Een diagram voor foutenstructuuranalyse maken

Een diagram voor foutenstructuuranalyse maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Diagrammen voor fouten structuuranalyse worden meestal gebruikt om gebeurtenissen te illustreren die tot een storing kunnen leiden, zodat de fout kan worden voor komen. Diagrammen voor fouten structuuranalyse worden vaak gebruikt in Six Sigma-processen, met name in de analyse fase van het Six Sigma-proces voor bedrijfs verbeteringen.

U begint met het definiëren van de bovenste gebeurtenis (of fout). Vervolgens kunt u met behulp van de shapes Event en Gate de beknopte, top-down, van het proces die tot de fout kan leiden, illustreren. Nadat u het diagram hebt voltooid, kunt u dit gebruiken om te zien hoe u oorzaken van de storing kunt opheffen en corrigerende maat regelen kunt treffen om dergelijke fouten te voor komen.

Diagram voor fouten structuuranalyse

 1. In Visio 2013 en nieuwere versies: Start Visio en klik op Business _GT_ Fault Tree Analysis diagram > maken.

  In Visio 2010 en Visio 2007: Wijs in het menu bestand de optie Nieuwaan, wijs Businessaan en klik vervolgens op diagram van Fault-structuur.

 2. Sleep vanuit Shapes voor fouten structuuranalysede shape shape naar de bovenkant van de teken pagina.

 3. Sleep een shape shape, zoals de exclusieve or-Gate, naar de teken pagina direct onder de eerste shape van de gebeurtenis.

 4. Ga door met het slepen van andere shapes Event en Gate naar de pagina en plaats deze in de neerwaartse volg orde om de mogelijke oorzaken van de fout weer te geven die worden weer gegeven door de shape voor de gebeurtenis op het hoogste niveau.

 5. Sluit de shapes aan.

  1. Sleep een shape van een stencil naar de tekenpagina en plaats deze in de buurt van een andere shape.

   Shape vlakbij een andere shape

  2. Terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, beweegt u de aanwijzer boven een van de blauwe driehoekjes. Het driehoekje wordt donkerblauw.

   aanwijzer boven blauw driehoekje

  3. Laat de muisknop los. De shape wordt op de tekenpagina geplaatst en er wordt een verbindingslijn toegevoegd en aan beide shapes gelijmd.

   Wanneer op het blauwe driehoekje wordt geklikt, wordt een verbindingslijn toegevoegd en aan beide shapes vastgeplakt.

 6. Als u tekst aan een vorm wilt toevoegen, selecteert u de shape en typt u de tekst. Wanneer u klaar bent met typen, klikt u buiten het tekst blok.

  Notities: 

  1. Als u tekst wilt bewerken, dubbelklikt u op de shape, plaatst u de cursor op de positie waar u de tekst wilt wijzigen en typt u de muis aanwijzer.

  2. Als u een shape wilt toevoegen aan ondersteunende of verklarende documenten, selecteert u de shape en klikt u vervolgens in het menu Invoegen op hyper links.

  3. Als u meerdere shapes verticaal of horizon taal wilt uitlijnen, selecteert u de shapes die u wilt uitlijnen en klikt u vervolgens op het tabblad Start > Schikken op Uitlijnen.

  4. Als u drie of meer shapes met regel matige intervallen wilt verdelen, selecteert u de shapes en klikt u op het tabblad Start op positie en kiest u een optie voor verdelen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×