Een database eenvoudiger in het gebruik maken door het navigatiedeelvenster aan te passen en te regelen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de bruikbaarheid van een database verbeteren door de inhoud en indeling van het navigatiedeelvenster aan te passen en te beheren. Met aangepaste navigatie kunt u de efficiëntie helpen verbeteren door objecten te groeperen, te markeren of te verbergen. In dit artikel wordt beschreven op welke manieren u het navigatiedeelvenster kunt aanpassen en beheren om de bruikbaarheid ervan te verbeteren doordat gebruikers gemakkelijker de gewenste databaseobjecten kunnen zoeken.

Dit artikel bevat geen informatie over beveiligingsfuncties voor databases, zoals het versleutelen van een database met een wachtwoord. Zie het gedeelte Zie ook voor meer informatie.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Het navigatiedeelvenster aanpassen

Het navigatiedeelvenster beheren met een macro

De ontwerpweergave uitschakelen voor een item

Een databaseobject verbergen

Overzicht

Aan de zijkant van het scherm bevindt, het navigatiedeelvenster biedt een interface voor de objecten in uw database en voorziet in diverse functies waarmee u de gebruikerservaring aan te passen.

Navigatiedeelvenster Noordenwind 2007

De items in het navigatiedeelvenster zijn in groepen ingedeeld. U kunt kiezen hoe u de items wilt groeperen door een categorie, zoals Objecttype of Gemaakt op, op te geven. In de voorgaande illustratie ziet u de groep Alle Access-objecten van de categorie Objecttype. Enkele objecttypegroepen in deze illustratie, zoals Tabellen en Query's, zijn gesloten.

Aangepaste categorieën en groepen

U kunt ook aangepaste categorieën en aangepaste groepen binnen die categorieën maken. In de aangepaste groepen kunt u vervolgens snelkoppelingen maken die verwijzen naar databaseobjecten.

Stel bijvoorbeeld dat u veel rapporten in uw database hebt en dat u de rapporten met verschillende tijdsintervallen (zoals dagelijks of elk kwartaal) uitvoert. U kunt dan een categorie Rapporten en de groepen Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Elk kwartaal en Jaarlijks maken. In elke groep maakt u vervolgens snelkoppelingen naar de gewenste rapporten.

U kunt meerdere snelkoppelingen naar een databaseobject maken, waarbij elke snelkoppeling zich in een andere aangepaste groep bevindt.

Categorieën en groepen weergeven of verbergen

U kunt het dialoogvenster Navigatieopties gebruiken om enkele categorieën en groepen in het navigatiedeelvenster weer te geven of te verbergen.

U kunt ook macroacties aan een besturingselement voor de weergave van het navigatiedeelvenster categorieën als een database wordt geopend in Access gebruiken. Deze nieuwe macroacties zijn beschikbaar in Microsoft Office Access 2007:

 • WeergaveCategorieënInstellen    Gebruik deze actie om een categorie weer te geven of te verbergen. U kunt telkens wanneer u deze actie gebruikt, slechts één categorie tegelijkertijd weergeven of verbergen. Wel kunt u deze actie meerdere keren in een macro gebruiken om afzonderlijke categorieën naar wens weer te geven of te verbergen.

 • NavigatiedeelvensterVergrendelen    Gebruik deze actie om het navigatiedeelvenster te vergrendelen. Door het navigatiedeelvenster te vergrendelen voorkomt u dat gebruikers per ongeluk items in het navigatiedeelvenster toevoegen, verplaatsen of verwijderen.

  Als u het navigatiedeelvenster vergrendelt, kunnen gebruikers nog wel databaseobjecten naar het Klembord kopiëren.

Automatisch naar een categorie of groep navigeren als de database wordt geopend

U kunt de macroactie NavigerenNaar gebruiken om naar een categorie of groep te navigeren. Als u deze macroactie gebruikt in de autoexec-macro, kunt u automatisch naar een categorie of groep navigeren wanneer de database wordt geopend.

Ontwerpweergave uitschakelen

De items die in de aangepaste categorieën en groepen worden weergegeven, zijn eigenlijk snelkoppelingen die naar databaseobjecten verwijzen.

Snelkoppelingen in het navigatiedeelvenster hebben een eigenschap Ontwerpweergavesnelkoppelingen uitschakelen die u kunt instellen. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling, klik op Objecteigenschappen of (voor een tabel) op Tabeleigenschappen in het snelmenu en schakel vervolgens het selectievakje Ontwerpweergavesnelkoppelingen uitschakelen in. Als deze eigenschap is ingeschakeld, kan de snelkoppeling niet worden gebruikt om het doelobject van de snelkoppeling in de ontwerp- of indelingsweergave te openen. Als u deze eigenschap bijvoorbeeld hebt ingeschakeld voor een snelkoppeling naar een formulier, kunnen gebruikers het ontwerp of de indeling van het formulier niet wijzigen door de snelkoppeling te gebruiken.

Databaseobjecten verbergen

In de ingebouwde categorieën en groepen in het navigatiedeelvenster worden geen snelkoppelingen maar de werkelijke databaseobjecten weergegeven. Onder deze groepen vallen:

 • Alle groepen in een ingebouwde categorie.

 • De groep Niet-toegewezen objecten van een aangepaste categorie.

Databaseobjecten hebben geen eigenschap Ontwerpweergavesnelkoppelingen uitschakelen. U kunt databaseobjecten verbergen om ontwerpwijzigingen te helpen voorkomen, en vervolgens in aangepaste categorieën en groepen snelkoppelingen voor deze objecten leveren.

Voordat u begint

U kunt met een combinatie van deze functies het navigatiedeelvenster efficiënt organiseren om de bruikbaarheid te verbeteren. U kunt met de functies echter niet voorkomen dat een kwaadwillende gebruiker ongewenste ontwerpwijzigingen aan uw database kan aanbrengen. Ook kunt u met deze functies onbevoegde toegang tot gegevens niet voorkomen. Houd bij het gebruik het volgende in gedachten:

Bruikbaarheidsfuncties kunnen worden genegeerd.   

 • Als u een macro gebruikt om het navigatiedeelvenster te beheren en te vergrendelen, kunnen gebruikers de macro bij het opstarten uitschakelen door Shift ingedrukt te houden.

 • Hoewel snelkoppelingen van het navigatiedeelvenster een eigenschap Ontwerpweergavesnelkoppelingen uitschakelen hebben, hebben de databaseobjecten zelf deze eigenschap niet. U kunt de categorieën en groepen met databaseobjecten en de objecten zelf verbergen, maar gebruikers kunnen deze opnieuw zichtbaar maken.

Richt u op de gebruiker.   

 • Werk bij het plannen en ontwerpen van het navigatiesysteem voor een database samen met de mensen die het gaan gebruiken. Als het niet praktisch is met deze personen samen te werken, moet u tijdens het ontwerpen voor ogen houden welke wensen en behoeften zij hebben.

 • Als dit mogelijk is, kunt u de specifieke doelgroepen bij de planning betrekken en tijdens het ontwerp het systeem op bruikbaarheid testen.

Beveiliging is niet het doel.   

 • Bij de implementatie van deze functies moet het uw doel zijn het navigatiedeelvenster te beheren om de bruikbaarheid van een database te verbeteren. Deze functies zijn niet ontworpen voor de beveiliging van een database.

 • Zie het gedeelte Zie ook voor meer informatie over manieren om een database te helpen beveiligen.

Naar boven

Het navigatiedeelvenster aanpassen

U kunt het dialoogvenster Navigatieopties gebruiken om het navigatiedeelvenster aan te passen.

Dialoogvenster Navigatieopties

Het proces verloopt globaal volgens deze stappen:

 1. Maak een aangepaste categorie. In Access is één vooraf gedefinieerde aangepaste categorie voor u beschikbaar: Aangepast. U kunt deze categorie een andere naam geven en eventueel groepen toevoegen of verwijderen. U kunt ook nieuwe aangepaste categorieën maken.

 2. Maak een aangepaste groep. Nadat u een categorie hebt gemaakt, maakt u een of meer aangepaste groepen voor de nieuwe categorie.

 3. Wijs objecten aan de aangepaste groep toe door snelkoppelingen te maken. U kunt in het navigatiedeelvenster databaseobjecten slepen of kopiëren en plakken die u aan de aangepaste groep wilt toewijzen. U sleept of kopieert de objecten van een speciale groep in de nieuwe categorie genaamd Niet-toegewezen objecten, die automatisch voor u wordt gemaakt wanneer u een aangepaste categorie maakt.

  • Wanneer u een databaseobject van de groep Niet-toegewezen objecten toevoegt aan uw aangepaste groep, wordt een snelkoppeling naar dat object gemaakt. Het object zelf wordt niet verplaatst of gekopieerd.

  • Als u een snelkoppeling in een aangepaste groep een andere naam geeft of deze verwijdert, is dit niet van invloed op het werkelijke object maar alleen op de snelkoppeling naar dit object.

  • U kunt zoveel snelkoppelingen naar een databaseobject maken als u wilt. Elke groep zou maar één snelkoppeling naar een bepaald databaseobject moeten hebben.

 4. Geef groepen of objecten in een aangepaste categorie weer of verberg deze. Als u klaar bent met het vullen van de aangepaste groep of groepen, kunt u de groep Niet-toegewezen objecten en eventuele andere ongewenste groepen verbergen. U kunt ook afzonderlijke objecten verbergen.

  U kunt ook de macroactie WeergaveCategorieënInstellen gebruiken om een categorie weer te geven of te verbergen. Door een macro te gebruiken kunt u categorieën weergeven en verbergen, ongeacht de instellingen in het dialoogvenster Navigatieopties. Zie het gedeelte Het navigatiedeelvenster beheren met een macro voor meer informatie.

Een aangepaste categorie maken

 1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties.

 2. Klik in het dialoogvenster Navigatieopties onder de lijst Categorieën op Item toevoegen.

  Er verschijnt een nieuwe categorie in de lijst. In de volgende afbeelding ziet u een illustratie van een nieuwe aangepaste categorie:

  Een nieuwe aangepaste categorie in het navigatiedeelvenster

 3. Typ een naam voor de nieuwe categorie en druk op Enter.

  Tip: Probeer een naam te bedenken waarvan de betekenis duidelijk is voor de personen die de database gebruiken. Nadat u de naam hebt gemaakt, ziet u dat het bijschrift voor de lijst (rechts) is gewijzigd en nu met de naam overeenkomt. Als u de nieuwe categorie bijvoorbeeld Mijn schakelbord noemt, wordt het bijschrift in de lijst aan de rechterkant Groepen voor "Mijn schakelbord". U ziet ook dat de lijst een groep bevat die Niet-toegewezen objecten heet. Deze groep wordt standaard in Access gemaakt en bevat alle objecten in uw database. U gebruikt deze objecten voor het vullen van uw aangepaste groep.

  Nadat u uw aangepaste categorie hebt gemaakt, maakt u een of meer groepen voor die categorie. U kunt zoveel groepen maken als u nodig hebt. Houd het dialoogvenster Navigatieopties open en voer de volgende stappen uit.

Een aangepaste groep maken

 1. Klik onder de lijst met groepen voor "Groepsnaam" , klikt u op Groep toevoegen en typ een naam voor de groep. Als u nodig hebt, kunt u dit proces zo vaak herhalen. Bijvoorbeeld Mijn schakelbord drie groepen mogelijk bevatten, formulieren voor gegevensinvoer, rapporten en query´s. De behoeften van uw gebruikers- of uw eigen voorkeuren moeten Hiermee bepaalt u de groepen die u toevoegt.

 2. Laat het selectievakje naast Niet-toegewezen objecten ingeschakeld en klik op OK.

  Het dialoogvenster Navigatieopties wordt gesloten en de nieuwe aangepaste groep wordt aan het navigatiedeelvenster toegevoegd, maar u kunt de nieuwe groep nog niet zien.

 3. Ga naar de volgende reeks stappen om de nieuwe groep zichtbaar te maken en objecten aan de groep toe te voegen.

Als u alleen een item aan een nieuwe aangepaste groep wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op het item, wijst u in het snelmenu de optie Toevoegen aan groep aan en klikt u vervolgens op Nieuwe groep.

Objecten aan de aangepaste groep toewijzen door snelkoppelingen te maken

 1. Klik op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik in het bovenste gedeelte van het menu op uw nieuwe categorie.

  De groep of groepen die u voor uw categorie hebt gemaakt, verschijnen in het onderste gedeelte van het menu, samen met de groep Niet-toegewezen objecten.

 2. Sleep items uit de groep Niet-toegewezen objecten naar een aangepaste groep.

  Als u meerdere items tegelijk wilt verplaatsen, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de items klikt en sleept u de items vervolgens naar een aangepaste groep.

Groepen of objecten in een aangepaste categorie weergeven of verbergen

U kunt zoveel groepen in een aangepaste categorie verbergen als u wilt en zoveel objecten in a groep als u wenst. Onthoud het volgende als u verder gaat met het proces:

 • U kunt in Access op twee manieren items verbergen. U kunt opdrachten van het navigatiedeelvenster gebruiken om een snelkoppeling in een groep te verbergen of u kunt de eigenschap Verborgen van een databaseobject instellen om snelkoppelingen naar het object te verbergen in alle groepen en categorieën in de geopende database, inclusief ingebouwde categorieën en groepen.

 • U kunt verborgen objecten en groepen volledig onzichtbaar maken of u kunt ze in het navigatiedeelvenster weergeven als niet-beschikbare (lichter gekleurde) pictogrammen. U doet dit door het selectievakje Verborgen objecten weergeven in het dialoogvenster Navigatieopties in of uit te schakelen. U kunt dit selectievakje ook gebruiken om een verborgen groep of object te herstellen (zichtbaar te maken).

In de volgende gedeelten wordt stap voor stap uitgelegd hoe u deze taken uitvoert.

Een groep in een categorie verbergen

 • Klik met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster op de titelbalk van de groep die u wilt verbergen en klik vervolgens op Verbergen.

  U kunt ook een groep verbergen met behulp van het dialoogvenster Navigatieopties te klikken . Het dialoogvenster openen (Zie de stappen in het volgende gedeelte als u niet weet hoe) en, in de lijst met groepen voor "categorie" , schakelt u het selectievakje in naast de groep die u wilt verbergen.

Een verborgen groep in een categorie herstellen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de menubalk boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties in het snelmenu.

 2. Selecteer in de lijst Categorieën de categorie die de verborgen groep bevat.

 3. Schakel het selectievakje in naast de verborgen groep in de lijst Groepen voor 'categorie'.

 4. Klik op OK.

Een snelkoppeling of object alleen in de eigen groep verbergen

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de snelkoppeling of het object en klik op Verbergen in deze groep.

  Opmerking: Deze opdracht is niet beschikbaar voor objecten in de groep Niet-toegewezen objecten van een aangepaste categorie.

Een object verbergen in alle categorieën en groepen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het object dat u wilt verbergen, en klik vervolgens op Objecteigenschappen of (voor een tabel) op Tabeleigenschappen in het snelmenu.

  Het dialoogvenster Eigenschappen voor objectnaam wordt geopend en de naam van het object wordt weergegeven in de titel van het dialoogvenster. Als u bijvoorbeeld een formulier met de naam Bestellingen opent, krijgt het dialoogvenster de titel Eigenschappen voor Bestellingen. De volgende afbeelding geeft dit dialoogvenster weer.

  Het dialoogvenster Eigenschappen voor een databaseobject in Access

 2. Schakel het selectievakje Verborgen in.

 3. Klik op OK.

Een verborgen object herstellen (zichtbaar maken)

 1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik op Navigatieopties in het snelmenu.

 2. Schakel onder Weergaveopties het selectievakje Verborgen objecten weergeven in.

 3. Klik op OK en ga terug naar het navigatiedeelvenster.

  In dit venster wordt voor alle verborgen objecten een grijs pictogram weergegeven.

 4. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u een snelkoppeling in een groep hebt verborgen, klikt u met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en klikt u vervolgens op Zichtbaar maken in deze groep.

  • Als u een object in alle categorieën en groepen hebt verborgen met de eigenschap Verborgen, klikt u met de rechtermuisknop op het object, klikt u op Objecteigenschappen of (voor een tabel) op Tabeleigenschappen en schakelt u het selectievakje Verborgen uit.

Snelkoppelingen in aangepaste groepen verwijderen en herstellen

Uw aangepaste groepen kunnen na verloop van tijd veranderen omdat de behoeften van de gebruikers en het bedrijf ook veranderen. U kunt op elk moment snelkoppelingen in een groep toevoegen of verwijderen.

Een snelkoppeling uit een aangepaste groep verwijderen

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de snelkoppeling die u wilt verwijderen, en klik op Verwijderen.

Een snelkoppeling in een aangepaste groep herstellen

 1. Geef de groep Niet-toegewezen objecten weer als deze groep is verborgen.

  Hoe kan ik de groep Niet-toegewezen objecten weergeven?

  1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik op Navigatieopties in het snelmenu.

  2. Schakel in het venster Groepen voor 'categorie' het selectievakje naast Niet-toegewezen objecten in.

 2. Sleep of kopieer en plak het gewenste object uit de groep Niet-toegewezen objecten in uw aangepaste groep.

De naam van een snelkoppeling in een aangepaste groep wijzigen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de snelkoppeling waarvan u de naam wilt wijzigen, en klik vervolgens op Naam snelkoppeling wijzigen.

 2. Typ de nieuwe naam voor de snelkoppeling en druk vervolgens op Enter.

Naar boven

Het navigatiedeelvenster beheren met een macro

Als u wilt het navigatiedeelvenster beheren met behulp van een macro, kunt u een macro maken die wordt uitgevoerd wanneer de database wordt geopend en vervolgens acties toevoegen aan de macro.

U kunt selectief categorieën weergeven of verbergen, en u kunt het navigatiedeelvenster vergrendelen om te voorkomen dat andere gebruikers per ongeluk verplaatst of verwijderd sneltoetsen, objecten, groepen of categorieën. U kunt ook naar een categorie of groep navigeren zodat de categorie of groep wordt weergegeven wanneer de database wordt geopend.

U kunt ook het navigatiedeelvenster verbergen voor de duur van een databasesessie.

Met macroacties bepalen wat in het navigatiedeelvenster wordt weergegeven

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassenmodule en klikt u op Macro.

  Opmerking: Als de database al een macro autoexec genaamd heeft, hoeft u niet een nieuwe macro wilt maken. Voeg de macroacties die worden beschreven in deze procedure om de bestaande macro autoexec.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven .

 3. Klik in het ontwerpraster macro onder actie, op de pijl in de eerste lege cel.

 4. Selecteer in de lijst WeergegevenCategorieënInstellen.

 5. Klik op de pijl in het vak categorie onder het ontwerpraster, klik in het deelvenster Actieargumenten en klik vervolgens op de naam van de categorie die u wilt weergeven of verbergen.

 6. Net boven het argument categorie , klik op de pijl in het vak weergeven en een instelling kiezen. Kies Ja als u wilt dat de categorie in het navigatiedeelvenster wordt weergegeven. Kies Nee als u niet wilt dat de categorie in het navigatiedeelvenster wordt weergegeven.

 7. Herhaal stap 3 tot en met 6 voor elke categorie die u wilt beheren in met behulp van de macro.

 8. Klik in het ontwerpraster macro onder actie, op de pijl in de eerste lege cel.

 9. Selecteer in de lijst NavigatiedeelvensterVergrendelen.

 10. Kies onder het ontwerpraster in het deelvenster Actieargumenten een waarde voor het argument vergrendelen . Kies Ja het navigatiedeelvenster vergrendelen.

 11. Druk op CTRL + S om de macro opslaan. Naam toewijzen aan de macro autoexec om aan te geven voor toegang tot dat de macro wordt uitgevoerd wanneer de database wordt geopend.

Een macroactie gebruiken om naar een categorie of groep te navigeren

U kunt deze macroactie op elk gewenst moment, niet alleen wanneer de database wordt geopend.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassenmodule en klikt u op Macro.

  Opmerking: Als de database al een macro autoexec genaamd heeft, hoeft u niet een nieuwe macro wilt maken. Voeg de macroacties die worden beschreven in deze procedure om de bestaande macro autoexec.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven .

 3. Klik in het ontwerpraster macro onder actie, op de pijl in de eerste lege cel.

 4. Selecteer in de lijst NavigerenNaar.

 5. Klik op de pijl in het vak categorie onder het ontwerpraster, klik in het deelvenster Actieargumenten en klik vervolgens op de naam van de categorie die u wilt navigeren.

 6. Als u naar een specifieke groep in de categorie wilt navigeren, klikt u op de pijl in het vak Groep en klikt u op de naam van de groep waar u naartoe wilt navigeren.

 7. Druk op CTRL + S om de macro opslaan. Naam toewijzen aan de macro autoexec om aan te geven voor toegang tot dat de macro wordt uitgevoerd wanneer de database wordt geopend.

Een macroactie gebruiken om het navigatiedeelvenster te verbergen

Als u liever aan uw eigen navigatiesysteem te maken, kunt u het navigatiedeelvenster verbergen door met de macroactie OpdrachtUitvoeren en het argument Vensterverbergen . Deze macroactie uitvoeren met dit argument, wordt het navigatiedeelvenster verborgen voor de duur van de huidige databasesessie van de.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassenmodule en klikt u op Macro.

  Opmerking: Als de database al een macro autoexec genaamd heeft, hoeft u niet een nieuwe macro wilt maken. Voeg de macroacties die worden beschreven in deze procedure om de bestaande macro autoexec.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven .

 3. Klik in het ontwerpraster macro onder actie, op de pijl in de eerste lege cel.

 4. Selecteer in de lijst OpdrachtUitvoeren.

 5. Klik op de pijl in het vak opdracht onder het ontwerpraster, klik in het deelvenster Actieargumenten en klik vervolgens op Vensterverbergen.

 6. Druk op CTRL + S om de macro opslaan. Naam toewijzen aan de macro autoexec om aan te geven voor toegang tot dat de macro wordt uitgevoerd wanneer de database wordt geopend.

U kunt ook de weergave van het navigatiedeelvenster in- of uitschakelen met behulp van het selectievakje Navigatiedeelvenster weergeven in het dialoogvenster Opties voor Access veranderen. Als u de macroactie OpdrachtUitvoeren met het argument Vensterverbergen gebruikt, wordt deze het navigatiedeelvenster verbergen of het selectievakje Navigatiedeelvenster weergeven is ingeschakeld of niet.

Naar boven

De ontwerpweergave uitschakelen voor een item

U kunt in het navigatiedeelvenster de eigenschap Ontwerpweergavesnelkoppelingen uitschakelen van een snelkoppeling instellen om te bepalen of gebruikers de snelkoppeling kunnen gebruiken om het doelobject in de ontwerp- of indelingsweergave te openen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de snelkoppeling waarvoor u de ontwerpweergave wilt uitschakelen, en klik vervolgens op Objecteigenschappen of (voor een tabel) op Tabeleigenschappen.

 2. Schakel in het dialoogvenster Eigenschappen voor objectnaam het selectievakje Ontwerpweergavesnelkoppelingen uitschakelen in.

Naar boven

Een databaseobject verbergen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het object dat u wilt verbergen, en klik vervolgens op Objecteigenschappen of (voor een tabel) op Tabeleigenschappen.

  Het dialoogvenster Eigenschappen voor objectnaam wordt geopend en de naam van het object wordt weergegeven in de titel van het dialoogvenster. Als u bijvoorbeeld een formulier met de naam Bestellingen opent, krijgt het dialoogvenster de titel Eigenschappen voor Bestellingen. De volgende afbeelding geeft dit dialoogvenster weer.

  Het dialoogvenster Eigenschappen voor een databaseobject in Access

 2. Schakel het selectievakje Verborgen in.

 3. Klik op OK.

Een verborgen object herstellen (zichtbaar maken)

 1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik op Navigatieopties in het snelmenu.

 2. Schakel onder Weergaveopties het selectievakje Verborgen objecten weergeven in.

 3. Klik op OK en ga terug naar het navigatiedeelvenster. In dit venster wordt voor alle verborgen objecten een grijs pictogram weergegeven.

 4. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u een snelkoppeling of object alleen in een groep hebt verborgen, klikt u met de rechtermuisknop op het object en klikt u vervolgens op Zichtbaar maken in de groep.

  • Als u een object in alle categorieën en groepen hebt verborgen met de eigenschap Verborgen, klikt u met de rechtermuisknop op het object, klikt u op Eigenschappen weergeven en schakelt u het selectievakje Verborgen uit.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×