Een eenvoudig organigram maken in Publisher

Publisher voor Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Formulier opslaan in de SharePoint-bibliotheek

U kunt een eenvoudig organigram in een publicatie maken met behulp van vormen om aan te geven van de manager posities rapporterende functies en deze vervolgens te verbinden met verbindingslijnen.

Het organigram maken

Vormen toevoegen

 1. Klik in het menu Invoegen op vormenen klik vervolgens op de vorm die u wilt invoegen.

 2. Klik in de publicatie waar u wan de vorm wilt invoegen.

 3. Wijzig de grootte, kleur, opvulling of rand van de vorm.

  1. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en klik vervolgens op AutoVorm opmaken.

  2. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster AutoVorm opmaken . Bijvoorbeeld de opvulling wilt wijzigen, klikt u op het tabblad kleuren en lijnen . Klik onder Opvulling, klik op een nieuwe kleur in de lijst kleur of klik op Opvuleffecten als u wilt maken van een bitmappatroon, patroon of kleurovergang.

 4. Wanneer de vorm het gewenste uiterlijk heeft, klikt u met de rechtermuisknop op de vorm en klikt u op Kopiëren.

 5. Met de rechtermuisknop op waar u een kopie van het object en klik vervolgens op Plakken.

 6. Herhaal stap 5 en totdat u alle shapes hebt u wilt gebruiken voor de grafiek.

De vormen verbinden

Shapes verbinden met verbindingslijnen

1 een verbindingslijn kiezen

De eerste verbindingspunt 2

Het tweede verbindingspunt 3 ; verbindingspunten weergeven blauw wanneer u een shape aanwijst.

 1. Klik in het menu Invoegen op vormenen klik vervolgens op de verbindingslijn die u wilt gebruiken, zoals hoek.

 2. Wijs het punt aan waar u de verbindingslijn wilt vastmaken, zoals de onderkant van de vorm die de hoogste managerfunctie in uw organigram voorstelt.

  Verbindingspunten weergeven blauw wanneer u een shape aanwijst.

 3. Klik op de eerste verbindingspunt, wijst u het tweede object (zoals de eerste rapportage positie vorm uit het organigram) en klik vervolgens op het tweede verbindingspunt.

 4. Herhaal stap 1-3 de verbindingslijnen die u wilt toevoegen.

 5. Optioneel: Wijzig de kleur of dikte van de verbindingslijnen.

  1. Selecteer de verbindingslijnen die u wilt wijzigen. Als u meerdere verbindingslijnen wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op elke verbindingslijn klikt.

  2. Klik met de rechtermuisknop op AutoVorm opmakenen klik vervolgens op het tabblad kleuren en lijnen .

  3. Selecteer onder Lijn de gewenste opties.

Tekst toevoegen

 1. Als u tekst aan een vorm in het organigram wilt toevoegen, klikt u op de vorm en vervolgens typt u de gewenste tekst.

 2. De tekst opmaken, selecteert u de tekst binnen de vorm en gebruik vervolgens de opties op het tabblad Hulpmiddelen voor tekstvakken-opmaak .

Vormen en verbindingslijnen in het organigram verplaatsen

Als u eenmaal vormen en verbindingslijnen in uw organigram hebt toegevoegd, wilt u de plaats van deze elementen misschien aanpassen.

Vormen verplaatsen

 1. Klik op de vorm die u wilt verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  De vorm naar een nieuwe positie slepen

  • Plaats de muisaanwijzer op de vorm. Wanneer de aanwijzer verandert in een Rangschikking van discussies in Outlook 2010 , sleept u de vorm naar de nieuwe plaats. Als u de vorm in een rechte lijn wilt slepen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u de vorm sleept.

   Opmerking: Als een van de opdrachten voor uitlijnen is ingeschakeld, mogelijk de shape op de dichtstbijzijnde hulplijn, vorm of liniaal uitgelijnd wanneer u de muisknop loslaat.

  Een vorm verschuiven

  • Druk op een van de pijltoetsen om een vorm in die richting te verplaatsen.

   Het object wordt over een vaste afstand verplaatst telkens wanneer u op een pijltoets drukt. De standaardafstand voor verschuiven is 0,13 inch (0,325 cm) of het bijbehorende equivalent als u een andere maateenheid gebruikt. U kunt de afstand voor verschuiven wijzigen.

   1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

   2. Schakel het selectievakje objecten verschuiven met onder Opties voor bewerkenen typ vervolgens de gewenste afstand objecten die u wilt verplaatsen wanneer u ze verschuift.

  Objecten nauwkeurig op de pagina plaatsen

  1. Klik met de rechtermuisknop op de vorm.

  2. Klik in het snelmenu op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Indeling.

  3. Typ onder Positie op pagina de positieve waarden op voor de horizontale en verticale positie van het object of de objectgroep.

  4. Klik op OK.

   Tip: Wanneer u op een object klikt, ziet u de exacte positie van het object op de statusbalk onder aan het venster.

Een verbindingslijn verplaatsen

 1. Klik op de verbindingslijn die u wilt verplaatsen.

 2. Probeer een van de volgende oplossingen:

  • Als u één uiteinde van de verbindingslijn wilt verplaatsen, houdt u de aanwijzer op het uiteinde dat u wilt verplaatsen tot de aanwijzer in een dradenkruis verandert, vervolgens sleept u het uiteinde en maakt u het aan een ander punt vast.

   Als u de automatische verbinding wilt uitschakelen, houdt u ALT ingedrukt terwijl u het uiteinde van de verbindingslijn sleept. U kunt het uiteinde overal op het object plaatsen, maar het uiteinde wordt niet met het object verbonden.

  • Als u de verbindingslijn volledig wilt losmaken, sleept u het midden van de lijn (niet de gele ruit).

Het organigram als één object gebruiken

Wanneer het organigram het gewenste uiterlijk heeft, wilt u alle vormen en verbindingslijnen misschien groeperen als één object. Als u de objecten groepeert, kunt u het organigram als geheel gemakkelijker verplaatsen en vergroten of verkleinen, en bovendien voorkomt u dat vormen of verbindingslijnen per ongeluk worden verplaatst.

Objecten groeperen

 1. Sleep de muisaanwijzer om te tekenen van een selectievak rond de shapes en verbindingslijnen uit het organigram.

 2. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen , op groep.

Als u nodig hebt om de grafiek te wijzigen, kunt u de groepering van de shapes en verbindingslijnen opheffen door te klikken op groep opheffen.

De publicatie instellen voor het maken van uw organigram

Voordat u de grafiek maakt, worden de Basisvormen en verbindingslijnen submenu's als zwevende werkbalken zodat u niet hoeft te geven van de submenu's elke keer dat u wilt toevoegen van een vorm of verbindingslijn lijn weergegeven.

 1. Open of maak de publicatie waaraan u het organigram wilt toevoegen.

 2. Klik op de werkbalk Objecten op AutoVormen Knopafbeelding en wijs vervolgens Verbindingslijnen aan.

 3. Sleep de verplaatsen verwerken Move handle image boven aan het submenu verbindingslijnen naar een locatie die u zien kunt terwijl u in de publicatie werkt.

  Het submenu Verbindingslijnen wordt een zwevende werkbalk.

 4. Klik op de werkbalk Objecten op AutoVormen Knopafbeelding en wijs vervolgens Basisvormen aan.

 5. Sleep de verplaatsen verwerken Move handle image boven aan het submenu Basisvormen naar een locatie die u zien kunt terwijl u in de publicatie werkt.

  Het submenu Basisvormen wordt een zwevende werkbalk.

  Image of Connectors toolbar and Basic Shapes toolbar in Publisher

Het organigram maken

Nu de werkbalken Verbindingslijnen en Basisvormen worden weergegeven, bent u klaar om het organigram te maken.

De vormen maken

 1. Klik op de werkbalk Basisvormen op de vorm die u in uw organigram wilt toevoegen, zoals Rechthoek Knopafbeelding , en klik vervolgens in de publicatie om de vorm in te voegen.

 2. Wijzig de grootte, kleur, opvulling of rand van de vorm.

  hoe

  1. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en klik vervolgens op AutoVorm opmaken.

   Het dialoogvenster AutoVorm opmaken verschijnt.

  2. Selecteer de gewenste opties. Als u bijvoorbeeld de opvulling wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Kleuren en lijnen. Klik onder Opvulling op een nieuwe kleur in de lijst Kleur of klik op Opvuleffecten als u een bitmappatroon, patroon of kleurovergang wilt toepassen.

 3. Wanneer de vorm het gewenste uiterlijk heeft, klikt u met de rechtermuisknop op de vorm en klikt u op Kopiëren.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de plaats waar u het object wilt plaatsen en klik vervolgens op Plakken.

 5. Herhaal stap 4 tot u alle gewenste vormen voor uw organigram hebt.

De vormen verbinden

Waarschuwingsbericht dat wordt weergegeven wanneer Nee is geselecteerd in het onderdeel Goedkeuring van inhoud van het dialoogvenster Instellingen voor versies

De verbindingslijn 1

De eerste verbindingspunt 2

Het tweede verbindingspunt 3 ; verbindingspunten worden weergegeven als blauwe cirkels wanneer u een shape aanwijst.

 1. Dubbelklik op de werkbalk Verbindingslijnen op de gewenste verbindingslijn, zoals Gebogen verbindingslijn.

  Opmerking: Wanneer u dubbelklikt op een verbindingslijn, blijft de knop geselecteerd terwijl u de gewenste verbindingslijnen toevoegt.

 2. Wijs het punt aan waar u de verbindingslijn wilt vastmaken, zoals de onderkant van de vorm die de hoogste managerfunctie in uw organigram voorstelt.

  Verbindingspunten verschijnen als blauwe cirkels wanneer u een vorm aanwijst.

 3. Klik op het eerste verbindingspunt, wijs het andere object aan (zoals de vorm die de eerste rapporterende functie in uw organigram voorstelt) en klik vervolgens op het tweede verbindingspunt.

 4. Herhaal stap 2 en 3 de verbindingslijnen die u wilt toevoegen.

 5. Nadat u de gewenste verbindingslijnen hebt toegevoegd, kunt u de geselecteerde knop van de verbindingslijn uitschakelen door op de verbindingslijn te klikken die u in stap 1 op de werkbalk Verbindingslijnen hebt geselecteerd of door op ESC te drukken.

 6. Wijzig de dikte of kleur van de verbindingslijnen.

  1. Selecteer de verbindingslijnen die u wilt wijzigen. Als u meerdere verbindingslijnen wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op elke verbindingslijn klikt.

  2. Klik in het menu Opmaak op AutoVorm en klik vervolgens op het tabblad Kleuren en lijnen.

  3. Selecteer onder Lijn de gewenste opties.

Tekst toevoegen

 1. Als u tekst aan een vorm in het organigram wilt toevoegen, klikt u op de vorm en vervolgens typt u de gewenste tekst.

 2. Als u de tekst wilt opmaken, selecteert u de tekst in de vorm en gebruikt u vervolgens de opties op de werkbalk Opmaak.

Vormen en verbindingslijnen in het organigram verplaatsen

Als u eenmaal vormen en verbindingslijnen in uw organigram hebt toegevoegd, wilt u de plaats van deze elementen misschien aanpassen.

Vormen verplaatsen

 1. Klik op de vorm die u wilt verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  De vorm naar een nieuwe positie slepen

  • Plaats de muisaanwijzer op de vorm. Wanneer de aanwijzer verandert in een Rangschikking van discussies in Outlook 2010 , sleept u de vorm naar de nieuwe plaats. Als u de vorm in een rechte lijn wilt slepen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u de vorm sleept.

   Opmerking: Als een van de opdrachten voor uitlijnen is ingeschakeld, mogelijk de shape op de dichtstbijzijnde hulplijn, vorm of liniaal uitgelijnd wanneer u de muisknop loslaat.

  Een vorm verschuiven

  • Druk op een van de pijltoetsen om een vorm in die richting te verplaatsen.

   Het object wordt over een vaste afstand verplaatst telkens wanneer u op een pijltoets drukt. De standaardafstand voor verschuiven is 0,13 inch (0,325 cm) of het bijbehorende equivalent als u een andere maateenheid gebruikt. U kunt de afstand voor verschuiven wijzigen.

   1. Klik op Opties in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Bewerken.

   2. Schakel het selectievakje Via pijltoetsen objecten verschuiven met in en typ vervolgens de afstand waarover u de objecten wilt verplaatsen wanneer u ze verschuift.

  Objecten nauwkeurig op de pagina plaatsen

  1. Klik met de rechtermuisknop op de vorm.

  2. Klik in het snelmenu op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Indeling.

  3. Typ onder Positie op pagina de positieve waarden op voor de horizontale en verticale positie van het object of de objectgroep.

  4. Klik op OK.

   Tip: Wanneer u op een object klikt, ziet u de exacte positie van het object op de statusbalk onder aan het venster.

Een verbindingslijn verplaatsen

 1. Klik op de verbindingslijn die u wilt verplaatsen.

 2. Probeer een van de volgende oplossingen:

  • Als u één uiteinde van de verbindingslijn wilt verplaatsen, houdt u de aanwijzer op het uiteinde dat u wilt verplaatsen tot de aanwijzer in een dradenkruis verandert, vervolgens sleept u het uiteinde en maakt u het aan een ander punt vast.

   Als u de automatische verbinding wilt uitschakelen, houdt u ALT ingedrukt terwijl u het uiteinde van de verbindingslijn sleept. U kunt het uiteinde overal op het object plaatsen, maar het uiteinde wordt niet met het object verbonden.

  • Als u de verbindingslijn volledig wilt losmaken, sleept u het midden van de lijn (niet de gele ruit).

Het organigram als één object gebruiken

Wanneer het organigram het gewenste uiterlijk heeft, wilt u alle vormen en verbindingslijnen misschien groeperen als één object. Als u de objecten groepeert, kunt u het organigram als geheel gemakkelijker verplaatsen en vergroten of verkleinen, en bovendien voorkomt u dat vormen of verbindingslijnen per ongeluk worden verplaatst.

Objecten groeperen

 1. Klik op de werkbalk Objecten op de knop Objecten selecteren Knopafbeelding en sleep het selectievak rond de vormen en verbindingslijnen in uw organigram.

 2. Klik onder het selectievak op Objecten groeperen Knopafbeelding .

Als u wijzigingen in het organigram wilt aanbrengen, kunt u de groepering van de vormen en verbindingslijnen opheffen.

Groepering van objecten opheffen

 1. Selecteer de gegroepeerde objecten (het organigram).

 2. Klik onder het selectievak op Objectgroep opheffen Knopafbeelding .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×