Een eenvoudig organigram maken in Publisher

Publisher voor Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Formulier opslaan in de SharePoint-bibliotheek

U kunt een eenvoudig organigram in een publicatie maken met behulp van shapes voor Manager-posities en rapportage posities en deze vervolgens met verbindings lijnen verbinden.

Het organigram maken

Vormen toevoegen

 1. Klik in het menu Invoegen op vormen en klik vervolgens op de vorm die u wilt invoegen.

 2. Klik in de publicatie waar u de vorm wilt invoegen.

 3. Wijzig de grootte, kleur, opvulling of lijn van de vorm.

  1. Klik met de rechter muisknop op de shape en klik vervolgens op auto vorm opmaken.

  2. Selecteer in het dialoog venster auto vorm opmaken de gewenste opties. Als u bijvoorbeeld de opvulling wilt wijzigen, klikt u op het tabblad kleuren en lijnen. Klik onder opvullen op een nieuwe kleur in de lijst kleur of klik op opvul effecten om een bitmappatroon, patroon of kleurovergang te maken.

 4. Wanneer de vorm eruitziet zoals u wilt voor de grafiek, klikt u met de rechter muisknop op de shape en klikt u vervolgens op kopiëren.

 5. Klik met de rechter muisknop op de plaats waar u een kopie van het object wilt plaatsen en klik vervolgens op Plakken.

 6. Herhaal stap 5 en totdat u alle gewenste vormen voor de grafiek hebt.

De shapes verbinden

Shapes verbinden met verbindings lijnen

1 een verbindings lijn kiezen

2 eerste verbindings site

3 seconde verbindings punt; verbindings punten worden blauw weer gegeven wanneer u een vorm aanwijst.

 1. Klik in het menu Invoegen op vormen en klik vervolgens op de gewenste verbindings lijn, zoals Elle boog.

 2. Wijs de plaats aan waar u de verbindings lijn wilt toevoegen, zoals onder aan de vorm van de bovenste Manager-positie in het organigram.

  Verbindings punten worden blauw weer gegeven wanneer u een vorm aanwijst.

 3. Klik op de eerste verbindings plaats, wijs het tweede object aan (zoals de shape eerste rapportage positie in het organigram) en klik vervolgens op het tweede verbindings punt.

 4. Herhaal stap 1-3 om alle gewenste verbindings lijnen toe te voegen.

 5. Optioneel: Wijzig de kleur of dikte van de verbindings lijnen.

  1. Selecteer de verbindings lijnen die u wilt wijzigen. Als u meerdere verbindings lijnen wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op elke verbindings lijn klikt.

  2. Klik met de rechter muisknop op auto vorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad kleuren en lijnen.

  3. Selecteer onder lijn de gewenste opties.

Tekst toevoegen

 1. Als u tekst wilt toevoegen aan een shape in het organigram, klikt u op de shape en typt u de gewenste tekst.

 2. Als u de tekst wilt opmaken, selecteert u de tekst in de vorm en gebruikt u vervolgens de opties op het tabblad opmaak van hulp middelen voor tekst vakken.

Shapes en verbindings lijnen in het organigram verplaatsen

Nu u shapes en verbindings lijnen voor het organigram hebt toegevoegd, kunt u de positie van elk stuk aanpassen.

Een vorm verplaatsen

 1. Klik op de vorm die u wilt verplaatsen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  De vorm naar een nieuwe positie slepen

  • Plaats de muis aanwijzer op de shape. Wanneer de aanwijzer verandert in een Rangschikking van discussies in Outlook 2010 , sleept u de vorm naar de nieuwe positie. Als u de vorm in een rechte lijn wilt slepen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u de vorm sleept.

   Opmerking: Als een van de uitlijnings opdrachten is ingeschakeld, wordt de vorm mogelijk uitgelijnd op de dichtstbijzijnde hulp lijn, vorm of liniaal markering wanneer u de muis knop loslaat.

  Een shape verschuiven

  • Druk op een van de pijl toetsen om de vorm in die richting te verplaatsen.

   Het object verplaatst een set-afstand telkens wanneer u op een pijl toets drukt. De standaard afstand voor verschuiven is 0,13 cm (of het equivalent als u een andere maat eenheid gebruikt). U kunt echter de afstand voor verschuiven wijzigen.

   1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

   2. Schakel onder Opties voor bewerken het selectie vakje objecten verschuiven met in en typ vervolgens de afstand die u objecten wilt laten verplaatsen wanneer u ze verschuift.

  Een object nauw keurig op de pagina plaatsen

  1. Klik met de rechtermuisknop op de shape.

  2. Klik in het snelmenu op auto vorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad indeling.

  3. Typ onder positie op pagina de positieve waarden voor de horizontale en verticale positie van het object of de object groep.

  4. Klik op OK.

   Tip: Wanneer u op een object klikt, ziet u de exacte positie op de status balk onder aan het venster.

Een verbindings lijn verplaatsen

 1. Klik op de verbindings lijn die u wilt verplaatsen.

 2. Voer een of beide handelingen hieronder uit:

  • Als u het ene uiteinde van de verbindings lijn wilt verplaatsen, houdt u de aanwijzer boven het einde dat u wilt verplaatsen totdat de aanwijzer verandert in een draden Kruis en versleept u het uiteinde en verbindt u het met een ander punt.

   Als u de automatische verbinding wilt negeren, houdt u ALT ingedrukt terwijl u het uiteinde van de verbindings lijn sleept. U kunt het einde waar u het object wilt plaatsen, maar het uiteinde wordt niet verbonden.

  • Als u de hele verbindings lijn wilt loskoppelen, sleept u deze naar het midden (niet op de gele ruit).

Werken met het organigram als één object

Wanneer het organigram eruitziet zoals u wilt, kunt u alle vormen en verbindings lijnen samen als één object groeperen. Als u de objecten groepeert, kunt u het hele organigram gemakkelijker verplaatsen en het formaat ervan wijzigen en kunt u niet per ongeluk shapes of verbindings lijnen verplaatsen.

Objecten groeperen

 1. Sleep de muis aanwijzer om een selectievak rond de shapes en verbindings lijnen in het organigram te tekenen.

 2. Klik op het tabblad hulp middelen voor tekenen-opmaak op groeperen.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de grafiek, kunt u de groepering van de shapes en verbindings lijnen opheffen door op groep opheffen te klikken.

De publicatie instellen voor het maken van een organigram

Voordat u een grafiek maakt, geeft u de submenu's basis vormen en verbindings lijnen weer als zwevende werk balken, zodat u de submenu's niet steeds hoeft weer te geven wanneer u een vorm of verbindings lijn wilt toevoegen.

 1. Open of maak de publicatie waaraan u het organigram wilt toevoegen.

 2. Klik op de werk balk objecten op auto vormen Bijschrift 4 en wijs verbindings lijnen aan.

 3. Sleep de verplaatsings greep Move handle image boven aan het submenu verbindings lijnen naar een locatie die u kunt zien terwijl u in de publicatie werkt.

  Het submenu verbindings lijnen wordt een zwevende werk balk.

 4. Klik op de werk balk objecten op auto vormen Bijschrift 4 en wijs vervolgens basis vormen aan.

 5. Sleep de verplaatsings greep Move handle image boven aan het submenu basis vormen naar een locatie die u kunt zien terwijl u in de publicatie werkt.

  Het submenu basis vormen wordt een zwevende werk balk.

  Image of Connectors toolbar and Basic Shapes toolbar in Publisher

Het organigram maken

Nu de werk balken voor verbindings lijnen en basis vormen worden weer gegeven, kunt u het organigram maken.

De shapes maken

 1. Klik op de werk balk basis vormen op de gewenste vorm in het organigram, zoals Rectangle knopafbeelding , en klik vervolgens op de publicatie om de vorm in te voegen.

 2. Wijzig de grootte, kleur, opvulling of lijn van de vorm.

  How

  1. Klik met de rechter muisknop op de shape en klik vervolgens op auto vorm opmaken.

   Het dialoog venster auto vorm opmaken wordt weer gegeven.

  2. Selecteer de gewenste opties. Als u bijvoorbeeld de opvulling wilt wijzigen, klikt u op het tabblad kleuren en lijnen. Klik onder opvullen op een nieuwe kleur in de lijst kleur of klik op opvul effecten om een bitmappatroon, patroon of kleurovergang te maken.

 3. Wanneer de vorm eruitziet zoals u wilt voor de grafiek, klikt u met de rechter muisknop op de shape en klikt u vervolgens op kopiëren.

 4. Klik met de rechter muisknop op de plaats waar u het object wilt hebben en klik vervolgens op Plakken.

 5. Herhaal stap 4 totdat u alle gewenste vormen voor de grafiek hebt.

De shapes verbinden

Waarschuwingsbericht dat wordt weergegeven wanneer Nee is geselecteerd in het onderdeel Goedkeuring van inhoud van het dialoogvenster Instellingen voor versies

1 verbindings lijn

2 eerste verbindings site

3 seconde verbindings punt; verbindings punten worden weer gegeven als blauwe cirkels wanneer u een vorm aanwijst.

 1. Dubbel klik op de werk balk verbindings lijnen op de verbindings lijn die u wilt, zoals gebogen verbindings lijn.

  Opmerking: Wanneer u dubbelklikt op een verbindings lijn, blijft de knop geselecteerd terwijl u de gewenste verbindings lijnen toevoegt.

 2. Wijs de plaats aan waar u de verbindings lijn wilt toevoegen, zoals onder aan de vorm van de bovenste Manager-positie in het organigram.

  Verbindings punten worden weer gegeven als blauwe cirkels wanneer u een vorm aanwijst.

 3. Klik op het eerste verbindings punt dat u wilt, wijs het andere object aan (zoals de shape eerste rapportage positie in het organigram) en klik vervolgens op het tweede verbindings punt.

 4. Herhaal stap 2 tot en met 3 om alle verbindings lijnen toe te voegen die u wilt toevoegen.

 5. Nadat u de gewenste verbindings lijnen hebt toegevoegd, klikt u op de verbindings lijn die u hebt geselecteerd op de werk balk verbindings lijnen in stap 1 of drukt u op ESC om de selectie van de knop verbindings lijn te annuleren.

 6. Wijzig de kleur of dikte van de verbindings lijnen.

  1. Selecteer de verbindings lijnen die u wilt wijzigen. Als u meerdere verbindings lijnen wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op elke verbindings lijn klikt.

  2. Klik in het menu opmaak op auto vorm en klik vervolgens op het tabblad kleuren en lijnen.

  3. Selecteer onder lijn de gewenste opties.

Tekst toevoegen

 1. Als u tekst wilt toevoegen aan een shape in het organigram, klikt u op de shape en typt u de gewenste tekst.

 2. Als u de tekst wilt opmaken, selecteert u de tekst in de vorm en gebruikt u vervolgens de opties op de werk balk opmaak.

Shapes en verbindings lijnen in het organigram verplaatsen

Nu u shapes en verbindings lijnen voor het organigram hebt toegevoegd, kunt u de positie van elk stuk aanpassen.

Een vorm verplaatsen

 1. Klik op de vorm die u wilt verplaatsen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  De vorm naar een nieuwe positie slepen

  • Plaats de muis aanwijzer op de shape. Wanneer de aanwijzer verandert in een Rangschikking van discussies in Outlook 2010 , sleept u de vorm naar de nieuwe positie. Als u de vorm in een rechte lijn wilt slepen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u de vorm sleept.

   Opmerking: Als een van de uitlijnings opdrachten is ingeschakeld, wordt de vorm mogelijk uitgelijnd op de dichtstbijzijnde hulp lijn, vorm of liniaal markering wanneer u de muis knop loslaat.

  Een shape verschuiven

  • Druk op een van de pijl toetsen om de vorm in die richting te verplaatsen.

   Het object verplaatst een set-afstand telkens wanneer u op een pijl toets drukt. De standaard afstand voor verschuiven is 0,13 cm (of het equivalent als u een andere maat eenheid gebruikt). U kunt echter de afstand voor verschuiven wijzigen.

   1. Klik in het menu extra op Opties en klik vervolgens op het tabblad bewerken.

   2. Schakel het selectie vakje objecten verschuiven met behulp van de pijl toetsen in en typ vervolgens de afstand die u objecten wilt laten verplaatsen wanneer u ze verschuift.

  Een object nauw keurig op de pagina plaatsen

  1. Klik met de rechtermuisknop op de shape.

  2. Klik in het snelmenu op auto vorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad indeling.

  3. Typ onder positie op pagina de positieve waarden voor de horizontale en verticale positie van het object of de object groep.

  4. Klik op OK.

   Tip: Wanneer u op een object klikt, ziet u de exacte positie op de status balk onder aan het venster.

Een verbindings lijn verplaatsen

 1. Klik op de verbindings lijn die u wilt verplaatsen.

 2. Voer een of beide handelingen hieronder uit:

  • Als u het ene uiteinde van de verbindings lijn wilt verplaatsen, houdt u de aanwijzer boven het einde dat u wilt verplaatsen totdat de aanwijzer verandert in een draden Kruis en versleept u het uiteinde en verbindt u het met een ander punt.

   Als u de automatische verbinding wilt negeren, houdt u ALT ingedrukt terwijl u het uiteinde van de verbindings lijn sleept. U kunt het einde waar u het object wilt plaatsen, maar het uiteinde wordt niet verbonden.

  • Als u de hele verbindings lijn wilt loskoppelen, sleept u deze naar het midden (niet op de gele ruit).

Werken met het organigram als één object

Wanneer het organigram eruitziet zoals u wilt, kunt u alle vormen en verbindings lijnen samen als één object groeperen. Als u de objecten groepeert, kunt u het hele organigram gemakkelijker verplaatsen en het formaat ervan wijzigen en kunt u niet per ongeluk shapes of verbindings lijnen verplaatsen.

Objecten groeperen

 1. Klik op de werk balk objecten op de knop objecten selecteren knopafbeelding en sleep het selectievak rond de shapes en verbindings lijnen in het organigram.

 2. Klik onder het selectie vakje op groeps objecten Bijschrift 4 .

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de grafiek, kunt u de groepering van de shapes en verbindings lijnen opheffen.

Groepering van objecten opheffen

 1. Selecteer de gegroepeerde objecten (het organigram).

 2. Klik onder het selectie vakje op groeps objecten opheffen knopafbeelding .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×