Een database converteren naar de Access 2007-bestandsindeling

U kunt een database die is gemaakt met Microsoft Office Access 2003, Access 2002, Access 2000 of Access 97 converteren naar de bestandsindeling van Microsoft Office Access 2007. Gebruik zo veel mogelijk de nieuwe bestandsindeling; deze ondersteunt namelijk nieuwe functies, zoals bijlagen en velden met meerdere waarden.

Een database in de nieuwe bestandsindeling van Access 2007 (.accdb) kan echter niet worden geopend met of gekoppeld vanuit oudere versies van Access, en de nieuwe indeling biedt geen ondersteuning meer voor replicatie of beveiliging op gebruikersniveau. Als u uw Access 2007-database wilt gebruiken met een oudere versie van Access of als u replicatie of beveiliging op gebruikersniveau nodig hebt, moet u een bestandsindeling van een oudere versie gebruiken.

Klik op de koppelingen in de sectie Zie ook in dit artikel voor meer informatie over welke bestandsindeling u dient te gebruiken en over het importeren en converteren als de database is gemaakt met Access 95 of Access 2.0.

Notities: 

 • Als u de database deelt met anderen, controleert u dan of die gebruikers allemaal Office Access 2007 gebruiken voordat u de database converteert naar de bestandsindeling van Access 2007. U kunt de bestandsindeling van Access 2007 niet gebruiken in oudere versies van Access.

 • Een gerepliceerde database kunt u niet converteren naar de bestandsindeling van Office Access 2007. U kunt Access 2007 echter wel gebruiken om een replica te maken van een database die is ingedeeld in de bestandsindelingen van Access 2000 of Access 2002-2003.

In dit artikel

Een Access 2000- of Access 2002-2003-database converteren

Een Access 97-database converteren

Een Access 95-database converteren

Een Access 2.0-database converteren

Een Access 2000- of Access 2002-2003-database converteren

Als u een Access 2000- of Access 2002-2003-database (.mdb) wilt converteren naar de nieuwe bestandsindeling van Access 2007 (.accdb), moet u de database eerst openen in Access 2007 en vervolgens opslaan in de ACCDB-bestandsindeling.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer en open in het dialoogvenster Openen de database die u wilt converteren.

  1. Opmerking: Als het dialoogvenster Databaseverbetering wordt weergegeven, wil dat zeggen dat u een database opent met een oudere bestandsindeling dan die van Access 2000. Raadpleeg in dat geval een van de volgende secties om door te gaan: Een Access 97-database converteren, Een Access 95-database converteren of Een Access 2.0-database converteren.

 3. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs Opslaan als aan en klik vervolgens onder Database opslaan in een andere indeling op de bestandsindeling waarnaar u de database wilt converteren.

  1. Als er databaseobjecten zijn geopend wanneer u de opdracht Database opslaan als gebruikt, wordt er gevraagd of u deze objecten wilt sluiten voordat u de kopie maakt. Klik op Ja als u wilt dat de objecten worden gesloten, of klik op Nee als u het hele proces wilt annuleren. Indien nodig wordt u gevraagd om eventuele wijzigingen op te slaan.

 4. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

  Er wordt een kopie van de database gemaakt en die wordt vervolgens geopend. De originele database wordt automatisch gesloten.

Een Access 97-database converteren

Wanneer u een Access 97-database opent in Office Access 2007, wordt het dialoogvenster Databaseverbetering weergegeven. Als u de database wilt converteren naar de bestandsindeling van Access 2007, klikt u op Ja. Er wordt dan een kopie van de database gemaakt in de ACCDB-indeling.

Opmerking: U kunt het ACCDB-bestand niet gebruiken in Access-versies die ouder zijn dan Office Access 2007.

Een Access 95-database converteren

Als u een bestaande database gebruikt in de Access 95-indeling (.mdb), kunt u tabellen, query's en macro's uit die database importeren in een Office Access 2007-database (.accdb). U kunt ook formulieren en rapporten importeren die niet gebruikmaken van Microsoft Visual Basic for Applications-code (VBA). Ga als volgt te werk als u formulieren en rapporten in Access 2007 wilt importeren die VBA-code of modules bevatten:

 1. Open de database in Access 2000, Access 2002 of Access 2003.

 2. Sla de database op in de indeling van Access 2000 of Access 2002-2003.

 3. Open de database in Access 2007.

 4. Converteer de database naar een Access 2007-database.

Zie het artikel Access 2.0- en Access 95-databases importeren in de huidige versies voor meer informatie.

Een Access 2.0-database converteren

U kunt tabellen, query's en macro's uit een Access 2.0-database (.mdb) importeren in een Office Access 2007-database (.accdb). U kunt echter niet een Access 2.0-database converteren naar de bestandsindeling van Access 2007 door middel van Access 2007. Als u formulieren, rapporten of modules wilt importeren in een Access 2007-database, converteert u eerst de database door een oudere versie van Access te gebruiken, de geconverteerde database te openen met Access 2007 en deze vervolgens te converteren naar een Access 2007-database. In de volgende procedure worden deze stappen beschreven:

 1. Open de database in Access 2000, Access 2002 of Access 2003.

 2. Sla de database op in de indeling van Access 2000 of Access 2002-2003.

 3. Open de database in Access 2007.

 4. Converteer de database naar een Access 2007-database.

Zie het artikel Een Access 2.0-database importeren in een Access 2007-bestand voor meer informatie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×