Een datum, tijd of getal opmaken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Opmerking: Enkele van de opties die worden beschreven in dit artikel toepassen alleen als u Engels (Verenigde Staten) in de lijst landinstelling in de Datumnotatie, Tijdof datum- en tijdnotatie dialoogvensters selecteert.

In Microsoft Office InfoPath kunt u gegevensopmaak toevoegen aan een tekstvak, een expressievak en aan datumkiezers op uw formuliersjabloon om te bepalen hoe datums, tijden en getallen worden weergegeven wanneer gebruikers deze waarden invullen in formulieren die op uw sjabloon zijn gebaseerd.

In dit artikel

Een overzicht van de gegevensopmaak

Compatibiliteit

Geef de indeling van een datum of tijd

Geef het aantal decimalen

De weergave van negatieve getallen wijzigen

Procentnotatie voor een getal toevoegen of verwijderen

Toevoegen of verwijderen van een scheidingsteken voor duizendtallen in een getal

Een valutasymbool toevoegen of verwijderen

Een overzicht van de gegevensopmaak

U kunt gegevensopmaak als u wilt opgeven hoe gegevens worden weergegeven wanneer gebruikers gegevens in het tekstvak, expressievak of datumkiezers invoeren. U kunt gegevensopmaak met andere soorten besturingselementen niet gebruiken. Bijvoorbeeld gegevensopmaak aan een besturingselement toevoegt, kunt u ervoor te zorgen dat:

 • Datums die gebruikers in een datumkiezer invoeren hebben een indeling van dd/mm/jj, zoals 14/03/07.

 • Tijden die gebruikers in een tekstvakbesturingselement invoeren hebben een indeling van 00:00:00, zoals 09:46:55.

Wanneer u gegevens aan een besturingselement opmaak toepast, kunt u kiezen uit een lijst met vooraf gedefinieerde notaties die verschillen afhankelijk van of u met het tekstvak, expressievak of datumkiezers werkt. Gegevensopmaak wordt alleen ondersteund voor bepaalde gegevenstypen voor deze besturingselementen.

Bijvoorbeeld als u een tekstvakbesturingselement toevoegt aan uw formulier toevoegt, kunt u kiezen uit diverse verschillende gegevenstypen voor het besturingselement, inclusief tekst, gehele getal decimaal, datum, tijd en datum en tijd. Echter als u wilt opgeven gegevensopmaak voor dat tekstvakbesturingselement, kunt u kiezen uit alleen het gehele getal, decimaal, datum, tijd en datum en tijd-indelingen, omdat dit zijn de enige gegevenstypen voor een tekstvakbesturingselement die ondersteuning bieden voor gegevensopmaak.

Gegevenstypen, gekoppeld gegevensindelingen en de besturingselementen die ondersteuning bieden voor deze

De volgende tabel staan de gegevenstypen in InfoPath dat ondersteuning gegevensopmaak, de gegevens opmaken opties voor deze gegevenstypen en de besturingselementen die deze ondersteunen.

Gegevenstypen

Beschikbare gegevensindelingen

Ondersteund in deze besturingselementen

Geheel getal

 • Geen

 • Getal

 • Valuta

 • Tekstvak

 • Expressievak

Decimale waarde

 • Geen

 • Getal

 • Percentage

 • Valuta

 • Tekstvak

 • Expressievak

Datum

 • Geen

 • 14-3-2007 *

 • Woensdag 14 maart 2007 *

 • Maart 2007 *

 • Woensdag 14 maart 2007

 • 14 maart 2007

 • Woensdag 14 maart 2007

 • 14 maart 2007

 • 14-3-2007

 • 3/14/07

 • 03/14/07

 • 14-03-2007

 • 07-03-14

 • 2007-03-14

 • 14-mrt-07

 • Maart 2007

 • Tekstvak

 • Expressievak

 • Datumkiezer

Tijd

 • Geen

 • 9:46:55 AM *

 • 9:46 AM *

 • 9:46:55 AM

 • 09:46:55 AM

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 AM

 • 09:46 AM

 • 9:46

 • 09:46

 • Tekstvak

 • Expressievak

 • Datumkiezer

Datum en tijd

Wanneer u het gegevenstype datum en tijd aan een besturingselement toepast, kunt u dezelfde gegevens opmaak die u voor de datum en tijd-indeling afzonderlijk instellen wilt instellen. U kunt bijvoorbeeld de datumnotatie instellen als 14 maart 2007 en de tijd-indeling als 9:46.

 • Tekstvak

 • Expressievak

 • Datumkiezer

Notities: 

 • Gegevensindelingen met een sterretje wordt bijgewerkt zodat de huidige indeling die is opgegeven door de systeeminstellingen van de gebruiker.

 • Als u een andere landinstelling dan Engels (Verenigde Staten) selecteert, worden sommige datumnotaties niet beschikbaar wanneer uw gebruikers formulieren invullen via een webbrowser. De datumnotatie 14-mars-01 wordt bijvoorbeeld niet ondersteund in de landinstelling Frans (België).

Naar boven

Compatibiliteit

Wanneer u een voor browsers compatibele formuliersjabloonontwerpt, zijn bepaalde opties voor opmaak van gegevens zijn niet beschikbaar.

Naar boven

Geef de indeling van een datum of tijd

U kunt gegevensopmaak opgeven voor verschillende gegevenstypen, maar de manier waarop datums en tijden worden weergegeven kan alleen worden bepaald voor besturingselementen van een datumkiezer, tekstvak of expressievak waarvan het gegevenstype datum, tijd of datum/tijd is.

Opmerking: Wanneer u een formuliersjabloon in InfoPath ontwerpt, kunt u een specifieke compatibiliteitsmodus voor het ontwerpen van een browsercompatibele formuliersjabloon. Wanneer een browsercompatibele formuliersjabloon is gepubliceerd naar een server waarop InfoPath Forms Services, en klik vervolgens browsercompatibele, kunnen de formulieren die op basis van de formuliersjabloon worden bekeken in een webbrowser. Browsercompatibele formuliersjablonen bieden geen ondersteuning voor de weergave van de datum en tijd in hetzelfde besturingselement. Als u wilt de datum en tijd in twee aparte besturingselementen weergeven, raadpleegt u de procedure 'De datum en tijd in aparte besturingselementen weergeven' aan het einde van deze procedure.

 1. Dubbelklik op het besturingselement voor de datumkiezer, het tekstvak of het expressievak waarvan u de gegevens wilt opmaken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Besturingselementeigenschappen:

  • Als u werkt met een besturingselement voor een tekstvak of een datumkiezer, klikt u op het tabblad Gegevens.

  • Als u werkt met een besturingselement voor een expressievak, klikt u op het tabblad Algemeen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Controleer voor een besturingselement voor een tekstvak of een datumkiezer of er in de lijst Gegevenstype het juiste gegevenstype wordt vermeld en klik vervolgens op Opmaak.

  • Controleer voor een besturingselement in een expressievak of er in de lijst Opmaken als het juiste gegevenstype wordt vermeld en klik vervolgens op Opmaak.

 4. Voer een van de volgende opties in het dialoogvenster Opmaak voor het gegevenstype :

  • Selecteer de gewenste weergavestijl in de lijst Datum als volgt weergeven als u het besturingselement zo wilt opmaken dat alleen de datum wordt weergegeven

  • Selecteer de gewenste weergavestijl in de lijst Tijd als volgt weergeven als u het besturingselement zo wilt opmaken dat alleen de tijd wordt weergegeven

  • Selecteer de gewenste weergavestijl voor de datum in de lijst Datum als volgt weergeven en selecteer vervolgens de gewenste weergavestijl voor de tijd in de lijst Tijd als volgt weergeven als u het besturingselement zo wilt opmaken dat zowel de datum als de tijd wordt weergegeven.

   Opmerking: Weergavestijlen met een sterretje wordt bijgewerkt zodat de huidige indeling die is opgegeven door de systeeminstellingen van de gebruiker.

 5. Als u de landinstelling voor datum en tijd wilt wijzigen, selecteert u het gewenste land in de lijst Landinstellingen.

Bij browsercompatibele formuliersjablonen kan de datum en tijd niet in hetzelfde besturingselement worden weergegeven. Ga als volgt te werk om de datum en tijd in afzonderlijke besturingselementen weer te geven:

De datum en tijd in aparte besturingselementen weergeven

Zorg ervoor dat uw formuliersjabloon twee besturingselementen bevat en beide besturingselementen aan hetzelfde veld in de gegevensbron zijn gekoppeld.

 1. Dubbelklik op het besturingselement voor de datumkiezer, het tekstvak of expressievak dat u wilt gebruiken om de datum weer te geven.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Besturingselementeigenschappen:

  • Als u werkt met een besturingselement voor een tekstvak of een datumkiezer, klikt u op het tabblad Gegevens.

  • Als u werkt met een besturingselement voor een expressievak, klikt u op het tabblad Algemeen.

 3. Zorg ervoor dat in de lijst Gegevenstype het gegevenstype Datum en Tijd wordt weergegeven en klik vervolgens op Opmaak.

 4. Klik in de lijst Datum als volgt weergeven in het dialoogvenster Datum- en tijdnotatie op de gewenste notatie.

 5. Klik in de lijst Tijd als volgt weergeven op (Tijd niet weergeven).

 6. Klik tweemaal op OK.

 7. Dubbelklik op het besturingselement voor de datumkiezer, het tekstvak of expressievak in uw formuliersjabloon dat u wilt gebruiken om de tijd weer te geven.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Besturingselementeigenschappen:

  • Als u werkt met een besturingselement voor een tekstvak of een datumkiezer, klikt u op het tabblad Gegevens.

  • Als u werkt met een besturingselement voor een expressievak, klikt u op het tabblad Algemeen.

 9. Zorg ervoor dat in de lijst Gegevenstype het gegevenstype Datum en Tijd wordt weergegeven en klik vervolgens op Opmaak.

 10. Klik in de lijst Datum als volgt weergeven in het dialoogvenster Datum- en tijdnotatie op (Datum niet weergeven

 11. Klik in de lijst Tijd als volgt weergeven op de gewenste notatie.

 12. Als u de landinstelling voor datum en tijd wilt wijzigen, selecteert u het gewenste land in de lijst Landinstellingen.

  Opmerking: Als u een andere landinstelling dan Engels (Verenigde Staten) selecteert, zijn sommige datumnotaties niet beschikbaar wanneer gebruikers formulieren invullen met behulp van een webbrowser. De datumnotatie 14-mars-01 wordt bijvoorbeeld niet ondersteund in de landinstelling Frans (België). U kunt controleren of u een datumnotatie gebruikt die niet wordt ondersteund, door Compatibiliteitscontrole uit te voeren voordat u de formuliersjabloon publiceert.

Naar boven

Geef het aantal decimalen

U kunt het aantal decimalen alleen opgeven voor tekstvakken met het gegevenstype Decimaal of voor expressievakken met als getalsnotatie Decimaal. Als u het aantal decimalen wijzigt, is dit alleen van invloed op de waarde die wordt weergegeven en niet op de waarde die in de gegevensbron wordt opgeslagen.

 1. Dubbelklik op het tekstvak of expressievak waarvan u de gegevens wilt opmaken.

 2. Voer in het dialoogvenster Eigenschappen van Besturingselement een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de tab Gegevens als u een tekstvakbesturingselement gebruikt.

  • Klik op de tab Algemeen als u een expressievak-besturingselement gebruikt.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Controleer voor een tekstvak of in de lijst Gegevenstype het juiste gegevenstype staat en klik vervolgens op Opmaak.

  • Zorg er bij een expressievak voor dat de lijst Opmaken als het juiste gegevenstype weergeeft en klik vervolgens op Opmaak.

 4. Voer onder Overige opties in de lijst Aantal decimalen een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het gewenste aantal decimalen als u een vast aantal decimalen wilt weergeven.

  • Als u wilt weergeven het aantal decimalen dat de gebruiker is getypt in het besturingselement, klikt u op automatisch.

Naar boven

De weergave van negatieve getallen wijzigen

U kunt alleen voor tekstvakken met het gegevenstype Decimaal of Geheel getal of voor expressievakken met als getalsnotatie Decimaal of Geheel getal opgeven hoe negatieve getallen moeten worden weergegeven.

 1. Dubbelklik op het tekstvak of expressievak waarvan u de gegevens wilt opmaken.

 2. Voer in het dialoogvenster Eigenschappen van Besturingselement een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een tekstvakbesturingselement gebruikt, klikt u op de tab Gegevens.

  • Als u werkt met een besturingselement voor een expressievak, klikt u op het tabblad Algemeen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Controleer voor een tekstvak of in de lijst Gegevenstype het juiste gegevenstype staat en klik vervolgens op Opmaak.

  • Zorg er bij een expressievak voor dat de lijst Opmaken als het juiste gegevenstype weergeeft en klik vervolgens op Opmaak.

 4. Selecteer onder Overige opties in de lijst Negatieve getallen als volgt weergeven de gewenste weergavestijl.

Naar boven

Procentnotatie voor een getal toevoegen of verwijderen

U kunt een besturingselement voor een tekstvak of expressievak zo opmaken dat getallen die door gebruikers worden getypt, worden weergegeven als percentages. Deze opmaak heeft gevolgen voor de weergave en voor de vorm waarin de waarden worden opgeslagen. Dit betekent dat elke waarde die wordt getypt in een besturingselement met percentageopmaak wordt behandeld als een procentuele waarde.

Notities: 

 • InfoPath wordt niet percentage symbolen waarmee getallen die zijn opgemaakt als percentages toegevoegd. Als u wilt een procentteken toevoegen aan het label van een besturingselement, op de plaats waar u het procentteken moet worden weergegeven en typt u %.

 • Opmaak als percentage kan alleen worden toegevoegd aan besturingselementen voor een tekstvak met het gegevenstype Decimaal of aan besturingselementen voor een expressievak die zijn opgemaakt als decimaal.

 1. Dubbelklik op het tekstvak of expressievak waarvan u de gegevens wilt opmaken.

 2. Voer in het dialoogvenster Eigenschappen van Besturingselement een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de tab Gegevens als u een tekstvakbesturingselement gebruikt.

  • Klik op de tab Algemeen als u een expressievak-besturingselement gebruikt.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Controleer voor een tekstvak of in de lijst Gegevenstype het juiste gegevenstype staat en klik vervolgens op Opmaak.

  • Zorg er bij een expressievak voor dat de lijst Opmaken als het juiste gegevenstype weergeeft en klik vervolgens op Opmaak.

 4. Voer in het dialoogvenster Decimale notatie een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het getal wilt opmaken als percentage, klikt u op Percentage.

  • Klik op Getal als u de procentnotatie wilt verwijderen.

Naar boven

Toevoegen of verwijderen van een scheidingsteken voor duizendtallen in een getal

Een cijfergroeperingssymbool kan alleen worden toegevoegd aan besturingselementen voor een tekstvak met het gegevenstype Decimaal of Geheel getal en aan besturingselementen voor een expressievak die zijn opgemaakt als decimaal of geheel getal. Afhankelijk van de geselecteerde landinstelling kan het scheidingsteken meer of minder dan drie tekens van elkaar scheiden. Het toevoegen of verwijderen van cijfergroeperingssymbolen heeft alleen gevolgen voor de weergegeven waarde, niet voor de waarde die wordt opgeslagen in de gegevensbron.

 1. Dubbelklik op het tekstvak of expressievak waarvan u de gegevens wilt opmaken.

 2. Voer in het dialoogvenster Eigenschappen van Besturingselement een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de tab Gegevens als u een tekstvakbesturingselement gebruikt.

  • Klik op de tab Algemeen als u een expressievak-besturingselement gebruikt.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Controleer voor een tekstvak of in de lijst Gegevenstype het juiste gegevenstype staat en klik vervolgens op Opmaak.

  • Zorg er bij een expressievak voor dat de lijst Opmaken als het juiste gegevenstype weergeeft en klik vervolgens op Opmaak.

 4. Voer in het dialoogvenster Gegevenstype Opmaak een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een cijfergroeperingssymbool aan het getal wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Een cijfergroeperingssymbool gebruiken onder Overige opties in.

  • Als u een cijfergroeperingssymbool uit het getal wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Een cijfergroeperingssymbool gebruiken onder Overige opties uit.

Naar boven

Een valutasymbool toevoegen of verwijderen

Valutasymbolen kunnen alleen worden toegevoegd aan besturingselementen voor een tekstvak met het gegevenstype Decimaal of Geheel getal, of aan besturingselementen voor een tekstvak met als getalnotatie Decimaal of Geheel getal. Het toevoegen of verwijderen van een valutasymbool heeft alleen gevolgen voor de weergave van de waarde, en niet voor de waarde die is opgeslagen in de gegevensbron.

 1. Dubbelklik op het tekstvak of expressievak waarvan u de gegevens wilt opmaken.

 2. Voer in het dialoogvenster Eigenschappen van Besturingselement een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de tab Gegevens als u een tekstvakbesturingselement gebruikt.

  • Klik op de tab Algemeen als u een expressievak-besturingselement gebruikt.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Controleer voor een tekstvak of in de lijst Gegevenstype het juiste gegevenstype staat en klik vervolgens op Opmaak.

  • Zorg er bij een expressievak voor dat de lijst Opmaken als het juiste gegevenstype weergeeft en klik vervolgens op Opmaak.

 4. Voer in het dialoogvenster Gegevenstype Opmaak een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Valuta als u een valutasymbool wilt toevoegen en selecteer vervolgens in de lijst Valuta het type valuta dat u wilt weergeven.

  • Klik op Getal als u een valutasymbool wilt verwijderen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×