Een diavoorstelling opnemen met gesproken tekst en tijdsinstellingen voor dia's

Een diavoorstelling opnemen met gesproken tekst en tijdsinstellingen voor dia's

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gesproken tekst en tijdsinstellingen kunnen een automatische of internetdiavoorstelling verduidelijken. Als u beschikt over een geluidskaart, microfoon en luidsprekers, en een webcam (optioneel) kunt u uw PowerPoint-presentatie opnemen om zo gesproken tekst, tijdsinstellingen voor dia's, bewegingen met inkt vast te leggen.

Nadat de opname is voltooid, kan deze net als bij elke andere presentatie voor u of uw publiek in een diavoorstelling worden afgespeeld of u kunt de presentatie als videobestand opslaan.

Office 365-abonnee?

Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees. Abonnees krijgen maandelijks nieuwe functies en verbeteringen. Klik hier om een abonnement te proberen of te kopen.

 1. Het tabblad Opnemen op het lint inschakelen: klik op het tabblad Bestand van het lint en vervolgens op Opties. Klik links in het dialoogvenster Opties op het tabblad Lint aanpassen. Schakel in het rechtervak met de beschikbare linttabbladen het selectievakje Opnemen in. Klik op OK.

  Het tabblad Lint aanpassen van het dialoogvenster Opties voor PowerPoint 2016 bevat een optie waarmee u het tabblad Opnemen kunt toevoegen aan het PowerPoint-lint.
 2. Als u wilt opnemen, selecteert u Diavoorstelling opnemen op ofwel het tabblad Opnemen ofwel het tabblad Diavoorstelling van het lint.

  • Door op de bovenste helft van de knop te klikken begint u op de huidige dia.

  • Door op de onderste helft van de knop te klikken krijgt u de keuze om vanaf het begin of vanaf de huidige dia te beginnen.

  Opdrachten voor Diavoorstelling opnemen op het tabblad Opnemen in PowerPoint

  (Met de opdracht Wissen verwijdert u tekst of tijdsinstellingen, dus wees voorzichtig als u deze opdracht gebruikt. Wissen kunt u alleen kiezen als u eerder dia's hebt opgenomen.)

 3. De diavoorstelling wordt geopend in het venster Opname (dat lijkt op de Weergave voor presentator), met knoppen linksboven voor het starten, onderbreken en stoppen van de opname. Klik op de ronde rode knop (of druk op de R op uw toetsenbord) wanneer u klaar bent om het opnemen te starten. Er wordt vervolgens drie seconden afgeteld en dan begint de opname.

  Het venster Opname van presentatie in PowerPoint 2016, met venster voor gesproken videotekst ingeschakeld.
  • De huidige dia wordt weergegeven in het hoofdvenster van het venster Opname.

  • U kunt de opname op elk gewenst moment stoppen door op Alt+S op het toetsenbord te drukken.

  • Met de navigatiepijlen aan beide kanten van de huidige dia kunt u naar de vorige en volgende dia gaan.

  • PowerPoint voor Office 365 records automatisch de tijd die u aan elke dia besteedt, inclusief eventuele animatie stappen die optreden, en het gebruik van eventuele triggers op elke dia.

  • U kunt gesproken tekst of een video met gesproken tekst opnemen terwijl u de presentatie geeft. Via de knoppen in de rechterbenedenhoek van het venster kunt u de microfoon, camera en de weergave van een cameravoorbeeld in- of uitschakelen:

   Aan/uit-knoppen voor de microfoon, camera en het venster met een cameravoorbeeld

   Als u de pen, markeerstift of gum gebruikt, worden deze acties ook opgenomen door PowerPoint om later te kunnen worden afgespeeld.

   Hulpmiddelen voor inkt in het venster Opname

   Als u gesproken tekst opnieuw opneemt (inclusief audio en inkt), wordt eerder opgenomen gesproken tekst (inclusief audio en inkt) in PowerPoint gewist voordat u de opname op dezelfde dia opnieuw start.

   U kunt ook opnieuw opnemen door naar Diavoorstelling > Diavoorstelling opnemen te gaan.

 4. U kunt een aanwijzer (pen, gum of markeerstift) kiezen uit de hulpmiddelen die worden weergegeven onder de huidige dia. Ook zijn er kleurselectievakken waarmee u de kleur van de inkt kunt wijzigen. (De optie Gum kunt u alleen kiezen als u eerder inkt hebt toegevoegd aan een of meer dia’s.)

 5. Als u de opname wilt stoppen, selecteert u de vierkante knop Stoppen (of drukt u op S op het toetsenbord).

  Als u klaar bent met het opnemen van de gesproken tekst, verschijnt er een kleine afbeelding in de rechterbenedenhoek van de opgenomen dia's. De afbeelding is een audiopictogram of, als de webcam tijdens de opname was ingeschakeld, een statische afbeelding van de webcam.

  Geluidspictogram

  De timing opgenomen diavoorstelling wordt automatisch opgeslagen. (In diasorteerderweergave, de tijdsinstellingen worden vermeld onder elke dia.)

Wat u gedurende dit proces opneemt, wordt in elke dia ingesloten en de opname kan in Diavoorstelling worden afgespeeld. Er wordt tijdens deze opnameprocedure geen videobestand gemaakt. Mocht u er echter een nodig hebben, dan kunt u de presentatie in een aantal extra stappen opslaan als een video.

Een voorbeeld bekijken van de opgenomen diavoorstelling

Klik op het tabblad Diavoorstelling op Vanaf begin of Vanaf huidige dia.

De animaties, inktbewerkingen, audio en video worden gesynchroniseerd afgespeeld.

Geeft de knop 'Vanaf begin' weer op het tabblad Diavoorstelling in PowerPoint

Een voorbeeld beluisteren van het opgenomen geluid

In het venster Opname kunt u met de driehoekige knop Afspelen in de linkerbovenhoek een voorbeeld beluisteren van de opname van de dia die op dat moment de focus in dat venster heeft.

Knoppen voor starten, stoppen en afspelen in het venster Opname

In de normale weergave op het geluidspictogram of afbeelding in de rechterbenedenhoek van de dia en klik vervolgens op afspelen. (Wanneer u een voorbeeld bekijken van afzonderlijke audio op deze manier, won't ziet u opgenomen animatie of het aanbrengen van inkt.)

Klik op Afspelen

U kunt het afspelen onderbreken tijdens het beluisteren van de audio.

De tijdsinstellingen voor dia's handmatig instellen

de tijdsinstellingen voor dia's records PowerPoint voor Office 365 automatisch wanneer u gesproken tekst toevoegt, of u kunt de tijdsinstellingen voor dia's ter ondersteuning van uw gesproken tekst handmatig instellen.

 1. Klik in de weergave Normaal op de dia waarvoor u de tijdsinstelling wilt opgeven.

 2. Ga naar het tabblad Overgangen en schakel in de groep Tijdsinstellingen onder Volgende dia het selectievakje Na in. Typ het aantal seconden dat de dia op het scherm moet worden weergegeven. Volg deze procedure voor iedere dia waarvoor u een tijdsinstelling wilt instellen.

  Als u wilt dat de volgende dia verschijnt wanneer u met de muis klikt of automatisch na het aantal seconden dat u hebt ingevoerd,  afhankelijk van wat zich het eerste voordoet, schakelt u de selectievakjes Bij muisklik en Na in.

  U kunt handmatige tijdsinstellingen aan het knippunt aan het einde van een opgenomen diasegment toevoegen. Als bijvoorbeeld het einde van een diasegment wordt afgesloten met een overbodig geluid van twee seconden, stelt u de tijdsinstelling gewoon zo in dat er met de volgende dia wordt verdergegaan voordat het onnodige geluid te horen is. U hoeft dan de geluidsopname voor die dia niet opnieuw op te nemen. 

Tijdsinstellingen of gesproken tekst verwijderen

Met de opdracht Wissen kunt u tijdsinstellingen en gesproken tekst die u niet wilt hebben of die u wilt vervangen uit uw opname verwijderen.

In het venster Opname kunt u met de opdracht Wissen in de bovenmarge van het venster het volgende doen:

 • Opnamen op de huidige dia wissen

 • Opnamen op alle dia's wissen

In de weergave Normaal zijn er vier verschillende wisopdrachten waarmee u het volgende kunt doen:

 • De tijdsinstellingen op de momenteel geselecteerde dia verwijderen

 • De tijdsinstellingen op alle dia's in één keer verwijderen

 • De gesproken tekst op de momenteel geselecteerde dia verwijderen

 • De gesproken tekst op alle dia's in één keer verwijderen

 1. Als u niet alle tijdsinstellingen of gesproken tekst in uw presentatie wilt verwijderen, opent u een specifieke dia met een tijdsinstelling of gesproken tekst die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad opname van het lint PowerPoint voor Office 365 op de knop Diavoorstelling opnemen , klikt u op de pijl-omlaag, wijs wissenen kies vervolgens de gewenste wissen command voor uw situatie.

  De wisopdrachten op de menuknop Diavoorstelling opnemen in PowerPoint

Tijdsinstellingen, gesproken tekst en inkt in- of uitschakelen

Nadat u uw presentatie PowerPoint voor Office 365 , een tijdsinstellingen, bewegingen hebt opgenomen en audio die u hebt uitgevoerd, worden opgeslagen op de afzonderlijke dia's klikt. Maar kunt u deze allemaal uitschakelen als u wilt de diavoorstelling zonder ze te bekijken:

 • Opgenomen tijdsinstellingen voor dia's uitschakelen:   schakel op het tabblad Diavoorstelling het vakje Tijdsinstellingen gebruiken uit.

 • Opgenomen gesproken tekst en inkt voor dia's uitschakelen:   schakel op het tabblad Diavoorstelling het vakje Gesproken tekst afspelen uit.

De opname om deze te delen met anderen publiceren

Nadat u de opname hebt bewerkt naar wens, kunt u deze beschikbaar maakt voor anderen door te publiceren naar Microsoft Streammaken.

 1. Selecteer terwijl de presentatie is geopend, klik op het tabblad opnamepubliceren naar Stream.

 2. Typ een titel en een beschrijving voor de video.

 3. Stel andere opties in, zoals of anderen in uw organisatie machtigingen hebben om de video te bekijken:

  Opties voor het publiceren van een video op Microsoft Stream
 4. Selecteer de knop Publiceren.

  Het uploadproces kan enkele minuten duren, afhankelijk van de lengte van de video. Een statusbalk onderaan in het venster PowerPoint wordt de voortgang bijgehouden en PowerPoint een bericht wordt weergegeven wanneer de upload is voltooid:

  PowerPoint geeft een melding wanneer de upload is voltooid
 5. Klik op het bericht naar het Ga rechtstreeks naar de pagina van de video's afspelen op Microsoft Stream.

Ondertiteling maken

Als u uw video beter toegankelijk zijn door ondertiteling op te nemen, kiest u uit de volgende opties, die worden beschreven in afzonderlijke Help-artikelen:

Nadat u een bestand ondertiteling hebt, kunt u toe te voegen aan uw videobestand met behulp van PowerPoint.

Zie ook

Van uw presentatie een video maken

Automatische presentaties maken

Tekst of objecten van animatie voorzien

 1. Open de presentatie en klik op het tabblad Diavoorstelling op Diavoorstelling opnemen.

  • Door op de bovenste helft van de knop te klikken begint u op de huidige dia.

  • Door op de onderste helft van de knop te klikken krijgt u de keuze om vanaf het begin of vanaf de huidige dia te beginnen.

  Opdrachten voor Diavoorstelling opnemen op het tabblad Opnemen in PowerPoint

  (Met de opdracht Wissen verwijdert u tekst of tijdsinstellingen, dus wees voorzichtig als u deze opdracht gebruikt. Wissen kunt u alleen kiezen als u eerder dia's hebt opgenomen.)

 2. Schakel in het dialoogvenster Diavoorstelling opnemen selectievakjes in of uit voor de opname en klik op Opname starten.

  Geeft dialoogvenster Diavoorstelling opnemen in PowerPoint weer

  Meer informatie over deze opties:

  • Tijdsinstellingen voor dia's en animaties: PowerPoint registreert automatisch de tijd die u besteedt op elke dia, inclusief eventuele animatiestappen en het gebruik van triggers op elke dia.

  • Gesproken tekst, inkt en laserpointer: selecteer deze optie om uw stem op te nemen terwijl u de presentatie geeft. Als u de pen, markeerstift, gum of laserpointer gebruikt, wordt dat ook door PowerPoint opgenomen en kunt u die acties later terugzien.

  Belangrijk:   Opnamen van handelingen met een pen, markeerstift of gum zijn alleen beschikbaar als u beschikt over de update van PowerPoint 2013 van 16 februari 2015 of als u een nieuwere versie van PowerPoint hebt geïnstalleerd. In eerdere versies van PowerPoint worden bewegingen met de pen en markeerstift opgeslagen als inktaantekeningen.

 3. In de linkerbovenhoek van het venster kunt u de werkbalk Opname gebruiken voor deze bewerkingen:

  Shape Beslissing met actief tekstvak
  • Naar de volgende dia: Naar de volgende dia

  • De opname onderbreken: Opname onderbreken

  • De huidige dia opnieuw opnemen: Herhalen

   Als u gesproken tekst opnieuw opneemt (inclusief audio, inkt en de laserpointer), wordt eerder opgenomen gesproken tekst (inclusief audio, inkt en de laserpointer) door PowerPoint gewist wanneer u de opname op dezelfde dia opnieuw start.

   U kunt ook opnieuw opnemen door naar Diavoorstelling > Diavoorstelling opnemen te gaan.

 4. Als u inkt, de gum of de laserpointer wilt gebruiken in de opname, klikt u met de rechtermuisknop op de dia, klikt u op Aanwijzeropties en kiest u het hulpmiddel:

  • Laserpointer

  • Pen

  • Markeerstift

  • Gum (Deze optie kunt u alleen kiezen als u eerder inkt hebt toegevoegd aan een of meer dia's.)

  Als u de kleur van de inkt wilt wijzigen, klikt u op Inktkleur.

  Geeft menu met aanwijzeropties weer in PowerPoint
 5. U beëindigt de opname door met de rechtermuisknop op de laatste dia te klikken en op Voorstelling beëindigen te klikken.

  Geeft de optie weer voor het beëindigen van de voorstelling in PowerPoint

  Tip:   Als u klaar bent met het opnemen van de gesproken tekst, verschijnt er een geluidspictogram in de rechterbenedenhoek van de dia's met de gesproken tekst.

  De opgenomen tijdsinstellingen van de diavoorstelling worden automatisch opgeslagen. De tijdsinstellingen worden in de weergave Diasorteerder onmiddellijk onder elke dia weergegeven.

  Geluidspictogram

Wat u gedurende dit proces opneemt, wordt in elke dia ingesloten en de opname kan in Diavoorstelling worden afgespeeld. Er wordt tijdens deze opnameprocedure geen videobestand gemaakt. Mocht u echter een videobestand willen, dan kunt u de presentatie in een aantal extra stappen opslaan als een video.

Een voorbeeld bekijken van de opgenomen diavoorstelling

Klik op het tabblad Diavoorstelling op Vanaf begin of Vanaf huidige dia.

De animaties, inktbewerkingen, laserpointer, audio en video worden gesynchroniseerd afgespeeld.

Geeft de knop 'Vanaf begin' weer op het tabblad Diavoorstelling in PowerPoint

Een voorbeeld beluisteren van de opgenomen audio

Klik in de weergave Normaal op het geluidspictogram in de rechterbenedenhoek van de dia en klik vervolgens op Afspelen.

Klik op Afspelen

De tijdsinstellingen voor dia's handmatig instellen

In PowerPoint worden automatisch de tijdsinstellingen van de dia's opgenomen wanneer u gesproken tekst toevoegt. Ook kunt u de tijdsinstellingen van de dia's handmatig instellen.

 1. Klik in de weergave Normaal op de dia waarvoor u de tijdsinstelling wilt opgeven.

 2. Ga naar het tabblad Overgangen en schakel in de groep Tijdsinstellingen onder Volgende dia het selectievakje Na in. Typ het aantal seconden dat de dia op het scherm moet worden weergegeven. Volg deze procedure voor iedere dia waarvoor u een tijdsinstelling wilt instellen.

Tip:   Als u wilt dat de volgende dia verschijnt wanneer u met de muis klikt of automatisch na het aantal seconden dat u hebt ingevoerd, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet, schakelt u de selectievakjes Bij muisklik en Na in.

Tijdsinstellingen of gesproken tekst verwijderen

Met de opdracht Wissen kunt u tijdsinstellingen en gesproken tekst die u niet wilt hebben of die u wilt vervangen uit uw opname verwijderen. Er zijn vier verschillende wisopdrachten waarmee u het volgende kunt doen:

 • De tijdsinstellingen op de momenteel geselecteerde dia verwijderen

 • De tijdsinstellingen op alle dia's in één keer verwijderen

 • De gesproken tekst op de momenteel geselecteerde dia verwijderen

 • De gesproken tekst op alle dia's in één keer verwijderen

 1. Als u niet alle tijdsinstellingen of gesproken tekst in uw presentatie wilt verwijderen, opent u een specifieke dia met een tijdsinstelling of gesproken tekst die u wilt verwijderen.

 2. Klik in het tabblad Diavoorstelling van het lint van PowerPoint op de knop Diavoorstelling opnemen en vervolgens op de pijl-omlaag. Wijs Wissen aan, en kies vervolgens de opdracht Wissen die het meest geschikt is voor uw situatie.

Tijdsinstellingen uitschakelen of gesproken tekst, inkt en laserpointer uitschakelen

Nadat u uw PowerPoint-presentatie hebt opgenomen, worden al uw tijdsinstellingen, bewegingen en audio op de afzonderlijke dia's opgeslagen. Maar u kunt al deze onderdelen uitschakelen als u de diavoorstelling zonder deze elementen wilt weergeven:

 • Opgenomen tijdsinstellingen voor dia's uitschakelen:   schakel op het tabblad Diavoorstelling het vakje Tijdsinstellingen gebruiken uit.

 • Opgenomen gesproken tekst, inkt en de laserpointer uitschakelen:   schakel op het tabblad Diavoorstelling het vakje Gesproken tekst afspelen uit.

Zie ook

Uw muis veranderen in een laserpointer

Tekst of objecten van animatie voorzien

Van uw presentatie een video maken

Automatische presentaties maken

Wat wilt u doen?

U kunt gesproken tekst opnemen voordat u een diavoorstelling uitvoert of tijdens een diavoorstelling en opmerkingen van het publiek toevoegen aan de opname. Als u geen gesproken tekst wilt gedurende de hele diavoorstelling, kunt u alleen opmerkingen opnemen bij geselecteerde dia's of de gesproken tekst uitschakelen, zodat die alleen wordt afgespeeld als u dat wilt.

Wanneer u een gesproken tekst aan een dia toevoegt, wordt een geluidspictogram Audio op de dia weergegeven. Als u met de andere geluiden, kunt u op het pictogram van de klikken om het geluid of instellen van het geluid automatisch wordt afgespeeld.

U kunt alleen gesproken tekst opnemen en afspelen als de computer is voorzien van een geluidskaart, microfoon en luidsprekers.

Voordat u met opnemen begint, wordt in PowerPoint 2010 gevraagd of u alleen de tijdsinstellingen van de dia's, alleen de gesproken tekst of beide tegelijkertijd wilt opnemen. U kunt ook de tijdsinstellingen van de dia's handmatig instellen. Tijdsinstellingen komen vooral van pas als u wilt dat de gesproken tekst automatisch wordt afgespeeld bij de presentatie. Als u tijdsinstellingen opneemt, worden ook de tijdstippen van animatiestappen en het gebruik van activeringsmethoden op de dia vastgelegd. U kunt de tijdsinstellingen van dia’s uitschakelen als u deze niet wilt gebruiken in de presentatie.

Wat u gedurende dit proces opneemt, wordt in elke dia ingesloten en de opname kan in Diavoorstelling worden afgespeeld. Er wordt tijdens deze opnameprocedure geen videobestand gemaakt. Mocht u er echter een nodig hebben, dan kunt u de presentatie in een aantal extra stappen veranderen in een video.

 1. Wanneer u gesproken tekst opneemt, loopt u door de presentatie en neemt u elke dia op. U kunt het opnemen op elk gewenst moment onderbreken en hervatten.

 2. Zorg, voordat u begint met het opnemen van de diavoorstelling, dat de microfoon is ingesteld en goed werkt.

 3. Klik op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen op Diavoorstelling opnemen Knopafbeelding .

 4. Selecteer een van de volgende opties:

  • Opname starten vanaf begin

  • Opname starten vanaf huidige dia

 5. Schakel in het dialoogvenster Diavoorstelling opnemen het selectievakje Gesproken tekst en laserpointer in en schakel desgewenst het selectievakje Tijdsinstellingen voor dia's en animaties in of uit.

 6. Klik op Opname starten.

  Tip: Als u de gesproken tekst wilt onderbreken, klikt u in de snelmenuOpname op Pauze. Als u de gesproken tekst wilt hervatten, klikt u op Opname hervatten.

 7. Als u het opnemen van de diavoorstelling wilt beëindigen, klikt u met de rechtermuisknop op de dia en klikt u vervolgens op Voorstelling beëindigen.

 8. De opgenomen tijdsinstellingen van de diavoorstelling worden automatisch opgeslagen. U kunt de tijdsinstellingen in de weergave Diasorteerder onder elke dia zien.

 1. Dubbelklik in de weergave Normaal op het geluidspictogram Audio op de dia.

 2. Klik op het lint onder Hulpmiddelen voor audio op het tabblad Afspelen in de groep Voorbeeld op Afspelen.

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u een opmerking wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Media op de pijl onder Audio en klik vervolgens op Audio opnemen.

 3. Klik op Opnemen en begin te spreken om de opmerking op te nemen.

 4. Klik als u klaar bent met opnemen op Stoppen.

 5. Typ in het vak Naam een naam voor het geluid en klik vervolgens op OK.

  Op de dia wordt een geluidspictogram Audio weergegeven.

In PowerPoint 2010 wordt automatisch de tijdsinstelling van de dia's opgenomen wanneer u gesproken tekst toevoegt. Ook kunt u de tijdsinstellingen van de dia's handmatig instellen.

 1. Klik in de weergave Normaal op de dia waarvoor u de tijdsinstelling wilt opgeven.

 2. Ga naar het tabblad Overgangen en schakel in de groep Tijdsinstellingen onder Volgende dia het selectievakje Na in. Typ het aantal seconden dat de dia op het scherm moet worden weergegeven. Volg deze procedure voor iedere dia waarvoor u een tijdsinstelling wilt instellen.

Tip: Als u wilt dat de volgende dia verschijnt wanneer u met de muis klikt of automatisch na het aantal seconden dat u hebt ingevoerd, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet, schakelt u de selectievakjes Bij muisklik en Automatisch na in.

Als u de tijdsinstellingen uitschakelt, worden deze niet verwijderd. U kunt de tijdsinstellingen op elk gewenst moment opnieuw inschakelen, zonder dat u deze opnieuw hoeft op te nemen. Als de tijdsinstellingen zijn uitgeschakeld, gaat u echter niet meer automatisch naar de volgende dia wanneer u gesproken tekst opneemt, en moet u handmatig naar de volgende dia gaan.

 1. Ga in de normale weergave naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellingen op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik bij Naar volgende dia op Handmatig.

Tip: Klik bij Naar volgende dia op Tijdsinstellingen gebruiken als u de tijdsinstellingen weer wilt inschakelen.

Met de opdracht Wissen kunt u tijdsinstellingen en gesproken tekst die u niet wilt hebben of die u wilt vervangen uit uw opname verwijderen. Er zijn vier verschillende wisopdrachten waarmee u het volgende kunt doen:

 • De tijdsinstellingen op de momenteel geselecteerde dia verwijderen

 • De tijdsinstellingen op alle dia's in één keer verwijderen

 • De gesproken tekst op de momenteel geselecteerde dia verwijderen

 • De gesproken tekst op alle dia's in één keer verwijderen

 1. Als u niet alle tijdsinstellingen of gesproken tekst in uw presentatie wilt verwijderen, opent u een specifieke dia met een tijdsinstelling of gesproken tekst die u wilt verwijderen.

 2. Klik in het tabblad Diavoorstelling van het PowerPoint-lint op de knop Diavoorstelling opnemen en vervolgens op de pijl-omlaag. Wijs Wissen aan en kies vervolgens de opdracht Wissen die het meest geschikt is voor uw situatie.

Zie ook

Uw muis veranderen in een laserpointer

Wat wilt u doen?

U kunt gesproken tekst opnemen voordat u de presentatie uitvoert, of u kunt gesproken tekst opnemen tijdens de presentatie en opmerkingen van het publiek aan de opname toevoegen. Als u geen gesproken tekst wilt gedurende de hele diavoorstelling, kunt u alleen opmerkingen opnemen bij geselecteerde dia's of de gesproken tekst uitschakelen, zodat die alleen wordt afgespeeld wanneer u dat wilt.

Wanneer u gesproken tekst toevoegt aan een dia, wordt een geluidspictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia weergegeven. Zoals bij elk geluid kunt u op het pictogram klikken om het geluid af te spelen of in te stellen dat het geluid automatisch wordt afgespeeld. Gesproken tekst heeft voorrang op andere geluiden en er kan slechts één geluid tegelijk worden afgespeeld tijdens een presentatie. Andere geluiden die zijn ingesteld om automatisch te worden afgespeeld in een presentatie, worden dus niet afgespeeld als er gesproken tekst wordt afgespeeld. Geluiden die zijn ingesteld om te worden afgespeeld wanneer u erop klikt, worden nog steeds afgespeeld wanneer u erop klikt.

U kunt alleen gesproken tekst opnemen en afspelen als de computer is voorzien van een geluidskaart, microfoon en luidsprekers.

Automatische tijdsinstellingen voor dia’s en gesproken tekst

Tijdens het opnemen van de gesproken tekst, registreert Microsoft Office PowerPoint 2007 automatisch de tijd die u voor elke dia nodig hebt. U kunt deze tijdsinstellingen voor dia’s opslaan bij de gesproken tekst wanneer u daarom wordt gevraagd, of u kunt de tijdsinstellingen voor dia's handmatig instellen. Tijdsinstellingen voor dia’s zijn met name handig als u wilt dat de presentatie automatisch met de gesproken tekst wordt uitgevoerd. U kunt de tijdsinstellingen voor dia’s uitschakelen als u niet wilt dat ze worden gebruikt in de presentatie.

Gesproken tekst insluiten of koppelen

U kunt gesproken tekst insluiten of koppelen.

 • Als u gesproken tekst insluit, wordt het geluidsbestand onderdeel van de presentatie, en neemt de bestandsgrootte daarvan toe.

 • Als u een koppeling maakt naar gesproken tekst, is de bestandsgrootte van de presentatie kleiner omdat het geluidsbestand niet in de presentatie wordt opgeslagen. U kunt een locatie op uw harde schijf opgeven waarvandaan het geluidsbestand wordt afgespeeld tegelijk met de presentatie. Als u de presentatie geeft op een andere computer, moet u het gekoppelde geluidsbestand ook naar die computer verplaatsen. De beste manier om een presentatie en de bijbehorende gekoppelde bestanden te verplaatsen, is met de functie Inpakken voor cd. U kunt de koppelingen op de tweede computer ook handmatig bijwerken door de gesproken tekst te verwijderen en de gesproken tekst opnieuw toe te voegen voordat u de presentatie geeft.

  Daarnaast kunt u, wanneer u gesproken tekst koppelt, de geluidsbestanden later nog bewerken met een geluidsbewerkingsprogramma.

Tip:   Gesproken tekst combineren met notities. Omdat verschillende doelgroepen verschillende behoeften en computerapparatuur hebben, kunt u overwegen om uw gesproken tekst te combineren met notities. Daarmee kunnen personen die slechthorend zijn of geen geluidskaart in hun computer hebben, de presentatie toch volgen. Als u uw presentatie opslaat als een webpagina (HTM-bestand), worden de notities weergegeven onder de dia. Als u de presentatie opslaat als een presentatie (PPTX-bestand), kan het publiek de notities afdrukken, of kunt u dat voor hen doen.

Wanneer u gesproken tekst opneemt, loopt u door de presentatie en neemt u elke dia op. U kunt het opnemen onderbreken en hervatten.

 1. Selecteer in de weergave Normaal de dia waarmee u het opnemen wilt starten.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen op Gesproken tekst opnemen Knopafbeelding .

  Afbeelding van tabblad Diavoorstelling

 3. Klik op Microfoonniveau instellen, volg de instructies voor het instellen van het microfoonniveau en klik op OK.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op OK om de gesproken tekst in te sluiten.

  • Als u een koppeling wilt maken naar de gesproken teksten, selecteert u het selectievakje Gesproken tekst koppelen, klikt u op Bladeren, klikt u op een map in de lijst en klikt u op Selecteren.

Tip:   Om problemen te voorkomen kunt u het beste de map gebruiken waarin ook uw presentatie is opgeslagen.

 1. Als u bij de eerste dia bent begonnen met opnemen, gaat u verder met stap 6.
  Als u bij een andere dia bent begonnen met opnemen, wordt het dialoogvenster Gesproken tekst opnemen weergegeven. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de gesproken tekst wilt laten beginnen met de eerste dia in de presentatie, klikt u op Eerste dia.

  • Als u de gesproken tekst wilt laten beginnen op de momenteel geselecteerde dia, klikt u op Huidige dia.

 2. Open de weergave Diavoorstelling en spreek de tekst in de microfoon. Klik op de dia om verder te gaan naar de volgende. Doe dit voor elke dia waaraan u gesproken tekst wilt toevoegen.

  Tip:   Als u de gesproken tekst wilt onderbreken of hervatten, klikt u met de rechtermuisknop op de dia en klikt u op de snelmenu op Gesproken tekst onderbreken of Gesproken tekst hervatten.

 3. Klik op het zwarte scherm Afsluiten.

 4. De gesproken tekst wordt automatisch opgeslagen en u wordt gevraagd of de tijdsinstellingen voor de presentatie ook moeten worden opgeslagen. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de tijdsinstellingen wilt opslaan, klikt u op Opslaan. Uw dia’s worden weergegeven in de Diasorteerder met de tijdsinstellingen onder elke dia.

  • Als u de tijdsinstellingen wilt annuleren, klikt u op Niet opslaan. (U kunt de tijdsinstellingen apart opnemen.)

Opmerking:   Gesproken tekst heeft voorrang op andere geluiden en er kan slechts één geluid tegelijk worden afgespeeld tijdens een presentatie. Andere geluiden die zijn ingesteld om automatisch te worden afgespeeld in een presentatie, worden dus niet afgespeeld als er gesproken tekst wordt afgespeeld. Geluiden die zijn ingesteld om te worden afgespeeld wanneer u erop klikt, worden nog steeds afgespeeld wanneer u erop klikt.

 1. Klik op het geluidspictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia op de dia.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor geluiden op het tabblad Opties in de groep Afspelen op Voorbeeld, of dubbelklik op het geluidspictogram.

  Afbeelding van tabblad Opties van Hulpmiddelen voor geluid

 1. Selecteer in de weergave Normaal de dia waarvoor u opnieuw wilt opnemen.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen op Gesproken tekst opnemen Knopafbeelding .

  Afbeelding van tabblad Diavoorstelling

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u uw microfoon al hebt getest, klikt u op OK.

  • Als u uw microfoon wilt testen, klikt op Microfoonniveau instellen, volgt u de instructies voor het instellen van het microfoonniveau en klikt u op OK.

 4. Als u de eerste dia hebt geselecteerd voor het opnieuw starten van de opname, gaat u naar stap 5.
  Als u een andere dia hebt geselecteerd voor het opnieuw starten van de opname, wordt het dialoogvenster Gesproken tekst opnemen weergegeven. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de gesproken tekst wilt laten beginnen met de eerste dia in de presentatie, klikt u op Eerste dia.

  • Als u de gesproken tekst wilt laten beginnen op de momenteel geselecteerde dia, klikt u op Huidige dia.

 5. Open de weergave Diavoorstelling, neem de gesproken tekst voor de dia op, en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Esc om te stoppen met het opnieuw opnemen.

  • Als u verder wilt gaan met het opnieuw opnemen, klikt u met de muis om naar de volgende dia te gaan, spreekt u de gesproken tekst voor de dia in, en klikt u om naar de volgende dia te gaan en verder te gaan met het opnieuw opnemen.

  • Als u het opnieuw opnemen wilt beëindigen voordat u alle dia’s hebt doorlopen, drukt u op Esc.

  • Als u opnieuw wilt opnemen voor alle dia’s, klikt u op het zwarte scherm Afsluiten wanneer u dat bereikt.

 6. De gesproken tekst wordt automatisch opgeslagen en u wordt gevraagd of de tijdsinstellingen voor de dia’s ook moeten worden opgeslagen. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de tijdsinstellingen wilt opslaan, klikt u op Opslaan.

  • Als u de tijdsinstellingen wilt annuleren, klikt u op Niet opslaan.

Als u uw eigen opmerkingen, de opmerkingen van het publiek of beide wilt vastleggen tijdens de presentatie, schakelt u gesproken tekst in voordat u de presentatie start.

 1. Selecteer in de weergave Normaal de dia waarmee u het opnemen wilt starten.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen op Gesproken tekst opnemen Knopafbeelding .

  Afbeelding van tabblad Diavoorstelling

 3. Klik op Microfoonniveau instellen, volg de instructies voor het instellen van het microfoonniveau en klik op OK.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op OK om de gesproken tekst in te sluiten.

  • Als u een koppeling wilt maken naar de gesproken teksten, selecteert u het selectievakje Gesproken tekst koppelen, klikt u op Bladeren, klikt u op een map in de lijst en klikt u op Selecteren.

 5. Als u bij de eerste dia bent begonnen met opnemen, gaat u verder met stap 6.
  Als u bij een andere dia bent begonnen met opnemen, wordt het dialoogvenster Gesproken tekst opnemen weergegeven. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de gesproken tekst wilt laten beginnen met de eerste dia in de presentatie, klikt u op Eerste dia.

  • Als u de gesproken tekst wilt laten beginnen op de momenteel geselecteerde dia, klikt u op Huidige dia.

 6. In de weergave Diavoorstelling voegt u uw opmerkingen en eventuele opmerkingen van het publiek toe, en klikt u op de dia om naar de volgende dia te gaan. Herhaal dit proces voor alle dia’s in de presentatie.

  Tip: Als u de gesproken tekst wilt onderbreken en hervatten, klikt u met de rechtermuisknop op de dia en klikt u op de snelmenu op Gesproken tekst onderbreken of Gesproken tekst hervatten.

 7. Klik op het zwarte scherm Afsluiten.

 8. De gesproken tekst wordt automatisch opgeslagen en u wordt gevraagd of de tijdsinstellingen voor de presentatie ook moeten worden opgeslagen. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de tijdsinstellingen wilt opslaan, klikt u op Opslaan. Uw dia’s worden weergegeven in de Diasorteerder met de tijdsinstellingen onder elke dia.

  • Als u de tijdsinstellingen wilt annuleren, klikt u op Niet opslaan.

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u een opmerking wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Mediaclips op de pijl onder Audio en klik vervolgens op Audio opnemen.

  Afbeelding van het tabblad Invoegen

 3. Klik op Opnemen en begin te spreken om de opmerking op te nemen.

 4. Klik als u klaar bent met opnemen op Stoppen.

 5. Typ in het vak Naam een naam voor het geluid en klik vervolgens op OK.

  Een geluidspictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia op de dia wordt weergegeven.

In Office PowerPoint 2007 wordt automatisch de tijdsinstelling van de dia's opgenomen wanneer u gesproken tekst toevoegt. Ook kunt u de tijdsinstellingen van de dia's handmatig instellen.

 1. Klik in de weergave Normaal op de dia waarvoor u de tijdsinstelling wilt opgeven.

 2. Ga naar het tabblad Animaties en schakel in de groep Overgang naar deze dia onder Volgende dia het selectievakje Automatisch na in. Typ het aantal seconden dat de dia op het scherm moet worden weergegeven.

  Afbeelding van tabblad Animaties

  Herhaal dit proces voor elke dia waarvoor u de tijd wilt instellen.

Tip: Als u wilt dat de volgende dia verschijnt wanneer u met de muis klikt of automatisch na het aantal seconden dat u hebt ingevoerd, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet, schakelt u de selectievakjes Bij muisklik en Automatisch na in.

Als u de tijdsinstellingen uitschakelt, worden deze niet verwijderd. U kunt de tijdsinstellingen op elk gewenst moment opnieuw inschakelen, zonder dat u deze opnieuw hoeft op te nemen. Als de tijdsinstellingen zijn uitgeschakeld, gaat u echter niet meer automatisch naar de volgende dia wanneer u gesproken tekst opneemt en moet u handmatig naar de volgende dia gaan.

 1. Ga in de normale weergave naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellingen op Diavoorstelling instellen.

  Afbeelding van tabblad Diavoorstelling

 2. Klik bij Naar volgende dia op Handmatig.

Tip: Klik bij Naar volgende dia op Tijdsinstellingen gebruiken als u de tijdsinstellingen weer wilt inschakelen.

Als u PowerPoint voor Macgebruikt, raadpleegt u de diavoorstelling in PowerPoint 2016 of 2011 voor Mac Record.

PowerPoint Online biedt geen ondersteuning voor het opnemen van een diavoorstelling.

Tips voor opnemen

 • Opnamen worden per dia toegevoegd aan de presentatie, dus als u een opname wilt wijzigen, hoeft u alleen de desbetreffende dia of dia's opnieuw op te nemen. Ook kunt u de volgorde van de dia's opnieuw rangschikken nadat deze zijn opgenomen, zonder dat u iets opnieuw hoeft op te nemen. Dit betekent ook dat u gemakkelijk tijdens het opnemen van een presentatie even een pauze kunt inlassen.

 • In PowerPoint wordt geen audio of video opgenomen tijdens overgangen tussen dia’s, dus het heeft geen zin om te spreken als u doorgaat naar de volgende dia. Stop ook even met spreken aan het begin en einde van elke dia, zodat de overgangen soepel verlopen en u zeker weet dat er tijdens een overgang geen hoorbare gesproken tekst wordt afgebroken.

 • U kunt geen gesproken tekst opnemen in PowerPoint Online. Gebruik een bureaubladversie van PowerPoint als u gesproken tekst wilt opnemen.

 • U kunt het formaat van video en inkt aanpassen en bewerken in de weergave Bewerken.

 • Als het mogelijk dat de PowerPoint Online voor uw publiek mag worden gebruikt om toegang te krijgen van de opname is, gebruikt u de overgangen die worden ondersteund door PowerPoint Online (knippen, vervagen, Push, wilt wissen, gesplitste, willekeurig balken, vorm, vorm).

 • Het opnemen van de presentatie werkt het beste bij pc's met een touchscreen waarop zich een webcam bevindt.

 • Gebruik videovoorbeeld om te controleren of alles goed is ingesteld voordat u met de opname begint.

 • Maak meerdere kopieën van dia's waarvoor u bewegingen (zoals inkt) wilt opnemen, zodat u eenvoudig meerdere opnamen kunt maken. Verwijder vervolgens de overbodige dia's als u klaar bent.

 • Neem een aantal seconden stilte op door audio en video uit te schakelen en na een bepaalde tijd door te gaan.

 • Gebruik een externe webcam en/of microfoon voor een betere kwaliteit.

  Ingebouwde camera's en microfoons zijn voor de meeste taken geschikt. Maar als u een meer professioneel uitziende video wenst, kunt u, als u over de vaardigheden daartoe beschikt, overwegen om een externe webcam te gebruiken. Als u PowerPoint op een tablet of laptop gebruikt en u gebruikt inkt door middel van een stylus, dan wordt door het gebruik van een externe camera en microfoon de door de stylus veroorzaakte ruis tot een minimum teruggebracht.

 • Speel de eerste dia af zodra u deze hebt opgenomen.

  Voordat u al te ver bent gevorderd met het opnemen van uw presentatie, dient u te controleren of u tevreden bent met de kwaliteit van de audio en video.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×