddelen weer te geven die u kunnen helpen bij het analyseren van tabelgegevens, zoals voorwaardelijke opmaak, sparklines, grafieken en formules.

 • Als u een rij wilt toevoegen, typt u in de lege rij direct onder de tabel of selecteert u de laatste cel in de laatste rij van de tabel en drukt u op Tab.

  Als u in het voorbeeld hier op Tab drukt terwijl cel C4 is geselecteerd, wordt de tabel uitgebreid met een vijfde rij en wordt de selectie verplaatst naar de eerste kolom in de nieuwe rij, cel A5.

  selecteer de laatste cel en druk op tab om een nieuwe tabelrij toe te voegen

Een tabel verwijderen zonder gegevens of tabelopmaak te verliezen

Wanneer u een tabel hebt gemaakt, kan het zijn dat u niet meer met de functionaliteit van de tabel wilt werken of dat u een alleen tabelstijl wilt gebruiken zonder de tabelfunctionaliteit. Als u niet meer met de gegevens in een tabel wilt werken, maar wel de toegepaste tabelopmaak wilt behouden, kunt u de tabel converteren naar een normaal bereik met gegevens in het werkblad.

 1. Klik ergens in de tabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga op het tabblad Ontwerpen naar de groep Hulpmiddelen en klik op Converteren naar bereik.

  afbeelding van excel-lint

  -OF-

  Klik met de rechtermuisknop op de tabel en klik op Converteren naar bereik.

  Op een Mac gaat u naar Tabel > Converteren naar bereik

  Wanneer u de tabel naar een bereik hebt geconverteerd, zijn de tabelfuncties niet meer beschikbaar. De rijkoppen bevatten bijvoorbeeld geen pijlen meer voor sorteren en filteren en gestructureerde verwijzingen die in formules werden gebruikt, zijn normale celverwijzingen geworden. Zie Gestructureerde verwijzingen gebruiken in Excel-tabellen voor meer informatie.

De hele tabel verwijderen

 1. Selecteer de hele tabel door een van de kopcellen te selecteren en op Ctrl+A te drukken om alle cellen te selecteren.

 2. Druk op Delete.

De gegevens wissen maar de tabel behouden

Ga als volgt te werk als u de structuur en opmaak van de tabel wilt behouden maar de gegevens wilt verwijderen:

 1. Selecteer alle rijen van de tabel behalve de koppen.

 2. Ga op het tabblad Start naar Bewerken > Wissen > Inhoud wissen.

 3. Als u de koppen wilt wissen, selecteert u alle cellen in de rij en kiest u Wissen > Inhoud wissen.

Opmerking: Als u de hele tabel selecteert wanneer u de optie Wissen > Inhoud wissen gebruikt, worden alle geselecteerde gegevens en de tabel verwijderd.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Overzicht van Excel-tabellen

Video: Excel-tabellen maken en opmaken

Het totaal van gegevens berekenen in een Excel-tabel

Excel-tabellen opmaken

Het formaat van een tabel wijzigen door rijen en kolommen toe te voegen of te verwijderen

Gegevens in een bereik of tabel filteren

Een tabel converteren naar een bereik

Gestructureerde verwijzingen gebruiken met Excel-tabellen

Compatibiliteitsproblemen met Excel-tabellen

Een Excel-tabel exporteren naar SharePoint

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×