Een documentinformatiepaneel ontwerpen met InfoPath

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u met Microsoft Office InfoPath een documentinformatiepaneel kunt ontwerpen dat is gekoppeld aan documenten voor Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 en Microsoft Office PowerPoint 2007.

In dit artikel

Documentinformatiepanelen

Een documentinformatiepaneel ontwerpen

Een aangepast documentinformatiepaneel maken of bewerken voor een SharePoint-inhoudstype

Een aangepast documentinformatiepaneel toevoegen aan een document

Documentinformatiepanelen

Met het documentinformatiepaneel, dat wordt weergegeven in Office Word 2007-, Office Excel 2007- en Office PowerPoint 2007-documenten, kunnen gebruikers de eigenschappen weergeven of wijzigen van een afzonderlijk bestand of van een inhoudstype dat is opgeslagen op een documentbeheerserver, zoals een documentwerkruimtesite of een bibliotheek die is gebaseerd op Windows SharePoint Services 3.0. Deze eigenschappen, ook wel metagegevens genoemd, zijn details over een bestand die dat bestand beschrijven of identificeren. Gebruikers kunnen deze eigenschappen gebruiken om documenten te ordenen, te identificeren of hiernaar te zoeken.

Het documentinformatiescherm is een Microsoft Office InfoPath 2007 -formulier dat wordt gehost en weergegeven in een document. U hoeft niet InfoPath geïnstalleerd op uw computer om te zien van een documentinformatiepaneel in een document 2007 Microsoft Office-systeem , maar u hoeft Office InfoPath 2007 ontwerpen of documentinformatiepanelen aanpassen. Als u aanpassen van een documentinformatiepaneel als u wilt weergeven van gegevens uit een externe bron, zoals een webservice wilt, moet u bijvoorbeeld Office InfoPath 2007 gebruiken die documentinformatiepaneel ontwerpen.

Het documentinformatiescherm aanpast, kunt u ook bedrijfslogica, zoals gegevensvalidatie toevoegen of aangepaste eigenschappen die belangrijk voor uw organisatie zijn toevoegen. Maakt een sjabloononderdeel aanduiding gemeenschappelijke velden, kunt u bovendien het efficiënt hergebruik van documentinformatiepanelen in verschillende Office 2007-versie documenttypen indelen in uw organisatie.

Naar boven

Een documentinformatiepaneel ontwerpen

Wanneer u een aangepast documentinformatiepaneel ontwerpt, kunt u dit gebruiken met meerdere documenten uit Office Word 2007, Office Excel 2007en Office PowerPoint 2007of u kunt meerdere documentinformatiepanelen ontwerpen. Als bepaalde documenten gekoppeld aan een specifieke project zijn, wilt u mogelijk unieke velden gebruiken voor de Documentinformatiepanelen die in deze documenten alleen worden gebruikt.

Zelfs als uw organisatie gebruikmaakt van verschillende documentinformatiepanelen, kan elke diverse algemene eigenschappen bevatten. Als u wilt gebruiken eenvoudig algemene eigenschappen wanneer u een documentinformatiepaneel ontwerpen, kunt u overwegen sjabloononderdelen. Maken en gebruiken van sjabloononderdelen, kunt u ervoor te zorgen dat belangrijke metagegevens voor uw organisatie in toon, structuur en gedrag consistent is. Uw organisatie kan bijvoorbeeld elke documentinformatiepaneel om op te nemen van een veld met de functie naast auteur naam vereisen. Met het ontwerpen van een sjabloononderdeel dat deze algemene velden gebruikt, kunt u het sjabloononderdeel in meerdere documentinformatiepanelen eenvoudig opnieuw gebruiken.

De volgende procedure beschrijft hoe u een documentinformatiepaneel kunt ontwerpen dat u kunt gebruiken in combinatie met Office 2007-versie-documenten.

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik op Formuliersjabloon bij Een nieuw formulier ontwerpen in het dialoogvenster Een formuliersjabloon ontwerpen.

 3. Klik in de galerie Gebaseerd op op Leeg en klik vervolgens op OK. Zo kan de gegevensbron automatisch worden gedefinieerd wanneer u de formuliersjabloon ontwerpt.

  U kunt uw formuliersjabloon ook baseren op een XML-document of XML-schema, zoals de Dublin Core-eigenschappen. Bovendien kunt u uw formuliersjabloon ontwerpen met behulp van een webservice, een database of de instellingen in een gegevensverbindingsbibliotheek. Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over het ontwerpen van formuliersjablonen op basis van een gegevensbron.

 4. Ontwerp een formuliersjabloon voor gebruik als een documentinformatiepaneel.

  Door een sjabloononderdeel te maken dat veelgebruikte velden bevat, kunt u het efficiënte hergebruik van documentinformatiepanelen in verschillende Office 2007-versie-documenttypen door uw hele organisatie heen coördineren. Als u een sjabloononderdeel hebt gemaakt en hebt toegevoegd aan het taakvenster Besturingselementen, kunt u het sjabloononderdeel invoegen in uw formuliersjabloon met behulp van de volgende procedure.

  1. Plaats de cursor in de formuliersjabloon op de plaats waar u het sjabloononderdeel wilt invoegen.

  2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

  3. Klik op de naam van het sjabloononderdeel dat u wilt invoegen, bij Aangepast in de lijst Voeg besturingselementen in.

   Het sjabloononderdeel wordt weergegeven in een sectiebesturingselement op de formuliersjabloon. U kunt het sjabloononderdeel op de formuliersjabloon herkennen omdat de woorden sectie (sjabloononderdeel: naam) weergegeven als het sectielabel waar naam de naam van het onderdeel sjabloonbestand is.

   label op formuliersjabloon dat de aanwezigheid van een sjabloononderdeel aangeeft

 5. Wijzig de naam van de standaardweergave en van andere weergaven in de formuliersjabloon.

  Hoe?

  1. Klik in het menu Beeld op Weergaven beheren.

  2. Klik op de weergave waarvan u de naam wilt wijzigen in het taakvenster Weergaven en klik op Eigenschappen van weergave.

  3. Klik op het tabblad Algemeen.

  4. Typ in het vak Weergavenaam een nieuwe naam voor de weergave.

  Opmerking: Zelfs als uw formuliersjabloon maar één weergave bevat, moet u deze een beschrijvende naam geven, bijvoorbeeld Aangepaste eigenschappen, omdat de naam van de weergave wordt vermeld in de lijst Eigenschappenweergaven en -opties wanneer het documentinformatiepaneel wordt weergegeven in een document.

 6. Publiceer het documentinformatiepaneel in een gedeelde netwerkmap.

  Hoe?

  1. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

  2. Klik in de wizard Publiceren op Naar een netwerklocatie en klik op Volgende.

  3. Klik op de volgende pagina van de wizard op Bladeren.

  4. Blader naar de gedeelde netwerkmap waar u de formuliersjabloon wilt opslaan en klik op OK.

  5. Controleer op de volgende pagina van de wizard of het pad en de naam van de formuliersjabloon in het vak Naam van de formuliersjabloon juist zijn en klik op Volgende.

  6. Op de volgende pagina van de wizard, hebt u een alternatief pad naar deze gedeelde netwerkmap, zoals een openbare Uniform Resource Locator (URL), typ het pad in het vak en klik vervolgens op volgende.

  7. Klik op de volgende pagina van de wizard op Publiceren.

   U ontvangt een bevestiging op de laatste pagina van de wizard als de formuliersjabloon is gepubliceerd.

  U kunt het documentinformatiepaneel ook publiceren op een SharePoint-site. Raadpleeg de sectie Zie ook voor informatie over het publiceren van items op een SharePoint-site.

Naar boven

Een aangepast documentinformatiepaneel maken of bewerken voor een SharePoint-inhoudstype

Wanneer u een site-inhoudstype maakt dat is gebaseerd op het inhoudstype Document of Dublin Core-kolommen - dat beschikbaar is op servers waarop Microsoft Office SharePoint Server 2007 wordt uitgevoerd - wordt er automatisch een documentinformatiepaneel gemaakt om SharePoint-eigenschappen bij te houden. U kunt Office InfoPath 2007 gebruiken om dit type documentinformatiepaneel op dezelfde manier aan te passen als waarop u InfoPath-formuliersjablonen aanpast. U kunt het documentinformatiepaneel bijvoorbeeld aanpassen door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Voeg functies, zoals gegevensvalidatie of voorwaardelijke opmaak, toe.

 • Voeg een secundaire gegevensverbinding toe aan het documentinformatiepaneel en voeg vervolgens besturingselementen toe die gegevens weergeven uit velden in de gegevensbron.

 • Maak een nieuwe weergave en voeg vervolgens een sjabloononderdeel toe dat veelgebruikte velden bevat die uw organisatie kan gebruiken om gegevens bij te houden.

  Opmerking: Wanneer een documentinformatiepaneel is gebaseerd op een SharePoint-inhoudstypeschema, kunt u het documentinformatiepaneel niet aanpassen door velden toe te voegen die geen onderdeel zijn van dat schema. Als u velden wilt toevoegen aan, of verwijderen uit het inhoudstypeschema, moet u kolommen toevoegen aan, of verwijderen uit het inhoudstype.

Een aangepast documentinformatiepaneel maken of bewerken

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik op Formuliersjabloon bij Een nieuw formulier ontwerpen in het dialoogvenster Een formuliersjabloon ontwerpen.

 3. Klik in de lijst Gebaseerd op op XML of schema en klik vervolgens op OK.

  Opmerking: Schakel het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen niet in omdat het documentinformatiepaneel alleen wordt weergegeven als onderdeel van een Office 2007-versie-document en niet al onderdeel van een webpagina.

 4. Typ in de wizard Gegevensbron de URL voor de SharePoint-server en klik op Volgende.

 5. Klik in de lijst Selecteer een lijst of web op de naam van het gewenste inhoudstype en klik op Volgende.

 6. Klik op Voltooien.

  Het documentinformatiepaneel voor het inhoudstypeschema wordt geopend.

 7. Breng de gewenste wijzigingen aan in het documentinformatiepaneel en sla vervolgens de formuliersjabloon op.

  Opmerking: Aangezien het documentinformatiepaneel is gebaseerd op het inhoudstypeschema, dat de hoofdgegevensbron is voor de formuliersjabloon, kunt u het documentinformatiepaneel niet aanpassen door velden toe te voegen die geen onderdeel zijn van het schema. Als u velden wilt toevoegen aan, of verwijderen uit het documentinformatiepaneel door nieuwe velden toe te voegen aan het inhoudstypeschema, moet u kolommen toevoegen aan, of verwijderen uit het inhoudstype.

 8. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 9. Klik in de wizard Publiceren op Als documentinformatiepaneelsjabloon voor een inhoudstype voor een SharePoint-site of lijstinhoudstype (aanbevolen) en klik op Volgende.

  Opmerking: Als documentinformatiepaneelsjabloon voor een inhoudstype voor een SharePoint-site of lijstinhoudstype (aanbevolen) wordt alleen op deze pagina weergegeven als u bij stap 3 hebt geklikt op XML of schema.

 10. Klik op de volgende pagina van de wizard op Publiceren.

  U ontvangt een bevestiging op de laatste pagina van de wizard als de formuliersjabloon is gepubliceerd.

Naar boven

Een aangepast documentinformatiepaneel toevoegen aan een document

Nadat u een aangepast documentinformatiepaneel hebt gemaakt, moet u deze koppelen aan een document voordat u deze kunt gebruiken. Hiervoor moet u eerst het tabblad ontwikkelaars op het lint in de programma's waarin u wilt gebruiken van het documentinformatiepaneel activeren. Vervolgens kunt u de locatie van het documentinformatiepaneel opgeven met behulp van een bestandspad URL, UNC, of URN. Bovendien kunt u kiezen om weer te geven het documentinformatiepaneel al dan niet standaard wanneer het document wordt geopend. U kunt ook kiezen of de aangepaste eigenschappen die u hebt gemaakt standaard zichtbaar zijn wanneer het document wordt geopend.

De volgende procedure beschrijft hoe u een documentinformatiepaneel kunt koppelen aan een document voor Office Word 2007 of Office Excel 2007Office PowerPoint 2007.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Programmanaam, waarbij Programmanaam de naam van het programma is waarmee u werkt. Klik bijvoorbeeld op Opties voor Word.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Programmanaam op Populair, schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

  Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 3. Klik op het Office Fluent-lint op het tabblad Ontwikkelaars en klik op Documentpaneel.

 4. Typ in het dialoogvenster Documentinformatiepaneel onder Een aangepaste sjabloon weergeven (URL, UNC of URN) de locatie van het documentinformatiepaneel dat u wilt toevoegen aan het document.

 5. Als u de aangepaste eigenschappen standaard wilt weergeven in uw document, klikt u in de lijst Standaard weergeven op Aangepaste eigenschappen.

 6. Als u het documentinformatiepaneel standaard wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Documentinformatiepaneel altijd weergeven wanneer document wordt geopend en eerste keer wordt opgeslagen in.

Naast eigenschappen weergeven of wijzigen in documentinformatiepanelen in documenten voor Office Word 2007, Office Excel 2007en Office PowerPoint 2007, in Office Word 2007 kunnen gebruikers toevoegen eigenschappen van het documentinformatiepaneel als eigenschap besturingselementen in het document zelf. Meerdere exemplaren van het adres van een bedrijf kunnen bijvoorbeeld worden toegevoegd als de eigenschap besturingselementen in een document. De besturingselementen voor deze eigenschap wordt bijgewerkt wanneer de gegevens in het documentinformatiescherm wordt gewijzigd.

Voor meer informatie over het toevoegen van eigenschappen aan een Office Word 2007-document raadpleegt u de sectie Zie ook.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×