Een documentbibliotheek of site-inhoudstype maken voor de formuliersjabloon

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Veel teams gebruiken Microsoft Windows SharePoint Services om gegevens te verzamelen en bestanden te delen. Als dat in uw organisatie het geval is, kunt u een SharePoint-site gebruiken als methode voor uw gebruikers om Microsoft Office InfoPath-formulieren in te vullen die kunnen worden gedeeld, bijgehouden en samengevoegd. Zo kan een verkoopteam een SharePoint-site gebruiken om gegevens op omzetrapportformulieren in te vullen, op te slaan en weer te geven.

In dit artikel

Voordat u begint

Bibliotheken en site-inhoudstypen maken

Een bibliotheek maken wanneer u een formuliersjabloon publiceert

Een site-inhoudstype maken wanneer u een formuliersjabloon publiceert

Voordat u begint

Als u een formuliersjabloon naar een documentbibliotheek publiceert, wordt elk formulier dat in de desbetreffende documentbibliotheek wordt gemaakt op die formuliersjabloon gebaseerd. Daardoor kunt u snel een formulier voor eenmalig gebruik distribueren, bijvoorbeeld een informele vragenlijst over de voorkeuren van medewerkers voor een restaurant voor een gezamenlijke lunch.

Als u een formuliersjabloon naar een server waarop Windows SharePoint Services 3.0wordt uitgevoerd publiceren, kunt u ook het volgende doen:

Een formuliersjabloon publiceren als een site-inhoudstype     Wanneer u een formuliersjabloon als een site-inhoudstype publiceren, schakelt u gebruikers meerdere formuliersjablonen toewijzen aan een documentbibliotheek of de formuliersjabloon toewijzen aan meerdere bibliotheken in een siteverzameling. Een siteverzameling is een verzameling websites op een virtuele server die dezelfde eigenaar hebben en de beheerinstellingen. Elke siteverzameling bevat een website op het hoogste niveau en kan een of meerdere subsites bevatten. Er zijn meerdere siteverzamelingen op elke virtuele server. Gebruik een site-inhoudstype wanneer u wilt dat informatie vaak opnieuw wilt of om in te schakelen het verzamelen van gegevens uit meerdere formulieren op één locatie.

Gebruikers kunnen de velden met behulp van een gegevensbladweergave bewerken inschakelen    U kunt uw gebruikers toevoegen of bewerken van gegevens voor een veld met behulp van een gegevensbladweergave of door de eigenschappen voor een formulier in de documentbibliotheek te bewerken. Hiermee worden gebruikers kunt toevoegen of bijwerken van gegevens voor een of meer formulieren zonder de formulieren daadwerkelijk te openen.

Opmerking: Gegevensbladweergaven zijn ingeschakeld in de webbrowser alleen voor gebruikers met Microsoft Office Access 2007 is geïnstalleerd.

Naar boven

Bibliotheken en site-inhoudstypen maken

Als u een bibliotheek of een site-inhoudstype wilt maken, moet u toegang hebben tot een SharePoint-site. Tevens moet u gemachtigd zijn om een bibliotheek of site-inhoudstype op deze site te maken.

Ondersteuning voor bibliotheken en site-inhoudstypen varieert, afhankelijk van of uw server Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 of Windows SharePoint Services 3.0wordt uitgevoerd. Daarom moet u vragen de serverbeheerder als u niet zeker weet welke versie van Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd op de server.

Hierna worden de verschillen beschreven tussen het maken van een documentbibliotheek of een site-inhoudstype op een server waarop Windows SharePoint Services 2.0 wordt uitgevoerd en een server waarop Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd.

Windows SharePoint Services 2.0

Als u een formuliersjabloon publiceert naar een site die is gebaseerd op Windows SharePoint Services 2.0, maakt u een formulierbibliotheek. Een formulierbibliotheek is een map waarin een verzameling formulieren is opgeslagen en wordt gedeeld die zijn gebaseerd op dezelfde formuliersjabloon. Bij elk formulier in een formulierbibliotheek hoort door de gebruiker opgegeven informatie die wordt weergegeven in de inhoudsopgave voor de desbetreffende bibliotheek.

Als u een formuliersjabloon wilt publiceren naar een formulierbibliotheek op een site die is gebaseerd op Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, moet u deel uitmaken van de sitegroep van webontwerpers op de desbetreffende site.

Windows SharePoint Services 3.0

Als u een formuliersjabloon publiceert naar een site die is gebaseerd op Windows SharePoint Services 3.0, maakt u een documentbibliotheek met dezelfde functionaliteit als een formulierbibliotheek in Windows SharePoint Services 2.0, of maakt u een site-inhoudstype voor de formuliersjabloon. U moet ten minste als ontwerper op een Windows SharePoint Services 3.0-site gemachtigd zijn om een formuliersjabloon te publiceren naar een documentbibliotheek of om een site-inhoudstype te maken.

Opmerking: Als u een voor browsers geschikte formuliersjabloon wilt maken, moet de formuliersjabloon naar een server worden gepubliceerd waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over InfoPath Forms Services.

Naar boven

Een bibliotheek maken wanneer u een formuliersjabloon publiceert

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een bibliotheek kunt maken door middel van het publiceren van een formuliersjabloon naar een server waarop Windows SharePoint Services 2.0 of Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd.

 1. Sla de formuliersjabloon op.

 2. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 3. Klik in de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 4. Typ de locatie van de SharePoint-site in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op Documentbibliotheek en klik op Volgende.

  Opmerking: Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloon naar een SharePoint-site publiceert, is het selectievakje Dit formulier geschikt maken voor invullen met een browser niet beschikbaar. Als u een voor browsers geschikte formuliersjabloon wilt maken, moet de formuliersjabloon naar een server worden gepubliceerd waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over InfoPath Forms Services.

 6. Klik op Een nieuwe documentbibliotheek maken en klik op Volgende.

 7. Typ een naam voor de documentbibliotheek in het vak Naam.

 8. Eventueel kunt u een beschrijving toevoegen in het vak Beschrijving.

  De naam en de beschrijving van de formuliersjabloon worden weergegeven in de standaardweergave van de documentbibliotheek.

 9. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Een kolom toevoegen

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u een kolom wilt toevoegen aan de documentbibliotheek, selecteer dan het veld met de gegevens die u in de kolom wilt plaatsen en selecteer (Geen: Nieuwe kolom maken in deze bibliotheek) in de lijst Sitekolomgroep en typ vervolgens een naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

   • Als u een bestaande kolom voor documentbibliotheken wilt gebruiken, selecteer dan de categorie in de lijst Sitekolomgroep en selecteer vervolgens een naam in de lijst Kolomnaam.

    Als u een herhalend veld selecteert om gegevens in de documentbibliotheek weer te geven, kunt u opgeven hoe het veld in de documentbibliotheek moet worden weergegeven door op een waarde in de lijst Functie te klikken. U kunt kiezen of de eerste waarde in het veld, de laatste waarde in het veld of het totaal van alle exemplaren van een veld moet worden weergegeven, of alle waarden moeten worden samengevoegd.

    1. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden gegevens voor dit veld toe te voegen of te bewerken via de gegevensbladweergave of door de eigenschappen van een formulier te bewerken in de documentbibliotheek, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan gegevens in dit veld te bewerken via een gegevensblad of eigenschappenvenster.

     Opmerking: Als u wilt een gegevensbladweergave gebruiken, moeten gebruikers Microsoft Office Access 2007 op zijn of haar computer is geïnstalleerd.

  Een kolom verwijderen

  1. Klik onder Kolomnaam op de naam van het veld waarvan u de corresponderende kolom u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  Een kolom wijzigen

  1. Klik bij Kolomnaam op de naam van het veld waarvoor u de overeenkomstige kolom wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Typ een nieuwe naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

   • Selecteer de categorie in de lijst Sitekolomgroep en selecteer vervolgens een naam in de lijst Kolomnaam.

    Als u een herhalend veld selecteert om gegevens in de documentbibliotheek weer te geven, kunt u opgeven hoe het veld in de documentbibliotheek moet worden weergegeven door op een waarde in de lijst Functie te klikken. U kunt kiezen of de eerste waarde in het veld, de laatste waarde in het veld of het totaal van alle exemplaren van een veld moet worden weergegeven, of alle waarden moeten worden samengevoegd.

    1. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden gegevens voor dit veld toe te voegen of te bewerken via de gegevensbladweergave of door de eigenschappen van een formulier te bewerken in de documentbibliotheek, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan gegevens in dit veld te bewerken via een gegevensblad of eigenschappenvenster.

     Opmerking: Als u wilt een gegevensbladweergave gebruiken, moeten gebruikers Microsoft Office Access 2007 op zijn of haar computer is geïnstalleerd.

 10. Klik op Volgende als u klaar bent met het kiezen van de kolommen voor de bibliotheek.

 11. Controleer op de volgende pagina van de wizard of de gegevens juist zijn en klik vervolgens op Publiceren.

Naar boven

Een site-inhoudstype maken wanneer u een formuliersjabloon publiceert

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een site-inhoudstype kunt maken door middel van het publiceren van een formuliersjabloon naar een server waarop Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd.

 1. Sla de formuliersjabloon op.

 2. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 3. Klik in de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 4. Typ de locatie van de SharePoint-site in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op Site-inhoudstype (geavanceerd) en klik op Volgende.

  Opmerking: Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloon naar een SharePoint-site publiceert, is het selectievakje Dit formulier geschikt maken voor invullen met een browser niet beschikbaar. Als u een voor browsers geschikte formuliersjabloon wilt maken, moet de formuliersjabloon naar een server worden gepubliceerd waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over InfoPath Forms Services.

 6. Klik op Een nieuw inhoudstype maken en klik op Volgende.

 7. Typ een naam voor het inhoudstype in het vak Naam.

 8. Eventueel kunt u een beschrijving toevoegen in het vak Beschrijving.

  De naam en de beschrijving van het inhoudstype worden weergegeven in de lijst van site-inhoudstypen die beschikbaar zijn voor de SharePoint-site.

 9. Op de volgende pagina van de wizard kiest u de locatie voor de formuliersjabloon en klikt u op Volgende.

 10. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Een sitekolom toevoegen

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u een nieuwe kolom wilt toevoegen aan de documentbibliotheek, selecteer dan het veld met de gegevens die u in de kolom wilt plaatsen en selecteer (Geen: Nieuwe sitekolom maken) in de lijst Sitekolomgroep en typ vervolgens een naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

   • Als u een bestaande sitekolom wilt gebruiken, selecteer dan de categorie in de lijst Sitekolomgroep en selecteer vervolgens de naam in de lijst Kolomnaam.

    Als u een herhalend veld selecteert om gegevens in de documentbibliotheek weer te geven, kunt u opgeven hoe het veld in de documentbibliotheek moet worden weergegeven door op een waarde in de lijst Functie te klikken. U kunt kiezen of de eerste waarde in het veld, de laatste waarde in het veld of het totaal van alle exemplaren van een veld moet worden weergegeven, of alle waarden moeten worden samengevoegd.

    1. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden gegevens voor dit veld toe te voegen of te bewerken via de gegevensbladweergave of door de eigenschappen van een formulier te bewerken in de documentbibliotheek, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan gegevens in dit veld te bewerken via een gegevensblad of eigenschappenvenster.

     Opmerking: Als u wilt een gegevensbladweergave gebruiken, moeten gebruikers Microsoft Office Access 2007 op zijn of haar computer is geïnstalleerd.

  Een sitekolom verwijderen

  1. Klik onder Kolomnaam op de naam van het veld waarvan u de corresponderende kolom u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  Een sitekolom wijzigen

  1. Klik bij Kolomnaam op de naam van het veld waarvoor u de overeenkomstige kolom wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen.

  2. Selecteer het veld en voer een van de volgende handelingen uit:

   • Typ een nieuwe naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

   • Selecteer de categorie in de lijst Sitekolomgroep en selecteer vervolgens een naam in de lijst Kolomnaam.

    Als u een herhalend veld selecteert om gegevens in de documentbibliotheek weer te geven, kunt u opgeven hoe het veld in de documentbibliotheek moet worden weergegeven door op een waarde in de lijst Functie te klikken. U kunt kiezen of de eerste waarde in het veld, de laatste waarde in het veld of het totaal van alle exemplaren van een veld moet worden weergegeven, of alle waarden moeten worden samengevoegd.

    1. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden gegevens voor dit veld toe te voegen of te bewerken via de gegevensbladweergave of door de eigenschappen van een formulier te bewerken in de documentbibliotheek, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan gegevens in dit veld te bewerken via een gegevensblad of eigenschappenvenster.

     Opmerking: Als u wilt een gegevensbladweergave gebruiken, moeten gebruikers Microsoft Office Access 2007 op zijn of haar computer is geïnstalleerd.

 11. Klik op Volgende als u klaar bent met het kiezen van de kolommen voor het site-inhoudstype.

 12. Controleer op de volgende pagina van de wizard of de gegevens juist zijn en klik vervolgens op Publiceren.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×