Een chatbericht maken en verzenden

U kunt een chatsessie starten met één contactpersoon of meerdere contactpersonen. Nadat u een chatsessie hebt gestart, kunt u andere contactpersonen voor deze sessie uitnodigen om een chatvergadering te starten.

Office Communicator 2007 R2 ondersteunt opgemaakte tekst (RTF-indeling) voor chatberichten, zodat u een lettertype en tekeneigenschappen kunt opgeven, zoals vet, onderstrepen, cursief en kleur. U kunt ook emoticons invoegen en tekst of tabellen plakken die u kopieert vanuit andere Microsoft Office-toepassingen, zoals Word en Excel.

Opmerking: U kunt op elk moment tijdens een chatberichtensessie met een andere Communicator 2007 R2-contactpersoon uw bureaublad met deze persoon delen, zodat u een document of toepassing op uw bureaublad kunt laten zien. Zie Bureaublad delen.

Wat wilt u doen?

Een chatbericht verzenden naar één contactpersoon

Een chatbericht verzenden naar een groep (meer dan één contactpersoon)

Een chatbericht verzenden naar AOL-, Yahoo-, MSN- of Windows Live-contactpersonen

Een chatbericht verzenden met hoge prioriteit

Witruimte toevoegen tussen alinea's in een chatbericht

Het bericht opmaken door lettertype, tekengrootte, stijl en kleur te wijzigen

Emoticons toevoegen aan een chatbericht om gevoelens over te brengen

Kopiëren en plakken in een chatbericht

Zoeken naar eerdere gesprekken met een contactpersoon

Oude chatberichtengesprekken weergeven

Een chatbericht verzenden naar één contactpersoon

 1. Dubbelklik in de lijst met contactpersonen op een naam, typ een bericht en druk op Enter. Als de contactpersoon niet in de lijst voorkomt, typt u de naam in het vak Zoeken en dubbelklikt u op de naam in het deelvenster Zoekresultaten.

 2. Typ in het gespreksvenster het bericht en druk op Enter.

Naar boven

Een chatbericht verzenden naar een groep (meer dan één contactpersoon)

U kunt een chatbericht verzenden naar meerdere contactpersonen die u selecteert in de lijst met contactpersonen. U kunt ook een chatbericht verzenden naar een groep contactpersonen of een distributiegroep.

Een chatbericht naar een groep verzenden

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u een tekstbericht wilt verzenden naar een distributiegroep of groep met contactpersonen, klikt u in de lijst met contactpersonen met de rechtermuisknop op de groepsnaam. Klik vervolgens op Chatbericht verzenden, typ een bericht en druk op ENTER.

 • Als u selectief leden van een groep wilt kiezen, vouwt u de groep in de lijst met contactpersonen uit en selecteert u de contactpersonen met de CTRL-toets. Klik met de rechtermuisknop op de laatste contactpersoon die u selecteert en klik op <ui>Chatbericht verzenden</ui>. Typ in het gespreksvenster het bericht en druk op Enter.

Opmerking: Wanneer u een chatberichtensessie met drie gebruikers start, start u een chatberichtenvergadering, waarna in het gespreksvenster vergaderknoppen worden weergegeven. Zie Vergaderen en samenwerken voor meer informatie.

Naar boven

Een chatbericht verzenden naar AOL-, Yahoo-, MSN- of Windows Live-contactpersonen

Als uw bedrijf openbare connectiviteit voor chatgesprekken ondersteunt, kunt u chatberichtengesprekken voeren met contactpersonen die de chatberichtenservices AOL, Yahoo, MSN en Windows Live gebruiken.

 • Dubbelklik in de lijst met contactpersonen op de AOL-, Yahoo-, MSN- of Windows Live-contactpersoon naar wie u een bericht wilt verzenden. Als u de contactpersoon niet eenvoudig kunt vinden in de lijst, typt u in het vak <ui>Zoeken</ui> de URI (Uniform Resource Identifier, meestal het e-mailadres) van de contactpersoon en dubbelklikt u in het vak <ui>Zoekresultaten</ui> op de naam van de contactpersoon.

Belangrijk: De mogelijkheid om via chatberichten contact op te nemen met contactpersonen buiten uw organisatie wordt mogelijk niet ondersteund. Neem contact op met de systeembeheerder als u wilt weten of Public IM Connectivity voor chatgesprekken wordt ondersteund.

Opmerking: Zie Contactpersonen toevoegen buiten uw bedrijf voor meer informatie.

Naar boven

Een chatbericht verzenden met hoge prioriteit

U kunt een uitnodiging voor een chatberichtensessie met de markering Hoge prioriteit verzenden. De markering Hoge prioriteit wordt weergegeven in de uitnodiging voor de chatberichtensessie en helpt de ontvanger bepalen of deze de uitnodiging wil accepteren.

Een bericht instellen op Hoge prioriteit

 • Dubbelklik in de lijst met contactpersonen op een naam, klik in de rechterbovenhoek van het venster Gesprek op de knop Meer opties weergeven en klik op Hoge prioriteit.

Wanneer u het bericht verzendt, wordt de markering Hoge prioriteit weergegeven in het gespreksvenster van de ontvanger.

Naar boven

Witruimte toevoegen tussen alinea's in een chatbericht

 • Typ een alinea, houd de SHIFT-toets ingedrukt, druk op ENTER en typ de volgende alinea als u witruimte wilt toevoegen tussen alinea's in een chatbericht.

Naar boven

Het bericht opmaken door lettertype, tekengrootte, stijl en kleur te wijzigen

U kunt een enkel woord of zelfs één teken in het berichtengebied opmaken. U kunt de geselecteerde woorden of letters vet of cursief maken, doorhalen en het lettertype, de tekstkleur of de tekengrootte ervan wijzigen. Ook kunt u de opties voor tekstopmaak instellen die op alle chatberichtensessies worden toegepast of wijzigingen aanbrengen die alleen gelden voor de huidige chatberichtensessie.

Berichttekst opmaken voor alle toekomstige chatberichtensessies

 1. Klik in de titelbalk van Office Communicator op de knopMenu, klik op Extra en klik op Opties.

 2. Klik op de tab Algemeen en klik op Lettertype wijzigen.

 3. Maak in het dialoogvenster Lettertype of tekstkleur wijzigen de tekst naar wens op en klik op OK.

Berichttekst opmaken voor de huidige chatberichtensessie

U kunt tijdens een chatberichtensessie de opmaak van de berichttekst wijzigen. U kunt ook geselecteerde stukken tekst opmaken met bijvoorbeeld een ander lettertype, kleuren, cursief of vet. Wijzigingen in de tekenopmaak gelden alleen voor de duur van het huidige gesprek.

 • Als u de berichttekst in het venster Gesprek selectief wilt opmaken (bijvoorbeeld een woord vet maken), selecteert u de tekst die u wilt opmaken en klikt u op de knop <ui>Lettertype of tekstkleur wijzigen</ui>. Breng in het dialoogvenster de gewenste wijzigingen aan en klik in het berichtengedeelte om het dialoogvenster te sluiten en de wijzigingen te accepteren. De geselecteerde tekst is nu opgemaakt overeenkomstig uw wijzigingen. Tekst die u typt nadat u de opmaak hebt gewijzigd, wordt ook weergegeven in de nieuwe opmaak.

 • Als u de gehele berichttekst wilt opmaken, klikt u in het berichtengedeelte op Het lettertype, de tekstkleur of andere opmaak wijzigen. Vervolgens brengt u de gewenste opmaakwijzigingen aan in de vervolgkeuzelijst en klikt u in het berichtengebied om het dialoogvenster te sluiten en de wijzigingen te accepteren. De geselecteerde tekst is nu opgemaakt overeenkomstig uw wijzigingen. Tekst die u typt nadat u de opmaak hebt gewijzigd, wordt ook weergegeven in de nieuwe opmaak.

Naar boven

Emoticons toevoegen aan een chatbericht om gevoelens over te brengen

Woorden maken niet altijd duidelijk hoe u zich voelt, dus u kunt afbeeldingen (de zogenaamde emoticons) toevoegen aan uw berichten om uw gevoelens en emoties over te brengen.

 1. Klik in het berichtengedeelte van het gespreksvenster op de plaats waar u een emoticon wilt toevoegen en klik in het berichtengedeelte op de knop Emoticon selecteren.

 2. Klik op een emoticon om deze toe te voegen aan het bericht.

  Opmerking: AOL- en Yahoo Messenger-gebruikers zien een tekstweergave van de emoticon in plaats van de afbeelding.

Naar boven

Kopiëren en plakken in een chatbericht

Office Communicator 2007 R2 ondersteunt Rich Text Format (RTF), en daarom kunt u tekst kopiëren vanuit een andere Office-toepassing, zoals Word, Excel, OneNote en PowerPoint, en plakken in een chatbericht. U kunt dergelijke opgemaakte tekst dus ook kopiëren vanuit het gespreksvenster en plakken in een Office-toepassing. Wanneer u opgemaakte tekst vanuit een Office-toepassing plakt in een chatbericht, of andersom, blijft de oorspronkelijke opmaak behouden, inclusief de celranden van een Excel-spreadsheet.

Tekst kopiëren vanuit een chatberichtengesprek

 1. Selecteer in het berichtengebied van het gespreksvenster de tekst die u wilt kopiëren, klik met de rechtermuisknop op de tekst en klik op Kopiëren.

 2. U kunt de tekst in iedere Office-toepassing plakken, en de tekstopmaak blijft behouden.

Tekst plakken in een chatbericht

 1. Kopieer in een Office-toepassing de tekst die u in een chatbericht wilt plakken.

 2. Klik in het berichtengedeelte van het gespreksvenster met de rechtermuisknop op de plaats waar u de tekst wilt plakken en klik op Plakken.

Opmerking: U kunt geen afbeeldingen of objecten plakken in het berichtengebied. Alleen tekst is toegestaan.

Zoeken naar eerdere gesprekken met een contactpersoon

Office Communicator 2007 R2 beschikt over de functie Zoeken naar eerdere gesprekken. Met deze functie kunt u met de rechtermuisknop op een naam in de lijst met contactpersonen klikken en vervolgens op Zoeken naar eerdere gesprekken klikken om Outlook te openen en terug te keren naar een lijst met alle gesprekken met de contactpersoon (chatberichten, telefoon, audio/video en telefonische vergaderingen).

Zoeken naar eerdere gesprekken met een contactpersoon

 • Klik in de lijst met contactpersonen van Office Communicator met de rechtermuisknop op een contactpersoon en klik op Zoeken naar eerdere gesprekken.

Naar boven

Oude chatberichtengesprekken weergeven

Communicator biedt de optie om een kopie van uw chatberichtengesprekken op te slaan in de Outlook-map Gespreksgeschiedenis in uw Outlook-postbus. Standaard is deze optie uitgeschakeld.

De map Gespreksgeschiedenis weergeven

 • Klik in de titelbalk van Office Communicator op de knop Menu, wijs Extra aan en klik op Gespreksgeschiedenis weergeven.

De map Gespreksgeschiedenis weergeven

 • Open Outlook en klik in de postbus op de map Gespreksgeschiedenis.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×