Een controlelijst maken in Word

Word voor Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Word kunt u twee soorten controlelijsten maken:

 • Lijsten met selectievakjes of vinkjes in plaats van opsommingstekens of nummers. Gebruik deze variant als u bijvoorbeeld de lijst wilt afdrukken en voltooide taken wilt afvinken.

 • Lijsten die u kunt afvinken in Word. Dit betekent dat u een inhouds besturings element kunt toevoegen vanaf het tabblad ontwikkel aars, maar dat u geen ontwikkel aars hoeft te zijn.

Het doel van deze voorbeeldcontrolelijst is tweeledig: de lijst kan zowel worden afgedrukt als online worden gebruikt.

U kunt een controlelijst maken die u kunt afdrukken of online gebruiken door in Word gebruik te maken van de knop Inhoudsbesturingselement voor selectievakje op het tabblad Ontwikkelaars.

Opsommingstekens of nummers vervangen door vinkjes of selectievakjes

 1. Selecteer de volledige lijst. De opsommingstekens of nummers worden niet zichtbaar geselecteerd.

 2. Kies Start en kies vervolgens de lijst Opsommingstekens.

  alinea-opsommingstekens

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het gewenste vinkje of selectievakje in Bibliotheek Opsommingstekens ziet, selecteert u het.

  • Als u het gewenste vinkje of selectievakje niet ziet, gaat u naar de volgende stap.

 4. Kies Nieuw opsommings teken definiëren en het dialoog venster Nieuw opsommings teken definiëren wordt geopend.

 5. Kies Symbool en kies vervolgens een symbool in de tabel met symbolen.

  Tip: Als u meer opties wilt zien, kiest u in de lijst Lettertype een Symbol-lettertype, zoals Wingdings.

 6. Blader door de lijst met symbolen en kies het symbool dat u wilt gebruiken, bijvoorbeeld een open vakje ( Open vakje ) of een driedimensionaal vakje ( 3D-vakje ).

 7. Kies OK en kies vervolgens nogmaals OK in het dialoogvenster Nieuw opsommingsteken definiëren.

Het gekozen symbool wordt toegevoegd aan de bibliotheek met opsommingstekens, zodat u het symbool eenvoudig kunt selecteren als u het opnieuw wilt gebruiken.

Een controlelijst maken die u kunt afvinken in Word

Er zijn vier stappen betrokken bij het maken van een lijst met selectie vakjes die u kunt afvinken in Word. Voor dit type lijst is een inhouds besturings element voor een selectie vakje vereist, dat wordt weer gegeven op het tabblad ontwikkel aars.

 1. Kies op het tabblad Bestand de optie Opties > Lint aanpassen.

 2. Kies in de lijst Het lint aanpassen de optie Hoofdtabbladen.

 3. Schakel in de lijst Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaars in en kies OK.

  selectievakje ontwikkelaars

 1. Op het tabblad ontwikkel aars in de groep besturings elementen. Kies de knop inhouds besturings element voor selectie vakjes om een selectie vakje in te voegen voor een item in een bestaande lijst of om een nieuwe lijst te maken.

 2. Druk tweemaal op de toets pijl-rechts, typ het eerste item in de lijst en druk op Enter.

 3. Selecteer het besturingselement voor een selectievakje dat u zojuist hebt gemaakt, en druk op Ctrl+C om het besturingselement te kopiëren.

 4. Druk op Ctrl+V in de nieuwe regel om het item te plakken, en wijzig de naam van het item.

 5. Herhaal stap 6 en 7 zo nodig tot de lijst klaar is.

 6. Als u een X in het selectie vakje wilt plaatsen, klikt u in het vak.

Meer informatie over het inhoudsbesturingselement voor een selectievakje

U kunt een andere optie dan het selectie vakje standaard en X gebruiken.

 1. Selecteer een inhoudsbesturingselement voor een selectievakje, en klik in de groep Besturingselementen de optie Eigenschappen.

 2. Kies in het dialoog venster Eigenschappen van inhouds besturings element onder Eigenschappen van selectie vakje de optie wijzigen naast ingeschakeld symbool en/of niet- ingeschakeld symbool.

 3. Kies in het dialoogvenster Symbool een nieuw symbool, en kies vervolgens OK om uw selectie op te slaan.

Als sommige items in de lijst meer dan één regel lang zijn, kunt u verkeerd-om inspringen gebruiken om deze items uit te lijnen.

 1. Selecteer de lijst.

  Opmerking: Opsommingstekens of nummers worden niet zichtbaar geselecteerd.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave Alinea.

  Het startpictogram Alinea

 3. Typ onder Inspringing in het vak Links het getal 0,25.

 4. Kies onder Speciaal de optie Verkeerd-om.

 5. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Als u tevreden bent over de lijst, groepeert u deze om de besturings elementen en de items in de lijst te vergren delen. Op die manier kunnen mensen items in de lijst uitchecken zonder de items zelf te wijzigen.

 1. Selecteer de lijst (de besturingselementen voor selectievakjes en de items in de lijst).

 2. Op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen kiest u Groep > Groeperen.

  Opmerking: Als u later nog iets wilt wijzigen, selecteert u de lijst opnieuw en kiest u Groep > Groep opheffen.

Zie ook

Wijzigingen aanbrengen in selectievakjes
Een invulbaar formulier maken
Sneltoetsen voor Microsoft Word 2016 voor Windows

Een controlelijst maken om af te drukken

Als u alleen een controlelijst nodig hebt om af te drukken, kunt u een lijst maken waarbij elk item een selectievakje heeft dat u op papier kunt afvinken. U kunt ook een lijst met selectievakjes maken en items elektronisch afvinken door het document in Word te openen.

Opmerking: Als u een item niet elektronisch kunt afvinken, is het mogelijk alleen opgemaakt voor afdrukken of is het document mogelijk vergrendeld.

De manier waarop u de lijst maakt, is afhankelijk van of uw document al lijsten met verschillende soorten opsommingstekens bevat.

Een lijst met aangepaste opsommingstekens maken

 1. Typ de lijst met items.

 2. Selecteer de lijst.

 3. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op de pijl naast Opsommingstekens.

  afbeelding van lint in word

 4. Klik op Nieuw opsommingsteken definiëren.

 5. Klik op Symbool.

 6. Klik in het vak Lettertype op een Symbol-lettertype dat op uw computer is geïnstalleerd, zoals Wingdings.

 7. Blader door de lijst met beschik bare symbolen en dubbel klik vervolgens op het symbool dat u wilt gebruiken, zoals een open box ( Open vakje ) of een driedimensionaal vakje ( 3D-vakje ).

Een tabel maken om te voorkomen dat bestaande opsommingstekens worden gewijzigd

 1. Ga op het tabblad Invoegen naar de groep Tabellen en klik op Tabel.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op Tabel invoegen.

 3. In het vak Aantal kolommen voert u 2 in.

 4. In het vak Aantal rijen voert u het gewenste aantal rijen in. Voor elk item in de lijst is één rij nodig.

 5. Klik op OK.

 1. Klik op de cel linksboven.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Symbolen op Symbool en vervolgens op Meer symbolen.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Klik op het tabblad Symbolen.

 4. Klik in het vak Lettertype op een Symbol-lettertype dat op uw computer is geïnstalleerd, zoals Wingdings.

 5. Blader door de lijst met beschikbare symbolen en dubbelklik op het symbool dat u wilt gebruiken, zoals een open vakje ( Open vakje ) of een driedimensionaal vakje ( 3D-vakje ).

 6. Klik op Sluiten.

 7. Klik op de volgende cel waar u een vakje wilt invoegen en druk op Ctrl+Y om nog een vakje in te voegen.

 8. Nadat u voor elk gewenst item een vakje hebt ingevoegd, klikt u op de cel rechtsboven en typt u de tekst voor het eerste item. Herhaal deze stap voor elk item in de lijst.

U bepaalt de lay-out van de lijst met de tabel, maar u wilt wellicht ook de afstand aanpassen zodat de kolom met de selectievakjes niet te breed wordt en de tekst niet te ver van de selectievakjes af komt te staan. Waarschijnlijk wilt u ook geen randlijnen om de tabel, terwijl die in Word gewoonlijk aan elke tabel worden toegevoegd. Ga als volgt te werk om dit aan te passen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de tabel, wijs AutoAanpassen aan en klik vervolgens op AutoAanpassen aan inhoud.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de tabel, klik op Tabeleigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Tabel.

 3. Klik op Opties en voer in de vakken Links en Rechts een getal in dat een beetje ruimte tussen het selectievakje en de tekst oplevert, bijvoorbeeld 0,05 cm en klik vervolgens op OK.

 4. Klik op het tabblad Tabel op Randen en arcering en klik vervolgens op het tabblad Randen.

 5. Selecteer Geen onder Instelling en klik vervolgens op OK.

  Opmerking: Nadat u de randlijnen hebt verwijderd, ziet u mogelijk nog steeds grijze randlijnen. Dit zijn de tabelrasterlijnen. Deze worden niet weergegeven wanneer het document wordt afgedrukt. Als u wilt dat ze helemaal niet worden weergegeven, kunt u ze verbergen door te klikken op Rasterlijnen weergeven in de groep Tabel op het tabblad Indeling onder Hulpmiddelen voor tabellen.

  Afbeelding van lint

Een controlelijst maken die u in Word kunt afvinken

Als u selectievakjes wilt gebruiken die u in Word kunt afvinken, voegt u het formulierveld voor een selectievakje in het document in. U kunt het beste een tabel gebruiken om de selectievakjes uit te lijnen met de tekst, dus de eerste stap is het maken van een tabel. Nadat u de tabel hebt gemaakt, kunt u de selectievakjes invoegen in een kolom en de tekst in een andere kolom. Vervolgens kunt u de lay-out verfijnen. Om de items af te vinken, vergrendelt u het formulier.

Het resultaat lijkt op de volgende afbeelding.

voorbeeld van de lijst met selectievakjes

 1. Ga op het tabblad Invoegen naar de groep Tabellen en klik op Tabel.

  Afbeelding van Word-lint

 2. In het vak Aantal kolommen voert u 2 in.

 3. In het vak Aantal rijen voert u het gewenste aantal rijen in. Voor elk item in de lijst is één rij nodig.

U hoeft nu niets te doen aan de grootte van de kolommen of de randen in de tabel. Die wijzigt u later.

Om de af te vinken selectievakjes toe te voegen, moet u het tabblad Ontwikkelaars gebruiken.

Tabblad Ontwikkelaars weergeven

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Populair.

 3. Schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in.

  Opmerking: Het lint maakt deel uit van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

Selectievakjes toevoegen

 1. Klik op de cel linksboven in de tabel die u hebt ingevoegd.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Oudere hulpprogramma's. knopafbeelding

 3. Klik onder Oude formulieren op Selectievakje Bijschrift 4 .

  Opmerking: Als het selectievakje een grijze achtergrond heeft, klikt u op Oudere hulpprogramma's in de groep Besturingselementen, en klikt u vervolgens op Arcering knopafbeelding om de grijze arcering te verwijderen.

 4. Klik op de volgende cel waarin u een selectievakje wilt invoegen en druk op Ctrl+Y om nog een selectievakje in te voegen.

 5. Nadat u voor elk gewenst item een selectievakje hebt ingevoegd, klikt u op de cel rechtsboven en typt u de tekst voor het eerste item. Herhaal deze stap voor elk item in de lijst.

Hoewel u de indeling van de lijst al bepaalt met de tabel, wilt u wellicht ook de afstand aanpassen zodat de kolom met de selectievakjes niet te breed wordt en de tekst niet te ver van de selectievakjes af komt te staan. Waarschijnlijk wilt u ook geen randlijnen om de tabel, terwijl die in Word gewoonlijk aan elke tabel worden toegevoegd. Ga als volgt te werk om dit aan te passen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de tabel, wijs AutoAanpassen aan en klik vervolgens op AutoAanpassen aan inhoud.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de tabel, klik op Tabeleigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Tabel.

 3. Klik op Opties en voer in de vakken Links en Rechts een getal in dat een beetje ruimte tussen het selectievakje en de tekst oplevert, bijvoorbeeld 0,05 cm en klik vervolgens op OK.

 4. Klik op het tabblad Tabel op Randen en arcering en klik vervolgens op het tabblad Randen.

 5. Selecteer Geen onder Instelling en klik vervolgens op OK.

  Opmerking: Nadat u de randlijnen hebt verwijderd, ziet u mogelijk nog steeds grijze lijnen. Dit zijn de tabelrasterlijnen. Deze worden niet weergegeven wanneer het document wordt afgedrukt. Als u de tabelrasterlijnen op het scherm wilt verbergen, klikt u op het tabblad Indeling onder Hulpmiddelen voor tabellen en klikt u in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

Als u wilt dat de items worden afgevinkt door te klikken op de selectievakjes, moet u het formulier vergrendelen. Wanneer het formulier is vergrendeld, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen in de tekst of de indeling, dus voer deze stap pas als laatste uit.

Opmerking: Als u de lijst nog wilt controleren op spelfouten, moet u de spellingcontrole uitvoeren voordat u het formulier vergrendelt.

Wanneer u het document wilt bewerken, kunt u het formulier eenvoudig ontgrendelen. Vergeet niet het formulier daarna weer te vergrendelen zodat u op de selectievakjes kunt klikken.

Het formulier vergrendelen

 1. Zorg ervoor dat de ontwerpmodus niet actief is. Klik op Ontwerpmodus in de groep Besturingselementen op het tabblad Ontwikkelaars.

  knopafbeelding

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik vervolgens op Opmaak en bewerking beperken.

 3. Schakel in het taakvenster Document beveiligen onder Bewerkingsbeperkingen het selectievakje Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document in.

 4. Selecteer Formulieren invullen in de lijst met bewerkingsbeperkingen.

 5. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 6. Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat alleen revisoren die het wachtwoord kennen de beveiliging kunnen opheffen, typt u een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en typt u het wachtwoord vervolgens opnieuw ter bevestiging.

  Belangrijk: Als u geen wachtwoord instelt, kunnen alle revisoren uw bewerkingsbeperkingen wijzigen.

Het formulier ontgrendelen

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik vervolgens op Opmaak en bewerking beperken.

 2. Klik in het taakvenster Document beveiligen op Beveiliging stoppen.

Opmerking: Als u het document hebt beveiligd met een wachtwoord, moet u het wachtwoord typen voordat u de beveiliging kunt opheffen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×