Draaitabellen

Een draaitabel maken om werkbladgegevens te analyseren

Een draaitabel maken om werkbladgegevens te analyseren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een draaitabel is een krachtig hulpmiddel om gegevens te berekenen, samen te vatten en te analyseren om vergelijkingen, patronen en trends in uw gegevens te zien.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Een draaitabel maken

 1. Selecteer de cellen waarvan u een draaitabel wilt maken.

  Opmerking:  Uw gegevens mogen geen lege rijen of kolommen hebben. De kop moet uit één rij bestaan.

 2. Selecteer Invoegen > Draaitabel.

  Draaitabel

 3. Selecteer onder Selecteer de gegevens die u wilt analyseren de optie Selecteer een tabel of bereik

  Draaitabel

 4. Controleer het celbereik in Tabel/bereik.

 5. Selecteer onder Kies de locatie waarop u de draaitabel wilt plaatsen de optie Nieuw werkblad om de draaitabel in een nieuw werkblad of Bestaand werkblad te plaatsen. Selecteer vervolgens de locatie waar u de draaitabel wilt weergeven.

 6. Selecteer OK.

De draaitabel afwerken

 1. U voegt een veld aan de draaitabel toe door het selectievakje veldnaam in te schakelen in het deelvenster Draaitabelvelden.

  Opmerking: Geselecteerde velden worden toegevoegd aan hun standaardgebied: niet-numerieke velden worden toegevoegd aan Rijen, datum- en tijdhiërarchieën worden toegevoegd aan Kolommen en numerieke velden worden toegevoegd aan Waarden.

  Draaitabel

 2. Wanneer u een veld van het ene gebied naar het andere gebied wilt verplaatsen, sleept u het veld naar het doelgebied.

Voordat u begint:

 • De gegevens moeten in een tabel worden ingedeeld, zonder lege rijen of kolommen. U kunt het beste een Excel-tabel gebruiken, zoals in het bovenstaande voorbeeld.

 • Tabellen zijn een uitstekende gegevensbron van draaitabel, omdat de rijen die zijn toegevoegd aan een tabel automatisch zijn opgenomen in de draaitabel wanneer u de gegevens vernieuwen en eventuele nieuwe kolommen worden opgenomen in de lijst met Draaitabelvelden . Anders, u moet een van de wijziging de brongegevens voor een draaitabel, of gebruik een dynamisch benoemd bereikformule.

 • Gegevenstypen in kolommen moeten hetzelfde zijn. U mag bijvoorbeeld geen datums en tekst in dezelfde kolom combineren.

 • Voor draaitabellen wordt een momentopname van uw gegevens gebruikt, de zogeheten cache, zodat actuele gegevens niet worden gewijzigd.

Een draaitabel maken

Als u weinig ervaring hebt met draaitabellen of u niet goed weet hoe u moet beginnen, kunt u een Aanbevolen draaitabel gebruiken. Wanneer u deze functie gebruikt, wordt in Excel een duidelijke indeling bepaald door de gegevens in te passen in de geschiktste gebieden in de draaitabel. Hierdoor hebt u een beginpunt als u verder wilt experimenteren. Wanneer een aanbevolen draaitabel is gemaakt, kunt u verschillende standen uitproberen en velden herschikken om uw specifieke resultaten te verkrijgen.

U kunt ook onze interactieve zelfstudie De eerste draaitabel maken downloaden.

Aanbevolen draaitabel

Handmatig een draaitabel maken

 1. Klik op een cel in het brongegevens- of tabelbereik.

 2. Ga naar Invoegen > Aanbevolen draaitabellen.

  Ga naar Invoegen > Aanbevolen draaitabellen als een draaitabel met Excel voor u moet worden gemaakt.

 3. Uw gegevens worden in Excel geanalyseerd en u krijgt verschillende opties te zien, zoals in dit voorbeeld van de huishoudkosten.

  Dialoogvenster Aanbevolen draaitabellen voor Excel
 4. Selecteert u de draaitabel die het beste werkt voor u en drukt u op OK. Excel wordt een draaitabel maken op een nieuw blad en de lijst Draaitabelvelden weergeven.

 1. Klik op een cel in het brongegevens- of tabelbereik.

 2. Ga naar Invoegen > Draaitabel.

  Als u Excel voor Mac 2011 of lager gebruikt, wordt de knop Draaitabel weergegeven op het tabblad Gegevens in de groep Analyse.

  tabblad gegevens, groep analyse

 3. In het dialoogvenster Draaitabel maken dat in Excel wordt weergegeven, is de naam van uw bereik of tabel geselecteerd. In dit geval gebruiken we de tabel tbl_HouseholdExpenses.

 4. Selecteer Nieuw werkblad of Bestaand werkblad in de sectie Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport. Voor Bestaand werkblad selecteert u de cel waarin u de draaitabel wilt plaatsen.

 5. Klik op OK. In Excel wordt een lege draaitabel gemaakt. Ook wordt de lijst Draaitabelvelden weergegeven.

Selecteer in het gebied Veldnaam boven het selectievakje in voor elk veld dat u wilt toevoegen aan de draaitabel. Standaard niet-numerieke velden worden toegevoegd aan het rijgebied , datum en tijd-velden worden toegevoegd aan het kolomgebied en numerieke velden worden toegevoegd aan het gebied waarden . U kunt ook handmatig slepen en neerzetten beschikbaar item in een van de draaitabelvelden, of als u niet langer een item in een draaitabel wilt, sleept u deze uit de lijst velden gewoon of schakelt u het uit. Kan velditems opnieuw schikken, is een van de functies voor draaitabellen waarmee u gemakkelijk zo snel het uiterlijk wijzigen.

Lijst met draaitabelvelden

Bijbehorende velden in een draaitabel

Voorbeeld van het dialoogvenster met de lijst met Excel-draaitabelveldenVoorbeeld van een draaitabel en hoe de velden gerelateerd zijn aan de lijst Velden.

 • Samenvatten als

  Draaitabelvelden die in het gebied Waarden worden geplaatst, worden standaard weergegeven als een SOM. Als uw gegevens als tekst worden geïnterpreteerd in Excel, worden deze weergegeven als een AANTAL. Daarom is het heel belangrijk dat u de gegevenstypen voor waardevelden niet combineert. U kunt de standaardberekening wijzigen door eerst op de pijl rechts van de veldnaam te klikken en vervolgens de optie Veldinstellingen te selecteren.

  Wijzig vervolgens de berekening opgenomen in de sectie samenvatten . Houd er rekening mee dat wanneer u de berekeningsmethode wijzigen, Excel deze automatisch worden toegevoegd in de sectie Aangepaste naam , zoals 'Som van veldnaam', maar kunt u deze wijzigen. Als u op de knop nummer , kunt u de getalnotatie voor het hele veld wijzigen.

  Tip: Aangezien het wijzigen van de berekening opgenomen in de sectie samenvatten , de naam van het draaitabel-veld verandert, is het raadzaam niet op de naam van uw draaitabelvelden totdat u klaar bent met instellen van de draaitabel. Een slag is vervangen (in het menu Bewerken) >Zoeken naar > "som van", klikt u op en vervolgens > vervangen door niets voor het vervangen van alles in één keer in plaats van het handmatig opnieuw te typen.

 • Gegevens weergeven als

  In plaats van een berekening toe te passen om gegevens samen te vatten, kunt u ze ook weergeven als een percentage van een veld. In het volgende voorbeeld zijn de huishoudkosten gewijzigd in % van eindtotaal in plaats van de som van de waarden.

  Voorbeeld van een draaitabel met waarden die worden weergegeven als een percentage van het eindtotaal

  Wanneer u het dialoogvenster Veldinstellingen hebt geopend, kunt u de gewenste opties selecteren op het tabblad Gegevens weergeven als.

 • Een waarde weergeven als een berekening en een percentage.

  Sleep het item tweemaal naar de sectie Waarden en klik met de rechtermuisknop op de waarde en selecteer Veldinstellingen. Stel vervolgens de opties Samenvatten per en Gegevens weergeven als voor elke waarde in.

Als u nieuwe gegevens aan de gegevensbron van de draaitabel toevoegt, moeten alle draaitabellen worden vernieuwd die op basis van die gegevensbron zijn gemaakt. Als u één draaitabel wilt vernieuwen, kunt u met de rechtermuisknop ergens in het bereik van de draaitabel klikken en vervolgens Vernieuwen selecteren. Als u meerdere draaitabellen hebt, selecteert u eerst een willekeurige cel in een draaitabel en gaat u op het lint naar Draaitabel analyseren, klikt u op de pijl onder de knop Vernieuwen en selecteert u Alles vernieuwen.

Als u een draaitabel hebt gemaakt en deze niet meer wilt gebruiken, kunt u gewoon het hele bereik van de draaitabel selecteren en op Delete drukken. Dit heeft geen invloed op andere gegevens, draaitabellen of grafieken eromheen. Als de draaitabel op een apart werkblad staat dat geen gegevens bevat die u wilt bewaren, kunt u de draaitabel snel verwijderen door dit werkblad te verwijderen.

U kunt nu een draaitabel invoegen in uw werkblad in Excel Online.

Belangrijk: Het maken of bewerken van draaitabellen wordt niet aanbevolen in een spreadsheet wanneer andere gebruikers op hetzelfde moment hierin werken.

 1. Selecteer de tabel of het bereik in de spreadsheet.

 2. Ga naar Invoegen > Draaitabel.

 3. In het dialoogvenster Draaitabel maken dat in Excel wordt weergegeven, is de naam van uw bereik of tabel geselecteerd.

  Draaitabel maken
 4. Selecteer Nieuw werkblad of Bestaand werkblad in de sectie Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport. Voor Bestaand werkblad selecteert u de cel waarin u de draaitabel wilt plaatsen.

  Opmerking: De cel waarnaar u verwijst, moet buiten de tabel of het bereik vallen.

 5. Klik op OK. In Excel wordt een lege draaitabel gemaakt. Ook wordt de lijst Draaitabelvelden weergegeven.

Selecteer in het gebied Draaitabelvelden aan de bovenkant, het selectievakje in voor elk veld dat u wilt toevoegen aan de draaitabel. Standaard niet-numerieke velden worden toegevoegd aan het gebied rijen , velden voor datum en tijd worden toegevoegd aan het gebied kolommen en numerieke velden worden toegevoegd aan het gebied waarden . U kunt ook handmatig slepen en neerzetten beschikbaar item in een van de draaitabelvelden, of als u niet langer een item in een draaitabel wilt, sleept u deze uit de lijst velden gewoon of schakelt u het uit. Kan velditems opnieuw schikken, is een van de functies voor draaitabellen waarmee u gemakkelijk zo snel het uiterlijk wijzigen.

Lijst met draaitabelvelden

Bijbehorende velden in een draaitabel

Voorbeeld van het dialoogvenster met de lijst met Excel-draaitabelveldenVoorbeeld van een draaitabel en hoe de velden gerelateerd zijn aan de lijst Velden.

 • Waarden samenvatten per

  Draaitabelvelden die in het gebied Waarden worden geplaatst, worden standaard weergegeven als een SOM. Als uw gegevens als tekst worden geïnterpreteerd in Excel, worden deze weergegeven als een AANTAL. Daarom is het heel belangrijk dat u de gegevenstypen voor waardevelden niet combineert. U kunt de standaardberekening wijzigen door eerst op de pijl rechts van de veldnaam te klikken en vervolgens de optie Waardeveldinstellingen te selecteren.

  Excel-dialoogvenster Waardeveldinstellingen

  Wijzig vervolgens de berekening opgenomen in de sectie Waarden samenvatten als . Houd er rekening mee dat wanneer u de berekeningsmethode wijzigen, Excel deze automatisch worden toegevoegd in de sectie Aangepaste naam , zoals 'Som van veldnaam', maar kunt u deze wijzigen. Als u op de knop Opmaak van paginanummer , kunt u de getalnotatie voor het hele veld wijzigen.

  Excel-dialoogvenster Waardeveldinstellingen voor de optie Waarden samenvatten als

  Tip: Aangezien het wijzigen van de berekening opgenomen in de sectie Waarden samenvatten , de naam van het draaitabel-veld verandert, is het raadzaam niet op de naam van uw draaitabelvelden totdat u klaar bent met instellen van de draaitabel. Een slag is via Zoeken & vervangen (Ctrl + H) >Zoeken naar > "som van", en vervolgens > vervangen door niets voor het vervangen van alles in één keer in plaats van het handmatig opnieuw te typen.

 • Waarden weergeven als

  In plaats van een berekening toe te passen om gegevens samen te vatten, kunt u ze ook weergeven als een percentage van een veld. In het volgende voorbeeld zijn de huishoudkosten gewijzigd in % van eindtotaal in plaats van de som van de waarden.

  Voorbeeld van een draaitabel met waarden die worden weergegeven als een percentage van het eindtotaal

  Wanneer u het dialoogvenster Waardeveldinstellingen hebt geopend, kunt u de gewenste opties selecteren op het tabblad Waarden weergeven als.

  Waardeveldinstellingen voor draaitabel > dialoogvenster Waarden weergeven als
 • Een waarde weergeven als een berekening en een percentage.

  Sleep het item tweemaal naar de sectie Waarden en stel voor elk item de opties Waarden samenvatten als en Waarden weergeven als in.

Als u nieuwe gegevens aan de gegevensbron van de draaitabel toevoegt, moeten alle draaitabellen die zijn gemaakt op basis van deze gegevensbron, worden vernieuwd. Als u de draaitabel wilt vernieuwen, kunt u met de rechtermuisknop ergens in het bereik van de draaitabel klikken en Vernieuwen selecteren.

Draaitabel vernieuwen

Als u een draaitabel hebt gemaakt en deze niet meer wilt gebruiken, kunt u gewoon het hele bereik van de draaitabel selecteren en op Delete drukken. Dit heeft geen invloed op andere gegevens, draaitabellen of grafieken eromheen. Als de draaitabel op een apart werkblad staat dat geen gegevens bevat die u wilt bewaren, kunt u de draaitabel snel verwijderen door dit werkblad te verwijderen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Een draaigrafiek maken

Slicers gebruiken om draaitabelgegevens te filteren 

Een tijdlijn in een draaitabel maken om gegevens te filteren

Een draaitabel maken met het gegevensmodel voor het analyseren van gegevens in meerdere tabellen

De lijst met velden gebruiken om velden in een draaitabel te rangschikken

De brongegevens voor een draaitabel wijzigen

Waarden berekenen in een draaitabel

Een draaitabel verwijderen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×