Een draaidiagram maken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Over draaidiagrammen en gegevensbronnen

Onderdelen van een draaidiagram

Voorbeeldscenario

Een draaidiagram maken

De gegevens in een draaidiagram vernieuwen

De gegevens in een draaidiagram filteren

De gegevens in de knooppunten in een draaidiagram aanpassen

Beperk het aantal knooppunten in niveaus

Draaidiagrammen en gegevensbronnen

Een draaidiagram is een collectie shapes die zijn gerangschikt in een boomstructuur waarmee u de gegevens in een visueel, makkelijk te begrijpen formaat kunt analyseren en samenvatten. Het draaidiagram begint als een enkele shape, het bovenste knooppunt genaamd, waarin de gegevens staan die zijn geïmporteerd vanuit een werkblad, tabel, weergave of kubus. U kunt het bovenste knooppunt uitsplitsen in subknooppunten en vervolgens uw gegevens op diverse manieren bekijken.

Opmerking: Als u wilt dat een visuele weergave van elke rij in een werkblad, tabel of weergave, maar u niet wilt analyseren of de gegevens samenvatten, gebruikt u de functie Gegevens aan Shapes koppelen op het tabblad gegevens . Zie verfraaien met gegevensafbeeldingen die gegevensvoor meer informatie.

Categorieën, niveaus en knooppunten

Voor een beter begrip van categorieën, niveaus en knooppunten moet u elk element in de context van de gegevensbron bekijken:

 • Elke kolom van de gegevensbron is niet-numeriek of numeriek.

 • Zie de niet-numerieke kolommen als categorieën, zoals kwartaal, verkoper of telefoonnummer. Deze categorieën kunnen een niveau onder het bovenste knooppunt worden. De waarden in een kolom als Telefoonnummer zijn doorgaans getallen die echter niet bij elkaar kunnen worden opgeteld of samengevat.

 • Zie de numerieke kolommen als gegevens, zoals getallen of valuta, die bij elkaar kunnen worden opgeteld, waarvan het gemiddelde kan worden berekend en die een maximum- of minimumwaarde hebben.

 • Zie elk knooppunt als een groep rijen uit uw gegevensbron met een algemene waarde in een bepaalde kolom. Voor bijvoorbeeld de categorie 'Kwartaal' worden alle rijen met KWT4 in een enkel knooppunt gegroepeerd.

Gegevensbronnen

U kunt met de volgende gegevensbronnen een draaidiagram maken:

 • Microsoft Office Excel-werkmappen

 • Microsoft Office Access-databases

 • Microsoft SharePoint-lijst

 • Microsoft SQL Server-databases

 • Microsoft SQL Server Analysis Services

 • Andere OLE DB- of ODBC-gegevensbronnen

Naar boven

De onderdelen van een draaidiagram

Onderdelen van een draaidiagram

1. Naam van het draaidiagram

2. Bovenste knooppunt van het draaidiagram

3. Uitsplitsingsshape

4. Legenda

5. De shapes Kwt3 en Kwt4 vormen samen een niveau

6. Knooppunt met shape die voor extra nadruk is toegevoegd

Naar boven

Voorbeeldscenario

Stel dat u een Excel-werkblad hebt met gegevens over de verkoop van sportartikelen van de afgelopen twee kwartalen (zie hieronder).

Verkoopgegevens in een Excel-spreadsheet

U wilt het volgende weten:

 • Hoeveel heeft elke afdeling omgezet?

 • Hoeveel is er elk kwartaal verdiend?

 • Hoeveel winst per verkoper?

Met een draaidiagram kunt u uw gegevens in drie verschillende weergaven bekijken en deze drie vragen beantwoorden.

In de volgende afbeelding ziet u drie manieren waarop uw uw gegevens kunt bekijken en uw specifieke vragen kunt beantwoorden.

gegevens op drie manieren ingedeeld in een draaidiagram.

Naar boven

Een draaidiagram maken

Als u wilt een draaidiagram maken, kunt u de sjabloon Draaidiagram of u kunt een shape voor Knooppunt van draaidiagram invoegen in een diagram. In dit onderwerp wordt beschreven hoe de sjabloon Draaidiagram voor één draaidiagram maken. Zie een draaidiagram in een tekening invoegenvoor informatie over het Knooppunt van draaidiagram vormen invoegen in andere Visio-diagrammen. Zie meerdere draaidiagrammen aan een tekening toevoegenvoor meer informatie over het maken van een tekening met meerdere draaidiagrammen.

Wanneer u een draaidiagram maakt, helpt de wizard Gegevenskiezer bij het selecteren van de gegevensbron. De gegevens worden vervolgens geïmporteerd in het bovenste knooppunt van het draaidiagram, dat in de tekening wordt weergegeven. U kunt dit bovenste knooppunt uitvouwen en de gegevens weergeven die u wilt analyseren.

Opmerking: Het is raadzaam de bovenste cel van elke kolom in het Excel-werkblad te reserveren voor de naam van de kolom en in deze cel geen gegevens te plaatsen. Het is niet verplicht om kolomkoppen te maken, maar het maakt het lezen en interpreteren van het draaidiagram een stuk gemakkelijker.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Nieuw, klik op Zakelijk en dubbelklik vervolgens op Draaidiagram.

 3. Voer de stappen van de wizard Gegevenskiezer uit.

  Nadat u op Voltooien hebt geklikt, worden de volgende drie shapes op de tekenpagina weergegeven:

  • Een legenda met informatie over de gegevensbron

  • Een tekstvak met de naam van het draaidiagram

  • Het bovenste knooppunt met de geïmporteerde gegevensset

 4. Klik op het bovenste knooppunt in de tekenpagina. Klik in het venster Draaidiagram onder Categorie toevoegen op de categorie (doorgaans een kolom in de gegevensbron) waarop u de gegevens wilt groeperen.

  Opmerking: Mogelijk moet u het venster Draaidiagram maximaliseren om alle functies te kunnen bekijken.

Als u de nieuwe subknooppunten verder wilt uitvouwen om ook de andere niveaus weer te geven, klikt u op het knooppunt dat u wilt uitvouwen en herhaalt u stap 4.

Naar boven

De gegevens in een draaidiagram vernieuwen

U kunt de gegevens in een bestaand draaidiagram vernieuwen. Als uw tekening meerdere draaidiagrammen bevat, kunt u een of alle draaidiagrammen vernieuwen.

 • Als u een draaidiagram wilt vernieuwen, selecteert u het in de tekening. Klik op het tabblad Draaidiagram in de groep Gegevens op Vernieuwen.

 • Als u alle draaidiagrammen in een tekening wilt vernieuwen, klikt u op de pijl onder Vernieuwen en kiest u Alles vernieuwen.

Naar boven

De gegevens in een draaidiagram filteren

Elk knooppunt op een niveau van een draaidiagram geeft een groep rijen uit uw gegevensbron weer waarin dezelfde waarde staat. Een knooppunt voor bijvoorbeeld het vierde kwartaal (Kwt4) kan alle numerieke gegevens bevatten uit de rijen waar Kwt4 in de kolom Kwartaal staat.

U kunt met filters instellen welke knooppunten op een bepaald niveau moeten worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld de gegevens van het eerste kwartaal niet meer nodig hebt, kunt u het knooppunt Kwt1 verbergen:

 1. Klik in het venster Draaidiagram onder Categorie toevoegen met de rechtermuisknop op de gegevens (categorienaam) die u wilt filteren, en klik op Kolommen configureren.

 2. Klik onder Filterin het dialoogvenster Kolom configureren onder gegevens worden weergegeven waar: categorienaam, selecteert u de bewerkingen in de meest linkse kolom en typ de waarden in de meest rechtse kolom om de gegevens die u werken wilt met te geven.

  Alleen de knooppunten met gegevens die voldoen aan de geselecteerde criteria worden in de tekening weergegeven.

U verwijdert het filter door de bewerkingen in de linkerkolom van de lijst Gegevens weergeven waarbij opnieuw in te stellen op (Selecteer bewerking).

Opmerking: Als de gegevensbron een SQL Server Analysis Services-kubus is, met de rechtermuisknop op het item dat u wilt filteren, klikt u op Dimensie configurerenen klik in het dialoogvenster Dimensie configureren op Niveau configureren. Klik onder Filterin het dialoogvenster Niveau configureren onder gegevens worden weergegeven waar categorienaam, selecteert u de bewerkingen in de meest linkse kolom en typ de waarden in de meest rechtse kolom om de gegevens die u werken wilt met te geven.

Naar boven

De gegevens in de knooppunten van het draaidiagram aanpassen

Wanneer u een knooppunt van een draaidiagram uitvouwt, wordt er een standaardset met gegevens in elk knooppunt weergegeven. U kunt instellen welke numerieke gegevens worden weergegeven, de naam van die gegevens opgeven en instellen hoe numerieke gegevens worden samengevat.

Specifieke gegevens weergeven of verbergen

Wanneer u de numerieke gegevens (doorgaans een kolom in de gegevensbron) weergeeft of verbergt, wordt de wijziging doorgevoerd in alle knooppunten van het geselecteerde draaidiagram.

 1. Selecteer een knooppunt van het draaidiagram.

 2. Schakel in het venster Draaidiagram onder Totaal toevoegen de selectievakjes in of uit voor de gegevens die u wilt weergeven of verbergen.

Wijzigen hoe numerieke gegevens worden samengevat

In een knooppunt van een draaidiagram wordt standaard de som van de gegevens uit de eerste kolom van uw gegevensbron weergegeven. U kunt de samenvattingsfunctie wijzigen van Som in Gemiddelde, Min, Max of Aantal.

Opmerking: Dit geldt niet voor SQL Server Analysis Services.

 • Klik in het venster Draaidiagram onder Totaal toevoegen met de rechtermuisknop op het item dat u wilt wijzigen, en kies de samenvattingsfunctie die u wilt toepassen.

De namen van items in de lijsten Categorie toevoegen en Totalen toevoegen wijzigen

 1. Klik in het venster Draaidiagram onder Categorie toevoegen of Totaal toevoegen met de rechtermuisknop op het item dat u wilt wijzigen, en klik op Kolommen configureren.

 2. Typ een nieuwe naam in het vak Naam in het dialoogvenster Kolom configureren.

  Als u de oorspronkelijke naam weer wilt gebruiken, klikt u op Bronnaam gebruiken.

Naar boven

Het aantal knooppunten op niveaus beperken

U kunt opgeven hoeveel knooppunten er moeten worden weergegeven op een enkel niveau of op alle niveaus van het draaidiagram. Dit is met name handig als u werkt met grote werkbladen, tabellen of weergaven en u niet alle gegevens wilt bekijken die op aparte knooppunten zijn uitgesplitst.

U wilt bijvoorbeeld alleen de eerste vijf knooppunten op een niveau van verkopers weergeven of de eerste twintig knooppunten op een niveau van bestellingen.

Het aantal knooppunten beperken dat op alle niveaus wordt weergegeven

 1. Klik op het bovenste knooppunt van het draaidiagram dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Draaidiagram in de groep Gegevens op het startpictogram voor het dialoogvenster Gegevensopties.

 3. Schakel in het dialoogvenster Draaidiagramopties onder Gegevensopties het selectievakje Beperk aantal items in elke uitsplitsing in.

 4. Typ in het vak Maximum aantal items het maximum aantal knooppunten dat u wilt laten weergeven.

  Voor elk niveau verschijnt een nieuw knooppunt met een weglatingsteken (...) op de titelbalk in het draaidiagram. Deze shapes bevatten de verborgen knooppunten voor elk niveau.

Het aantal knooppunten beperken dat wordt weergegeven op een enkel niveau

 1. Selecteer in het diagram de uitgesplitste shape van het niveau dat u wilt beperken.

 2. Klik op het tabblad Draaidiagram in de groep Sorteren en filteren op Sorteren en filteren

 3. Schakel in het dialoogvenster Uitsplitsingsopties onder Weergeven het selectievakje Items beperken in deze uitsplitsing in.

 4. Typ in het vak Maximum aantal items het maximum aantal knooppunten dat moet worden weergegeven.

  Er verschijnt een nieuw knooppunt met een weglatingsteken (...) op de titelbalk in het draaidiagram. Deze shape bevat de verborgen gegevens voor dat niveau.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×