Een diagram maken met Gegevens visualiseren

Wilt u automatisch gedetailleerde, professionele Visio-stroomdiagrammen op basis van een Excel-werkmap maken? U kunt dit doen met de sjablonen van Gegevens visualiseren. Elke sjabloon heeft een bijbehorende Excel-werkmap die wordt gebruikt om procesgegevens te converteren naar een stroomdiagram in Visio. U kunt ook een aangepaste Excel-sjabloon downloaden, toewijzingen opgeven in de wizard Sjabloon en automatisch het diagram maken. Nadat u het stroomdiagram hebt gemaakt, kunt u rijen in Excel toevoegen, bewerken of verwijderen en vervolgens het diagram vanuit Visio vernieuwen. U kunt zelfs extra kolommen met gegevens in Excel toevoegen die worden geconverteerd naar Visio-shapegegevens. Gegevens visualiseren wordt ondersteund in Visio Pro voor Office 365.

Overzicht van Gegevens visualiseren

De mogelijkheid om de sjablonen van Gegevens visualiseren te gebruiken, is alleen beschikbaar met Visio Pro voor Office 365 in het Current-releasekanaal. Als u niet zeker weet welke versie van Visio u gebruikt, selecteert u Bestand > Account > Info. Zie Visio Pro voor Office 365 voor meer informatie over de abonnementsversie van Visio.

Als u de sjablonen van Gegevens visualiseren niet ziet, of als u andere vragen hebt over het aan de slag gaan, gaat u naar de pagina Veelgestelde vragen over Gegevens visualiseren.

Opmerking : U hebt een Office 365-abonnement nodig voor deze functie. Als u een Office 365-abonnement hebt, controleer dan of u de nieuwste versie van Office hebt. Als u een IT-professional bent die het updateproces van Office 365 beheert, lees dan de pagina met kanaalreleases om erachter te komen welke updates voor elk kanaal beschikbaar zijn.

In dit artikel

Een diagram maken met Gegevens visualiseren

Voordat u begint

Verzamel uw ideeën en maak een concept op papier of via handgeschreven invoer. Aan de hand van dit concept kunt u snel een begin maken en de volgende stappen gemakkelijker uitvoeren.

Als u met Gegevens visualiseren een diagram gaat maken, kunt u tegelijk werken in Excel en Visio. Misschien vindt u het op uw Windows-apparaat of in een omgeving met meerdere beeldschermen handiger om in twee vensters te werken. U kunt controleren of u op de goede weg bent door uw werk te vergelijken in Excel en Visio.

Aanbevolen    Bekijk deze Microsoft Office-video om het in actie te zien: Gegevens visualiseren: Demo.

Fase 1: Een sjabloon van Gegevens visualiseren kiezen

 1. Open Visio of selecteer Bestand > Nieuw als u een diagram aan het bewerken bent.

 2. Selecteer SJABLONEN.

  De opdracht SJABLONEN
 3. Selecteer Stroomdiagram.

  De opdracht Stroomdiagram
 4. Selecteer Basisstroomdiagram - Gegevens visualiseren of Functiestroomdiagram - Gegevens visualiseren.

  Sjablonen van Gegevens visualiseren

  Een sjabloon van Gegevens visualiseren herkent u aan een Excel-pictogram in de linkerbovenhoek.

Zie Een basisstroomdiagram maken en Een functiestroomdiagram maken voor meer informatie over stroomdiagrammen en hun shapes.

Fase 2: Een Excel-werkmap maken

 1. Selecteer Excel-gegevenssjabloon in het voorbeeld van de sjabloon.

  De koppeling Excel-sjabloon met gegevens selecteren

  Als u de voorbeelden uit dit artikel als referentie wilt gebruiken, kunt u ze downloaden via de volgende koppelingen:

 2. Selecteer Bestand > Opslaan, geef een computer, netwerkserver of documentbibliotheek van SharePoint op, voer een bestandsnaam in en selecteer ten slotte Opslaan.

 3. Als u een nieuw werkblad wilt toevoegen, selecteert u Nieuw blad De knop Nieuw blad onderaan de werkmap.

 4. Maak een Excel-tabel. Meer informatie over het gebruik van Excel-tabellen vindt u in Overzicht van Excel-tabellen, Een Excel-tabel maken of verwijderen en Het formaat van een tabel wijzigen door kolommen en rijen toe te voegen of te verwijderen.

 5. Voeg kolommen en rijen toe aan de tabel die worden gebruikt om het Visio-diagram te maken. Er gelden specifieke vereisten voor de kolomkoppen en -waarden in de Excel-tabel. Gebruik de sectie Koppeling tussen Excel-kolommen en onderdelen van Visio-stroomdiagrammen als een visueel hulpmiddel.

Fase 3: Extra shapegegevens toevoegen aan de Excel-tabel (optioneel)

 1. Bestudeer het tabblad Procesoverzicht in de Excel-sjabloon. De kolommen in de Excel-tabel zijn blauw en groen gekleurd. De kleur geeft een visuele indicatie van het verschil tussen de kolommen.

  De blauwe kolommen worden gebruikt om het stroomdiagram te maken in het Visio-diagram. Alle kolommen worden ook toegevoegd als shapegegevens.

 2. Als u extra shapegegevens wilt toevoegen, voegt u een of meer kolommen toe aan de Excel-tabel.

  De groene kolommen geven extra shapegegevens aan die u aan elke shape kunt toevoegen. U kunt een onbeperkt aantal extra kolommen toevoegen. Deze gegevens worden standaard niet weergegeven in het diagram, tenzij u gegevensafbeeldingen toevoegt. Als u de shapegegevens wilt zien in het Visio-diagram, selecteert u Gegevens > Venster Shapegegevens. Zie Gegevens toevoegen aan shapes en Overzicht van gegevensafbeeldingen voor meer informatie over shapegegevens en gegevensafbeeldingen.

Fase 4: Een Visio-diagram maken met de wizard

 1. Ga terug naar Visio, selecteer in het voorbeeld van de sjabloon de gewenste maateenheid en selecteer vervolgens Maken.

 2. Ga als volgt te werk op de eerste pagina van de wizard Diagram maken van gegevens:

  1. Selecteer een sjabloon onder Welk diagram wilt u maken van de gegevens?: Basisstroomdiagram, Functiestroomdiagram (horizontaal) of Functiestroomdiagram (verticaal).

  2. Selecteer onder Selecteer de Excel-werkmap een werkmap in een lijst met recent gebruikte werkmappen of selecteer Bladeren om de werkmap te zoeken die u in fase 2 hebt gemaakt.

  3. Selecteer onder Selecteer een tabel of aangepast bereik in de werkmap de tabel met de procesgegevens van Excel.

  4. Selecteer Voltooien. Hiermee geeft u aan dat u voor de andere pagina's van de wizard de standaardwaarden van Visio wilt overnemen.

Het diagram wordt automatisch gemaakt in een container. Afhankelijk van de grootte van het stroomdiagram worden er extra Visio-pagina's toegevoegd.

Fase 5: Het Visio-diagram opslaan

 • Selecteer Bestand > Opslaan, selecteer een locatie, geef een bestandsnaam op en selecteer vervolgens Opslaan.

Aangezien de Excel- en Visio-bestanden bij elkaar horen, is het een goed idee om ze op dezelfde locatie op te slaan.

Fase 6: Het diagram bijwerken en vernieuwen

Nadat u een diagram hebt gemaakt met Gegevens visualiseren, wilt u misschien wat dingen wijzigen. De functie Gegevens visualiseren omvat twee onderdelen: een Excel-werkmap en een Visio-diagram. Dit betekent dat u wijzigingen in gegevens in de Excel-tabel moet synchroniseren door het diagram vanuit Visio te vernieuwen. Het is belangrijk om te weten dat de synchronisatie maar in één richting verloopt. U werkt de gegevens eerst bij in Excel en vervolgens vernieuwt u het diagram in Visio. Als de gegevens in Excel en Visio verschillen op het moment dat u gaat vernieuwen, hebben de gegevens in Excel prioriteit.

 1. Breng wijzigingen aan in de gegevens in de Excel-tabel. U kunt rijen toevoegen, bijwerken of verwijderen.

 2. Sla de Excel-werkmap op.

 3. Selecteer de container met het diagram in Visio en selecteer vervolgens Gegevens > Vernieuwen.

De wijzigingen die u hebt aangebracht in de Excel-werkmap worden nu weergegeven in het Visio-diagram. Het vernieuwingsproces heeft alleen invloed op de shapes en verbindingen in de container. Zorg er daarom voor dat alle shapes en verbindingslijnen van het diagram zich binnen de container bevinden. Als u handmatig een shape toevoegt binnen de container en vervolgens het diagram vernieuwt, wordt die shape verwijderd. Eventuele andere objecten op de pagina buiten de container blijven ongewijzigd. Opmaakwijzigingen aan de shapes of verbindingslijnen binnen de container blijven behouden. Zie De structuur van diagrammen verduidelijken met containers en lijsten voor meer informatie over containers.

Fase 7: Koppeling tussen de Excel-tabel en het Visio-diagram aanpassen (optioneel)

Er zijn situaties waarin u op een andere manier diagrammen wilt maken met behulp van Gegevens visualiseren. U wilt bijvoorbeeld andere shapes gebruiken om te voldoen aan de standaarden van uw organisatie of u wilt koppelingen maken met andere kolomnamen in de Excel-tabel.

 1. Nadat u Maken hebt geselecteerd om de wizard Diagram maken van gegevens te starten en nadat u waarden hebt ingevoerd op de eerste pagina (zie Fase 4), selecteert u Volgende of Terug om de gewenste pagina van de wizard weer te geven.

 2. Selecteer Help (?) voor meer informatie over het aanpassen van de afzonderlijke opties op een pagina. Zie Use the Create Diagram from Data wizard (De wizard Diagram maken van gegevens) voor meer informatie.

Naar boven

Koppeling tussen Excel-kolommen en onderdelen van Visio-stroomdiagrammen

Raadpleeg de volgende interactieve afbeelding voor informatie over de manier waarop aan de hand van Excel-kolommen een Visio-stroomdiagram wordt gemaakt.

Id processtap   Een nummer waarmee elke shape in het stroomdiagram wordt aangegeven. Deze kolom is vereist, elke waarde in de Excel-tabel moet uniek zijn en lege cellen zijn niet toegestaan. Deze waarde wordt niet weergegeven in het stroomdiagram.

Interactie tussen Excel-procesoverzicht en Visio-stroomdiagram: Id van processtap

Beschrijving processtap   Tekst die voor elke shape in het stroomdiagram wordt toegevoegd.

Interactie tussen Excel-procesoverzicht en Visio-stroomdiagram: Beschrijving van processtap

Id van volgende stap   De processtap-id van de volgende shape in de reeks. Een vertakkende shape heeft twee volgende stappen en geeft u aan met door komma's gescheiden waarden zoals 4,5. U kunt meer dan twee volgende stappen hebben.

Interactie tussen Excel-procesoverzicht en Visio-stroomdiagram: Id van volgende stap

Label voor verbindingslijn   Voor vertakkende shapes kunt u labels voor verbindingslijnen opgeven als tekst gescheiden door komma's, zoals Ja,Nee. Ja komt overeen met 4 en Nee komt overeen met 5 in het voorbeeld.

Interactie tussen Excel-procesoverzicht en Visio-stroomdiagram: Label voor verbindingslijn

Shapetype   Het type shape dat u wilt voorstellen in het Visio-diagram, zoals Proces of Besluit. Microsoft adviseert om de vervolgkeuzelijsten te gebruiken om ongeldige invoer te voorkomen.

Interactie tussen Excel-procesoverzicht en Visio-stroomdiagram: Shapetype

Functie en Fase    De functie (of zwembaan) en fase (of tijdlijn) waar elke shape deel van uitmaakt. Deze kolom is alleen van toepassing op een functiestroomdiagram en wordt genegeerd voor een basisstroomdiagram.

Interactie tussen Excel-procesoverzicht en Visio-stroomdiagram: Functie en fase

Naar boven

Andere stencils gebruiken om een diagram te maken met Gegevens visualiseren

Naast de sjablonen voor basisstroomdiagrammen en functiestroomdiagrammen, kunt u stencils uit andere sjablonen gebruiken als u een diagram gaat maken met Gegevens visualiseren. Er zijn bijvoorbeeld stencils voor andere processen, zoals Shapes voor controlediagrammen, BPMN-basisvormen en Six Sigma-stroomdiagramshapes. Maar u kunt shapes toevoegen vanaf ieder stencil, zoals Mijn shapes.

 1. Open een diagram dat u eerder hebt gemaakt met Gegevens visualiseren.

 2. Voeg een of meer stencils toe aan het deelvenster Shapes.

  Selecteer bijvoorbeeld Meer shapes, en selecteer vervolgens Zakelijk > Bedrijfsproces > Shapes voor controlediagrammen.

  Extra sjablonen in het deelvenster Shapes
 3. Selecteer Maken op het tabblad Gegevens om de wizard Diagram maken van gegevens te starten.

 4. Selecteer Volgende totdat u bij de pagina Een geschikte shape kiezen voor elke waarde die wordt vermeld bij Shapetype bent.

 5. Selecteer aan de rechterkant van de pagina het gewenste stencil in de lijst, zoals Shapes voor controlediagrammen.

  Extra sjablonen toegevoegd aan de pagina van de wizard

Gegevensafbeeldingen op een diagram toepassen

U kunt het diagram verder verbeteren door gegevensafbeeldingen toe te voegen, waarmee u shapegegevens op het diagram zichtbaar kunt maken. U kunt zo van uw diagram een proces-dashboard maken waarin de gegevensafbeeldingen Key Performance Indicators voorstellen met behulp van gegevensafbeeldingen op basis van uw shapegegevens. Zie Overzicht van gegevensafbeeldingen voor meer informatie.

 1. Open het diagram Gegevens visualiseren.

  Selecteer de container waarop u gegevensafbeeldingen wilt toepassen.

 2. Selecteer Gegevens > Gegevensafbeeldingsvelden.

 3. Selecteer de gegevensafbeeldingsvelden voor uw diagram.

  De gegevensafbeeldingen worden op het hele diagram toegepast. Als u gegevensafbeeldingen voor bepaalde shapes wilt verbergen, moet u ervoor zorgen dat de gegevenskolomwaarden leeg blijven in de Excel-werkmap voor die rijen.

 4. Desgewenst kunt u extra opties instellen in het tabblad Gegevens.

Gegevensafbeeldingen toepassen op het diagram Gegevens visualiseren in Visio

Naar boven

Volgende stappen

Hier volgen enkele voorbeelden van taken die u kunt doen nadat u een diagram hebt gemaakt met Gegevens visualiseren.

 • Thema's    Een thema in Visio is een set kleuren en effecten die u met één muisklik op een tekening kunt toepassen. Gebruik thema's om tekeningen snel een professionele uitstraling te geven. Zie Tekeningen een professionele uitstraling geven met behulp van thema's voor meer informatie.

 • Indeling    In Visio kunt u handmatige hulplijnen en automatische hulpmiddelen gebruiken om de shapes in uw diagram goed uit te lijnen en te verdelen over de beschikbare ruimte. Zodoende wordt uw tekening zo duidelijk mogelijk en krijgt deze een professioneel uiterlijk. Zie Shapes in een diagram uitlijnen en positioneren voor meer informatie.

 • Exporteren    U kunt een diagram Gegevens visualiseren en de gekoppelde Excel-werkmap exporteren naar een Visio-sjabloonpakket (.vtpx). In een Visio-sjabloonpakket worden diagraminstellingen, stencils en gegevens opgeslagen, zodat anderen het kunnen gebruiken als een snel uitgangspunt om met Gegevens visualiseren hun eigen diagram te maken. Andere gebruikers kunnen het sjabloonpakket op hun computer installeren. Lees voor meer informatie Een sjabloonpakket met Gegevens visualiseren exporteren en installeren.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×