Een enquête maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een SharePoint-enquête gaat voorbereiden en samenstellen, maakt u een speciaal soort lijst waarmee de eigenaar vragen kan maken, meerdere personen kan laten reageren en een overzicht van de resultaten kan bekijken. Zie Deelnemen aan een enquête voor informatie over het beantwoorden van enquêtevragen en het bewerken van enquête-antwoorden.

Opmerking: Als u een enquête wilt maken, moet u zijn gemachtigd om lijsten te maken op de site. Een alternatief is om uw eigen enquête te maken in Excel Web App, waar de resultaten worden gecompileerd in een Excel-werkblad in plaats van een SharePoint-lijst.

25 januari 2017 bijgewerkt met behulp van feedback van klanten.

Een enquête maken

Opmerking: Enquête is een standaard SharePoint -app en beschikbaar moet zijn in versies. Als het niet een keuze onder apps, neem dan contact op met uw beheerder.

Een enquête maken in SharePoint Online

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Boven aan de pagina, selecteert u de app startprogramma voor apps pictogram Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de tegel SharePoint .

 3. Ga naar de site waar u de enquête wilt maken.

 4. Klik op Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud en klik vervolgens op een app toevoegen.

  Instellingenmenu met Een app toevoegen gemarkeerd
 5. Typ op de pagina Uw Apps 'enquête' in het zoekvak

  Zoekvak op de pagina Site-inhoud waarin de enquête is getypt en gemarkeerd

  Zoek en klik op het pictogram enquête .

  Pictogram van de enquête-app in SharePoint

  Opmerking: Het is mogelijk dat u kunt kiezen uit interne apps en apps van derden, als deze zijn toegestaan door uw bedrijf. Neem contact op met uw SharePoint-beheerder voor advies.

 6. Klik op Geavanceerde opties in het venster Enquête toevoegen.

  Dialoogvenster voor het toevoegen van een enquête met Geavanceerde opties gemarkeerd

  U kunt ook alleen een naam invoeren, op Maken klikken en dan later instellingen wijzigen en vragen toevoegen.

  Opmerking: Als u SharePoint Onlinegebruikt, maar uw schermen er anders uitzien, uw beheerder mogelijk in klassieke modus. Volg in dat geval de stappen op het tabblad SharePoint 2016.

 7. Typ een naam voor de enquête.

 8. Typ een beschrijving van de enquête in het vak Beschrijving. De beschrijving is optioneel.

  Dialoogvenster Nieuwe enquête met ingevulde tekstvakken.
 9. Geef in het gedeelte Opties voor enquête op of u wilt dat de namen van personen worden weergegeven bij hun antwoord en of ze de enquête meer dan eens mogen beantwoorden.

 10. Klik op Volgende.

 11. Geef op de pagina Nieuwe vraag de tekst van de vraag op en selecteer in het gedeelte Vraag en type voor uw eerste vraag het type antwoord dat u wilt ontvangen.

  Pagina Nieuwe vraag

  Opmerking: Het is op dit moment niet mogelijk om vragen automatisch te nummeren, aangezien u geen extra kolommen kunt toevoegen aan een enquête. Als u vragen wilt nummeren, voegt u het nummer toe aan de naam van de vraag. Vragen worden toegevoegd in de volgorde waarin u deze maakt, maar u kunt de volgorde van de vragen wijzigen via de pagina Instellingen.

 12. In het gedeelte Aanvullende vraaginstellingen kunt u aangeven of een antwoord op een vraag verplicht is en of de enquête meer dan één keer mag worden ingevuld. Afhankelijk van het type vraag, kunt u ook de antwoorden invoeren waaruit kan worden gekozen en een standaardwaarde instellen.

  De sectie Aanvullende vragen in het dialoogvenster Nieuw
 13. Als u vertakkingslogica wilt toevoegen om het antwoord op de laatste vraag te laten bepalen welke vraag er vervolgens wordt weergegeven, moet u de enquête eerst helemaal afmaken. Vervolgens kunt u op de pagina Instellingen van enquête vertakkingslogica toevoegen. Zie Vertakkingslogica toevoegen aan een enquête voor meer informatie.

  Sectie Vertakkingslogica in het dialoogvenster Nieuwe vraag
 14. Als u wilt controleren of een antwoord geldig is, geeft u in het gedeelte Kolom valideren in het vak Formule de formule op die u voor de validatie wilt gebruiken. Beschrijf in het vak Gebruikersbericht wat de gebruiker moet doen om een geldig wantwoord op te geven. Als u bijvoorbeeld een medewerker vraagt hoelang ze op een afdeling heeft gewerkt, kunt u opgeven dat dit niet langer kan zijn dan de totale duur die ze bij het bedrijf heeft gewerkt. Zie Voorbeelden van veelgebruikte formules in SharePoint-lijsten voor meer informatie over formules.

  Sectie Validatie van het dialoogvenster Nieuwe vraag
 15. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u extra vragen wilt maken, klikt u op Volgende vraag en geeft u de gegevens voor de volgende vraag op. Ga hiermee door totdat u alle gewenste vragen hebt toegevoegd.

   Knop Volgende vraag gemarkeerd in het dialoogvenster Nieuwe vraag
  • Als u klaar bent met het toevoegen van vragen, klikt u op Voltooien.

   Dialoogvenster Volgende vraag met knop Voltooien gemarkeerd
 16. Als u de enquête wilt zien, klikt u op de naam van de enquête onder Recent op de balk Snel starten.

Naar boven

Een enquête maken in SharePoint 2016 of SharePoint 2013

 1. Ga in SharePoint naar de site waar u de enquête wilt toevoegen.

 2. Klik op Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud in SharePoint, en klik vervolgens op een app toevoegen.

 3. Typ op de pagina Uw Apps 'enquête' in het zoekvak

  Zoekvak op de pagina Site-inhoud waarin de enquête is getypt en gemarkeerd

  Zoek en klik op het pictogram enquête .

  Pictogram van de enquête-app in SharePoint

  Opmerking: Het is mogelijk dat u kunt kiezen uit interne apps en apps van derden, als deze zijn toegestaan door uw bedrijf. Neem contact op met uw SharePoint-beheerder voor advies.

 4. Klik op Geavanceerde opties in het venster Enquête toevoegen.

  Dialoogvenster voor het toevoegen van een enquête met Geavanceerde opties gemarkeerd

  U kunt ook alleen een naam invoeren, op Maken klikken en dan later instellingen wijzigen en vragen toevoegen.

 5. Typ een naam voor de enquête.

 6. Typ een beschrijving van de enquête in het vak Beschrijving. De beschrijving is optioneel.

  Dialoogvenster Nieuwe enquête met ingevulde tekstvakken.
 7. Geef in het gedeelte Opties voor enquête op of u wilt dat de namen van personen worden weergegeven bij hun antwoord en of ze de enquête meer dan eens mogen beantwoorden.

 8. Klik op Volgende.

 9. Geef op de pagina Nieuwe vraag de tekst van de vraag op en selecteer in het gedeelte Vraag en type voor uw eerste vraag het type antwoord dat u wilt ontvangen.

  Pagina Nieuwe vraag

  Opmerking: Het is op dit moment niet mogelijk om vragen automatisch te nummeren, aangezien u geen extra kolommen kunt toevoegen aan een enquête. Als u vragen wilt nummeren, voegt u het nummer toe aan de naam van de vraag. Vragen worden toegevoegd in de volgorde waarin u deze maakt, maar u kunt de volgorde van de vragen wijzigen via de pagina Instellingen.

 10. Geef in het gedeelte Aanvullende vraaginstellingen extra instellingen op voor uw vraag, bijvoorbeeld of een antwoord op een vraag verplicht is of niet. Afhankelijk van het type vraag kunt u ook antwoordmogelijkheden en een optionele standaardwaarde opgeven.

  De sectie Aanvullende vragen in het dialoogvenster Nieuw
 11. Als u vertakkingslogica wilt toevoegen, dat wil zeggen dat het antwoord op de voorgaande vraag bepaald welke vraag er vervolgens wordt weergegeven, moet u de enquête eerst helemaal afmaken. Vervolgens kunt u op de pagina Instellingen van enquête vertakkingslogica toevoegen. Zie Vertakkingslogica toevoegen aan een enquête voor meer informatie.

  Sectie Vertakkingslogica in het dialoogvenster Nieuwe vraag
 12. Als u wilt controleren of een antwoord geldig is, geeft u in het gedeelte Kolom valideren in het vak Formule de formule op die u voor de validatie wilt gebruiken. Beschrijf in het vak Gebruikersbericht wat de gebruiker moet doen om een geldig wantwoord op te geven. Als u bijvoorbeeld een medewerker vraagt hoelang ze op een afdeling heeft gewerkt, kunt u opgeven dat dit niet langer kan zijn dan de totale duur die ze bij het bedrijf heeft gewerkt. Zie Voorbeelden van veelgebruikte formules in SharePoint-lijsten voor meer informatie over formules.

  Sectie Validatie van het dialoogvenster Nieuwe vraag
 13. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u extra vragen wilt maken, klikt u op Volgende vraag en geeft u de gegevens voor de volgende vraag op. Ga hiermee door totdat u alle gewenste vragen hebt toegevoegd.

   Knop Volgende vraag gemarkeerd in het dialoogvenster Nieuwe vraag
  • Als u klaar bent met het toevoegen van vragen, klikt u op Voltooien.

   Dialoogvenster Volgende vraag met knop Voltooien gemarkeerd
 14. Als u de enquête wilt zien, klikt u op de naam van de enquête onder Recent op de balk Snel starten.

Naar boven

Een enquête maken in SharePoint 2010

Opmerking: Als u een enquête wilt maken, moet u zijn gemachtigd om lijsten te maken op de website waarop u de enquête wilt maken.

 1. Ga naar de site waar u een enquête wilt toevoegen.

 2. Klik op Site-acties menu siteacties en klik vervolgens op Alle Site-inhoud weergeven.

 3. Klik in de linkerbovenhoek van de pagina Alle site-inhoud op Maken.

 4. Klik onder gegevens, typ 'enquête' in het vak Zoeken geïnstalleerd Items zoeken in de linkerbovenhoek van het scherm en druk op Enter.

  Zoekvak Geïnstalleerde items in zoekactie in SharePoint 2010

  Zoek en klik op het pictogram enquête .

  Pictogram Enquête in SharePoint 2010
 5. Typ in het vak Naam een naam voor de enquête. De naam is vereist en wordt weergegeven boven aan de pagina van de enquête. De naam wordt ook onderdeel van het webadres van de pagina enquête en deze wordt weergegeven in de navigatie-elementen die hulp biedt bij zoekt en opent u de enquête.

 6. Klik op Meer opties om een beschrijving in te voeren en om extra navigatie- en enquêteopties op te geven.

  Pagina Opties voor enquête in SharePoint 2010
 7. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van de enquête. De beschrijving is niet verplicht.

 8. Als u een koppeling naar deze lijst wilt toevoegen aan de balk Snel starten, selecteert u Ja in het onderdeel Navigatie.

 9. Geef in het gedeelte Opties voor enquête op of u wilt dat de namen van personen worden weergegeven bij hun antwoord en of ze de enquête meer dan eens mogen beantwoorden.

 10. Klik op Maken.

 11. Pagina Nieuwe vraag in SharePoint 2010
  • Geef op de pagina Nieuwe vraag de tekst van de vraag op en selecteer in het gedeelte Vraag en type voor uw eerste vraag het type antwoord dat u wilt ontvangen.

  • Geef in het gedeelte Aanvullende vraaginstellingen extra instellingen op voor uw vraag, bijvoorbeeld of een antwoord op een vraag verplicht is of niet. Afhankelijk van het type vraag kunt u ook antwoordmogelijkheden en een optionele standaardwaarde opgeven.

  • Als u wilt controleren of een antwoord geldig is, geeft u in het gedeelte Kolom valideren in het vak Formule de formule op die u voor de validatie wilt gebruiken. Beschrijf in het vak Gebruikersbericht wat de gebruiker moet doen om een geldig wantwoord op te geven. Als u bijvoorbeeld een medewerker vraagt hoelang ze op een afdeling heeft gewerkt, kunt u opgeven dat dit niet langer kan zijn dan de totale duur die ze bij het bedrijf heeft gewerkt. Zie Voorbeelden van veelgebruikte formules in SharePoint-lijsten voor meer informatie over formules.

 12. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u extra vragen wilt maken, klikt u op Volgende vraag en geeft u de gegevens voor de volgende vraag op. Ga hiermee door totdat u alle gewenste vragen hebt toegevoegd.

  • Als u klaar bent met het toevoegen van vragen, klikt u op Voltooien.

   Tip: U kunt later altijd nog vragen toevoegen of wijzigen.

 13. Als u terug bent op de pagina Instellingen van enquête en de enquête niet ziet in de balk Snel starten aan de linkerkant, voert u deze stappen uit.

  • Klik op Titel, beschrijving en navigatie.

  • Selecteer Ja onder Deze enquête weergeven op de balk Snel starten.

   U kunt hier ook de naam wijzigen, een beschrijving toevoegen, gebruikersnamen weergeven in resultaten en meerdere antwoorden toestaan.

  • Klik op Opslaan.

 14. Als u de enquête wilt zien, klikt u op de naam in het navigatiepad bovenaan de pagina of op de balk Snel starten aan de linkerkant.

 15. Als u de gegevens van de enquête wilt gebruiken voor offlineweergave of analyse in Office-clients, klikt u op Instellingen en vervolgens op Instellingen van enquête. Klik op Geavanceerde instellingen en schakel vervolgens bij Beschikbaarheid van Office-client het selectievakje Ja in.

Terug naar boven

Een enquête maken in SharePoint 2007

Opmerking: Als u een enquête wilt maken, moet u zijn gemachtigd om lijsten te maken op de website waarop u de enquête wilt maken.

 1. Klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op de pagina Alle site-inhoud op Maken.

  Tip: In de meeste gevallen kunt u de Site-acties menu Knopafbeelding in plaats daarvan deze stap uitvoeren.

 1. Klik onder Bijhouden op Enquête.

 2. Typ in het vak Naam een naam voor de enquête. De naam is vereist.

  De naam wordt weergegeven boven aan de pagina van de enquête. De naam maakt deel uit van het webadres van de pagina enquête en deze wordt weergegeven in de navigatie-elementen die hulp biedt bij zoekt en opent u de enquête.

 3. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van de enquête. De beschrijving is niet verplicht.

 4. Als u een koppeling naar deze lijst wilt toevoegen aan de balk Snel starten, selecteert u Ja in het onderdeel Navigatie.

 5. Geef in het gedeelte Opties voor enquête op of u wilt dat de namen van personen worden weergegeven bij hun antwoord en of ze de enquête meer dan eens mogen beantwoorden.

 6. Klik op Volgende.

 7. Geef op de pagina Nieuwe vraag de tekst van de vraag op en selecteer in het gedeelte Vraag en type voor uw eerste vraag het type antwoord dat u wilt ontvangen.

 8. Geef in het gedeelte Aanvullende vraaginstellingen extra instellingen op voor uw vraag, bijvoorbeeld of een antwoord op een vraag verplicht is of niet. Afhankelijk van het type vraag kunt u ook antwoordmogelijkheden en een optionele standaardwaarde opgeven.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u extra vragen wilt maken, klikt u op Volgende vraag en geeft u de gegevens voor de volgende vraag op. Ga hiermee door totdat u alle gewenste vragen hebt toegevoegd.

  • Als u klaar bent met het toevoegen van vragen, klikt u op Voltooien.

   Tip: U kunt later altijd nog vragen toevoegen of wijzigen.

 10. Als u de enquête wilt zien, klikt u op de naam in het navigatiepad bovenaan de pagina.

Naar boven

Vragen worden weergegeven in de volgorde waarin u deze hebt gemaakt, maar soms moet u de volgorde wijzigen. Zoals u Branching logica gebruikt en alle vragen die betrekking hebben op eenzelfde onderwerp moet worden gevraagd voordat takken. Als volgorde wilt wijzigen, als volgt te werk:

 1. Ga naar de enquête waarvoor u de volgorde van de vragen wilt wijzigen.

 2. Klik op Instellingen in de koptekst van de enquête en klik vervolgens op Instellingen van enquête.

  Menu Instellingen van enquête met enquête-instellingen gemarkeerd
 3. Schuif in het dialoogvenster Instellingen omlaag naar de onderzijde van de pagina en klik op Volgorde van de vragen wijzigen.

  De volgorde van enquêtevragen wijzigen gemarkeerd in het dialoogvenster Instellingen
 4. Wijzig in het dialoogvenster Volgorde van kolommen wijzigen de nummers onder Positie van bovenaf om de vragen in de gewenste volgorde te zetten.

  Dialoogvenster Volgorde van de vragen wijzigen met in de vervolgkeuzelijst één vraag gemarkeerd
 5. Klik op OK en klik vervolgens op de naam van de enquête onder de balk Snel starten of in het navigatiepad.

  Breadcrumbs in het dialoogvenster Volgorde van de vragen met het volgende hogere niveau gemarkeerd.

Naar boven

Als u een enquête opnieuw wilt gebruiken maar de oudere antwoorden wilt verwijderen, gebruikt u Site Manager om de gegevens te wissen zonder de vragen te verwijderen.

Zie Alle gegevens verwijderen uit een bestaande enquête voor meer informatie.

Een enquête SharePoint maakt deel uit van uw site, zodat iedereen met die dat lijsten zien kan en bibliotheken is mogelijk om te zien van de enquête. Uw gebruikers moeten kunnen bijdragen leveren kunnen deelnemen aan de enquête. Zie machtigingen voor een lijst of bibliotheek bewerkenvoor meer informatie over machtigingen.

U kunt de enquête toevoegen aan de startpagina van uw site door de enquête in te voegen als een app-onderdeel. Zie voor meer informatie Een app-onderdeel toevoegen aan een pagina.

Als u per e-mail of via een chatbericht een koppeling naar de enquête wilt verzenden, selecteert en kopieert u de URL op de adresbalk van de browser en plakt u deze in uw bericht.

Verwante onderwerpen over enquêtes

Hier volgen enkele andere onderwerpen die van pas kunnen komen bij onder andere het plannen en beheren van enquêtes, en het weergeven van machtigingen voor enquêtes.

Hoe kan het beter?

Was dit artikel nuttig? Zo ja, laat het ons dan weten onderaan deze pagina. Zo niet, dan horen we graag van u wat er niet duidelijk was of wat er ontbrak. Als u hier terecht bent gekomen na een zoekactie en u niet de informatie hebt gevonden die u zocht, laat ons dan weten waarnaar u op zoek was. Wij gebruiken uw feedback om de stappen te controleren en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×