Een community maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een onlinecommunity SharePoint is virtual locatie waar de ideeën worden besproken en gedeeld. Deze open communicatie verhoogt het niveau te verhogen discussies door gebruikers die zowel delen van hun expertise en leer van anderen door. Actieve deelname wordt aangeraden via een beloningssysteem dat leden voor hun activiteiten en kwaliteit van betrokkenheid herkent.

Belangrijk: SharePoint community-sjablonen en sites zijn niet beschikbaar in Office 365 groep verbonden sites. Een blog of een team site gebruiken.

In dit artikel

De sjabloon communitysite gebruiken

Een communitysiteverzameling maken

Een communitysite maken

Instellingen voor communitybeheer

Communityleden beheren

Communityinstellingen configureren

Reputatie-instellingen configureren

Badges maken en toewijzen aan de belangrijkste bijdragers

Een badge maken

Badgedetails bewerken

Een badge toewijzen

De sjabloon Communitysite gebruiken

Een SharePoint-community is een site die de sjabloon Communitysite gebruikt om pagina's, webonderdelen, lijsten en andere bronnen te leveren die voor de community nodig zijn. Community's kunnen worden gebouwd als subsites onder bijvoorbeeld een teamsite, of op elkaar worden gestapeld binnen een speciale siteverzameling. Iedereen kan community's als subsites maken, maar alleen de beheerder van de siteverzameling kan een community maken op de hoofdsite van de siteverzameling.

Communitysites bevatten vier wikipagina's (Start, Categorieën, Leden en Over), die worden opgeslagen in de wikipaginabibliotheek. De pagina's bevatten verschillende webonderdelen die al dan niet zichtbaar zijn, naargelang de machtigingen van de gebruiker. Het webonderdeel Communityhulpmiddelen is alleen zichtbaar voor communityeigenaren en -toezichthouders, en maakt het beheer van de community en de inhoud ervan mogelijk. Net als een teamsite of een wikipaginabibliotheek kunt u deze communitypagina's aanpassen door extra tekst, afbeeldingen en andere webonderdelen toe te voegen. Een community voor een bepaald onderwerp of domein moet bijvoorbeeld een uiterlijk hebben dat dat onderwerp tot uitdrukking brengt. Dit kan worden bewerkstelligd door een uniek thema en een unieke achtergrondafbeelding toe te passen, en door een aangepast sitepictogram te gebruiken. Vanzelfsprekend kunt u ook extra pagina's maken voor uw community, net als andere typische SharePoint-inhoud, zoals lijsten en bibliotheken.

Een communitysiteverzameling maken

Beheerders van siteverzamelingen maken nieuwe siteverzamelingen in het pachterbeheercentrum (SharePoint Online) of het centrale beheercentrum (SharePoint Server).

 1. Ga naar > Beheerder > Service-instellingen > Sites > Siteverzameling maken.

 2. Geef bij Titel de naam van uw community op. Deze titel wordt weergegeven op de startpagina van de community en in de globale navigatiebalk boven aan de pagina. Als u een koppeling naar de community op de bovenliggende site Snel starten of de globale navigatiebalk wilt aanbrengen, wordt deze titel weergegeven.

 3. Kies bij Selecteer een taal de primaire taal voor de site. De tekst van de gebruikersinterface, zoals menunamen en titels, worden weergegeven in de taal die u hebt gekozen.

 4. Kies bij Een sjabloon selecteren de optie Communitysite.

 5. Bij Tijdzone wordt uw huidige tijdzone gedetecteerd en standaard weergegeven. U kunt de tijdzone indien nodig wijzigen.

 6. Geef bij Beheerder de naam op van de persoon (of personen) die de communitysite beheert. Deze namen (gescheiden door komma's) moeten al in de bedrijfsadreslijst staan.

 7. Geef bij Opslagquota de hoeveelheid opslagruimte op de server voor deze siteverzameling op.

 8. Geef bij Quotum voor serverbronnen het aantal serverbronnen voor deze siteverzameling op. De standaardwaarde is 300.

Een communitysite maken

Een communitysite is a subsite die onder een willekeurige SharePoint-site kan worden gemaakt.

 1. Klik vanuit uw teamsite of een andere bestaande site op Instellingen, Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. >Site-inhoud.

 2. Klik op Nieuwe subsite.

 3. Geef bij Titel de naam van uw community op. Deze titel wordt weergegeven op de startpagina van de community en in de globale navigatiebalk boven aan de pagina. Als u een koppeling naar de community op de bovenliggende site Snel starten of de globale navigatiebalk wilt aanbrengen, wordt deze titel weergegeven.

 4. Typ bij Beschrijving een korte beschrijving van het doel of de inhoud van de community. De beschrijving is belangrijk omdat deze in het Communityportal opvallend wordt weergegeven als een manier om gebruikers te helpen begrijpen waar de community's over gaan.

 5. Typ bij URL-naam de sitenaam op de wijze waarop deze in de URL moet worden weergegeven.

 6. Kies bij Selecteer een taal de primaire taal voor de site. De tekst van de gebruikersinterface, zoals menunamen en titels, worden weergegeven in de taal die u hebt gekozen.

 7. Kies bij Een sjabloon selecteren de optie Communitysite.

 8. Kies bij Gebruikersmachtigingen:

 9. Dezelfde machtigingen als de bovenliggende site gebruiken om de communitysite machtigingen overnemen van de site boven in de hiërarchie. U kan niet worden machtigingen voor de communitysite wijzigen, tenzij u een beheerder op de bovenliggende site bent. Deze optie zorgvuldig. Overname van de bovenliggende site betekent dat er communitygebruikers mogelijk de afsluiting van met hogere - of lager niveau machtigingen dan de normale voor de rol die ze zijn toegewezen aan de community.

 10. Unieke machtigingen gebruiken (aanbevolen) om toe te wijzen community leden specifieke machtigingen die uniek voor de communitysite zijn. De machtigingen niet van toepassing op andere sites in de hiërarchie.

 11. Kies bij Deze site weergeven op de werkbalk Snel starten van de bovenliggende site?:

 12. Ja om uw nieuwe community toe te voegen aan de balk Snel starten op de bovenliggende site.

 13. Ja om uw nieuwe community niet toe te voegen aan de balk Snel starten op de bovenliggende site.

 14. Kies bij De bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site gebruiken?:

 15. Ja om een koppeling toe te voegen aan de globale navigatiebalk van de bovenliggende site.

 16. Nee om de community niet toe te voegen aan de globale navigatiebalk.

 17. Kies bij De bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site gebruiken?:

 18. Ja om de globale navigatiebalk van de bovenliggende site weer te geven, ongeacht of deze een communitysite bevat.

 19. Nee om de globale navigatiebalk te verbergen voor de communitysite.

 20. Klik op Maken.

Naar boven

Instellingen voor communitybeheer

Nadat u een siteverzameling hebt gemaakt met de sjabloon Communitysite, ziet u een nieuwe categorie instellingen op de pagina Site-instellingen. Deze instellingen voor communitybeheer stellen u in staat richtlijnen in te stellen voor het groepslidmaatschap, discussiecategorieën in te stellen en te beheren, de manier te definiëren waarop met aanstootgevende inhoud wordt omgegaan en het puntensysteem voor deelname aan de community te bepalen.

Instelling

Uitleg

Waar kunt u informatie vinden?

Discussies beheren

Dit is een discussielijst die door de toezichthouder van de community wordt gebruikt om toezicht te houden op alle discussies in de community worden gevoerd. Op deze pagina kan de toezichthouder zien wie een bericht heeft geplaatst, hoeveel personen het bericht hebben beantwoord, hoeveel keer het bericht 'leuk' is gevonden of een sterkwalificatie heeft gekregen, en of de post een belangrijke discussie is. De toezichthouder gebruikt deze lijst ook om een beschikbaarheidsstatus toe te wijzen.

Optreden als moderator van een community

Categorieën beheren

Dit is een lijst met categorieën waar de toezichthouder discussiecategorieën maakt, bewerkt en verwijdert.

Optreden als moderator van een community

Leden beheren

Dit is een ledenlijst waarmee de eigenaar of beheerder de activiteiten van alle leden kan controleren. In deze lijst ziet de beheerder de lidnaam en foto, de ingangsdatum van het lidmaatschap, recente activiteit en de reputatiescore. De beheerder kan hier ook badges toewijzen aan leden. Let op: wanneer een lid aan deze lijst wordt toegevoegd, krijgt het lid geen machtigingen en wordt het lid ook niet toegevoegd aan de community. Gebruikers moeten het aanmeldingsproces doorlopen om aan een community te worden toegevoegd.

In dit artikel

Communityinstellingen

Dit is een instellingenpagina waarop de eigenaar of de beheerder bepaalt op welke manier de goedkeuring van nieuwe leden plaatsvindt en of aanstootgevende inhoud kan worden gerapporteerd.

In dit artikel

Reputatie-instellingen

Dit is een instellingenpagina waarop de eigenaar of de beheerder een beloningssysteem instelt op basis van de activiteit van leden.

In dit artikel

Communityleden beheren

 1. Klik op uw communitypagina op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. > Site-instellingen.

 2. Klik onder Communitybeheer op Leden beheren.

Communityinstellingen configureren

 1. Ga op de startpagina van de community naar het webonderdeel Hulpmiddelen community en klik op Community-instellingen.

 2. Stel bij Vastgestelde datum de datum in op de datum waarop de community is opgericht. Deze datum wordt weergegeven op de pagina Over van de community en wordt standaard ingesteld op de datum waarop de site is gemaakt.

 3. Schakel bij Automatische goedkeuring voor machtigingen aanvragen, het toe te staan dat nieuwe leden die u wilt deelnemen waarop beheerder of toezichthouder van goedkeuring. Als u wilt deelnemen, leden moeten ten minste de machtiging lezen. Zie lidmaatschap van community's beherenvoor meer informatie over machtigingen. Houd er rekening mee dat deze optie wordt alleen weergegeven als de communitysite als de hoofdmap van een siteverzameling wordt gemaakt.)

 4. Schakel bij Aanstootgevende inhoud rapporteren het selectievakje in als u wilt communityleden berichten ter controle aan toezichthouders kunnen melden. Toezichthouders controleren het rapport op basis van de bedrijfsrichtlijnen en verwijderen het betreffende bericht of plaatsen dit opnieuw.

Reputatie-instellingen configureren

 1. Ga op de startpagina van de community naar het webonderdeel Hulpmiddelen community en klik op Reputatie-instellingen.

 2. Klik bij Classificatie-instellingen op:

 3. Ja als u wilt dat leden discussies en antwoorden mogen classificeren.

 4. Nee als u niet wilt dat leden inhoud classificeren.

 5. Leuk om een classificatiesysteem Leuk/Niet leuk te activeren.

 6. Sterwaardering om een uitgebreider classificatiesysteem in te stellen waarbij gebruikers een waardering van 1 tot en met 5 kunnen toekennen.

 7. Schakel bij Puntensysteem voor ledenprestaties het vakje naast Puntensysteem voor ledenprestaties inschakelen in als u leden met punten wilt belonen voor deelname aan de community. Geef het aantal punten op voor de beloning wanneer een lid een nieuw bericht maakt, een bericht beantwoordt, 4 of 5 sterren voor een bericht ontvangt en een 'Beste antwoord' voor een bericht ontvangt.

 8. Geef bij Punten voor prestatieniveau het aantal punten op dat leden nodig hebben om een niveau hoger te kunnen komen.

 9. Klik bij Weergave van prestatieniveau op:

 10. Prestatieniveau weergeven als afbeelding om het prestatieniveau van leden aan te geven met een reeks van 1 tot en met 5 balken.

 11. Prestatieniveau weergeven als tekst om het prestatieniveau van leden aan te geven met een titel of aangepaste tekst.

 12. Klik op OK.

Naar boven

Badges maken en toewijzen aan de belangrijkste bijdragers

Badges vormen een zichtbare manier om speciale leden van de community erkenning te geven. Badges kunnen de rol die een lid speelt reflecteren, zoals MVP of toezichthouder, of een bijdrageniveau zijn, zoals expert of topbijdrager. Badgetitels zijn volledig aanpasbaar aan de cultuur en de smaak van uw organisatie. In tegenstelling tot prestatieniveaus, die specifiek de verdiende punten in het reputatiesysteem weerkaatsen, zijn badges een 'cadeau' van een communityeigenaar of toezichthouders dat op elk moment aan een lid kan worden gegeven.

Wanneer een communitylid een badge ontvangt, wordt die badge opvallend weergegeven met een speciaal pictogram in de ledenlijst, en in elke discussie en in elk antwoord waaraan het lid deelneemt.

Een badge maken

 1. Klik in het webonderdeel Communityhulpmidelen in de startpagina van de community op Badges maken.

 2. Klik op Nieuw item.

 3. Typ een naam voor deze badge.

 4. Klik op Opslaan.

Badgedetails bewerken

 1. Klik in het webonderdeel Communityhulpmiddelen in de startpagina van de community op Badges maken.

 2. Klik op Bewerken.

 3. Selecteer de naam van de badge.

 4. Klik op het lint op Item bewerken.

 5. Breng de gewenste wijziging aan en klik op OK.

Een badge toewijzen

Opmerking:  U moet eigenaar of toezichthouder van een community zijn om een badge te kunnen toewijzen.

 1. Klik in het webonderdeel Communityhulpmiddelen op de startpagina van uw community op Badges aan leden toewijzen.

 2. Selecteer het lid waaraan u de badge wilt toekennen.

 3. Klik op het tabblad Beheer op Badge geven.

 4. Selecteer een badge in de vervolgkeuzelijst.

 5. Klik op Opslaan.
  De badge wordt weergegeven onder de naam van het lid, in alle discussies en antwoorden, en in webonderdelen, zoals Actiefste inzenders, waar het lid wordt vermeld.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×