Een e-mailbericht met een opvolging herinnering verzenden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Door u verzonden berichten kunnen worden gemarkeerd om uzelf te waarschuwen dat u of de geadresseerde wilt weergeven, dat actie moet ondernomen worden.

Markering voor uzelf

U verzendt een bericht die een reactie vereist. U wilt er zeker van zijn dat u het verzoek niet vergeet en dat u de benodigde informatie krijgt. Met een vlag voor uzelf wordt u eraan herinnerd dat u anderen om een reactie hebt gevraagd. Door een vlag toe te voegen ziet u het actiepunt in Taken en de korte weergave Taken.

 1. Klik op Bericht > Opvolgen.

  Opdracht Opvolgen op het lint

 2. Klik op Vandaag, Morgen, Deze week, Volgende week, Geen datum of Aangepast.

Aangezien het bericht niet direct zichtbaar is in de map Verzonden items, raden wij u aan een herinnering voor uzelf in te stellen. Herinneringen zijn waarschuwingsvensters die verschijnen wanneer het bericht moet worden opgevolgd. Deze vensters zijn te vergelijken met waarschuwingen voor vergaderingen of afspraken.

Als u wilt een herinnering voor uzelf toevoegen, klikt u op Opvolgen > Herinnering toevoegen. Voer de datum en tijd voor als u wilt dat het dialoogvenster herinnering moet worden weergegeven.

Markeren voor geadresseerden

Met een vlag bij het bericht wordt het bericht extra benadrukt voor de geadresseerde. Een vlag verschijnt in de berichtenlijst en boven de regel Van in het bericht verschijnt tekst. Als de geadresseerde ook met Outlook werkt, wordt een item aan haar of zijn takenlijst toegevoegd.

 1. Klik op Bericht > Opvolgen.

  Opdracht Opvolgen op het lint

 2. Klik op Aangepast.

 3. Schakel het selectievakje Markeren voor geadresseerden in.

  Selectievakje Vlag toevoegen voor geadresseerden in het dialoogvenster Aangepast

 4. Wij raden aan in het dialoogvenster Aangepast de standaardtekst Markeren voor te wijzigen in een omschrijving of actie. U kunt bijvoorbeeld de tekst Anne een antwoord sturen op de vraag om toestemming typen. Dit is de tekst die de geadresseerde boven de regel Van ziet.

Voor nog meer nadruk kunt u desgewenst een herinnering instellen. Herinneringen zijn waarschuwingsvensters die verschijnen wanneer een bericht moet worden opgevolgd. Dit is ongeveer hetzelfde als waarschuwingen die voor het begin van een vergadering of afspraak worden weergegeven.

Een herinnering voor geadresseerden toevoegen, schakel het selectievakje markeren voor geadresseerden in en voer vervolgens de datum en tijd wilt u het dialoogvenster herinnering wilt weergeven voor de ontvangers.

Tip: Denk goed na voordat u een herinnering aan een vlag voor geadresseerden toevoegt. Wees er zeker van dat u er goed aan doet de geadresseerde met een waarschuwingsvenster te storen. In de meeste gevallen is het voldoende een bericht te markeren.

Hoe werken de vlag datums in het menu Opvolgen?

Markeringen gebruiken om te markeren voor opvolgen en herinneringen opnemen. De volgende standaardinstellingen voor datums, einddatum en herinneringstijd beschikbaar voor markeringen Begindatum. U kunt elk van de instellingen aanpassen.

Vlag

Begindatum

Einddatum

Herinnering

Vandaag

Huidige datum

Huidige datum

Eén uur voor de eindtijd van de werkdag van vandaag

Morgen

Huidige datum plus één dag

Huidige datum plus één dag

Begintijd van huidige dag plus één werkdag

Deze week

Huidige datum plus twee dagen, maar niet later dan de laatste werkdag van deze week

Laatste werkdag van deze week

Begintijd van huidige dag plus twee werkdagen

Volgende week

Eerste werkdag van de volgende week

Laatste werkdag van volgende week

Begintijd van de eerste werkdag van de volgende week

Geen datum

Geen datum

Geen datum

Huidige datum

Aangepast

Huidige datum wordt weergegeven. Kies een aangepaste datum, indien gewenst

Huidige datum wordt weergegeven. Kies een aangepaste datum, indien gewenst

Huidige datum wordt weergegeven. Kies een aangepaste datum, indien gewenst

Zie ook

Herinneringen instellen of verwijderen

Een vlag toevoegen aan binnenkomende berichten voor opvolgen

Controleopties toevoegen aan e-mailberichten

Markering voor uzelf

Doe een van de volgende dingen:

 • Klik in de berichtenlijst, op het bericht dat u wilt. Klik op het tabblad bericht in de groep labels op Opvolgenen klik vervolgens op het type vlag dat u wilt instellen.

 • Klik in een geopend bericht op het tabblad Bericht in de groep Labels op Opvolgen en klik vervolgens op de vlag die u wilt instellen.

Als u een herinnering wilt krijgen voor dit gemarkeerde bericht, klikt u op het tabblad Bericht in de groep Labels op Opvolgen en klikt u vervolgens op Herinnering toevoegen. Zo nodig kunt u de datum en de tijd voor de herinnering wijzigen.

Markeren voor geadresseerden

Wees voorzichtig met het verzenden van herinneringen naar anderen. Sommige geadresseerden stellen het wellicht niet op prijs om herinneringen te ontvangen tijdens het werk. U zou in een dergelijk geval een bericht kunnen verzenden dat is gemarkeerd met een begin- en einddatum en met verdere informatie in de lijst Markeren voor. Op deze manier is de informatie beschikbaar voor de geadresseerden in de informatiebalk van het bericht, maar bevat het bericht geen herinnering.

Als u een vlag wilt verzenden zodat anderen worden aangespoord iets te doen, gaat u als volgt te werk voordat u het bericht verzendt:

 1. Klik in het geopende bericht op het tabblad bericht in de groep labels op Opvolgenen klik vervolgens op markeren voor geadresseerden.

 2. Klik in de lijst Markeren voor onder Markeren voor geadresseerden op het type vlag dat u wilt verzenden.

 3. Berichten die zijn gemarkeerd voor geadresseerden, bevatten standaard een herinnering. Wijzig de datum en tijd, indien nodig. Als u geen herinnering wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Herinnering uit.

Als u wilt, kunt u e-mailberichten die herinneringen of vlaggen bevatten bijhouden om te antwoorden te volgen.

Hoe werken de vlag datums in het menu Opvolgen?

Markeringen gebruiken om te markeren voor opvolgen en herinneringen opnemen. De volgende standaardinstellingen voor datums, einddatum en herinneringstijd beschikbaar voor markeringen Begindatum. U kunt elk van de instellingen aanpassen.

Vlag

Begindatum

Einddatum

Herinnering

Vandaag

Huidige datum

Huidige datum

Eén uur voor de eindtijd van de werkdag van vandaag

Morgen

Huidige datum plus één dag

Huidige datum plus één dag

Begintijd van huidige dag plus één werkdag

Deze week

Huidige datum plus twee dagen, maar niet later dan de laatste werkdag van deze week

Laatste werkdag van deze week

Begintijd van huidige dag plus twee werkdagen

Volgende week

Eerste werkdag van de volgende week

Laatste werkdag van volgende week

Begintijd van de eerste werkdag van de volgende week

Geen datum

Geen datum

Geen datum

Huidige datum

Aangepast

Huidige datum wordt weergegeven. Kies een aangepaste datum, indien gewenst

Huidige datum wordt weergegeven. Kies een aangepaste datum, indien gewenst

Huidige datum wordt weergegeven. Kies een aangepaste datum, indien gewenst

Zie ook

Herinneringen instellen of verwijderen

E-mailberichten controleren die opgevolgd moeten worden opgevolgd

Gemarkeerde e-mailberichten controleren

Controleopties toevoegen aan e-mailberichten

Een markering voor opvolgen toevoegen

Markering voor uzelf

 1. Klik in het nieuwe bericht op het tabblad bericht in de groep Opties op Opvolgen Knop Hyperlink verwijderen .

 2. Klik in het menu Opvolgen op Herinnering toevoegen.

 3. Als u het type herinnering wilt kiezen, selecteert u een herinnering in de lijst Markeren voor.

  U kunt bijvoorbeeld een specifieke tekst voor de herinnering, zoals gesprekken, niet doorsturen, Ter informatieof controleren. Deze informatie wordt weergegeven in de Infobalk in het bericht.

 4. Selecteer een datum en tijd in de lijsten naast het vak Herinnering .

  Nadat u de datum en tijd hebt geselecteerd, verschijnt de herinnering ook op de infobalk.

 5. Als u wilt wijzigen van de Standaardherinnering geluid, klikt u op Knopafbeelding en blader naar een geluidsbestand. Schakel het selectievakje deze geluid wordt afgespeeld als deze nog niet is gebeurd.

Markeren voor geadresseerden

Wees voorzichtig wanneer u herinneringen naar anderen verzendt. Sommige geadresseerden mogelijk niet waarderen om herinneringen te ontvangen terwijl ze werken. Een andere optie is een bericht dat is gemarkeerd met een begin- en einddatums en meer informatie in de lijst markeren om te verzenden. Op deze manier de gegevens zijn toegankelijk voor de geadresseerden in de infobalk van het bericht, zonder een herinnering.

 1. Klik in een nieuw bericht, klikt u op het tabblad bericht in de groep Opties op Opvolgen Knop Hyperlink verwijderen .

 2. Klik op markeren voor geadresseerdenin het menu Opvolgen .

 3. Klik in de sectie markeren voor geadresseerden het type herinnering (Opvolgen is de standaardinstelling), selecteer de markering die u wilt dat in de lijst markering .

  U kunt bijvoorbeeld een specifieke tekst voor de herinnering, zoals gesprekken, niet doorsturen, Ter informatieof controleren. Deze informatie wordt weergegeven in de infobalk in het bericht.

 4. Selecteer een datum en tijd in de lijsten naast het vak Herinnering .

  Nadat u de datum en tijd hebt geselecteerd, verschijnt de herinnering ook op de infobalk.

  Tip: Als u wilt opnemen een markering en een herinnering voor uzelf, evenals andere personen, schakel het selectievakje markeren voor mijzelf , selecteer de gegevens voor de vlag en selecteer vervolgens de opties voor een herinnering.

Nadat uw gemarkeerde berichten worden verzonden, kunt u de namen van geadresseerden bijhouden. Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, kunt u zelfs zoeken en bijhouden van de antwoorden die u ontvangt. Meer informatie over deze functie in het gemarkeerde berichten zoeken.

Hoe werken de vlag datums in het menu Opvolgen?

Markeringen gebruiken om te markeren voor opvolgen en herinneringen opnemen. De volgende standaardinstellingen voor datums, einddatum en herinneringstijd beschikbaar voor markeringen Begindatum. U kunt elk van de instellingen aanpassen.

Vlag

Begindatum

Einddatum

Herinnering

Vandaag

Huidige datum

Huidige datum

Eén uur voor de eindtijd van de werkdag van vandaag

Morgen

Huidige datum plus één dag

Huidige datum plus één dag

Begintijd van huidige dag plus één werkdag

Deze week

Huidige datum plus twee dagen, maar niet later dan de laatste werkdag van deze week

Laatste werkdag van deze week

Begintijd van huidige dag plus twee werkdagen

Volgende week

Eerste werkdag van de volgende week

Laatste werkdag van volgende week

Begintijd van de eerste werkdag van de volgende week

Geen datum

Geen datum

Geen datum

Huidige datum

Aangepast

Huidige datum wordt weergegeven. Kies een aangepaste datum, indien gewenst

Huidige datum wordt weergegeven. Kies een aangepaste datum, indien gewenst

Huidige datum wordt weergegeven. Kies een aangepaste datum, indien gewenst

Zie ook

Herinneringen instellen of verwijderen

E-mailberichten die opgevolgd moeten worden controleren

Gemarkeerde berichten zoeken

Een vlag voor opvolgen toevoegen of verwijderen

Controleopties toevoegen aan uw e-mailbericht

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×