Een datum weergeven in de gewenste notatie

Een datum weergeven in de gewenste notatie

Wanneer u iets als 2-2 in een cel typt, wordt dit in Excel als een datum geïnterpreteerd en wordt deze volgens de datumnotatie in het Configuratiescherm weergegeven. In Excel wordt deze bijvoorbeeld als 2-feb weergegeven. Als u de datuminstellingen wijzigt in het Configuratiescherm wordt de standaarddatumnotatie in Excel ook gewijzigd. Als de standaarddatumnotatie niet bevalt, kunt u een andere datumnotatie kiezen in Excel, zoals 2 februari 2012 of 2-2-12. U kunt eventueel ook een eigen aangepaste datumnotatie maken in Excel.

Wat wilt u doen?

Kiezen uit een lijst met datumnotaties

Een aangepaste datumnotatie maken

Tips voor het weergeven van datums

Kiezen uit een lijst met datumnotaties

 1. Selecteer de cellen waarvan u de notatie wilt aanpassen.

 2. Druk op Ctrl+1.

  Op een Mac: druk op Control+1 of Command+1

 3. Klik in het dialoogvenster Celeigenschappen op het tabblad Getal.

 4. Klik in de lijst Categorie op Datum.

Datum uitkiezen in de lijst Categorie

 1. Kies een datumnotatie onder Type. Een voorbeeld van de gekozen notatie wordt weergegeven in het vak Voorbeeld op basis van de eerste datum in de gegevens.

het datumtype uitkiezen en een voorbeeld weergeven in het vak voorbeeld

Opmerking:  Datumnotaties waar een asterisk (*) voor staat, worden gewijzigd als u de landinstellingen voor de datum en de tijd aanpast in het Configuratiescherm. Notaties zonder asterisk veranderen niet.

 1. Als u een datumnotatie uit een andere taal wilt gebruiken, kiest u die taal onder Locatie,

  Tip: Worden sommige getallen weergegeven als #####? Dit betekent waarschijnlijk dat de cel niet breed genoeg is om het volledige getal weer te geven. Probeer eens te dubbelklikken op de rand van de cel met #####. Hierdoor wordt de breedte van de kolom aangepast aan het getal. U kunt ook de rechterrand van de kolom slepen om deze de gewenste breedte te geven.

Een aangepaste datumnotatie maken

Als u een notatie wilt gebruiken die niet voorkomt in het vak Type, kunt u een eigen notatie maken. De gemakkelijkste manier om dit te doen is om te beginnen met een notatie die al lijkt op de gewenste notatie.

 1. Selecteer de cellen waarvan u de notatie wilt aanpassen.

 2. Druk op Ctrl+1.

  Op een Mac: druk op Control+1 of Command+1

 3. Klik in het dialoogvenster Celeigenschappen op het tabblad Getal.

 4. Klik in de lijst Categorie op Datum en klik vervolgens in de lijst Type op een datumnotatie die lijkt op de gewenste notatie.

Datum uitkiezen in de lijst Categorie

 1. Ga terug naar de lijst Categorie en kies Aangepast. Onder Type wordt de notatiecode weergegeven voor de datumnotatie die u in stap 4 hebt gekozen. De ingebouwde datumnotatie kan niet worden gewijzigd, dus u kunt hier niets fout doen. De wijzigingen die u maakt worden alleen toegepast op de aangepaste notatie die u aan het maken bent.

 2. Maak in het vak Type de wijzigingen die u wilt gebruiken met de code uit de onderstaande tabel.

Gewenste notatie

Code

Maanden als 1-12

m

Maanden als 01-12

mm

Maanden als jan-dec

mmm

Maanden als januari-december

mmmm

Maanden als de eerste letter van de maand

mmmmm

Dagen als 1-31

d

Dagen als 01-31

dd

Dagen als zo-za

ddd

Dagen als zondag-zaterdag

dddd

Jaren als 00-99

jj

Jaren als 1900-9999

jjjj

Als u een notatie wijzigt die zowel tijd- als datumwaarden bevat en als u 'm' direct na de code 'u' of 'uu' gebruikt of direct voor de code 's' of 'ss' worden de minuten weergegeven in plaats van de maand.

Tips voor het weergeven van datums

 • Wanneer u snel de standaardnotatie voor de datum wilt gebruiken, klikt u op de cel met de datum en drukt u op Ctrl +Shift+#.

 • Als in een cel ##### wordt weergegeven nadat u de datumnotatie hebt toegepast, is de cel niet breed genoeg is om het volledige getal weer te geven. Probeer eens te dubbelklikken op de rand van de cel met #####. Hierdoor wordt de breedte van de kolom aangepast aan het getal. U kunt ook de rechterrand van de kolom slepen om deze de gewenste breedte te geven.

 • Als u snel de huidige datum in het werkblad wilt invoeren, selecteert u een lege cel, drukt u op Ctrl+; (puntkomma) en drukt u vervolgens op Enter (indien nodig).

 • Als u ervoor wilt zorgen dat telkens de huidige datum wordt weergegeven als u een werkblad opent of een formule opnieuw berekent, typt u =VANDAAG() in een lege cel en drukt u vervolgens op Enter.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×