Een database toevoegen als gegevensbron

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met Microsoft SharePoint Designer 2010, kunt u een verbinding maken met diverse databases, zoals Microsoft SQL Server, Oracle en andere databases die toegankelijk zijn via het OLE DB -protocol. Uw Microsoft SharePoint-site bevat standaard geen enkele database-verbinding. Voor toegang tot een database, moet iemand die voldoende machtigingen heeft de verbinding maken.

In dit artikel leest u hoe u een verbinding maken met een database. Deze ook ziet u hoe u aangepaste taal SQL (Structured Query)-opdrachten kunt maken en het wijzigen van de eigenschappen van gegevensbron van een bestaande databaseverbinding in de lijst met gegevensbronnen.

Belangrijk: De optie eenmalige aanmelding op een stopgezette functie in SharePoint Designer 2010 is en daarom niet moet worden gebruikt verbinding maken met een database. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie.

In dit artikel

Voordat u begint

Verbinding maken met een database door de gebruikersnaam en het wachtwoord op te slaan

Verbinding maken met een database met behulp van een aangepaste verbindingsreeks

Aangepaste SQL-opdrachten maken

De gegevensbroneigenschappen van een bestaande databaseverbinding wijzigen

Voordat u begint

Er zijn enkele dingen die u weten moet voordat u verbinding met een database maken kunt. U moet weten of de site die u bezig bent is een Microsoft SharePoint Foundation -site of een site Microsoft SharePoint Server 2010 , de naam van de server waarop uw database zich bevindt, de gegevensprovider die u gebruikt voor toegang tot uw database, en het type verificatie dat u wilt gebruiken. Als u een aangepaste verbindingsreeks verbinding maken met uw database gebruikt, moet u ook weten dat verbindingsreeks. Neem contact op met uw serverbeheerder voor hulp.

Wat voor database gebruik ik?

Met SharePoint Designer 2010, kunt u snel alle databases die zich bevindt op Microsoft SQL Server 2000 en hoger (SQL Server 2005 en SQL Server 2008) of een gegevensbron die gebruikmaakt van de OLE DB-protocol verbinding maken. Als u de verbindingsreeks kent, kunt u ook snel verbinding maken met een Oracle-database.

Welke gegevensprovider wil ik gebruiken?

Met SharePoint Designer 2010, kunt u verbinding met een database maken met behulp van een van de drie verschillende gegevensproviders. Deze gegevensproviders zijn niet elkaar wederzijds uitsluiten. Bijvoorbeeld Microsoft SQL Server 2000 en de nieuwere versies zijn compatibel met OLE DB en kunnen worden geopend met behulp van de Microsoft .NET Framework-gegevensprovider voor OLE DB. Echter de Microsoft .NET Framework-gegevensprovider voor SQL Server is speciaal ontworpen voor gebruik met Microsoft SQL Server 2000 en de nieuwere versies en de beste keuze mogelijk als uw database zich op een van deze twee-serverproducten bevindt.

Gegevensproviders zijn de softwareonderdelen waarmee de client, in dit geval SharePoint Designer 2010 , kunt u communiceren met de database. Oorspronkelijk, elke database management-systeem is unieke en elk had een eigen programmeertaal voor toegang tot gegevens en bijwerken. ODBC is een van de eerste probeert te normaliseren-toegang tot een groot aantal verschillende systemen. Gegevensweergaven ondersteunen geen ODBC-providers. OLE DB is geïntroduceerd na ODBC voor flexibelere toegang tot databases. Veel ODBC-compatibele databases zijn ook compatibel met OLE DB.

Raadpleeg het volgende diagram voor meer informatie over de gegevensprovider die u moet gebruiken.

Als u verbinding met een database die maakt...

Gebruik...

Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 of Microsoft SQL Server 2008

Microsoft .NET Framework Data Provider voor SQL Server

OLE DB-compatibel

Microsoft .NET Framework Data Provider voor OLE DB

Oracle

Microsoft .NET Framework Data Provider voor Oracle

ODBC-compatibel

Microsoft .NET Framework Data Provider voor ODBC

Houd er rekening mee dat gegevensweergaven ondersteunen geen ODBC-providers voor databaseverbindingen met een willekeurig type inclusief MySQL-database. In het dialoogvenster Databaseverbinding configureren, moet u de optie voor het gebruik van een ODBC-provider negeren.

Welke verificatiemethode wil ik gebruiken?

U kunt een verbinding maken met een database met een gebruikersnaam en wachtwoord of met behulp van een aangepaste verbindingsreeks.

Het dialoogvenster Databaseverbinding configureren
De beschikbare verificatiemethoden in het dialoogvenster Databaseverbinding configureren

De verificatiemethode die u wilt worden in een gedeelte velden worden gedefinieerd door het type server dat u gebruikt en de gegevensprovider die u gebruikt. Zie voor meer informatie over welke verificatiemethode te gebruiken, het volgende diagram.

Als uw site bevindt zich op een server met...

En de gegevensprovider de volgende is...

Raadpleegt u het gedeelte...

Microsoft SharePoint Foundation 2010
of :

Office SharePoint Server 2010

Microsoft .NET Framework-gegevensprovider voor SQL Server
of
Microsoft .NET Framework-gegevensprovider voor OLE DB

Verbinding maken met een database door de gebruikersnaam en het wachtwoord op te slaan

Microsoft SharePoint Foundation 2010
of :

Office SharePoint Server 2010

Microsoft .NET Framework Data Provider voor Oracle

Verbinding maken met een database met behulp van een aangepaste verbindingsreeks

Naar boven

Verbinding maken met een database door de gebruikersnaam en het wachtwoord op te slaan

Wanneer u verbinding met een database maakt door de gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan, genereert SharePoint Designer 2010 een verbindingsreeks SQL-programma waarin de gebruikersnaam en wachtwoord in de verbinding met gegevensbron (een proces SQL-verificatie genoemd). Als uw site bevindt zich op een server met Microsoft SharePoint Foundation 2010, is dit de gewenste optie voor het genereren van een verbindingsreeks.

U kunt ook een database-verbinding maken met behulp van een aangepaste verbindingsreeks. Zie het gedeelte verbinding maken met een database met behulp van een aangepaste verbindingsreeksvoor meer informatie.

 1. Klik op gegevensbronnen in het navigatiedeelvenster.

 2. Klik op het tabblad Gegevensbronnen in het lint in de groep Nieuw op Database-verbinding.

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron op het tabblad Bron, op Databaseverbinding configureren.

 4. Typ in het dialoogvenster Databaseverbinding configureren onder Servergegevens in het vak Servernaam de naam van de server waarop de database zich bevindt.

 5. Voer in het vak Naam van provider een van de volgende handelingen uit:

  • Als u verbinding met een externe Microsoft SQL Server-database maakt, klikt u op Microsoft .NET Framework-gegevensprovider voor SQL Server.

  • Als u verbinding maakt met een externe database die compatibel is met OLE DB, inclusief versies van SQL anders dan Microsoft SQL (zoals MySQL), klikt u op Microsoft .NET Framework Data Provider voor OLE DB.

 6. Klik onder Verificatie op Deze gebruikersnaam en dit wachtwoord in de gegevensverbinding opslaan.

 7. Typ uw gebruikersnaam in het vak Gebruikersnaam.

 8. Typ uw wachtwoord in het vak Wachtwoord.

 9. Klik op Volgende.

  Belangrijk: Omdat SQL-verificatie wordt de gebruikersnaam en wachtwoord als tekst in de gegevensverbinding opgeslagen, kan een gebruiker met machtigingen voor het openen van de site in SharePoint Designer 2010 deze referenties kunt weergeven. Een beveiligingswaarschuwing wordt gemeld dat de gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen als tekst in de gegevensverbinding en dat andere siteleden toegang hebben tot deze gegevensbron. Als u wilt dat andere siteleden toegang heeft tot de database met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord, klikt u op OK. Als u andere leden van de site voor toegang tot de database met de gebruikersnaam en het wachtwoord niet wilt, klikt u op Annuleren.

 10. Klik in de lijst Database op de database die u als gegevensbron wilt gebruiken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • In een tabel of weergave selecteren, klikt u op de tabel of opgeslagen weergave die u wilt dat in de lijst en klik op Voltooien.

   Deze optie gebruikt, kunt u een standaardquery waarmee alle records worden geselecteerd in de tabel of weergave maken. Nadat u op Voltooienklikt, kunt u echter de standaardquery wijzigen door te klikken op velden, filterenen sorteren in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron .

  • Klik op Geef aangepaste opdrachten voor Selecteren, Bijwerken, Invoegen of Verwijderen op met SQL of opgeslagen procedures en klik op Voltooien.

   Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als de beheerder de optie Ondersteuning voor bijwerkquery's inschakelen in Centraal beheer van SharePoint heeft ingeschakeld.

   Als u deze optie gebruikt, kunt u aangepaste SQL-opdrachten maken. Als u op Voltooien klikt, wordt het dialoogvenster Aangepaste SQL-opdrachten bewerken geopend. In dit dialoogvenster kunt u opdrachten maken en parameters toevoegen. Nadat u een aangepaste SQL-opdracht hebt gemaakt, kunt u de query bewerken door op Aangepaste query bewerken te klikken in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron. Zie Aangepaste SQL-opdrachten maken verderop in dit artikel voor meer informatie.

 11. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron op het tabblad Algemeen, typ een naam voor de gegevensbron en klik op OK.

  De nieuwe databaseverbinding wordt nu weergegeven in de lijst met gegevensbronnen.

Opmerking: Als u verbinding probeert te maken met een externe server met SQL Server, moet u controleren of SQL Server-verificatie op de betreffende server is ingeschakeld.

Naar boven

Verbinding maken met een database met behulp van een aangepaste verbindingsreeks

Een verbindingsreeks bevat de gegevens die voor een toepassing of voorziening vereist zijn voor het communiceren met een gegevensbron. Via een verbindingsreeks wordt meestal de locatie van de databaseserver geleverd, evenals de specifieke database die moet worden gebruikt en de verificatiegegevens. Via een aangepaste verbindingsreeks kunt u de verbindingsreeks opgeven die wordt gebruikt voor het tot stand brengen van een verbinding met de database.

 1. Klik op gegevensbronnen in het navigatiedeelvenster.

 2. Klik op het tabblad Data Connections in de groep Nieuw op Database-verbinding.

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron op het tabblad Bron, op Databaseverbinding configureren.

 4. Schakel in het dialoogvenster Databaseverbinding configureren het selectievakje Aangepaste verbindingsreeks gebruiken in en klik vervolgens op Bewerken.

 5. Klik in het dialoogvenster Verbindingsreeks bewerken in de lijst Naam van provider op de gegevensprovider die u wilt gebruiken.

 6. Typ de verbindingsreeks in het tekstvak Verbindingsreeks.

  Een voorbeeld van een OLE DB-verbindingsreeks:

  Provider = mijnProvider; gegevensbron = mijnpad; initiële catalogus = naamCatalogus;

  Gebruikers-Id = gebruikersnaam; Wachtwoord = wachtwoord;

  Een voorbeeld van een Oracle-verbindingsreeks:

  Gegevensbron = MijnDatabase; Gebruikers-Id = gebruikersnaam;

  Wachtwoord = wachtwoord; geïntegreerde beveiliging = Nee;

  Een voorbeeld van een SQL Server-verbindingsreeks:

  Gegevensbron = myServerAddress; initiële catalogus = MijnDatabase; Gebruikers-Id = gebruikersnaam; Wachtwoord = wachtwoord;

 7. Klik op OK.

 8. Klik op Volgende.

 9. Klik in de lijst Database op de database die u als gegevensbron wilt gebruiken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Selecteer een tabel of weergave, klikt u op de tabel of opgeslagen weergave die u wilt dat in de lijst en klik op Voltooien.

   Deze optie gebruikt, kunt u een standaardverbinding met de tabel of weergave maken. Nadat u op Voltooienklikt, kunt u een query opgeven door te klikken op velden, filterenen sorteren in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron .

  • Klik op Geef aangepaste opdrachten voor Selecteren, Bijwerken, Invoegen of Verwijderen op met SQL of opgeslagen procedures en klik op Voltooien.

   Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als uw serverbeheerder heeft ingeschakeld op de optie Ondersteuning voor bijwerkquery's inschakelen in Centraal beheer van SharePoint.

   Als u deze optie gebruikt, kunt u aangepaste SQL-opdrachten maken of bewerken. Als u op Voltooien klikt, wordt het dialoogvenster Aangepaste SQL-opdrachten bewerken geopend. In dit dialoogvenster kunt u opdrachten maken en parameters toevoegen. Nadat u een aangepaste SQL-opdracht hebt gemaakt, kunt u de query bewerken door op Aangepaste query bewerken te klikken in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron. Zie Aangepaste SQL-opdrachten maken verderop in dit artikel voor meer informatie.

 10. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron op het tabblad Algemeen, typ een naam voor de gegevensbron en klik op OK.

  De nieuwe databaseverbinding wordt nu weergegeven in de lijst met gegevensbronnen.

 • Als u verbinding probeert te maken met een externe server met SQL Server, moet u controleren of SQL Server-verificatie op de betreffende server is ingeschakeld.

 • Als u geen gebruik kunt maken van SQL Server-verificatie op de server met SQL Server, moet u ervoor zorgen dat verificatie voor eenmalige aanmelding is ingeschakeld voor de server waarop de SharePoint-site zich bevindt.

Naar boven

Aangepaste SQL-opdrachten maken

Wanneer u op de optie of Geef aangepaste selecteren, bijwerken, invoegen, en opdrachten met SQL of opgeslagen procedures verwijderen en klik vervolgens op Voltooien in het dialoogvenster Databaseverbinding configureren , de Aangepaste SQL-opdrachten bewerken dialoogvenster wordt geopend. In dit dialoogvenster kunt u aangepaste SQL-instructies om te halen of wijzig de gegevens in een database maken.

Het dialoogvenster Aangepaste SQL-opdrachten bewerken heeft vier tabbladen, die elk overeenkomen met een algemene SQL-opdracht. Dit zijn:

 • Selecteren     De opdracht SELECT wordt gebruikt voor het ophalen van gegevens uit een tabel.

 • Bijwerken     De opdracht UPDATE wordt gebruikt om gegevens in een tabel bij te werken.

 • Invoegen     De opdracht INSERT INTO wordt gebruikt om nieuwe rijen in te voegen in een tabel.

 • Verwijderen     De opdracht DELETE wordt gebruikt om rijen uit een tabel te verwijderen.

In de lijst Opgeslagen procedure worden alle beschikbare opgeslagen procedures in de database waarmee u verbinding maakt weergegeven.

Als het dialoogvenster Aangepaste SQL-opdrachten bewerken wordt geopend, worden instructies die al op de gegevens zijn toegepast, weergegeven in het vak SQL-instructie. Als u bijvoorbeeld een databaseverbinding maakt door op Selecteer een tabel of weergave te klikken om een tabel te selecteren en u later besluit om de SELECT-instructie te wijzigen, ziet u de volgende instructie in het vak SQL-instructie op het tabblad Selecteren:

Selecteer * uit dbo. [uw_tabelnaam]

Het sterretje in deze instructie staat voor een jokerteken met de waarde all. Deze SQL-instructie betekent selecteer alle velden voor alle records in deze specifieke tabel. Als u de instructie wilt bewerken, moet u op Opdracht bewerken klikken om de Editor voor opdrachten en parameters te openen.

Dialoogvenster Editor voor opdrachten en parameters

U kunt de SQL-query bewerken door rechtstreeks in het vak SELECT opdracht te typen.

SQL-parameters toevoegen

U kunt ook parameters voor SQL-query's maken door op Parameter toevoegen te klikken.

SQL-parameters moeten ergens worden gebruikt die u gebruikt mogelijk een queryreeks, de zin tekst tussen enkele aanhalingstekens staan. Omdat querytekenreeksen in SQL-instructies gebruiken, wordt een beveiligingsprobleem gemaakt, zijn de SQL-parameters wanneer u een SQL-instructie die gefilterde gegevens worden opgehaald uit een gegevensbron maken in SharePoint Designer 2010 vereist.

Het voorbeeldbedrijf Noordenwind is een distributeur van luxe voedingsmiddelen. Al hun bedrijfsgegevens worden opgeslagen in een database op basis van SQL. Als het bedrijf de gehele productlijst ophaalt uit de productentabel, ziet de SQL-query hiervoor er als volgt uit:

Selecteer * uit dbo. [Producten]

Met deze SQL-instructie worden alle records in de productentabel opgehaald. Noordenwind wil een gefilterde lijst ophalen met alleen de items die niet langer op voorraad zijn. De tabel bevat het veld EenhedenInVoorraad. Met traditionele SQL ziet de instructie voor het ophalen van de lijst er als volgt uit:

Selecteer * uit dbo. [Producten] WAAR Products = '0'

De

'0'

in deze instructie is een queryreeks. Deze queryreeks moet worden vervangen door een variabele. Voor dit voorbeeld moet er een variabele worden gemaakt met de naam NietInVoorraad. De nieuwe SQL-instructie ziet er dan als volgt uit:

Selecteer * uit dbo. [Producten] WAAR Products = @OutOfStock

Voor het maken van de SQL-instructie met behulp van de variabele NietInVoorraad in dit voorbeeld, moet u de volgende procedure uitvoeren:

 1. Typ de volgende tekenreeks in het dialoogvenster Editor voor opdrachten en parameters in het vak SELECT opdracht:

Selecteer * uit dbo. [Producten] WAAR Products = @OutOfStock

 1. Klik onder Parameters op Parameter toevoegen.

 2. De variabele die u wilt definiëren is NietInVoorraad, dus typt u in de kolom naamNietInVoorraad.

 3. Klik in de lijst Parameterbron op Geen.

 4. Omdat de overeenkomende waarde die u zoekt 0 is, typt u in het vak DefaultValue de waarde 0.

  Editor voor opdrachten en parameters met SQL-parameterinstructie

 5. Klik op OK.

  U kunt nu de nieuwe SQL-instructie zien in het dialoogvenster Aangepaste SQL-opdrachten bewerken.

  Aangepaste SQL-opdrachten bewerken met SQL-instructie

 6. Klik opnieuw op OK.

  In het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron wordt de knop Aangepaste query bewerken weergegeven op het tabblad Bron.

  Dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron met de knop Aangepaste query bewerken

Naar boven

De eigenschappen van de gegevensbron van een bestaande databaseverbinding wijzigen

Nadat u een databaseverbinding hebt geconfigureerd, kunt u de verbinding later op elk gewenst moment wijzigen. U wilt bijvoorbeeld mogelijk een nieuwe query maken, een bestaande query wijzigen of een aangepaste SQL-instructie maken.

 1. Klik op gegevensbronnen in het navigatiedeelvenster.

  Er verschijnt een lijst met alle gegevensbronverbindingen onder het navigatiedeelvenster.

 2. Klik op een gegevensbron in de lijst.

  Als voor de databaseverbinding een aangepaste SQL-query wordt gebruikt, ziet het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron eruit zoals in de volgende illustratie.

  Dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron met de knop Aangepaste query bewerken

 3. Als voor de databaseverbinding geen aangepaste SQL-query wordt gebruikt, ziet het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron eruit als in de volgende illustratie.

  Dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron met het gedeelte Query

 4. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een gedeelte Query ziet met knoppen, kunt u op deze knoppen klikken om velden toe te voegen of te verwijderen of om een filter of een sorteervolgorde te wijzigen.

  • Als u een gedeelte Query ziet met knoppen, kunt u op Databaseverbinding configureren klikken om een aangepaste SQL-query toe te passen op de verbinding. Klik nadat u op Databaseverbinding configureren hebt geklikt, op Volgende.

   Belangrijk: Omdat SQL-verificatie wordt de gebruikersnaam en wachtwoord als tekst in de gegevensverbinding opgeslagen, kan een gebruiker met machtigingen voor het openen van de site in SharePoint Designer 2010 deze referenties kunt weergeven. Een beveiligingswaarschuwing wordt gemeld dat de gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen als tekst in de gegevensverbinding en dat andere siteleden toegang hebben tot deze gegevensbron. Als u wilt dat andere siteleden toegang heeft tot de database met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord, klikt u op OK. Als u andere leden van de site voor toegang tot de database met de gebruikersnaam en het wachtwoord niet wilt, klikt u op Annuleren.

   Klik in het dialoogvenster Databaseverbinding configureren op Geef aangepaste opdrachten voor Selecteren, Bijwerken, Invoegen of Verwijderen op met SQL of opgeslagen procedures en klik op Voltooien.

   Het dialoogvenster Aangepaste SQL-opdrachten bewerken wordt geopend. In dit dialoogvenster kunt u een aangepaste SQL-instructie maken. Zie Aangepaste SQL-opdrachten maken eerder in dit artikel voor meer informatie.

  • Als de knop Aangepaste query bewerken wordt weergegeven, moet u hierop klikken om het dialoogvenster Aangepaste SQL-opdrachten bewerken te openen, waarin u aangepaste SQL-instructies kunt toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×