Office
Aanmelden

Een contactpersoon toevoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt gegevens van personen opslaan en ordenen door nieuwe contactpersonen op te slaan in uw adresboek. Contactpersonen zijn vergelijkbaar met elektronische visitekaartjes die de contactgegevens van een persoon bevatten. Contactpersonen kunnen alleen uit een naam en e-mailadres bestaan, maar ook aanvullende informatie bevatten, zoals het adres, meerdere telefoonnummers en een profielfoto.

U bepaalt zelf welke informatie er aan een visitekaartje wordt toegevoegd, en welke informatie wordt bijgewerkt en verwijderd.

Gedeeltelijk ingevuld Outlook-visitekaartje

Nadat u iemand hebt opgeslagen als contactpersoon, kunt u de eerste paar letters van de naam typen in een e-mailbericht, waarna het e-mailadres automatisch wordt ingevuld door Outlook. Of u kunt die persoon met enkele klikken bellen zonder dat u het telefoonnummer hoeft op te zoeken.

 1. Open het bericht, zodat de naam van de persoon wordt weergegeven in een van deze regels: Van:, Aan:, Cc: of Bcc:.

 2. Met de rechtermuisknop op de gewenste naam, klikt u op toevoegen aan Outlook-contactpersonen.

 3. Voer de details die u wilt opslaan in het venster dat wordt geopend.

  Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan Outlook vanuit een bericht

  Opmerking: Outlook zet het e-mailadres van de contactpersoon in het vak E-mail. Alle andere informatie over de contactpersoon die beschikbaar is in het bericht, wordt in de daarvoor bestemde vakken geplaatst. Als een contactpersoon zich in uw organisatie bevindt, worden waarschijnlijk ook de functie, de afdeling, het telefoonnummer en het kantoor weergegeven.

 4. Selecteer Opslaan.

 1. Klik op Personen onderaan op het scherm.

  Klik op Personen

 2. Vanuit het menu bestand, selecteer de Nieuwe contactpersoon of druk op Ctrl + N.

  Knop Nieuwe contactpersoon op het tabblad Start

  Tip: Als u wilt een contactpersoon maken vanuit een andere Outlook map, drukt u op Ctrl + Shift + C.

 3. Voer een naam in en eventuele andere gegevens die u voor de contactpersoon wilt opslaan.

 4. Als u meteen nog een contactpersoon wilt maken, kiest u Opslaan en nieuwe. Zo hoeft u niet bij elke contactpersoon helemaal opnieuw te beginnen.

  Tips: 

  • Naar een andere contactpersoon van hetzelfde bedrijf, choosethedown pijl naast Opslaan en nieuw, toevoegen en kies vervolgens contactpersoon van hetzelfde bedrijf.

  • Een nieuwe contactpersoon van hetzelfde bedrijf maken

 5. Wanneer u klaar bent met het invoeren van nieuwe contactpersonen, kiest u Opslaan en sluiten.

U kunt meer dan één telefoonnummer, e-mailadres of adres voor iemand opslaan.

 1. Als u de contactpersoon voordat u dit nog niet hebt toegevoegd, kunt u een nieuwe contactpersoon maken. Open anders een bestaand contact.

 2. Klik op de pijl-omlaag naast de E-mailvan de velden voor telefoon of het adres van het bedrijf, en selecteer vervolgens in de vervolgkeuzelijst een van de andere opties. Bijvoorbeeld, als u wilt een tweede e-mailadres toevoegen, selecteert u E-mail 2. Een TTY/TDD als telefoonnummer wilt toevoegen, klikt u op de pijl naast een van de velden Telefoon en selecteer TTY/TDD.

Een extra e-mailadres voor een contactpersoon toevoegen

Als u een foto van de persoon hebt opgeslagen op de computer (of op een andere locatie), kunt u deze in de contactgegevens gebruiken.

 1. Klik op het afbeeldingspictogram in het vak van de nieuwe contactpersoon.

  Klik op het afbeeldingspictogram om een foto toe te voegen

 2. Zoek de foto die u wilt gebruiken in het vak Afbeelding van contactpersoon toevoegen en klik op OK.

 • Contactpersonen importeren vanuit een CSV- of PST-bestand    Een CSV-bestand bevat contactpersonen die u hebt geëxporteerd naar een tekstbestand. In dit bestand worden de delen van de gegevens van de contactpersoon gescheiden door komma's (CSV betekent 'comma seperated value', kommagescheiden waarde).

Een PST-bestand is een bestand dat is geëxporteerd vanuit Outlook naar een indeling die op een andere computer met Outlook kan worden gelezen.

Zie Contactpersonen importeren in Outlook voor Windows voor meer informatie.

 • Contactpersonen ophalen vanuit Excel    U kunt de wizard Importeren en exporteren gebruiken om contactinformatie in te voeren die is opgeslagen in een Excel-bestand, zoals .xlsx of .xls.

Zie Contactpersonen importeren in Outlook voor Windows voor meer informatie.

U bent in besturingselement van welke gegevens worden toegevoegd aan een visitekaartje. U kunt bijwerken en verwijderen van informatie als u kiest.

Gedeeltelijk ingevuld Outlook-visitekaartje

Wijzigen hoe namen op het visitekaartje worden weergegeven

 1. Op het tabblad Bestand kiest u Opties > Personen.

 2. Ga als volgt te werk onder Namen en archiveren:

  • Kies een optie uit de lijst Standaardvolgorde voor volledige naam.

   Outlook-opties voor personen, met opties voor de weergavevolgorde voor Volledige naam.

   Optie

   Voorbeeld

   Voornaam (Middelste) Achternaam

   Kylie N Nolet

   Achternaam Voornaam

   Nolet Kylie

   Voornaam Achternaam1 Achternaam2

   Kylie Harmsen Nolet

  • Kies een optie uit de lijst Standaardvolgorde voor opslaan.

   Outlook-opties voor personen, met opties voor de weergavevolgorde voor Archiveren als.

   Optie

   Voorbeeld

   Achternaam, Voornaam

   Nolet, Kylie N

   Voornaam Achternaam

   Kylie N Nolet

   Bedrijf

   Contoso, Ltd.

   Achternaam, Voornaam (Bedrijf)

   Nolet, Kylie (Contoso, Ltd.)

   Bedrijf (Voornaam Achternaam)

   Contoso, Ltd. (Nolet, Kylie N)

 3. Kies OK als u klaar bent.

Gegevens op een bestaand visitekaartje bijwerken

 1. Kies op het tabblad Start in de groep Zoeken de optie Adresboek.

  Kies op het tabblad Start in de groep Zoeken de optie Adresboek.

 2. In het dialoogvenster Adresboek: Contactpersonen kiest u in de lijst Adresboek het adresboek waarin de gegevens van de contactpersoon zijn opgeslagen.

 3. Selecteer de contactpersoon die u wilt wijzigen, klik met de rechtermuisknop en wijzig op het visitekaartje de gewenste gegevens, of werk deze bij.

 4. Kies Opslaan en sluiten > Bestand > Sluiten.

Een toestelnummer toevoegen

 1. Op het visitekaartje onder Telefoonnummers kiest u Werk.

  Opmerking: Kies niet de pijl-omlaag bij een vak Werk, Fax op werk of Mobiel. Kies het vak zelf.

 2. Vul in het dialoogvenster Telefoonnummer controleren de Details voor telefoneren in, waaronder het vak Extensie.

  Kies in Outlook op het visitekaartje een optie onder Telefoonnummers en werk indien nodig het dialoogvenster Telefoonnummer controleren bij.

Een visitekaartje doorsturen aan een collega of zakelijke relatie

 1. Open een visitekaartje.

 2. Op het tabblad Contactpersoon in de groep Acties kiest u in de Doorsturen-lijst Als Outlook-contactpersoon.

  Ga in Outlook naar het tabblad Contactpersoon, kies Doorsturen in de groep Acties en kies vervolgens een optie.

  Opmerking: Het visitekaartje wordt doorgestuurd als bijlage bij een e-mailbericht.

Een contactpersoon maken vanuit Contactpersonen

 1. Wijs in het menu Bestand naar Nieuw en klik vervolgens op Contactpersoon.

  Sneltoets  Druk op Ctrl+Shift+C als u een contactpersoon wilt maken.aken.

 2. Typ een naam voor de contactpersoon.

 3. Voer de gegevens in die u voor de contactpersoon wilt opslaan.

  Notities: 

  • Als u wilt opgeven hoe de naam van de contactpersoon moet worden weergegeven op de regel Aan van een bericht, typt u een naam in het vak Weergeven als.

  • Voer meerdere vermeldingen voor een veld in, zoals meer dan één telefoonnummer of e-mailadres, klikt u op de pijl-omlaag naast het veld.

  • Als u meerdere postadressen hebt voor een contactpersoon, schakelt u het selectievakje Dit is het postadres in om aan te geven welk adres moet worden gebruikt bij een samenvoegbewerking.

  Tip: U kunt snel een andere contactpersoon maken met dezelfde bedrijfsinformatie. Bij de huidige contactpersoon klikt u in het menu Acties op Nieuwe contactpersoon van hetzelfde bedrijf.

U kunt op basis van een bestaande contactpersoon een nieuwe contactpersoon maken door de bestaande contactpersoon als sjabloon te gebruiken en vervolgens gegevens waar nodig te wijzigen.

 1. In Contactpersonen klikt u in de weergave Visitekaartjes op de contactpersoon die u als sjabloon wilt gebruiken.

  Opmerking: U kunt deze procedure ook uitvoeren in de weergaven Adreskaartjes en Gedetailleerde adreskaartjes.

 2. Druk op Ctrl + C en vervolgens op Ctrl + V.

 3. In het vak Dubbele contactpersoon gevonden selecteert u de optie Nieuwe contactpersoon toevoegen.

  Wanneer u een contactpersoon of een Elektronisch visitekaartje opslaat met een naam of e-mailnaam die al bestaat in de map Contactpersonen, wordt in Microsoft Outlook een dialoogvenster weergegeven met de keuze om de dubbele contactpersoon als een nieuwe contactpersoon toe te voegen of de bestaande contactpersoon bij te werken met de nieuwe gegevens van de dubbele contactpersoon. Zie voor meer informatie Dubbele contactpersonen oplossen of verwijderen.

 4. Klik op Toevoegen.

  De nieuwe contactpersoon wordt in de weergave Visitekaartjes weergegeven naast de contactpersoon die u hebt gekopieerd.

 5. Dubbelklik op de nieuwe contactpersoon om deze te openen en bewerk dan de gegevens, waar nodig.

 6. Klik op Opslaan en sluiten.

 1. Open (of bekijk een voorbeeld van) het e-mailbericht met de naam van de afzender die u wilt toevoegen aan uw lijst met contactpersonen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de afzender waarvan u een contactpersoon wilt maken en klik vervolgens in het snelmenu op Toevoegen aan contactpersonen.

  Opmerking: In Outlook is er geen optie om contactgegevens automatisch toe te voegen aan Contactpersonen of het adresboek wanneer u een contactpersoon beantwoordt.

Wanneer u een elektronisch visitekaartje opslaat dat u bij een e-mailbericht hebt ontvangen, maakt u een nieuwe contactpersoon. Als u al een contactpersoon met dezelfde naam hebt, kunt u het duplicaat als een nieuwe contactpersoon opslaan, of de oorspronkelijke contactpersoon bijwerken.

 1. Klik in een geopend bericht met de rechtermuisknop op het kaartje en klik vervolgens in het snelmenu op Toevoegen aan contactpersonen. De nieuwe contactpersoon wordt geopend in het contactpersoonformulier.

 2. Ga naar het tabblad Contactpersoon en klik in de groep Opslaan op Opslaan en sluiten.

 3. Als u al een contactpersoon met dezelfde naam hebt, wordt de verdubbeling door Outlook gedetecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Nieuwe contactpersoon toevoegen. Hiermee wordt een dubbele contactpersoon gemaakt, inclusief een contactpersoonformulier en een elektronisch visitekaartje.

  • Selecteer Gegevens bijwerken. De bestaande dubbele contactpersonen worden weergegeven. Dubbelklik op de contactpersoon om deze bij te werken. Werk de gegevens op het contactpersoonformulier bij en sla dit op.

De gegevens van de nieuwe contactpersoon worden nu opgeslagen in Contactpersonen. Ze zijn beschikbaar als elektronisch visitekaartje en ook in andere weergaven. U kunt wijzigingen aanbrengen in de gegevens van de contactpersoon, zowel voordat als nadat u deze hebt opgeslagen. Zie de instructies in Elektronische visitekaartjes maken als u wijzigingen in het kaartje wilt aanbrengen nadat u dit hebt opgeslagen.

Notities: 

 • U kunt ook in de berichtkop met de rechtermuisknop op het bijgesloten VCF-bestand klikken om het snelmenu te openen en de contactpersoon toe te voegen of andere opties te kiezen.

 • Als u in het contactpersoonformulier op de optie Opslaan en nieuw klikt, wordt de geopende contactpersoon opgeslagen en wordt een nieuw, leeg contactpersoonformulier geopend.

Voor deze functie hebt u een Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- of Exchange Server 2007-account nodig. De meeste accounts voor thuisgebruik en persoonlijke accounts zijn geen Microsoft Exchange-accounts.

 1. Open de openbare map waarin u een contactpersoon wilt maken.

  Werkwijze

  1. Als de mappenlijst niet zichtbaar is, klikt u in het menu Ga naar op Mappenlijst.

  2. Klik op Openbare mappen en daarna op de map die u wilt openen.

   Als de map die u wilt openen zich in een andere map bevindt, klikt u naast elke submap op het plusteken (+) tot u de gewenste map hebt gevonden.

 2. Wijs in het menu Bestand naar Nieuw en klik vervolgens op Contactpersoon.

 3. Typ een naam voor de nieuwe contactpersoon.

 4. Voer de gegevens in die u voor de contactpersoon wilt opslaan.

  Notities: 

  • Als u wilt opgeven hoe de naam van de contactpersoon moet worden weergegeven op de regel Aan van een bericht, typt u een naam in het vak Weergeven als.

  • Voor meerdere vermeldingen voor een veld, zoals meer dan één type telefoonnummer of adres, klikt u op de pijl-omlaag naast het veld.

  • Als u meerdere postadressen hebt voor een contactpersoon, schakelt u het selectievakje Dit is het postadres in om aan te geven welk adres moet worden gebruikt bij een samenvoegbewerking.

 5. Klik op Opslaan en sluiten.

  U kunt alleen een nieuwe contactpersoon maken in een contactpersonenmap. U kunt bijvoorbeeld geen nieuwe contactpersoon maken in een e-mailmap.

Een contactpersoon maken

 1. Ga in Contacten naar het tabblad Start en klik in de groep Nieuw op Nieuwe contactpersoon.

  Opdracht Nieuwe contactpersoon op het lint

  Sneltoets    Druk vanuit een willekeurige map in Outlook op Ctrl+Shift+C als u een nieuwe contactpersoon wilt maken.

 2. Voer een naam in en eventuele andere gegevens die u voor de contactpersoon wilt opslaan.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Invoeren contactpersonen afronden     Ga naar het tabblad Contactpersoon en klik in de groep Acties op Opslaan en sluiten.

  • Deze contactpersoon opslaan en een andere toevoegen     Klik op Opslaan en nieuw.

  • Opslaan en een andere contactpersoon van hetzelfde bedrijf of adres invoeren     Klik op de pijl-omlaag naast Opslaan en nieuw en klik vervolgens op Contactpersoon van hetzelfde bedrijf.

   Notities: 

   • Voor meerdere vermeldingen voor een veld, zoals meer dan één telefoonnummer of e-mailadres, klikt u op de pijl-omlaag naast het veld.

   • Als u een foto voor een contactpersoon wilt toevoegen, klikt u op het pictogram van de foto, of ga naar het tabblad Contactpersoon en klik in de groep Opties op Afbeelding en vervolgens op Afbeelding toevoegen.

Als u meerdere contactpersonen wilt maken die gegevens gemeenschappelijk hebben, zoals een bedrijfsnaam en -adres, kunt u een bestaande contactpersoon kopiëren en vervolgens de kopie van de contactpersoon wijzigen om zo de unieke informatie voor de extra contactpersoon op te nemen.

 1. Klik in Contactpersonen met de rechtermuisknop op de contactpersoon die u wilt dupliceren en klik daarna op Kopiëren.

  Sneltoets    Als u een contactpersoon wilt dupliceren, drukt u op Ctrl+C om deze te kopiëren en daarna op Ctrl+V om de dubbele contactpersoon te maken.

 2. Dubbelklik op de nieuwe contactpersoon om deze te openen en bewerk dan de gegevens.

Naar boven

U kunt snel een Outlook-contactpersoon maken op basis van iemand die u een e-mailbericht heeft gestuurd.

 1. Open (of bekijk een voorbeeld van) het e-mailbericht met de naam van de afzender die u wilt toevoegen aan uw lijst met contactpersonen.

Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gewenste persoon en klik daarna op Toevoegen aan contactpersonen.

Andere Outlook-gebruikers kunnen een elektronisch visitekaartje in een e-mailbericht opnemen. Wanneer u een elektronisch visitekaartje opslaat, worden de in dat kaartje opgenomen gegevens gebruikt om een Outlook-contactpersoon te maken.

 1. Klik in een geopend bericht met de rechtermuisknop op het elektronische visitekaartje of op het bijgevoegde VCF-bestand in de berichtkop en klik vervolgens op Toevoegen aan contactpersonen.

 2. Bewerk de gegevens, waar nodig.

 3. Ga naar het tabblad Contactpersoon en klik in de groep Acties op Opslaan en sluiten.

Als u al een contactpersoon met dezelfde naam hebt, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op Nieuwe contactpersoon toevoegen. Dit resulteert in twee contactpersonen met dezelfde naam.

Klik op Gegevens bijwerken. Dubbelklik in de lijst met dubbele contactpersonen op de contactpersoon die u wilt bijwerken met de gegevens van het elektronische visitekaartje.

Voor deze functie is vereist dat u een Microsoft Exchange Server-account hebt en dat de Exchange Server-beheerder openbare mappen heeft ingesteld.

 1. Open de openbare map waarin u een contactpersoon wilt maken.

  Hoe kan ik openbare mappen vinden?

  Als u in het navigatiedeelvenster geen openbare mappen ziet, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het navigatiedeelvenster op Mappenlijst De knop Mappenlijst in het navigatiedeelvenster en zoek naar de map Openbare mappen – gebruikersnaam .

  • Klik in het vak Contactpersonen zoeken. Op het tabblad Zoeken klikt u in de groep Opties op Hulpprogramma's voor zoeken. Klik vervolgens op Openbare map zoeken.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Nieuw achtereenvolgens op Nieuwe items en Contactpersoon.

 3. Voer de gegevens in die u voor de contactpersoon wilt opslaan.

  Notities: Als u meerdere postadressen hebt voor een contactpersoon, schakelt u het selectievakje Dit is het postadres in om aan te geven welk adres moet worden gebruikt bij een samenvoegbewerking.

  1. Voor meerdere vermeldingen voor een veld, zoals meer dan één type telefoonnummer of adres, klikt u op de pijl-omlaag naast het veld.

 4. Ga naar het tabblad Contactpersoon en klik in de groep Acties op Opslaan en sluiten.

U kunt contactpersoonmappen gebruiken om groepen contactpersonen te ordenen. Maak een nieuwe map in Contactpersonen, geef deze een naam en verplaats of kopieer specifieke contactpersonen. Uw contactpersoonmappen worden weergegeven in navigatiedeelvenster onder Mijn contactpersonen.

U kunt ook distributielijsten maken op contactpersonen te groeperen. Een bericht dat naar een distributielijst wordt verzonden, gaat naar alle geadresseerden in deze distributielijst. Zie voor meer informatie Een groep contactpersonen of distributielijst maken en bewerken.

In Office Outlook 2007 wordt elk van uw contactpersonen ook weergegeven als een Elektronisch visitekaartje. Alle informatie die u aan een contactpersoon toevoegt, wordt automatisch aangebracht in het bijbehorende elektronische visitekaartje en vice versa.

elektronisch visitekaartje met een subset van de gegevens in het bijbehorende contactpersoonformulier

1. Een contactpersoonformulier met de gegevens van Jan Scholts.

2. Het dialoogvenster Visitekaartje bewerken, waarbij de overeenkomstige velden voor het elektronische visitekaartje van Jan Scholts zijn ingevuld.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×