Draaitabellen

Een draaitabel maken om werkbladgegevens te analyseren

Een draaitabel maken om werkbladgegevens te analyseren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een draaitabel is een krachtig hulpmiddel om gegevens te berekenen, samen te vatten en te analyseren om vergelijkingen, patronen en trends in uw gegevens te zien.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Een draaitabel maken

 1. Selecteer de cellen waarvan u een draaitabel wilt maken.

  Opmerking: Uw gegevens mogen geen lege rijen of kolommen hebben. De kop moet uit één rij bestaan.

 2. Selecteer Invoegen > Draaitabel.

  Draaitabel

 3. Selecteer onder Selecteer de gegevens die u wilt analyseren de optie Selecteer een tabel of bereik.

  Draaitabel

 4. Controleer het celbereik in Tabel/bereik.

 5. Selecteer onder Kies de locatie waarop u de draaitabel wilt plaatsen de optie Nieuw werkblad om de draaitabel in een nieuw werkblad of Bestaand werkblad te plaatsen. Selecteer vervolgens de locatie waar u de draaitabel wilt weergeven.

 6. Selecteer OK.

De draaitabel afwerken

 1. U voegt een veld aan de draaitabel toe door het selectievakje veldnaam in te schakelen in het deelvenster Draaitabelvelden.

  Opmerking: Geselecteerde velden worden toegevoegd aan hun standaardgebied: niet-numerieke velden worden toegevoegd aan Rijen, datum- en tijdhiërarchieën worden toegevoegd aan Kolommen en numerieke velden worden toegevoegd aan Waarden.

  Draaitabel

 2. Wanneer u een veld van het ene gebied naar het andere gebied wilt verplaatsen, sleept u het veld naar het doelgebied.

Voordat u begint:

 • De gegevens moeten in een tabel worden ingedeeld, zonder lege rijen of kolommen. U kunt het beste een Excel-tabel gebruiken, zoals in het bovenstaande voorbeeld.

 • Tabellen zijn een uitstekende gegevensbron voor een draaitabel, omdat rijen die aan een tabel worden toegevoegd, automatisch in de draaitabel worden opgenomen wanneer u de gegevens vernieuwt. Nieuwe kolommen worden in de lijst Draaitabelvelden opgenomen. Gebruikt u geen tabel, dan moet u het bereik van de gegevensbron handmatig bijwerken of een formule voor dynamische benoemde bereiken gebruiken.

 • Gegevenstypen in kolommen moeten hetzelfde zijn. U mag bijvoorbeeld geen datums en tekst in dezelfde kolom combineren.

 • Voor draaitabellen wordt een momentopname van uw gegevens gebruikt, de zogeheten cache, zodat actuele gegevens niet worden gewijzigd.

Een draaitabel maken

Als u weinig ervaring hebt met draaitabellen of u niet goed weet hoe u moet beginnen, kunt u een Aanbevolen draaitabel gebruiken. Wanneer u deze functie gebruikt, wordt in Excel een duidelijke indeling bepaald door de gegevens in te passen in de geschiktste gebieden in de draaitabel. Hierdoor hebt u een beginpunt als u verder wilt experimenteren. Wanneer een aanbevolen draaitabel is gemaakt, kunt u verschillende standen uitproberen en velden herschikken om uw specifieke resultaten te verkrijgen.

U kunt ook onze interactieve zelfstudie De eerste draaitabel maken downloaden.

Aanbevolen draaitabel

Handmatig een draaitabel maken

 1. Klik op een cel in het brongegevens- of tabelbereik.

 2. Ga naar Invoegen > Aanbevolen draaitabellen.

  Ga naar Invoegen > Aanbevolen draaitabellen als een draaitabel met Excel voor u moet worden gemaakt.

 3. Uw gegevens worden in Excel geanalyseerd en u krijgt verschillende opties te zien, zoals in dit voorbeeld van de huishoudkosten.

  Dialoogvenster Aanbevolen draaitabellen voor Excel
 4. Selecteer de draaitabel die u het beste vindt en druk op OK. In Excel wordt op een nieuw blad een draaitabel gemaakt. Ook wordt de lijst Draaitabelvelden weergegeven.

 1. Klik op een cel in het brongegevens- of tabelbereik.

 2. Ga naar Invoegen > Draaitabel.

  Als u Excel voor Mac 2011 of lager gebruikt, wordt de knop Draaitabel weergegeven op het tabblad Gegevens in de groep Analyse.

  tabblad gegevens, groep analyse

 3. In het dialoogvenster Draaitabel maken dat in Excel wordt weergegeven, is de naam van uw bereik of tabel geselecteerd. In dit geval gebruiken we de tabel tbl_HouseholdExpenses.

 4. Selecteer Nieuw werkblad of Bestaand werkblad in de sectie Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport. Voor Bestaand werkblad selecteert u de cel waarin u de draaitabel wilt plaatsen.

 5. Klik op OK. In Excel wordt een lege draaitabel gemaakt. Ook wordt de lijst Draaitabelvelden weergegeven.

Schakel in het gebied Veldnaam bovenaan het selectievakje in voor elk veld dat u aan de draaitabel wilt toevoegen. Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het gebied Rij, datum- en tijdvelden aan het gebied Kolom en numerieke velden aan het gebied Waarden. U kunt beschikbare items ook handmatig naar een draaitabelveld slepen. Als u een item uit de draaitabel wilt verwijderen, sleept u dit uit de lijst met velden of schakelt u het selectievakje uit. Een van de draaitabelfuncties waarmee u het uiterlijk eenvoudig kunt wijzigen, is de mogelijkheid om velditems opnieuw te rangschikken.

Lijst met draaitabelvelden

Bijbehorende velden in een draaitabel

Voorbeeld van het dialoogvenster met de lijst met Excel-draaitabelveldenVoorbeeld van een draaitabel en hoe de velden gerelateerd zijn aan de lijst Velden.

 • Samenvatten als

  Draaitabelvelden die in het gebied Waarden worden geplaatst, worden standaard weergegeven als een SOM. Als uw gegevens als tekst worden geïnterpreteerd in Excel, worden deze weergegeven als een AANTAL. Daarom is het heel belangrijk dat u de gegevenstypen voor waardevelden niet combineert. U kunt de standaardberekening wijzigen door eerst op de pijl rechts van de veldnaam te klikken en vervolgens de optie Veldinstellingen te selecteren.

  Wijzig vervolgens de berekening in de sectie Samenvatten per. Houd er rekening mee dat wanneer u de berekeningsmethode wijzigt, deze automatisch wordt toegevoegd aan de sectie Aangepaste naam, zoals Som van veldnaam. U kunt deze naam echter wijzigen. Als u op de knop Getal... klikt, kunt u de getalnotatie voor het hele veld wijzigen.

  Tip: Wanneer u de berekening in de sectie Samenvatten per wijzigt, verandert ook de naam van het draaitabelveld. Daarom is het raadzaam om de namen van de draaitabelvelden pas te wijzigen wanneer de draaitabel is ingesteld. U kunt klikken op Vervangen (in het menu Bewerken) > Zoeken naar > Som van en vervolgens Vervangen door > Leeg laten kiezen als u alles in één keer wilt vervangen en niet handmatig opnieuw wilt typen.

 • Gegevens weergeven als

  In plaats van een berekening toe te passen om gegevens samen te vatten, kunt u ze ook weergeven als een percentage van een veld. In het volgende voorbeeld zijn de huishoudkosten gewijzigd in % van eindtotaal in plaats van de som van de waarden.

  Voorbeeld van een draaitabel met waarden die worden weergegeven als een percentage van het eindtotaal

  Wanneer u het dialoogvenster Veldinstellingen hebt geopend, kunt u de gewenste opties selecteren op het tabblad Gegevens weergeven als.

 • Een waarde weergeven als een berekening en een percentage.

  Sleep het item tweemaal naar de sectie Waarden en klik met de rechtermuisknop op de waarde en selecteer Veldinstellingen. Stel vervolgens de opties Samenvatten per en Gegevens weergeven als voor elke waarde in.

Als u nieuwe gegevens aan de gegevensbron van de draaitabel toevoegt, moeten alle draaitabellen worden vernieuwd die op basis van die gegevensbron zijn gemaakt. Als u één draaitabel wilt vernieuwen, kunt u met de rechtermuisknop ergens in het bereik van de draaitabel klikken en vervolgens Vernieuwen selecteren. Als u meerdere draaitabellen hebt, selecteert u eerst een willekeurige cel in een draaitabel en gaat u op het lint naar Draaitabel analyseren, klikt u op de pijl onder de knop Vernieuwen en selecteert u Alles vernieuwen.

Als u een draaitabel hebt gemaakt en deze niet meer wilt gebruiken, kunt u gewoon het hele bereik van de draaitabel selecteren en op Delete drukken. Dit heeft geen invloed op andere gegevens, draaitabellen of grafieken eromheen. Als de draaitabel op een apart werkblad staat dat geen gegevens bevat die u wilt bewaren, kunt u de draaitabel snel verwijderen door dit werkblad te verwijderen.

U kunt nu een draaitabel invoegen in uw werkblad in Excel Online.

Belangrijk: Het maken of bewerken van draaitabellen wordt niet aanbevolen in een spreadsheet wanneer andere gebruikers op hetzelfde moment hierin werken.

 1. Selecteer de tabel of het bereik in de spreadsheet.

 2. Ga naar Invoegen > Draaitabel.

 3. In het dialoogvenster Draaitabel maken dat in Excel wordt weergegeven, is de naam van uw bereik of tabel geselecteerd.

  Draaitabel maken
 4. Selecteer Nieuw werkblad of Bestaand werkblad in de sectie Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport. Voor Bestaand werkblad selecteert u de cel waarin u de draaitabel wilt plaatsen.

  Opmerking: De cel waarnaar u verwijst, moet buiten de tabel of het bereik vallen.

 5. Klik op OK. In Excel wordt een lege draaitabel gemaakt. Ook wordt de lijst Draaitabelvelden weergegeven.

Schakel in het gebied Draaitabelvelden bovenaan het selectievakje in voor elk veld dat u aan de draaitabel wilt toevoegen. Standaard worden niet-numerieke velden toegevoegd aan het gebied Rijen, datum- en tijdvelden aan het gebied Kolommen en numerieke velden aan het gebied Waarden. U kunt beschikbare items ook handmatig naar een draaitabelveld slepen. Als u een item uit de draaitabel wilt verwijderen, sleept u dit uit de lijst met velden of schakelt u het selectievakje uit. Een van de draaitabelfuncties waarmee u het uiterlijk eenvoudig kunt wijzigen, is de mogelijkheid om velditems opnieuw te rangschikken.

Lijst met draaitabelvelden

Bijbehorende velden in een draaitabel

Voorbeeld van het dialoogvenster met de lijst met Excel-draaitabelveldenVoorbeeld van een draaitabel en hoe de velden gerelateerd zijn aan de lijst Velden.

 • Waarden samenvatten per

  Draaitabelvelden die in het gebied Waarden worden geplaatst, worden standaard weergegeven als een SOM. Als uw gegevens als tekst worden geïnterpreteerd in Excel, worden deze weergegeven als een AANTAL. Daarom is het heel belangrijk dat u de gegevenstypen voor waardevelden niet combineert. U kunt de standaardberekening wijzigen door eerst op de pijl rechts van de veldnaam te klikken en vervolgens de optie Waardeveldinstellingen te selecteren.

  Excel-dialoogvenster Waardeveldinstellingen

  Wijzig vervolgens de berekening in de sectie Waarden samenvatten per. Houd er rekening mee dat wanneer u de berekeningsmethode wijzigt, deze automatisch wordt toegevoegd aan de sectie Aangepaste naam, zoals Som van veldnaam. U kunt deze naam echter wijzigen. Als u op de knop Getalnotatie klikt, kunt u de getalnotatie voor het hele veld wijzigen.

  Excel-dialoogvenster Waardeveldinstellingen voor de optie Waarden samenvatten als

  Tip: Wanneer u de berekening in de sectie Waarden samenvatten per wijzigt, verandert ook de naam van het draaitabelveld. Daarom is het raadzaam om de namen van de draaitabelvelden pas te wijzigen wanneer de draaitabel is ingesteld. U kunt Zoeken en vervangen (Ctrl+H) > Zoeken naar > Som van gebruiken en vervolgens Vervangen door > Leeg laten kiezen als u alles in één keer wilt vervangen en niet handmatig opnieuw wilt typen.

 • Waarden weergeven als

  In plaats van een berekening toe te passen om gegevens samen te vatten, kunt u ze ook weergeven als een percentage van een veld. In het volgende voorbeeld zijn de huishoudkosten gewijzigd in % van eindtotaal in plaats van de som van de waarden.

  Voorbeeld van een draaitabel met waarden die worden weergegeven als een percentage van het eindtotaal

  Wanneer u het dialoogvenster Waardeveldinstellingen hebt geopend, kunt u de gewenste opties selecteren op het tabblad Waarden weergeven als.

  Waardeveldinstellingen voor draaitabel > dialoogvenster Waarden weergeven als
 • Een waarde weergeven als een berekening en een percentage.

  Sleep het item tweemaal naar de sectie Waarden en stel voor elk item de opties Waarden samenvatten als en Waarden weergeven als in.

Als u nieuwe gegevens aan de gegevensbron van de draaitabel toevoegt, moeten alle draaitabellen die zijn gemaakt op basis van deze gegevensbron, worden vernieuwd. Als u de draaitabel wilt vernieuwen, kunt u met de rechtermuisknop ergens in het bereik van de draaitabel klikken en Vernieuwen selecteren.

Draaitabel vernieuwen

Als u een draaitabel hebt gemaakt en deze niet meer wilt gebruiken, kunt u gewoon het hele bereik van de draaitabel selecteren en op Delete drukken. Dit heeft geen invloed op andere gegevens, draaitabellen of grafieken eromheen. Als de draaitabel op een apart werkblad staat dat geen gegevens bevat die u wilt bewaren, kunt u de draaitabel snel verwijderen door dit werkblad te verwijderen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Een draai grafiek maken

Slicers gebruiken om draai tabel gegevens te filteren

Een draai tabel tijdlijn maken om datums te filteren

Een draai tabel met het gegevens model maken om gegevens in meerdere tabellen te analyseren

De lijst met velden gebruiken om velden in een draai tabel te rangschikken

De bron gegevens voor een draai tabel wijzigen

Waarden berekenen in een draai tabel

Een draai tabel verwijderen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×