Een dia-indeling toepassen of wijzigen

 

Elk thema in PowerPoint omvat een serie dia-indelingen. Een dia-indeling bepaalt hoe tekst en andere inhoud op een dia worden gerangschikt. Als u de vooraf ontworpen indelingen in een thema niet geschikt vindt, kunt u deze wijzigen.

Zie Wat is een dia-indeling? voor meer informatie over dia-indelingen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
29 seconden

Een dia-indeling toepassen in de weergave Normaal

Kies een vooraf ontworpen indeling die overeenkomt met de plaatsing van tekst en andere tijdelijke objectaanduidingen die u op de dia wilt gebruiken.

Als u een indeling zonder tekst of andere objecten wilt, kiest u in stap 3 de indeling Leeg.

 1. Klik op het tabblad Weergave op Normaal.

 2. Klik in de weergave Normaal in het miniatuurvenster links op de dia waarop u een indeling wilt toepassen.

 3. Klik op het tabblad Start op Indeling en selecteer de gewenste indeling.

  Een indeling kiezen en op een dia toepassen

Een dia-indeling wijzigen in de weergave Diamodel

Als u geen dia-indeling kunt vinden die geschikt is voor de tekst en andere objecten die u op de dia wilt plaatsen, wijzigt u een indeling in de weergave Diamodel.

 1. Ga naar het tabblad Beeld en klik op Diamodel.

 2. Klik in de weergave Diamodel in het miniatuurvenster links op een dia-indeling die u wilt wijzigen.

  een indeling kiezen die u wilt wijzigen

 3. Voer op het tabblad Diamodel een of meer van de volgende handelingen uit om de indeling te wijzigen:

  • Als u een tijdelijke aanduiding wilt toevoegen, klikt u op Tijdelijke aanduiding invoegen en kiest u een type tijdelijke aanduiding in de lijst.

  • Als u een tijdelijke aanduiding wilt verplaatsen, klikt u op de rand van de tijdelijke aanduiding totdat u een pijl met vier punten ziet en sleept u de tijdelijke aanduiding naar de nieuwe positie op de dia.

  • Als u een tijdelijke aanduiding wilt verwijderen, selecteert u de tijdelijke aanduiding en drukt u op Delete op het toetsenbord.

  • Als u een nieuwe indeling wilt toevoegen, klikt u op Indeling toevoegen.

  • Als u de naam van een indeling wilt wijzigen, klikt u in het miniatuurvenster links met de rechtermuisknop op de indeling waarvan u de naam wilt wijzigen en klikt u op Naam van indeling wijzigen. Typ vervolgens de nieuwe naam van de indeling en klik op Naam wijzigen.

   Belangrijk:  Als u een indeling wijzigt die u in uw presentatie hebt gebruikt, gaat u naar de Normale weergave en past u de nieuwe indeling opnieuw toe op deze dia's als u wilt dat uw wijzigingen worden overgenomen. Als u bijvoorbeeld de indeling voor een demonstratiedia wijzigt, behouden de dia's in uw presentatie die van deze indeling gebruikmaken het oorspronkelijk uiterlijk indien u de herziene indeling niet op elke dia toepast.

 4. Klik op het tabblad Diamodel op Modelweergave sluiten.

  In de volgende stappen voltooit u het proces door de wijzigingen opnieuw toe te passen op de dia's in uw presentatie waarvoor de indeling wordt gebruikt die u zojuist hebt gewijzigd.

 5. Klik in de normale weergave in het miniatuurvenster op de dia waarop u de bijgewerkte indeling wilt toepassen.

  (Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op elke dia.)

 6. Klik op het tabblad Start, in de groep Dia's, op Indeling en selecteer de indeling die u hebt bijgewerkt in de weergave Diamodel.

De stand van de dia’s wijzigen

In een apart Help-artikel wordt beschreven hoe u kunt wisselen tussen de staande en de liggende afdrukstand:

Dia in liggende afdrukstand  liggend
Dia in staande afdrukstand staand

Een standaarddia-indeling kiezen

 1. Ga naar de weergave Normaal en klik op het tabblad Start op Indeling.

 2. Kies de indeling die het beste bij de inhoud van uw dia past.

  Klik op Indeling op het tabblad Start om het uiterlijk van de dia te wijzigen

Een dia-indeling aanpassen

 1. Klik op het tabblad Beeld op Diamodel.

  Opdracht Diamodel in PPT voor Mac
 2. De dia-indelingen worden weergegeven als miniaturen in het linkerdeelvenster onder het diamodel.

  In het deelvenster Miniaturen worden indelingen weergegeven bij het bewerken van het diamodel
 3. Voer een of beide handelingen hieronder uit:

  • Klik op de gewenste indeling en pas deze aan. U kunt tijdelijke aanduidingen toevoegen, verwijderen of het formaat ervan wijzigen en u kunt het tabblad Start gebruiken om wijzigingen aan te brengen in lettertypen, kleuren en andere ontwerpelementen.

  • Klik op Indeling invoegen als u een nieuwe dia wilt toevoegen en opmaken.

 4. Klik op Model sluiten als u wilt stoppen met het bewerken van indelingen.

  Uw gewijzigde dia-indeling is beschikbaar om overal in uw presentatie in te voegen als nieuwe dia.

Uw wijzigingen opslaan als een nieuw thema

 1. Klik op Ontwerpen en wijs een thema aan.

 2. Klik onderaan op de pijl-omlaag die wordt weergegeven onder het deelvenster Thema's.

 3. Klik op Huidig thema opslaan, geef een naam op voor het thema en klik op Opslaan. Het nieuwe thema bevat de zojuist gewijzigde dia-indeling en is beschikbaar in de galerie Thema's.

Gerelateerde informatie

Diamodellen in PowerPoint voor Mac

Thema’s gebruiken in PowerPoint voor Mac

Een thema aanpassen en opslaan in PowerPoint voor Mac

Sjablonen gebruiken in PowerPoint voor Mac

Een nieuwe dia-indeling aan het diamodel toevoegen

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op het diamodel. Het diamodel is de bovenste dia in het navigatiedeelvenster.

 3. Klik op het tabblad Diamodel en klik onder Diamodel op Nieuwe indeling.

  Tabblad Diamodel, groep Diamodel

  Er wordt een nieuwe dia-indeling met tijdelijke aanduidingen voor een titel en voetteksten ingevoegd.

 4. Voer eventuele extra wijzigingen uit aan de nieuwe dia-indeling.

  Opmerking: Zie Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan of verwijderen uit een dia-indeling voor meer informatie over het verder wijzigen van de dia-indeling.

 5. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

Een dia-indeling dupliceren in het diamodel

U kunt aangepaste indelingen gebruiken om een reeks indelingen te maken met hetzelfde uiterlijk maar een andere inhoud. U kunt bijvoorbeeld de eerste indeling maken met uw bedrijfslogo in de linkerhoek en een tijdelijke aanduiding voor tekst. Vervolgens dupliceert u die aangepaste indeling en wijzigt u de tijdelijke aanduiding in een tabel.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik in het menu Invoegen op Indeling dupliceren.

 4. Voer eventuele extra wijzigingen uit aan de nieuwe dia-indeling.

  Opmerking: Zie Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan of verwijderen uit een dia-indeling voor meer informatie over het verder wijzigen van de dia-indeling.

 5. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

Een dia-indeling verwijderen uit een diamodel

U kunt dia-indelingen uit een diamodel verwijderen, behalve de indelingen die worden gebruikt voor de huidige presentatie.

 1. Wijs op het tabblad BeeldModel aan en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt verwijderen. Dia-indelingen bevinden zich onder het diamodel, de bovenste dia in het navigatievenster.

 3. Klik op het tabblad Diamodel en klik onder Diamodel op Verwijderen.

  Tabblad Diamodel, groep Diamodel

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

De naam van een dia-indeling wijzigen in een diamodel

U kunt de naam van een dia-indeling wijzigen. Hierdoor wordt de naam gewijzigd die voor de indeling wordt getoond in het menu Nieuwe dia of Indeling op het tabblad Start.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik op het tabblad Diamodel en klik onder Diamodel op Naam wijzigen.

  Tabblad Diamodel, groep Diamodel

 4. Typ de nieuwe naam in het vak Naam van indeling.

 5. Klik op Naam wijzigen.

 6. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

Gerelateerde informatie

Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan of verwijderen uit een dia-indeling

Een diamodel wijzigen

Een presentatie ontwerpen

Elke dia-indeling bevat tijdelijke aanduidingen voor tekst, afbeeldingen, grafieken, vormen en meer. Wanneer u inhoud op uw dia's rangschikt, dan bent u al een heel eind als u een dia-indeling kiest die het beste bij de inhoud past.

Kies een indeling als u een nieuwe dia toevoegt:

 1. Klik op het tabblad Start op Nieuwe dia.

 2. Kies een indeling voor de nieuwe dia en klik op Dia toevoegen.

De indeling van een bestaande dia wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Start op Indeling.

 2. Kies een indeling die beter past bij de inhoud van de dia en klik op Indeling wijzigen.

  De indeling van een dia wijzigen

Op een telefoon:

 1. Tik op de dia waarvan u de indeling wilt definiëren.

 2. Tik op de zwevende taakbalk onder aan het venster op Indeling Met de knop Indeling op de zwevende werkbalk kunt u een indeling voor een dia kiezen

 3. Tik op de gewenste dia-indeling.

  De indeling wordt toegepast. U kunt doorgaan met het bewerken van de dia of met een andere verder gaan.

Op een telefoon:

 1. Tik op de dia waarvan u de indeling wilt definiëren.

 2. Tik op de zwevende taakbalk onder aan het venster op Indeling Met de knop Indeling op de zwevende werkbalk kunt u een indeling voor een dia kiezen

 3. Tik op de gewenste dia-indeling.

  De indeling wordt toegepast. U kunt doorgaan met het bewerken van de dia of met een andere verder gaan.

Op een telefoon:

 1. Tik op de dia waarvan u de indeling wilt definiëren.

 2. Tik op de zwevende taakbalk onder aan het venster op Indeling Met de knop Indeling op de zwevende werkbalk kunt u een indeling voor een dia kiezen

 3. Tik op de gewenste dia-indeling.

  De indeling wordt toegepast. U kunt doorgaan met het bewerken van de dia of met een andere verder gaan.

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×