Een draaitabel externe tabelgegevens beschikbaar maken in Excel Services gebruiken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Als u werken met gegevens in een tabel op basis van een externe gegevensverbinding in Excel Services wilt, kunt u een extern gegevensbereik (ook wel een querytabel genoemd) niet gebruiken. U moet een draaitabel maken die worden samengevoegd multidimensionale, hiërarchische gegevens in een tabel of twee dimensies. Hier ziet u hoe u dit wilt doen.

Multidimensionale en tweedimensionale gegevens vergelijken

1. een multidimensionale draaitabel converteren...

2... .Zie een tweedimensionale draaitabel...

3. …zodat u platte tabelgegevens kunt zien in Excel Services.

Wat wilt u doen?

Ontdekken hoe Excel Services verbindingen naar externe gegevensbronnen ondersteunt

Meer te weten komen over verschillen tussen draaitabelrapporten die zijn gekoppeld aan externe gegevens en externe gegevensbereiken

Een tweedimensionaal, tabulair draaitabelrapport maken

Het draaitabelrapport maken en aan de externe gegevensbron koppelen

Toevoegen, indelen en de velden in het gebied Rijlabels rangschikken

Draaitabelopties en veldinstellingen wijzigen

Het draaitabelrapport indelen als een tweedimensionale tabel

Het ontwerp van het draaitabelrapport aanpassen

De werkmap publiceren in Excel Services

Ontdekken hoe Excel Services verbindingen naar externe gegevensbronnen ondersteunt

Draaitabellen zijn ontworpen voor een groot aantal numerieke gegevens aggregeren in sommen en totalen en werken met multidimensionale gegevens dat is ingedeeld in een hiërarchie. Externe gegevensbereiken zijn aan de andere kant, tweedimensionale tabellen gestructureerd als rijen en kolommen, die nonaggregated records van de brongegevens worden weergegeven.

Wanneer u met de Wizard Gegevensverbinding of een Microsoft-Query verbinding maken met externe gegevens, maakt u meestal een extern gegevensbereik. De enige uitzondering hierop is wanneer u een draaitabel die is gekoppeld aan externe gegevens maken. Een draaitabel maakt geen een extern gegevensbereik. Dit verschil in de manier waarop verbindingen zijn gemaakt is belangrijk om te begrijpen als u een werkmap naar Excel Services, publiceren omdat alleen verbindingen met externe gegevens op basis van draaitabellen ondersteunt en biedt geen ondersteuning voor externe gegevensbereiken Excel Services.

Naar boven

Meer informatie over de verschillen tussen draaitabellen die zijn verbonden met externe gegevens en externe gegevensbereiken

Als u met een draaitabel die is gekoppeld aan externe gegevens werkt, zijn er verschillen tussen het gedrag van een draaitabel- en een extern gegevensbereik waarmee u houden, inclusief het volgende moet rekening:

Draaitabel- en gegevens in een volgorde links naar rechts

In het algemeen, is gegroepeerde gegevens gebaseerd op een sortering van de gegevens op een of meer kolommen. Als u zien van alle werknemers die zijn gegroepeerd op hun afdelingen wilt, kunt u bijvoorbeeld een primaire ongeveer de gegevens door afdelingen en een secundaire sorteervolgorde door andere werknemers uitvoeren. U kunt ook groepen, zoals productlijn, categorie, en Product, of Geografie, land/regio, provincie en stad nesten. Standaard worden draaitabellen automatisch te sorteren in groepen en subgroepen in de volgorde van een links naar rechts naar het eenvoudiger om gerelateerde gegevens weer te geven voor het weergeven van gegevens over kop- en samenvatting, en voor het gerelateerde items uitvouwen of samenvouwen.

Gegevens gegroepeerd op Productlijnen subgrouped binnen elke Productlijn per categorie

Productlijn

Categorie

Product

Motoren

Vliegtuig

Vleugel

Staart

Aanjager

Auto

269 HP

454 HP

Uitlaten

Passagier

Extreme hitte

Standaard

SUV

Klein

Door een kolom met unieke waarden te plaatsen in het gedeelte Rijlabels aan de linkerkant, kunt u de gegevens automatisch plat maken.

Dezelfde Productlijn gegevens ze zijn teruggebracht door toe te voegen van de kolom met ID-Num

Id-nummer

Productlijn

Categorie

Product

WM-345

Motoren

Vliegtuig

Vleugel

TM-231

Motoren

Vliegtuig

Staart

BSTR-567

Motoren

Vliegtuig

Aanjager

6C-734

Motoren

Auto

269 HP

8C-121

Motoren

Auto

454 HP

MF-202

Uitlaten

Passagier

Extreme hitte

MF-321

Uitlaten

Passagier

Standaard

MF-211

Uitlaten

SUV

Klein

Als u niet dat de kolom weergeven wilt na het toevoegen van de kolom aan de draaitabel, kunt u de kolom verbergen. (Selecteer de kolom, en klik vervolgens op het tabblad Start in de groep cellen op de pijl naast de Opmaak, wijs verbergen en zichtbaar makenen klik vervolgens op Kolommen verbergen.)

Belangrijk: Als een draaitabel worden gedetecteerd twee of meer dubbele rijen met gegevens uit de gegevensbron, wordt slechts één rij in de draaitabel weergegeven. Als u alle rijen wilt, zelfs dubbele rijen, weergegeven in een draaitabel, moet u een kolom met unieke waarden op de tabel, query, of weergave die u uit de gegevensbron importeert toevoegen. Als de gegevensbron geen een unieke kolom heeft, kunt u een van de gegevensbron toevoegen. Zoals u een kolom met het gegevenstype AutoNum aan een Microsoft Office Access-tabel, of een kolom met het gegevenstype identiteit aan een Microsoft SQL Server-tabel of een berekende kolom die wordt weergegeven een uniek nummer voor elke record voor een databasequery's toevoegen of weergeven w.

Celgegevens bewerken en berekende kolommen toevoegen

Voordat u de werkmap publiceert in Excel Services, kunt u de gegevens in een extern gegevensbereik bewerken, maar draaitabelgegevens zijn altijd alleen-lezen.

Als u dubbelklikt op een cel in een extern gegevensbereik, gaat u naar de bewerkingsmodus om de waarde te wijzigen of zelfs een formule op te geven. Let er echter op dat u niet de oorspronkelijke waarde van de gegevensbron wijzigt. Bovendien wordt de nieuwe waarde de volgende keer dat u de gegevens vernieuwt mogelijk overschreven, afhankelijk van de instelling van de eigenschap van het externe gegevensbereik Als het aantal rijen wordt gewijzigd bij het vernieuwen van de gegevens.

Als u dubbelklikt op een cel rijlabel in een draaitabel, wordt er in de cel Hiermee of de items in deze rijlabel samengevouwen. Wanneer u een draaitabel in een tweedimensionale tabel samenvoegen, heeft het samenvoegen het effect van het maken van alle rijwaarden in een groep naar de linkerkant van de cel verdwijnen of opnieuw optreedt.

Kunt u een van de berekende kolommen overal in een Microsoft Office Excel-tabel die is gebaseerd op een extern gegevensbereik toevoegen, of u kunt kolommen invoegen en formules in een extern gegevensbereik doorvoeren naar. U kunt geen berekende kolommen in een draaitabel invoegen (Hoewel u berekende velden invoegen kunt). Echter, kunt u een kolom die omlaag gegevens of formules naar links of naar rechts van de draaitabel vult toevoegen en binnen een formule opgevuld-omlaag, kunt u celverwijzingen in de draaitabel.

Grafieken maken

Als u maken van een grafiek op basis van de gegevens in de draaitabel wilt, kunt u een draaigrafiek, lijkt veel op dezelfde manier naar standaardgrafieken, maar er zijn enkele verschillen, met inbegrip van de volgende handelingen uit:

Interactie     Bij standaardgrafieken maakt u één grafiek voor elke weergave van de gegevens die u wilt zien, maar de weergaven zijn niet interactief. U kunt met draaigrafieken, een enkele grafiek maken en interactief weergeven van de gegevens op verschillende manieren door te wijzigen van de rapportindeling of de details die wordt weergegeven. In Excel Services, zowel gebruikt, een standaardgrafiek gemaakt- en draaigrafiekrapporten kunnen worden bijgewerkt op basis van de gebruikersinteractie met de werkmap maar beide grafieken worden weergegeven als statische afbeeldingen.

Grafiektypen     Het standaardtype voor een standaardgrafiek is een gegroepeerd kolomdiagram, waarin waarden verschillende categorieën. Het standaardtype voor een draaigrafiek is een gestapeld kolomdiagram, waarin de bijdrage van elke waarde aan een totaal verschillende categorieën. U kunt een draaigrafiek wijzigen in elk gewenst grafiektype, behalve spreidings-, voorraad of bellendiagram.

Grafiekelementen     Draaigrafieken bevatten dezelfde elementen als standaardgrafieken, maar ze ook velden en items die kunnen worden toegevoegd aan, draaien of verwijderen, om verschillende weergaven van uw gegevens bevatten. Categorieën, reeksen en gegevens in standaardgrafieken zijn de categorievelden, reeksvelden en waardevelden in draaigrafieken. Draaigrafieken kan ook rapportfilters bevatten. Elk van deze velden bevat items, die in standaardgrafieken als categorie labels of reeks in legenda's worden weergegeven.

Opmaak     De meeste opmaak, inclusief elementen, indeling en stijl, blijft behouden wanneer u vernieuwen een draaigrafiek. Trendlijnen, gegevenslabels, foutbalkenen andere wijzigingen aan gegevensreeksen worden echter niet bewaard. Standaardgrafiek Bewaar deze opmaak nadat deze is toegepast.

Verplaatsen of de grootte van items     In een draaigrafiek, kan u het formaat van de tekengebied, legenda, grafiektitels of astitels, hoewel u een van de verschillende vooraf ingestelde posities voor de legenda kunt selecteren, en u kunt de tekengrootte van titels wijzigen of verplaatsen. U kunt in standaardgrafieken, verplaatsen en formaat al deze elementen.

Nadat u een draaigrafiek, als u liever hebt gemaakt, kunt u deze omzetten in standaardgrafieken. Zie het artikel een draaitabel aan de werkbladgegevens anaylze makenof een draaigrafiek makenvoor meer informatie.

Eigenschappen van externe gegevensbereiken en draaitabelopties vergelijken

Externe gegevensbereiken en draaitabellen hebben eigenschappen die u gebruiken kunt om te bepalen de gegevensopmaak en indeling en het gedrag van het vernieuwen van de gegevens.

Zowel externe gegevensbereiken en draaitabellen kunt u naar de kolombreedte aanpassen, kolom sorteren, filteren, celopmaak en de indeling van de gegevens behouden als de externe gegevensbron wordt vernieuwd.

In een extern gegevensbereik hebt u ook de optie rijnummers als de eerste kolom van gegevens op te nemen. Er is geen vergelijkbare optie in een draaitabel. Zie de sectie en gegevens in een draaitabel in een volgorde van links naar rechts, voor informatie over het toevoegen van een unieke kolom van de gegevensbron.

Wanneer u een extern gegevensbereik vernieuwt, kunt u bepalen wat er gebeurt met de bestaande gegevens als het aantal rijen in het gegevensbereik wordt gewijzigd door een van de volgende opties in te stellen:

 • Cellen invoegen voor nieuwe gegevens, ongebruikte cellen verwijderen (de standaardoptie)

 • Hele rijen invoegen voor nieuwe gegevens, ongebruikte cellen wissen

 • Bestaande cellen overschrijven met nieuwe gegevens, ongebruikte cellen wissen

Wanneer u een draaitabelrapport vernieuwt, worden deze gewoon Hiermee in nieuwe gegevens. U kunt echter worden hierom wordt gevraagd en daarom wordt gevraagd om te bepalen of ze willen bestaande cellen onder het huidige rapport overschrijven.

Gegevens filteren

Filteren van gegevens in een externe gegevens bereik en draaitabel zijn vergelijkbaar, maar er zijn enkele verschillen, waaronder de volgende:

 • Externe gegevensbereiken gebruik het Filter voor tekst, Getal filterenen Datumfilter opdrachten, dat draaitabellen gebruikt u de opdrachten Labelfilter, Waardefilteren Datumfilter .

 • Het filtermenu van een extern gegevensbereik altijd worden items die niet langer geldig is, zijn verwijderd en nieuwe items met een filter is toegepast na het vernieuwen het filtermenu nooit bevat, maar een draaitabel bevat opties om te bepalen van dit probleem. Zie het gedeelte Opties voor draaitabel wijzigen en Veldinstellingenvoor meer informatie.

 • Een draaitabel heeft een rapport filterfunctie (niet beschikbaar voor een extern gegevensbereik) waarmee gebruikers kunnen werken met een subset van gegevens in de draaitabel.

Gegevens sorteren

In een extern gegevensbereik, kunt u een met meerdere kolommen wilt sorteren op maximaal 64 kolommen uitvoeren, kunt u een kolom als de primaire sorteervolgorde en kunt u eventuele andere kolommen als secundaire gesorteerd. Het proces van het sorteren van gegevens in een draaitabel en sortering van een extern gegevensbereik zijn echter verschillende. In tegenstelling tot een extern gegevensbereik in een draaitabel kunt u alleen uitvoeren een primaire sorteren op de meest linkse kolom in. Alle andere kolommen uitvoeren secundaire gesorteerd op basis van de kolom direct naar de linkerkant. Kortom, kunt u een primaire en secundaire sortering alleen uitvoeren in een volgorde van links naar rechts.

Wanneer u een kolom met unieke waarden weergeeft als de eerste kolom aan de linkerkant, kunt u bovendien alleen op die kolom sorteren omdat u eigenlijk een primaire groep maakt voor elke rij. Afhankelijk van de wensen van uw gebruikers kunt u de gegevens vooraf sorteren in Excel en, nadat u de werkmap hebt gepubliceerd in Excel Services, de sortering uitschakelen door het selectievakje Sorteren in het taakvenster voor webonderdelen van Microsoft Office Excel Web Access uit te schakelen.

Hyperlinks gebruiken

Actieve hyperlinks worden, in tegenstelling tot externe gegevensbereiken, niet ondersteund in draaitabelcellen. De hyperlink wordt behandeld als tekst, maar u kunt de hyperlink niet volgen naar een webpagina of -document in Excel of Excel Services.

Naar boven

Een tweedimensionale, in tabelvorm draaitabel maken

Er zijn een aantal stappen die nodig zijn voor het samenvoegen van multidimensionale gegevens in een draaitabel tweedimensionale, in tabelvorm. Voer de volgende procedures in reeks weergeven voor de beste resultaten.

Naar boven

De draaitabel maken en deze verbinden met de externe gegevensbron

 1. Selecteer een lege cel.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Tabellen op Draaitabel en vervolgens op Draaitabel.

  Afbeelding van Excel-lint

  Het dialoogvenster Draaitabel maken wordt weergegeven.

 3. Klik op Een externe gegevensbron gebruiken.

 4. Klik op Verbinding kiezen.

  De Dialoogvenster Bestaande verbindingen wordt weergegeven.

 5. Selecteer in de lijst Weergeven boven aan het dialoogvenster de categorie verbindingen waarvoor u een verbinding wilt kiezen of selecteer Alle bestaande verbindingen (dit is de standaardinstelling).

 6. Selecteer een verbinding in de lijst Selecteer een verbinding en klik op Openen.

 7. Geef een locatie op. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt de draaitabel plaatsen in een nieuw werkblad, beginnend bij cel A1, klikt u op Nieuw werkblad.

  • Als u wilt de draaitabel plaatsen in een bestaand werkblad, selecteert u Bestaand werkbladen typ de eerste cel van het bereik van cellen waarin u wilt plaatsen van de draaitabel.

   U kunt ook op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, selecteert u de begincel op het werkblad en klik vervolgens op Dialoogvenster uitvouwen Knopafbeelding .

 8. Klik op OK.

Een lege draaitabel, met de lijst met draaitabelvelden wordt weergegeven, wordt toegevoegd aan de locatie die u hebt ingevoerd.

Naar boven

De velden in het gedeelte Rijlabels toevoegen, indelen en ordenen

Gebruik de lijst met draaitabelvelden om de velden toe te voegen, in te delen en te ordenen, en om te controleren of alle velden zijn toegevoegd aan het gedeelte Rijlabels.

 1. Klik op de draaitabel.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • U kunt het volgende doen om velden aan het rapport toe te voegen:

   • Schakel het selectievakje in naast elke veldnaam in het gedeelte met velden van de lijst met velden. Alle velden worden in een standaardgedeelte van de indelingssectie geplaatst, maar u kunt de velden verplaatsen.

    Niet-numerieke velden worden standaard toegevoegd aan het gedeelte Rijlabels, numerieke velden aan het gedeelte Waarden en datum/tijd-velden aan het gedeelte Kolomlabels.

   • Als u een veld naar het gedeelte Rijlabels wilt verplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op de veldnaam en selecteert u in het snelmenu Toevoegen aan rijlabels.

    Tip: U kunt ook op een veldnaam klikken, de knop ingedrukt houden en het veld van de veldsectie slepen naar een gedeelte in de indelingssectie.

  • Als u velden opnieuw wilt ordenen, klikt u op de veldnaam in een van de gebieden en selecteert u een van de volgende opdrachten:

Omhoog   

Hiermee verplaatst u het veld één positie omhoog in het gebied.

Omlaag   

Hiermee verplaatst u het veld één positie omlaag in dat gedeelte.

Naar het begin   

Hiermee verplaatst u een veld naar het begin van het gebied.

Naar het einde   

Hiermee verplaatst u een veld naar het begin van het gebied.

Naar rijlabels verplaatsen   

Hiermee verplaatst u het veld naar het rijlabelgebied.

 • Verwijderen van een veld, klik op het veld een naam geven in een van de indelingsgebieden en vervolgens klikt u op Veld verwijderen, of schakel het selectievakje naast de naam van elk veld dat u verwijderen wilt, in de veldsectie.

  Tip: U kunt ook op een veldnaam klikken en de knop ingedrukt houden in de indelingssectie en de veldnaam uit de lijst met draaitabelvelden slepen.

  Opmerking: Als u een selectievakje in de sectie met velden uitschakelt, worden alle exemplaren van het veld uit het rapport verwijderd.

Naar boven

Draaitabelopties en veldinstellingen wijzigen

Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat een draaitabel wordt naar een externe bereik op dezelfde manier behandeld:

Draaitabelopties wijzigen   

 1. Klik op de draaitabel.

 2. Klik, op het tabblad Opties in de groep Draaitabel, op Opties.

  Het dialoogvenster Opties voor draaitabel verschijnt.

 3. Als u wilt dat de kolombreedte automatisch wordt aangepast na een vernieuwingsbewerking, klikt u op de tab Indeling & opmaak en schakelt u onder de sectie Weergave het selectievakje Kolombreedte automatisch aanpassen bij bijwerken in.

 4. Als u de opmaak elke keer dat de gegevens worden vernieuwd wilt behouden, klikt u op de tab Indeling & opmaak en schakelt u in de sectie Weergave het selectievakje Celopmaak behouden bij bijwerken in.

 5. Als u wilt dat items die niet meer geldig zijn worden verwijderd na een vernieuwingsbewerking, klikt u op de tab Gegevens en selecteert u in het vak Aantal items per veld dat behouden moet blijven de optie Geen.

Veldinstellingen wijzigen   

 1. Klik op de draaitabel.

 2. Als u wilt opnemen van nieuwe items in een draaitabel met een filter is toegepast, voor elk veld met de rechtermuisknop op een cel, klik op Veldinstellingen in het snelmenu, klik op het tabblad Subtotalen & Filters en selecteer vervolgens de onder de sectie Filters Nieuwe items opnemen in handmatig filter selectievakje.

Naar boven

De draaitabel als een tweedimensionale tabel indelen

Ga als volgt te werk om de draaitabel als een tweedimensionale tabel indelen:

 1. Klik op de draaitabel.

 2. Klik, op het tabblad Ontwerp in de groep Indeling, op Subtotalen en klik vervolgens op Subtotalen niet weergeven.

 3. Klik, op het tabblad Ontwerp in de groep Indeling, op Totalen en klik vervolgens op Uit voor rijen en kolommen.

 4. Klik, op het tabblad Ontwerp in de groep Indeling, op Rapportindeling en klik vervolgens op Items in tabelvorm weergeven.

 5. Klik, op het tabblad Opties in de groep Weergeven/verbergen, op Veldkopteksten.

Naar boven

Het ontwerp van de draaitabel aanpassen

De ingebouwde stijlen van de draaitabel- en stijlopties zijn ontworpen voor multidimensionale gegevens, niet een tweedimensionale tabel. Wanneer u het rapport samenvoegen in een tweedimensionale deze stijlen-tabel celranden kan niet worden weergegeven en de Gestreepte rijen en Gestreepte kolommen selectievakjes in de groep Opties voor draaitabel-stijl van het tabblad ontwerpen zijn niet van invloed op de opmaak van cellen. U kunt echter een stijl voor draaitabellen aanpassen zodat elke cel een celrand heeft en de draaitabel gebruikmaakt van voorwaardelijke opmaak voor gestreepte rijen of kolommen weergeven.

De draaitabelstijl aanpassen   

 1. Klik op de draaitabel.

 2. Selecteer, op het tabblad Ontwerp in de groep Draaitabelstijlen, de gewenste stijl en ga als volgt te werk:

  1. Klik met de rechtermuisknop op een zichtbare stijl, blader door de galerie of klik op Meer onder aan de schuifbalk om alle beschikbare stijlen weer te geven.

  2. Klik op Dupliceren.

   Het dialoogvenster Snelle stijl voor draaitabel wijzigen wordt weergegeven.

  3. Geef eventueel een nieuwe naam op in het vak Naam.

  4. Selecteer in het vak Tabelelement de optie Hele tabel en klik op Opmaak.

   Het dialoogvenster Cellen opmaken wordt weergegeven.

  5. Klik op de tab Rand en maak een celrand.

  6. Klik eventueel op de tabs Opvulling en Lettertype om andere wijzigingen aan te brengen.

  7. Klik tweemaal op OK.

  8. Klik op de knop Meer onder aan de schuifbalk en klik onder de categorie Aangepast op de draaitabelstijl die u net hebt gemaakt.

Gestreepte rijen of kolommen weergeven door voorwaardelijke opmaak te gebruiken   

 1. Selecteer alle kolommen in de draaitabel.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Opmaakprofielen, op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren.

  Afbeelding van Excel-lint

  Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 3. Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe regel.

  Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt weergegeven.

 4. Klik onder Selecteer een type regel op de optie Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt.

  1. Geef onder bewerk de beschrijving van de regel in het vak Waarden opmaken waarvoor deze formule geldt een formule op.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u gestreepte rijen wilt weergeven, geeft u de volgende formule op:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Als u gestreepte kolommen wilt weergeven, geeft u de volgende formule op:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Als u gestreepte rijen en kolommen wilt weergeven, geeft u de volgende formule op:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Klik op Opmaak om het dialoogvenster Celeigenschappen te openen.

 2. Selecteer het getal, het lettertype, de rand of de opvulling die u wilt toepassen wanneer de celwaarde aan de voorwaarde voldoet en klik op OK.

  U kunt meerdere opmaken kiezen. De opmaken die u selecteert, worden weergegeven in het vak Voorbeeld.

Naar boven

De werkmap publiceren in Excel Services

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klikt u op de pijl naast publicerenen klik in Excel Services bij het document naar anderen distribueren.

 2. Geef in het vak Bestandsnaam het pad op naar de server en accepteer de voorgestelde naam voor de werkmap of typ een nieuwe naam.

  Op een computer met Windows Vista   

  • Selecteer in de Adresbalk een netwerklocatie die toegankelijk is voor de bedoelde gebruikers en klik op Opslaan.

   Op een computer waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd   

  • Selecteer in het vak Opslaan in een netwerklocatie die toegankelijk is voor de beoogde gebruikers en klik op Opslaan.

   Typ bijvoorbeeld http://server/site/bestandsnaam

   Opmerking: Met Excel kunt u een werkmap alleen op de server publiceren in de XML-bestandsindeling (.XLSX) van Microsoft Office Excel 2007 of in de binaire bestandsindeling (.XLSB) van Office Excel 2007.

 3. Klik op OK.

 4. Als u wilt controleren of de zichtbare gedeelten van de werkmap juist worden weergegeven in de browser, schakelt u het selectievakje Deze werkmap in mijn browser openen nadat ik heb opgeslagen in.

 5. Klik op Opslaan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×